Uitvoer van goederen buiten de Europese Unie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoer van goederen buiten de Europese Unie"

Transcriptie

1 Uitvoer van goederen buiten de Europese Unie Werking van het aangifteproces Uitvoer en het Export Control System

2 Redactie Hans Kienstra (CustomsPartners BV) Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Johan Schouten (Beurtvaartadres) Eindredactie Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Vormgeving LMP Communicatiestrategie & Creatie, Den Haag Fotografie istockphoto Druk NPN drukkers, Breda Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik ervan.

3 Inhoudsopgave

4 1. Inleiding Er zijn weinig dingen zeker in het leven, maar een daarvan is belasting. Tot deze categorie behoort ook de douane, belast met het heffen van belasting op het in- en uitvoeren van goederen. Er zal altijd douane zijn. In Nederland bestaat de douane al meer dan vierhonderd jaar. De douane is er om de handel met andere landen te controleren en beheersen. Soms is die controle heel intensief, zoals bij invoer. Andere keren is die controle bijna afwezig, zoals bij handel met andere landen in de Europese Unie (EU). Door de douanecontrole kan de economie van een land een beetje worden gestuurd. Douanerechten, zoals invoerrechten, maken de kostprijs van een product uit het buitenland hoger. Daardoor krijgt binnenlandse productie een relatief voordeel. Zo kan de economie van een land de concurrentie met andere landen beter volhouden. De douanecontroles voor goederen die de EU binnenkomen en uitgaan, vinden vooral plaats op basis van informatie die van tevoren digitaal naar de douane is gecommuniceerd. In deze brochure lichten wij de achtergronden en werking van het elektronische aangifteproces van uitvoer toe.

5 en voorbeeld Bij exportzendingen met een fiscaal belang zijn de controles strenger. Deze kunnen zelfs strenger zijn dan bij invoeraangiften. en voorbeeld hiervan is een aangifte voor de uitvoer van landbouwgoederen met restitutie. Deze restitutie wordt verleend om bij uitvoer van landbouwproducten naar derde landen het prijsniveau van de U op wereldmarktprijsniveau te brengen. Op deze manier kan de uitvoerrestitutie de exporteur helpen bij het overbruggen van de prijsverschillen tussen de U-markt en de wereldmarkt. Belasting & Douane Museum Mocht u meer willen weten over de geschiedenis van de douane, belastingen en accijns, bezoekt u dan eens het Belasting & Douane Museum in Rotterdam. Adres: Parklaan 14-16, 3016 BB te Rotterdam. Waarom deze brochure? Met het uitvoeren van goederen vanuit Nederland naar landen buiten de uropese Unie, dient u als exporteur aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo moeten de uitgaande goederen elektronisch worden aangegeven bij de Nederlandse douane. In deze brochure zetten wij voor u allerlei zaken rondom de douaneregeling uitvoer op een rij. De brochure start met een uitleg over de oorsprong van de douane en gaat vervolgens in op het uitvoeren en de achtergrond van de vernieuwde wetgeving. Ook leert u een aantal belangrijke begrippen en staan we stil bij de werking van het aangifteproces van uitvoer en het xport Control System. Ten slotte leest u hoe u een digitale uitvoeraangifte kunt maken met een softwarepakket als CustomsController. Achter in de brochure vindt u naast een handige begrippenlijst een overzicht van brancheorganisaties op het gebied van uitvoer en douane.

6 2. De douane en haar taken De douane heeft een aantal primaire taken: het heffen van douanerechten en het controleren van inkomende en uitgaande goederen. Daarnaast heeft zij een bewakingsfunctie en diverse taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. De douane controleert de juiste toepassing van Europese en nationale douanewetgeving. Dit is haar bewakingsfunctie. De douanewetgeving kent een uitgebreid systeem van formaliteiten en verplichtingen voor de invoer van goederen uit landen buiten de Europese Unie, waarover nog geen invoerbelastingen zijn betaald. De douane oefent haar bewakingsfunctie ook uit bij de uitvoer van deze goederen. VGEM-taken De douane heeft verschillende taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Zo ziet zij toe op de naleving van de VGEM-wetgeving. Deze wetgeving schrijft voor dat invoer, uitvoer of vervoer van bepaalde goederen in Nederland en/of de Europese Unie verboden is, of alleen is toegestaan als wordt voldaan aan (strenge) voorwaarden. Vanwege de VGEM-taken voert de douane een groot aantal controlerende, signalerende en opsporingstaken uit in opdracht van verschillende ministeries. Bijvoorbeeld op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, in verband met namaak- en strategische goederen. Nederland exportland Nederland is een echt exportland. Na de dip in 2008 is de economie gegroeid. De verwachte exportgroei voor 2010 van 8,2 procent is ruimschoots overschreden en uitgekomen op 12,5 procent. Cijfers van het CBS laten een vergelijkbaar beeld zien. Duitsland blijft onze belangrijkste handelspartner en 35 procent van de exportomzet wordt behaald door handel met landen van buiten de uropese Unie. Landen waar we vanuit Nederland in 2010 het meest naartoe exporteerden, zijn Rusland, Brazilië, China, Turkije en India.

7 3. Achtergrond en wetgeving De Europese Unie baseert veel van haar afspraken op verordeningen en richtlijnen, zoals de 'Verordening communautair douanewetboek (CDW) en de Toepassingsverordening op het communautair douanewetboek (TCDW). Het CDW wordt vervangen door het gemoderniseerde douanewetboek. Deze verordening dient uiterlijk 24 juni 2013 in werking te treden. Op 24 juni 2008 is het gemoderniseerde douanewetboek (MCC) gedeeltelijk in werking getreden. Dit is de opvolger van het huidige communautair douanewetboek. Met het MCC wordt beoogd het aantal douaneregelingen te beperken en de wetgeving te moderniseren, onder andere door vereenvoudigingen. Een voorbeeld hiervan is Centralised Clearance. Met deze vergunning kunt u in één EU-lidstaat aangifte doen voor goederen die zich in meerdere EU-lidstaten bevinden. Uitvoeringsbepalingen De uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek worden uitgewerkt in een aparte verordening: de MCCIP. Deze verordening vervangt de huidige 'Toepassingsverordening op het communautair douanewetboek'. Pas als de uitvoeringsbepalingen in de MCCIP zijn geconcretiseerd en uitgewerkt, treedt het volledige MCC in werking. De Europese Commissie is momenteel druk bezig met het opstellen van de MCCIP. Daarmee is haast geboden, omdat de verordening uiterlijk 24 juni 2013 in werking moet treden. 3.1 Uitvoer Een van de taken van de douane is de controle van goederen die worden uitgevoerd. Als u goederen uitvoert, krijgt u dus met de douane te maken. Voor communautaire goederen die het douanegebied van de EU verlaten, moet bij de douane een aangifte ten uitvoer worden gedaan. Hierbij moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen. U moet zich ook aan de regels houden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Wat zijn communautaire goederen? Goederen die geheel en al zijn verkregen (bijvoorbeeld geproduceerd of geoogst) in het douanegebied van de EU. Goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden, nadat de rechten bij invoer over deze goederen zijn betaald. Let op! Van uitvoer is sprake als u communautaire goederen buiten het douanegebied van de U brengt. Brengt u communautaire goederen vanuit Nederland over naar een ander U-land, dan is geen sprake van uitvoer, maar van een intracommunautaire transactie. U hoeft in dat geval dan ook geen uitvoeraangifte te doen bij de douane. Let op! Sommige gebieden van U-landen zijn wel deel van het grondgebied van de U, maar geen deel van het douanegebied van de U. Brengt u communautaire goederen vanuit Nederland naar zo n gebied (bijvoorbeeld Andorra), dan is er sprake van uitvoer.

8 3.2 Mogelijkheden en vergunningen Wilt u goederen uitvoeren buiten het gebied van de EU? Dan bent u verplicht elektronisch een douaneaangifte voor deze goederen in te dienen bij de douane. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: U doet de elektronische aangifte ten uitvoer zelf. U laat zich vertegenwoordigen door een derde. Deze keuze kunt u baseren op een aantal factoren die in hoofdstuk 5 uitgebreid worden toegelicht. Vergunning elektronisch aangeven uitvoer Om als exporteur zelf elektronisch aangifte te doen, heeft u een Vergunning elektronisch aangeven uitvoer nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij uw douanekantoor met een elektronisch aanvraagformulier. U dient daarbij op te geven met welk softwarepakket u met de douane gaat communiceren. Download het aanvraagformulier via Vereenvoudigde aangifte Als u aangifte doet, moet u in principe de goederen fysiek aanbrengen bij een douanekantoor. Dit betekent ook dat u de goederen daar beschikbaar houdt voor controle door de douane. Dit is erg onhandig in onze 24-uurseconomie. Daarom heeft u ook de mogelijkheid een vereenvoudigde aangifte te doen. Dit is de zogenaamde domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aangifte. U doet de elektronische aangifte ten uitvoer en alle verdere uitvoerformaliteiten dan binnen uw eigen bedrijf. U hoeft de goederen dus niet fysiek aan te brengen bij een douanekantoor.

9 4. Hoe werkt uitvoer? Voordat u goederen mag uitvoeren, moet u aan een aantal douaneverplichtingen voldoen. Voor vertrek moet u de uitvoer bijvoorbeeld elektronisch kenbaar maken bij de douane. Vervolgens krijgt u officieel toestemming om de goederen de EU uit te voeren. Welke zaken zijn van belang bij de procedure van uitvoer? De uitvoeraangifte dient te worden gedaan door de exporteur. Dat is degene die op het moment van de uitvoeraangifte eigenaar is van de uit te voeren goederen of beschikt over de goederen. Als exporteur kunt u ook voor uw rekening aangifte laten doen. U kunt zich dan direct of indirect laten vertegenwoordigen door een douaneagent of expediteur. Hierover leest u meer in hoofdstuk 5. Kantoor van uitvoer Het douanekantoor waarbij u de goederen voor uitvoer aanbrengt en waar u de aangifte indient, heet het kantoor van uitvoer. In principe moet u de uitvoeraangifte doen op de plaats waar: de exporteur is gevestigd of de goederen zijn verpakt of de goederen zijn geladen met het oog op de uitvoer. De douane streeft ernaar de goederen te controleren op een logische plaats in de logistieke keten, bijvoorbeeld daar waar de goederen worden geladen. In de meeste gevallen is dit uw bedrijfsruimte, als u gebruikmaakt van de 'domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aangifte'. Uitvoergeleidedocument De douane geeft de goederen, na een eventuele controle, vrij voor uitvoer. Dit is de toestemming tot vertrek. Deze toestemming ontvangt u elektronisch in de vorm van het Uitvoergeleidedocument, dat de goederen begeleidt tijdens het vervoer. Op dit document staat het Movement Reference Number (MRN) afgedrukt. Dit is het (Europese) unieke referentienummer van de aangifte, waarmee u of de douane de aangifte te allen tijde kan herleiden. Kantoor van uitgang Eenmaal in het bezit van het Uitvoergeleidedocument, kunt u de goederen naar het douanekantoor (laten) vervoeren van waaruit ze de EU zullen verlaten. Dit douanekantoor heet het kantoor van uitgang en kan eventueel nog een laatste controle uitvoeren. Het kantoor van uitgang controleert of aan alle verplichtingen is voldaan. Ook verstuurt dit douanekantoor een melding naar uw kantoor van uitvoer als de goederen de EU daadwerkelijk hebben verlaten. Het kantoor van uitvoer stelt u als aangever elektronisch op de hoogte van het feit dat de goederen de EU hebben verlaten (ook wel de bevestiging van uitgang genoemd). Pas nadat dit bericht is ontvangen, heeft u als exporteur aan alle douaneverplichtingen voldaan. Let op! en kantoor van uitgang kan zich ook in een andere U-lidstaat bevinden. Spreek duidelijk met uw vervoerder of klant af via welk kantoor van uitgang de goederen het douanegebied van de U zullen verlaten. Als een onjuist kantoor van uitgang wordt gebruikt, loopt de exporteur het risico niet geïnformeerd te worden over het feit dat de goederen de U hebben verlaten. Met alle administratieve gevolgen van dien.

10 Toezicht op uitgaan van goederen De douane voert het toezicht op het uitgaan van de goederen onder andere uit met het Export Control System. Met dit systeem kan de douane snel vaststellen of de ten uitvoer aangegeven goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit gebeurt door elektronische uitwisseling van informatie tussen kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang. Deze informatie omvat: de gegevens van uitvoerzendingen; de resultaten van controles; de bevestiging dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Vanaf 1 december 2011 is de zogenaamde 150-dagenteller voor het Export Control System actief. Indien na een uitvoeraangifte binnen 150 dagen na aanvaarding geen bevestiging van uitgang is ontvangen, stelt de douane deze aangifte ambtshalve buiten werking. In hoofdstuk 6 leest u meer over de werking van het Export Control System. lektronische aangifte Voor de elektronische aangifte gebruikt u een speciaal douaneaangiftepakket. Bijvoorbeeld CustomsController van Beurtvaartadres, dat de informatie met DI- of XML-berichten naar de douane communiceert. DI staat voor lectronic Data Interchange. Dit is een elektronisch bericht met een gestandaardiseerde opmaak. XML staat voor extended Markup Language. Deze taal is ontworpen om wereldwijde gegevensuitwisseling tussen computersystemen mogelijk te maken. Let op! lektronisch communiceren naar de douane mag alleen met een softwarepakket dat is goedgekeurd door de douane. CustomsController van Beurtvaartadres is goedgekeurd.

11 5. Welke mogelijkheden heeft u? Als u goederen uitvoert buiten het gebied van de EU, kunt u uw douaneaangifte zelf doen of uitbesteden aan een derde. Waar moet u op letten in beide procedures? 5.1 Uitvoeraangifte uitbesteden 5.2 Uitvoeraangifte zelf doen Bij aangiften ten uitvoer en/of wederuitvoer kunt u gebruikmaken van de diensten van een douaneagent of expediteur. Hij of zij regelt dan de uitvoerformaliteiten voor u met de douane. U kunt zich op twee manieren laten vertegenwoordigen: directe vertegenwoordiging indirecte vertegenwoordiging Bij directe vertegenwoordiging doet een douaneagent in naam en voor rekening van de exporteur aangifte. De exporteur is als aangever aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Bij indirecte vertegenwoordiging doet een douaneagent aangifte in zijn eigen naam, maar voor rekening van de exporteur. De douaneagent is als aangever aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Aangiften ten uitvoer en/of wederuitvoer kunt u als exporteur zelf doen. U gebruikt daarvoor een speciale aangifteapplicatie, zoals CustomsController van Beurtvaartadres. Hiermee dient u de aangiftegegevens elektronisch in bij de douane. Na een automatische controle bij de douane volgt er een vrijgave en toestemming tot vertrek. Zelf de uitvoeraangifte indienen is in veel gevallen een heldere en eenvoudige procedure. Ondersteund door de juiste tools en support kan de afhandeling en opvolging van uw uitvoerproces efficiënter worden! Gevolgen voor de exporteur Maakt u als exporteur gebruik van een douaneagent en maakt u de uitvoeraangifte dus niet zelf op? Houd dan rekening met de uitgangspunten van directe en/of indirecte vertegenwoordiging. Zorg er te allen tijde voor dat u de aangiften regelmatig controleert. Immers, u bent als aangever aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Zie ook

12 6. Wat moet u nog meer weten? Het aangeven van goederen ten uitvoer is een heldere, procesmatige procedure. Zorg dat u goed op de hoogte bent van uw verantwoordelijkheden en weet wanneer uw goederen de EU hebben verlaten. 6.1 Het Export Control System Een belangrijk onderdeel in de uitvoerprocedure is het toezicht van de douane op het moment dat de goederen de EU zullen verlaten. Hiervoor gebruikt de douane het Export Control System (ECS). De exporteur dient zich ervan te verzekeren dat het uitgaan van de goederen - het moment dat de goederen de EU hebben verlaten - al dan niet elektronisch wordt vastgelegd in zijn exportadministratie. Dit aantonen dat goederen de EU hebben verlaten, is voor de exporteur van essentieel belang. Kan dit niet worden aangetoond (zowel elektronisch als door boeken en bescheiden ), dan is een navordering van de btw het logische gevolg. Hier zit echter niemand op te wachten! Termijn van 150 dagen Als u als exporteur zelf de uitvoeraangifte doet, bent u uitstekend in staat de informatie over uw goederen te monitoren. Het is belangrijk om van de douane een bevestiging van uitgang te ontvangen. Binnen een termijn van 150 dagen dient u er als exporteur voor te zorgen dat aan alle geldende douaneprocedures is voldaan. Als de termijn van 150 dagen wordt overschreden, dan stelt de douane de aangifte ambtshalve buiten werking. Vanzelfsprekend waarschuwt de douane u vooraf een aantal maal. Maar het is zaak de termijn van 150 dagen zelf actief te bewaken! Vooraanmelding Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven aangifte ten uitvoer, maakt het ECS een elektronische vooraanmelding aan. Het voorziene kantoor van uitgang, dat u verplicht moet invullen in de uitvoeraangifte, wordt aldus automatisch op de hoogte gesteld. Het kantoor van uitgang kan in een andere EU-lidstaat liggen. Aankomstmelding ECS Als de goederen op het kantoor van uitgang aankomen, doet de Trader at Exit een elektronische aankomstmelding ECS. De Trader at Exit is diegene die aan de douane informatie verstrekt over de goederen en de plaats waar de goederen zijn aangekomen. Door de elektronische aankomstmelding ECS is het kantoor van uitgang in de gelegenheid de zending nogmaals te controleren. Als de controle heeft plaatsgevonden, ontvangt de Trader at Exit hiervan bericht. Douanemanifest bij uitgang Nadat de goederen de EU verlaten via zee of lucht, zendt de cargadoor of luchtvaartmaatschappij een douanemanifest naar het kantoor van uitgang. Op dit douanemanifest staan alle aan boord zijnde goederen met een verwijzing naar het Movement Reference Number (MRN) van de uitvoeraangifte. Het kantoor van uitgang controleert op basis van het MRN of de gegevens in het douanemanifest en de ontvangen aankomstmeldingen ECS overeenstemmen. Als deze controle geen bevindingen oplevert, stuurt het kantoor van uitgang een bericht (bevestiging van uitgang) aan het kantoor van uitvoer dat de goederen de EU hebben verlaten. Het kantoor van uitvoer informeert op zijn beurt de aangever. Dit gebeurt elektronisch. Als u zelf als exporteur de aangifte heeft gedaan, ontvangt u dus via uw eigen software (bijvoorbeeld CustomsController) de bevestiging van uitgang. Als deze bevestiging van uitgang niet binnen 150 dagen is ontvangen van de douane, stelt de douane de aangifte ambtshalve buiten werking.

13 Schema ECS 1. De aangever/exporteur dient de aangifte ten uitvoer elektronisch in bij het douanekantoor van uitvoer. 2. Het douanekantoor van uitvoer accepteert de aangifte, krijgt van het ECS een uniek MRN toegewezen en stuurt de aangever/exporteur een elektronisch bericht: toestemming tot vertrek. 3. Het voorziene kantoor van uitgang (het douanekantoor waar de goederen de EU verlaten en opgenomen in de elektronische aangifte ten uitvoer) krijgt van de betreffende aangifte een elektronische vooraanmelding. 4. Op basis van de eerder ontvangen toestemming tot vertrek, kan de aangever/exporteur het EAD (begeleidingsdocument) met daarop het MRN afdrukken. De goederen mogen onder begeleiding van dit document vervoerd worden. 5. Wanneer de goederen bij de buitengrens van de EU aankomen, dient dat te worden gemeld bij het in de aangifte opgenomen kantoor van uitgang. Deze aankomstmelding doet de Trader at Exit. De Trader at Exit is diegene die informatie verstrekt over de goederen en over de plaats waar ze zullen aankomen bij het kantoor van uitgang. De Trader at Exit kan zijn de vervoerder, terminal, luchtvaartmaatschappij, exporteur, enzovoorts. 6. Verlaten de goederen de EU via een Nederlands kantoor van uitgang, dan is de rederij of cargadoor (als Trader at Exit) verplicht hiervoor een elektronisch douanemanifest in te dienen. Op dit manifest staan alle zendingen met hun MRN s vermeld, die zich aan boord van het schip of vliegtuig bevinden. 7. Het kantoor van uitgang vergelijkt de gegevens van alle ontvangen berichten. Is alles in orde, dan meldt het kantoor van uitgang dit elektronisch bij het kantoor van uitvoer met een bevestiging van uitgang. 8. Het kantoor van uitvoer controleert op basis van het MRN voor de ingediende uitvoeraangiften of de bevestiging van uitgang is ontvangen. Is dit het geval, dan ontvangt ook de aangever/exporteur dit bericht. De bevestiging van uitgang wordt ook wel confirmation of exit genoemd. EAD EXPORTEUR MRN AANGEVER 1 MRN 2 8 Aangifte ten uitvoer Toestemming tot vertrek Bevestiging van uitgang TRADER AT EXIT 4 3 Elektronische vooraanmelding Kantoor van uitvoer DOUANE ECS Bevestiging van uitgang 7 5 Aankomstmelding ECS 6 Douanemanifest DOUANE Kantoor van uitgang

14 Let op! Is de aangifte ten uitvoer bij een Nederlands kantoor ingediend en verlaten de goederen via een Nederlands kantoor van uitgang de U, dan dient de Trader at xit dit door een elektronisch aankomstbericht CS te melden op het kantoor van uitgang. Omdat de exporteur over het algemeen niet op de hoogte is van het aankomstmoment op het kantoor van uitgang, kan hij vaak niet optreden als Trader at xit. en derde partij zal deze verplichting dan verzorgen. Voor de havens in Amsterdam en Rotterdam wordt de Arrival at xit-melding voor de containerservice door de terminals verzorgd. Verlaten de goederen de U via een kantoor van uitgang dat niet gelegen is in Nederland, dan is veelal de vervoerder met het begeleidingsdocument ( AD) de Trader at xit. Hij meldt met zijn AD de aankomst op het buitenlandse kantoor van uitgang. 6.2 Ken uw verantwoordelijkheid! Bedrijven met een eigen douaneaangifteapplicatie (zoals CustomsController van Beurtvaartadres) kunnen de 150-dagentermijn eenvoudig actief bewaken. Daar zijn de nodige maatregelen ter opvolging van de exportaangifte voor genomen. De brancheorganisaties maken zich echter zorgen om exporterende bedrijven die een externe partij de elektronische aangifte laten verzorgen. Tussen de exporterende bedrijven en de externe partij verloopt de communicatie niet altijd even soepel. De exporterende bedrijven vragen ook nauwelijks naar eventuele openstaande aangiften, meestal door onwetendheid op het douanevlak. Voorkom extra btw-afdracht Voor iedereen die exporteert, kan de 150-dagentermijn een negatief gevolg hebben. De teller loopt en als u niet kunt aantonen dat uw goederen de EU hebben verlaten, dan stelt de douane na 150 dagen de aangifte ambtshalve buiten werking. Besteedt u uw uitvoeraangifte uit, dan kan het voorkomen dat u als exporteur dit niet eens te weten komt! Dit kan betekenen dat u voor uw uitvoeraangifte alsnog btw moet afdragen. U kunt immers niet aantonen dat de goederen de EU daadwerkelijk hebben verlaten. Heeft u een tool als CustomsController tot uw beschikking, dan blijft u in control en kunt u de eventuele btw-afdracht eenvoudig voorkomen.

15 7. CustomsController De online aangiftesoftware CustomsController is ook geschikt voor uw uitvoeraangifte. Hoe werkt CustomsController en wat zijn uw voordelen? Tegenwoordig is het onmogelijk om nog op de traditionele manier aangifte te doen. Elektronisch aangeven met CustomsController biedt u als ondernemer uitkomst. U hoeft geen rekening te houden met de steeds veranderende douanewetten en -regelgeving. U beschikt namelijk altijd en overal over een actuele online aangifteapplicatie. Updates worden centraal voor u uitgevoerd en de digitale aangifte verloopt vlot. ASP-oplossing CustomsController is een ASP-oplossing. ASP staat voor Application Service Providing, wat betekent dat u gebruik kunt maken van de applicatie als internetdienst. De fysieke locatie van CustomsController is de beveiligde hostingomgeving van Beurtvaartadres. U logt via een internetverbinding in op deze omgeving. Met de beschikbaarheid van steeds hogere bandbreedtes tegen steeds lagere kosten, is ASP een serieus alternatief voor de klassieke inhouse softwarevariant. Modules Alle douanedisciplines bevinden zich in één pakket, dat u modulair kunt uitbreiden. U kunt onder meer kiezen voor de volgende modules: Douane Sagitta Uitvoer Douane Sagitta Invoer ECS EMCS Aankomst EMCS Vertrek Trader-at-Exit Portbase Transit Aankomst Transit Vertrek Borgregistratie Up- en Download Interface Automatische Aangifte Verwerking T2L(F) / T5 document afdrukken Management 7.1 Hoe werkt CustomsController? CustomsController is geschikt voor een groot aantal douanediensten. Sagitta Invoer en Uitvoer, Transitaangiften, ECS, Trader-at-Exit, accijnszaken (EMCS)... CustomsController is uw complete centrale online douane-ingang. Helder en eenvoudig CustomsController is ontwikkeld met uw gebruiksgemak als uitgangspunt. Als u de wizards doorloopt, wordt u stapsgewijs door het aangifteproces geleid. Zie figuur 1. Multi-user CustomsController is een online applicatie en daardoor geschikt als multi-useromgeving. U kunt dus met meerdere medewerkers tegelijk aangiften afhandelen. Of u nu op kantoor, onderweg of op een tijdelijke locatie werkt, CustomsController is altijd bereikbaar.

16 Figuur 1. Doorloop de wizards en laat u door het aangifteproces leiden Helpdesk Dankzij de wizards maken we het u gemakkelijk. Heeft u toch vragen? Download de handleiding op onze website, benut de online helpfunctie of neem contact op met onze professionele helpdesk. Control Center Het hart van CustomsController is het Control Center. Hier kunt u al uw aangiften bewerken én beheren. Diverse zoekopties helpen u om gegevens snel boven water te krijgen. Bovendien kunt u op gebruikersniveau filters definiëren. Zie figuur 2.

17 Figuur 2. Maximaal overzicht vindt u in het Control Center Bespaar tijd door gegevens op te slaan Het is mogelijk adressen, artikel- en bijvoorbeeld statistiekinformatie vast te leggen in stamtabellen. U kunt de gegevens dan heel eenvoudig opnieuw gebruiken. Lijken uw aangiften vaak op elkaar? Profiteer dan van de recepturen. Dit zijn gedeeltelijk ingevulde aangiften, die u alleen nog hoeft aan te vullen. Deze recepturen kunt u zelf onbeperkt aanmaken en beheren. Berichtcontrole voor extra zekerheid Het is belangrijk dat uw aangiften correct en volledig zijn. CustomsController helpt u daarbij. Voordat u uw aangiften naar de douane verstuurt, worden zij automatisch gecontroleerd. Voldoet een aangifte niet aan de minimale eisen van de douane, dan ontvangt u een melding en kunt u direct de ontbrekende of foutieve informatie corrigeren. Daarna wordt de aangifte alsnog aangeboden aan de douane. Moeiteloos (eventueel volautomatisch) importeren en exporteren van gegevens Ordergegevens uit uw interne logistieke systemen leest u moeiteloos in met de praktische module Up- en Download Interface. Maar CustomsController biedt meer gebruiksgemak. Met de module Automatische Aangifte Verwerking importeert en exporteert u uw aangiftegegevens automatisch in real time. U kunt aangiften dus volledig geautomatiseerd versturen en retourberichten verwerken en afdrukken. Daarmee bespaart u tijd en heeft u een geïntegreerd douaneaangiftesoftwaresysteem. Constante verbinding met de douane CustomsController is een webbased applicatie. Als u verbinding met internet heeft, heeft u ook meteen verbinding met de douane. U hoeft dus geen moeite meer te doen de communicatie op gang te brengen. CustomsController communiceert de douaneberichten via Digipoort van en naar de douane. Digipoort is het elektronische postkantoor van de overheid voor bedrijven.

18 Unieke architectuur combineert veiligheid met gebruiksgemak Beurtvaartadres beseft hoe belangrijk veiligheid en gebruiksgemak zijn. Bij de ontwikkeling van de applicatie is daar dan ook rekening mee gehouden. Iedere aangever werkt in zijn eigen database, waarvan dagelijks automatisch een back-up wordt gemaakt. Het inloggen kunt u verbinden aan het IP-adres van uw pc. Als u dan met CustomsController werkt, worden gegevens encrypted uitgewisseld tussen uw pc en de database. Meer weten? Wilt u meer informatie over CustomsController? Kijk op of neem contact op met Beurtvaartadres douane. Telefoon: Alle voordelen van CustomsController Automatische updates en/of onderhoud Geen vaste werkplek nodig Automatische back-up van gegevens 24/7 toegang tot het systeem Maximale veiligheid dankzij geavanceerde encryptie Altijd verbinding met de douane Werkt op iedere computer met internetverbinding Alle douanemodules, inclusief Uitvoer, in één pakket envoudig werken met wizards Direct en duidelijk overzicht met het Control Center Volledige integratie (import- en exportfaciliteiten) met interne systemen Douanetechnische controle vóór het versturen

19 Begrippenlijst Domiciliëringsprocedure uitvoer Met een 'domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aangifte' mag u de aangifte ten uitvoer elektronisch indienen bij de douane. U doet alle uitvoerformaliteiten binnen uw eigen bedrijf. De douane controleert u steekproefsgewijs. EU De Europese Unie (EU) is een organisatie, bestaande uit 27 Europese lidstaten. De geschiedenis van de EU gaat terug tot de jaren vijftig. Binnen de EU wordt er onder andere op politiek, economisch en juridisch vlak samengewerkt. CDW De Europese wetgeving inzake douane is geregeld in verordeningen. De regels zijn dus direct op alle burgers en bedrijven in de Europese Unie van toepassing. De belangrijkste regels liggen vast in het communautair douanewetboek (CDW). MCC Het MCC is de opvolger van het huidige communautair douanewetboek (CDW). Met het MCC wordt beoogd een aantal grote veranderingen door te voeren en de wetgeving te moderniseren MCCIP De uitvoeringsbepalingen van het MCC worden uitgewerkt in een aparte verordening: het MCCIP. Deze verordening vervangt de huidige Toepassingsverordening CDW VGEM De Nederlandse douane heeft verschillende taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (afgekort als VGEM). De douane houdt bijvoorbeeld toezicht op de invoer, de uitvoer en het vervoer van goederen. Daarbij controleert de douane of de bij invoer verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften. Uitvoer De douane houdt zich niet alleen bezig met het controleren van de invoer van goederen, maar heeft ook een taak bij de controle van goederen die worden uitgevoerd. Ook als u goederen uitvoert, krijgt u met de douane te maken. Voor communautaire goederen die het douanegebied van de Europese Unie verlaten, moet een aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de douane. Export Control System (ECS) De douane voert toezicht op het uitgaan van uw goederen uit met het Export Control System. Met het ECS heeft de douane een systeem waarmee snel wordt vastgesteld of ten (weder)uitvoer aangegeven goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit gebeurt door elektronische uitwisseling van informatie tussen kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang.

Transport onder schorsing van accijns

Transport onder schorsing van accijns Transport onder schorsing van accijns Wat betekent de invoering van het EMCS voor u? Redactie Hans Kienstra (Customs Partners BV) Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Eindredactie Johan Schouten (Beurtvaartadres)

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE

PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE DOUANE SPECIALE UITGAVE VOOR HET NATIONAAL DOUANECONGRES Douane & Compliance PROFESSIONALISERING VAN UW DOUANEORGANISATIE SPECIAL 2014 WWW.DOUANECONGRES.NL SHERPA DE HELDERE OPLOSSING. Unieke douanesoftware

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE

UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Voor elke zending een passende service 4 Douaneplicht waarom en wanneer 5 Douanegebieden binnen de Europese Unie 6 Invoeraangifte

Nadere informatie

Volgend. Jaarverslag 2008

Volgend. Jaarverslag 2008 Volgend Jaarverslag 28 12345 3 Diversiteit als uitdaging 4 1 juli de uitvoering in handen kreeg van de vliegtaks, een belasting Meer en meer is diversiteit een sleutelwoord voor het werk van de Belastingdienst.

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

Infobrochure. Beginnen in de bloemengroothandel. Goed voorbereid van start

Infobrochure. Beginnen in de bloemengroothandel. Goed voorbereid van start Infobrochure Beginnen in de bloemengroothandel Goed voorbereid van start Welkom in de bloemengroothandel! Startende ondernemers zijn belangrijk voor de groothandel in bloemen, planten en uitgangsmateriaal.

Nadere informatie

IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator

IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator Belastingdienst Douane IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator R.W.J. van Egmond RA J.M.J. Piepers RA Voorwoord: Als afsluiting

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Postbus 54200 3008 JE Rotterdam T 088 45 67 400 F 088 45 67 200 E fenex@fenex.nl I www.fenex.nl 2 FENEX JAARVERSLAG

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen?

Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Oorsprong en flexibiliteit in het handelsverkeer, gaat dat nog samen? Mr. G.H. van Doorn Europese Fiscale Studies Topmaster Douane 2009 / 2010 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Oorsprong

Nadere informatie

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland?

I M PORT. Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen met het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, importeren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

DHL Express Uw "TimE DEfiniTE"- En "Day DEfiniTE"- zendingen vlot Door DE DoUanE

DHL Express Uw TimE DEfiniTE- En Day DEfiniTE- zendingen vlot Door DE DoUanE DHL Express Uw "Time Definite"- en "Day Definite"- zendingen vlot door de douane Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Time Definite en Day Definite -zendingen 4 Douaneplicht: waarom en wanneer? 5 Wat

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import Of u nu fietsen wilt importeren uit China of het exclusieve verkooprecht hebt van Engels sanitair, invoer van producten of diensten vereist een aantal basisvaardigheden.

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Klaar voor digitaal ondernemen? Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Syntens Kennis en innovatie zijn van essentieel belang voor een goed draaiende economie. Daarin is een belangrijke

Nadere informatie

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland Handleiding depothouders UNICEF Nederland Versie 12 Bijgewerkt juli 2012 2 Woord vooraf... 4 1. UNICEF Nederland... 5 1.1 Organisatiestructuur... 5 1.2 Genève... 6 1.3 Consignatie... 6 1.4 Functiebeschrijving

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie