EMCS - project Algemene voorstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMCS - project Algemene voorstelling"

Transcriptie

1 EMCS EMCS - project Algemene voorstelling Deel I : Wetgeving Dienst Accijnsprocedures (D.A.) Oktober / november

2 Inhoud Inleiding Stand van zaken inzake wetgeving Implementatie Nationale toepassingen 2

3 Inleiding Waarom EMCS? (Excise Movement and Control System) 1998: groep op Hoog niveau Vaststelling: fraude voornamelijk bij vervoer onder schorsingsregeling van accijnsproducten Voorstel: uniform systeem voor controle Basis voor EMCS Geen wijziging inzake V.G.D. (Vereenvoudigd Geleidedocument) 3

4 Inhoud Inleiding Stand van zaken inzake wetgeving Implementatie Nationale toepassingen 4

5 Stand van zaken Europese wetgeving (1) Beschikking nr. 1152/2003/EG (PB EU 1/07/2003) - Instellen geautomatiseerd systeem Voor verwerking gegevens over controle en verkeer accijnsproducten onder schorsingsregeling Inwerkingtreding: voorzien binnen 6 jaar na Beschikking (verlaat door beslissing van de Directeurs generaal) Vaststellen taakverdeling EC lidstaten 5

6 Stand van zaken Europese wetgeving (2) Richtlijn 2008/118/EG van 16/12/2008 (PB EU 14/01/2009) Intrekking van Richtlijn 92/12/EEG Inwerkingtreding voorzien op 01/04/2010 Verbeterde structuur en verwoordingen Modernisering van huidige procedures Verplichting van gebruik geautomatiseerd systeem voor vervoer onder schorsingsregeling (EMCS) Papieren AGD wordt vervangen door e-ad Art. 21 tot en met 31 6

7 Stand van zaken Europese wetgeving (3) Richtlijn 2008/118/EG: Art. 17 Algemene principes bij verzending onder de schorsingsregeling: Van belastingentrepot naar: Een ander belastingentrepot (*) Een geregistreerde geadresseerde (*) Een plaats waar goederen grondgebied EU verlaten Een vrijgestelde geadresseerde wanneer goederen uit een andere lidstaat worden verzonden Van plaats van invoer naar: Een belastingentrepot (*) Een geregistreerde geadresseerde (*) Een plaats waar goederen grondgebied EU verlaten Een vrijgestelde geadresseerde wanneer goederen uit een andere lidstaat worden verzonden EN worden verzonden door een geregistreerde afzender 7

8 Stand van zaken Europese wetgeving (4) Richtlijn 2008/118/EG: Art. 17 *Afwijking mogelijk: Goederen kunnen rechtstreeks afgeleverd worden naar plaats van rechtstreekse aflevering op grondgebied lidstaat van bestemming Voorwaarden: 1) Lidstaat van bestemming bepaalt voorwaarden 2) Plaats van rechtstreekse aflevering moet aangeduid zijn door erkend entrepothouder - bestemming of geregistreerde geadresseerde 3) Niet mogelijk voor tijdelijk geregistreerde geadresseerde 8

9 Stand van zaken Europese wetgeving (5) Richtlijn 2008/118/EG - nieuw begrip: Geregistreerde afzender: een natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van invoer, alleen toestemming heeft gekregen om, onder de door die autoriteiten vastgestelde voorwaarden, bij de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling te verzenden wanneer zij overeenkomstig artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 in het vrije verkeer worden gebracht Toepassing in België: vergunning aanvragen bij gewestelijk directeur een erkend entrepothouder zal zijn zekerheid niet meer kunnen gebruiken zoals momenteel om een AGD IMP op te stellen zonder erkend te zijn als geregistreerde afzender. erkend per vergunning voor 1 enkel invoerkantoor 9

10 Stand van zaken Europese wetgeving (6) Richtlijn 2008/118/EG - nieuw begrip: Geregistreerde geadresseerde mag alleen accijnsgoederen ontvangen onder de schorsingsregeling uit een andere lidstaat; Moet voorafgaand aan verzending zekerheid stellen voor betaling van accijns; Moet goederen in voorraadadministratie opnemen van zodra ontvangen; Controle toelaten door bevoegde autoriteiten Vergunning aanvragen bij gewestelijk directeur => vervangt geregistreerd bedrijf van nu 10

11 Stand van zaken Europese wetgeving (7) Richtlijn 2008/118/EG - nieuw begrip : Tijdelijk geregistreerde geadresseerde = geregistreerde geadresseerde MAAR - Ontvangt slechts incidenteel accijnsgoederen; - Vergunning omvat: - Welomschreven hoeveelheid - 1 afzender - Welomschreven tijdsvak - Lidstaten kunnen vergunning beperken tot 1 overbrenging - Vergunning aanvragen bij hulpkantoor over plaats van ontvangst goederen => Vervangt niet-geregistreerd bedrijf van nu 11

12 Stand van zaken Europese wetgeving (8) Richtlijn 2008/118/EG: art. 20 Overbrenging van accijnsgoederen begint: Bij verzending vanuit een belastingentrepot: wanneer de goederen het belastingentrepot verlaten, Bij invoer: wanneer ze in het vrije verkeer worden gebracht Overbrenging van accijnsgoederen eindigt: Bij verzending naar een belastingentrepot, geregistreerde geadresseerde of vrijgestelde geadresseerde: op tijdstip ontvangst goederen door geadresseerde Bij uitvoer: tijdstip waarop goederen grondgebied verlaten 12

13 Stand van zaken Europese wetgeving (9) Richtlijn 2008/118/EG: art. 21 (1) Verplicht gebruik van elektronisch administratief document (e-ad) (2) Voorlopig e-ad moet ingediend worden in lidstaat van vertrek (max. 7 dagen vóór datum van verzending) (3) Lidstaat van vertrek controleert gegevens Gegevens niet in orde: afzender wordt op de hoogte gebracht Gegevens in orde: toekennen unieke administratieve referentiecode (ARC) door lidstaat van vertrek + meedelen aan afzender (4) Lidstaat van vertrek stuurt e-ad door naar lidstaat van bestemming die doorstuurt naar bestemmeling 13

14 Stand van zaken Europese wetgeving (10) Richtlijn 2008/118/EG: art. 21 (vervolg) (5) Bij uitvoer zendt lidstaat van vertrek e-ad door naar lidstaat waar aangifte ten uitvoer is ingediend obv art. 161, 5 CDW indien andere lidstaat dan lidstaat van vertrek (6) Beweging moet vergezeld gaan van een gedrukt exemplaar van e-ad of een ander handelsdocument waarop de unieke administratieve referentiecode (ARC) duidelijk herkenbaar vermeld is Dit document moet op ieder moment van de overbrenging getoond kunnen worden door de persoon die de goederen vergezelt 14

15 Stand van zaken Europese wetgeving (11) Richtlijn 2008/118/EG: art. 21 (vervolg) (7) De afzender mag e-ad annuleren zolang de overbrenging nog niet is aangevangen (8) Laat wijziging van bestemming toe door de afzender 15

16 Stand van zaken Europese wetgeving (12) Richtlijn 2008/118/EG: art. 22 Vervoer van energieproducten over zee of via binnenwaterwegen EN geadresseerde nog niet gekend op moment van indienen voorlopig e-ad door afzender Lidstaat van vertrek kan vergunning afleveren om gegevens geadresseerde nog niet in te vullen Zodra gegevens geadresseerde gekend en uiterlijk bij einde van overbrenging: afzender moet lidstaat van vertrek gegevens meedelen 16

17 Stand van zaken Europese wetgeving (13) Richtlijn 2008/118/EG: art. 23 Overbrenging van accijnsgoederen kan gesplitst worden Voorwaarden: Lidstaat van vertrek moet het toestaan; Totale hoeveelheid accijnsgoederen moet ongewijzigd blijven Splitsing moet gebeuren op grondgebied lidstaat dat splitsing toelaat De lidstaat van splitsing moet op de hoogte gebracht worden van de plaats van splitsing 17

18 Stand van zaken Europese wetgeving (14) Richtlijn 2008/118/EG: art. 24 Beschrijft de procedure voor aanzuivering van beweging naar een geadresseerde in EU: Ontvangstmelding dient te gebeuren door geadresseerde Onverwijld en uiterlijk binnen 5 werkdagen na het eindigen van de overbrenging 18

19 Stand van zaken Europese wetgeving (15) Richtlijn 2008/118/EG: art. 25 Beschrijft de procedure voor aanzuivering van uitvoer Bericht van uitvoer wordt opgesteld door EMCSapplicatie van lidstaat van uitvoer Op basis van de aftekening door douanekantoor van uitgang: via ECS-applicatie 19

20 Stand van zaken Europese wetgeving (16) Richtlijn 2008/118/EG: art. 26 Fall-back procedure bij vertrek De afzender mag overbrenging starten indien vergezeld van een papieren document met dezelfde gegevens als voorlopig e-ad Hij moet de autoriteiten van zijn lidstaat op de hoogte brengen vóór aanvang van overbrenging Van zodra systeem terug beschikbaar, voorlopig e-ad in EMCS inbrengen 20

21 Stand van zaken Europese wetgeving (17) Richtlijn 2008/118/EG: art. 27 Fall-back procedure bij aankomst Geadresseerde of lidstaat van uitvoer moet papieren document (bericht van ontvangst of bericht van uitvoer) indienen Behoudens in naar behoren gerechtvaardigde gevallen Van zodra systeem terug beschikbaar, gegevens in EMCS inbrengen 21

22 Stand van zaken Europese wetgeving (18) Richtlijn 2008/118/EG: art. 28 Bericht van ontvangst of bericht van uitvoer is bewijs dat overbrenging is beëindigd Indien geen bericht van ontvangst of van uitvoer: de beëindiging van overbrenging kan worden aangetoond door opstelling van document door: Lidstaat van bestemming of Lidstaat van uitgang Een door de geadresseerde opgesteld document met dezelfde gegevens als bericht van ontvangst of van uitvoer geldt als afdoend bewijs 22

23 Stand van zaken Europese wetgeving (19) Richtlijn 2008/118/EG: art. 29 Verordening nodig voor vaststelling van: a) Structuur en inhoud van berichten b) Voorschriften en procedures voor uitwisseling van berichten c) Structuur van de papieren documenten in geval van fallback 23

24 Stand van zaken Europese wetgeving (20) Richtlijn 2008/118/EG: art. 30 en 31 laten vereenvoudigde procedures toe Voor bewegingen uitsluitend over grondgebied van eenzelfde lidstaat mogelijkheid wordt geboden om EMCS niet te gebruiken Veelvuldige en regelmatige overbrengingen die op grondgebied van twee of meer lidstaten plaatsvinden overeenkomst tussen betrokken lidstaten nodig 24

25 Stand van zaken Europese wetgeving (21) Richtlijn 2008/118/EG: art. 46 tot 48 Inwerkingtreding: Valt samen met start EMCS: 1/4/2010 Verplicht elektronisch aanzuiveren indien e-ad ontvangen wordt uit lidstaat van vertrek Overgangsperiode tot einde 2010: papieren AGD mag nog verder gebruikt worden in lidstaat van vertrek Uitzondering: splitsing pas vanaf 1/1/

26 Stand van zaken Europese wetgeving (22) Toepassingsverordening EMCS nr. 684/2009 van 24 juli 2009 (PB EU 29/07/2009) Inhoud: toepassen van art. 29 Richtlijn 2008/118/EG Structuur en inhoud van berichten tussen Ec. Op. en lidstaten en tussen lidstaten onderling Voorschriften en procedures voor de uitwisseling van deze berichten (indien niet opgenomen in Richtlijn) Structuur van de papieren documenten in geval van fallback Vervangt Verordening 2719/92 (papieren AGD) 26

27 Stand van zaken Europese wetgeving (23) Toepassingsverordening EMCS Bepaalt inhoud van berichten (bijlage I) Voorlopig e-ad en e-ad (tabel 1) Annulering (tabel 2) Wijziging van bestemming (tabel 3) Kennisgeving van wijziging van bestemming/kennisgeving van splitsing (tabel 4) Splitsen (tabel 5) Bericht van ontvangst/bericht van uitvoer (tabel 6) 27

28 Stand van zaken Europese wetgeving (24) Toepassingsverordening EMCS In elk bericht zijn 5 soorten vakken mogelijk: Verplicht Voorwaardelijk Afhankelijk Optioneel voor de Ec. Op. Optioneel maar de lidstaat van vertrek kan ze verplicht maken Inwerkingtreding: 1/4/

29 Stand van zaken nationale wetgeving (1) Omzetting Richtlijn 2008/118/EU van 16/12/2008 in nationale wetgeving Ontwerp van wet klaar Advies betrokken diensten centrale administratie gevraagd Wetsontwerp momenteel doorgestuurd naar Kabinet voor verdere parlementaire procedure Inwerkingtreding wet: 1 april 2010 Koninklijk besluit, Ministerieel besluit en administratieve commentaar nog aan te passen ontwerp van tekst wordt opgesteld 29

30 Stand van zaken nationale wetgeving (2) Omzetting in nationale wetgeving toepassingsverordening EMCS Optionele vakken die in België verplicht gaan worden: Voorlopig e-ad en e-ad (tabel I) Vak 9c: factuurdatum Vak 9f: Tijdstip van verzending Vak 14a: BTW-nr handelaar organisator van het vervoer Vak 15: Handelaar eerste vervoerder Vak 17p: Handelsbenaming Wijziging van bestemming (tabel 3) Vak 2f: factuurdatum Vak 7a: BTW-nr handelaar nieuwe organisator van het vervoer 30

31 Inhoud Inleiding Stand van zaken inzake wetgeving Implementatie Nationale toepassingen 31

32 Implementatie (1) Op Europees niveau : implementatie verloopt in fases (1) fase 1 : ontwikkeling van algemene specificaties fase 2 : zal leiden tot bereiken FS0 en FS1 waarbij : Op 1/04/2010 De lidstaten moeten in FS0 zijn: de Ec. Op. moeten elektronisch kunnen aanzuiveren indien een e-ad elektronisch werd ontvangen De lidstaten kunnen in FS1 zijn: idem als voor FS0 + insturen van e-ad, annuleren, wijziging van bestemming. Op 1/01/2011 moeten alle lidstaten in FS1 zijn 32

33 Implementatie (2) Op Europees niveau : implementatie verloopt in fases (2) fase 3 : Op 1/01/2012 : alle lidstaten moeten in FS2 zijn, waarbij bijkomende functionaliteiten worden voorzien: integratie van EWSE en MVS, verslag van gebeurtenis, controleverslag, 33

34 Implementatie (3) Nationaal (1) De applicatie werd opgeleverd voor de testfase door de centrale administratie Vanaf najaar 2009 : testen door Ec. Op. en administratie 3 pilootfirma s 34

35 Implementatie (4) Nationaal (2) Vanaf 01/04/2010: België zal zich in FS1 bevinden Bij vertrek: Ec. Op. heeft keuze : Papieren AGD (op basis van Richtlijn 92/12/EEG) e-ad (op basis van nieuwe wetgeving) Ter bestemming: Indien papieren AGD ontvangen : aanzuivering op papier Indien e-ad ontvangen: elektronisch aanzuiveren Situatie volledig afhankelijk van gebruikt document bij vertrek (AGD of e-ad) 35

36 Schematisch, vanaf 1/04/2010 : Implementatie (5) Nationaal (3) Lidstaat van vertrek Papieren document AGD e-ad Lidstaat van bestemming FS0 Aanzuivering op papier FS1 Aanzuivering op papier FS0 Elektronische aanzuivering FS1 Elektronische aanzuivering Vanaf 1/01/2011 : FS1 voor alle lidstaten Geen papieren AGD meer Vanaf 1/01/2012 : FS2 36

37 Inhoud Inleiding Stand van zaken inzake wetgeving Implementatie Nationale toepassingen 37

38 Nationale toepassingen (1) Rechtstreekse aflevering Directe levering Principe: biedt de mogelijkheid aan de erkend entrepothouder /geregistreerde geadresseerde (B in schema) om goederen rechtstreeks te laten leveren bij een eindklant onder de schorsingsregeling Voorwaarden: Specifieke vergunning voor de erkend entrepothouderbestemmeling/geregistreerde geadresseerde waarin adressen rechtstreekse aflevering worden vermeld e-ad gebruiken voor verzending Specifieke procedure opgesteld door de Administratie 38

39 Nationale toepassingen (2) Rechtstreekse aflevering Schematisch e-ad E.E. A EMCS Bericht van ontvangst E.E. B Gegevens ontvangst 39

40 Nationale toepassingen (3) Leveringen met uitslag tot verbruik Principe: biedt de mogelijkheid aan een erkend entrepothouder A om goederen uit te slaan zonder zelf de administratieve formaliteiten te vervullen die deze uitslag met zich meebrengt (later uitgevoerd door B); Voorwaarden: Specifieke vergunning voor 2 erkend entrepothouders A stelt periodiek een globale fictieve e-ad op naar B met specifieke vermelding en verstuurt gelijktijdig naar B een listing van alle uitslagen met onder meer de datums van de uitslagen van de goederen B stelt in verbruik aan tarief geldig op datum van uitslag bij A 40

41 Nationale toepassingen (4) Leveringen met uitslag tot verbruik Schematisch E.E. A Periodieke globale e-ad Listing van uitslagen E.E. B AC-4 41

42 Nationale toepassingen (5) Globalisatie Principe: Momenteel vereenvoudigde procedure onder de vorm van periodieke globalisatie AGD s tussen BE/NE/LUX op basis van bilaterale akkoorden (art. 19, 2 van richtlijn 92/12/EG) In de toekomst: nieuw BE/NE/LUX akkoord nodig wordt momenteel besproken 42

43 Nationale toepassingen (6) Vrijgestelde geadresseerden Wie? Art. 12, 1 richtlijn 2008/118/EG, o.a. Diplomatieke of consulaire betrekkingen NAVO-strijdkrachten Drie mogelijke situaties: 1. Aankoop in België door in België gevestigde vrijgestelde geadresseerde: valt buiten EMCS 43

44 Nationale toepassingen (7) Vrijgestelde geadresseerden 2. Aankoop in andere lidstaat van in België gevestigde vrijgestelde geadresseerde: - Voorafgaand certificaat van vrijstelling aanvragen bij bevoegde dienst D.A. - Certificaat van vrijstelling bezorgen aan erkend entrepothouder in andere lidstaat - e-ad opstellen en e-ad + certificaat vergezellen goederen - Bevoegde dienst D.A. stuurt kopie e-ad en voorlopig bericht van ontvangst door aan geadresseerde - Bij aankomst goederen: geadresseerde stuurt ingevuld bericht van ontvangst naar bevoegde dienst D.A. - Bevoegde dienst D.A. geeft gegevens bericht van ontvangst in EMCS in - Verder verloop van normale procedure 44

45 Nationale bepalingen (8) Vrijgestelde geadresseerden Schematisch Aankoop in een andere lidstaat X door een in België gevestigde vrijgestelde geadresseerde : LS X BE Certificaat van vrijstelling 1 2 E.E. e-ad Dienst aangeduid door de Belgische Adm. Afgeprinte e-ad + Afgeprint bericht van ontvangst Ingevuld bericht van ontvangst Vrijgest. geadress. BE 45

46 Nationale toepassingen (9) Vrijgestelde geadresseerden 3. Aankoop in België van in andere lidstaat gevestigde vrijgestelde geadresseerde : - voorafgaand certificaat van vrijstelling aanvragen bij bevoegde dienst andere lidstaat - certificaat bezorgen aan erkend entrepothouder in België - e-ad opstellen en e-ad + certificaat vergezellen goederen - bericht van ontvangst zal ontvangen worden via EMCS vanuit andere lidstaat 46

47 47

48 EMCS EMCS - project Voorstelling voor de Ec. Op. Informatica-aspecten Oktober / november

49 Inhoud Werking op informatica-vlak Invoer & uitvoer Noodprocedure (fall-back) Toegang Nuttige links 49

50 Werking op informatica-vlak (1) Projectleider D&A Johan Leemans (Dienst Automatisering, Douane & Accijnzen) Toepassingsgebied Intracommunautaire bewegingen van communautaire accijnsproducten Nationale bewegingen van communautaire accijnsproducten Niet voor nationale accijnsproducten Interface Webapplicatie: voor ambtenaren en Ec. Op. B2B (business-to-business): eigen toepassing van Ec. Op. die communiceert met de nationale accijnsapplicatie Testomgeving voor pilootfirma s Beschikbaar vanaf einde

51 Werking op informatica-vlak (2) EMCS vanaf 1/04/2010 De voornaamste doelstelling is het automatiseren van het geleidedocument door een elektronisch proces Voornaamste voordelen zijn : Een vermindering van het administratieve werk (zowel voor de handel als voor de Administratie) Een beter zicht op de bewegingen die plaatsvinden, waardoor een betere inschatting van risico s en gerichte identificatie van controles mogelijk wordt Controle van gegevens voor verzending 51

52 Werking op informatica-vlak (3) Domeinen CCN /CSI 52

53 Werking op informatica-vlak (4) Basisscenario 53

54 Werking op informatica-vlak (5) Annulatie 54

55 Werking op informatica-vlak (6) Wijziging van bestemming 55

56 Doel Werking op informatica-vlak (7) Timers Opvolgen van bewegingen Na aflopen timer: betrokken e-ad wordt gemarkeerd in overzicht voor de Ec. Op. Wanneer Bij het verstrijken van de opgegeven reistijd werd nog geen bericht van ontvangst ontvangen Bij een niet tijdige wijziging van bestemming die vereist werd, b.v. door een weigering van de zending 56

57 Inhoud Werking op informatica-vlak Invoer & uitvoer Noodprocedure (fall-back) Toegang Nuttige links 57

58 Invoer & uitvoer (1) Invoer: 58

59 Invoer & uitvoer (2) Uitvoer : Hetzelfde principe als bij invoer voor de cross-check Enig document/e- AD ; Belangrijke wijziging indien kantoor van uitvoer verschillend is van kantoor van uitgang: Voorheen, vergezelde het AGD de goederen tot op het kantoor van uitgang. In de toekomst: EMCS tot het kantoor van uitvoer; ECS volgt de beweging tussen het kantoor van uitvoer en het kantoor van uitgang; Vervolgens bevestiging wordt door ECS aan EMCS gestuurd om mee te delen dat goederen EU verlaten hebben; EMCS maakt een bericht van uitvoer aan en vervolgens idem als voor een gewone beweging. 59

60 Inhoud Werking op informatica-vlak Invoer & uitvoer Noodprocedure (fall-back) Toegang Nuttige links 60

61 Noodprocedure (Fall-back) onbeschikbaarheid van de applicatie Zelfde voorwaarden van toepassing als PLDA inzake onbeschikbaarheid applicatie Kan zowel bij vertrek als bij bestemming Procedure: Kopie van papieren document moet naar de Administratie gestuurd worden met vermelding van specifiek nummer Inbrengen in het systeem van zodra dit opnieuw beschikbaar is 61

62 Inhoud Werking op informatica-vlak Invoer & uitvoer Noodprocedure (fall-back) Toegang Nuttige links 62

63 Webapplicatie Toegang (1) Beschikken over beveiligde toegang tot portaal van de Sociale Zekerheid Lokale beheerder aanwijzen Deze kan andere personen binnen zijn onderneming machtigen om gebruik te maken van de EMCS-applicatie https://www.socialsecurity.be/site_nl/infos/registration/index.htm Opladen van client-certificaat door elke gebruiker Een in België uitgereikte elektronische identiteitskaart Een X.509 certificaat (uitgereikt door Globalsign, ISABEL, Certipost) 63

64 Toegang (2) B2B Gebruik van EDI-berichten in XML-formaat Server certificaat nodig voor authentiseren van de server in de EMCS-applicatie indien het bedrijf zelf de communicatie opzet (Globalsign, ISABEL, Certipost, Verisign certificaten) Public key te registreren bij FOD Elektronische ondertekening van berichten te voorzien door persoonlijk certificaat: Een in België uitgereikte elektronische identiteitskaart Een X.509 certificaat (uitgereikt door Globalsign, ISABEL, Certipost) Serviceprovider Die als software-ontwikkelaar een EMCS-applicatie heeft ontwikkeld: geen registratie nodig van de applicatie, enkel registratie van de klant Fungerend als communicatieprovider: dient te beschikken over een beveiligde verbinding en heeft servercertificaat nodig 64

65 Inhoud Werking op informatica-vlak Invoer & uitvoer Noodprocedure (fall-back) Toegang Nuttige links 65

66 Nuttige links Op Europees niveau : Functional Excise System Specification (FESS) on_control/emcs_computerisation_project/index_en.htm EMCS Business Prototype (BPR) on_control/emcs_practice/index_en.htm Nationaal : Website van de Administratie der Douane & Accijnzen Aspecten m.b.t. wetgeving: regionale Directie Informatica-aspecten: MASP website Toegang: 66

67 Dank u voor uw aandacht 67

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18 april 2011 Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Centrale administratie dienst Accijnsprocedures North Galaxy Toren A, Koning Albert II-laan 33,

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 III. VERSCHULDIGDHEID EN BETALING VAN DE ACCIJNZEN... 14 1. AANGIFTE... 14 1.1 VORM EN GEBRUIK... 14 1.1.1.

Nadere informatie

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen:

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen: Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Brussel, maart 2010 correspondentieadres Centrale administratie - Dienst Accijnsprocedures & Dienst Automatisering North Galaxy, Koning Albert

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) Excise Movement and Control System (EMCS) EMCS EMCS?? Oh EMCS!! Dan begrijp ik wat u bedoelt European Modular Cultivation System Sfg A New Experiment Facility for Biological Research on the International

Nadere informatie

EMCS Geregistreerde afzender opmaken e-ad invoer

EMCS Geregistreerde afzender opmaken e-ad invoer EMCS 3.2 - Geregistreerde afzender TOELICHTING Federale Overheidsdienst - Financiën Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Historiek Editie Versie Datum Beschrijving Actie 1 Sectie 1 00 2017-06-01

Nadere informatie

Informatie over het gebruik van de Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats

Informatie over het gebruik van de Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats 1234567 Informatie over het gebruik van de Vergunning vervaardiging in een Deze informatie is bestemd voor u als houder van een Vergunning. Deze vergunning geldt voor één van de volgende accijnsgoederen:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES NCTS BEËINDIGING VAN DE REGELING COMMU- NAUTAIR/GEMEENSCHAPPELIJK DOUANE- VERVOER ALTERNATIEF

Nadere informatie

Vergunningen voor accijnsgoederenplaatsen

Vergunningen voor accijnsgoederenplaatsen Douane Belastingdienst Informatieblad Juli 2013 Vergunningen voor accijnsgoederenplaatsen Informatie over het gebruik van de Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats en de Vergunning vervaardiging

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) 12940/08 LIMITE FISC 112

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) 12940/08 LIMITE FISC 112 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) PUBLIC 12940/08 LIMITE FISC 112 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep belastingvraagstukken indirecte belasting

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

Hoofdpagina (SCR_701)

Hoofdpagina (SCR_701) Hoofdpagina (SCR_701) Dit scherm is de hoofdpagina van EMCS. De hoofdpagina wordt afgebeeld wanneer u zich aanmeldt in de applicatie. Als u een e-ad wil opzoeken kan dat ofwel via het ARC nummer van het

Nadere informatie

Les 51 : Douane en accijnzen

Les 51 : Douane en accijnzen Les 51 : Douane en accijnzen Douane De douane past heffingen toe die beschreven zijn volgens het GATT (General Agreement for Tariffs and Trades - Algemene overeenkomst betreffende tarieven en Handel).

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES SUMMIERE AANGIFTE BIJ BINNENKOMST EN BIJ UITGAAN INVOER EN UITVOER NAAR IRAN, NOORD-KOREA EN LIBIE

Nadere informatie

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg,

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg, 1 APRIL 2008.- Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79 Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek

Nadere informatie

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS) Luc Gheysens Advocaat te Wevelgem / Leuven Professor aan de Fiscale Hogeschool in Brussel A. De nieuwe algemene regeling

Nadere informatie

Transport onder schorsing van accijns

Transport onder schorsing van accijns Transport onder schorsing van accijns Wat betekent de invoering van het EMCS voor u? Redactie Hans Kienstra (Customs Partners BV) Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Eindredactie Johan Schouten (Beurtvaartadres)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1 Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1 Inleiding Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie horizontale richtlijn accijns) MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN

Nadere informatie

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen Nationaal forum D&A Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april 2017 1 Alternatief bewijs Alternatief bewijs van uitgang (uitvoer) Artikel 335 IA 2447/2015 Alternatief bewijs van zuivering (transit) Artikel

Nadere informatie

Handleiding EMCS Verkeersverificatiedocument (Movement Verification System MVS)

Handleiding EMCS Verkeersverificatiedocument (Movement Verification System MVS) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 29 augustus 2014 Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Afz: Centrale Administratie - Dienst Accijnsprocedures North Galaxy Toren A verd. 22, Koning

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 359/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Unie L 359/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 4.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 359/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 2073/2004 VAN DE RAAD van 16 november 2004 betreffende de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 129/28 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/819 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 2015 tot wijziging van bijlage F bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad met betrekking tot het formaat van de modelgezondheidscertificaten

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS)

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS) Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS) Luc Gheysens Advocaat te Wevelgem / Leuven Professor aan de Fiscale Hogeschool in Brussel De nieuwe algemene regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 32 031 Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie horizontale

Nadere informatie

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Douane Nederland 1 > 1 Postbus 74 7300 AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) 577 66 55 Datum 16 april 2009

Nadere informatie

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 NL L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 414/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 april 2009 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

Informatie over schriftelijke opgave voor de

Informatie over schriftelijke opgave voor de Informatie over schriftelijke opgave voor de - aanvullende aangifte domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen - aanvullende aangifte vereenvoudigde aangifte in het vrije verkeer brengen Versie

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Transport onder schorsing van accijns

Transport onder schorsing van accijns Transport onder schorsing van accijns Wat betekent de invoering van het EMCS voor u? Redactie Hans Kienstra (Customs Partners BV) Jeroen de Roode (Beurtvaartadres) Eindredactie Johan Schouten (Beurtvaartadres)

Nadere informatie

MEMO. Accijnzen: verplicht gebruik elektronische AC4. Verplicht gebruik elektronische AC4

MEMO. Accijnzen: verplicht gebruik elektronische AC4. Verplicht gebruik elektronische AC4 Jean Baeten Hoofd van het Fiscaal departement Voor VBO-website Aantal blz. Datum 12 juni 2012 Onze ref. Betreft Accijnzen: verplicht gebruik elektronische AC4 MEMO Verplicht gebruik elektronische AC4 Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

AC4. NL_AC4 v.0.1 Pagina 1 van 29 INHOUDSTAFEL

AC4. NL_AC4 v.0.1 Pagina 1 van 29 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL AC4 ALGEMEEN... 3 AANGIFTE... 4 TABBLAD HOOFDING... 5 HOOFDING... 5 * Vak 1.1 Type (deel 1)...5 * Vak 1.2 Type (deel 2)...5 Vak 7 Commerciële referentie...5 * LRN referentienummer...5 Vak

Nadere informatie

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Thierry Piraux Operations Bergen 1 DOUANEACTUALITEIT Douane-entrepots AEO Systeem REX Archivering DV1 Doorlopende zekerheid LP/LLP 2 Douane-entrepots

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

WERKMETHODE VOOR ECONOMISCHE OPERATOREN

WERKMETHODE VOOR ECONOMISCHE OPERATOREN Federale Overheidsdienst FINANCIEN MENGEN VAN ENERGIEPRODUCTEN D.I. 770 KLAMA WMT 0007 WERKMETHODE VOOR ECONOMISCHE OPERATOREN Versie Datum Descriptie 1.0 20/01/2017 Creatie p 2 INHOUDSTAFEL 1. Algemeen

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004

Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap. Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Reizen met honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap Regels van toepassing vanaf 3 juli 2004 Laatste nieuws : de datum van inwerkingtreding van het reglement is uitgesteld geworden naar

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 1 - februari 2005

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 1 - februari 2005 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN...

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE (SAD PROCEDURE)

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE (SAD PROCEDURE) INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 5 VOORBEELDEN... 7 (44-NPS-ALL-PLDA)... 7 (44-NPS-DcH-PLDA)... 8 (44-NPS-DEC-PLDA)... 9 (44-NPS-GCE-PLDA)... 10 (44-NPS-GCX-PLDA)...

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen...3 Werking...3 TOEGANG TOT EDIVAT...4 Praktisch Dossier...5 Configuratie...5 Aanmaken van de BTW-aangifte...6 Transfer EDIVAT van de BTW AANGIFTE...7

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten

Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten Opgelet : Hieronder worden enkel de velden opgegeven die nieuw zijn en in het kader van de security regels ( E.U. ver. 1875 en amend.) en aan de bestaande

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier Douane Aanvraag Vergunning douane-entrepot 1 Gebruiksaanwijzing Over dit formulier Over dit formulier Met dit formulier vraagt u een Vergunning douane-entrepot aan. De vergunning geeft u toestemming om

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5

Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5 INHOUDSOPGAVE Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5 Pagina 1 van 5 Elektronisch vooraanmelden In het kader van de Elektronische Overheid

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES GEAUTOMATISEERD SYSTEEM INZAKE TIR-VERVOER (NCTS-TIR) D.I. 522.11 D.D. 278.953 Bijlagen

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

Accijnzen op minerale oliën. Toezicht doorgelicht. Samenwerkingsonderzoek Rekenhof Algemene Rekenkamer

Accijnzen op minerale oliën. Toezicht doorgelicht. Samenwerkingsonderzoek Rekenhof Algemene Rekenkamer REKENHOF Accijnzen op minerale oliën Toezicht doorgelicht Samenwerkingsonderzoek Rekenhof Algemene Rekenkamer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, november 2003 REKENHOF

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 september 2005, houdende vaststelling van bepalingen omtrent opgave

Nadere informatie

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 4 VOORBEELDEN... 6 (44-NPS-ALL-PLDA)... 6 (44-NPS-DcH-PLDA)... 7 (44-NPS-DEC-PLDA)... 8 (44-NPS-GCE-PLDA)... 9 (44-NPS-GCX-PLDA)... 10 (44-NPS-NCT-PLDA)... 11 NL_VAK

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 oktober 2014 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 23 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0343 (CNS) PUBLIC 14580/14 LIMITE FISC 170 ECOFIN 956 NOTA van: aan: het voorzitterschap de Groep

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan:

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan: Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzen Douaneprocedures D.I. 521.103 Mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTSnetwerk _ D.D. 243.574 Brussel, 7 februari 2003 Bijlagen:

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Douane Belastingdienst en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Februari 2016 DO 363-1Z*1FD Bloktijd buiten openstellingsuren verlopen? en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2013/03281] 17 AUGUSTUS 2013. Wet houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 16 februari 2011 betreffende

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer INHOUD 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer 1 BEGUNSTIGDE VERRICHTINGEN Inleiding Begunstigde verrichtingen worden weergegeven in het CDW: Titel VI. De begunstigde

Nadere informatie