Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013"

Transcriptie

1 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 13

2 VOORWOORD In 14 is er door Stichting ilocator hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Monitor Werkgebieden. Dit heeft geresulteerd in een Monitor waarin de data beter gevisualiseerd wordt dan in de voorgaande versie. De kaarten, tabellen en grafieken zijn aangepast. Er kunnen uitgebreidere rapporten worden opgevraagd op meerdere schaalniveaus: de regio, de gemeente en het werkgebied. Er is ook meer informatie beschikbaar, met name over het vastgoed op de werkgebieden (leegstand en transacties). Doel van dit systeem is om gebruikers te voorzien van de juiste analyse- en beleidsinformatie. Deze informatie vormt de input voor effectief beleid. Dit is de tweede trendrapportage die ilocator uitbrengt op basis van de data uit de Monitor Werkgebieden. Het eerste rapport verscheen in 13. In dit rapport worden de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek geanalyseerd. Drie hoofdthema s zijn hierbij van belang; bedrijvigheid, werkgelegenheid en vastgoed. Op basis van de informatie uit deze rapportage kunnen partijen zoals overheden, gemeenten, investeerders en ondernemers weloverwogen beslissingen nemen. Met deze rapportage wil Stichting ilocator kennis verspreiden over de stand van zaken en dynamiek op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. We hopen hiermee partijen te verbinden en te inspireren.

3 Inhoud Voorwoord... 1 Samenvatting Bedrijvigheid Regio Gooi en Vechtstreek De werkgebieden Werkgelegenheid Regio Gooi en Vechtstreek De werkgebieden Vastgoed Op de werkgebieden... 7 Conclusie Inleiding Stichting ilocator Meten is weten De Monitor Werkgebieden Verantwoording data Regionale trends Bedrijvigheid In de gehele regio Op de werkgebieden Conclusie Werkgelegenheid In de gehele regio Op de werkgebieden Conclusie Vastgoed Aanbod op de werkgebieden Leegstand op de werkgebieden Transacties op de werkgebieden Conclusie Bussum De werkgebieden Bedrijvigheid Werkgelegenheid... 4

4 5.4 Vastgoed Aanbod Leegstand Transacties Conclusie Hilversum De werkgebieden Bedrijvigheid Werkgelegenheid Vastgoed Aanbod Leegstand Transacties Conclusie Huizen De werkgebieden Bedrijvigheid Werkgelegenheid Vastgoed Aanbod Leegstand Transacties Conclusie Naarden Werkgebieden Bedrijvigheid Werkgelegenheid Vastgoed Aanbod Leegstand Transacties Conclusie Weesp De werkgebieden Bedrijvigheid Werkgelegenheid... 43

5 9.4 Vastgoed Aanbod Leegstand Transacties Conclusie Wijdemeren De werkgebieden Bedrijvigheid Werkgelegenheid Vastgoed Aanbod Leegstand Transacties Conclusie... 5

6 1 SAMENVATTING BEDRIJVIGHEID Regio Gooi en Vechtstreek - Het aantal bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek is in de periode toegenomen. Tussen 11-1 bleef de groei van het aantal bedrijven in de regio Gooi en Vecht wat achter bij de groei in de omliggende regio s. In de periode 1-13 was dit verschil een stuk kleiner. Het aantal bedrijven groeide toen met 3% (een toename van ruim 6 bedrijven). - De dienstensector is een belangrijke sector voor de regio Gooi en Vechtstreek. Deze sector vertegenwoordigd in 13 zo n 45% van het totaal aantal bedrijven. In tegenstelling tot heel Nederland, behoort in de regio Gooi en Vechtstreek ook de sector Informatie en Communicatie tot één van de 5 grootste bedrijfssectoren De werkgebieden - In tegenstelling tot de gehele regio neemt vanaf 11 het aantal bedrijven op de werkgebieden af. In 13 nam het aantal bedrijven af met 7% (circa 13 bedrijven). Was in 1 nog 9,5% van de bedrijven gevestigd op één van de werkgebieden, in 13 is dat nog zo n 8,5%. - De sector Groot- en detailhandel en reparatie van auto s is veruit de grootste sector op de werkgebieden. Dat was in 1 ook het geval. In 13 vertegenwoordigd ruim 3% van het totaal aantal bedrijven deze sector, dat zijn 57 bedrijven WERKGELEGENHEID 1..1 Regio Gooi en Vechtstreek - In de periode 1-13 is het aantal banen in de regio Gooi en Vechtstreek afgenomen met 4,7% (ruim 5. banen). In omliggende regio s was de afname van het aantal banen kleiner of nam het aantal banen zelfs toe (in Flevoland en Groot Amsterdam). - Het aantal bedrijven neemt toe, maar het aantal banen neemt af. Dit betekent dat er meer kleine bedrijven komen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit kan verklaard worden door een groeiend aantal zzp ers. Deze trend was ook in 1 reeds zichtbaar. - Van de zes grootste sectoren in de regio Gooi en Vechtstreek heeft in de periode 1-13 alleen een groei van het aantal banen plaatsgevonden in de sector Zakelijke Diensten (groei van 43 banen). De afname was het grootst in de sector Industrie. Daar nam het aantal banen tussen 1 en 13 met 1.3 af. 1.. De werkgebieden - Van het totaal aantal werknemers in de regio Gooi en Vechtstreek werkt zo n 3% op de werkgebieden (ruim 3. banen). In 1 was dat nog 3%. - Ook op de werkgebieden kromp het aantal banen in de periode In 13 was sprake van een afname bijna 5% (1.6 banen). - Bijna 5% van het totaal aantal werknemers op de werkgebieden is werkzaam in de sector Informatie en communicatie of Groot- en detailhandel en reparatie van auto s.

7 VASTGOED Op de werkgebieden AANBOD - In 13 werden op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek 14 panden aangeboden. Dit is bijna 6% van het totaal aantal panden op de werkgebieden en ruim 6% van het totaal aantal m² op de werkgebieden. - Op de werkgebieden in alle gemeenten (behalve Wijdemeren) was het aantal aangeboden kantoorruimten groter dan het aantal aangeboden bedrijfsruimten. - Het aanbodpercentage in m² was vooral hoog op de werkgebieden in de gemeente Naarden (bijna 9%) en Huizen (7%). LEEGSTAND - In 13 stonden op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek 73 panden leeg, waarvan 9 bedrijfsruimten en 44 kantoorruimten. Hiermee bedroeg zowel het leegstandspercentage in aantal objecten van het totaal als het leegstandspercentage in m² van het totaal zo n 3%. - Alleen voor de gemeente Weesp geldt dat het aantal leegstaande bedrijfsruimten groter was dan het aantal kantoorruimten. - In de gemeente Naarden vraagt de structurele leegstand op werkgebied Gooimeer Noord om aandacht. TRANSACTIES - In 13 hebben er op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek 38 transacties plaatsgevonden (3 bedrijfsruimten en 15 kantoorruimten). - In de gemeenten Naarden en Wijdemeren hebben 8 transacties plaatsgevonden. Dit waren voornamelijk ruimten met een laag aantal m². - In Hilversum werd op het Media Park een pand van ruim 11. m² verhuurd.

8 CONCLUSIE De regio Gooi en Vechtstreek vormt de schakel in de Noordvleugel van de Randstad. Het verbindt de economische kernen Amsterdam, Almere en Utrecht. Het is er fijn wonen en werken en de natuur is er prachtig. Echter, op basis van de cijfers uit deze rapportage blijkt de werkelijkheid anders; er is al meerdere jaren sprake van economische krimp en in vergelijking met omliggende regio s blijft de Gooi en Vechtstreek achter. Het is duidelijk dat de economische crisis ook in de regio Gooi en Vechtstreek effect heeft. In de hele regio neemt het aantal bedrijven toe (onder andere door groeiend aantal zzp ers), maar krimpt het aantal medewerkers al enkele jaren. Op de werkgebieden neemt zowel het aantal bedrijven als het aantal werknemers af. In 13 nam het aantal bedrijven af met 7% en het aantal werknemers met bijna 5%. De bedrijfssectoren Groot- en detailhandel en Informatie en Communicatie zijn net als in voorgaande jaren de belangrijkste sectoren voor de regio Gooi en Vechtstreek. Deze sectoren tellen een groot aantal bedrijven en op de werkgebieden is bijna 5% van de personen werkzaam in deze sectoren. Het aanbod van vastgoed op de werkgebieden neemt toe, maar op slechts enkele werkgebieden ligt het aanbodspercentage boven de frictieleegstand van 8%. Aandacht vraagt het toenemende aanbod en de leegstand van kantoorruimten op de werkgebieden. Dit zijn moeilijk verhandelbare ruimtes. Het is belangrijk de leegstand van deze ruimten te monitoren en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het verkleuren van panden met een kantoorfunctie naar woningen. Hiervoor is medewerking van gemeenten van groot belang! Hoewel het in de regio Gooi en Vechtstreek dus prettig vertoeven is, vraagt de economische krimp op de werkgebieden om aandacht! Dit eist samenwerking van verschillende partijen zoals gemeenten, ondernemers en investeerders. Stichting ilocator speelt hier graag een rol in en zet zich in voor het versterken van de ontwikkelmogelijkheden in de regio.

9 3 INLEIDING 3.1 STICHTING ILOCATOR I ilocator is de spin in het web in het aanjagen van de revitalisering van de werkgebieden 1 in de Gooi en Vechtstreek. Zo versterken we de ontwikkelmogelijkheden voor bedrijven en de regionale economie. Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De Gooi en Vechtstreek biedt bedrijven een uitstekend vestigingsklimaat. Bedrijven profiteren van de hoog opgeleide beroepsbevolking, het groene woon- en leefmilieu, goede verbindingen met de regio's Amsterdam, Utrecht, Flevoland en diverse mogelijkheden voor recreatie. De ruimte voor bedrijvigheid in de regio is schaars. Ontwikkelmogelijkheden moeten voornamelijk gevonden worden binnen de bestaande werkgebieden. ilocator brengt revitalisering van werkgebieden op gang als de markt het laat afweten. We hebben unieke kennis over werkgebieden in huis en een groot netwerk onder ondernemers en overheden. Met onze kleine slagvaardige organisatie kunnen we daadkrachtig, dicht bij de ondernemer en oplossingsgericht werken. ilocator verbindt de belangen van ondernemers, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers. 3. METEN IS WETEN Voor behoud en versterking van de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek is het van groot belang inzicht te hebben in de stand van zaken en de dynamiek op de werkgebieden. Welke bedrijven zijn er gevestigd, in welke sectoren en hoeveel mensen werken daar? Hoeveel panden worden er te koop en/of te huur aangeboden en hoe ontwikkelt dit aanbod zich? Hoe staat het met de leegstand op de werkgebieden? Neemt dit toe of neemt dit af? Dit zijn allemaal zeer relevante vragen voor gemeenten, provincie, ondernemersverenigingen, ondernemers, eigenaren en makelaars om, bij voorkeur gezamenlijk, goed te kunnen sturen op de kwaliteit van de werkgebieden. Hiervoor heeft Stichting ilocator de Monitor Werkgebieden ontwikkelt voor de regio Gooi en Vechtstreek. Want de juiste informatie vormt de input voor effectief beleid! 3.3 DE MONITOR WERKGEBIEDEN De Monitor Werkgebieden is een online instrument dat inzicht geeft in bedrijvigheid, werkgelegenheid en vastgoed op verschillende schaalniveaus (kavel, werkgebied, gemeente en regio). Het is een volledig geautomatiseerd systeem dat zowel actuele informatie geeft als informatie over de dynamiek op de werkgebieden. Doel van dit systeem is om gebruikers te voorzien van de juiste analyse- en beleidsinformatie. Deze informatie vormt de input voor effectief beleid. Daarnaast biedt het systeem ook de (toekomstige) gebruikers van vastgoed de benodigde informatie. De drie hoofdthema s uit de monitor zijn elk weer onderverdeeld in kenmerken die voor dit thema van belang zijn. Denk bij bedrijvigheid bijvoorbeeld aan (ontwikkeling van) het aantal bedrijven op een werkgebied en de verschillende bedrijfssectoren. En bij vastgoed aan het aanbod van objecten (huur/koop en kantoor/bedrijfsruimte), leegstand en transacties. Alle data wordt in de monitor gevisualiseerd op kaarten en in tabellen en grafieken. 1 Met werkgebieden worden alle kantoor- en bedrijfsterreinen bedoeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit zijn er in totaal 3, zie bijlage.

10 3.4 VERANTWOORDING DATA De data die gebruikt worden in de Monitor Werkgebieden zijn afkomstig van een aantal dataleveranciers (o.a. Lisa, Kadaster, Dataland en NVM). In de vorige versie van de ilocator Monitor was dit ook het geval. In deze monitor was Lisa data uit 1, 11 en 1 verwerkt. In de vernieuwde monitor is van alle databronnen de data uit 13 verwerkt. De datasets uit 13 worden in deze rapportage geanalyseerd. Op zeer korte termijn wordt ook de data uit 14 ingeladen en zal er opnieuw een rapportage verschijnen. De doorontwikkeling van de Monitor heeft gevolgen gehad voor de data en de mogelijkheid om de data uit voorgaande jaren te vergelijken met de data uit 13. Zo zijn de grenzen van de werkgebieden (waar nodig) aangepast, hanteert IBIS een andere indeling naar bedrijfssectoren en wordt er niet langer gebruik gemaakt van Funda en Realnext voor vastgoeddata (aanbod) maar van data afkomstig van NVM. Voor de vernieuwde monitor wordt het jaar 13 als nul-punt genomen. Vanaf dit jaar zullen de datareeksen worden opgebouwd en worden trends inzichtelijk gemaakt. In deze rapportage zal, waar mogelijk, de data vergeleken worden met data uit voorgaande jaren.

11 4 REGIONALE TRENDS BED EDRIJVIGHEID In de gehele regio Tussen 11 en 13 is het aantal bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek toegenomen van.38 vestigingen in 11 naar 1.1 vestigingen in 13 (7). Tussen 11 en 1 was er een groei van,5% en tussen 1 en 13 van 3%. In vergelijking met enkele omliggende regio s bleef de groei in de regio Gooi en Vechtstreek iets achter. In de regio s Groot Amsterdam, Flevoland en Utrecht groeide het aantal vestigingen tussen 11 en 1 met gemiddeld,5% en tussen 1 en 13 met 4,1%. Toename (absoluut en procentueel) van het aantal vestigingen in de regio Gooi en Vechtstreek ,% 4,% 3,% 4,% 11,5% ,%,% Absolute toename Procentuele toename Toename (%) van het aantal vestigingen 5,% 4,% 3,%,% 3,%,7% 4,1% 4,% 4,%,%,4% 1,5%,1% 1,%,5%,% Gooi en Vecht Groot Amsterdam Flevoland Utrecht Nederland De vijf grootste bedrijfssectoren in de regio Gooi en Vechtstreek zijn respectievelijk Zakelijke diensten, Handel, Overige Diensten, Bouw en Informatie en Communicatie. Dat wijkt iets af van de verdeling in heel Nederland waar Zorg tot de vijf grootste sectoren behoort en niet de sector Informatie en Communicatie. In vergelijking met 1 hebben er nauwelijks verschuivingen plaatsgevonden, toen waren deze sectoren ook de vijf grootste, zowel in Nederland als in de regio Gooi en Vechtstreek. De dienstensector is in de regio Gooi en Vechtstreek veruit het grootste, ook in vergelijking met heel Nederland. Zo n 45% van het totaal aantal vestigingen behoort tot deze sector. De sector Informatie

12 en Communicatie is in de regio groot door met name het aantal vestigingen in deze sector op het werkgebied Media Park in Hilversum. Aandeel van de 5 grootste sectoren in Nederland, aantal vestigingen 13 7% 9% 1% 11% 4% 19% Zakelijke diensten Handel Overige diensten Bouw Zorg Overig Aandeel van de 5 grootste sectoren in de regio Gooi en Vechtstreek, aantal vestigingen 13 9% 1% 19% 11% 17% 34% Zakelijke diensten Handel Overige diensten Bouw Informatie en Communicatie Te zien is hoe de vijf grootste sectoren in de regio Gooi en Vechtstreek zich hebben ontwikkeld tussen 1 en 13. De sector Zakelijke Diensten is tussen 1 en 13 met 67 vestigingen gegroeid. De op één na grootste sector is Handel. Deze sector is de afgelopen jaren gekrompen met 14 vestigingen. In de sector Bouw is goed te zien wat voor invloed de crisis heeft gehad. In 1 is deze sector gekrompen met 6 vestigingen, maar in de jaren daarna ook weer wat toegenomen. 6% 5% 4% 3% % 1% % -1% -% -3% -4% % Ontwikkeling van de 5 grootste bedrijfssectoren in de regio Gooi en Vechtstreek; % 5% -% -% % 4% 1% 5% -3% % 3% 3% Zakelijke diensten Handel Overige diensten Bouw Informatie en Communicatie % -1% Op de werkgebieden De gehele regio Gooi en Vecht telt in bedrijven. Hiervan zijn bedrijven gevestigd op de werkgebieden (zo n 8,5%). In de periode 1-11 nam het aantal bedrijven op de werkgebieden in de regio toe met %. In de daarop volgende jaren is het aantal bedrijven jaarlijks afgenomen, tussen 1-13 zelfs met 7% (131 vestigingen). In de gehele regio Gooi en Vechtstreek neemt in de periode het aantal bedrijven dus toe, maar op de werkgebieden is een afname zichtbaar. Dit betekent dat meer bedrijven zich vestigen buiten de werkgebieden. Denk hierbij aan de groei van het aantal zzp ers en bedrijven aan huis. Let op! De grenzen van de werkgebieden zijn in de Monitor Werkgebieden van 13 iets aangepast. Hierdoor kan de data van voorgaande jaren (1-1) niet één op één vergeleken worden met de data uit 13.

13 Procentuele en absolute toename/afname van het totaal aantal vestigingen op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek, 1-13 % % % % % -% -4% -6% -15-7% -8% Absolute toename/afname Procentuele toename/afname Op alle werkgebieden telt de sector Groot- en Detailhandel en reparatie van auto s het meest aantal bedrijven, zo n 3% van het totaal aantal bedrijven. In 11 en 1 was de sector Groot- en detailhandel ook de grootste sector op de werkgebieden. Overige grote sectoren zijn Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening, Informatie en Communicatie, Industrie en Bouwnijverheid. Ondanks dat de indeling naar bedrijfssectoren is aangepast, kan geconcludeerd worden dat de verdeling naar het aantal bedrijven in de vijf grootste bedrijfssectoren nauwelijks is verandert tussen 1 en 13. Aandeel (procentueel) van de 5 grootste sectoren op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek, aantal vestigingen 13 4% 3% Groot- en detailhandel en reparatie van auto's Advisering, onderzoek etc. Informatie en Communicatie 8% Industrie 1% 1% 15% Bouwnijverheid Overig

14 6 Aandeel (absoluut) van de 5 grootste sectoren op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek, aantal vestigingen Groot- en detailhandel en reparatie van auto's Advisering, onderzoek etc. Informatie en Communicatie Industrie Bouwnijverheid Overig Conclusie In de gehele regio Gooi en Vecht is het aantal vestigingen tussen 11 en 13 gestegen. Deze toename was het grootst tussen 1 en 13 (toename van ruim 6 bedrijven). Ook in omliggende regio s zoals Groot Amsterdam, Flevoland en Utrecht steeg het aantal vestigingen. Op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek is het tegenovergestelde aan de hand. Hier neemt sinds 11 het aantal vestigingen af, tussen 1 en 13 zelfs met 7% (131 vestigingen). Op de werkgebieden blijven de sectoren Groot en detailhandel en reparatie van auto s, Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening en Informatie en Communicatie de drie grootste sectoren WERKGELEGENHEID 4..1 In de gehele regio In 13 telt de regio Gooi en Vechtstreek banen 3. In 1 waren dat er nog Tussen 1 en 13 is het totaal aantal banen in de regio met 4,7% afgenomen (5.3 banen). De afname was het grootst in de periode Daarna nam de afname iets af. In vergelijking met omliggende regio s en met heel Nederland is dat een flinke daling. In de regio s Groot-Amsterdam en Flevoland nam het aantal banen zelfs toe in deze periode. 3 Het aantal banen heeft betrekking op het totaal aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten

15 Procentuele toename/afname van het totaal aantal banen in Nederland en verschillende regio's, in de periode 1-13 Nederland Utrecht -1,3% -1,% Flevoland,8% Groot Amsterdam,% Gooi en Vecht -4,7% -6,% -5,% -4,% -3,% -,% -1,%,% 1,%,% 3,% Eerder zagen we al dat in de periode het aantal bedrijven toenam in de regio Gooi en Vechtstreek. Echter, het aantal banen neemt af. Dit betekent dat er meer kleine bedrijven (minder personeel in dienst) zich gevestigd hebben in de regio. Dit kan verklaard worden door een groeiend aantal ZZP ers. Procentuele en absolute afname van het totaal aantal banen in de regio Gooi en Vechtstreek, ,9% -1,% -,7% ,% -,5% -1,% -1,5% -,% -,5% -3,% Absolute toename/afname Procentuele toename/afname De zes sectoren die de meeste banen tellen, zijn in de regio Gooi en Vechtstreek Handel, Zorg, Zakelijke Diensten, Informatie en communicatie, Industrie en Onderwijs.

16 Aandeel (procentueel) van de 6 grootste sectoren in de regio Gooi en Vechtstreek, aantal banen (13) Handel % % Zorg Zakelijke Diensten 6% 6% 1% 16% 17% Informatie en Communicatie Industrie Onderwijs Overig In de periode 1-13 heeft in bijna al deze sectoren een afname van het aantal banen plaatsgevonden. Alleen in de sector Zakelijke diensten was sprake van een toename van 3% (43 banen). Maar niet alleen in deze grote sectoren is het aantal banen afgenomen tussen 9 en 13. Dit geldt voor (bijna) alle sectoren in de regio Gooi en Vecht. Procentuele en absolute toename/afname van het totaal aantal banen in de zes grootste sectoren in de regio Gooi en Vechtstreek, 1-13 Onderwijs - Industrie -13 Informatie en Communicatie -76 Zakelijke Diensten 43 Zorg Handel Op de werkgebieden 4 De regio Gooi en Vechtstreek telt in 13 in totaal banen, waarvan op de werkgebieden (31%). Sinds 1 neemt het aantal banen op de werkgebieden af. Deze afname is het 4 Let op! De grenzen van de werkgebieden zijn in de Monitor Werkgebieden van 13 iets aangepast. Hierdoor kan de data van voorgaande jaren (1-1) niet één op één vergeleken worden met de data uit 13.

17 grootst in de periode Toen nam het aantal banen af met De afname van het aantal bedrijven op de werkgebieden was in deze periode ook het grootst. Absolute en procentuele afname van het aantal banen op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek, ,5% -,8% ,7% ,% -,5% -1,% -1,5% -,% -,5% -3,% -3,5% -4,% -4,5% -5,% Absolute toename/afname Procentuele toename/afname De vijf sectoren die het grootst aantal banen tellen op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek zijn Informatie en Communicatie (8.4), Groot- en detailhandel en reparatie van auto s (7.517), Industrie (5.741), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (1.855) en Onderwijs (1.546). Bijna 5% van het totaal aantal werknemers op de werkgebieden is werkzaam in de sector Informatie en Communicatie of Groot- en detailhandel en reparatie van auto s. Dit was ook in voorgaande jaren het geval. Aandeel (procentueel) van de 5 grootste sectoren in de regio Gooi en Vechtstreek, aantal banen (13) Informatie en Communicatie 5% 6% 3% 18% 5% 3% Groot- en detailhandel en reparatie van auto's Industrie Advisering, onderzoek etc. Onderwijs Overig 4..3 Conclusie Zowel in de gehele regio als op de werkgebieden neemt het aantal banen jaarlijks af. Op de werkgebieden was vooral in de periode 1-13 sprake van een flinke afname (-4,7%). Eerder zagen we al dat ook het aantal vestigingen op de werkgebieden in deze periode flink afnam. Op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek is sprake van economische krimp. Deze ontwikkeling vraagt om aandacht!

18 VASTGOED Aanbod 5 op de werkgebieden Op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek werden in 1314 panden (16.3 m²) te koop en te huur aangeboden. Dit aanbod bestond uit 59 bedrijfsruimten (39.38 m²) en 81 kantoorruimten ( m²). Dit is zo n 5,7% van het totaal aantal panden op de werkgebieden en 6,% van het totaal aantal m² op de werkgebieden. Totaal aanbod panden 14 Aanbod bedrijfsruimte 59 m² aanbod bedrijfsruimte Aanbod kantoorruimte 81 m² aanbod kantoorruimte Aanbod% in objecten 5,7% Aanbod% in m² 6,% Gezien de rapportage Stand van zaken Nederlandse markt voor bedrijfsruimte van NVM (maart 14) 6 lijkt het onwaarschijnlijk dat het aanbod in 1-13 in de regio Gooi en Vechtstreek is afgenomen. In dit rapport wordt gemeld dat vrijwel alle provincies het aanbod op de bedrijfsruimtemarkt zagen stijgen. Niet alleen het aantal m² dat werd aangeboden nam toe, ook het aantal objecten dat werd aangeboden steeg in 13. Deze toename kan worden verklaard door de recessie. Door afnemend consumentenvertrouwen, een hoog aantal faillissementen en de moeizame economische situatie van de afgelopen jaren, nam de vraag naar kantoor en bedrijfsruimte af. Het aanbodpercentage geeft de verhouding weer tussen het totaal aantal m² aanbod en het totale aantal m² bebouwing op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. In de grafiek is te zien dat het aanbodpercentage het hoogste is in de gemeente Naarden (8,8%) en het laagste in de gemeente Bussum (1,5%). Ook is de verdeling van het aanbod naar type af te lezen. Alleen in de gemeenten Wijdemeren is het aanbod van bedrijfsruimte groter dan het aanbod van kantoorruimte. In de gemeente Bussum wordt alleen 1 kantoorruimte aangeboden. Op de overige werkgebieden is het aanbod van kantoorruimten groot. Dit bleek ook uit de rapportage uit 13. Dit vraagt om aandacht! 5 De aanbod-data die gebruikt worden in de Monitor Werkgebieden zijn afkomstig van NVM. In dit databestand worden alle objecten opgenomen die gedurende een jaar te koop en/of te huur hebben gestaan. Voorheen werden Funda en Realnext gebruikt als bron voor aanbod-data. Aanbod data van voorgaande jaren is dus lastig te vergelijken met de data uit NVM Business, maart 14, Stand van zaken Nederlandse markt voor bedrijfsruimte

19 Aanbodpercentage in m² op de werkgebieden, per gemeente, 13 1,% 8,8% 8,% 6,% 4,% 6,3% 7,% 6% 3,9%,% 1,5%,% Bussum Hilversum Huizen Naarden Weesp Wijdemeren Verdeling van het aanbod op de werkgebieden naar type (13) Bussum Hilversum Huizen Naarden Weesp Wijdemeren kantoorruimte Bedrijfsruimte 4.3. Leegstand 78 op de werkgebieden Op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek stonden in 1373 panden leeg, waarvan 9 bedrijfsruimten (17.85 m²) en 44 kantoorruimten ( m²). In totaal kwam dit neer op zo n 51. m² leegstand 9. Hiermee bedroeg zowel het leegstandspercentage in aantal objecten van het totaal als het leegstandspercentage in m² van het totaal zo n 3%. Totaal leegstaande panden 73 Leegstand bedrijfsruimte 9 m² leegstand bedrijfsruimte Leegstand kantoorruimte 44 m² leegstand kantoorruimte Leegstand% in objecten,9% Leegstand% in m².98% Op de werkgebieden in de gemeente Hilversum en Naarden staan relatief veel kantoorruimten leeg. Alleen op de werkgebieden in de gemeente Weesp is de leegstand van bedrijfsruimten groter dan van kantoorruimten. 7 Leegstand in objecten is het aantal objecten dat volgens LISA geen gebruiker(s) kent. 8 Geen historische data bekend 9 Leegstand in m² is het aantal m² bebouwing, inclusief verdiepingen, dat volgens LISA geen gebruiker(s) kent.

20 Aantal leegstaande objecten op de werkgebieden opgedeeld naar type, Bussum Hilversum Huizen Naarden Weesp Wijdemeren 5 Kantoorruimte aantal Bedrijfsruimte aantal Van het totaal aantal m² op de werkgebieden is het leegstandspercentage op de werkgebieden in de gemeente Naarden het hoogst. Daar staat 6% van het totaal aantal m² leeg (en zelfs 9% van het totaal aantal objecten). Daarna volgen Weesp (4%) en Hilversum (3%). In de gemeente Bussum is het leegstandspercentage in m² het laagst, slechts,3%. Leegstandspercetage in objecten en in m² op de werkgebieden per gemeente, 13 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 9% 6% 5% 4% 3% 3% % % % 1% % % Bussum Hilversum Huizen Naarden Weesp Wijdemeren Leegstandspercentage in m² Leegstandspercentage in aantal objecten Het leegstandspercentage in m² in de regio ligt ruim onder de frictieleegstand van 8%. Echter, het is de vraag of met de door ilocator gehanteerde definitie voor leegstand niet panden over het hoofd worden gezien.

21 4.3.3 Transacties 1 op de werkgebieden In totaal hebben er 38 transacties (4.46 m²) plaatsgevonden in 13. Het betrof in totaal m² bedrijfsruimte en m² kantoorruimte. Op de werkgebieden in de gemeente Wijdemeren zijn in vergelijking met de andere werkgebieden veel objecten verkocht/verhuurd (8 objecten), maar dit betrof een laag aantal m² (1.41). Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het om kleine ruimten ging. Zo zijn er op het werkgebied Rading in de gemeente Wijdemeren drie bedrijfsruimten van 17 m² verhuurd. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de transacties op de werkgebieden in de gemeenten Huizen en Naarden. In Hilversum is iets anders aan de hand. Daar zijn in totaal 7 objecten verkocht/verhuurd van in totaal m². Dit komt door verhuur van een pand aan de Witte Kruislaan van m² aan Avro Tros. Dit pand, waar voorheen Radio Nederland Wereldomroep zat gevestigd, is van een monument getransformeerd tot een modern kantoor. Transacties op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek, aantal objecten (13) Transacties op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek, aantal m² (13) Conclusie Op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek wordt zo n 5,7% van het totaal aantal objecten te koop/huur aangeboden. Het aanbodpercentage in m² ligt hoger, rond de 6%. In de gemeente Naarden is het aanbodpercentage het hoogste, bijna 9%. Een groot deel van dit aanbod betreft kantoorruimten. In deze gemeente is ook het leegstandspercentage het hoogst. Bijna 6% van de objecten op de werkgebieden in deze gemeente staat leeg. 1 Geen historische data bekend

22 5 BUSSUM 5.1 DE WERKGEBIEDEN 11 De gemeente Bussum telt vier werkgebieden: Bensdorp, Franse Kampweg, Nieuwe Vaart en Nijverheidswerf. Zie de tabel voor enkele kenmerken van deze werkgebieden. Nieuwe Vaart kent het grootst aantal bedrijven, maar is in oppervlak niet het grootste werkgebied. Op dit werkgebied zijn veel kleine bedrijven gevestigd (<1 werknemers). Op dit werkgebied is één groot bedrijf gevestigd, dat is de GAD Gooi en Vechtstreek (5-99 werknemers). Qua oppervlak is het werkgebied Franse Kampweg het grootst. Dit werkgebied telt ook het grootst aantal werknemers. Dit komt omdat op dit werkgebied de Hocras is gevestigd, een bedrijf uit de sector Groot- en detailhandel waar meer dan mensen werken. Nijverheidswerf is een klein werkgebied met veel kleine bedrijven. Het grootste bedrijf dat hier gevestigd is telt tussen de 1 en 19 werknemers. Werkgebieden Bruto oppervlak in hectare Aantal bedrijven Terreinquotiënt aantal bedrijven per netto hectare Aantal werknemers Bensdorp 1 5 Franse 8 6,8 41 Kampweg Nieuwe Vaart Nijverheidswerf BEDRIJVIGHEID In totaal zijn er in 13 op de werkgebieden in de gemeente Bussum 71 bedrijven gevestigd. Tussen 11-1 nam het aantal bedrijven af met 8, maar in 1-13 is dit weer wat toegenomen (met 3 vestigingen). Op het werkgebied Nieuwe Vaart nam het aantal bedrijven met drie toe. 11 Let op! De grenzen van de werkgebieden zijn in de Monitor Werkgebieden van 13 iets aangepast. Hierdoor kan de data van voorgaande jaren (1-1) niet één op één vergeleken worden met de data uit 13.

23 Procentuele en absolute afname van het totaal aantal vestigingen in de gemeente Bussum, ,3% -8-1,5% ,4% 6,% 4,%,%,% -,% -4,% -6,% -8,% -1,% -1,% Absolute toename/afname Procentuele toename/afname Absolute toename/afname van het aantal vestigingen op de werkgebieden in de gemeente Bussum, 1-13 Nijverheidswerf Nieuwe Vaart 3 Franse Kampweg 1 Bensdorp -1-1,5-1 -,5,5 1 1,5,5 3 3,5 De drie grootste bedrijfssectoren in de gemeente Bussum zijn Groot- en detailhandel en reparatie van auto s (17 bedrijven), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (17 bedrijven) en Industrie (11 bedrijven). Dit was in 1 ook het geval. Met name op het werkgebied Nieuwe Vaart zijn veel bedrijven uit de sector Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening gevestigd (13).

24 Aantal bedrijven op de werkgebieden in de gemeente Bussum, Bensdorp Franse Kampweg Nieuwe Vaart Nijverheidswerf WERKGELEGENHEID In de grafiek is te zien dat op het werkgebied Bensdorp het aantal werknemers is afgenomen. Dit kan verklaard worden door de verhuizing van één bedrijf, want het aantal bedrijven is afgenomen van 3 naar tussen 1 en 13. Op het werkgebied Franse Kampweg is het aantal werknemers toegenomen met 19 en het aantal bedrijven met 1. Op het werkgebied Nieuwe Vaart is het aantal bedrijven toegenomen, maar het aantal werknemers iets af. Op het werkgebied Nijverheidswerf is de situatie vrijwel stabiel gebleven. Het aantal bedrijven is gelijk gebleven en het aantal werknemers is iets toegenomen, van 76 werknemers in 1 naar 8 werknemers in 13. Aantal werknemers op de werkgebieden in de gemeente Bussum, Bensdorp Franse Kampweg Nieuwe Vaart Nijverheidswerf

25 Absolute toename/afname van het aantal werknemers op de werkgebieden in de gemeente Bussum, 1-13 Bensdorp -4 Franse Kampweg 19 Nieuwe Vaart -15 Nijverheidswerf VASTGOED Aanbod 1 In 13 werden er op de werkgebieden in de gemeente Bussum geen bedrijfsruimten aangeboden. Op de werkgebieden Franse Kampeweg en Nijverheidswerf was helemaal geen aanbod. Op het werkgebied Bensdorp werd 1 kantoorruimte aangeboden (415 m²) en op het werkgebied Nieuwe Vaart waren dat er 6 (totaal 38 m²). In de gemeente Bussum is het aanbod van kantoor en bedrijfsruimten afgenomen tussen 11 en 13. Aanbod op de werkgebieden in de gemeente Bussum; aantal en type (kantoor/bedrijfsruimte), 13 4,5 4 3,5 3,5 1,5 1,5 4 1 Bensdorp Franse Kampweg Nieuwe Vaart Nijverheidswerf Kantoor Bedrijfsruimte 1 Let op! Vanaf 13 wordt aanboddata aangekocht via NVM. De jaren hiervoor werden Funda en Realnext als databronnen gebruikt.

26 Aanbod in m² op de werkgebieden in de gemeente Bussum, Bensdorp Franse Kampweg Nieuwe Vaart Nijverheidswerf Leegstand 13 Alleen op het werkgebied Nieuwe Vaart staan twee kantoorpanden leeg (in totaal 13 m²). Het leegstandspercentage in m² va het totaal op dit werkgebied is hiermee nog geen 1% Transacties 14 In 13 hebben er op de werkgebieden in de gemeente Bussum twee huurtransacties plaatsgevonden van kantoorruimten; één op Nieuwe Vaart (175 m²) en één op Bensdorp (415 m²). Op Nieuwe Vaart is een pand aan de Nieuwe Vaart 54 (verzamelgebouw) verhuurd en op Bensdorp een pand aan de Herenstraat CONCLUSIE In totaal zijn er in 13 op de werkgebieden in de gemeente Bussum 71 bedrijven gevestigd. In 1 waren dit er nog 68. Op het werkgebied Bensdorp is het aantal werknemers het meest afgenomen, met 4 werknemers. Op het werkgebied Franse Kampweg steeg het aantal werknemers het meest, met 19 personen. Het aanbod op de werkgebieden is de laatste jaren afgenomen en de leegstand is laag. In 13 hebben er twee huurtransacties plaatsgevonden. 13 Geen historische data bekend 14 Geen historische data bekend

27 6 HILVERSUM 6.1 DE WERKGEBIEDEN 15 De gemeente Hilversum telt 1 werkgebieden. Dit is inclusief het werkgebied Crailo. De ontwikkeling van dit werkgebied staat nog ter discussie en daarom wordt dit werkgebied in de verdere analyse buiten beschouwing gelaten. Het grootste werkgebied is Media Park, gevolgd door Havenkwartier en Arenapark. Op het Media Park en Arenapark werken ook veel mensen. Dat is op het Havenkwartier niet het geval. Het grote aantal werknemers op Media Park komt doordat er bij RTL Nederland, Stichting NTR, Dutchview B.V. en NOS tussen de 5 en 799 personen werkzaam zijn. Op het Arenapark werken er meer dan 1. personen bij Nike. Het werkgebied Korte Noorderweg is een relatief klein werkgebied met veel bedrijven. Het aantal werknemers is hier niet groot. Op dit werkgebied zijn dus veel bedrijven gevestigd met weinig werkzame personen. Dit geldt ook voor werkgebied Havenkwartier. Hier zijn 11 bedrijven gevestigd, waarvan er bij 86 bedrijven minder dan 1 personen werkzaam zijn. Werkgebieden Bruto oppervlak in hectare Aantal bedrijven Terreinquotiënt aantal bedrijven per netto hectare Aantal werknemers Arenapark , Havenkwartier , Kerkelanden ,9.83 Korte Noorderweg , 158 Laapersveld 3 6 8,7 1.4 Liebergerweg Media Park , Mussenstraat ,3 451 Oude 7 1 1,7 685 Amersfoortseweg Zeverijnstraat 6 8 4, BEDRIJVIGHEID Vanaf 11 neemt het aantal bedrijven op de werkgebieden in de gemeente Hilversum af. In 13 zijn er nog 633 bedrijven, in 11 waren dat er 675. De afname van het aantal bedrijven was vooral in 1 groot (-39 bedrijven). In 13 omvat de afname maar 3 bedrijven. 15 Let op! De grenzen van de werkgebieden zijn in de Monitor Werkgebieden van 13 iets aangepast. Hierdoor kan de data van voorgaande jaren (1-1) niet één op één vergeleken worden met de data uit 13.

28 Procentuele en absolute afname van het totaal aantal vestigingen in de gemeente Hilversum, ,8% ,8% -3 -,5% ,% 6,% 4,%,%,% -,% -4,% -6,% -8,% Absolute toename/afname Procentuele toename/afname Op de werkgebieden Arenapark (+9), Kerkelanden (+4), Laapersveld (+5) en Zeverijnstraat (+6) is het aantal bedrijven tussen 1 en 13 toegenomen. Op de andere werkgebieden nam het aantal af. Op de werkgebieden Havenkwartier en Liebergerweg was deze afname het grootst (9 bedrijven). Absolute toename/afname van het aantal bedrijven op de werkgebieden in de gemeente Hilversum, 1-13 Zeverijnstraat Oude Amersfoorteseweg Mussenstraat Media Park Liebergerweg Laapersveld Korte Noorderweg Kerkelanden Havenkwartier Arenapark De drie grootste bedrijfssectoren in de gemeente Hilversum zijn Groot- en detailhandel en reparatie van auto s (154 bedrijven), Informatie- en communicatie (141) en Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (16 bedrijven). Dit was in 1 ook het geval. Met name op de werkgebieden Havenkwartier (4) en Kerkelanden (38) zitten de bedrijven uit de sector Groot- en detailhandel en reparatie van auto s gevestigd. Zoals te verwachten zijn de bedrijven in de sector Informatie- en communicatie voornamelijk op het werkgebied Media Park gevestigd (76).

29 6.3 WERKGELEGENHEID Vanaf 11 neemt het aantal banen op de werkgebieden in de gemeente Hilversum af. In 13 zijn er nog banen, in 11 waren dat er De afname van het aantal banen was (net als de afname van het aantal bedrijven) vooral in 1 groot (-378 banen). In 13 is deze afname een stuk kleiner (35 banen). Procentuele en absolute afname van het totaal aantal banen in de gemeente Hilversum, ,5% ,5% -,1% ,%,% 1,%,% -1,% -,% -3,% Absolute toename/afname Procentuele toename/afname Op de werkgebieden Laapersveld en Havenkwartier nam het aantal banen in 13 sterk af, respectievelijk met 341 en 354 banen. Op Laapersveld hangt dat samen met het aantal banen dat verdween tussen 1 en 13 bij het bedrijf Connexxion. Op de werkgebieden Media Park en Kerkelanden steeg het aantal banen. Op Media Park zelfs met 373 banen. Dit komt door de vestiging van Avro Tros op dit werkgebied. Absolute toename/afname van het aantal werknemers op de werkgebieden in de gemeente Hilversum, 1-13 Zeverijnstraat Oude Amersfoorteseweg Mussenstraat Media Park Liebergerweg Laapersveld -341 Korte Noorderweg Kerkelanden Havenkwartier -354 Arenapark

30 VASTGOED Aanbod 16 In 13 werden er op de werkgebieden in de gemeente Hilversum in totaal 41 objecten aangeboden. Dit aanbod bestond uit 7 kantoorruimten en 14 bedrijfsruimten. Op de werkgebieden Mussenstraat en Oude Amersfoortseweg was helemaal geen aanbod. Op werkgebied Arenapark was het aanbod het grootst; 11 objecten, allemaal kantoorruimten. Op dit werkgebied werden 4 objecten aangeboden met een oppervlak groter dan 1.5 m². Het totale aanbod op de werkgebieden in de gemeente Hilversum betrof circa 41.5 m². Aanbod op de werkgebieden in de gemeente Hilversum; aantal en type (13) Kantoor Bedrijfsruimte Op het werkgebied Media Park worden slechts 3 panden aangeboden, maar dit betrof 6.33 m². Aan de Naardeweg 16 staat een pand van ruim 4.6 m² te huur. Aanbod in m² en naar type op de werkgebieden in de gemeente Hilversum (13) Kantoorruimte Bedrijfsruimte 16 Let op! Vanaf 13 wordt aanboddata aangekocht via NVM. De jaren hiervoor werden Funda en Realnext als databronnen gebruikt.

31 6.4. Leegstand 17 Op de werkgebieden in de gemeente Hilversum staan in totaal objecten leeg (waarvan 15 kantoorruimten en 7 bedrijfsruimten). De leegstand betrof in totaal zo n 19.5 m². Op het Arenapark was het aantal m² leegstand het grootst (circa 9.5 m²), maar op het Havenkwartier stonden het meest aantal panden leeg (7). Leegstaande objecten op de werkgebieden in de gemeente Hilversum; aantal en type object (13) Arenapark Havenkwartier Kerkelanden Laapersveld Media Park Zeverijnstraat Kantoorruimte Bedrijfsruimte Het leegstandspercentage van het totaal aantal objecten op de werkgebieden in de gemeente Hilversum betrof slechts %. Het leegstandspercentage in m² lag iets hoger, rond de,7%. Op bijna alle werkgebieden (op Arenapark na) bleef het leegstandspercentage in aantal objecten en in m² onder de frictieleegstand van 8%. 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,%,% 1,%,% 6,3% Leegstandspercentage in obejcten en aantal m² op de werkgebieden in de gemeente Hilversum (13) 9,3% 3,% 1,3% 4,8% 3,3% Arenapark Havenkwartier Kerkelanden Laapersveld Media Park Zeverijnstraat 6,7% 6,3% 1,%,7% 6,1% 7,% Leegstandspercentage in objecten Leegstandspercentage in m² 17 Geen historische data beschikbaar

32 6.4.3 Transacties 18 In 13 hebben er op de werkgebieden in de gemeente Hilversum 7 transacties plaatsgevonden (waarvan 4 bedrijfsruimte en 3 kantoorruimten). De transacties vonden plaats op de werkgebieden Havenkwartier, Kerkelanden, Media Park en Oude Amersfoortseweg. In totaal werd er circa 14. m² opgenomen. Dit hoge aantal m² wordt verklaard door de verhuur van een pand van circa 11. m² kantoorruimte aan de Witte Kruislaan. Hier werd een voormalig pand van Radio Nederland Wereldomroep in gebruik genomen door Avro Tros. Transacties op de werkgebieden in de gemeente Hilversum; aantal en type (13),5 1,5 1,5 1 Havenkwartier Kerkelanden Media Park Oude Amersfoorteseweg Bedrijfsruimte Kantoorruimte 6.5 CONCLUSIE In 1 nam het aantal bedrijven en het aantal banen flink af op de werkgebieden in de gemeente Hilversum (-39 bedrijven en -378 banen). In 13 was er nog steeds sprake van een afname, maar veel minder dan in 1. In 13 nam het aantal bedrijven af met 3 en het aantal banen nam af met 95. Op de werkgebieden werden 41 panden aangeboden, waarvan 65% een kantoorruimte betrof. Dit aanbod was vooral gelegen op de werkgebieden Arenapark en Kerkelanden. In totaal stonden er objecten leeg op de werkgebieden (circa 17.6 m²). Dit hoge aantal m² komt doordat er op het werkgebied Arenapark een groot pand leeg staat van circa 6. m². Op het werkgebied Havenkwartier was de leegstand het hoogst (7 objecten). Er zijn in 13 7 objecten opgenomen, waarvan 4 bedrijfsruimten en 3 kantoorruimten. 18 Geen historische data beschikbaar

33 7 HUIZEN 7.1 DE WERKGEBIEDEN De gemeente Huizen telt twee werkgebieden: Huizermaatweg Centraal Zone en t Plaveen. In de Monitor Werkgebieden wijkt de begrenzing van de werkgebieden iets af van de begrenzing in de Monitor werklocaties van de provincie Noord-Holland. Ten opzichte van de eerdere versie van de Monitor zijn de grenzen van de twee werkgebieden flink aangepast. Dit heeft tot gevolg dat de data van voorgaande jaren niet vergelijkbaar is met de data uit de huidige Monitor. Voor de werkgebieden in de gemeente Huizen wordt er dus alleen gekeken naar de huidige stand van zaken. Zie de tabel voor enkele kenmerken van deze werkgebieden. t Plaveen is een groot werkgebied waar veel personen werken en een grote diversiteit aan bedrijven is gevestigd (zowel zware bedrijvigheid als lichte vormen van bedrijvigheid). Huizermaatweg Centraal Zone is een combinatie van kantoren en voorzieningen. Bruto oppervlak in hectare Terreinquotiënt aantal bedrijven per netto hectare Aantal werknemers Werkgebieden Aantal bedrijven Huizermaatweg Centraal Zone ,6 66 t Plaveen , BEDRIJVIGHEID In de gemeente Huizen zijn in 13 in totaal 51 bedrijven gevestigd. Hiervan is meer dan driekwart gelegen op het werkgebied t Plaveen. De vijf grootste bedrijfssectoren zijn: Groot- en detailhandel en reparatie van auto s (89), Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (4), Bouwnijverheid (4), Industrie () en Informatie en Communicatie (19). De vijf grootste bedrijfssectoren op de werkgebieden in de gemeente Huizen, Groot-en detailhandel en reparatie van auto s Advisering, onderzoek etc. Bouwnijverheid 19 Industrie Informatie en communicatie 4 4 Overig

34 7.3 WERKGELEGENHEID Op de werkgebieden in de gemeente Huizen werken in totaal 3.66 personen, waarvan 66 op het werkgebied Huizermaatweg Centraal Zone en 3. op t Plaveen. Opvallend is dat op het Huizermaatweg Centraal Zone een groot aantal werknemers werkzaam is in de sectoren Onderwijs (151) en Gezondheids- en welzijnszorg (193). Dit komt doordat op dit werkgebied een school voor voortgezet onderwijs is gevestigd (tussen de werknemers) en Stichting Kinderopvang Huizen (1-199 werknemers). Vijf bedrijfssectoren met het meest aantal werknemers op het werkgebied Huizermaatweg Centraal Zone (13) Gezondheids- en Welzijnszorg Onderwijs Informatie en Communicatie Groot- en detailhandel Financiële instellingen Overig Op het werkgebied t Plaveen telt de sector Industrie het grootst aantal werknemers (88) gevolgd door de sector Groot- en detailhandel (674). Deze twee sectoren samen zorgen voor meer dan 5% van de werkgelegenheid. Grote bedrijven in de sector Industrie zijn Thales Nederland BV en BN International BV. beiden tellen tussen de en 3 werknemers. In de sector Groot- en detailhandel telt het bedrijf Westlandkaasspecialiteiten BV een groot aantal werknemers (tussen de 1 en 199). Vijf bedrijfssectoren met het meest aantal werknemers op het werkgebied 't Plaveen (13) Industrie Groot- en detailhandel Bouwnijverheid Informatie en Communicatie Gezondheids- en Welzijnszorg Overig

35 VASTGOED Aanbod 19 In 13 werden er op de werkgebieden in de gemeente Huizen in totaal 13 objecten ( m²) aangeboden. Het aanbod bestond uit 7 kantoorruimten en 6 bedrijfsruimten. Opvallend is het grote aantal m² bedrijfsruimte dat wordt aangeboden op t Plaveen. Dit komt onder andere doordat er aan de Kabelweg een pand van circa 7.5 m² te koop staat Aanbod naar type op de werkgebieden in de gemeente Huizen (13) 4 Huizermaatweg Centraal Zone 3 t Plaveen Aanbod in m² op de werkgebieden in de gemeente Huizen, verdeeld naar type (13) 1.71 Huizermaatweg Centraal Zone t Plaveen Kantoor Bedrijfsruimte Kantoor Bedrijfsruimte 7.4. Leegstand Op beide werkgebieden in de gemeente Huizen is er leegstand. In 13 stonden op t Plaveen 3 objecten leeg en op de Huizermaatweg Centraal Zone. In totaal ging het om 3.96 m². Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de leegstandspercentages op de werkgebieden in de gemeente Huizen laag zijn (ver onder de frictieleegstand). 19 Let op! Vanaf 13 wordt aanboddata aangekocht via NVM. De jaren hiervoor werden Funda en Realnext als databronnen gebruikt. Geen historische data bekend

36 ,5 1,5 1,5 Leegstand op de werkgebieden in de gemeente Huizen, naar type (13) Huizermaatweg Centraal Zone Kantoor 1 t Plaveen Bedrijfsruimte 3,%,5%,% 1,5% 1,%,5%,% Leegstandspercentage in objecten en in m² op de werkgebieden in de gemeente Huizen (13) 1,34%,6% Huizermaatweg Centraal Zone 1,77% Leegstangspercentage in m² t Plaveen Leegstandspercentage in objecten 1,1% Transacties 1 In 13 hebben er op de werkgebieden in de gemeente Huizen zes huurtransacties plaatsgevonden; vier op t Plaveen en twee op HuizermaatwegCentraal Zone. Op t Plaveen werden drie bedrijfsruimten verhuurd. De overige transacties betroffen kantoorruimten. In totaal is er in m² opgenomen. 7.5 CONCLUSIE Werkgebied t Plaveen is een belangrijk werkgebied voor de gemeente Huizen. Op dit werkgebied zijn veel bedrijven gevestigd (193) en werkt een groot aantal personen (3.). De sector die veruit het grootste aantal bedrijven telt in de gemeente Huizen is de sector Groot- en detailhandel en reparatie van auto s. De twee werkgebieden in de gemeente Huizen zijn verschillend van karakter. t Plaveen is meer een bedrijventerrein waar vooral veel mensen werken in de sectoren Industrie, Groot- en detailhandel en Bouwnijverheid. Huizermaat Centraal Zone is een kantorenlocatie waar de sectoren Gezondheids- en Welzijnszorg en Onderwijs het grootst zijn. In 13 was er weinig aanbod en leegstand op de werkgebieden. Leegstandspercentages in aantal objecten en in aantal m² lagen dan ook ver beneden de frictieleegstand van %. Inmiddels weten we dat het aanbod en de leegstand is toegenomen. Dit geldt met name voor kantoorruimten aan de Huizermaatweg Centraal Zone. 1 Geen historische data bekend

37 8 NAARDEN 8.1 WERKGEBIEDEN De gemeente Naarden telt drie werkgebieden: Gooimeer Noord, Gooimeer Zuid en het Givaudan (voormalig Quest-terrein). Het grootste werkgebied is Gooimeer Zuid; hier zijn ook de meeste bedrijven gevestigd en werken de meeste personen. Op het werkgebied Gooimeer Noord werken in vergelijking met Gooimeer Zuid veel mensen op een relatief klein werkgebied. Dit werkgebied telt 4 bedrijven die in de klasse werknemers vallen. Op het werkgebied Givaudan is het gelijknamige bedrijf gevestigd. Dit bedrijf telt een groot aantal werknemers. Werkgebieden Bruto oppervlak in hectare (circa) Gooimeer Aantal bedrijven Terreinquotiënt aantal bedrijven per netto hectare Aantal werknemers Noord Gooimeer Zuid , Givaudan 14, BEDRIJVIGHEID In totaal zijn er op de werkgebieden in de gemeente Naarden in 1358 bedrijven gevestigd. In 1 was nog sprake van een afname van 1 bedrijven, in 13 was dit een afname van 5 bedrijven. Procentuele en absolute afname van het totaal aantal vestigingen in de gemeente Hilversum, ,% ,9% -4,4% ,%,% 1,%,% -1,% -,% -3,% -4,% -5,% Absolute toename/afname Procentuele toename/afname Op Gooimeer Noord is tussen 1 en 1 het aantal bedrijven afgenomen, maar was er in 13 weer sprake van een toename (+6 bedrijven). Op Gooimeer Zuid neemt het aantal bedrijven af vanaf 11. Tussen 1 en 13 was deze afname 11 bedrijven. Op Gooimeer Zuid bevinden zich kleinere Let op! De grenzen van de werkgebieden zijn in de Monitor Werkgebieden van 13 iets aangepast. Hierdoor kan de data van voorgaande jaren (1-1) niet één op één vergeleken worden met de data uit 13.

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland

NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort, Guido van der Molen, Boudewijn Kuijl

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2007 Juni 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting

Nadere informatie

Onderzoek kantorenmarkt 2010. Gemeente Lelystad

Onderzoek kantorenmarkt 2010. Gemeente Lelystad Onderzoek kantorenmarkt 2010 Gemeente Lelystad 21-8-2010 Voorwoord Voor u ligt het Onderzoek kantorenmarkt 2010 van de gemeente Lelystad. Dit onderzoek is in opdracht van en in samenwerking met de gemeente

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2014 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2014 vs medio 2013 Opname

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com Vertrouwen golft De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 21 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkten MRDH

Regionale kantorenmarkten MRDH Regionale kantorenmarkten MRDH Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Matthieu Zuidema Eindrapport Rapport in opdracht van Stadsregio Rotterdam Mei 2013 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1.

Nadere informatie

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?]

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] 2010 Gemeente De Marne Hanzehogeschool Groningen J.A. van Dijk [ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] De invloed van bedrijvigheid op de leefbaarheid in Ulrum Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie