Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod"

Transcriptie

1 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad. Groot-Amsterdam (inclusief Hoofddorp en Schiphol) is in landelijk perspectief de grootste kantoormarkt. Het gebied huisvest verschillende internationale gebruikers en kent veel vraagdynamiek. De kantoormarkten in Alkmaar en Haarlem huisvesten vooral regionale gebruikers. Sinds 21 is er in de regio ongeveer 43. m² kantoorruimte aan de voorraad onttrokken in 69 objecten. Vooral Amsterdam heeft zich een kansrijke markt getoond, getuige de 4 onttrokken kantoorobjecten. Vraag Opname kantoorruimte in Noordwest- in m² (*1.) In 213 bereikte de totaalopname met circa 27. m² het laagste niveau in tien jaar. Opvallend is dat er in 213 weinig grootschalige transacties ( > 1. m²) zijn geregistreerd. In het kleinschalige en middelgrote segment is nog volop dynamiek zichtbaar in de regio. De ruimtebehoefte verschuift steeds meer van traditionele kantoorruimten naar kantoren die waarde toevoegen op basis van gebouwkenmerken en/of locatie. De gerealiseerde huren staan, met uitzondering van toplocaties zoals de Zuidas en Schiphol, op nagenoeg alle locaties onder druk. Aanbod Aanbod kantoorruimte ten opzichte van de voorraad in Noordwest- in m² (*1.) 2,% 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Het kantorenaanbod in de regio ligt structureel boven het landelijk gemiddelde. Vooral de grote kantoormarkten Amsterdam (18%), Haarlemmermeer (22%) en Amstelveen (28%) beschikken over relatief veel kantoorruimte zonder gebruiker. In de rest van de regio is het aanbod aanmerkelijk lager. Tussen deelgebieden kunnen er grote verschillen zijn. Het centrum van Amsterdam kent bijvoorbeeld 12,5% leegstand, tegenover 33% in Beukenhorst-West in Hoofddorp. 1 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT NOORDWEST-NEDERLAND

2 Marktstructuur Bandbreedte netto-aanvangsrendementen kantoren in (in procenten) Beste locaties Overige locaties Beste locaties Overige locaties Noord- 7,5-8,25 8,25 1, 7,75-8,75 8,25 1, Oost- 6,75 7,75 7,5-9,5 7,25-8,5 8,- 1, Noordwest- 6,-7,5 7,-1, 6, - 7,75 7,5-11, Midden- 6,25-7,5 7,25-9, 6,25-8, 7,5-1, Zuidwest- 6,25-7,5 7,-8,75 6,5-8, 7,25-11, Zuid- 6,5-7,75 7,5-1, 7,-8,5 7,75-11, Het scherpste netto-aanvangsrendement voor kantoren ligt op de Zuidas in Amsterdam. Hier zijn in 213 verschillende kantoren van eigenaar gewisseld. Door de oplopende leegstand en de geringere vraag, is de investeringsvraag flink teruggevallen in de regio. Vanwege het dynamische karakter van de regio is er niettemin blijvende interesse in beleggingsmogelijkheden. De meeste beleggersvraag gaat daarbij uit naar moderne kantoren op de betere locaties. Voor de andere kantoorsteden in Noordwest- begint de top bij 7,5%. Factsheet kantoren Noordwest- Provincie Gemeente Inwoners Voorraad in m² Aanbod in m² Opname in m² Bandbreedte in /m² Noord- Holland Gem Alkmaar Amstelveen Amsterdam Diemen Haarlem Haarlemmermeer Heerhugowaard Hilversum Hoorn Huizen Purmerend Velsen Zaanstad Overig Totaal Totaal Noordwest Disclaimer Deze regiorapportage is een overzicht van actuele ontwikkelingen die FGH Bank signaleert in de vastgoedmarkt, uitgegeven door de afdeling Research ( ). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht is onderhevig aan ontwikkelingen die zich voor het moment van publicatie afspelen. Contactgegevens Leidseveer 5, 3511 SB Utrecht Postbus 2244, 35 GE Utrecht (3) , Bronnen FGH Vastgoedbericht, Strabo, CBS, PropertyNL, R.Bak 2 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT NOORDWEST-NEDERLAND

3 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad bedrijventerrein Noordwest- (in netto ha) Overig Noordwest- huisvest circa 11% van de landelijke voorraad bedrijventerreinen. De regio beschikt over zeer gevarieerde bedrijfslocaties. Naast reguliere bedrijventerreinen, zijn er (zee) haventerreinen bij de IJmond en Amsterdam/Zaandam en is er het logistiek cluster bij Schiphol met luchthaven gebonden activiteiten. Creatieve en innovatieve bedrijfsclusters komen met name voor in Amsterdam. De behoefte van gebruikers in de regio is daarmee divers Vraag Opname bedrijfsruimte in Noordwest- in m² In 213 viel de opname (157. m²) in Noordwest- sterk terug tot circa de helft van het langjarige gemiddelde. De verklaring hiervoor is het ontbreken van grootschalige transacties in de regio Amsterdam-Schiphol. De jaarlijkse vraagdynamiek in de regio wordt echter vooral bepaald door gebruikers met behoefte aan kleinschalige en middelgrote bedrijfsruimte. In de regio is een gevarieerde behoefte aan bedrijfsruimte, van broedplaatsen tot hoogwaardige logistiek. Door lagere economische dynamiek en het ruime aanbod staan huurprijzen in de regio onder druk. Aanbod Aanbod bedrijfsruimte in Noordwest- in m² Het beschikbare aanbod bedrijfsruimte in Noordwest- ligt op bijna 1,3 miljoen m². Ongeveer de helft hiervan ligt in de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. De laatste jaren is sprake van een afvlakking van het aanbod na een piek in 28. Dat neemt niet weg dat een groeiend deel van het aanbod structureel is en nauwelijks aansluit bij wensen van gebruikers. Datzelfde geldt voor logistiek vastgoed, waarvan ongeveer m² wordt aangeboden in de regio. De vraag gaat vooral uit naar modern logistiek vastgoed, waarbij een sterke voorkeur is voor nieuwbouw. 1 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST-NEDERLAND

4 Marktstructuur Bandbreedte netto-aanvangsrendementen bedrijfsruimte in (in procenten) Beste locaties Overige locaties Beste locaties Overige locaties Noord- 8, - 9, 8,5-1, 8,5-9,75 9, - 11, Oost- 7,25-9, 7,75-1, 7,75-9,5 8,5-1,5 Noordwest- 7,5-9, 8, - 1, 7,75-9,5 8,5-11, Midden- 7,5-8,75 7,75-1, 7,5-9, 8, - 1, Zuidwest- 7,25-8,75 7,75-1, 7,25-9, 8, - 11, Zuid- 7,25-8,75 7,5-1, 7,25-8,75 8, - 11, Naarmate de aanvangsrendementen lager zijn, geeft dit weer dat beleggers bereid zijn een hogere prijs voor het vastgoed te betalen. De aanvangsrendementen voor bedrijfsruimte liggen gemiddeld hoger dan voor kantoren, winkels of woningen. Dit komt vooral omdat bedrijfsruimte gemiddeld genomen meer gebruikersspecifiek is. Wel neemt vooral de vraag naar (courante) distributiecentra toe. Omdat dit segment in delen van de regio sterk vertegenwoordigd is, is er betrekkelijk veel vraag van beleggers. Mede hierdoor worden relatief lage aanvangsrendementen behaald. Factsheet bedrijfsruimte Noordwest- Provincie Gemeente Inwoners Voorraad in ha (netto) Aanbod in m² Opname in m² Bandbreedte in /m² Noord- Holland 213 Totaal Beschikbaar Gem Alkmaar Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Heerhugowaard Hilversum Hoorn Velsen Zaanstad Overig Totaal Totaal Noordwest Disclaimer Deze regiorapportage is een overzicht van actuele ontwikkelingen die FGH Bank signaleert in de vastgoedmarkt, uitgegeven door de afdeling Research ( ). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht is onderhevig aan ontwikkelingen die zich voor het moment van publicatie afspelen. Contactgegevens Leidseveer 5, 3511 SB Utrecht Postbus 2244, 35 GE Utrecht (3) , Bronnen FGH Vastgoedbericht, Strabo, CBS, PropertyNL, IBIS-werklocaties, NVM Business 2 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST-NEDERLAND

5 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN WINKELMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad winkelruimte in Noordwest- (*1. m 2 ) Overig In totaal telt de regio Noordwest- ruim 4,6 miljoen m 2 winkelruimte, dat is ongeveer 15% van de landelijke winkelvoorraad. In absolute zin is daarmee na Zuid-Holland en Noord-Brabant de provincie met de grootste winkelvoorraad. Naar inwoners gemeten is de winkeldichtheid in (1.698 m 2 per 1. inwoners) echter relatief laag. Alleen Zuid-Holland en Utrecht kennen een lagere winkeldichtheid. In totaal is de winkelvoorraad in Noordwest- vorig jaar met 66.4 m 2 toegenomen. Het grootste deel hiervan is door huurders in gebruik genomen. Vraag Opname winkelruimte in Noordwest- (*1. m 2 ) De vraag naar winkelruimte in de regio Noordwest is vorig jaar toegenomen. In totaal is circa 69. m 2 opgenomen. Daarmee lijkt de vraag zich weer te herstellen ten opzichte van 212 toen de vraag het laagste niveau van de afgelopen tien jaar bereikte. Gemiddeld is in de afgelopen tien jaar circa 72. m 2 per jaar verhuurd, de opname laat van jaar tot jaar echter sterke fluctuaties zien. De beweging in de markt en de jaarlijkse verschillen laten zien dat de vraag naar winkelruimte veel minder voorspelbaar is dan dat het soms lijkt. Juist in de crisisjaren zien we meer dynamiek ontstaan, dit is deels te verklaren omdat meer goede locaties zijn vrijgekomen. Aanbod Leegstand van winkels (in % van het totale aantal vestigingen) 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% De winkelleegstand in Noordwest- is relatief laag. In ligt de leegstand met 4,6% ruim onder het landelijk gemiddelde (6,9%). is daarmee de provincie met het laagste leegstandsniveau. Daar staat echter tegenover dat de leegstand over de afgelopen tien jaar een stijgende trend laat zien. Opvallende uitschieters, met een leegstand van circa 8%, zijn de gemeenten Beverwijk, Den Helder en Hilversum. 1 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN WINKELMARKT NOORDWEST-NEDERLAND

6 Marktstructuur Bandbreedte netto-aanvangsrendementen winkels in (in procenten) A1 locaties A1 locaties Noord- 4,5 7, 4,75 7,5 Oost- 5, 6,75 5,25 7,25 Noordwest- 4,25 6, 4,5 6,75 Midden- 4,5 6, 4,5 6,5 Zuidwest- 4,75 6,5 4,75 6,5 Zuid- 4,75 6,5 4,75 7, De investeringsmarkt voor winkels is aan het veranderen. Hogere (leegstands)risico s en neerwaartse druk op huurprijzen zorgen er voor dat de waarde van het winkelvastgoed daalt. Dat geldt zeker voor gebieden met relatief veel leegstand. Hierdoor stijgen op veel plaatsen de aanvangsrendementen, ook op de betere locaties in (Noordwest-). In Amsterdam liggen de netto-aanvangsrendementen op circa 4,5%, maar voor andere winkelsteden hoger. De brandbreedte wordt groter, een signaal dat de markt verder divergeert. Factsheet winkels Noordwest- Provincie Gemeente Inwoners Voorraad in m² Leegstand in m² Opname in m² Bandbreedte in /m² Noord- Holland Gem Alkmaar Amstelveen Amsterdam Beverwijk Bussum Den Helder Haarlem Haarlemmermeer Heerhugowaard Hilversum Hoorn Purmerend Schagen Velsen Zaanstad Overig Totaal Totaal Noordwest Disclaimer Deze regiorapportage is een overzicht van actuele ontwikkelingen die FGH Bank signaleert in de vastgoedmarkt, uitgegeven door de afdeling Research ( ). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht is onderhevig aan ontwikkelingen die zich voor het moment van publicatie afspelen. Contactgegevens Leidseveer 5, 3511 SB Utrecht Postbus 2244, 35 GE Utrecht (3) , Bronnen FGH Vastgoedbericht, Strabo, CBS, PropertyNL, Locatus 2 REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN WINKELMARKT NOORDWEST-NEDERLAND

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2013 vs medio 2012 Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol. 1H 2013 735.000 m² 9.751.000

Nadere informatie

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe ING kwartaalbericht vastgoed ING Economisch Bureau & ING Real Estate Finance Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe Over de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het totale beleggingsvolume ten opzichte

Nadere informatie

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS KANTORENMARKT REGIO S 214 EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS In de verschillende regio s waren vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Liep in de meeste regio s de vraag naar kantoren terug,

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken Regio amsterdam De agglomeratie Amsterdam weet zich aardig te distantiëren van het negatieve sentiment op de kantorenmarkt. Gemeten naar het aantal transacties

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

Monitor kantorenmarkt

Monitor kantorenmarkt Monitor kantorenmarkt 2012 economie Inhoud Hoofdstuk Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Haaglanden en de Randstad 6 2 Ontwikkelingen in het Stadsgewest Haaglanden 2011 11 2.1 Groei van de kantorenvoorraad 11

Nadere informatie

Doorbraak van het nieuwe denken

Doorbraak van het nieuwe denken Doorbraak van het nieuwe denken Locatie, concept, branding dé succesfactoren van vastgoed 14 Lokale vastgoed adviseur als dokter voor zieke markt René Klotz, voorzitter van NVM Business: 16 Locatie moet

Nadere informatie

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE A LGEMENE GE GE VENS: Emittent: Robeco Structured Properties I Limited Valuta: EUR Uitgiftedatum: 27 juni 2006 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR 25.000 Einddatum: 21 maart 2016 Notering: Geen Portefeuillebeheer:

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen De leegstand op de kantorenmarkt heeft een recordhoogte bereikt en het is tijd om te zoeken naar oplossingen. Daarvoor

Nadere informatie

WONINGMARKT SNAPSHOT. Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015

WONINGMARKT SNAPSHOT. Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015 SNAPSHOT Een Cushman & Wakefield Publicatie H1 2015 ALGEMEEN De Nederlandse woningmarkt toont tekenen van herstel. Het aantal te koop staande woningen daalt gestaag, terwijl de waardes van woningen lijken

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie