Economie en conjunctuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie en conjunctuur"

Transcriptie

1 Randstad Marktbrief april 2011 Economische groei Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode 2,5% kwartaal 4, ,9% kwartaal 3, mrt feb ,8 mrt ,7 feb 2011 Inflatie 1,9% feb ,0% jan 2010 Werkloosheid 5,1% feb ,1% jan 2010 Banen kwartaal 4, kwartaal 3, 2010 Vacatures openstaand kwartaal 4, kwartaal 3, 2010 Economie en conjunctuur Onze koopkracht daalt, maar we hebben niets in de gaten Nu de prijzen in ons land sneller stijgen dan de lonen, hebben Nederlanders gemiddeld minder te besteden. Maar volgens gedragseconomen merken consumenten daar in de praktijk nauwelijks iets van. Ze zien op hun loonstrookje een hoger bedrag staan en concluderen dat het financieel beter gaat. Het effect van de inflatie is voor de consument veel moeilijker in te schatten. In 2010 ging de koopkracht met 0,4% achteruit en in 2011 met 0,75%. Waarschijnlijk zal de gemiddelde Nederlander ook volgend jaar 0,75% minder kunnen uitgeven dan het jaar daarvoor. Sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw is het niet meer voorgekomen dat de koopkracht in drie achtereenvolgende jaren terugliep. de Volkskrant, 4 maart 2011 In februari gingen meer bedrijven failliet In februari van dit jaar liep het aantal faillissementen weer op. Volgens Graydon lag het aantal bedrijven dat in februari 2011 de deuren definitief moest sluiten 22% hoger dan een maand

2 eerder. Ten opzichte van dezelfde maand in 2010 daalde het aantal faillissementen in februari met 3%. Graydon verwacht dat in 2011 in totaal ondernemingen kopje onder zullen gaan. Dat levert het Nederlandse bedrijfsleven een schadepost op van 2 miljard euro. Financieel-Management.nl, 7 maart 2011 Het economisch herstel loopt vertraging op Economen van de Rabobank denken dat de Nederlandse economie zich in 2011 verder zal herstellen, maar in een lager tempo dan vorig jaar. Daarbij speelt een aantal onzekere factoren een rol. De bank noemt onder meer de gestegen voedsel- en energieprijzen (en de inflatie die daardoor toeneemt), de eurocrisis en de onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daar komt bij dat de investeringen en consumentenbestedingen weliswaar stijgen, maar nog niet bepaald snel. De economische groei zal in 2011 naar verwachting uitkomen op 1,5%. De Rabo-economen verwachten dat de werkloosheid dit jaar en volgend jaar rond 5% blijft schommelen. Daarmee behoort Nederland in Europa tot de landen met de laagste werkloosheid. InFinance.nl, 11 maart 2011 Onze export en import blijven groeien Nederland exporteerde in januari 2011 ruim 7% meer dan in de eerste maand van vorig jaar. Ten opzichte van de laatste maanden van 2010 groeide de export wat minder snel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de invoer van goederen nam in januari toe en wel met 6%. Nederland voerde in januari voor 32,4 miljard euro aan goederen uit en importeerde voor 29,4 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,1 miljard euro en dat was een jaar geleden nog 2,2 miljard euro. BNR Nieuwsradio, 14 maart 2011 Er is meer werk in de eurolanden... In de landen die betalen met de euro is de werkgelegenheid in het laatste kwartaal van vorig jaar iets toegenomen. In het vierde kwartaal groeide het aantal banen met 0,1% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Volgens het Europees bureau voor de statistiek Eurostat lag de werkgelegenheid 0,3% hoger dan in het laatste kwartaal van Tijdens de recessie van 2008 en 2009 kromp de werkgelegenheid in de eurozone zes kwartalen op rij. ANP, 15 maart en ook meer inflatie

3 Ook de prijzen in de eurozone stijgen. In februari nam de inflatie op jaarbasis toe tot 2,4%. Eurostat stelde vast dat de inflatie in februari in lijn lag met de gemiddelde verwachting van economen. In januari lagen de prijzen nog 2,3% hoger dan een jaar eerder. Telegraaf.nl, 16 maart 2011 Mannen zorgen voor een hogere werkloosheid voor het eerst sinds een jaar In februari 2011 groeide het aantal werklozen. In de tweede maand van het jaar zaten mensen zonder werk en dat waren er meer dan in januari. Daarmee is nu 5,1% van de beroepsbevolking werkloos. Tot en met januari daalde de werkloosheid elf maanden lang met gemiddeld bijna per maand. De stijging van het aantal werklozen die zich nu voordoet, komt vrijwel volledig voor rekening van mannen tussen 25 en 45 jaar. In december 2010 was nog 4,7% van de mannen werkloos, in februari was dat 4,9%. Overigens ligt de werkloosheid onder vrouwen nog altijd iets hoger: 5,4%. InFinance.nl, 17 maart 2011 Bescheiden groei, minder werklozen, hogere staatsschuld Volgens ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zal de Nederlandse economie in 2011 en 2012 een bescheiden groei vertonen. Vooral de export zal opnieuw de motor achter die vooruitgang zijn. Het CPB verwacht een groei van het bruto binnenlands product met 1,75% in 2011 en met 1,5% in Het CPB denkt dat de werkloosheid in 2012 gemiddeld zal uitkomen op 4%. Ondertussen moeten consumenten rekening houden met een daling van de koopkracht als gevolg van maatregelen van de overheid in combinatie met een inflatie van ongeveer 2%, zowel in 2011 als in Met het begrotingstekort gaat het de goede kant op. Dat was in 2010 nog 5,2%, maar het CPB denkt dat het tekort in 2012 zal zijn teruggebracht tot 2,2%. De staatsschuld neemt nog toe, maar in een lager tempo dan eerder werd verwacht. NRC Handelsblad, 22 maart 2011 De industrie maakt een ongeëvenaarde omzetsprong De Nederlandse industrie realiseerde in januari 2011 een enorme omzetgroei. De omzet lag ruim 19% hoger dan in dezelfde maand van het vorig jaar. Nooit eerder noteerde de industrie zo n grote omzettoename. Ondanks de groei lag de productie van de industrie in januari nog altijd iets onder het niveau van vóór de economische crisis. De omzet nam in januari in alle industriële branches toe en was voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat de gemiddelde prijzen zo n 11% hoger lagen dan in januari Op de exportmarkt boekte de industrie een omzetgroei van 29%, in het binnenland lag de omzet 10% hoger dan een jaar eerder. Een

4 groeiend aantal industriële ondernemers vindt dat de voorraden te groot zijn. Daardoor is het vertrouwen onder industriële ondernemers in februari iets afgenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek, 24 maart 2011 Minister Kamp wil een half miljoen werklozen minder Als het aan Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, heeft Nederland over vier jaar werklozen minder. Op dit moment zijn er ongeveer 1,4 miljoen mensen in ons land die om welke reden dan ook een uitkering ontvangen en geen baan hebben. Tijdens het SZW Congres in Den Haag zei de minister dat hij zich realiseert dat Nederland een van de laagste werkloosheidscijfers in Europa heeft. Toch vindt Kamp dat we het niet normaal moeten vinden dat er veel mensen met een uitkering thuiszitten: Mensen die niet werken omdat ze geen zin hebben, omdat het zelfvertrouwen ontbreekt of gewoon omdat het een cultuurkwestie is (...) moeten niet verwachten dat anderen voor hen zomaar de problemen in dit land oplossen. De minister wil dat deze groep mensen in de toekomst geen aanspraak meer kan maken op een uitkering. P&O Actueel, 30 maart 2011

5 Marktontwikkelingen Het Nieuwe Werken heeft ook nadelen Als medewerkers zelf kunnen bepalen waar, met wie en hoe laat ze hun werk doen, heeft dat veel voordelen, maar er zijn ook schaduwkanten. Het Nieuwe Werken kan medewerkers in een geïsoleerde positie brengen en ten koste gaan van de sociale activiteiten. Onderzoek van de Universiteit Nijmegen laat zien dat de kans op een burn-out daardoor groter wordt. Mail, sms en Twitter compenseren een deel van het gemis aan persoonlijk contact, maar veel medewerkers vinden dat de affiniteit met collega s toch afneemt, waardoor makkelijker conflicten ontstaan. Nieuwe ideeën, die vroeger bij de koffieautomaat ontstonden, komen met Het Nieuwe Werken moeilijker tot stand. Misset Horeca, 3 maart 2011 Minder personeelsadvertenties in 2010 In 2010 daalde het aantal personeelsadvertenties met 13,7%. Cijfers van onderzoeksbureau Nielsen laten zien dat er in totaal bijna advertenties werden geplaatst. De daling is fors, maar in het begin van 2010 ging het nog een stuk harder. Het eerste kwartaal van vorig jaar liet een daling zien van 27,2%. Ook daarna bleef het aantal personeelsadvertenties dalen, maar steeds minder snel. Van de personeelsadvertenties waren er online te vinden. In de dagbladen stonden ruim personeelsadvertenties, in de vak- en managementbladen bijna Flexmarkt, maart 2011 Reïntegreren kostte vorig jaar 2 miljard euro In 2010 hebben gemeenten 2 miljard euro uitgegeven aan de reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten. Dat is een bedrag van bijna euro per persoon. Het grootste deel van het geld (30%) ging naar loonkostensubsidies voor werkgevers. Omdat er twijfel is aan het nut van reïntegratie, zal de komende jaren waarschijnlijk veel minder geld beschikbaar zijn. De gemeenten zullen naar verwachting het budget voor reïntegratie halveren. Dat zal vooral merkbaar zijn in de grote steden, waar het meeste geld wordt uitgegeven aan reïntegratie. Omdat voor laagopgeleide werklozen niet voldoende werk voorhanden is, zullen gemeenten gedwongen zijn het beschikbare budget vooral in te zetten voor de kansrijke gevallen. Elsevier, 11 maart 2011

6 Bij UWV verdwijnt een kwart van alle banen Uitkeringsinstituut en bemiddelingsbedrijf UWV schrapt de komende jaren tot banen als gevolg van bezuinigingen. Daarmee verdwijnt ongeveer een kwart van het huidige personeelsbestand. Het UWV moet tussen 2012 en miljoen euro bezuinigen. Daarnaast krijgt de organisatie te maken met kortingen op het budget om werklozen aan het werk te helpen. Het UWV krijgt verder minder geld van het Rijk omdat het aantal mensen met een uitkering de komende jaren waarschijnlijk daalt. Naar verwachting krijgt UWV Werkbedrijf de hardste klappen: daar verdwijnen begin volgend jaar al zo n 900 banen. Niet alleen bij UWV gaan veel arbeidsplaatsen verloren, ook de Sociale Verzekeringsbank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten fors bezuinigen en zullen daardoor banen moeten laten vervallen. ANP, 14 maart 2011 Carnaval vieren en niet ziek worden De gebruikelijke ziekteverzuimpiek op de maandag na de carnavalsweek is dit jaar in het zuiden van het land uitgebleven. Sterker nog: er meldden zich minder mensen ziek dan op een normale maandag. Arbodienst ArboNed houdt het verzuim rond carnaval sinds 2007 bij. De dienst registreert op een normale maandag 0,6% nieuwe verzuimgevallen in het zuiden van Nederland. Op de maandag na carnaval 2011 was dat 0,4%. Arboned ziet al sinds 2009 dat werknemers zich minder snel ziek melden. Waarschijnlijk heeft die ontwikkeling te maken met de nasleep van de recessie. ANP, 16 maart 2011 De meeste werkgevers moeten niets hebben van een online-cv... Maar liefst 86% van de werkgevers heeft nog altijd liever een traditioneel curriculum vitae (cv) dan een online profiel op websites zoals LinkedIn. Slechts 6% van de werkgevers geeft de voorkeur aan een profiel op internet. Uit internationaal onderzoek blijkt dat werkgevers de traditionele cv wel graag aangevuld zien met een motivatiebrief. Zo n 60% van de Nederlandse managers laat de keuze voor een nieuwe medewerker weliswaar beïnvloeden door informatie en commentaren op sociale netwerksites, maar slechts 13% van de managers gebruikt die sites daadwerkelijk om nieuwe werknemers te vinden. Werkgevers maken bij het werven van nieuw personeel vooral gebruik van de eigen website en advertenties op vacaturesites. NU.nl, 17 maart 2011

7 ...en de meeste starters laten de sociale media links liggen Voor studenten en starters op de arbeidsmarkt spelen sociale media maar een beperkte rol bij het oriënteren op mogelijke werkgevers. Zij verzamelen hun informatie voornamelijk op recruitmentwebsites. Uit onderzoek blijkt dat studenten en starters vooral belangstelling hebben voor de missie en visie van het bedrijf, de openstaande vacatures en de contactgegevens. Foto s en filmpjes laten volgens hen meestal niet het echte verhaal van het bedrijf zien. De meeste toekomstige werknemers kiezen voor het opsturen van een curriculum vitae en niet voor het invullen van een webformulier. HRpraktijk.nl, 28 maart 2011 Nieuw: de Twitterburn-out Een overmatig gebruik van sociale netwerksites als Twitter en Facebook leidt steeds vaker tot een burn-out. Sociale media hebben een dwingend karakter en zorgen ervoor dat werknemers zich laten overspoelen door informatie. De gemiddelde werknemer krijgt 110 berichten per dag. Vooral 30-plussers lopen risico s, omdat sociale media voor hen niet vanzelfsprekend zijn. Om die reden zijn zij geneigd alles te willen volgen. Volgens internetexpert Jim Stolze zijn sociale media en digitale informatie als een sushi bar: Er komt voortdurend lekkers voorbij, maar je moet niet proberen de hele band leeg te eten. HRpraktijk.nl, 25 maart 2011 Meer werk voor HRM ers De eerste maanden van 2011 laten een stijging zien van het aantal HRM-vacatures. Dat blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM-professionals 1e kwartaal 2011 van Yacht. Al in het vierde kwartaal van 2010 was te zien dat de arbeidsmarkt voor HRM ers aantrok. Vergeleken met het laagste punt van 2010 zijn er inmiddels 30% meer vacatures voor HRM-professionals. Opvallend is wel dat bedrijven veel moeite hebben om de HRM-vacatures op te vullen. In veel bedrijven is het karakter van de HRM-taken dan ook in korte tijd wezenlijk veranderd. Volgens Jan Wilkens, competence director HRM bij Yacht, is er vooral vraag naar HRM ers die zich als businesspartner opstellen en de lijn kunnen coachen. Wilkens ziet de huidige situatie als een uitgelezen kans voor HRM om de erkenning te krijgen die het vak verdient. P&O Actueel, 1 april 2011 We hebben de werkweek weer wat korter gemaakt In 1996 duurde de gemiddelde werkweek in Nederland 36,7 uur. Sindsdien is daar ruim 2 uur vanaf gegaan. In 2010 werkten we nog maar 34,4 uur per week. Vooral tussen 1996 en 2003 werd de werkweek een stuk korter. Daarna is er aan de contractuele arbeidsduur nauwelijks meer

8 iets veranderd, volgens het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde werkweek van vrouwen kwam afgelopen jaar uit op 28,4 uur, die van mannen op 39,2 uur. De daling van de gemiddelde arbeidsduur is volgens het CBS vooral vrij sterk, doordat vrouwen in de afgelopen vijftien jaar een groter deel zijn gaan uitmaken van de werkzame bevolking. De werkzame beroepsbevolking bestond in 2010 uit bijna 7,4 miljoen mensen. ANP, 4 april 2011

9 Beroepsbevolking Starters nemen de tijd Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat veel starters lang zoeken naar een passende baan. Van de starters die nu werken, heeft 39% drie tot zes maanden gezocht naar een baan. Ruim 31% was zelfs langer dan zeven maanden op zoek. Van de starters die nu op zoek zijn naar een baan denkt 38% dat het zoeken langer dan zeven maanden gaat duren. Bijna een kwart van de starters vindt pas na het sturen van meer dan dertig sollicitatiebrieven een geschikte baan. NU.nl, 2 maart 2011 Vrouwen werken langer voor minder geld Werkende vrouwen maken in vergelijking met mannen langere dagen en krijgen daar minder salaris voor. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar loonverschillen. De uitkomsten van het onderzoek gelden voor vrijwel alle regio's, sectoren en beroepen. Wel worden de loonverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner naarmate de economie meer ontwikkeld is en de samenleving minder traditioneel. In Denemarken is het loonverschil tussen mannen en vrouwen gemiddeld 9%, in India 36%. In Nederland verdienen mannen gemiddeld 16% meer dan vrouwen in vergelijkbare beroepen. In alle onderzochte landen gaan steeds minder werkende vrouwen akkoord met de traditionele rolverdeling in huis, waarbij de vrouw na de werkdag 's avonds nog eens het huishouden voor haar rekening moet nemen. IntermediarPW.nl, 7 maart 2011 De Nederlandse vrouw is kampioen deeltijdwerken Vergeleken met andere Europese landen hebben in Nederland veel vrouwen betaald werk. Ook zijn vrouwen in Nederland gemiddeld hoger opgeleid dan in de meeste landen van de Europese Unie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt in ons land 71,5% van de vrouwen. Dat percentager ligt onder de 27 lidstaten van de Europese Unie alleen in Denemarken nog iets hoger. In Malta en Italië werkt minder dan 50% van de vrouwen. Driekwart van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd en dat is meer dan in welk Europees land dan ook. Duitslland is op ruime afstand tweede: daar werkt 45% van de vrouwen parttime. RTL-Z, 7 maart 2011 Ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan Volgens uitkeringsorganisatie UWV hebben ouderen het moeilijk op de arbeidsmarkt. Een 55- plusser die zonder werk komt te zitten, heeft een aanzienlijke kans om langdurig werkloos te

10 blijven. Tweederde van de 55-plussers zonder baan zit al langer dan een jaar in die situatie. Niet meer dan 25% van de oudere werklozen die in de laatste anderhalf jaar een netwerkbijeenkomst van het UWV bezochten, vond daadwerkelijk een baan. Toch lijken de netwerkbijeenkomsten van het UWV wel effect te hebben. Oudere werklozen die niet meedoen aan de bijeenkomsten vinden namelijk (nog) minder snel werk dan mensen die de bijeenkomsten wel bezoeken. Trouw, 8 maart 2011 Veel ouderen leveren bij een nieuwe baan loon in Eén op de drie werkloze ouderen levert bij een nieuwe baan 10% of meer loon in ten opzichte van de vorige baan. Uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ouderen die een baan vinden meestal een tijdelijk contract krijgen. Telegraaf.nl, 17 maart 2011 Meer jongeren hebben een uitkering Eind 2010 hadden jongeren in ons land een bijstandsuitkering. Dat betekent een stijging met 64% sinds Een opvallende stijging, omdat het kabinet juist wil voorkomen dat jongeren een bijstandsuitkering krijgen. Gemeenten zouden jongeren tot 27 jaar in plaats van een bijstandsuitkering een baan, scholing of een combinatie daarvan moeten bieden. Divosa, de branchevereniging van de sociale diensten, vindt de toename van jongeren in de bijstand logisch. Jongeren hebben relatief vaak een tijdelijk contract bij een werkgever en staan in tijden van crisis dus als eerste op straat. Ze hebben een kort arbeidsverleden en krijgen daardoor maar kort een ww-uitkering. Vervolgens komen ze in de bijstand terecht. Elsevier, 19 maart 2011 Met een langdurige aandoening is je kans op werk klein Wie een langdurige aandoening heeft, zal minder snel een baan krijgen en zijn of haar huidige baan sneller kwijtraken. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat van de mensen die in 2008 werkloos waren, maar 7% een jaar later werk had gevonden. Onder de mensen zonder langdurige aandoening lag dat percentage ruim twee keer zo hoog. In 2008 hadden bijna 1,3 miljoen mensen met een langdurige aandoening betaald werk. Een jaar later had bijna 10% van hen geen baan meer. Onder mensen zonder langdurige klachten was dat maar 6%. ANP, 23 maart 2011

11 Zonder arbeidsmigranten komen we honderdduizenden mensen tekort Arbeidsmigranten zijn voor Nederland onmisbaar als we de krapte op de arbeidsmarkt de komende tientallen jaren tegen willen gaan. Diverse deskundigen wezen er tijdens het SZW Congres in Den Haag op dat er op de arbeidsmarkt binnen afzienbare tijd een tekort ontstaat van honderdduizenden mensen. Arbeidsmigratie is goed voor het bruto binnenlands product en voor de innovatie. Sommige sprekers op het congres wezen erop dat Nederland met een restrictief toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten economisch op achterstand zal worden gezet. De congresdeelnemers lieten overigens ook de nadelen van arbeidsmigratie niet onvermeld. Vooral autochtonen met dezelfde kennis en vaardigheden als de nieuwkomers gaan er op achteruit en zien de arbeidsmigranten als een bedreiging. Dat kan tot onrust en onvrede leiden. P&O Actueel, 23 maart 2011 De beroepsbevolking in Europa wordt een stuk kleiner De beroepsbevolking in Europa zou tussen nu en 2050 wel eens met 20% kunnen afnemen. Volgens scenario s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit van Leeds zal daardoor een grote druk op de werkenden ontstaan om de niet-werkenden financieel te ondersteunen. Tegenover elke tien werkenden staan nu elf niet-werkende personen. In 2050 zullen tien werkenden in het meest ongunstige geval moeten zorgen voor maar liefst zeventien niet-werkenden. In Nederland is de druk van de niet-werkende bevolking op de werkende bevolking iets minder groot dan gemiddeld in Europa. ANP, 1 april 2011 Ouderschapsverlof is vooral populair onder hoogopgeleide vrouwen Vrouwen maken veel vaker gebruik van het recht op ouderschapsverlof dan mannen. In 2009 maakte 41% van de vrouwen die recht hadden op het verlof er ook gebruik van. Bij de mannen was dat maar 19%. Van de hoogopgeleide vrouwen nam zelfs 58% het ouderschapsverlof op. Centraal Bureau voor de Statistiek, 4 april 2011 Het UWV hielp in 2010 veel meer mensen aan het werk In 2010 wist uitkeringsinstantie UWV bijna 25% meer mensen aan een baan te helpen dan een jaar eerder. Het aantal langdurig werklozen dat via het UWV weer aan de slag kon, verdubbelde zelfs. In totaal kwamen mensen in 2010 met behulp van het UWV weer aan het werk. IntermediairPW.nl, 5 april 2011

12 Branche-informatie Industrie Een nieuwe collega levert bij DAF een premie op DAF heeft ongeveer 300 nieuwe medewerkers nodig voor de vestigingen in Eindhoven en het Belgische Westerlo. Om die te vinden schakelt de truckfabrikant zijn eigen personeel in. Wie een nieuwe medewerker aanbrengt, strijkt een premie op die kan oplopen tot 650 euro. DAF zoekt mensen voor verschillende afdelingen. De groei van het bedrijf is te danken aan de aantrekkende economie. ANP, 4 maart 2011 Land- en tuinbouw De voedselprijzen stijgen, maar de Nederlandse boer profiteert er niet van De prijzen van onder meer granen, zuivel en suiker zijn de laatste maanden sterk gestegen. Nederland is één van de grootste exporteurs van agrarische producten, maar profiteert nauwelijks van de hogere prijzen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) plukken vooral graanexporteurs als Rusland en Argentinië de vruchten. In Nederland heeft in de agrarische sector de glastuinbouw het grootste aandeel, maar juist in die productgroepen hebben zich geen grote prijsstijgingen voorgedaan. Het Financieele Dagblad, 9 maart 2011 Onderwijs Met de academische carrière van vrouwen wil het nog niet lukken Niet meer dan 12% van de hoogleraren in Nederland is een vrouw. Daarmee scoort ons land bijna het laagst in heel Europa. In 2000 stelde het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen zich als doel om het aandeel vrouwelijke hoogleraren te laten groeien tot 25%. Die doelstelling is nog bij lange na niet gehaald. Benoemingen aan de top van een universiteit vinden plaats op voordracht, in een besloten benoemingscultuur. Uit onderzoek blijkt dat die procedures nadelig

13 zijn voor de promotiekansen voor vrouwen, omdat mannen in benoemingscommissies vaak onbewust te kiezen voor mannen. Intermediair, 4 maart 2011 Overheid De salarissen van gemeenteambtenaren mogen omhoog De gemeenten zijn bereid om de gemeenteambtenaren volgend jaar een loonsverhoging toe te kennen. Volgens Jantine Kriens, voorzitter van het werkgeversverband van alle gemeenten, het College voor Arbeidszaken (CvA), is er ruimte voor een bescheiden stijging van de salarissen. De gemeenten wijken daarmee af van het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat de ambtenarensalarissen desnoods met een loonmaatregel worden bevroren. De gemeenten stellen dat zij als werkgever een eigen verantwoordelijkheid hebben. Binnenlands Bestuur, 30 maart 2011 Transport en logistiek In de logistieke sector is de vergrijzing al voelbaar Zo n 40% van de bedrijven in de logistieke sector zegt nu al de gevolgen van de vergrijzing te voelen. Ongeveer de helft van de bedrijven denkt dat ze de problemen die met de vergrijzing te maken hebben, kunnen oplossen door zelf nieuw personeel op te leiden. Daarnaast zien veel bedrijven mogelijkheden in het intensiveren van het contact met het onderwijsveld, bijvoorbeeld voor het om- en bijscholen van huidige werknemers. Transport en Logistiek, 24 februari 2011 Jonge Haagse buschauffeurs blijken niet goed genoeg De Haagse vervoersmaatschappij HTM startte een proef met het werven van buschauffeurs tussen de 17 en de 21 jaar. De proef werd mogelijk doordat de regering onlangs als experiment de minimumleeftijd om een bus te mogen besturen onder strikte voorwaarden heeft verlaagd tot 18 jaar. Voor de proef meldden zich 100 jongeren aan, maar van hen kwam er niet één door de selectie. De HTM beschouwt de proef als mislukt, maar geeft nog niet op en hoopt eind april opnieuw jonge chauffeurs te gaan werven. Met het initiatief wilde de vervoersmaatschappij een oplossing creëren voor de vergrijzing onder de beroepsgroep van buschauffeurs. Veel

14 Nederlandse busbedrijven hebben een personeelsbestand dat voor meer dan de helft bestaat uit buschauffeurs van 55 jaar en ouder. ANP, 1 april 2011 Zorg Amsterdamse ziekenhuizen gaan het personeelsverloop samen tegen Uit de Amsterdamse instellingen voor gezondheidszorg vertrekt ieder jaar ruim 28% van de verpleegkundigen. Ieder jaar zijn nieuwe medewerkers nodig. Om de opengevallen plaatsen op te vullen, moeten de ziekenhuizen dure zzp ers en gedetacheerden inhuren. Om die kosten terug te dringen, gaan de Amsterdamse ziekenhuizen met elkaar samenwerken. Ze hopen daarmee medewerkers een beter carrièreperspectief te bieden, de autonomie van het personeel te vergroten en de houding van artsen, patiënten en bezoekers tegenover verpleegkundigen in de ziekenhuizen te verbeteren. Daarnaast willen de ziekenhuizen dat de nadruk meer op patiëntenzorg komt te liggen. ZorgVisie, maart 2011

15 Uitzendbranche Randstad laat 129 merken verdwijnen Randstad heeft de afgelopen tijd 129 merken geschrapt. Na de overname van Vedior was het concern in het bezit van zo n 200 geregistreerde en gebruikte merknamen. Nu het woud van merken flink is uitgedund, staan er nog twee grote namen overeind: Randstad en Tempo-Team. Die twee zijn samen goed voor 98% van de omzet van Randstad. De ombouwkosten van allerlei merken in diverse landen zal tussen de 20 en 30 miljoen euro kosten, maar daarna denkt Randstad te gaan profiteren van de voordelen die één wereldwijd merk oplevert. Doordat Vedior al vóór de overname was begonnen met het snijden in het merkenportfolio, viel de weerstand tegen het verdwijnen van merken erg mee. Het Financieele Dagblad, 8 maart 2011 Een zieke uitzendkracht moet twee weken lang loon krijgen Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat uitzendbureaus een uitzendkracht die ziek wordt, twee weken moeten doorbetalen. Het is een van de maatregelen die de minister neemt om ervoor te zorgen dat het voor de werkgever aantrekkelijk wordt als zijn werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Nu gaat het grootste deel van de ongeveer Ziektewetuitkeringen nog naar zieke uitzendkrachten, andere flexkrachten en ww'ers. Tijdelijke krachten die in de Ziektewet zitten, komen bovendien vaker dan gemiddeld in regelingen voor arbeidsongeschiktheid terecht en zijn oververtegenwoordigd in de instroom in de WGA. Kamp wil verder regelen dat uitkeringsinstantie UWV na één jaar ziekte serieus bekijkt of de zieke werknemer een ander beroep wél zou kunnen uitoefenen. ANP, 9 maart 2011 De gevolgen voor Randstad van de aardbeving in Japan zijn nog onduidelijk Randstad heeft 105 kantoren en werknemers in Japan, dat vorige maand door een aardbeving en daarna door een tsunami werd getroffen. De gevolgen van de natuurramp zijn voor het uitzendconcern nog niet goed te overzien. Alleen de drie kantoren in de zwaar gehavende stad Sendai zijn dicht. De vaste werknemers van Randstad hebben de ramp zonder grote problemen doorstaan. De invloed van de gebeurtenissen op de bedrijfsvoering is nog niet duidelijk. ANP, 14 maart 2011

16 De groei in de uitzendbranche trekt aan In de tweede periode van 2011, week 5 tot en met 8, steeg het aantal uitzenduren met 12%, terwijl de omzet met 11% toenam. De cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) laten de ontwikkeling zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de medische sector daalde het aantal uitzenduren in periode 2 met 14%. De omzet lag 19% lager dan een jaar geleden. De administratieve sector noteerde 2% meer uitzenduren en 1% omzetstijging. De industrie groeide net als de afgelopen periodes flink: de uitzenduren stegen met 17% en de omzet met 19%. Ook de technische sector deed het goed: 33% meer uitzenduren en 30% meer omzet. RTL-Z, 22 maart 2011 Randstad is de grootste werkgever van België Bij onze zuiderburen is Randstad Belux de grootste werkgever. De onderneming is in België niet alleen de grootste op de uitzendmarkt, maar ook in outplacement en in dienstencheques. Randstad Belux ziet bovendien nog allerlei groeimogelijkheden, bijvoorbeeld in het tijdelijk plaatsen van hoogopgeleiden en professionals. Naast de traditionele dienstverlening vanuit de uitzendbureaus biedt Randstad Belux rekrutering en selectie, opleidingen, hr-consulting, detachering en outplacement. Trends, 23 maart 2011

Economie en conjunctuur

Economie en conjunctuur Randstad Marktbrief augustus 2011 Economische groei Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode 2,8% kwartaal 1, 2011 2,3% kwartaal 4, 2010-11 juli 2011-11

Nadere informatie

Economie en conjunctuur

Economie en conjunctuur Randstad Marktbrief juli 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,7% kwartaal 1, 2013-1,2% kwartaal 4, 2012 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -32 Mei

Nadere informatie

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013 Randstad Marktbrief september 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -38

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2011-I

UWV Kennisverslag 2011-I UWV Kennisverslag 2011-I Kenniscentrum UWV Directie SBK Maart 2011 Inhoud Belangrijkste signalen uit UKV 2011-I 3 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen in volumes uitkeringsgerechtigden 7 2.1 Samenvatting volumeontwikkelingen

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Zaken Doen oktober 2007

Zaken Doen oktober 2007 Zaken Doen oktober 2007 Het tweemaandelijkse nieuwsblad van uw onafhankelijke IIB-bedrijfsadviseur Ondernemers hebben er lol in! Bron: Postbank, Het Financieele Dagblad, CBS Meer dan 90% van de ondernemers

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 magazine Mozaïek van de nieuwe economie De Derde Maasvlakte ligt op het Weena 28 Afval is onze goudmijn voor de toekomst 40 Nieuwe economie, nieuwe kansen Voorwoord

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015

UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt in 2014-2015 12

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Herintreding werkloze 55-plussers

Herintreding werkloze 55-plussers B. Cuelenaere, V. Veldhuis Herintreding werkloze 55-plussers Onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen De Raad voor Werk en Inkomen is het

Nadere informatie

Update Human Capital in de 21ste eeuw. Vier toekomstscenario s voor de Nederlandse flexmarkt

Update Human Capital in de 21ste eeuw. Vier toekomstscenario s voor de Nederlandse flexmarkt Update Human Capital in de 21ste eeuw Vier toekomstscenario s voor de Nederlandse flexmarkt 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 6 1 Ontwikkelingen van de flexmarkt: het historische perspectief en een

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014 Fact sheet nummer 5 mei 2014 Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam Het aantal zzp ers blijft toenemen, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. Amsterdam telt er nu al bijna 50.000. Ze maken 12,8%

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Trendrapport Vraag naar arbeid 2008 van de Pas, Irmgard; van Daalen, G.; Evers, G.; Hillebrink, C.; Kerkhofs, M.J.M.; Kooman, J.; de Lange, W.A.M.; Pouwels, B.; Roman, A.; Schippers,

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senior adviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 pag.

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Minder werk voor laagopgeleiden?

Minder werk voor laagopgeleiden? Minder werk voor laagopgeleiden? Minder werk voor laagopgeleiden? Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008 Edith Josten Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2010 Het Sociaal en

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07 3-07 ndersteboven Een uitgave van Arbeidspastoraat DISK Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 Dankdag voor Gewas en Arbeid 3 november 2010

Nadere informatie

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES IGNALEMENT PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI

Nadere informatie

Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex

Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex maandblad voor arbeidsmarktprofessionals www.flexmarkt.nl 18e jaargang - november 2012 - nr 11 Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex De Uitzendpolis. Dé zorgverzekering voor uw flexmigranten.

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie