KWARTAALMONITOR OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland"

Transcriptie

1 KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

2 Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIJGT 8 SE FREELANCERS LATEN GROOTSTE OMZETSTIJGING ZIEN OMZET HAAGSE FREELANCERS BLIJFT STABIEL 7 SE FREELANCERS ZIEN OMZET STIJGEN OMZET SE FREELANCER BLIJFT ACHTER OP REST VAN RANDSTAD 9 OMZET JONGE SE FREELANCERS DAALT FLINK JONGE FLEXWERKERS DOEN HET GOED IN 10 OMZETSTIJGING PER BEROEPSGROEP 2

3 Payrolling zorgt voor werkgelegenheid Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan extra banen te willen scheppen door de lasten op arbeid te verlagen. Een goed initiatief, maar dit sluit niet helemaal aan op de wensen van werkgevers. Bedrijven willen namelijk steeds meer gebruik maken van flexwerkers 1. De overheid wil dit met de Wet Werk en Zekerheid juist ontmoedigen. Gelukkig zorgt payrolling ervoor dat de negatieve gevolgen van de nieuwe wet op de werkgelegenheid worden afgewend. Bedrijven huren graag flexwerkers in, zodat ze bij tegenslag de bedrijfsomvang gemakkelijk naar beneden kunnen bijstellen. Zeker in economisch onzekere tijden maken bedrijven graag gebruik van een ruime flexibele schil. Andersom werkt het ook: met flexwerkers kunnen bedrijven de bedrijfsomvang gemakkelijk en risicoloos naar boven bijstellen. Kansen op groei worden zo benut, zonder risico op overcapaciteit. Dat maakt het voor bedrijven laagdrempeliger om vacatures uit te schrijven. Flexibele arbeid is dus goed voor de werkgelegenheid. Helaas is de overheid het daar niet mee eens. Het doel van de overheid is om met de Wet Werk en Zekerheid flexibele arbeid onaantrekkelijker te maken, zodat bedrijven werknemers sneller vast in dienst nemen. Trekt de economie in 2015 verder aan of gaan we weer in de min? Dat moeten we afwachten. Wel weten we dat Nederland kampt met werklozen, die allen willen werken. De drempel om ze aan te nemen is voor bedrijven een stuk hoger nu de Wet Werk en Zekerheid van kracht wordt. Gelukkig is er een oplossing voor de mensen die zonder baan thuiszitten. Met payrolling kunnen de werkzoekenden op een snelle manier en zonder veel risico ingehuurd worden door bedrijven die extra mankracht goed kunnen gebruiken. Dat kan op projectbasis of voor een langer termijn. Bedrijven lopen daarbij niet het risico op overcapaciteit. Zo kunnen bedrijven kansen op groei benutten en kunnen werkzoekenden geld verdienen en ervaring opdoen. Uit de cijfers van onze kwartaalmonitor blijkt dat steeds meer bedrijven de voordelen van payroll inzien. Steeds meer mensen gaan aan de slag via payrolling. Payroll is dus goed voor de werkgelegenheid, en dus voor de Nederlandse economie. Paul den Ronden Algemeen directeur Tentoo 1 Unique Nederland en TNO: MKB Marktmonitor

4 Werkgevers kiezen steeds vaker voor flexwerkers Het aantal bedrijven en organisaties dat flexwerkers en freelancers inhuurt, neemt flink toe. In het derde kwartaal van 2014 steeg het aantal opdrachtgevers met ruim 11%, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd kiezen steeds meer werkenden voor een bestaan als freelancer of flexwerker. In het derde kwartaal steeg hun aantal met bijna 11,5%. Uit onderzoek van TNO 1 bleek al eerder dat bedrijven steeds meer gebruik maken van flexkrachten. De cijfers van Tentoo bevestigen dit. Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo: Het risico om werknemers in dienst te nemen, is voor bedrijven vaak te groot. De economie trekt weliswaar aan, maar de vrees blijft bestaan dat er opnieuw een dip volgt. In dat geval willen bedrijven niet vastzitten aan personeel. Andersom kunnen ondernemingen met flexwerkers de bedrijfsomvang gemakkelijk en zonder veel risico naar boven bijstellen. Dat maakt het laagdrempeliger om een vacature uit te schrijven. Wet Werk en Zekerheid Den Ronden verwacht een verdere toename van het aantal door bedrijven ingehuurde freelancers en flexwerkers in 2015: Vanaf januari 2015 wordt de Wet Werk en Zekerheid gefaseerd ingevoerd. Veel werkgevers zijn nog niet helemaal op de hoogte van de gevolgen hiervan. Hoe meer werkgevers te weten komen over de gevolgen, des te zenuwachtiger ze worden. De wet beperkt namelijk het aangaan van tijdelijke dienstverbanden. Daarom zoeken werkgevers naar andere manieren om flexibele arbeidskrachten in te zetten. Freelancers en flexwerkers via payrolling inhuren is dan een goede optie. Aantal freelancers en flexwerkers stijgt met ruim 11% 1 De toekomst van flex, mei

5 Flexwerkers zijn in alle regio s in trek In elke grote stad ziet Tentoo het aantal bedrijven dat gebruik maakt van freelancers en flexwerkers toenemen. In Utrecht steeg dit aantal het hardst, met ruim 22%. Ook in Rotterdam en Den Haag maakten flink meer bedrijven gebruik van freelancers en flexwerkers (respectievelijk 19,1% en 17,1%). Opvallend is dat de gemiddelde uitgaven aan flexwerkers in die steden in het derde kwartaal is afgenomen. Den Ronden licht toe: In Utrecht, Rotterdam en Den Haag zien we veel bedrijven die zijn gestart met het inhuren van freelancers en flexwerkers. Deze bedrijven maken er relatief minder gebruik van dan de bedrijven die langer met flexwerkers werken. Daarom daalden de gemiddelde uitgaven per GEMIDDELDE UITGAVEN AAN FLEXWERKERS IN Q TOV Q ,8 % bedrijf in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In de overige GEMIDDELDE steden zien we UITGAVEN dat bedrijven AAN gemiddeld FLEXWERKERS meer geld uitgeven IN aan Q3 freelancers 2014 TOV en Q3 flexwerkers ,8 % Bedrijven die ervaring hebben met freelancers en flexwerkers, kennen de voordelen, vervolgt Den Ronden. Zij hebben in het derde kwartaal vaak meer 21,1 flexibele % arbeidskrachten ingezet dan een jaar eerder. Eindhoven -4,0 % is hier een goed voorbeeld van. Het aantal bedrijven dat flexwerkers in heeft -4,6 % gezet steeg slechts licht, terwijl de bedrijven er gemiddeld 42% meer aan hebben besteed. 42,4 % -5,4 % AANTAL BEDRIJVEN DAT GEBRUIK MAAKT VAN FLEXWERKERS IN Q TOV Q ,3 % GEMIDDE FREELA 21,1 % 7,9 % -4,0 % 19,1 % -4,6 % 22,1 % 42,4 % -5,4 % 3,7 % 17,1 % FREELANCERS EN FLEXWERKERS 11,09 % AANTAL BEDRIJVEN DAT GEBRUIK MAAKT VAN FLEXWERKERS IN Q TOV Q ,3 % 7,9 % 7,40 % 5,89 % 2,60 % 12,91 % 19,1 % 22,1 % 3,7 % 17,1 % 3,2 % 5 0,6 % 12,0 %

6 Omzet freelancers en flexwerkers stijgt Gemiddeld gingen freelancers en flexwerkers in alle leeftijdscategorieën er in het derde kwartaal op vooruit. Daarnaast nam het aantal jonge freelancers enorm toe. Deze stijging zorgt vooralsnog niet voor een daling van de vraag naar oudere freelancers. Uit de cijfers van Tentoo blijkt dat: De gemiddelde omzet van flexwerkers in de leeftijdscategorie jaar steeg met ruim 11%. De omzet van de groep jaar steeg met bijna 13%. GEMIDDELDE De gemiddelde UITGAVEN omzet AAN van FLEXWERKERS freelancers van 25 tot en met IN Q jaar TOV ook Q3 is gestegen, 2013 zij het licht. 2,8 % 21,1 % -4,0 % -4,6 % 42,4 % -5,4 % Aantal jonge freelancers stijgt AANTAL BEDRIJVEN DAT GEBRUIK MAAKT VAN FLEXWERKERS IN Q TOV Q ,3 % 7,9 % Verder blijkt dat het aantal jonge freelancers (van jaar) steeg met maar liefst 32,9%. Deze toename past in de flexibiliserende arbeidsmarkt, aldus Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. Het is voor jongeren steeds vanzelfsprekender om na de studie als flexwerker of freelancer aan de slag te gaan. Enerzijds komt dat door de vraag van bedrijven naar flexwerkers. Anderzijds kiezen de jongeren bewust voor de vrijheid van een flexcarrière. De enorme vraag naar jonge freelancers heeft vooralsnog geen negatieve gevolgen voor hun oudere collega s. De gemiddelde omzet van de oudere freelancers steeg. De jongeren zorgen er dus niet voor dat de oudere freelancers in de verdrukking raken, aldus Den Ronden. Wij verwachten ook niet dat dit snel gaat gebeuren. Het feit dat bedrijven graag jonge, enthousiaste en goedkope krachten inzetten, betekent niet dat ze geen behoefte meer hebben aan de wat meer ervaren en doorgewinterde freelancers. FREELANCERS EN FLEXWERKERS 11,09 % 7,40 % 5,89 % 2,60 % 12,91 % 19,1 % 22,1 % 3,7 % 17,1 % 6

7 > Amsterdamse freelancers zien omzet stijgen Omzet Utrechtse freelancer blijft achter op rest van Randstad Amsterdamse freelancers in vrijwel alle leeftijds - categorieën boekten een omzetstijging in het derde kwartaal van Alleen de omzet van de flexibele arbeidskrachten van 55 jaar en ouder bleef achter. Het inkomen van deze groep bleef nagenoeg gelijk. Ondanks de positieve omzetcijfers per leeftijdscategorie, steeg de gemiddelde omzet van alle freelancers uit Amsterdam samen met slechts 3,2%. Als verklaring geldt de veranderende samenstelling van de groep freelancers. Het aantal jonge freelancers ( jaar) nam namelijk toe, terwijl het aantal oudere freelancers (45+) afnam. De oudere freelancers verdienden relatief meer dan de jongeren, waardoor de algehele omzetstijging op 3,2% uit kwam. De omzet van freelancers uit Utrecht daalde in het derde kwartaal met ruim 12%. Dit in tegenstelling tot de freelancers uit de andere steden in de Randstad, die hun gemiddelde omzet juist zagen stijgen. 33,15 % 7,87 % -6,25 % 3,85 % 10,00 % 38,10 % 1,38 % -1,03 % -4,84 % -0,66 % -8,21 % -9,26 % 8,73 % -14,39 % -25,63 % 10,65 % 9,79 % 20,70 % 7,36 % -0,50 % De Utrechtse omzetdaling kwam door de grote vraag naar jonge freelancers en flexwerkers in de leeftijd 15 tot 24 jaar. Dit aantal steeg in een jaar tijd met ruim 33%. De freelancers in deze leeftijdsgroep verdienden relatief minder ten opzichte van oudere freelancers. Hierdoor bleef de gemiddelde omzet achter bij de rest van de Randstad. Verder zagen de freelancers in de leeftijd van jaar hun omzet met ruim 25% dalen. Dit is opvallend, omdat deze freelancers landelijk een omzetstijging lieten zien van 12,9%. 7

8 Rotterdamse freelancers laten grootste omzetstijging zien Omzet Haagse freelancers blijft stabiel De gemiddelde omzet van de Rotterdamse freelancers is gestegen met maar liefst 20%. Daarmee lieten ze de grootste omzetstijging van alle Randsteden zien. De omzet van vrijwel alle leeftijdscategorieën steeg aanzienlijk. Daarnaast nam het aantal freelancers van 45 tot 64 jaar toe. Deze freelancers verdienden relatief meer dan hun collega s in de leeftijdscategorie jaar. Verder was opvallend dat de vraag naar jonge freelancers in Rotterdam niet toenam. Hiermee weken de Rotterdammers af van de landelijke trend. De freelancers uit Den Haag zagen hun omzet heel licht stijgen met 0,6%. In het vorige kwartaal daalde hun gemiddelde omzet nog met ruim 10%. Die omzetdaling was destijds te wijten aan de enorme groei van het aantal jonge freelancers, die relatief minder verdienen. Ook in het derde kwartaal nam het aantal freelancers in deze leeftijdscategorie flink toe. Dit keer resulteerde dit niet in een algehele omzetdaling. Haagse freelancers in de leeftijd 55 tot 64 jaar gingen flink meer verdienen. Hun omzet steeg met maar liefst 64%. Ook de freelancers uit de overige leeftijdscategorieën zagen hun omzet stijgen, zij het in mindere mate. -1,36 % 55,88 % > 0,00 % 9,73 % -14,71 % -1,92 % 23,08 % -2,78 % 23,08 % 0,00 % 31,91 % 14,15 % 22,54 % 3,13 % 25,27 % 2,82 % -7,42 % 0,56 % 62,70 % > 63,94 % > 8

9 Omzet jonge Eindhovense freelancers daalt flink Jonge flexwerkers doen het goed in Hilversum In het derde kwartaal waren in Eindhoven veel meer jonge freelancers werkzaam dan een jaar eerder. Het aantal freelancers van jaar steeg met maar liefst 78% en de groep flexwerkers van jaar nam met 50% toe. Daarnaast verdienden deze groepen in het derde kwartaal relatief minder. Daardoor daalde de gemiddelde omzet van freelancers uit Eindhoven met ruim 19%. JAAR TOV HETZELFDE KWARTAAL EEN JAAR EERDER Q1 Q2 147 % 92 % De omzet van freelancers en flexwerkers uit Hilversum groeide ten opzichte van dezelfde periode in 2013 met maar liefst 12%. Deze stijging werd met name gerealiseerd door de groep freelancers van jaar en jaar. Zij zagen hun omzet met respectievelijk 81% en 25% stijgen. De stijging sluit aan bij de landelijk toenemende vraag naar jonge freelancers. Het aantal jonge freelancers is in Hilversum echter niet toegenomen. Dat betekende dat de jonge free lancers in de regio meer uren konden maken en steeg hun gemiddelde omzet ruim. Ook de freelancers in de leeftijdscategorie jaar zagen hun omzet flink stijgen. De overige freelancers zetten minder om dan een jaar eerder. Q3 78 % De cijfers van het derde kwartaal passen in het patroon van Over het hele jaar gezien nam het aantal jonge freelancers enorm toe. Naar verwachting gaat dit ook in het vierde kwartaal het geval zijn. Daardoor zal de gemiddelde omzet waarschijnlijk ook in het laatste kwartaal van dit jaar dalen. 1,92 % -11,90 % -3,45 % 4,55 % 20,00 % Daling gemiddelde omzet freelancers Eindhoven 81,13 % 24,77 % -9,67 % -12,94 % 25,68 % > 9

10 JAAR TOV HETZELFDE KWARTAAL EEN JAAR EERDER 1,92 % Q1 147 % -11,90 % Q2 92 % -3,45 % Q3 78 % 4,55 % ,00 % Omzetstijging per beroepsgroep Freelancers en flexwerkers 24,77 van % Tentoo zijn in uiteenlopende branches werkzaam. -9,67 % In dit overzicht staat de omzetontwikkeling over het derde kwartaal per -12,94 % veelvoor komende beroepsgroep uit de portefeuille van Tentoo. 81,13 % 25,68 % Muzikanten gaan er het meest op vooruit > + OMZETSTIJGING PER BEROEPSGROEP 43,51 Muzikant 27,63 Visagist 26,98 Presentator 25,21 AV Technicus 20,63 Theatertechnicus 14,56 Model 14,55 Grafisch ontwerper 14,42 Callcentermedewerker 14,42 Ondertitelaar 10,16 Stagehand 10,13 Stagiair 9,22 Schoonmaakster 9,18 Cameraman/vrouw 8,49 Accountmanager 8,06 Verslaggever 7,84 Regisseur 5,23 Acteur 5,01 Producent 4,96 Administratief medewerker 4,68 Decorbouwer 4,65 Sportinstructeur 4,28 Editor 0,97 Geluidstechnicus Adviseur (commercieel) -0,97 Redacteur -4,04 Gastheer/vrouw -5,18 Verkoper -5,67 Productiemedewerker -6,67 Communicatiemedewerker -6,87 Journalist -8,37 Docent -9,86 Lichttechnicus -10,58-12,49 _ Technicus AV Medewerker -14,08 Evenementenmedewerker -16,00 Beveiliger -17,92 Artiest -20,76 Stylist -20,99 Horecamedewerker -23,76 Voice-over -24,68 Donateurwerver/promotiemedewerker -40,87 10

11 Over Tentoo Tentoo werd in 1992 opgericht en is daarmee het eerste payrollbedrijf van Nederland. Al 22 jaar verleent Tentoo financiële diensten aan freelancers, flexwerkers, zzp ers, opdrachtgevers en ondernemers. Met 4 verschillende payrolldienstverleningen heeft Tentoo op elke flexvraag een passend antwoord. Copyright 2014 Tentoo Maassluisstraat GD Amsterdam T

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014 Fact sheet nummer 5 mei 2014 Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam Het aantal zzp ers blijft toenemen, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. Amsterdam telt er nu al bijna 50.000. Ze maken 12,8%

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Midden Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 02 042013 Voorwoord Arbeidsmarktmonitor Metalektro; derde en vierde meting 2012 In deze Arbeidsmarktmonitor vindt u de

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode 2010-2014 Harry van den Tillaart Sanne Elfering Hedwig Vermeulen Carolien

Nadere informatie

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013

Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013 Randstad Marktbrief september 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -38

Nadere informatie

Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie

Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie Brainport Monitor 2009 2 Brainport Monitor 2009 De Brainport Monitor geeft inzicht in de concurrentiepositie van Brainport als toptechnologie regio in

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33

Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33 Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Managementsamenvatting. 5 Themarapport Feiten, cijfers & trends 2013/2014 Budget en financiële planning.... 6 Kans of

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Flex & de crisis: een update en een advies

Flex & de crisis: een update en een advies Flex & de crisis: een update en een advies Begin december 2011 publiceerde ik Flex & de crisis: 2011 en verder. Inmiddels zijn we een half jaar verder, en daarin is het nodige gebeurd. Onze recessie is

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers Resultaten zzp-panel meting II 2013 ISBN : 978-90-371-1119-4 Rapportnummer : A201413 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie