Uitvoer van goederen buiten de Europese Unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoer van goederen buiten de Europese Unie"

Transcriptie

1 Uitvoer van goederen buiten de Europese Unie Werking van het aangifteproces Uitvoer en het Export Control System

2 Redactie Hans Kienstra (CustomsPartners BV) Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Johan Schouten (Beurtvaartadres) Eindredactie Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Vormgeving LMP Communicatiestrategie & Creatie, Den Haag Fotografie istockphoto Druk NPN drukkers, Breda Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik ervan.

3 Inhoudsopgave

4 1. Inleiding Er zijn weinig dingen zeker in het leven, maar een daarvan is belasting. Tot deze categorie behoort ook de douane, belast met het heffen van belasting op het in- en uitvoeren van goederen. Er zal altijd douane zijn. In Nederland bestaat de douane al meer dan vierhonderd jaar. De douane is er om de handel met andere landen te controleren en beheersen. Soms is die controle heel intensief, zoals bij invoer. Andere keren is die controle bijna afwezig, zoals bij handel met andere landen in de Europese Unie (EU). Door de douanecontrole kan de economie van een land een beetje worden gestuurd. Douanerechten, zoals invoerrechten, maken de kostprijs van een product uit het buitenland hoger. Daardoor krijgt binnenlandse productie een relatief voordeel. Zo kan de economie van een land de concurrentie met andere landen beter volhouden. De douanecontroles voor goederen die de EU binnenkomen en uitgaan, vinden vooral plaats op basis van informatie die van tevoren digitaal naar de douane is gecommuniceerd. In deze brochure lichten wij de achtergronden en werking van het elektronische aangifteproces van uitvoer toe.

5 en voorbeeld Bij exportzendingen met een fiscaal belang zijn de controles strenger. Deze kunnen zelfs strenger zijn dan bij invoeraangiften. en voorbeeld hiervan is een aangifte voor de uitvoer van landbouwgoederen met restitutie. Deze restitutie wordt verleend om bij uitvoer van landbouwproducten naar derde landen het prijsniveau van de U op wereldmarktprijsniveau te brengen. Op deze manier kan de uitvoerrestitutie de exporteur helpen bij het overbruggen van de prijsverschillen tussen de U-markt en de wereldmarkt. Belasting & Douane Museum Mocht u meer willen weten over de geschiedenis van de douane, belastingen en accijns, bezoekt u dan eens het Belasting & Douane Museum in Rotterdam. Adres: Parklaan 14-16, 3016 BB te Rotterdam. Waarom deze brochure? Met het uitvoeren van goederen vanuit Nederland naar landen buiten de uropese Unie, dient u als exporteur aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo moeten de uitgaande goederen elektronisch worden aangegeven bij de Nederlandse douane. In deze brochure zetten wij voor u allerlei zaken rondom de douaneregeling uitvoer op een rij. De brochure start met een uitleg over de oorsprong van de douane en gaat vervolgens in op het uitvoeren en de achtergrond van de vernieuwde wetgeving. Ook leert u een aantal belangrijke begrippen en staan we stil bij de werking van het aangifteproces van uitvoer en het xport Control System. Ten slotte leest u hoe u een digitale uitvoeraangifte kunt maken met een softwarepakket als CustomsController. Achter in de brochure vindt u naast een handige begrippenlijst een overzicht van brancheorganisaties op het gebied van uitvoer en douane.

6 2. De douane en haar taken De douane heeft een aantal primaire taken: het heffen van douanerechten en het controleren van inkomende en uitgaande goederen. Daarnaast heeft zij een bewakingsfunctie en diverse taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. De douane controleert de juiste toepassing van Europese en nationale douanewetgeving. Dit is haar bewakingsfunctie. De douanewetgeving kent een uitgebreid systeem van formaliteiten en verplichtingen voor de invoer van goederen uit landen buiten de Europese Unie, waarover nog geen invoerbelastingen zijn betaald. De douane oefent haar bewakingsfunctie ook uit bij de uitvoer van deze goederen. VGEM-taken De douane heeft verschillende taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Zo ziet zij toe op de naleving van de VGEM-wetgeving. Deze wetgeving schrijft voor dat invoer, uitvoer of vervoer van bepaalde goederen in Nederland en/of de Europese Unie verboden is, of alleen is toegestaan als wordt voldaan aan (strenge) voorwaarden. Vanwege de VGEM-taken voert de douane een groot aantal controlerende, signalerende en opsporingstaken uit in opdracht van verschillende ministeries. Bijvoorbeeld op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, in verband met namaak- en strategische goederen. Nederland exportland Nederland is een echt exportland. Na de dip in 2008 is de economie gegroeid. De verwachte exportgroei voor 2010 van 8,2 procent is ruimschoots overschreden en uitgekomen op 12,5 procent. Cijfers van het CBS laten een vergelijkbaar beeld zien. Duitsland blijft onze belangrijkste handelspartner en 35 procent van de exportomzet wordt behaald door handel met landen van buiten de uropese Unie. Landen waar we vanuit Nederland in 2010 het meest naartoe exporteerden, zijn Rusland, Brazilië, China, Turkije en India.

7 3. Achtergrond en wetgeving De Europese Unie baseert veel van haar afspraken op verordeningen en richtlijnen, zoals de 'Verordening communautair douanewetboek (CDW) en de Toepassingsverordening op het communautair douanewetboek (TCDW). Het CDW wordt vervangen door het gemoderniseerde douanewetboek. Deze verordening dient uiterlijk 24 juni 2013 in werking te treden. Op 24 juni 2008 is het gemoderniseerde douanewetboek (MCC) gedeeltelijk in werking getreden. Dit is de opvolger van het huidige communautair douanewetboek. Met het MCC wordt beoogd het aantal douaneregelingen te beperken en de wetgeving te moderniseren, onder andere door vereenvoudigingen. Een voorbeeld hiervan is Centralised Clearance. Met deze vergunning kunt u in één EU-lidstaat aangifte doen voor goederen die zich in meerdere EU-lidstaten bevinden. Uitvoeringsbepalingen De uitvoeringsbepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek worden uitgewerkt in een aparte verordening: de MCCIP. Deze verordening vervangt de huidige 'Toepassingsverordening op het communautair douanewetboek'. Pas als de uitvoeringsbepalingen in de MCCIP zijn geconcretiseerd en uitgewerkt, treedt het volledige MCC in werking. De Europese Commissie is momenteel druk bezig met het opstellen van de MCCIP. Daarmee is haast geboden, omdat de verordening uiterlijk 24 juni 2013 in werking moet treden. 3.1 Uitvoer Een van de taken van de douane is de controle van goederen die worden uitgevoerd. Als u goederen uitvoert, krijgt u dus met de douane te maken. Voor communautaire goederen die het douanegebied van de EU verlaten, moet bij de douane een aangifte ten uitvoer worden gedaan. Hierbij moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen. U moet zich ook aan de regels houden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Wat zijn communautaire goederen? Goederen die geheel en al zijn verkregen (bijvoorbeeld geproduceerd of geoogst) in het douanegebied van de EU. Goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden, nadat de rechten bij invoer over deze goederen zijn betaald. Let op! Van uitvoer is sprake als u communautaire goederen buiten het douanegebied van de U brengt. Brengt u communautaire goederen vanuit Nederland over naar een ander U-land, dan is geen sprake van uitvoer, maar van een intracommunautaire transactie. U hoeft in dat geval dan ook geen uitvoeraangifte te doen bij de douane. Let op! Sommige gebieden van U-landen zijn wel deel van het grondgebied van de U, maar geen deel van het douanegebied van de U. Brengt u communautaire goederen vanuit Nederland naar zo n gebied (bijvoorbeeld Andorra), dan is er sprake van uitvoer.

8 3.2 Mogelijkheden en vergunningen Wilt u goederen uitvoeren buiten het gebied van de EU? Dan bent u verplicht elektronisch een douaneaangifte voor deze goederen in te dienen bij de douane. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: U doet de elektronische aangifte ten uitvoer zelf. U laat zich vertegenwoordigen door een derde. Deze keuze kunt u baseren op een aantal factoren die in hoofdstuk 5 uitgebreid worden toegelicht. Vergunning elektronisch aangeven uitvoer Om als exporteur zelf elektronisch aangifte te doen, heeft u een Vergunning elektronisch aangeven uitvoer nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij uw douanekantoor met een elektronisch aanvraagformulier. U dient daarbij op te geven met welk softwarepakket u met de douane gaat communiceren. Download het aanvraagformulier via Vereenvoudigde aangifte Als u aangifte doet, moet u in principe de goederen fysiek aanbrengen bij een douanekantoor. Dit betekent ook dat u de goederen daar beschikbaar houdt voor controle door de douane. Dit is erg onhandig in onze 24-uurseconomie. Daarom heeft u ook de mogelijkheid een vereenvoudigde aangifte te doen. Dit is de zogenaamde domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aangifte. U doet de elektronische aangifte ten uitvoer en alle verdere uitvoerformaliteiten dan binnen uw eigen bedrijf. U hoeft de goederen dus niet fysiek aan te brengen bij een douanekantoor.

9 4. Hoe werkt uitvoer? Voordat u goederen mag uitvoeren, moet u aan een aantal douaneverplichtingen voldoen. Voor vertrek moet u de uitvoer bijvoorbeeld elektronisch kenbaar maken bij de douane. Vervolgens krijgt u officieel toestemming om de goederen de EU uit te voeren. Welke zaken zijn van belang bij de procedure van uitvoer? De uitvoeraangifte dient te worden gedaan door de exporteur. Dat is degene die op het moment van de uitvoeraangifte eigenaar is van de uit te voeren goederen of beschikt over de goederen. Als exporteur kunt u ook voor uw rekening aangifte laten doen. U kunt zich dan direct of indirect laten vertegenwoordigen door een douaneagent of expediteur. Hierover leest u meer in hoofdstuk 5. Kantoor van uitvoer Het douanekantoor waarbij u de goederen voor uitvoer aanbrengt en waar u de aangifte indient, heet het kantoor van uitvoer. In principe moet u de uitvoeraangifte doen op de plaats waar: de exporteur is gevestigd of de goederen zijn verpakt of de goederen zijn geladen met het oog op de uitvoer. De douane streeft ernaar de goederen te controleren op een logische plaats in de logistieke keten, bijvoorbeeld daar waar de goederen worden geladen. In de meeste gevallen is dit uw bedrijfsruimte, als u gebruikmaakt van de 'domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aangifte'. Uitvoergeleidedocument De douane geeft de goederen, na een eventuele controle, vrij voor uitvoer. Dit is de toestemming tot vertrek. Deze toestemming ontvangt u elektronisch in de vorm van het Uitvoergeleidedocument, dat de goederen begeleidt tijdens het vervoer. Op dit document staat het Movement Reference Number (MRN) afgedrukt. Dit is het (Europese) unieke referentienummer van de aangifte, waarmee u of de douane de aangifte te allen tijde kan herleiden. Kantoor van uitgang Eenmaal in het bezit van het Uitvoergeleidedocument, kunt u de goederen naar het douanekantoor (laten) vervoeren van waaruit ze de EU zullen verlaten. Dit douanekantoor heet het kantoor van uitgang en kan eventueel nog een laatste controle uitvoeren. Het kantoor van uitgang controleert of aan alle verplichtingen is voldaan. Ook verstuurt dit douanekantoor een melding naar uw kantoor van uitvoer als de goederen de EU daadwerkelijk hebben verlaten. Het kantoor van uitvoer stelt u als aangever elektronisch op de hoogte van het feit dat de goederen de EU hebben verlaten (ook wel de bevestiging van uitgang genoemd). Pas nadat dit bericht is ontvangen, heeft u als exporteur aan alle douaneverplichtingen voldaan. Let op! en kantoor van uitgang kan zich ook in een andere U-lidstaat bevinden. Spreek duidelijk met uw vervoerder of klant af via welk kantoor van uitgang de goederen het douanegebied van de U zullen verlaten. Als een onjuist kantoor van uitgang wordt gebruikt, loopt de exporteur het risico niet geïnformeerd te worden over het feit dat de goederen de U hebben verlaten. Met alle administratieve gevolgen van dien.

10 Toezicht op uitgaan van goederen De douane voert het toezicht op het uitgaan van de goederen onder andere uit met het Export Control System. Met dit systeem kan de douane snel vaststellen of de ten uitvoer aangegeven goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit gebeurt door elektronische uitwisseling van informatie tussen kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang. Deze informatie omvat: de gegevens van uitvoerzendingen; de resultaten van controles; de bevestiging dat de goederen de Europese Unie hebben verlaten. Vanaf 1 december 2011 is de zogenaamde 150-dagenteller voor het Export Control System actief. Indien na een uitvoeraangifte binnen 150 dagen na aanvaarding geen bevestiging van uitgang is ontvangen, stelt de douane deze aangifte ambtshalve buiten werking. In hoofdstuk 6 leest u meer over de werking van het Export Control System. lektronische aangifte Voor de elektronische aangifte gebruikt u een speciaal douaneaangiftepakket. Bijvoorbeeld CustomsController van Beurtvaartadres, dat de informatie met DI- of XML-berichten naar de douane communiceert. DI staat voor lectronic Data Interchange. Dit is een elektronisch bericht met een gestandaardiseerde opmaak. XML staat voor extended Markup Language. Deze taal is ontworpen om wereldwijde gegevensuitwisseling tussen computersystemen mogelijk te maken. Let op! lektronisch communiceren naar de douane mag alleen met een softwarepakket dat is goedgekeurd door de douane. CustomsController van Beurtvaartadres is goedgekeurd.

11 5. Welke mogelijkheden heeft u? Als u goederen uitvoert buiten het gebied van de EU, kunt u uw douaneaangifte zelf doen of uitbesteden aan een derde. Waar moet u op letten in beide procedures? 5.1 Uitvoeraangifte uitbesteden 5.2 Uitvoeraangifte zelf doen Bij aangiften ten uitvoer en/of wederuitvoer kunt u gebruikmaken van de diensten van een douaneagent of expediteur. Hij of zij regelt dan de uitvoerformaliteiten voor u met de douane. U kunt zich op twee manieren laten vertegenwoordigen: directe vertegenwoordiging indirecte vertegenwoordiging Bij directe vertegenwoordiging doet een douaneagent in naam en voor rekening van de exporteur aangifte. De exporteur is als aangever aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Bij indirecte vertegenwoordiging doet een douaneagent aangifte in zijn eigen naam, maar voor rekening van de exporteur. De douaneagent is als aangever aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Aangiften ten uitvoer en/of wederuitvoer kunt u als exporteur zelf doen. U gebruikt daarvoor een speciale aangifteapplicatie, zoals CustomsController van Beurtvaartadres. Hiermee dient u de aangiftegegevens elektronisch in bij de douane. Na een automatische controle bij de douane volgt er een vrijgave en toestemming tot vertrek. Zelf de uitvoeraangifte indienen is in veel gevallen een heldere en eenvoudige procedure. Ondersteund door de juiste tools en support kan de afhandeling en opvolging van uw uitvoerproces efficiënter worden! Gevolgen voor de exporteur Maakt u als exporteur gebruik van een douaneagent en maakt u de uitvoeraangifte dus niet zelf op? Houd dan rekening met de uitgangspunten van directe en/of indirecte vertegenwoordiging. Zorg er te allen tijde voor dat u de aangiften regelmatig controleert. Immers, u bent als aangever aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Zie ook

12 6. Wat moet u nog meer weten? Het aangeven van goederen ten uitvoer is een heldere, procesmatige procedure. Zorg dat u goed op de hoogte bent van uw verantwoordelijkheden en weet wanneer uw goederen de EU hebben verlaten. 6.1 Het Export Control System Een belangrijk onderdeel in de uitvoerprocedure is het toezicht van de douane op het moment dat de goederen de EU zullen verlaten. Hiervoor gebruikt de douane het Export Control System (ECS). De exporteur dient zich ervan te verzekeren dat het uitgaan van de goederen - het moment dat de goederen de EU hebben verlaten - al dan niet elektronisch wordt vastgelegd in zijn exportadministratie. Dit aantonen dat goederen de EU hebben verlaten, is voor de exporteur van essentieel belang. Kan dit niet worden aangetoond (zowel elektronisch als door boeken en bescheiden ), dan is een navordering van de btw het logische gevolg. Hier zit echter niemand op te wachten! Termijn van 150 dagen Als u als exporteur zelf de uitvoeraangifte doet, bent u uitstekend in staat de informatie over uw goederen te monitoren. Het is belangrijk om van de douane een bevestiging van uitgang te ontvangen. Binnen een termijn van 150 dagen dient u er als exporteur voor te zorgen dat aan alle geldende douaneprocedures is voldaan. Als de termijn van 150 dagen wordt overschreden, dan stelt de douane de aangifte ambtshalve buiten werking. Vanzelfsprekend waarschuwt de douane u vooraf een aantal maal. Maar het is zaak de termijn van 150 dagen zelf actief te bewaken! Vooraanmelding Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven aangifte ten uitvoer, maakt het ECS een elektronische vooraanmelding aan. Het voorziene kantoor van uitgang, dat u verplicht moet invullen in de uitvoeraangifte, wordt aldus automatisch op de hoogte gesteld. Het kantoor van uitgang kan in een andere EU-lidstaat liggen. Aankomstmelding ECS Als de goederen op het kantoor van uitgang aankomen, doet de Trader at Exit een elektronische aankomstmelding ECS. De Trader at Exit is diegene die aan de douane informatie verstrekt over de goederen en de plaats waar de goederen zijn aangekomen. Door de elektronische aankomstmelding ECS is het kantoor van uitgang in de gelegenheid de zending nogmaals te controleren. Als de controle heeft plaatsgevonden, ontvangt de Trader at Exit hiervan bericht. Douanemanifest bij uitgang Nadat de goederen de EU verlaten via zee of lucht, zendt de cargadoor of luchtvaartmaatschappij een douanemanifest naar het kantoor van uitgang. Op dit douanemanifest staan alle aan boord zijnde goederen met een verwijzing naar het Movement Reference Number (MRN) van de uitvoeraangifte. Het kantoor van uitgang controleert op basis van het MRN of de gegevens in het douanemanifest en de ontvangen aankomstmeldingen ECS overeenstemmen. Als deze controle geen bevindingen oplevert, stuurt het kantoor van uitgang een bericht (bevestiging van uitgang) aan het kantoor van uitvoer dat de goederen de EU hebben verlaten. Het kantoor van uitvoer informeert op zijn beurt de aangever. Dit gebeurt elektronisch. Als u zelf als exporteur de aangifte heeft gedaan, ontvangt u dus via uw eigen software (bijvoorbeeld CustomsController) de bevestiging van uitgang. Als deze bevestiging van uitgang niet binnen 150 dagen is ontvangen van de douane, stelt de douane de aangifte ambtshalve buiten werking.

13 Schema ECS 1. De aangever/exporteur dient de aangifte ten uitvoer elektronisch in bij het douanekantoor van uitvoer. 2. Het douanekantoor van uitvoer accepteert de aangifte, krijgt van het ECS een uniek MRN toegewezen en stuurt de aangever/exporteur een elektronisch bericht: toestemming tot vertrek. 3. Het voorziene kantoor van uitgang (het douanekantoor waar de goederen de EU verlaten en opgenomen in de elektronische aangifte ten uitvoer) krijgt van de betreffende aangifte een elektronische vooraanmelding. 4. Op basis van de eerder ontvangen toestemming tot vertrek, kan de aangever/exporteur het EAD (begeleidingsdocument) met daarop het MRN afdrukken. De goederen mogen onder begeleiding van dit document vervoerd worden. 5. Wanneer de goederen bij de buitengrens van de EU aankomen, dient dat te worden gemeld bij het in de aangifte opgenomen kantoor van uitgang. Deze aankomstmelding doet de Trader at Exit. De Trader at Exit is diegene die informatie verstrekt over de goederen en over de plaats waar ze zullen aankomen bij het kantoor van uitgang. De Trader at Exit kan zijn de vervoerder, terminal, luchtvaartmaatschappij, exporteur, enzovoorts. 6. Verlaten de goederen de EU via een Nederlands kantoor van uitgang, dan is de rederij of cargadoor (als Trader at Exit) verplicht hiervoor een elektronisch douanemanifest in te dienen. Op dit manifest staan alle zendingen met hun MRN s vermeld, die zich aan boord van het schip of vliegtuig bevinden. 7. Het kantoor van uitgang vergelijkt de gegevens van alle ontvangen berichten. Is alles in orde, dan meldt het kantoor van uitgang dit elektronisch bij het kantoor van uitvoer met een bevestiging van uitgang. 8. Het kantoor van uitvoer controleert op basis van het MRN voor de ingediende uitvoeraangiften of de bevestiging van uitgang is ontvangen. Is dit het geval, dan ontvangt ook de aangever/exporteur dit bericht. De bevestiging van uitgang wordt ook wel confirmation of exit genoemd. EAD EXPORTEUR MRN AANGEVER 1 MRN 2 8 Aangifte ten uitvoer Toestemming tot vertrek Bevestiging van uitgang TRADER AT EXIT 4 3 Elektronische vooraanmelding Kantoor van uitvoer DOUANE ECS Bevestiging van uitgang 7 5 Aankomstmelding ECS 6 Douanemanifest DOUANE Kantoor van uitgang

14 Let op! Is de aangifte ten uitvoer bij een Nederlands kantoor ingediend en verlaten de goederen via een Nederlands kantoor van uitgang de U, dan dient de Trader at xit dit door een elektronisch aankomstbericht CS te melden op het kantoor van uitgang. Omdat de exporteur over het algemeen niet op de hoogte is van het aankomstmoment op het kantoor van uitgang, kan hij vaak niet optreden als Trader at xit. en derde partij zal deze verplichting dan verzorgen. Voor de havens in Amsterdam en Rotterdam wordt de Arrival at xit-melding voor de containerservice door de terminals verzorgd. Verlaten de goederen de U via een kantoor van uitgang dat niet gelegen is in Nederland, dan is veelal de vervoerder met het begeleidingsdocument ( AD) de Trader at xit. Hij meldt met zijn AD de aankomst op het buitenlandse kantoor van uitgang. 6.2 Ken uw verantwoordelijkheid! Bedrijven met een eigen douaneaangifteapplicatie (zoals CustomsController van Beurtvaartadres) kunnen de 150-dagentermijn eenvoudig actief bewaken. Daar zijn de nodige maatregelen ter opvolging van de exportaangifte voor genomen. De brancheorganisaties maken zich echter zorgen om exporterende bedrijven die een externe partij de elektronische aangifte laten verzorgen. Tussen de exporterende bedrijven en de externe partij verloopt de communicatie niet altijd even soepel. De exporterende bedrijven vragen ook nauwelijks naar eventuele openstaande aangiften, meestal door onwetendheid op het douanevlak. Voorkom extra btw-afdracht Voor iedereen die exporteert, kan de 150-dagentermijn een negatief gevolg hebben. De teller loopt en als u niet kunt aantonen dat uw goederen de EU hebben verlaten, dan stelt de douane na 150 dagen de aangifte ambtshalve buiten werking. Besteedt u uw uitvoeraangifte uit, dan kan het voorkomen dat u als exporteur dit niet eens te weten komt! Dit kan betekenen dat u voor uw uitvoeraangifte alsnog btw moet afdragen. U kunt immers niet aantonen dat de goederen de EU daadwerkelijk hebben verlaten. Heeft u een tool als CustomsController tot uw beschikking, dan blijft u in control en kunt u de eventuele btw-afdracht eenvoudig voorkomen.

15 7. CustomsController De online aangiftesoftware CustomsController is ook geschikt voor uw uitvoeraangifte. Hoe werkt CustomsController en wat zijn uw voordelen? Tegenwoordig is het onmogelijk om nog op de traditionele manier aangifte te doen. Elektronisch aangeven met CustomsController biedt u als ondernemer uitkomst. U hoeft geen rekening te houden met de steeds veranderende douanewetten en -regelgeving. U beschikt namelijk altijd en overal over een actuele online aangifteapplicatie. Updates worden centraal voor u uitgevoerd en de digitale aangifte verloopt vlot. ASP-oplossing CustomsController is een ASP-oplossing. ASP staat voor Application Service Providing, wat betekent dat u gebruik kunt maken van de applicatie als internetdienst. De fysieke locatie van CustomsController is de beveiligde hostingomgeving van Beurtvaartadres. U logt via een internetverbinding in op deze omgeving. Met de beschikbaarheid van steeds hogere bandbreedtes tegen steeds lagere kosten, is ASP een serieus alternatief voor de klassieke inhouse softwarevariant. Modules Alle douanedisciplines bevinden zich in één pakket, dat u modulair kunt uitbreiden. U kunt onder meer kiezen voor de volgende modules: Douane Sagitta Uitvoer Douane Sagitta Invoer ECS EMCS Aankomst EMCS Vertrek Trader-at-Exit Portbase Transit Aankomst Transit Vertrek Borgregistratie Up- en Download Interface Automatische Aangifte Verwerking T2L(F) / T5 document afdrukken Management 7.1 Hoe werkt CustomsController? CustomsController is geschikt voor een groot aantal douanediensten. Sagitta Invoer en Uitvoer, Transitaangiften, ECS, Trader-at-Exit, accijnszaken (EMCS)... CustomsController is uw complete centrale online douane-ingang. Helder en eenvoudig CustomsController is ontwikkeld met uw gebruiksgemak als uitgangspunt. Als u de wizards doorloopt, wordt u stapsgewijs door het aangifteproces geleid. Zie figuur 1. Multi-user CustomsController is een online applicatie en daardoor geschikt als multi-useromgeving. U kunt dus met meerdere medewerkers tegelijk aangiften afhandelen. Of u nu op kantoor, onderweg of op een tijdelijke locatie werkt, CustomsController is altijd bereikbaar.

16 Figuur 1. Doorloop de wizards en laat u door het aangifteproces leiden Helpdesk Dankzij de wizards maken we het u gemakkelijk. Heeft u toch vragen? Download de handleiding op onze website, benut de online helpfunctie of neem contact op met onze professionele helpdesk. Control Center Het hart van CustomsController is het Control Center. Hier kunt u al uw aangiften bewerken én beheren. Diverse zoekopties helpen u om gegevens snel boven water te krijgen. Bovendien kunt u op gebruikersniveau filters definiëren. Zie figuur 2.

17 Figuur 2. Maximaal overzicht vindt u in het Control Center Bespaar tijd door gegevens op te slaan Het is mogelijk adressen, artikel- en bijvoorbeeld statistiekinformatie vast te leggen in stamtabellen. U kunt de gegevens dan heel eenvoudig opnieuw gebruiken. Lijken uw aangiften vaak op elkaar? Profiteer dan van de recepturen. Dit zijn gedeeltelijk ingevulde aangiften, die u alleen nog hoeft aan te vullen. Deze recepturen kunt u zelf onbeperkt aanmaken en beheren. Berichtcontrole voor extra zekerheid Het is belangrijk dat uw aangiften correct en volledig zijn. CustomsController helpt u daarbij. Voordat u uw aangiften naar de douane verstuurt, worden zij automatisch gecontroleerd. Voldoet een aangifte niet aan de minimale eisen van de douane, dan ontvangt u een melding en kunt u direct de ontbrekende of foutieve informatie corrigeren. Daarna wordt de aangifte alsnog aangeboden aan de douane. Moeiteloos (eventueel volautomatisch) importeren en exporteren van gegevens Ordergegevens uit uw interne logistieke systemen leest u moeiteloos in met de praktische module Up- en Download Interface. Maar CustomsController biedt meer gebruiksgemak. Met de module Automatische Aangifte Verwerking importeert en exporteert u uw aangiftegegevens automatisch in real time. U kunt aangiften dus volledig geautomatiseerd versturen en retourberichten verwerken en afdrukken. Daarmee bespaart u tijd en heeft u een geïntegreerd douaneaangiftesoftwaresysteem. Constante verbinding met de douane CustomsController is een webbased applicatie. Als u verbinding met internet heeft, heeft u ook meteen verbinding met de douane. U hoeft dus geen moeite meer te doen de communicatie op gang te brengen. CustomsController communiceert de douaneberichten via Digipoort van en naar de douane. Digipoort is het elektronische postkantoor van de overheid voor bedrijven.

18 Unieke architectuur combineert veiligheid met gebruiksgemak Beurtvaartadres beseft hoe belangrijk veiligheid en gebruiksgemak zijn. Bij de ontwikkeling van de applicatie is daar dan ook rekening mee gehouden. Iedere aangever werkt in zijn eigen database, waarvan dagelijks automatisch een back-up wordt gemaakt. Het inloggen kunt u verbinden aan het IP-adres van uw pc. Als u dan met CustomsController werkt, worden gegevens encrypted uitgewisseld tussen uw pc en de database. Meer weten? Wilt u meer informatie over CustomsController? Kijk op of neem contact op met Beurtvaartadres douane. Telefoon: Alle voordelen van CustomsController Automatische updates en/of onderhoud Geen vaste werkplek nodig Automatische back-up van gegevens 24/7 toegang tot het systeem Maximale veiligheid dankzij geavanceerde encryptie Altijd verbinding met de douane Werkt op iedere computer met internetverbinding Alle douanemodules, inclusief Uitvoer, in één pakket envoudig werken met wizards Direct en duidelijk overzicht met het Control Center Volledige integratie (import- en exportfaciliteiten) met interne systemen Douanetechnische controle vóór het versturen

19 Begrippenlijst Domiciliëringsprocedure uitvoer Met een 'domiciliëringsprocedure uitvoer met elektronische aangifte' mag u de aangifte ten uitvoer elektronisch indienen bij de douane. U doet alle uitvoerformaliteiten binnen uw eigen bedrijf. De douane controleert u steekproefsgewijs. EU De Europese Unie (EU) is een organisatie, bestaande uit 27 Europese lidstaten. De geschiedenis van de EU gaat terug tot de jaren vijftig. Binnen de EU wordt er onder andere op politiek, economisch en juridisch vlak samengewerkt. CDW De Europese wetgeving inzake douane is geregeld in verordeningen. De regels zijn dus direct op alle burgers en bedrijven in de Europese Unie van toepassing. De belangrijkste regels liggen vast in het communautair douanewetboek (CDW). MCC Het MCC is de opvolger van het huidige communautair douanewetboek (CDW). Met het MCC wordt beoogd een aantal grote veranderingen door te voeren en de wetgeving te moderniseren MCCIP De uitvoeringsbepalingen van het MCC worden uitgewerkt in een aparte verordening: het MCCIP. Deze verordening vervangt de huidige Toepassingsverordening CDW VGEM De Nederlandse douane heeft verschillende taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (afgekort als VGEM). De douane houdt bijvoorbeeld toezicht op de invoer, de uitvoer en het vervoer van goederen. Daarbij controleert de douane of de bij invoer verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften. Uitvoer De douane houdt zich niet alleen bezig met het controleren van de invoer van goederen, maar heeft ook een taak bij de controle van goederen die worden uitgevoerd. Ook als u goederen uitvoert, krijgt u met de douane te maken. Voor communautaire goederen die het douanegebied van de Europese Unie verlaten, moet een aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de douane. Export Control System (ECS) De douane voert toezicht op het uitgaan van uw goederen uit met het Export Control System. Met het ECS heeft de douane een systeem waarmee snel wordt vastgesteld of ten (weder)uitvoer aangegeven goederen de Europese Unie hebben verlaten. Dit gebeurt door elektronische uitwisseling van informatie tussen kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang.

20 Overheids- en brancheorganisaties EVO EVO is de toonaangevende belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders in handel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening. EVO zet zich in om het rendement van de leden te verbeteren door de bereikbaarheid te bevorderen en het beheer van goederenstromen doelmatiger te laten verlopen. Kerntaken van EVO zijn collectieve belangenbehartiging, informatie en voorlichting, opleiding en training en bedrijfsadvisering. De leden van EVO zijn verantwoordelijk voor meer dan tachtig procent van alle goederenverplaatsingen in Nederland, inclusief import en export. Over weg, water, rails en door de lucht. Vrijwel alle bedrijven hebben ook te maken met afgifte en het vervoer, de ontvangst of verwerking van afvalstoffen. EVO Signaalrood SG ZOETERMEER (Wijk 18) Postbus AJ ZOETERMEER T F E I NBB Het Nederlandsch Binnenvaartbureau (NBB) behartigt sinds 1929 de belangen van beurtvaartbedrijven. In 1997 heeft de overheid het wettelijke vergunningenverschil weggehaald. Nog steeds behartigt het NBB de belangen van de bedrijven die meer doen dan varen alleen, bijvoorbeeld het voor- en natransport regelen en overslag. Maar ook de Waddenbootdiensten zijn bij het NBB aangesloten. In 1999 is een samenwerking gestimuleerd van een groot aantal bedrijven dat werkt onder de naam Bulcontrans. Bulcontrans houdt zich bezig met het vervoer tussen containerterminals en het vervoer van massagoederen, houtsnippers, mest, heipalen, granen, staal, vliegtuigonderdelen, et cetera. NBB Vasteland 12e 3011 BL ROTTERDAM Postbus KC ROTTERDAM T F E Transport en Logistiek Nederland (TLN) TLN is de belangenbehartiger voor het beroepsgoederenvervoer en de logistieke dienstverlening. Een ondernemersorganisatie met ongeveer zesduizend leden. Een vereniging die opkomt voor de belangen van de hele bedrijfstak. Steunpilaar en adviseur voor de individuele ondernemer. Toonaangevend gesprekspartner voor gemeenten, provincies, de rijksoverheid en de politiek in Den Haag en Brussel. TLN Boris Pasternaklaan DA ZOETERMEER Postbus KS ZOETERMEER T F E I Fenedex Fenedex is een particuliere vereniging van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. Fenedex is onafhankelijk en niet politiek gericht. Onze organisatie brengt kennis en ervaring bij elkaar en verrijkt die. Zo stelt Fenedex haar leden in staat om succesvol te ondernemen op buitenlandse markten. Met meer dan 1150 leden en ruim 4000 klanten is Fenedex hét gezicht van exporterend Nederland. Fenedex Raamweg HL Den Haag Postbus LK Den Haag T F E I

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1 In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport Goederenvervoer Nederland NBB, Nederlandsch

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) 2 Eenvoudig en probleemloos exporteren via Rotterdam en Amsterdam 3 Portbase: Aandeelhouders Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam Gezamenlijk Port Community System

Nadere informatie

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Douane Nederland 1 > 1 Postbus 74 7300 AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) 577 66 55 Datum 16 april 2009

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

Transport onder schorsing van accijns

Transport onder schorsing van accijns Transport onder schorsing van accijns Wat betekent de invoering van het EMCS voor u? Redactie Hans Kienstra (Customs Partners BV) Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Eindredactie Johan Schouten (Beurtvaartadres)

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Informatieblad Maart 2013 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Inhoudsopgave 1 Waarom dit informatieblad 1 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 1 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)

Nadere informatie

Transport onder schorsing van accijns

Transport onder schorsing van accijns Transport onder schorsing van accijns Wat betekent de invoering van het EMCS voor u? Redactie Hans Kienstra (Customs Partners BV) Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Eindredactie Johan Schouten (Beurtvaartadres)

Nadere informatie

Shipment Processing Software

Shipment Processing Software Shipment Processing Software Eén geïntegreerde softwareoplossing voor het automatisch opmaken van alle soorten (export) documenten, het afhandelen van de digitale communicatie met alle betrokken instanties

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij uitvoer

Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer per 6 april 2008 Met ingang van 6 april 2008 wordt de vertegenwoordiging bij uitvoer in het Sagitta Uitvoersysteem geïmplementeerd. Dit heeft

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

AVVC. Algemene Veevervoercondities

AVVC. Algemene Veevervoercondities AVVC Algemene Veevervoercondities In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport KNV, Koninklijk Nederlands Vervoer NBB, Nederlandsch

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Rianne Groffen Directeur Marketing & Sales Nils Minor Sales Manager Achterland services

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD INHOUD 2 Inleiding 2 Wat houdt directe vertegenwoordiging in? 3 Toepassing directe vertegenwoordiging 4 Begrip direct vertegenwoordiger en vertegenwoordigde 4 Wie kan zich direct laten vertegenwoordigen

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V.

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken. (EX-a, EU-a en CO-a) Sinds oktober 2016 aangesloten op de nieuwe software van de douane AGS uitvoer. ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) Excise Movement and Control System (EMCS) EMCS EMCS?? Oh EMCS!! Dan begrijp ik wat u bedoelt European Modular Cultivation System Sfg A New Experiment Facility for Biological Research on the International

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Efficiënte oplossingen voor transport en logistiek

Efficiënte oplossingen voor transport en logistiek Efficiënte oplossingen voor transport en logistiek Inhoudsopgave Een woord vooraf Al meer dan 85 jaar levert Beurtvaartadres alle papieren documenten die het nationaal en internationaal goederentransport

Nadere informatie

de regels van de kunst

de regels van de kunst Stap voor stap uw importplan voorbereiden en uitwerken? Het kan... met het e-book Importeren volgens de regels van de kunst VRAGEN WAAROP U EEN ANTWOORD VINDT IN DIT E-BOOK: Hoe bereid ik mijn importproject

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg

Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport Goederenvervoer

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

Het Douanewetboek van de Unie

Het Douanewetboek van de Unie Het Douanewetboek van de Unie "the day after" Douanecongres 2016 Harry Mulder 13 oktober 2016 Inhoud Actuele wetgeving Overgangsbepalingen Richtsnoeren Werk in uitvoering Aandachtspunten 13 oktober 2016

Nadere informatie

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan:

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan: Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzen Douaneprocedures D.I. 521.103 Mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTSnetwerk _ D.D. 243.574 Brussel, 7 februari 2003 Bijlagen:

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer INHOUD 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer 1 BEGUNSTIGDE VERRICHTINGEN Inleiding Begunstigde verrichtingen worden weergegeven in het CDW: Titel VI. De begunstigde

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg

Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport Goederenvervoer Nederland

Nadere informatie

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen Nationaal forum D&A Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april 2017 1 Alternatief bewijs Alternatief bewijs van uitgang (uitvoer) Artikel 335 IA 2447/2015 Alternatief bewijs van zuivering (transit) Artikel

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?!

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Door: Drs. S. van der Pligt- Benito Postmaster 2012-2013 Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen.2 1. Inleiding 1.1 Introductie...3 1.2 Aanleiding...3 1.3 Probleemstelling..4

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES SUMMIERE AANGIFTE BIJ BINNENKOMST EN BIJ UITGAAN INVOER EN UITVOER NAAR IRAN, NOORD-KOREA EN LIBIE

Nadere informatie

Aanmelden als exposant of sponsor? Ga naar: http://www.factuurcongres.nl/profileren 1

Aanmelden als exposant of sponsor? Ga naar: http://www.factuurcongres.nl/profileren 1 1 1. ORGANISATIE DIE DE PRAKTIJKCASE AANLEVERT Naam Bedrijfsomschrijving Ricoh Nederland Adres Utopialaan 25 Ricoh is leverancier van IT & documentmanagement oplossingen. Dankzij de sleutelrol die Ricoh

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu.

Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu. Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu. Johan de Groot Accountmanager voor softwareontwikkelaars douane 1 WAAROM AGS Sagitta-systemen DSI en DSU verouderd.

Nadere informatie

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek?

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? In deze lesvorm wordt de (douane)wetgeving die in Nederland van toepassing is, uiteengezet. Het doel is de cursist inzicht te geven in de structuur

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur.

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. AGS in de praktijk AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. Jeroen de Roode Beurtvaartadres John Schutten Stratech AGS in de praktijk Stand van zaken Gevolgen voor uw Uitvoer aangifteproces

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

EMCS - project Algemene voorstelling

EMCS - project Algemene voorstelling EMCS EMCS - project Algemene voorstelling Deel I : Wetgeving Dienst Accijnsprocedures (D.A.) Oktober / november 2009 1 Inhoud Inleiding Stand van zaken inzake wetgeving Implementatie Nationale toepassingen

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES NCTS BEËINDIGING VAN DE REGELING COMMU- NAUTAIR/GEMEENSCHAPPELIJK DOUANE- VERVOER ALTERNATIEF

Nadere informatie

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen Vraag 1 Wie zijn in Nederland aangewezen als douaneautoriteiten? Zoek ook in de nationale wetgeving. Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef aan wat de status is van

Nadere informatie

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane Bouwstenen van de douanetechniek Jan Norbruis Douane Het Douanewetboek van de Unie en de Vrije zone type II op Schiphol Douane Nederland DLK/VT&I/CDW 18 februari 2016 Even opfrissen de Vrije Zone type

Nadere informatie

Internetbeurzen 1. Inleiding

Internetbeurzen 1. Inleiding Internetbeurzen 1. Inleiding Tot slot een woordje over dat andere actuele thema op het gebied van wegvervoer: vrachtbeurzen op internet of, zoals zij zichzelf noemen, vrachtuitwisselingssites. Nederland

Nadere informatie

the european customs network

the european customs network the european customs network the european customs network Uw partner in douanezaken Heeft u handel met landen buiten de Europese Unie en dat zijn ook Zwitserland en Noorwegen? Dan weet u hoe belangrijk

Nadere informatie

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving Inzicht in: douanewetgeving De douaneregels gaan veranderen. Met het moderniseren van de communautaire douanewetgeving wil de Europese Unie de lidstaten dwingen uniforme regels toe te passen. Voor het

Nadere informatie

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 NL L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 414/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 april 2009 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat in bijlage dezes een herziene beleidsnota van het voorzitterschap over het in hoofde genoemde voorstel.

Voor de delegaties gaat in bijlage dezes een herziene beleidsnota van het voorzitterschap over het in hoofde genoemde voorstel. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2006 (21.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2005/0246 (COD) 14776/1/06 REV 1 UD 107 ENFOCUSTOM 78 MI 186 COMER 195 TRANS 281 CODEC 1224 NOTA van: het

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Agenda: First sale, royalty s en verbondenheid

Nadere informatie

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Douane Belastingdienst en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Februari 2016 DO 363-1Z*1FD Bloktijd buiten openstellingsuren verlopen? en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Nadere informatie

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften Bijeenkomst 6 Douaneaangiften 1 Bijeenkomst 6 Wat is een douaneaangifte Wanneer en hoe van een douaneaangifte? Wat zijn de verschillende stappen? De begrippen: aangever en vertegenwoordiger Vereenvoudigde

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 409 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013

Nadere informatie

WG BINNENBRENGEN. Nationaal Forum 24 februari 2017

WG BINNENBRENGEN. Nationaal Forum 24 februari 2017 WG BINNENBRENGEN Nationaal Forum 24 februari 2017 VERGADERING 14/02/2017 ANALYSE INKOMEND PROCES - Analyse ENS volgt later (rekening houden met MRN) - Aangifte TO zal moeten refereren naar MRN ENS - Basis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten.

Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten. Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten. De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. In sva / Stichting Vervoeradres,

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie NL Europese Gemeenschap Derde landen Elektronisch aanmelden (CLIENT) NL NL Invoer in NL NL NL Entrepot in NL NL lidstaat Invoer / Entrepot

Nadere informatie

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn Plantenziektenkundige Dienst Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn 1. De documentcontrole (document = fyto-certificaat) wordt gebaseerd op de elektronische vooraanmelding. Indien de vooraanmelding

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Informatie over schriftelijke opgave voor de

Informatie over schriftelijke opgave voor de Informatie over schriftelijke opgave voor de - aanvullende aangifte domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen - aanvullende aangifte vereenvoudigde aangifte in het vrije verkeer brengen Versie

Nadere informatie

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Thierry Piraux Operations Bergen 1 DOUANEACTUALITEIT Douane-entrepots AEO Systeem REX Archivering DV1 Doorlopende zekerheid LP/LLP 2 Douane-entrepots

Nadere informatie

1 ECS Portal Schermen

1 ECS Portal Schermen 1 ECS Portal Schermen Het scherm bestaat uit drie delen: 1. Zoekfilter Hiermee kunt u aan de hand van een aantal filters zendingsinformatie ophalen; 2. Zoek resultaten Hier staan de gevonden zendingen

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0146)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0146) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0146) Douanedeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Douanedeclarant (m/v) 1.2 Definitie De douanedeclarant staat in voor het adviseren over en het verzorgen van de volledige afhandeling

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

Welkom! Programma. 9 april Webinar "vertegenwoordiging in douanezaken" Webinar. Vertegenwoordiging in douanezaken

Welkom! Programma. 9 april Webinar vertegenwoordiging in douanezaken Webinar. Vertegenwoordiging in douanezaken Webinar Vertegenwoordiging in douanezaken Welkom! Programma Verschillende vormen van vertegenwoordiging Voorwaarden De (juiste) volmacht Vertegenwoordiging in de praktijk: Gebreken in de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Hoe werkt AGS Uitvoer

Hoe werkt AGS Uitvoer AGS WEBINAR Agenda Hoe werkt AGS Uitvoer? Hoe maak ik een aangifte? Invullen van de aangifte, waar moet ik op letten? Tips en Tricks Printer instelling AGS Retourberichten - aangifte corrigeren DTV (Douane

Nadere informatie

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de uitvoering van de T5-procedure door de NVWA in geval van kanalisatie naar het bedrijf van bestemming van dierlijke producten bij invoer of wederinvoer

Nadere informatie