NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS"

Transcriptie

1 NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015

2 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene leegstandsontwikkelingen Blz. 4 2.b Leegstand Soest Soesterberg Blz. 5 2.c Specificatie aantal bedrijfspanden en duur leegstand Soest Soesterberg Blz. 6 2.d Specificatie aantal vierkante meters leegstand Blz. 6 2.e Overzicht leegstand grotere bedrijven (> 1000 m2) Blz. 8 2.f Samenvatting / conclusie Blz Update leegstand Winkels Blz a Algemene leegstandontwikkelingen Blz b Lokale leegstand Blz c Specificatie leegstandcijfers winkelpanden (eigen waarneming en bron onderzoeksbureau Locatus) Blz Vlekkenkaart leegstand Bedrijfs Onroerend Goed Soest Blz a Vlekkenkaart leegstand Bedrijfs Onroerend Goed Soesterberg Blz. 14 2

3 1. Voorwoord Bedrijvigheid is de motor voor de economie. Het is genoegzaam bekend dat het in Nederland reeds geruime tijd niet goed gaat met het commercieel vastgoed. In april 2014 is hierop ingezoomd. De bevindingen zijn in april 2014 door middel van de opgestelde notitie leegstand aan het college van B. & W. en de raad voorgelegd. Naar aanleiding hiervan is besloten om het verloop van de leegstand van bedrijven, kantoren en winkels eenmaal per half jaar te monitoren. In september 2014 is aansluitend op de door de gemeente Soest georganiseerde expertmeeting Bedrijfs Onroerend Goed een denktank leegstand ingesteld, waarbij de marktpartijen, tezamen met de gemeente Soest, in een faciliterende rol de lokale leegstand te lijf gaan. Vervolgens is in september 2014 de eerste update van de leegstandontwikkelingen voorgelegd. Binnen de gemeente Soest was de leegstand op dat moment toegenomen. Thans, in april 2015, is het verheugend om te vermelden dat de leegstand van zowel bedrijven en kantoren als bij winkels aanzienlijk is afgenomen. Soest zit goed op koers. Deze notitie, waarin een update tot en met april 2015 wordt gegeven, geeft inzicht in de afgelopen leegstandontwikkelingen en stand van zaken. Om de situatie van Soest in perspectief te plaatsen worden ook de landelijke en regionale omstandigheden weergegeven. 3

4 UPDATE INVENTARISATIE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG APRIL 2015 (bedrijven en kantoren) 2.a Algemene leegstandontwikkelingen Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. blijkt dat het aantal vierkante meters bedrijfsruimte dat te koop of te huur staat in 2014 verder is toegenomen. M.b.t. bedrijven werd eind 2014 in Nederland circa 15,6 miljoen vierkante meter aangeboden, een stijging van 4,9% ten opzichte van De stijging van het aanbod was echter minder sterk dan in het jaar 2013 (5,8%). Een goede graadmeter voor de ontwikkelingen op de Nederlandse bedrijvenmarkt is ook het aantal aan-en afmeldingen van bedrijfsobjecten via Funda business. Hoewel de Nederlandse economie na twee jaren van economische krimp in 2014 met 0,8% groeide, vertaalde dit zich in Nederland niet tot een daling van het aantal bedrijfsruimten dat te koop of te huur werd aangeboden. In tegendeel, het aantal objecten dat eind 2014 werd aangeboden, steeg ten opzichte van 2013 met circa 3%. Het structurele aanbod is vorig jaar verder gegroeid. Van het totale metrage dat eind 2014 beschikbaar was, stond bijna 20% langer dan 3 jaar te koop of te huur. Nog eens 7% werd langer dan 5 jaar aangeboden. De structurele leegstand op de bedrijfsruimtemarkt is het grootst in de provincie Zeeland. Hier staat meer dan een kwart langer dan 3 jaar leeg. In Utrecht en Zuid Holland is het structurele aanbod verhoudingsgewijs het kleinst. Regionaal gezien bestaan grote verschillen in leegstand. Zo bevinden zich in de Randstad nogal wat gemeenten die qua aanbod ver boven het landelijk gemiddelde zitten. Er zijn ook een tal van gemeenten waar het aanbod als percentage van de voorraad klein is. Kortom, de leegstand is ongelijk verdeeld en vooral een lokaal vraagstuk. 2.b Leegstand Soest - Soesterberg In april 2014 is de notitie leegstand bedrijfsruimten, winkelbedrijven en bedrijventerreinen Soest voorgelegd. Besloten is om de inventarisatie leegstand Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) actueel te houden (monitoren per half jaar). In september 2014 is de 1 e actualisatie voorgelegd. Tevens is in deze maand door de gemeente Soest een expertmeeting leegstand BOG georganiseerd, met als deelnemende partijen: banken, ondernemers, investeerders, makelaars, bestuurders e.d. (opkomst 65 deelnemers). De marktpartijen toonden zich enthousiast om de leegstand van bedrijven en winkels te lijf te gaan. Dit heeft er toe geleid dat vanuit de expertmeeting een denktank Bedrijfs Onroerend Goed is ingesteld. In deze denktank zijn vertegenwoordigd: banken, investeerders, ondernemers, bestuursleden van de lokale bedrijfs-en winkelkringen, makelaars, de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU). Vanuit de gemeente zijn aangesloten: de wethouder EZ, de stedenbouwkundige en de relatiebeheerder bedrijven. Door deelnemers van de denktank worden diverse acties uitgevoerd. In dit verband heeft o.a. deelnemer de OMU, ondersteund door de gemeente Soest, een traject ingezet om in Soesterberg Noord leegstaande bedrijven te transformeren naar woningbouw. Daarnaast wordt door Ons Netwerk overleg gepleegd met eigenaren van leegstaande bedrijfs- en winkelpanden, teneinde vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. 4

5 Ook worden bedrijfszoekende ondernemers gericht verwezen naar het beschikbare lokale bedrijfsaanbod. In verband met het in 2015 te actualiseren lokale detailhandelsbeleid is de denktank BOG, in samenspraak met het bestuur van de Soester Zakenkring, gevraagd hierover een advies uit te brengen. In september a.s. zal dit advies aan de gemeente Soest worden aangeboden. De denktank BOG betracht, naast concreet uit te voeren acties, beweging op de bedrijvenmarkt te bewerkstelligen. Thans wordt de update leegstand Bedrijfs Onroerend Goed per april 2015 voorgelegd. Van april 2014 tot en met september 2014 was er in Soest Soesterberg nog sprake van een aanzienlijke stijging van het aantal leegstaande vierkante meters. De totale leegstand van bedrijven steeg toentertijd van m2 naar m2 (stijging m2). Het is verheugend om te constateren dat in de periode van september 2014 tot en met april 2015 het aantal vierkante meters leegstand met m2 (van m2 naar ) is afgenomen. De afname van het aantal leegstaande bedrijven in Soest Soesterberg bedraagt totaal 100 (van 109 naar 100). Het feit, dat er in Soest sprake is van een daling van het aantal leegstaande bedrijven in plaats van een stijging is, gezien de landelijke trend van toename, succesvol te noemen. Echter, de grootste winst zit in de daling van het aantal vierkante meters leegstand. Het afgelopen half jaar zijn onder andere 9 grote bedrijven in Soest weer in gebruik genomen. Opvallend is dat het aantal kleinere leegstaande bedrijfsruimten (< 300 m2) in de periode september 2014 tot en met april 2015 aanzienlijk is toegenomen. In deze periode zijn er 19 leegstaande kleinschalige bedrijfsruimten bijgekomen. Hiermee telt Soest in totaal 47 kleinschalige leegstaande bedrijfsunits. Dit is dus bijna de helft van het totaal aantal leegstaande bedrijfspanden (100) in Soest en Soesterberg. Het lijkt er op dat vooral de kleine bedrijven, en dan met name ZZP ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), een moeilijke tijd doormaken. De gemeente Soest is hierin niet uniek. Onlangs deed de NVM een breed opgezet onderzoek naar afzonderlijke bedrijfsunits die geschakeld zijn gebouwd en die een gemeenschappelijke buitenruimte hebben. De units worden veelal gebruikt als opslagruimte, werkplaats of showroom, eventueel in combinatie met kantoorruimte. De oppervlakte van deze units variëren van 100 tot 500 vierkante meter. In de helft van de gevallen gaat het om koopunits. Belangrijke gebruikers zijn bedrijven die gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw uitvoeren (schilders, installateurs, computerservicebureaus, schoonmaakbedrijven e.d.). Volgens de NVM business kan de toename van leegstand in bedrijfsverzamelcomplexen vooral worden verklaard uit een sterk teruggelopen vraag naar kleinschalige units. Een belangrijk deel van de vraaguitval is toe te schrijven aan een terughoudende opstelling van banken, als gevolg waarvan potentiële gebruikers het bedrijfspand niet kunnen financieren. Daarnaast ondervindt de vraag hinder van een zekere aarzeling bij starters en ZZP ers om hypotheekverplichtingen aan te gaan. Circa 10 tot 15 procent van de bedrijfsunits in ons land staat leeg. Relatief veel leegstand van kleinschalige bedrijfsunits is onder meer te vinden in de provincies Utrecht, Gelderland en Limburg. NB: Op de volgende bladzijden wordt het verloop van de lokale leegstandcijfers bedrijven van Soest Soesterberg weergegeven, waarop nadere toelichting wordt gegeven. 5

6 2.c Specificatie aantal bedrijfspanden en duur leegstand Soest -Soesterberg: APRIL 2014 Aangeboden bedrijven (productie/kantoor) in Soest/Soesterberg Aantal bedrijven te koop (Soest 21 / Soesterberg 7) 28 Aantal bedrijven te huur (Soest 49 / Soesterberg 14) 63 Totaal aanbod Soest / Soesterberg ( ) 91 Duur van aanbod, langer dan 6 maanden (Soest 49 / Soesterberg 17) 76 Duur van aanbod, korter dan 6 maanden (Soest 12 / Soesterberg 3) 15 Totaal ( ) 91 SEPTEMBER 2014 Aangeboden bedrijven (productie/kantoor) in Soest/Soesterberg Aantal bedrijven te koop (Soest 28 / Soesterberg 5) 33 Aantal bedrijven te huur (Soest 59 / Soesterberg 17) 76 Totaal aanbod Soest / Soesterberg ( ) 109 Duur van aanbod, langer dan 6 maanden (Soest 71 / Soesterberg 17) 88 Duur van aanbod korter dan 6 maanden (Soest 16 / Soesterberg 5) 11 Totaal ( ) 109 APRIL 2015 Aangeboden bedrijven (productie/kantoor) in Soest/Soesterberg Aantal bedrijven te koop (Soest 28 / Soesterberg 4) 32 Aantal bedrijven te huur (Soest 51/ Soesterberg 17) 68 Totaal aanbod Soest / Soesterberg ( ) 100 Duur van aanbod, langer dan 6 maanden (Soest 57 / Soesterberg 18) 75 Duur van aanbod, korter dan 6 maanden (Soest 22 / Soesterberg 3) 25 Totaal ( ) d Specificatie aantal vierkante meters leegstand Het totaal aantal vierkante meters bedrijven en kantoren binnen de gemeente Soest bedraagt ca m2. De op dit moment 100 aangeboden bedrijfspanden hebben een oppervlakte van m2. Dit is 9,63 % van de totale lokale bedrijvenmarkt in Soest en is als volgt onder te verdelen. April September Stijging April Daling Stijging (*) Bedrijventerrein m m2 (6.750 m2) m2 ( m2) de Grachten / Soestdijk Buiten bedrijventerrein m m2 (1.338 m2) m2 ( m2) Bedrijventerrein 6

7 Soesterberg -Noord m m m m2 ( m2) (*) m m m m2 ( m2) APRIL 2014 Binnen de gemeente Soest is de leegstand bij 91 bedrijven en kantoren (10,01 %) 3,96% hoger dan het landelijk gemiddelde (7 %). De relatief hoge leegstand wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het aanbod van een aantal grotere bedrijven in Soest, zoals bijvoorbeeld Weteringpad 7 ( m2) Uitgaande van bedrijven die een groter vloeroppervlakte hebben (boven de 1000 m2) zijn het in Soest / Soesterberg 18 bedrijven die 66,7% ( m2) leegstand veroorzaken. SEPTEMBER 2014 Binnen de gemeente Soest is de leegstand bij 109 bedrijven en kantoren (12,6 %) 5,2% hoger dan het landelijk gemiddelde (7,4 %). De relatief hoge leegstand wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het aanbod van een aantal grotere bedrijven in Soest, zoals bijvoorbeeld Weteringpad 7 ( m2), Nijverheidsweg 12 (7.489 m2). Uitgaande van bedrijven die een groter vloeroppervlakte hebben (boven de 1000 m2) zijn het in Soest / Soesterberg 25 bedrijven die 75,6 % ( m2) leegstand veroorzaken. APRIL 2015 Binnen de gemeente Soest is de leegstand bij 100 bedrijven en kantoren (9,63 %) 2,3 % hoger dan het landelijk gemiddelde (7,6 %). Uitgaande van bedrijven die een groter vloeroppervlakte hebben (boven de 1000 m2) zijn het in Soest / Soesterberg (Soesterberg Noord 5, Niet op bedrijventerrein 5, Soestdijkse Grachten / Soestdijk 11) 21 bedrijven die 59,8% ( m2) leegstand veroorzaken. 7

8 2.e Overzicht leegstand grotere bedrijven (> m2) APRIL 2014 Bedrijventerrein Soesterberg Noord, totale leegstand m2. Hiervan zijn 3 bedrijven die een leegstand van m2 (60,3%) veroorzaken. Buiten bedrijventerrein, totale leegstand m2. Hiervan zijn 5 bedrijven die een leegstand van m2 (41,1%) veroorzaken. Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten / Soestdijk, totale leegstand m2. Hiervan zijn 9 bedrijven die een leegstand van m2 (71,2 %) veroorzaken. SEPTEMBER 2014 Bedrijventerrein Soesterberg Noord, totale leegstand m2. Hiervan zijn 6 bedrijven die een leegstand van (74 %) veroorzaken. Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten / Soestdijk, totale leegstand m2. Hiervan zijn 12 bedrijven die een leegstand van m2 (73,4%) veroorzaken. Buiten bedrijventerrein totale leegstand m2. Hiervan zijn 7 bedrijven die een leegstand van m2 (59,5%) veroorzaken. APRIL 2015 Bedrijventerrein Soesterberg Noord, totale leegstand m2. Hiervan zijn 5 bedrijven die een leegstand van (64,2 %) veroorzaken.. Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten / Soestdijk, totale leegstand m2. Hiervan zijn 11 bedrijven die een leegstand van m2 (58,1%) veroorzaken. Buiten bedrijventerrein totale leegstand m2. Hiervan zijn 5 bedrijven die een leegstand van m2 (57,8%) veroorzaken. 2.f Samenvatting en conclusie Het gaat in de gemeente Soest de goede kant op met de vermindering van de leegstand Bedrijfs Onroerend Goed. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen van de leegstand op landelijk niveau, waar in 2014 nog sprake was van een stijging (4,9%). In de gemeente Soest is de leegstand sinds september 2014 met 2,97% gedaald. In deze maand werden 109 bedrijven te koop of te huur aangeboden. Dit aantal leegstaande panden is in april 2015 teruggelopen tot 100. In de tussenliggende periode werden 39 panden verkocht of verhuurd en zijn er 30 aangeboden bedrijfspanden bijgekomen. Derhalve over een periode van een half jaar per saldo een afname van 9 leegstaande 8

9 bedrijfspanden. Het grootste succes ligt bij het per saldo in gebruik genomen aantal vierkante meters leegstaande bedrijfsruimten. In september 2014 was nog sprake van m2 leegstand. In april 2015 is dit aantal vierkante meters teruggelopen tot , derhalve een afname van m2, ofwel 23,5%. Opvallend is wel dat in de gemeente Soest de afgelopen 6 maanden een forse toename is ontstaan in leegstand van kleinschalige bedrijfsunits. Dit is overigens in overeenstemming met de landelijke trend. Uit onderzoek van de NVM blijkt dat met name ZZP ers het momenteel moeilijk hebben, dat banken bij de financiering een terughoudende opstelling innemen en dat starters terughoudend zijn bij het aangaan van financiële verplichtingen. Onder andere in de provincie Utrecht doet zich relatief veel leegstand van kleinschalige units voor. Vanuit de denktank Bedrijfs Onroerend Goed Soest worden diverse acties uitgezet, zoals het transformeren van leegstaande bedrijven in woningbouw en het voeren van gesprekken met eigenaren van bedrijfs- en winkelpanden, waarbij wordt getracht vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Vanuit het zicht op het lokale bedrijfs- en winkelaanbod worden bedrijfszoekende ondernemers regelmatig gericht naar beschikbare ruimten verwezen. In verband met het in 2015 te actualiseren detailhandelsbeleid zal de denktank leegstand, in samenspraak met de Soester Zakenkring, in september 2015 een advies hierover aan de gemeente uitbrengen. In het najaar 2015 zit de taak van de denktank leegstand er op. De contacten en opgestarte activiteiten die vanuit de denktank zijn ontstaan vormen een goede basis om deze in de dagelijkse werkzaamheden voort te zetten, dan wel door te ontwikkelen. De komende maanden zal in dit verband nader worden onderzocht hoe het accountmanagement kan worden aangescherpt. 9

10 UPDATE INVENTARISATIE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG APRIL 2015 (winkels) 3.a Algemene leegstandontwikkelingen Ook in 2014 en de eerste maanden van 2015 is geen einde gekomen aan de malaise op de Nederlandse winkelmarkt. Tekenend voor de situatie waren verschillende faillissementen van grote winkelketens. Bovendien werd de winkelmarkt geconfronteerd met een verdere verruiming van het aanbod. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat het aanbod op de winkelmarkt in 2014 met bijna 10% groeide. Aan het einde van het jaar 2014 stond daardoor 2,45 miljoen vierkante meter winkelruimte te koop of te huur. Ook de leegstand liep verder op. Begin 2015 stond 8% van de winkelvoorraad leeg. De winkelmarkt kwam nog verder in het nauw doordat consumenten minder uitgaven dan in het jaar daarvoor, waardoor de detailhandelomzet in 2014 verder afnam. Andere factoren die een negatieve uitwerking op de omzet hebben zijn: een gewijzigd koopgedrag van de klant (steeds vaker van het winkelen een uitje maken ), de stijging van internet verkopen en de vergrijzing van de bevolking. Door de markt werd ruim 8% minder winkelruimte opgenomen dan in Het resultaat was dat de winkelruimten vorig jaar verder uit balans raakten. Door de kleinere vraag en het toegenomen aanbod kwamen de koop- en huurprijzen van winkelvastgoed verder onder druk te staan, met als gevolg dat deze in 2014 een daling lieten zien. Maar het ging niet overal slecht. In de grote steden was de situatie op de winkelmarkt in het algemeen positief. Het aanbod nam er veelal af en de prijzen op veelal betere locaties wisten zich te handhaven. Het waren met name de middelgrote steden van ons land die het vorig jaar moeilijk hadden. In concurrentie met de grote steden legden zij het steeds vaker af. De verwachting is dat in de loop van 2015 de particuliere bestedingen zullen stijgen, wat een positief effect zal hebben op de winkelmarkt. Desondanks zijn de uitgangspunten van de Nederlandse winkelmarkt nog altijd niet rooskleurig. De verwachting is dat het aanbod en de leegstand ook in 2015 verder zullen oplopen en dat de prijzen over het algemeen een daling zullen laten zien. 3.b Lokale leegstand Evenals bij de dalende leegstand van bedrijven en kantoren in de gemeente Soest gaat het ook bij de aangeboden winkelpanden de goede kant op. Een half jaar geleden stonden in Soest - Soesterberg nog 29 winkels leeg. Het totaal aantal aangeboden winkelpanden bedraagt thans 20. Het aantal aangeboden vierkante meters winkeloppervlakte daalde de afgelopen 6 maanden van naar 5.244, een vermindering van Dit is derhalve een afgenomen leegstand van 42,9%. Wanneer de teruglopende leegstand van winkelpanden in Soest - Soesterberg wordt afgezet tegen de hierboven beschreven landelijke trend van toename, dan is het verheugend om vast te stellen dat de bedrijvigheid op lokaal niveau zich positief ontwikkelt. 10

11 In verband met het in 2015 te actualiseren lokale detailhandel beleid zullen diverse belangen, trends e.d. zorgvuldig moeten worden afgewogen. Bescherming van de huidige drie winkelgebieden (V. Weedestraat, Soest-Zuid en de Rademakerstraat) zal hierbij centraal staan. Het MKB, de provincie, de denktank BOG, de Soester Zakenkring / ondernemersverenigingen e.d. zullen bij de totstandkoming van het te actualiseren detailhandel beleid worden betrokken. 3.c Specificatie leegstandcijfers winkelpanden Binnen de gemeente Soest zijn in totaal (Soest 279 en Soesterberg 38) 317 winkels gevestigd. Onderzoeksbureau Locatis doet eenmaal per jaar in Soest een onderzoek naar de leegstand van de detailhandel. Dit is een ruimer begrip dan winkels. Men gaat uit van ruime dienstverlening waaronder bijvoorbeeld ook de horeca. Uitgangspunt bij Locatus is dat men zich richt op de hoofdwinkelgebieden, V. Weedestraat, Burg. Grothestraat e.d. Buurtwinkels zoals Koninginnelaan, Kerkstraat worden niet meegenomen in het onderzoek. Al met al leidt dit tot andere cijfers dan de werkelijke totale leegstand van winkels in geheel Soest - Soesterberg. Desondanks worden, naast het door de gemeente Soest uitgevoerde onderzoek leegstand winkels, ook de cijfers van Locatus weergegeven. De gegevens van dit onderzoeksbureau geven namelijk meer benchmark inzichten. April 2014 leegstand winkels Soest / Soesterberg (eigen onderzoek) Aantal winkels te koop (Soest 4 / Soesterberg 0) 4 Aantal winkels te huur (Soest 18 / Soesterberg 4) 22 ( ) 26 Duur van het aanbod langer dan 6 maanden (Soest 20 / Soesterberg 2) 22 Duur van het aanbod korter dan 6 maanden (Soest 2 / Soesterberg 2) 4 26 September 2014 leegstand winkels Soest / Soesterberg (eigen onderzoek) Aantal winkels te koop (Soest 4 / Soesterberg 0) 4 Aantal winkels te huur (Soest 21 / Soesterberg 4) 25 ( ) 29 Duur van het aanbod langer dan 6 maanden (Soest 20 / Soesterberg 2) 23 Duur van het aanbod korter dan 6 maanden (Soest 5 / Soesterberg 1) 6 29 April 2015 leegstand winkels Soest / Soesterberg (eigen onderzoek) Aantal winkels te koop (Soest 3 / Soesterberg 0) 3 Aantal winkels te huur (Soest 15 / Soesterberg 2) 17 ( 18 / + 2) 20 Duur van het aanbod langer dan 6 maanden (Soest 11 / Soesterberg 2) 13 Duur van het aanbod korter dan 6 maanden (Soest 7 / Soesterberg 0)

12 Leegstand april 2014: 26 winkels, 8,2% leegstand en aanbod vierkante meters winkeloppervlakte (Soest / Soesterberg 1.650) bedraagt Leegstand september 2014: 29 winkels, 9,2% leegstand en aanbod vierkante meters winkeloppervlakte (Soest / Soesterberg 2.250) bedraagt Leegstand april 2015: 20 winkels, 6,4% leegstand en aanbod vierkante meters winkeloppervlakte (Soest / Soesterberg 450) bedraagt Leegstand detailhandel (Bron Locatus) Locatus heeft 576 detailhandel bedrijven in Soest / Soesterberg geregistreerd. JAARDATE LANDELIJK januari januari januari januari januari januari januari januari april Nederland 4,9% 4,9% 5,4% 6,0% 6,3% 6,4% 6,9% 7,5% 7,6% PROVINCIE Utrecht 3,6% 3,9% 4,6% 4,5% 4,7% 5,0% 5,3% 6,0% 6,1% GEMEENTE Houten 1,9% 2,3% 1,9% 1,8% 3,1% 2,7% 4,9% 4,9% 6,1% IJsselstein 3,8% 1,8% 3,2% 3,2% 2,4% 2,3% 1,6% 3,8% 2,9% Soest 2,0% 2,8% 3,1% 5,8% 5,7% 5,6% 5,4% 7,4% 6,6% Woerden 6,3% 6,0% 4,8% 5,5% 6,2% 5,2% 6,3% 6,8% 6,8% Wat valt op Uit bovenstaande cijfers van Locatus blijkt dat de leegstand in de detailhandel Soest (6,6%) 1% onder het landelijk gemiddelde ligt en 0,5% boven het provinciaal gemiddelde. De percentages hebben betrekking op het aantal aangeboden winkelpanden. Echter, zoals eerder aangegeven is het met name het aantal vierkante meters dat in Soest aanzienlijk is gedaald. Het totaal aantal leegstaande winkelpanden in Soest - Soesterberg bedraagt 20. Er zijn ontwikkelingen gaande waaruit voorzichtig kan worden opgemaakt dat dit aantal op niet al te lange termijn verder zal dalen. 12

13 13 Vlekkenkaart leegstand Bedrijfs Onroerend Goed Soest (april 2015)

14 14 Vlekkenkaart leegstand Bedrijfs Onroerend Goed Soesterberg (april 2015)

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie