Verkeer in de Slimme Stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeer in de Slimme Stad"

Transcriptie

1 Verkeer in de Slimme Stad Perceptie Beslisproces Keuze

2 Aanleiding Verkeersmanagement Mobiliteitsmanagement De reiziger/verkeersdeelnemer centraal Gedragsbeïnvloeding Bijvoorbeeld: hoe en wanneer reageren automobilisten op externe invloeden? Aanbod Reistijd Wachttijd Verkeersdrukte Rijsnelheid Vraag Routekeuze Vertrektijdstip Vervoerswijze Rijgedrag Kader: Waarnemen Begrijpen Kunnen Willen

3 Inhoud Achtergrond Belangrijkste bevindingen: Reistijdperceptie Waarnemen Wachttijdperceptie Keuzes Toepassing Discussie

4 Achtergrond Begrensde rationaliteit beperkte perceptuele, cognitieve, computationele capaciteit Voorbeeld: tot 75% gebruikt niet de kortste route of wijzigt gedrag niet Vaak geen gedragsverandering bij wijziging of reistijdverschil Gewoonte Verschil te klein Geen aandacht Desinteresse Inschattingsfout Bewust en onbewust; er bestaan veel nuances Tot zeker hoogte: reizigers veranderen hun keuzegedrag enkel wanneer de wijziging het verkeers- en vervoerssysteem of tripeigenschappen groter wordt dan een individu-situatiespecifieke grenswaarde ( onverschilligheidsband / bandbreedte van onoplettendheid ).

5 Doel van het onderzoek Empirisch meten van tijdperceptie in het verkeer evenals factoren die van invloed zijn op tijdperceptie, voor routes en verkeerslichten, evalueren van keuzegedrag en het effect van perceptiefouten op keuzes, en ontwikkelen van basisprincipes om de consequenties van grenswaarden op te nemen in verkeers- en vervoersbeleid en verkeersmanagement. Dimensies tijdperceptie: absolute tijd t i van een situatie i, ongelijkheid tussen situaties wanneer t i t i+1 en verschil tussen beide situaties wanneer t i - t i+1 = Δ i. Methodische overwegingen: hoe meten?

6 Reistijdperceptie 2 enquêtes (1 online, 1 face-to-face) met routekeuzesituaties (n = 300) Vraag: reistijdschatting, voorkeursroute, bekendheid en sterkte voorkeur Daarnaast: database met werkelijke reistijden (11-15 min.) From: UT Day 2 Situation 2 From: UT Day 1 Situation 1 Route 4 Route 3 Route 2 Route 1 To: Diekman To: Diekman

7 Reistijdperceptie Belangrijkste resultaten: 41% kiest kortste route in tijd 80-90% kiest gepercipieerde kortste route in tijd Reistijden overschat, niet-gekozen meer overschat dan gekozen routes (2-4 min.) Meest contrasterende HB-paren: 20-34% kiest gepercipieerde langste route in tijd

8 Reistijdperceptie Belangrijkste resultaten: Weghiërarchie: hoger in hiërarchie als sneller (ca. 2 min. - vaak ten onrechte) Routedirectheid: directer als sneller (ca. 2 min. - vaak ten onrechte) Sterke voorkeur: grotere perceptiefouten niet-gekozen route Bekendheid: na verloop van tijd pessimistischer en realistischer? Volgorde: Bekend boven onbekend Singel boven centrum routes Directe boven indirecte routes

9 Waarneming Wat merken mensen van een wijziging? 1 video-enquête, 1 online panelonderzoek Aanvullende taak ten opzichte van voorgaande studies: vergelijk Video-enquête (verkenning): Gevoeliger voor wijzigingen in verkeerlichtenregelingen dan verkeersdrukte Redelijke groep laat wijzigingen onopgemerkt (tot 36%) Percepties tegenovergestelde van werkelijkheid (tot 28%)

10 Waarneming Wat merken mensen van een wijziging? 1 video-enquête, 1 online panelonderzoek Aanvullende taak ten opzichte van voorgaande studies: vergelijk Online panelonderzoek: Nieuwe netwerk-gebaseerde regelmethode bij 7 kruispunten in Enschede Totale voertuigverliestijd -12%, per signaalgroep toe- en afname tot 40% EnschedePanel 7000 inwoners aangesloten (response = 1413)

11 Waarneming Online panelonderzoek: Nieuwe netwerk-gebaseerde regelmethode bij 7 kruispunten in Enschede Totale voertuigverliestijd -12%, per signaalgroep toe- en afname tot 40% EnschedePanel 7000 inwoners aangesloten (response = 1413) Kwalitatieve indicatoren (bv. acceptabel, logisch, voorspelbaar, eerlijk, etc.) Kwantitatieve indicatoren (bv. wachttijd, wachtrij, drukte, aantal stops, etc.) Herleidbaar per route, kruispunt en signaalgroep Objectieve data uit verkeerssimulatiemodel 62% had de wijziging in het geheel niet opgemerkt (einde enquête) Overige: 40% voorkeur nieuwe situatie, 33% geen voorkeur Minder tevreden over knelpunten in netwerk, wel begrip Richting en grootte van wijziging redelijk nauwkeurig ingeschat bij > 10 sec. Maximaal 3 kwaliteitsniveaus: beter, geen verschil, slechter Geen negatieve perceptie oplossingen met collectieve doelen?

12 Wachttijdperceptie 2 studies; 1 bij nieuw kruispunt (4 meetmomenten in 1.5 jaar) Absolute wachttijd en waarneming van wachttijdverschillen Werkelijke wachttijden handmatig, koppeling middels kenteken Vraagstelling (selectie): Tijd bij verkeerslicht korter of langer dan normaal/verwacht? Hoeveel korter of langer? (4-punts schaal) Tijd bij verkeerslicht acceptabel? (4-punts schaal) Schatting van de wachttijd (seconden) Response 985, na koppeling 335

13 Wachttijdperceptie Belangrijkste bevindingen: +80% vindt wachttijd korter dan verwacht, ook bij hoge wachttijden Grootte en richting van wachttijden gemiddeld redelijk nauwkeurig AWT: µ = 22.4 sec., σ = 19.9 sec. / PWT: µ = 32.1 sec., σ = 36.5 sec. Grote spreiding gepercipieerde wachttijden Lage wachttijden overschat, hoge wachttijden onderschat

14 Wachttijdperceptie Belangrijkste bevindingen: Weinig gevoel voor relatieve verschillen in wachttijd, tenzij groot dan opgemerkt 2 kwaliteitsniveaus: langer of korter, acceptabel of onacceptabel Perceptiefout: µ = sec., σ = 34.6 sec.; nooit groter dan de cyclustijd Geen ontwikkeling in nauwkeurigheid percepties in 1.5 na oplevering kruispunt Grotere perceptiefouten (2-4x) wanneer wachttijdperceptie > verwachte wachttijd

15 Keuzes Analyse van routekeuzedata ten behoeve van onderzoek naar inertie en grenswaarden: Keuzestrategieën Invloed van andere factoren (bv. rijsnelheid, voorspelbaarheid reistijd) Kwantificeren van grenswaarden Werkdefinitie inertiaal gedrag: herhaaldelijk dezelfde route kiezen hoewel deze een hogere reistijd heeft dan een beschikbaar en bekend alternatief Routekeuzedata (Tawfik en Rakha, 2012): Real-life routekeuze experiment 20 deelnemers 20 dagen 5 gevarieerde herkomst-bestemming paren 2 routes per HB-paar (8-16 min.)

16 Keuzes Belangrijkste bevindingen: 4 keuzepatronen (waarvan switchers het slechts en stayers het best presteren)

17 Keuzes Belangrijkste bevindingen: 4 keuzepatronen (waarvan switchers het slechts en stayers het best presteren) Relatief weinig wisselingen nauwelijks convergentie (leren vs. perceptie) Alleen reistijd kan keuzegedrag niet goed verklaren (onlogische keuzes) Inertie in ongeveer 25% van de keuzes Groter aandeel bij kleine reistijdverschillen of dominant niet-reistijd attribuut Inertie-grenswaarden tot 2.9 min. (30%), onverschilligheidsband zichtbaar tot min. Aanzienlijke verschillen tussen HB-paren en routes: invloed keuzesituatie Verwachting alternatieven veel belangrijker dan ervaring huidige route Wisselen vooral boven minimum verwacht reistijdverlies

18 Toepassing Regelruimte: grenswaarden gebruiken om zaken te wijzigen en daarmee de prestatie van het verkeers- en vervoerssysteem als geheel te verbeteren Grenswaarden als bovengrens (zonder neveneffecten) en ondergrens (met neveneffecten) In plaats van 1 unieke oplossing, een ruimte van mogelijke oplossingen Demand Travellers Behaviour Supply Road authorities Measures Voorbeelden: Routekeuze in relatie tot groentijden van een verkeerslicht Choices Objectives Decision Performance Traffic System Decision Choices Objectives Service level-gebaseerd regelsysteem voor routeadvies (tot -14%) Netwerk-gebaseerde regelmethode Enschede (-12%) Assessment Assessment Toeritdosering Preferences Policies Beprijzing

19 Tot slot Perceptie Beslisproces Keuze Door rekening te houden met inertie, grenzen van inertie en perceptiefouten kunnen verkeersmanagementmaatregelen op een zodanige manier worden ingezet dat de acceptatie van weggebruikers het hoogst is. Er hoeft bijvoorbeeld geen rekening te worden gehouden met neveneffecten wanneer de veranderingen voor de weggebruikers niet te groot zijn. Door verkeersinformatie en reisadviezen aan te bieden op een manier die beter aansluit bij de beleving van weggebruikers is het effect van deze maatregelen bovendien veel groter.

20 Verkeer in de Slimme Stad Perceptie Beslisproces Keuze Jaap Vreeswijk, Product Manager Research

Een gezonde leerling in een gezonde school(kantine).

Een gezonde leerling in een gezonde school(kantine). Een gezonde leerling in een gezonde school(kantine). Over de invloed van school op het eetgedrag van leerlingen Workshop To Remind You, onderdeel van landelijke Inspiratiesessies georganiseerd door het

Nadere informatie

Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant

Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant 1 Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant Eindrapportage M.H.W.B. (Martijn) Derksen

Nadere informatie

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering Deel I Perspectieven op cultuurverandering 1 Perspectieven op organisatiecultuur 2 Veranderend denken over cultuurverandering 3 Aanleidingen voor cultuurverandering 4 Conclusies Hoofdstuk 4 Conclusies

Nadere informatie

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen.

( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. Veranderen? Dat kan! ( Wat? ) Deze opdracht kan je helpen om je goede voornemens in praktijk te brengen. ( Waarom? ) Datgene doen wat je jezelf hebt voorgenomen, is dikwijls niet makkelijk om ook effectief

Nadere informatie

Hoe worden wij beïnvloed? De invloed van overheidscommunicatie en campagnes op ons gedrag

Hoe worden wij beïnvloed? De invloed van overheidscommunicatie en campagnes op ons gedrag Hoe worden wij beïnvloed? De invloed van overheidscommunicatie en campagnes op ons gedrag Lecture Context MasterClass Draagvlakversterking 5 februari 2009 Gedurende de derde lecture van de Context MasterClass

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets

openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets Te nemen stappen in technologie, menselijk gedrag en standaardisatie DE ONTWIKKELING VAN DE ZELFRIJDENDE AUTO Veilig op een korte afstand van je voorganger rijden waarbij de auto zelf de snelheid bepaalt

Nadere informatie

Auteur: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteur: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Consumentengedrag Als consument heb je verschillende gedragsvormen: Communicatiegedrag is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die je wilt krijgen over diensten en goederen. Koopgedrag is afhankelijk

Nadere informatie

Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh. Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht

Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh. Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht Second opinion Ziekenhuisstrategieën tegen het licht Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Mens en rationaliteit

Mens en rationaliteit Mens en rationaliteit IIM - 2008 Rationaliteit Rationaliteit is de manier waarop men kennis (bij voorkeur wetenschappelijk) gebruikt om maatschappelijke en organisatorische problemen op te lossen Met de

Nadere informatie

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke Wat gaan we leren? Tekstverwerking In deze cursus gaan we meer leren over de opmaak van een Word-document. We hebben al met verschillende soorten opmaak leren werken: Tekenopmaak Alineaopmaak Paginaopmaak

Nadere informatie

Werkwijzer MinderHinder. Deel A, de hoofdlijn

Werkwijzer MinderHinder. Deel A, de hoofdlijn Werkwijzer MinderHinder Deel A, de hoofdlijn MinderHinder bij werken aan de weg MinderHinder bij werken aan de weg. Dat is waar Rijkswaterstaat naar streeft. Want RWS is een publieksgerichte netwerkmanager.

Nadere informatie

Voorwaarden en tarieven oude abonnementen

Voorwaarden en tarieven oude abonnementen Voorwaarden en tarieven oude abonnementen Heb je vóór 28 juli 2015 een abonnement afgesloten? Bekijk dan hieronder de voorwaarden en tarieven van oude abonnementen. Kies hieronder de start- of wijzigingsdatum

Nadere informatie

Reizigers. & aankooptrajecten. Hoe affiliate marketing inspiratie en keuze beïnvloedt in de toeristische sector. tradedoubler.com

Reizigers. & aankooptrajecten. Hoe affiliate marketing inspiratie en keuze beïnvloedt in de toeristische sector. tradedoubler.com Reizigers & aankooptrajecten Hoe affiliate marketing inspiratie en keuze beïnvloedt in de toeristische sector tradedoubler.com Europeanen zijn vastbesloten om hotels, vluchten en vakanties op hun eigen

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

OKé voorlichtingsles 1: Wie ben ik?

OKé voorlichtingsles 1: Wie ben ik? OKé voorlichtingsles 1: Wie ben ik? Met de komst van het passend onderwijs wordt de diversiteit aan leerlingen in de klas groter. Met de voorlichtingsles Wie ben ik? leren we de kinderen dat iedereen anders

Nadere informatie

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA 1 Verandering naar de verscherpte cultuur: meetbaar? Binnen veel organisaties wordt er gewerkt

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk:

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk: Maatschappelijke waarden ALGEMEEN Gelet op de brede definitie van duurzaamheid binnen Traduvem ligt het voor de hand de prioriteiten, naast de wensen van de gebruiker, ook vanuit de maatschappelijke waarden

Nadere informatie

Voorbeelden van meeren minder-acties

Voorbeelden van meeren minder-acties Voorbeelden van meeren minder-acties Op de volgende pagina s geven we voorbeelden van acties die moeten leiden tot meer aandacht voor een bepaalde drijfveer, of juist minder. De meer-acties gebruikt u

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Ten tweede, om de mechanismen waardoor zelfcontrole mogelijk voordeel biedt aan deze groep patiënten te verkennen.

Ten tweede, om de mechanismen waardoor zelfcontrole mogelijk voordeel biedt aan deze groep patiënten te verkennen. SAMENVATTING SAMENVATTING Zelfcontrole speelt in het dagelijks leven een grotere rol dan we ons beseffen. Even snel in de spiegel kijken om te zien of ons haar nog goed zit en het wekelijkse momentje op

Nadere informatie

Altijd weer die auto!

Altijd weer die auto! Altijd weer die auto! ALTIJD WEER DIE AUTO! Sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek en het verkeers- en vervoerbeleid LINDA STEG NELLY KALFS Sociaal en Cultureel Planbureau Adviesdienst Verkeer

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146)

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Op eigen kracht, zelf regie nemen

Op eigen kracht, zelf regie nemen Op eigen kracht, zelf regie nemen Veel jongeren hebben moeite met het vinden van hun weg in maatschappij. Het reguliere beroepsonderwijs sluit niet aan bij hun verwachtingen en capaciteiten. Zij voelen

Nadere informatie

Welke ankers zijn er om de Factor C aanpak in de praktijk vast te houden?

Welke ankers zijn er om de Factor C aanpak in de praktijk vast te houden? Welke ankers zijn er om de Factor C aanpak in de praktijk vast te houden? 2 Onderzoeksvraag Hoe kunnen we bevorderen dat het geleerde uit de Factor C cursus door de deelnemers wordt toegepast in het dagelijkse

Nadere informatie