BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN"

Transcriptie

1 LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen blz. 8 Hoofdstuk 4 Bedrijventerrein Richelleweg Soesterberg blz. 10 Hoofdstuk 5 Woon- werkgebied Soesterberg Noord blz. 11 Hoofdstuk 6 Samenvatting blz. 12 Bijlagen: 1. Kaart leegstand winkel- en bedrijfspanden Soest blz Kaart leegstand winkel- en bedrijfspanden Soesterberg blz. 15

3 Voorwoord Bedrijvigheid is een belangrijke motor voor de economie. Regelmatig is de bedrijfsruimtemarkt in het nieuws. Dat het de laatste jaren in Nederland niet goed gaat met het commercieel vastgoed is genoegzaam bekend. De bedrijvigheid binnen de gemeente Soest maakt hierop geen uitzondering. Reden om in te zoomen op de leegstandontwikkelingen van het Bedrijfs Onroerend Goed. Om de situatie van de gemeente Soest in perspectief te plaatsen worden ook de landelijke en regionale omstandigheden weergegeven. Voorts wordt per hoofdstuk aangegeven wat specifiek voor Soest opmerkelijk is. Deze notitie vormt de basis (foto) om een nadere koers en vervolgstappen uit te zetten (opstellen plan van aanpak). Het laatste onderzoek naar de leegstand van bedrijven en kantoren heeft plaatsgevonden in november Dit onderzoek richtte zich op de bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg. In het huidig onderzoek is ook de bedrijfsruimtemarkt buiten de bedrijventerreinen en winkels betrokken. 1

4 Hoofdstuk 1. Bedrijfsruimte Inleiding Het aanbod op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt stijgt voor het 5 e jaar op rij en ondervindt nog steeds hinder van de economische recessie. De opname van bedrijfsruimte vertoont nog geen tekenen van herstel. Er zijn nog wel verhuisbewegingen te zien, maar deze worden veelal ingegeven door kostenbesparing. Van een uitbreidingsvraag is vooralsnog geen sprake. Dit blijkt uit analyse van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) business op basis van door haar geregistreerde cijfers voor de 14 belangrijkste bedrijfsruimtemarkten van Nederland. Ondanks het feit dat de belangrijkste segmenten van de markt voor commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsruimten en winkels) qua structuur en omvang sterk uiteenlopen, hebben zij gemeen dat sinds het uitbreken van de kredietcrisis de vraag- en aanbodverhoudingen steeds verder uit balans zijn geraakt. Zo is het aanbod van kantoren bijna 9 keer groter dan het aantal vierkante meters dat in 2013 werd verhuurd en verkocht. Bij bedrijfsruimten en winkels is de verhouding wat gunstiger. Landelijk Het aantal aangeboden bedrijven eind 2013 in Nederland bedroeg (kantoren en bedrijfsruimte ) Dit aantal bedrijven kent een aanbod van (kantoren 8,3 miljoen m2 en bedrijfsruimte 1,2 miljoen m2) 9,5 miljoen m2. Het direct beschikbare aanbod van nog te verhuren kantoren steeg in 2013 met 6% van 7,84 miljoen m2 naar 8,32 miljoen m2. Door deze toename stond eind 2013 circa 16,8% van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop. De stijging van het aantal vierkante meters bedrijfsruimten in 2013 bedroeg 4%. De gemiddelde leegstand kantoren en bedrijven in Nederland bedraagt 7%. Structurele leegstand van bedrijfsruimte is vooral een probleem van de grotere bedrijfsobjecten. Zo staat van de aangeboden objecten met een oppervlakte groter dan 5000 m2 bijna een kwart langer dan 3 jaar te huur of te koop. Verder is opmerkelijk dat ook kleinschalige bedrijfsruimten te kampen hebben met een toenemend aanbod. De units worden veelal gebruikt als opslagruimte, werkplaats of showroom, eventueel in combinatie met kantoorruimte. De oppervlakten van deze units variëren van 100 tot 500 vierkante meter. Uit informatie van de NVM blijkt, dat de toename van de leegstand van deze units vooral wordt verklaard uit het sterk teruglopen van de vraag naar kleine units. Een belangrijk deel van de vraaguitval is toe te schrijven aan een terughoudende opstelling van de banken, als gevolg waarvan potentiële gebruikers het beoogde bedrijfspand niet kunnen financieren en tussen de 10 en 15 procent van de bedrijfsunits in ons land leeg staat. Relatief is onder meer veel leegstand te vinden in de provincies Utrecht, Gelderland en Limburg. In de gemeente Soest is neemt het aanbod van kleinschalige bedrijven ca. 60% voor haar rekening. Verwachtingen In het commercieel vastgoed zal van een herstel nauwelijks tot geen sprake zijn. De verwachte economische groei (ca. 0,5%) is vooralsnog onvoldoende om de toename leegstand en afnemende 2

5 vraag te stoppen. Of het vertrouwen van de producenten en consumenten in 2014 doorzet is lastig te voorspellen. Wel is zeker dat de banken een cruciale rol spelen: hoe terughoudender de financiering, hoe beperkter het herstel uiteindelijk zal blijken te zijn. De vooruitzichten voor de bedrijfsruimtemarkt zijn vergeleken met die van de kantorenmarkt en winkelmarkt enigszins gunstiger door de stijging van het producentenvertrouwen. Regionaal In Nederland lopen de verschillen in leegstand van bedrijven (binnen en buiten bedrijventerreinen) binnen de regio s sterk uiteen. Dit blijk uit een in medio 2013 door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) gehouden onderzoek onder 14 gebieden in Nederland. Ook binnen de regio s bestaan plaatselijk aanzienlijke verschillen, met zeer ongunstige uitschieters zoals de gemeente Almere. Duidelijk is wel dat leegstand in elke regio van Nederland in meerdere of mindere mate een probleem is. Zo kent aangrenzende buurgemeente Amersfoort ook een forse leegstand van bedrijven. Ondanks de gemeente Amersfoort in het jaar 2013 een positief jaar van het verhuren van bedrijfsruimte achter de rug heeft, staat desondanks in deze gemeente nog altijd circa een kwart van het aanbod langer dan drie jaar te huur of te koop. Lokaal In de gemeente Soest worden 91 bedrijven te huur of te koop aangeboden, waarvan hieronder een specificatie wordt weergegeven. Aangeboden bedrijven (productie/kantoor) in Soest/Soesterberg Aantal bedrijven te koop (Soest 21 / Soesterberg 7) 28 Aantal bedrijven te huur (Soest 49 / Soesterberg 14) 63 Totaal aanbod Soest / Soesterberg Duur van aanbod, langer dan 6 maanden (Soest 58 / Soesterberg 18) 76 Duur van aanbod korter dan 6 maanden (Soest 11 / Soesterberg 4) 15 Totaal Onderverdeling bedrijfsaanbod (productie/kantoor) Soest/Soesterberg Aanbod bedrijven op bedrijventerrein de Soestdijkse Grachten 47 Aanbod bedrijven (buiten bedrijventerrein) Soest 23 Subtotaal Aanbod bedrijven woon- werkgebied Soesterberg Noord 16 Aanbod bedrijven (buiten bedrijventerrein) Soesterberg 5 Subtotaal Totaal 91 Het totale aantal vierkante meters aan bedrijven en kantoren binnen de gemeente Soest bedraagt ca

6 Het aantal aangeboden bedrijven en kantoren in de gemeente heeft momenteel een omvang van m2. Dit is 10.96% van de totale lokale bedrijvenmarkt in Soest en is als volgt onder te verdelen. Bedrijventerrein de Grachten / Soestdijk m2 Bedrijventerrein woon- werkgebied Soesterberg Noord m2 Niet op een bedrijventerrein m2 Totaal m2 Wat valt op Binnen de gemeente Soest is de leegstand bij de 91 bedrijven en kantoren (10,01%) 3.96% hoger dan het landelijk gemiddelde (7%). De relatief hoge leegstand in Soest wordt in belangrijke mate veroorzaakt door leegstand van een aantal grotere bedrijven in Soest (bijvoorbeeld Weteringpad 7, met m2). Uitgaande van bedrijven die een groter vloeroppervlakte hebben (boven de m2), dan zijn het in Soest / Soesterberg 18 bedrijven die 66,7% ( m2) leegstand veroorzaken. Voor wat betreft een nadere specificatie Hoofdstuk 3, bladzijde 8. 4

7 Hoofdstuk 2. Winkelleegstand Landelijk De Winkelleegstand stijgt voor het zevende jaar op rij. De jaarlijkse trendanalyse van onderzoeksbureau Locatus (onafhankelijke bron marktleider op het gebied van winkelinformatie in de Benelux) laat zien dat in Nederland de leegstand van het aantal winkelpanden in 2013 stijgt van 6,4% naar 6,9%. De regionale verschillen zijn hierbij groot. De modebranche levert de meeste lege panden aan, maar vult ook weer de meeste panden. In 2013 blijkt bovendien het eerste jaar in deze eeuw waarin de groei van het aantal winkelmeters tot een halt komt. De totale winkelleegstand in ons land steeg vorig jaar met meer dan panden naar ruim leegstaande winkelpanden. Dit betekent een leegstandpercentage van 6,9%. Het percentage leegstaande meters ligt met 7,3% (ruim 2 miljoen vierkante meter) nog iets hoger en is hiermee voor het 7 e jaar op rij toegenomen. Desondanks is inmiddels de sterke groei van het aantal vierkante meters vrijwel tot stilstand gekomen. Branches die voor veel leegstand zorgden waren videotheken, winkels die software verkopen en reisbureaus. Damesmode was de branche die voor de meeste leegstaande panden zorgde, maar gelijktijdig ook de branche die weer de meeste panden vulde. Duur van leegstand Uit de analyse van Locatus blijkt dat landelijk de meeste leegstand van winkels kortdurend is. Van alle leegstaande winkelpanden staat 44% minder dan een jaar leeg en nog eens 34% staat minder dan 3 jaar leeg. Uiteindelijk staat dus slechts 22% van de leegstaande panden langer dan 3 jaar leeg. Wat vooral opvalt is dat het aandeel panden dat langer dan 1 jaar leegstaat niet toeneemt, maar juist iets afneemt. Voor van de ruim panden die op 1 januari 2013 leeg stonden is dan ook dit jaar weer een nieuwe functie gevonden. Regionaal De leegstand verschilt sterk in Nederland. De drie regio s met de hoogste leegstand zijn Zuid Limburg (11,4%), Delfzijl en omgeving (10,9%) en Oost-Groningen (10,1%). Ter vergelijking, de regio Groot-Amsterdam kent met 3,9% een leegstand die ruim drie keer lager ligt. De provincie Utrecht heeft een leegstand van 5,3%. Niet bijzonder ongunstig. De stad Utrecht heeft hierop wel een positieve invloed. In deze stad is het leegstandpercentage 4,7%. Van de vier grote steden in Nederland deed Utrecht het veruit het best, het aanbod nam er af. Lokaal Binnen de gemeente Soest zijn in totaal (Soest 279 en Soesterberg 37) 316 winkels gevestigd. Onderzoeksbureau Locatis doet eenmaal per jaar in Soest een onderzoek naar de leegstand van winkels. Dit bureau merkt leegstand aan zoals de klant dat ervaart. Het pand moet derhalve daadwerkelijk leeg staan. Daarnaast richt men zich op het hoofdwinkelgebied V. Weedestraat / Burg. Grothestraat. De overige winkels in Soest (dus ook de Koninginnelaan, Soest-Zuid en Soesterberg e.d.) worden niet meegenomen in het onderzoek. Dit leidt tot andere cijfers dan de 5

8 werkelijke totale leegstand van winkels in geheel Soest / Soesterberg. Desondanks worden, naast het door de gemeente Soest uitgevoerde onderzoek, ook de cijfers van Locatus weergegeven. De gegevens van dit onderzoeksbureau geven meer benchmark inzichten. Overzicht 1. (Eigen onderzoek leegstand winkels Soest / Soesterberg) Aantal winkels te koop (Soest 4 / Soesterberg 0) 4 Aantal winkels te huur (Soest 18 / Soesterberg 4) Duur van het aanbod langer dan 6 maanden (Soest 20 / Soesterberg 2) 22 Duur van het aanbod korter dan 6 maanden (Soest 2 / Soesterberg 2) 4 26 Het totaal aantal gevestigde winkels in Soest / Soesterberg bedraagt 316. De leegstand van de (26) winkels komt hiermee in de gemeente Soest uit op 8,2% Het aanbod vierkante meters winkeloppervlakte (Soest / Soesterberg 1.650) bedraagt Van het totale winkelaanbod in Soest / Soesterberg (26) zijn (nog) slechts 2 winkels in bedrijf. Wat valt op * Van de totale leegstand (22) in Soest (dus exclusief Soesterberg), wordt bijna de helft (41%) van de winkels (9) aangeboden aan de Soesterbergsestraat, het aanloopgedeelte naar winkelcentrum Soest-Zuid. * Zoals hierboven aangegeven bedraagt het totale winkelaanbod (26 winkels) m2. Er zijn in Soest / Soesterberg twee winkels (Rademakerstraat, pand G.W. Grift en de voormalige kaasfabriek aan de Middelwijkstraat) die tezamen ca. 20% (1465 m2) van het totale aanbod voor hun rekening nemen. 6

9 Overzicht 2. (leegstand, bron Locatus) LANDELIJK januari januari januari januari januari januari januari februari Nederland 4,9% 4,9% 5,4% 6,0% 6,3% 6,4% 6,9% 7,0% PROVINCIE Utrecht 3,6% 3,9% 4,6% 4,5% 4,7% 5,0% 5,3% 5,3% Stad Utrecht 3,5% 4,1% 4,8% 4,6% 4,9% 5,1% 4,7% 4,5% GEMEENTE Houten 1,9% 2,3% 1,9% 1,8% 3,1% 2,7% 4,9% 4,9% IJsselstein 3,8% 1,8% 3,2% 3,2% 2,4% 2,3% 1,6% 1,6% Soest 2,0% 2,8% 3,1% 5,8% 5,7% 5,6% 5,4% 5,4% Woerden 6,3% 6,0% 4,8% 5,5% 6,2% 5,2% 6,3% 6,3% Wat valt op Uitgaande van de cijfers van Locatus per februari 2014, dan is de winkelleegstand van het hoofdcentrum winkelgebied in Soest (5.4%) nagenoeg gelijk aan de gemiddelde leegstand in de provincie Utrecht (5,3%) en 1,6% lager dan het landelijk gemiddelde (7%). Indien de gemeente Soest wordt vergeleken met 3 andere gemeenten van een nagenoeg gelijke omvang dan heeft Soest de op één na grootste leegstand (zie tabel). De ontwikkeling van de winkelleegstand in de gemeente Soest is zorgelijk. Vanaf het jaar 2008 (2,0% leegstand) neemt de leegstand Soest, afgezet tegen de landelijke, provinciale en de drie vergelijkbare gemeenten in de provincie Utrecht het snelst toe. 7

10 Hoofdstuk 3. Bedrijventerreinen Landelijk Nederland telt ongeveer bedrijventerreinen. Eén op de drie daarvan is verouderd, hetgeen neerkomt op meer dan 1000 terreinen. Dit blijkt uit cijfers van het het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem ((IBIS) van het ministerie VROM, Stec Groep en Arcadis. Deze cijfers staan echter ter discussie. Volgens Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen is slechts 55% van die bedrijventerreinen werkelijk verouderd. Uitgaande van een optimistisch scenario, is er in Nederland ongeveer hectare bedrijventerrein dat geherstructureerd moet worden. Regionaal De regionale verschillen zijn groot. Volgens IBIS liggen de meeste verouderde bedrijventerreinen in Noord-Brabant, Noord Holland en Zuid Holland. Uit onderzoek van de NVM blijkt dat er tussen gemeenten zeer grote verschillen zijn. Oude industriesteden kennen vaak een hoge mate van leegstand. In deze steden zijn veel verouderde bedrijven die niet meer voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Naast de industriesteden kampen diverse steden met een ongunstige verhouding tussen kantoor- en bedrijfsruimte. Vaak is de kantoorruimte te groot. Ook staan panden leeg omdat ondernemingen alleen geïnteresseerd zijn in de kantoorruimte op het perceel, maar verplicht worden ook de bijbehorende bedrijfshal af te nemen. In relatief veel nieuwe steden (b.v. Lelystad) komt in hoge mate leegstand voor, vooral op de kleinere bedrijventerreinen in woongebieden. Hoge mate van leegstand is in deze situatie te wijten aan het feit dat te veel is bijgebouwd. Gronduitgifte is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Ondanks een hoge mate van leegstand wordt nog steeds nieuwe grond uitgegeven (te veel gronduitgifte in jonge steden). Grote steden, zoals Amsterdam, kennen ook hun problematische bedrijventerreinen. Op diverse plaatsen in deze stad is met name oudere bouw te vinden en is er ontheffing voor de hogere milieucategorieën. Daarbij is het een groot probleem dat de meeste gebouwen te laag zijn. Ook Amersfoort kampt met een hoge mate van leegstand. Op de terreinen met kleinere bedrijfsruimten is het probleem iets minder nijpend. In Nijmegen vindt momenteel forse herontwikkeling plaats. Ontwikkelaars kopen grond op, slopen de panden en zetten er kleinere bedrijfshallen neer voor doorstarters in plaats van grote bedrijfshallen die er stonden. Met de hierboven aangegeven beschrijving en voorbeelden wordt nog eens verduidelijkt dat iedere regio zijn eigen problematiek kent en dat de oorzaken van leegstand verschillend zijn. Daarentegen geldt ook hier dat de regio s een gemeenschappelijk probleem hebben, nl. dat de kredietcrisis de reeds aanwezige problemen verder aan de oppervlakte heeft gebracht of heeft verergerd. Lokaal In hoofdstuk 1. bedrijfsruimtemarkt is aangegeven dat de totale leegstand van bedrijven in Soest / Soesterberg 10,96 % bedraagt. Dit is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde (7%). Ruim 75 % van de totale leegstand is toe te schrijven aan het aanbod van bedrijven op de bedrijventerreinen in Soest / Soesterberg. Tegelijkertijd geldt ter nuancering dat de hoge leegstand op de bedrijventerreinen Soest / Soesterberg met name wordt veroorzaakt door een relatief gering aantal bedrijven met een groot vloeroppervlakte. Op bladzijde 3 wordt de leegstand van bedrijven buiten en op de bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg nader gespecificeerd. 8

11 Wat valt op Bedrijventerrein Soesterberg Noord, totale leegstand m2. Hiervan zijn 3 bedrijven die een leegstand van m2 (60,3%) veroorzaken. Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten / Soestdijk, totale leegstand m2. Hiervan zijn 9 bedrijven die een leegstand van m2 (41,1%) veroorzaken. Over het algemeen kan worden gesteld dat de bestaande bedrijventerreinen De Grachten en Soestdijk niet tot verouderde bedrijventerreinen behoren. Herontwikkeling of revitalisering van deze terreinen ins dan ook niet opertuun. 9

12 Hoofdstuk 4. Bedrijventerrein Richelleweg Soesterberg De eerste kavel op bedrijventerrein Richelleweg is in mei 2013 uitgegeven en eind 2013 is het bedrijf geopend. De interesse voor bedrijventerrein Richelleweg is op dit moment redelijk. Een aantal partijen is concreet de mogelijkheden aan het verkennen, voor sommige bedrijven betekent dit dat bedrijventerrein Richelleweg op een shortlist staat. Basis voor de gronduitgifte zijn de voorwaarden die daaraan zijn gesteld in bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan. Gebleken is dat deze voorwaarden in de huidige tijd en markt erg ambitieus zijn. Adviesbureau Stec heeft daarom voor ons de voorwaarden bekeken en geadviseerd op een aantal onderdelen aanpassingen aan te brengen. De belangrijkste conclusies: Kwantitatief gezien is in de regio Amersfoort voldoende vraag naar kavels vanuit de markt en bedrijventerrein Richelleweg spreekt verschillende doelgroepen aan. Donorgebieden zijn voornamelijk Zeist en Soesterberg, in mindere mate Soest en Amersfoort. De grondprijs is in vergelijking met andere terreinen in de regio Amersfoort marktconform. De aandacht voor een sterke gebiedskwaliteit en waardebehoud op lange termijn zijn goed. Dat geldt ook voor de flexibiliteit in de verkaveling. Vanuit marktoptiek zijn de inrichtingseisen echter (te) hoog. Dat zit vooral in (de combinatie van): hoge fsi, overal bebouwingspercentage van 70%, kavelgebruik (inclusief parkeren) en de ruimte voor opslag. De eisen voor duurzaamheid zijn vanuit marktoptiek ook hoog, maar deze kunnen op termijn wel kostenbesparingen opleveren voor bedrijven. Op dit moment wordt in een aantal pilots bekeken welke aanpassingen gewenst/noodzakelijk zijn. Dat gebeurt in pilots, omdat dan in de praktijk blijkt waar bedrijven tegen aan lopen. Uitgangspunt blijft dat de ruimte op de kavels zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en dat het karakter van het bedrijventerrein niet wordt aangetast. 10

13 Hoofdstuk 5. Woon- werkgebied Soesterberg Noord Met betrekking tot het bestaande bedrijventerrein Soesterberg Noord vindt momenteel transformatie plaats wat betreft bedrijven en wonen. Uitgaande van het geldende bestemmingsplan zijn in het woon- en werkgebied Soesterberg geen mogelijkheden tot bedrijfsuitbreiding aanwezig. Het nieuwe bedrijventerrein aan de Richelleweg in Soesterberg kent daarentegen wel mogelijkheden tot bedrijfsvestiging / verplaatsing. De in voorbereiding zijnde wijziging van normering inzake toegestane milieu-bedrijvigheid naar een lagere categorie zal de beoogde transformatie naar verwachting ondersteunen. Via het projectbureau van de gemeente Soest zal periodiek over de voortgang van de resultaten worden gerapporteerd. M.b.t. de omvang en type van bedrijvigheid vindt afstemming plaats met de afdeling Ruimte, cluster economie. 11

14 Hoofdstuk 6. Samenvatting Bedrijvigheid is een belangrijke motor voor de economie. De laatste jaren gaat het in Nederland niet goed met het commercieel vastgoed. De bedrijvigheid binnen de gemeente Soest maakt hierop geen uitzondering. Het aanbod op de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is tot en met het jaar 2013 voor het 5 e jaar op rij gestegen en ondervindt nog steeds hinder van de economische recessie. Leegstand van winkels steeg zelfs voor het 7 e jaar op rij, maar 2013 was het eerste jaar in deze eeuw waarin de groei van het aantal winkelmeters niet toenam. De segmenten van de markt voor commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsruimten en winkels) lopen qua structuur en omvang sterk uiteen, maar hebben gemeen dat sinds het uitbreken van de kredietcrisis vraag- en aanbodverhoudingen steeds verder uit balans zijn geraakt. De gemiddelde leegstand van kantoren en bedrijven in Nederland bedraagt 7%. In Soest (70) en Soesterberg (21) worden 91 bedrijven / kantoren aangeboden en ligt het leegtandpercentage op 10,01%. Ter nuancering hiervan zij opgemerkt, dat de omvang leegstand van de bedrijven in Soest en Soesterberg met name wordt veroorzaakt door een aantal bedrijven met een groot vloeroppervlak. Van de 91 aangeboden bedrijven en kantoren zijn er 18 bedrijven met een vloeroppervlakte boven de 1000m2 die 66,7% van de leegstand veroorzaken. De totale winkelleegstand in Nederland steeg het afgelopen jaar met meer dan 1000 panden naar ruim leegstaande winkelpanden (leegstandspercentage 6,9%). In de gemeente Soest (279) en Soesterberg 37) zijn 316 winkels gevestigd. Van dit aantal staan er in Soest (22) en Soesterberg (4) 26 winkels leeg. Bijna de helft van de leegstaande winkels (9, gelijk aan 41%) in Soest wordt aangetroffen aan de Soesterbergsestraat, het aanloopgedeelte naar winkelcentrum Soest-Zuid. Onderzoeksbureau Locatus doet jaarlijks onderzoek naar de leegstand van winkels in het hoofdwinkelgebied V. Weedestraat. Zij constateren in februari 2014 in dit gebied een leegstand van 5,4%. Dit is 1,9% lager dan het landelijk gemiddelde. Overigens blijkt uit cijfers van dit bureau wel dat de leegstand aan de V. Weedestraat, afgezet tegen drie andere vergelijkbare gemeente in de regio, sinds 2008 de snelst stijgende leegstand van winkels heeft (steeg in 2008 van 2% tot februari 2014 naar 5,4%). Nederland telt ongeveer bedrijventerreinen. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie bedrijventerreinen verouderd is, hetgeen neerkomt op meer dan 1000 terreinen. De regionale verschillen van problematische bedrijventerreinen zijn groot. Veel voorkomende omstandigheden zijn: ongunstige verhouding tussen kantoor- en bedrijfsruimte, verouderde bedrijven, te veel gronduitgifte in jonge steden e.d. De bedrijventerreinen binnen de gemeente Soest hebben over het algemeen geen van deze kenmerken, maar hebben wel een tamelijk hoge leegstand. Tegenover de landelijk gemiddelde leegstand van ca. 7% kent de gemeente Soest een leegstand van 10,96%. Ook hier geldt dat een aantal grote panden dit hoge percentage veroorzaakt. Op het bedrijventerrein Soesterberg Noord zijn het 3 bedrijven die 60,3% van de leegstand voor hun rekening nemen, terwijl op de bedrijventerreinen de Grachten en Soestdijk 9 bedrijven 41% van de leegstand veroorzaken. Herontwikkeling of revitaliseren van de bedrijventerreinen in Soest lijkt niet 12

15 opportuun te zijn. Het ligt meer voor de hand dat oplossingen worden gezocht voor de herhuisvesting van de grotere bedrijven. Op het bedrijventerrein Richelleweg (14 hectare bruto / 11 hectare netto) is in mei 2013 de eerste kavel uitgegeven. De Richelleweg is bedoeld voor lokale en (boven) regionale kleinschalige bedrijven. Naast een aantal sterke punten van dit bedrijventerrein (grondprijs, ligging, flexibiliteit in verkaveling e.d.) bestaan er ook enkele aandachtspunten. Adviesbureau Stec geeft aan dat, gelet op de huidige tijd en marktomstandigheden, enkele aanpassingen (inrichtingseisen, criteria duurzaamheid e.d.) de kansen op gronduitgiften verhogen. Naar aanleiding hiervan wordt momenteel, zonder aantasting van het karakter van het bedrijventerrein, in een aantal pilots bekeken welke aanpassingen gewenst / noodzakelijk zijn. Met betrekking tot het bestaande bedrijventerrein Soesterberg Noord vindt momenteel transformatie plaats wat betreft bedrijven en wonen. Uitgaande van het geldende bestemmingsplan zijn in het woon- en werkgebied Soesterberg geen mogelijkheden tot bedrijfsuitbreiding aanwezig. Mogelijkheden van vestiging en verplaatsen is wel mogelijk op het bedrijventerrein Richelleweg in Soesterberg. Tot slot: In deze notitie zijn de resultaten van de gerealiseerde inventarisatie leegstand bedrijfsruimten, winkelbedrijven en ontwikkelingen bedrijventerreinen weergegeven. In aansluiting op deze foto zullen in een op te stellen plan van aanpak concrete (bestuurlijke) aanbevelingen worden gedaan om de bedrijvigheid in de gemeente Soest te stimuleren. 13

16 Bijlage 1 Leegstand winkel- en bedrijfspanden Soest (peiling april 2014) 14

17 Bijlage 2 Leegstand winkel- en bedrijfspanden Soesterberg (peiling april 2014) 15

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige

Nadere informatie

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Indicator 12 juni 2015 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In Nederland is een overaanbod

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN BIJLAGE A 1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN 1.1 Westervoortsedijk/ t Broek, Arnhem Algemene kenmerken Oppervlakte (netto ha) Totale oppervlakte: 130,0 ha. Netto uitgeefbaar: 14,8 ha. Levensfase Bedrijventerrein

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013

leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013 leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013 leegstand kantorenmarkt Stadsregio Arnhem- Nijmegen Arnhem en Nijmegen domineren regionale

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR OPNAME VAN AANBOD VAN HUURPRIJZEN VAN BELEGGINGEN IN APRIL 217 De Nederlandse economie houdt de stijgende lijn van de laatste jaren vast. In is het bruto binnenlands

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Economische Barometer 2016

Economische Barometer 2016 Economische Barometer 2016 Voorwoord Ieder jaar maakt de gemeente Soest een Economische Barometer: hoe verhoudt de economische situatie in Soest zich tot omringende gemeenten en enkele landelijke cijfers.

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant O 2/33 Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 11 juli 2017 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Datum : 3 december 2013 Onze referentie : 13.305 / HP Onderwerp : onderbouwing verhuisdynamiek in gemeente Neder-Betuwe

Datum : 3 december 2013 Onze referentie : 13.305 / HP Onderwerp : onderbouwing verhuisdynamiek in gemeente Neder-Betuwe GEM Kesteren Zuid De heer Alkema Datum : 3 december 2013 Onze referentie : 13.305 / HP Onderwerp : onderbouwing verhuisdynamiek in gemeente Neder-Betuwe Geachte heer Alkema, U vroeg ons onderzoek te doen

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Indicator 8 september 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In Nederland is een overaanbod

Nadere informatie

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing 04 February 2013 De transformatie van winkelstraten financieel beschouwd De snelle groei van online winkelen, de filialisering van winkelcentra,

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen. Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014

Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen. Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014 Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014 Inleiding BMC heeft in opdracht van de gemeente Dalfsen een marktonderzoek uitgevoerd naar de lokale behoefte

Nadere informatie

Ùw pand onze Hoofdzaak

Ùw pand onze Hoofdzaak P R O J E C T I N F O R M A T I E Kerkenbos 1309-A en B, Nijmegen Zeer geachte belangstellende Allereerst danken wij u, mede namens onze opdrachtgever voor de door u getoonde interesse in dit object. Wij

Nadere informatie

Culemborg, Pascalweg 25h

Culemborg, Pascalweg 25h Culemborg, Pascalweg 25h OMSCHRIJVING: Representatieve kantoor-/bedrijfsunit onderdeel uitmakend van het jonge bedrijfsverzamelcomplex Pavijen, gelegen op bedrijventerrein Pavijen V te Culemborg. Rijksweg

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 13 VOORWOORD In 14 is er door Stichting ilocator hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Monitor Werkgebieden. Dit heeft geresulteerd

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

De markt voor kantoren in ons land is in de. Augustus 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De markt voor kantoren in ons land is in de. Augustus 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Augustus 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Verkoop/verhuur-brochure Wetterwille 2 te Gorredijk Vraagprijs vanaf 565.000,- k.k. Huurprijs 60.000,- per jaar

Verkoop/verhuur-brochure Wetterwille 2 te Gorredijk Vraagprijs vanaf 565.000,- k.k. Huurprijs 60.000,- per jaar Verkoop/verhuur-brochure Vraagprijs vanaf 565.000,- k.k. Huurprijs 60.000,- per jaar terpstramakelaardij.nl TE KOOP EN/OF TE HUUR: in verband met bedrijfsverplaatsing van Energiewacht Groep komt beschikbaar

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT April 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht LANDELIJKE MARKT ONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Leegstand van winkels, 2004-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van winkels in de detailhandel. Gemiddeld staat 8% van het winkelvloeroppervlakte leeg in 2013. Dit percentage stijgt sinds 2008.

Nadere informatie

Analyse leegstand per 1 januari 2013

Analyse leegstand per 1 januari 2013 DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Analyse leegstand per 1 januari 2013 Toelichting bij Persbericht 13 februari 2013 WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Leegstand 1 januari 2013 Halfjaarlijkse

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Kantoorruimte. Koperslagersstraat 29 te Sneek. Vrijblijvende huurinformatie 30 oktober 2013

Kantoorruimte. Koperslagersstraat 29 te Sneek. Vrijblijvende huurinformatie 30 oktober 2013 Dit moderne bedrijfspand is gelegen aan de. De Koperslagersstraat is onderdeel van bedrijvenpark de Hemmen en dit bedrijvenpark kenmerkt zich door de ruime aanwezigheid van groen en de vele waterpartijen.

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR EIJSDEN

TE KOOP / TE HUUR EIJSDEN TE KOOP / TE HUUR EIJSDEN ROYAAL BEDRIJFSPAND MET SHOWROOM ZOERBEEMDEN 31 TE EIJSDEN Op bedrijventerrein Zoerbeemden, centraal gelegen tussen Eijsden en Maastricht, is dit moderne (bouwjaar 2001) en royaal

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

Te koop/te huur 6 bedrijfsunits

Te koop/te huur 6 bedrijfsunits Te koop/te huur 6 bedrijfsunits voor kleinschalig ondernemen op niveau Bedrijventerrein Ubroek te Venlo Een project van: Venneperweg 1121 2144 KE Beinsdorp www.krm-vastgoed.com Inleiding Kleinschalige

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR 200 m 2 vvo + groot buitenterrein. WIJNGAARDSWEG 2 + 2a HEERLEN TE HUUR HUURPRIJS: EUR 1.

BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR 200 m 2 vvo + groot buitenterrein. WIJNGAARDSWEG 2 + 2a HEERLEN TE HUUR HUURPRIJS: EUR 1. BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR 200 m 2 vvo + groot buitenterrein TE HUUR WIJNGAARDSWEG 2 + 2a HEERLEN HUURPRIJS: EUR 1.350,- PER MAAND OBJECT Courant, onlangs gerenoveerd commercieel bedrijfsgebouw dat geschikt

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfsruimte op 't Holland 12 te Duiven per jaar

Huur of koop bedrijfsruimte op 't Holland 12 te Duiven per jaar Huur of koop bedrijfsruimte op 't Holland 12 te Duiven 60000 per jaar Aanbiedende partij: DK Makelaars Email: info@dkmakelaars.nl Telefoon: 026-3638494 Website: http://www.dkmakelaars.nl Omschrijving

Nadere informatie

Merwede 10 D Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht NR Almere T E

Merwede 10 D Lelystad. Kantoor Almere Havenzicht NR Almere T E Merwede 10 D Lelystad Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt 8Vastgoedmarkt Stedelijke ontwikkeling Vastgoedmarkt In het afgelopen jaar komt de opname aan Utrechte kantoorruimte uit op 88.000 m². Dit is aanzienlijk meer dan de 65.000 m² in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Te huur kantooruimte. Siliciumweg 85 te Amersfoort

Te huur kantooruimte. Siliciumweg 85 te Amersfoort Te huur kantooruimte Siliciumweg 85 te Amersfoort Algemeen Deze representatieve bedrijfsunit maakt onderdeel uit van bedrijvencomplex Birkt Business en is gelegen aan de Siliciumweg 85 te Amersfoort. Beschikbaar

Nadere informatie

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT Verdeling voorraad bedrijventerrein in Nederland per regio (in netto ha) Opname bedrijfsruimtemarkt in Nederland in m² (*1.) 2.386 1.83 14.422 Noord-Nederland

Nadere informatie

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k.

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k. Raaltepad 31-33 Koopprijs: 150.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP: Multifunctionele kantoor-/praktijkruimte nabij Almere Centrum Adres: Raaltepad 31-33 te Almere-Stad Dit zelfstandige, kleinschalige

Nadere informatie

TE KOOP. BEDRIJFSCOMPLEX ca m² SPEKHOFSTRAAT 16 KERKRADE. Omvattende kantoren, productiehal, expeditiehal, opslag en eigen parkeerfaciliteiten

TE KOOP. BEDRIJFSCOMPLEX ca m² SPEKHOFSTRAAT 16 KERKRADE. Omvattende kantoren, productiehal, expeditiehal, opslag en eigen parkeerfaciliteiten BEDRIJFSCOMPLEX ca. 14.800 m² Omvattende kantoren, productiehal, expeditiehal, opslag en eigen parkeerfaciliteiten TE KOOP SPEKHOFSTRAAT 16 KERKRADE Op een courante locatie, nabij uitvalswegen richting

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Herstructurering een fiasco

Herstructurering een fiasco Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Milieudefensie: een wereld te winnen Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Colofon

Nadere informatie