NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS"

Transcriptie

1 NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015

2 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene leegstandsontwikkelingen Blz. 4 2.b Leegstand Soest Soesterberg Blz. 5 2.c Specificatie aantal bedrijfspanden en duur leegstand Soest Soesterberg Blz. 6 2.d Specificatie aantal vierkante meters leegstand Blz. 6 2.e Overzicht leegstand grotere bedrijven (> 1000 m2) Blz. 8 2.f Samenvatting / conclusie Blz Update leegstand Winkels Blz a Algemene leegstandontwikkelingen Blz b Lokale leegstand Blz c Specificatie leegstandcijfers winkelpanden (eigen waarneming en bron onderzoeksbureau Locatus) Blz Vlekkenkaart leegstand Bedrijfs Onroerend Goed Soest Blz a Vlekkenkaart leegstand Bedrijfs Onroerend Goed Soesterberg Blz. 14 2

3 1. Voorwoord Bedrijvigheid is de motor voor de economie. Het is genoegzaam bekend dat het in Nederland reeds geruime tijd niet goed gaat met het commercieel vastgoed. In april 2014 is hierop ingezoomd. De bevindingen zijn in april 2014 door middel van de opgestelde notitie leegstand aan het college van B. & W. en de raad voorgelegd. Naar aanleiding hiervan is besloten om het verloop van de leegstand van bedrijven, kantoren en winkels eenmaal per half jaar te monitoren. In september 2014 is aansluitend op de door de gemeente Soest georganiseerde expertmeeting Bedrijfs Onroerend Goed een denktank leegstand ingesteld, waarbij de marktpartijen, tezamen met de gemeente Soest, in een faciliterende rol de lokale leegstand te lijf gaan. Vervolgens is in september 2014 de eerste update van de leegstandontwikkelingen voorgelegd. Binnen de gemeente Soest was de leegstand op dat moment toegenomen. Thans, in april 2015, is het verheugend om te vermelden dat de leegstand van zowel bedrijven en kantoren als bij winkels aanzienlijk is afgenomen. Soest zit goed op koers. Deze notitie, waarin een update tot en met april 2015 wordt gegeven, geeft inzicht in de afgelopen leegstandontwikkelingen en stand van zaken. Om de situatie van Soest in perspectief te plaatsen worden ook de landelijke en regionale omstandigheden weergegeven. 3

4 UPDATE INVENTARISATIE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG APRIL 2015 (bedrijven en kantoren) 2.a Algemene leegstandontwikkelingen Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. blijkt dat het aantal vierkante meters bedrijfsruimte dat te koop of te huur staat in 2014 verder is toegenomen. M.b.t. bedrijven werd eind 2014 in Nederland circa 15,6 miljoen vierkante meter aangeboden, een stijging van 4,9% ten opzichte van De stijging van het aanbod was echter minder sterk dan in het jaar 2013 (5,8%). Een goede graadmeter voor de ontwikkelingen op de Nederlandse bedrijvenmarkt is ook het aantal aan-en afmeldingen van bedrijfsobjecten via Funda business. Hoewel de Nederlandse economie na twee jaren van economische krimp in 2014 met 0,8% groeide, vertaalde dit zich in Nederland niet tot een daling van het aantal bedrijfsruimten dat te koop of te huur werd aangeboden. In tegendeel, het aantal objecten dat eind 2014 werd aangeboden, steeg ten opzichte van 2013 met circa 3%. Het structurele aanbod is vorig jaar verder gegroeid. Van het totale metrage dat eind 2014 beschikbaar was, stond bijna 20% langer dan 3 jaar te koop of te huur. Nog eens 7% werd langer dan 5 jaar aangeboden. De structurele leegstand op de bedrijfsruimtemarkt is het grootst in de provincie Zeeland. Hier staat meer dan een kwart langer dan 3 jaar leeg. In Utrecht en Zuid Holland is het structurele aanbod verhoudingsgewijs het kleinst. Regionaal gezien bestaan grote verschillen in leegstand. Zo bevinden zich in de Randstad nogal wat gemeenten die qua aanbod ver boven het landelijk gemiddelde zitten. Er zijn ook een tal van gemeenten waar het aanbod als percentage van de voorraad klein is. Kortom, de leegstand is ongelijk verdeeld en vooral een lokaal vraagstuk. 2.b Leegstand Soest - Soesterberg In april 2014 is de notitie leegstand bedrijfsruimten, winkelbedrijven en bedrijventerreinen Soest voorgelegd. Besloten is om de inventarisatie leegstand Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) actueel te houden (monitoren per half jaar). In september 2014 is de 1 e actualisatie voorgelegd. Tevens is in deze maand door de gemeente Soest een expertmeeting leegstand BOG georganiseerd, met als deelnemende partijen: banken, ondernemers, investeerders, makelaars, bestuurders e.d. (opkomst 65 deelnemers). De marktpartijen toonden zich enthousiast om de leegstand van bedrijven en winkels te lijf te gaan. Dit heeft er toe geleid dat vanuit de expertmeeting een denktank Bedrijfs Onroerend Goed is ingesteld. In deze denktank zijn vertegenwoordigd: banken, investeerders, ondernemers, bestuursleden van de lokale bedrijfs-en winkelkringen, makelaars, de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU). Vanuit de gemeente zijn aangesloten: de wethouder EZ, de stedenbouwkundige en de relatiebeheerder bedrijven. Door deelnemers van de denktank worden diverse acties uitgevoerd. In dit verband heeft o.a. deelnemer de OMU, ondersteund door de gemeente Soest, een traject ingezet om in Soesterberg Noord leegstaande bedrijven te transformeren naar woningbouw. Daarnaast wordt door Ons Netwerk overleg gepleegd met eigenaren van leegstaande bedrijfs- en winkelpanden, teneinde vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. 4

5 Ook worden bedrijfszoekende ondernemers gericht verwezen naar het beschikbare lokale bedrijfsaanbod. In verband met het in 2015 te actualiseren lokale detailhandelsbeleid is de denktank BOG, in samenspraak met het bestuur van de Soester Zakenkring, gevraagd hierover een advies uit te brengen. In september a.s. zal dit advies aan de gemeente Soest worden aangeboden. De denktank BOG betracht, naast concreet uit te voeren acties, beweging op de bedrijvenmarkt te bewerkstelligen. Thans wordt de update leegstand Bedrijfs Onroerend Goed per april 2015 voorgelegd. Van april 2014 tot en met september 2014 was er in Soest Soesterberg nog sprake van een aanzienlijke stijging van het aantal leegstaande vierkante meters. De totale leegstand van bedrijven steeg toentertijd van m2 naar m2 (stijging m2). Het is verheugend om te constateren dat in de periode van september 2014 tot en met april 2015 het aantal vierkante meters leegstand met m2 (van m2 naar ) is afgenomen. De afname van het aantal leegstaande bedrijven in Soest Soesterberg bedraagt totaal 100 (van 109 naar 100). Het feit, dat er in Soest sprake is van een daling van het aantal leegstaande bedrijven in plaats van een stijging is, gezien de landelijke trend van toename, succesvol te noemen. Echter, de grootste winst zit in de daling van het aantal vierkante meters leegstand. Het afgelopen half jaar zijn onder andere 9 grote bedrijven in Soest weer in gebruik genomen. Opvallend is dat het aantal kleinere leegstaande bedrijfsruimten (< 300 m2) in de periode september 2014 tot en met april 2015 aanzienlijk is toegenomen. In deze periode zijn er 19 leegstaande kleinschalige bedrijfsruimten bijgekomen. Hiermee telt Soest in totaal 47 kleinschalige leegstaande bedrijfsunits. Dit is dus bijna de helft van het totaal aantal leegstaande bedrijfspanden (100) in Soest en Soesterberg. Het lijkt er op dat vooral de kleine bedrijven, en dan met name ZZP ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), een moeilijke tijd doormaken. De gemeente Soest is hierin niet uniek. Onlangs deed de NVM een breed opgezet onderzoek naar afzonderlijke bedrijfsunits die geschakeld zijn gebouwd en die een gemeenschappelijke buitenruimte hebben. De units worden veelal gebruikt als opslagruimte, werkplaats of showroom, eventueel in combinatie met kantoorruimte. De oppervlakte van deze units variëren van 100 tot 500 vierkante meter. In de helft van de gevallen gaat het om koopunits. Belangrijke gebruikers zijn bedrijven die gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw uitvoeren (schilders, installateurs, computerservicebureaus, schoonmaakbedrijven e.d.). Volgens de NVM business kan de toename van leegstand in bedrijfsverzamelcomplexen vooral worden verklaard uit een sterk teruggelopen vraag naar kleinschalige units. Een belangrijk deel van de vraaguitval is toe te schrijven aan een terughoudende opstelling van banken, als gevolg waarvan potentiële gebruikers het bedrijfspand niet kunnen financieren. Daarnaast ondervindt de vraag hinder van een zekere aarzeling bij starters en ZZP ers om hypotheekverplichtingen aan te gaan. Circa 10 tot 15 procent van de bedrijfsunits in ons land staat leeg. Relatief veel leegstand van kleinschalige bedrijfsunits is onder meer te vinden in de provincies Utrecht, Gelderland en Limburg. NB: Op de volgende bladzijden wordt het verloop van de lokale leegstandcijfers bedrijven van Soest Soesterberg weergegeven, waarop nadere toelichting wordt gegeven. 5

6 2.c Specificatie aantal bedrijfspanden en duur leegstand Soest -Soesterberg: APRIL 2014 Aangeboden bedrijven (productie/kantoor) in Soest/Soesterberg Aantal bedrijven te koop (Soest 21 / Soesterberg 7) 28 Aantal bedrijven te huur (Soest 49 / Soesterberg 14) 63 Totaal aanbod Soest / Soesterberg ( ) 91 Duur van aanbod, langer dan 6 maanden (Soest 49 / Soesterberg 17) 76 Duur van aanbod, korter dan 6 maanden (Soest 12 / Soesterberg 3) 15 Totaal ( ) 91 SEPTEMBER 2014 Aangeboden bedrijven (productie/kantoor) in Soest/Soesterberg Aantal bedrijven te koop (Soest 28 / Soesterberg 5) 33 Aantal bedrijven te huur (Soest 59 / Soesterberg 17) 76 Totaal aanbod Soest / Soesterberg ( ) 109 Duur van aanbod, langer dan 6 maanden (Soest 71 / Soesterberg 17) 88 Duur van aanbod korter dan 6 maanden (Soest 16 / Soesterberg 5) 11 Totaal ( ) 109 APRIL 2015 Aangeboden bedrijven (productie/kantoor) in Soest/Soesterberg Aantal bedrijven te koop (Soest 28 / Soesterberg 4) 32 Aantal bedrijven te huur (Soest 51/ Soesterberg 17) 68 Totaal aanbod Soest / Soesterberg ( ) 100 Duur van aanbod, langer dan 6 maanden (Soest 57 / Soesterberg 18) 75 Duur van aanbod, korter dan 6 maanden (Soest 22 / Soesterberg 3) 25 Totaal ( ) d Specificatie aantal vierkante meters leegstand Het totaal aantal vierkante meters bedrijven en kantoren binnen de gemeente Soest bedraagt ca m2. De op dit moment 100 aangeboden bedrijfspanden hebben een oppervlakte van m2. Dit is 9,63 % van de totale lokale bedrijvenmarkt in Soest en is als volgt onder te verdelen. April September Stijging April Daling Stijging (*) Bedrijventerrein m m2 (6.750 m2) m2 ( m2) de Grachten / Soestdijk Buiten bedrijventerrein m m2 (1.338 m2) m2 ( m2) Bedrijventerrein 6

7 Soesterberg -Noord m m m m2 ( m2) (*) m m m m2 ( m2) APRIL 2014 Binnen de gemeente Soest is de leegstand bij 91 bedrijven en kantoren (10,01 %) 3,96% hoger dan het landelijk gemiddelde (7 %). De relatief hoge leegstand wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het aanbod van een aantal grotere bedrijven in Soest, zoals bijvoorbeeld Weteringpad 7 ( m2) Uitgaande van bedrijven die een groter vloeroppervlakte hebben (boven de 1000 m2) zijn het in Soest / Soesterberg 18 bedrijven die 66,7% ( m2) leegstand veroorzaken. SEPTEMBER 2014 Binnen de gemeente Soest is de leegstand bij 109 bedrijven en kantoren (12,6 %) 5,2% hoger dan het landelijk gemiddelde (7,4 %). De relatief hoge leegstand wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het aanbod van een aantal grotere bedrijven in Soest, zoals bijvoorbeeld Weteringpad 7 ( m2), Nijverheidsweg 12 (7.489 m2). Uitgaande van bedrijven die een groter vloeroppervlakte hebben (boven de 1000 m2) zijn het in Soest / Soesterberg 25 bedrijven die 75,6 % ( m2) leegstand veroorzaken. APRIL 2015 Binnen de gemeente Soest is de leegstand bij 100 bedrijven en kantoren (9,63 %) 2,3 % hoger dan het landelijk gemiddelde (7,6 %). Uitgaande van bedrijven die een groter vloeroppervlakte hebben (boven de 1000 m2) zijn het in Soest / Soesterberg (Soesterberg Noord 5, Niet op bedrijventerrein 5, Soestdijkse Grachten / Soestdijk 11) 21 bedrijven die 59,8% ( m2) leegstand veroorzaken. 7

8 2.e Overzicht leegstand grotere bedrijven (> m2) APRIL 2014 Bedrijventerrein Soesterberg Noord, totale leegstand m2. Hiervan zijn 3 bedrijven die een leegstand van m2 (60,3%) veroorzaken. Buiten bedrijventerrein, totale leegstand m2. Hiervan zijn 5 bedrijven die een leegstand van m2 (41,1%) veroorzaken. Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten / Soestdijk, totale leegstand m2. Hiervan zijn 9 bedrijven die een leegstand van m2 (71,2 %) veroorzaken. SEPTEMBER 2014 Bedrijventerrein Soesterberg Noord, totale leegstand m2. Hiervan zijn 6 bedrijven die een leegstand van (74 %) veroorzaken. Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten / Soestdijk, totale leegstand m2. Hiervan zijn 12 bedrijven die een leegstand van m2 (73,4%) veroorzaken. Buiten bedrijventerrein totale leegstand m2. Hiervan zijn 7 bedrijven die een leegstand van m2 (59,5%) veroorzaken. APRIL 2015 Bedrijventerrein Soesterberg Noord, totale leegstand m2. Hiervan zijn 5 bedrijven die een leegstand van (64,2 %) veroorzaken.. Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten / Soestdijk, totale leegstand m2. Hiervan zijn 11 bedrijven die een leegstand van m2 (58,1%) veroorzaken. Buiten bedrijventerrein totale leegstand m2. Hiervan zijn 5 bedrijven die een leegstand van m2 (57,8%) veroorzaken. 2.f Samenvatting en conclusie Het gaat in de gemeente Soest de goede kant op met de vermindering van de leegstand Bedrijfs Onroerend Goed. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen van de leegstand op landelijk niveau, waar in 2014 nog sprake was van een stijging (4,9%). In de gemeente Soest is de leegstand sinds september 2014 met 2,97% gedaald. In deze maand werden 109 bedrijven te koop of te huur aangeboden. Dit aantal leegstaande panden is in april 2015 teruggelopen tot 100. In de tussenliggende periode werden 39 panden verkocht of verhuurd en zijn er 30 aangeboden bedrijfspanden bijgekomen. Derhalve over een periode van een half jaar per saldo een afname van 9 leegstaande 8

9 bedrijfspanden. Het grootste succes ligt bij het per saldo in gebruik genomen aantal vierkante meters leegstaande bedrijfsruimten. In september 2014 was nog sprake van m2 leegstand. In april 2015 is dit aantal vierkante meters teruggelopen tot , derhalve een afname van m2, ofwel 23,5%. Opvallend is wel dat in de gemeente Soest de afgelopen 6 maanden een forse toename is ontstaan in leegstand van kleinschalige bedrijfsunits. Dit is overigens in overeenstemming met de landelijke trend. Uit onderzoek van de NVM blijkt dat met name ZZP ers het momenteel moeilijk hebben, dat banken bij de financiering een terughoudende opstelling innemen en dat starters terughoudend zijn bij het aangaan van financiële verplichtingen. Onder andere in de provincie Utrecht doet zich relatief veel leegstand van kleinschalige units voor. Vanuit de denktank Bedrijfs Onroerend Goed Soest worden diverse acties uitgezet, zoals het transformeren van leegstaande bedrijven in woningbouw en het voeren van gesprekken met eigenaren van bedrijfs- en winkelpanden, waarbij wordt getracht vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Vanuit het zicht op het lokale bedrijfs- en winkelaanbod worden bedrijfszoekende ondernemers regelmatig gericht naar beschikbare ruimten verwezen. In verband met het in 2015 te actualiseren detailhandelsbeleid zal de denktank leegstand, in samenspraak met de Soester Zakenkring, in september 2015 een advies hierover aan de gemeente uitbrengen. In het najaar 2015 zit de taak van de denktank leegstand er op. De contacten en opgestarte activiteiten die vanuit de denktank zijn ontstaan vormen een goede basis om deze in de dagelijkse werkzaamheden voort te zetten, dan wel door te ontwikkelen. De komende maanden zal in dit verband nader worden onderzocht hoe het accountmanagement kan worden aangescherpt. 9

10 UPDATE INVENTARISATIE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG APRIL 2015 (winkels) 3.a Algemene leegstandontwikkelingen Ook in 2014 en de eerste maanden van 2015 is geen einde gekomen aan de malaise op de Nederlandse winkelmarkt. Tekenend voor de situatie waren verschillende faillissementen van grote winkelketens. Bovendien werd de winkelmarkt geconfronteerd met een verdere verruiming van het aanbod. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat het aanbod op de winkelmarkt in 2014 met bijna 10% groeide. Aan het einde van het jaar 2014 stond daardoor 2,45 miljoen vierkante meter winkelruimte te koop of te huur. Ook de leegstand liep verder op. Begin 2015 stond 8% van de winkelvoorraad leeg. De winkelmarkt kwam nog verder in het nauw doordat consumenten minder uitgaven dan in het jaar daarvoor, waardoor de detailhandelomzet in 2014 verder afnam. Andere factoren die een negatieve uitwerking op de omzet hebben zijn: een gewijzigd koopgedrag van de klant (steeds vaker van het winkelen een uitje maken ), de stijging van internet verkopen en de vergrijzing van de bevolking. Door de markt werd ruim 8% minder winkelruimte opgenomen dan in Het resultaat was dat de winkelruimten vorig jaar verder uit balans raakten. Door de kleinere vraag en het toegenomen aanbod kwamen de koop- en huurprijzen van winkelvastgoed verder onder druk te staan, met als gevolg dat deze in 2014 een daling lieten zien. Maar het ging niet overal slecht. In de grote steden was de situatie op de winkelmarkt in het algemeen positief. Het aanbod nam er veelal af en de prijzen op veelal betere locaties wisten zich te handhaven. Het waren met name de middelgrote steden van ons land die het vorig jaar moeilijk hadden. In concurrentie met de grote steden legden zij het steeds vaker af. De verwachting is dat in de loop van 2015 de particuliere bestedingen zullen stijgen, wat een positief effect zal hebben op de winkelmarkt. Desondanks zijn de uitgangspunten van de Nederlandse winkelmarkt nog altijd niet rooskleurig. De verwachting is dat het aanbod en de leegstand ook in 2015 verder zullen oplopen en dat de prijzen over het algemeen een daling zullen laten zien. 3.b Lokale leegstand Evenals bij de dalende leegstand van bedrijven en kantoren in de gemeente Soest gaat het ook bij de aangeboden winkelpanden de goede kant op. Een half jaar geleden stonden in Soest - Soesterberg nog 29 winkels leeg. Het totaal aantal aangeboden winkelpanden bedraagt thans 20. Het aantal aangeboden vierkante meters winkeloppervlakte daalde de afgelopen 6 maanden van naar 5.244, een vermindering van Dit is derhalve een afgenomen leegstand van 42,9%. Wanneer de teruglopende leegstand van winkelpanden in Soest - Soesterberg wordt afgezet tegen de hierboven beschreven landelijke trend van toename, dan is het verheugend om vast te stellen dat de bedrijvigheid op lokaal niveau zich positief ontwikkelt. 10

11 In verband met het in 2015 te actualiseren lokale detailhandel beleid zullen diverse belangen, trends e.d. zorgvuldig moeten worden afgewogen. Bescherming van de huidige drie winkelgebieden (V. Weedestraat, Soest-Zuid en de Rademakerstraat) zal hierbij centraal staan. Het MKB, de provincie, de denktank BOG, de Soester Zakenkring / ondernemersverenigingen e.d. zullen bij de totstandkoming van het te actualiseren detailhandel beleid worden betrokken. 3.c Specificatie leegstandcijfers winkelpanden Binnen de gemeente Soest zijn in totaal (Soest 279 en Soesterberg 38) 317 winkels gevestigd. Onderzoeksbureau Locatis doet eenmaal per jaar in Soest een onderzoek naar de leegstand van de detailhandel. Dit is een ruimer begrip dan winkels. Men gaat uit van ruime dienstverlening waaronder bijvoorbeeld ook de horeca. Uitgangspunt bij Locatus is dat men zich richt op de hoofdwinkelgebieden, V. Weedestraat, Burg. Grothestraat e.d. Buurtwinkels zoals Koninginnelaan, Kerkstraat worden niet meegenomen in het onderzoek. Al met al leidt dit tot andere cijfers dan de werkelijke totale leegstand van winkels in geheel Soest - Soesterberg. Desondanks worden, naast het door de gemeente Soest uitgevoerde onderzoek leegstand winkels, ook de cijfers van Locatus weergegeven. De gegevens van dit onderzoeksbureau geven namelijk meer benchmark inzichten. April 2014 leegstand winkels Soest / Soesterberg (eigen onderzoek) Aantal winkels te koop (Soest 4 / Soesterberg 0) 4 Aantal winkels te huur (Soest 18 / Soesterberg 4) 22 ( ) 26 Duur van het aanbod langer dan 6 maanden (Soest 20 / Soesterberg 2) 22 Duur van het aanbod korter dan 6 maanden (Soest 2 / Soesterberg 2) 4 26 September 2014 leegstand winkels Soest / Soesterberg (eigen onderzoek) Aantal winkels te koop (Soest 4 / Soesterberg 0) 4 Aantal winkels te huur (Soest 21 / Soesterberg 4) 25 ( ) 29 Duur van het aanbod langer dan 6 maanden (Soest 20 / Soesterberg 2) 23 Duur van het aanbod korter dan 6 maanden (Soest 5 / Soesterberg 1) 6 29 April 2015 leegstand winkels Soest / Soesterberg (eigen onderzoek) Aantal winkels te koop (Soest 3 / Soesterberg 0) 3 Aantal winkels te huur (Soest 15 / Soesterberg 2) 17 ( 18 / + 2) 20 Duur van het aanbod langer dan 6 maanden (Soest 11 / Soesterberg 2) 13 Duur van het aanbod korter dan 6 maanden (Soest 7 / Soesterberg 0)

12 Leegstand april 2014: 26 winkels, 8,2% leegstand en aanbod vierkante meters winkeloppervlakte (Soest / Soesterberg 1.650) bedraagt Leegstand september 2014: 29 winkels, 9,2% leegstand en aanbod vierkante meters winkeloppervlakte (Soest / Soesterberg 2.250) bedraagt Leegstand april 2015: 20 winkels, 6,4% leegstand en aanbod vierkante meters winkeloppervlakte (Soest / Soesterberg 450) bedraagt Leegstand detailhandel (Bron Locatus) Locatus heeft 576 detailhandel bedrijven in Soest / Soesterberg geregistreerd. JAARDATE LANDELIJK januari januari januari januari januari januari januari januari april Nederland 4,9% 4,9% 5,4% 6,0% 6,3% 6,4% 6,9% 7,5% 7,6% PROVINCIE Utrecht 3,6% 3,9% 4,6% 4,5% 4,7% 5,0% 5,3% 6,0% 6,1% GEMEENTE Houten 1,9% 2,3% 1,9% 1,8% 3,1% 2,7% 4,9% 4,9% 6,1% IJsselstein 3,8% 1,8% 3,2% 3,2% 2,4% 2,3% 1,6% 3,8% 2,9% Soest 2,0% 2,8% 3,1% 5,8% 5,7% 5,6% 5,4% 7,4% 6,6% Woerden 6,3% 6,0% 4,8% 5,5% 6,2% 5,2% 6,3% 6,8% 6,8% Wat valt op Uit bovenstaande cijfers van Locatus blijkt dat de leegstand in de detailhandel Soest (6,6%) 1% onder het landelijk gemiddelde ligt en 0,5% boven het provinciaal gemiddelde. De percentages hebben betrekking op het aantal aangeboden winkelpanden. Echter, zoals eerder aangegeven is het met name het aantal vierkante meters dat in Soest aanzienlijk is gedaald. Het totaal aantal leegstaande winkelpanden in Soest - Soesterberg bedraagt 20. Er zijn ontwikkelingen gaande waaruit voorzichtig kan worden opgemaakt dat dit aantal op niet al te lange termijn verder zal dalen. 12

13 13 Vlekkenkaart leegstand Bedrijfs Onroerend Goed Soest (april 2015)

14 14 Vlekkenkaart leegstand Bedrijfs Onroerend Goed Soesterberg (april 2015)

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Economische Barometer 2016

Economische Barometer 2016 Economische Barometer 2016 Voorwoord Ieder jaar maakt de gemeente Soest een Economische Barometer: hoe verhoudt de economische situatie in Soest zich tot omringende gemeenten en enkele landelijke cijfers.

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Analyse leegstand per 1 januari 2013

Analyse leegstand per 1 januari 2013 DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Analyse leegstand per 1 januari 2013 Toelichting bij Persbericht 13 februari 2013 WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Leegstand 1 januari 2013 Halfjaarlijkse

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Indicator 12 juni 2015 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In Nederland is een overaanbod

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 213 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR 200 m 2 vvo + groot buitenterrein. WIJNGAARDSWEG 2 + 2a HEERLEN TE HUUR HUURPRIJS: EUR 1.

BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR 200 m 2 vvo + groot buitenterrein. WIJNGAARDSWEG 2 + 2a HEERLEN TE HUUR HUURPRIJS: EUR 1. BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR 200 m 2 vvo + groot buitenterrein TE HUUR WIJNGAARDSWEG 2 + 2a HEERLEN HUURPRIJS: EUR 1.350,- PER MAAND OBJECT Courant, onlangs gerenoveerd commercieel bedrijfsgebouw dat geschikt

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT April 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen De markt voor kleinschalige bedrijfsruimten Een onderzoek van nvm business De markt voor kleinschalige en multifunctionele bedrijfsruimten heeft in de afgelopen tien jaar een sterke expansie te zien gegeven.

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES

MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES 2015 Introductie Met gepaste trots voorzien wij u bij deze van onze nieuwste marktupdate over de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Wij geven u op deze manier graag

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Bruisende binnensteden en dorpskernen

Bruisende binnensteden en dorpskernen Bruisende binnensteden en dorpskernen Wat is er aan de hand? Van dorp naar stad 70% van de wereldbevolking woont in 2050 in steden of stedelijke gebieden. 10 miljoen mensen wonen in 2050 in de Randstad

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 215 Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 215.

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 13 VOORWOORD In 14 is er door Stichting ilocator hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Monitor Werkgebieden. Dit heeft geresulteerd

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR OPNAME VAN AANBOD VAN HUURPRIJZEN VAN BELEGGINGEN IN APRIL 217 De Nederlandse economie houdt de stijgende lijn van de laatste jaren vast. In is het bruto binnenlands

Nadere informatie

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Dordrecht, 28 augustus 2012 Reineke de Vries, accountmanagement en acquisitie Niek de Wit, beleidsadviseur economie Inhoud Huidige positie binnenstad Ontwikkelingen

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

TE HUUR NIEUWHUISWEG 2 VENRAY. Bedrijfsruimte 1.280 m² Kantoorruimte 250 m²

TE HUUR NIEUWHUISWEG 2 VENRAY. Bedrijfsruimte 1.280 m² Kantoorruimte 250 m² Bedrijfsruimte 1.280 m² Kantoorruimte 250 m² TE HUUR NIEUWHUISWEG 2 VENRAY BEDRIJFSRUIMTE VANAF 450,- PER MAAND TE VERMEERDEREN MET BTW KANTOORRUIMTE VANAF 400,- PER MAAND TE VERMEERDEREN MET BTW OBJECT

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

MARKTUPDATE Beleggingstransacties 2014

MARKTUPDATE Beleggingstransacties 2014 MARKTUPDATE Beleggingstransacties 2014 Introductie Met deze marktupdate over de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt over het jaar 2014 voorzien wij u voor het eerst van een eigen marktupdate. Onze marktupdate

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie