Kantorenmonitor Holland Rijnland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantorenmonitor Holland Rijnland"

Transcriptie

1 Kantorenmonitor Holland Rijnland

2 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en Kantorenvoorraad per gemeente Alphen aan den Rijn 13 Hillegom 14 Kaag en Braassem 15 Katwijk 16 Leiden 17 Leiderdorp 18 Lisse 19 Nieuwkoop 2 Noordwijk 21 Noordwijkerhout 22 Oegstgeest 23 Rijnwoude 24 Teylingen 25 Voorschoten 26 Zoeterwoude 27 3

3 Voorwoord Inleiding Samen afspraken maken om de stand op de kantorenmarkt terug te brengen naar 5%. Hiervoor is door de samenwerkende Holland Rijnland-gemeenten een regionale kantorenstrategie opgesteld en een plan van aanpak voor de uitvoering van de afspraken gemaakt. De kantoren in onze regio hebben te maken met een stijgende stand. Tussen 21 en 213 steeg de stand van 12 naar ruim 15 procent. Zonder aanvullend beleid zal de stand waarschijnlijk verder oplopen. Vooral in de kantoren vanaf vijfduizend (bruto vloeroppervlak) is de stand fors gestegen. Van alle staande kantoorruimten stond eind 212 / begin 213 een derde al drie jaar of langer. Dit beeld past bij de huidige economische situatie, maar de stand willen wij als samenwerkende gemeenten meer in balans brengen met de Regionale kantorenstrategie. Er is namelijk ook niet te verwachten dat de komende jaren de vraag naar kantoren sterk zal stijgen. Met de Regionale kantorenstrategie willen de samenwerkende Holland Rijnland-gemeenten de stand van kantoren aanpakken en zo de verspilling van ruimte en kapitaal tegengaan. Dat betekent concreet: beperkte kantoorontwikkelingen op de juiste plekken. Dus waar goede voorzieningen zijn en die met de auto of het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Bij staande kantoren op slechte locaties wordt aangestuurd op een verandering van functie, bijvoorbeeld wonen. Op die manier komt vraag en aanbod van de kantorenmarkt beter in balans. Daarnaast is afgesproken om de ontwikkelingen op de kantorenmarkt te monitoren. Resultaat zijn de kantorenmonitoren van 211, 212 (feitenblad) en deze editie voor 213. Met deze cijfers hebben wij als Holland Rijnland-gemeenten een goed actueel beeld van de regionale kantorenmarkt zodat we samen kunnen werken aan reductie van de stand. Voor de economische vitaliteit van de regio is dit hard nodig. Jan Uit den Boogaard portefeuillehouder Economische zaken Holland Rijnland is door haar ligging ten opzichte van Schiphol, de goede noord-zuidverbindingen (A4, A44, spoorlijnen), de relatief hoog opgeleide beroepsbevolking, het uitstekende woon- en leefklimaat en de aanwezigheid van diverse kenniscentra een aantrekkelijke regio voor de vestiging van kantoren. De aanwezigheid van een sterk Bio Sciencecluster in Leiden en Oegstgeest en een groeiend Spacecluster in Noordwijk en Leiden dragen ook bij aan deze aantrekkelijkheid. Dat blijkt wel uit het feit dat in de afgelopen jaren diverse nationale en internationale hoofdkantoren zich in de regio hebben gevestigd dan wel zich binnen de regio hebben verplaatst naar een nieuwe locatie. Daarnaast heeft de regio te maken met het probleem van de leestand. Met deze Kantorenmonitor krijgt u inzicht in de ontwikkelingen op de regionale kantorenmarkt vanaf 1 januari 21. De belangrijkste uitkomsten op een rijtje: De kantorenvoorraad is tussen 1 januari 21 en 1 januari 213 per saldo toegenomen met 6. (bruto vloeroppervlak). Deze toename is vooral gerealiseerd in de gemeente Leiden. Door herbestemming is in dezelfde periode 75. aan kantoorruimte aan de voorraad onttrokken. De stand is tussen 21 en 213 toegenomen van 11,9 % tot 15,3%. Op 1 januari 213 stond er hierdoor bijna 235. m 2 kantoren, ongeveer 6. m 2 meer dan in 21. Per gemeente zijn er grote verschillen in de stand. Er zijn gemeenten waar de stand relatief laag is (5 % of lager), maar ook gemeenten waar sprake is van een zeer hoog standspercentage (meer dan 3%). Een derde deel van de kantorenvoorraad in Holland Rijnland staat inmiddels langer dan 3 jaar. Ook hier verschillen de gemeenten erg, variërend van 5 % in Oegstgeest tot 93 % in Noordwijkerhout. Op 1 januari 213 was er nog 44. kantoor, vooral in de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. Het grootste deel hiervan is verhuurd of wordt voor de eindgebruiker gebouwd. Leegstandspercentages zeggen echter niet alles. In de eerste plaats is het vaak een momentopname en in de tweede plaats zijn de absolute len meters bvo die staan, de locatie en de duur van de stand ook belangrijk. Als bijvoorbeeld kort voor de jaarwisseling een groot pand komt door verhuizing naar een ander pand, terwijl de nieuwe er pas in de loop van het nieuwe jaar intrekt, loopt de stand hard op. En als de gemeentelijke kantorenvoorraad relatief klein is, werkt dit des te harder door in het percentage. Over de planvoorraad begin 213 zijn geen exacte cijfers bekend, maar uit bijlage 3 van de Regionale kantorenstrategie kan worden afgeleid dat deze tussen de rond de 6. ligt. Een deel van deze planvoorraad is echter (nog) niet opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan. De cijfers in de monitor zijn gebaseerd een jaarlijkse inventarisatie in het veld door een extern onderzoeksbureau. De cijfers zijn bewerkt door de afdeling Strategie en Onderzoek van de gemeente Leiden. 4 5

4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Bestaande kantorenvoorraad Kerncijfers kantorenvoorraad in Holland Rijnland kantoren kantorenvoorraad () gemiddelde grootte per kantoor () stand () % stand 11,9% 12,1% 12,9% 15,3% () % 5,% 6,5% 4,6% 2,9% Kantorenvoorraad naar grootteklasse < vanaf totaal De totale kantorenvoorraad in de vijftien gemeenten van Holland Rijnland bedraagt op 1 januari 213 ruim 1,5 miljoen m 2 bedrijfsvloeroppervlak (bvo). Het kantoren is in de afgelopen drie jaar afgenomen met 3% (van 1.17 naar 1.137). De totale bedrijfsvloeroppervlakte is met 4% gestegen (van m 2 naar m 2 ). De gemiddelde grootte per kantoor is daardoor gestegen tot m 2. Overigens is meer dan de helft (65 van de kantoren) kleiner dan 5 m 2. Op 1 januari 213 zijn er vijf kantoren met een gezamenlijke oppervlakte van 44.1 m 2. Dat is 2,9% bovenop de reeds bestaande voorraad, minder dan in de afgelopen jaren. De grootste panden die in 211 en 212 zijn opgeleverd zijn het Achmea gebouw, het nieuwe Rijnveste en Astellas, alle in Leiden. Begin 213 staat 15,3% van de kantoorruimte. Dit percentage is de afgelopen jaren opgelopen. In absolute zin betreft het m

5 Tussen de gemeenten van Holland Rijnland zijn grote verschillen in de kantorenvoorraad. In Leiden bevindt zich 41% van de kantoorruimte, in Noordwijkerhout,5%. Zoeterwoude heeft het kleinste kantoorpanden. De grootste toename tussen 21 en 213 is te zien in Kaag en Braassem (+19%) Kantorenvoorraad per gemeente Bestaande voorraad en voorraad 1.5. aanbouw voorraad Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Kantorenstand Teylingen Voorschoten Grootteklasse van de staande kantorenvoorraad in Holland Rijnland Zoeterwoude Holland Rijnland % % % % < ,3% ,6% ,2% ,8% Kantoren Op 1 januari 213 is 44.1 m 2 kantoorruimte. De grootste panden zijn Level in Leiden, Avery Dennison in Oegstgeest en de NEM in Zoeterwoude. Kantoren in Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Holland Rijnland ,3% ,3% ,% ,1% ,9% ,5% ,3% ,4% ,1% ,7% ,5% ,1% vanaf ,6% 2.6 7,6% ,5% ,8% totaal ,9% ,1% ,9% ,3% Leegstand in Holland Rijnland naar grootteklasse vanaf < 2.5

6 Leegstand in Holland Rijnland naar status Relatief gezien staan panden met een bedrijfsvloeroppervlakte tussen 2.5 en m 2 het meest. In 213 stond 18,4% van de panden in die grootteklasse, gemeten in. In grote panden vanaf 1. m 2 is relatief de minste stand (9,8%). Overigens zijn bij de berekening van de stand ook de kleine kantoorpanden en panden die gedeeltelijk staan meegeteld. Dit levert een verschil op met andere tellingen van bijvoorbeeld bedrijfsmakelaars, die de kleine kantoorpanden niet meenenem en ook alleen wat voor verhuur wordt aangeboden meetellen. Aanbod is echter niet hetzelfde als stand verhuurd onverhuurd Interessant is het ook om te kijken naar de status van een staand kantoor. Een kantoor kan staan, maar als al een nieuwe huurder bekend is, is dat minder een probleem. Begin 213 was 14.5 van de staande voorraad in Holland Rijnland (6%) verhuurd. Kijkend naar standcijfers zijn er grote verschillen tussen gemeenten. In absolute zin staan in Leiden de meeste vierkante meters kantoorruimte, in Noordwijkerhout de minste. Procentueel gezien is de stand in Oegstgeest het laagst en in Lisse het hoogst. Details over de stand per gemeente zijn te vinden in het hoofdstuk Kantorenvoorraad per gemeente. Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Holland Rijnland Leegstand per gemeente % % % % Alphen aan den Rijn ,8% ,3% ,9% ,2% Hillegom ,6% ,2% ,4% ,4% Kaag en Braassem 3.4 9,2% 3.5 9,3% 4. 1,3% ,8% Katwijk 4.6 6,6% 6.1 8,8% ,2% 4. 5,7% Leiden ,2% ,6% ,2% ,5% Leiderdorp 8.6 1,9% ,2% ,8% ,7% Lisse 3.3 4,% 4. 4,7% 3.3 4,% ,% Nieuwkoop ,8% ,6% ,1% ,1% Noordwijk 7.6 5,6% 7.2 5,2% ,8% ,3% Noordwijkerhout ,3% ,1% 9 11,2% 8 9,8% Oegstgeest 1.6 4,3% 9 2,6% 1.1 3,2% 1.3 3,7% Rijnwoude ,3% 4. 17,3% ,9% ,6% Teylingen 5.5 9,7% 4.6 8,4% ,1% 2.2 3,9% Voorschoten ,3% ,6% 2.2 7,8% ,6% Zoeterwoude 2.7 4,3% 4.2 6,8% 4.9 7,9% 4.9 7,9% Holland Rijnland ,9% ,1% ,9% ,3% Duur van de stand Nu er gegevens zijn van vier opeenvolgende jaren is het interessant om te kijken naar de duur van de stand. Gemiddeld in Holland Rijnland staat 35% van de staande vierkante meters op 1 januari 213 korter dan één jaar, 3% tussen de één en drie jaar en 35% langer dan drie jaar. Per gemeente zijn er verschillen. In Noordwijkerhout en Nieuwkoop staat veel kantoorruimte langer dan drie jaar. In Lisse is het grootste deel van de stand het afgelopen jaar ontstaan. < 1 jaar % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 1-3 jaar > 3 jaar 1 11

7 Kantorenvoorraad per gemeente Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 Ontwikkelingen in de kantorenvoorraad in 21, 211 en 212 panden stand 1 januari af: herbestemming bij: herbestemming bij: opgeleverd stand 31 december In de jaren 21, 211 en 212 is het kantoren in Holland Rijnland per saldo met 33 afgenomen. In totaal ging het om 9 panden die aan de voorraad zijn onttrokken (alle door herbestemming), 22 bestaande panden die zijn herbestemd tot kantoor en 35 kantoren die nieuw gebouwd zijn. Opname per jaar naar grootteklasse 21 Kantorenvoorraad in Alphen aan den Rijn Kantorenvoorraad in Alphen aan den Rijn naar grootteklasse < vanaf totaal Leegstand kantorenvoorraad in Alphen aan den Rijn naar grootteklasse < ,% 6,9% 11,1% 11,4% ,4% 12,7% 12,2% 15,2% ,2% 29,2% 21,9% 18,% ,8% 28,3% 33,2% 26,1% vanaf ,8% 3,8% 3,8% 3,8% totaal ,8% 16,3% 14,9% 14,2% < vanaf De opname van kantoorruimte zegt iets over de dynamiek op de kantorenmarkt. Met opname wordt bedoeld het nemen van kantoorruimte door een (andere) huurder. Bij bestaande kantoren gaat het om andere huurders en bij nieuwe kantoren om eerste gebruikers. In 21 is 45.4 m 2 kantoorruimte opgenomen, in 211 was dat 98.1 m 2 en in m 2. Dat is respectievelijk 3,1%, 6,5% en 4,9% van de gemiddelde totale kantorenvoorraad in de betreffende jaren. Begin 213 omvat de kantorenvoorraad van Alphen aan den Rijn 159 panden met een gezamenlijke oppervlakte van m 2. Hiermee is Alphen na Leiden de grootste kantorengemeente van Holland Rijnland. Er waren op 1 januari 213 geen kantoren. De stand is de afgelopen twee jaar absoluut en relatief gezien licht gedaald. 51% van de stand bestaat langer dan 3 jaar

8 Kantorenvoorraad in Hillegom Kantorenvoorraad in Hillegom naar grootteklasse < vanaf totaal Kantorenvoorraad in Kaag en Braassem Kantorenvoorraad in Kaag en Braassem naar grootteklasse < vanaf totaal Leegstand kantorenvoorraad in Hillegom naar grootteklasse < ,3% 2,% 12,6% 12,6% ,3% 15,% 12,3% 16,3% vanaf totaal ,6% 16,2% 12,4% 15,4% Leegstand kantorenvoorraad in Kaag en Braassem naar grootteklasse < ,8% 18,9% 9,9% 19,7% ,% 22,% 25,4% 39,9% ,6% vanaf totaal ,2% 9,3% 1,3% 17,8% De kantorenvoorraad in Hillegom heeft op 1 januari 213 een omvang van 26.6 m 2 bedrijfsvloeroppervlak. In 8 van de 43 panden bestaat per 1 januari 213 stand. In totaal betreft het 4.1 m 2 bvo, 15,4% van de totale voorraad. 6% van de stand bestaat meer dan 3 jaar. Begin 213 omvat de kantorenvoorraad van Kaag en Braassem 38 panden met een gezamenlijke oppervlakte van 44.2 m 2. Er waren op 1 januari 213 geen kantoren. Wel is in 212 het nieuwe pand van de Rabobank genomen. Het standpercentage is het afgelopen jaar gestegen tot 17,8%. 4% van de stand bestaat langer dan 3 jaar

9 Kantorenvoorraad in Katwijk Kantorenvoorraad in Katwijk naar grootteklasse < vanaf totaal Kantorenvoorraad in Leiden Kantorenvoorraad in Leiden naar grootteklasse < vanaf totaal Leegstand kantorenvoorraad in Katwijk naar grootteklasse < ,9% 12,5% 7,7% 2,7% ,1% 11,4% 2,1% 1,4% ,6% 7,6% 5,6% vanaf totaal ,6% 8,8% 12,2% 5,7% Leegstand kantorenvoorraad in Leiden naar grootteklasse < ,6% 11,% 13,5% 12,2% ,7% 11,6% 12,1% 14,1% ,8% 18,2% 2,1% 22,1% ,2% 12,6% 12,4% 19,2% vanaf ,4% 18,4% 13,3% 3,1% totaal ,2% 14,6% 14,2% 14,5% De kantorenvoorraad in Katwijk is het afgelopen jaar afgenomen met 4 panden tot 78 op 1 januari 213. De voorraad omvat nu 71. m 2 bedrijfsvloeroppervlak. Op Teylingen en Oegstgeest na is de stand het laagst van Holland Rijnland. Er waren begin 213 geen kantoren. 11% van de stand bestaat langer dan 3 jaar. De kantorenvoorraad in Leiden is met 355 panden en m 2 het grootst van Holland Rijnland. In 212 is de voorraad per saldo afgenomen met 6 panden, maar de bedrijfsvloeroppervlakte is toegenomen. Het grootste pand dat in 212 gereedkwam was het Nieuwe Rijnveste aan de Albinusdreef. het grootste pand dat op 1 januari 213 was, is Level aan de Bargelaan. Het standspercentage is vrij stabiel. 44% van de stand bestaat langer dan 3 jaar

10 Kantorenvoorraad in Leiderdorp Kantorenvoorraad in Leiderdorp naar grootteklasse < vanaf totaal Kantorenvoorraad in Lisse Kantorenvoorraad in Lisse naar grootteklasse < vanaf totaal Leegstand kantorenvoorraad in Leiderdorp naar grootteklasse < ,7% 11,9% 1,8% ,3% 26,7% 15,9% 22,1% ,3% 9,4% 21,6% 52,3% ,3% 9,1% 15,1% 15,1% vanaf totaal ,9% 12,2% 14,8% 25,7% Leegstand kantorenvoorraad in Lisse naar grootteklasse < ,8% 11,7% 4,5% 3,1% ,7% 1,7% 1,8% 14,7% ,5% vanaf ,% totaal ,% 4,7% 4,% 37,% De kantorenvoorraad van Leiderdorp omvat 45 panden met een gezamenlijke oppervlakte van 84.9 m 2. Begin 213 waren er geen panden. De stand is in 212 flink toegenomen. Ruim een kwart van de kantorenvooraad staat op 1 januari 213. Het betreft vooral panden aan de Elisabethhof. 22% van de staand bestaat langer dan 3 jaar. De kantorenvoorraad van Lisse omvat 72 panden met een gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van 85. m 2. Er is één groot kantoorpand met een oppervlakte van ruim 25. m 2 (Swets). Dit is in 212 komen te staan. Daardoor is het standpercentage bijna vertienvoudigd tot 37%. Er zijn begin 213 geen kantoorpanden

11 Kantorenvoorraad in Nieuwkoop Kantorenvoorraad in Nieuwkoop naar grootteklasse < vanaf totaal Kantorenvoorraad in Noordwijk Kantorenvoorraad in Noordwijk naar grootteklasse < vanaf totaal Leegstand kantorenvoorraad in Nieuwkoop naar grootteklasse < ,6% 15,4% 8,5% 19,% ,7% - 1,4% 1,4% ,6% 49,6% 49,6% 49,6% vanaf totaal ,8% 15,6% 15,1% 17,1% Leegstand kantorenvoorraad in Noordwijk naar grootteklasse < ,9% 7,2% 1,% 1,9% ,7% 1,6% 15,3% 21,% ,8% 9,6% 19,% 19,% ,2% 39,2% vanaf totaal ,6% 5,2% 14,8% 16,3% De kantorenvoorraad van Nieuwkoop is met 33 panden en een gezamenlijke oppervlakte van 21.3 m 2 op Noordwijkerhout na het kleinst van Holland Rijnland. Begin 213 waren er geen panden. Het standpercentage is vrij stabiel. 78% van de stand bestaat langer dan 3 jaar. In Noordwijk staan 92 kantoorpanden met een gezamenlijke bedrijfsoppervlakte van 139. m 2. Veruit het grootste pand is het ESTEC-gebouw. Begin 213 waren er geen kantoren. In 211 is het gebouw van het Zilveren Kruis/Achmea komen te staan. Mede hierdoor ligt het standpercentage begin 213 op 16,3%. 13% van de stand bestaat langer dan 3 jaar. 2 21

12 Kantorenvoorraad in Noordwijkerhout Kantorenvoorraad in Noordwijkerhout naar grootteklasse < vanaf totaal Kantorenvoorraad in Oegstgeest Kantorenvoorraad in Oegstgeest naar grootteklasse < vanaf totaal Leegstand kantorenvoorraad in Noordwijkerhout naar grootteklasse < ,2% 16,9% 7,% 3,8% ,6% 19,2% 14,3% 14,3% vanaf totaal ,3% 12,1% 11,2% 9,8% Leegstand kantorenvoorraad in Oegstgeest naar grootteklasse < ,7% 5,2% 8,6% 11,6% ,8% 5,1% 5,1% 5,1% vanaf totaal ,3% 2,6% 3,2% 3,7% De kantorenvoorraad van Noordwijkerhout is met 19 panden en een bedrijfsvloeroppervlakte van 8.3 m 2 het kleinst van Holland Rijnland. In 211 is een pand behorende bij Leeuwenhorst aan de kantorenvooraad onttrokken. Begin 213 waren er geen panden. Het standpercentage is de afgelopen jaren gedaald tot 9,8% op 1 januari 213, maar 93% van de stand bestaat langer dan 3 jaar. De kantorenvoorraad in Oegstgeest omvat 42 panden met een gezamenljke oppervlakte van 34.8 m 2. Een groot pand voor Avery Dennison is. Het standpercentage is met 3,7% het laagst van Holland Rijnland. 5% van de stand bestaat langer dan 3 jaar

13 Kantorenvoorraad in Rijnwoude Kantorenvoorraad in Rijnwoude naar grootteklasse < vanaf totaal Kantorenvoorraad in Teylingen Kantorenvoorraad in Teylingen naar grootteklasse < vanaf totaal Leegstand kantorenvoorraad in Rijnwoude naar grootteklasse < ,4% 12,% 12,% 12,4% ,8% 23,4% 21,1% 18,7% vanaf totaal ,3% 17,3% 15,9% 14,6% Leegstand kantorenvoorraad in Teylingen naar grootteklasse < ,3% 2,6% 8,5% 7,7% ,5% 2,% 23,8% 7,2% vanaf totaal ,7% 8,4% 11,1% 3,9% De kantorenvoorraad van Rijnwoude omvat 36 panden met een gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van 23.1 m 2. Er waren begin 213 geen panden. Het standpercentage is de afgelopen jaren licht gedaald tot 14,6% op 1 januari % van de stand bestaat langer dan 3 jaar. In Teylingen staan 6 kantoorpanden met een gezamenlijk bedrijfsvloeroppervlak van 56.8m 2. Begin 213 waren er geen panden. Het standpercentage is in 212 flink gedaald tot 3,9% op 1 januari 213. De daling is niet aan één specifiek kantoor toe te wijzen. Verschillende kantoren zijn in 212 betrokken of door herbestemming aan de voorraad onttrokken. 48% van de nu nog staande kantoorruimte staat langer dan 3 jaar

14 Kantorenvoorraad in Voorschoten Kantorenvoorraad in Voorschoten naar grootteklasse < vanaf totaal Kantorenvoorraad in Zoeterwoude Kantorenvoorraad in Zoeterwoude naar grootteklasse < vanaf totaal Leegstand kantorenvoorraad in Voorschoten naar grootteklasse < ,1% 7,9% 7,9% 21,% ,7% 28,2% 16,% 21,6% ,3% vanaf totaal ,3% 12,6% 7,8% 12,6% Leegstand kantorenvoorraad in Zoeterwoude naar grootteklasse < ,4% 19,4% 19,4% ,6% 38,5% 45,1% 45,1% vanaf totaal ,3% 6,8% 7,9% 7,9% De kantorenvoorrraad van Voorschoten bestaat uit 47 panden met een gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van 26.9 m 2. De voorraad is de afgelopen jaren licht gedaald. Begin 213 waren er geen panden. Op 1 januari 213 staat 12,6% van de kantoorruimte. 3% daarvan langer dan 3 jaar. Zoeterwoude heeft van alle gemeenten in Holland Rijnland het minste kantoren, maar de gezamenlijke oppervlakte is met 62.7 m 2 aanzienlijk. Voornamelijk door het kantoor van Heineken. Op 1 januari 213 is het kantoor voor de NEM. Het standspercentage is 7,9%. 55% daarvan bestaat langer dan 3 jaar

15 Colofon De Kantorenmonitor 213 is een gezamenlijke uitgave van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de gemeente Leiden. Voor informatie: Hans Stapper, tel Ellen Dijkstra, tel Ontwerp & realisatie: Zabriski Media, Leiden

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Kantorenvoorraad op 1 januari 2010 en 2011 6 Kerncijfers Kantorenvoorraad naar grootteklasse Kantorenvoorraad per gemeente Kantoren in aanbouw

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2017

Kantoren in cijfers 2017 Kantoren in cijfers 2017 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Sinds 2010 houdt samenwerkingsverband Holland Rijnland gegevens bij over kantoren in

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2016

Kantoren in cijfers 2016 Kantoren in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5064 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Sinds 2010 houdt samenwerkingsverband Holland Rijnland gegevens bij over kantoren in

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011

CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 namens aanwezig afwezig gemeente Alphen aan den Rijn de heer T. Hoekstra gemeente

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi Het derde kwartaal van 2014 zag 87.453 passagiers gebruik maken van de Regiotaxi, op een totaal van 81.728 ritten. Hierbij reisde er 5.157 keer een gratis begeleider mee, zaten

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND 1 e kwartaal 2016 In deze nieuwsbrief Gebruik van de Regiotaxi Stiptheid rituitvoering Gebruik ophaalpunten Loosritten Klachten Telefonische bereikbaarheid Gratis-ritkaarten

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden Pieter van der Heijde februari 2016 Over Bureau Stedelijke Planning Marktonderzoek en advies voor de ruimtelijke inrichting van stad en regio Werken, wonen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi In het derde kwartaal van 2015 maakten 83.147 passagiers gebruik van de Regiotaxi, op een totaal aantal van 77.717 ritten. 4.839 keer reisde hierbij een gratis begeleider mee,

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden mei 2012 Werkgelegenheid in Leiden De afdeling Strategie en Onderzoek, eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) publiceert periodiek in een Feitenblad de meest actuele cijfers over de werkgelegenheid

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Vaststelling Financiële verordening, Controle verordening en het Treasurystatuut 2. Rol van het samenwerkingsorgaan. Datum: Informerend

1. Onderwerp Vaststelling Financiële verordening, Controle verordening en het Treasurystatuut 2. Rol van het samenwerkingsorgaan. Datum: Informerend Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

De Kracht van de Ondernemer

De Kracht van de Ondernemer De Kracht van de Ondernemer In Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg De cost gaet voor de baet uyt Economische Thermometer 2009 Thema: investeringsgedrag Rabobank. Een bank met ideeën. De kracht van de ondernemer

Nadere informatie

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten:

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (versie 3.0) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 21 september 2011 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Rijnwoude: de heer

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

www.kantorenmonitor.nl

www.kantorenmonitor.nl kantorenmonitor regio Amsterdam 2005 Door Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks aan de hand van een veldopname de ontwikkeling van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam geregistreerd (Amsterdam, Amstelland,

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Monitor werklandschappen

Monitor werklandschappen Leiden 2016 Monitor werklandschappen 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2013 is het Beleidskader Van bedrijventerreinen naar werklandschappen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn Deelnemers Stage Nieuwe Stijl Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn 'SNS heeft me uit de uitkering gehouden en heeft een einde gemaakt aan het deprimerende bankzitten. Dat het uiteindelijk ook heeft geleid

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Plan van Aanpak project Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020

Plan van Aanpak project Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 Plan van Aanpak project Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 Projectnaam/ onderwerp: Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 Projectstatus: Vastgesteld in het PHO EZ d.d. 9 maart

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Beslispunten de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen.

Beslispunten de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen. OPENBAAR Adviseur: H.E. Meijer (BBO, tst. 776) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 10.08209 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. n.v.t. Raadsvergadering d.d. 30 september 2010 Voorstel nr. Programma

Nadere informatie

Holland Rijnland. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017

Holland Rijnland. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017 Holland Rijnland Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied. Commissie BFT Teylingen, 10 mei 2017

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Marktonderzoek kantoorlocaties Holland Rijnland. Rapportage in opdracht van Holland Rijnland

Marktonderzoek kantoorlocaties Holland Rijnland. Rapportage in opdracht van Holland Rijnland Marktonderzoek kantoorlocaties Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Holland Rijnland Inhoudsopgave Trends en ontwikkelingen.... Inleiding.... Polarisatie tussen verschillende typen kantoorlocaties....

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden.

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden. Bereik/1.000) BASIS 40,00 Regionaal 30,00 Bovenregionaal 26,50 Totaal 22,50 CONTACTEN BEREIK/1.000) 01A Helders Weekblad 35.600 1.424,00 854,40 455,68 227,84 78,32 01B CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND

NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND NIEUWSBRIEF REGIOTAXI HOLLAND RIJNLAND 3 e kwartaal 2016 In deze nieuwsbrief De Vier Gewesten verzorgt komende twee jaar wederom Regiotaxi Holland Rijnland Einddatum tegoedbonnen! Gebruik van de Regiotaxi

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Onderwerp: Herbestemming kerk

Onderwerp: Herbestemming kerk Onderwerp: Herbestemming kerk Herbestemming Kerkgebouwen Instandhoudingsregeling Brim - keuze tussen subsidie of een laagrentende lening * 1x per jaar specifieke indieningsperiode + aanvraag subsidie bij

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2010. kantorenmonitor

Haarlemmermeer 2010. kantorenmonitor kantorenmonitor Haarlemmermeer Beukenhorst-Zuid, nieuwbouw hoofdkantoor TNT Green Office () TNT International is enkele jaren geleden begonnen met het uitvoeren van een beleid waarbij wereld wijd alle

Nadere informatie

Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland

Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland Monitor woningbouwplannen Holland Rijnland Inhoud Voorwoord Rapportage Voorwoord 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Demografische ontwikkelingen 4 Ontwikkeling van de 5 Woningbouwafspraken voor de periode 2000-2019

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie