TMap NEXT Test Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TMap NEXT Test Manager"

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013

2 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. 2

3 Inhoud Introductie 4 Voorbeeldexamen 5 Bijlagenset A Antwoordsleutel 23 Evaluatie 47 3

4 Introductie Dit is het voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Bij 26 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! 4

5 Voorbeeldexamen 1 van 40 Zie bijlage Tijdens de activiteit Terugkoppelen en fixeren plan blijkt dat de hoofdstukken Teststrategie en Globale begroting en Planning uit het mastertestplan moeten worden aangepast en de andere hoofdstukken niet. Welke wijziging in het project kan een reden zijn voor aanpassen van de genoemde hoofdstukken van het mastertestplan? A. wijziging in de beschikbare FTE s tijdens de fase Beheer B. wijziging in de beschikbare FTE s tijdens de fase Uitvoering C. wijziging in het aantal testomgevingen D. wijziging in het initiële resultaat van de productrisicoanalyse 2 van 40 Zie bijlage Snel en Goed levert het gehele systeem na één jaar op. Het systeem wordt echter niet direct in productie genomen. Wat kan hier een reden voor zijn? A. De testware is nog niet gearchiveerd. B. Het vrijgaveadvies bevat een negatief advies. C. Tussen oplevering en in productie nemen, vindt een implementatiefase plaats. 3 van 40 Zie bijlage Soms is een kwaliteitsattribuut zo belangrijk dat deze als apart uit te voeren testsoort in het mastertestplan wordt opgenomen. Welk kwaliteitsattribuut komt in aanmerking om, naast ST en AT, als aparte testsoort in het mastertestplan te worden opgenomen? A. functionaliteit B. gebruiksvriendelijkheid C. performance D. security 5

6 4 van 40 Zie bijlage Tijdens het maken van het mastertestplan wordt het nieuwbouwgedeelte begroot. Welke rekeneenheid is in deze fase het beste bruikbaar? A. het aantal bladzijden requirements B. het aantal functiepunten C. het aantal functioneel ontwerpen 5 van 40 Zie bijlage Het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een systeem vindt in diverse landen plaats. Welke belangrijke afspraak hoort gemaakt te worden met betrekking tot een efficiënte bevindingenprocedure? A. de bevindingen per uitwisselen B. door een 'web based' bevindingenbeheertool te gebruiken is een bevindingenprocedure niet nodig C. regelmatig met een conference call de bevindingen classificeren 6 van 40 Zie bijlage Er wordt besloten om de performance-eisen met betrekking tot het onlinegedeelte te vertalen naar exitcriteria van de systeemtest. Hoe wordt de verdeling over de acceptatietest (AT) en systeemtest (ST) in de strategietabel mastertestplan met betrekking tot de combinatie performance/online? A. B. C. D. 6

7 7 van 40 Zie bijlage In het acceptatietestplan worden exitcriteria genoemd. Wanneer worden deze exitcriteria toegepast? A. bij de afronding van de fase functioneel ontwerp B. bij de afronding van een testsoort C. bij het in productie nemen van de software 8 van 40 Zie bijlage Waaraan wordt bij de agile aanpak, in dit project, extra aandacht besteed? A. de inspecties B. de regressietesten C. de tussenproducten 9 van 40 Zie bijlage Bij 'Snel en Goed B.V.' is voor het begroten gekozen voor de extrapolatietechniek. Waarom is dit een goede keuze? A. De functiepunten zijn bekend. B. Er wordt agile ontwikkeld. C. Het betreft zowel batch- als onlinefuncties. D. Het is de basis voor proportioneel begroten. 7

8 10 van 40 Zie bijlage Een nieuw systeem vereist een vernieuwde infrastructuur. Voor de activiteit 'Intake infrastructuur' van de acceptatietest wordt één week doorlooptijd ingepland. De start van deze activiteit ligt één week voor het einde van de geplande systeemtest. Wat is de consequentie van deze planning? A. De intake van de infrastructuur start één week te vroeg. B. De uitvoering van de systeemtest komt op het kritieke pad te liggen. C. De uitvoering van de systeemtest wordt verstoord. D. Er is te weinig tijd voor het verwerken van eventuele bevindingen die bij de intake van de infrastructuur ontdekt worden. 11 van 40 Zie bijlage De testmanager wil dat er een toetsmoment komt op alle user stories van het totale nieuwe systeem. Met de ontwerper, die bij 'Snel en Goed B.V.' werkt, is afgesproken dat alle user stories één dag voordat het maken van de technische specificaties start, voor toetsing worden aangeleverd. Wat is een risico bij deze afspraak? A. De betrokkenen werken bij verschillende organisaties, waardoor toetsen niet kan. B. De start van het maken van de technische specificatie vertraagt hierdoor met één dag. C. Het in één dag toetsen en verwerken van de resultaten lijkt erg weinig. 12 van 40 Zie bijlage Voor de realisatiefase van het online gedeelte zijn nog geen kwaliteitsmaatregelen benoemd. Welke maatregel minimaliseert de kans op regressie in alle fases? A. Continuous Integration B. Fall-back scenario C. Pair Programming 8

9 13 van 40 Zie bijlage De testmanager wil het mastertestplan Invoering Exactly voor fase 1 opstellen. De opdrachtformulering is hierbij een belangrijk onderdeel. Wat ontbreekt aan informatie om de opdrachtformulering te kunnen opstellen? A. de opdrachtgever B. de randvoorwaarden en uitgangspunten C. het beschouwingsgebied 14 van 40 Zie bijlage Voor het opstellen van het mastertestplan voor dit complexe project start de testmanager met de activiteit oriënteren opdracht. Aan welk onderdeel van deze activiteit moet de testmanager in dit project extra aandacht besteden? A. het bepalen van de productrisico s B. het bepalen van te gebruiken normen en standaarden C. het interviewen van alle acceptanten en betrokkenen D. het verzamelen van de volledige testbasis 15 van 40 Zie bijlage Waaraan zal de testmanager geen aandacht besteden in het mastertestplan Invoering Exactly voor fase 1? A. gebruikersacceptatietest B. interfacetest met PES C. keten-integratietest D. systeemtest MIS 9

10 16 van 40 Zie bijlage Bij het interviewen van de acceptanten is gebleken dat er veel bezorgdheid bestaat over de performance van het in te voeren urenregistratiesysteem. Vooral de piekbelasting baart zorgen. De uiteindelijke productieomgeving is pas tijdens de productieacceptatietest beschikbaar. Wat zou een goede aanpassing van de strategietabel zijn om meer zekerheid over de performance te kunnen krijgen? A. Kenmerk/ RK Toetsen Ontwikkeltestest Performance- ST GAT PAT deelobject Performance - Invoeren uren A I - Accorderen uren B I B. Kenmerk/ deelobject Performance - Invoeren uren - Accorderen uren RK Toetsen Ontwikkeltest Performancetest ST GAT PAT A I B I C. Kenmerk/deelobject RK Toetsen Ontwikkeltest ST GAT PAT Performance - Invoeren uren A I - Accorderen uren B I 17 van 40 Zie bijlage De CFO heeft al enkele acceptatiewensen in memo's vastgelegd, maar de verantwoordelijke voor de acceptatietest is nog niet bekend. Aan welke, expliciete TMap NEXT-voorwaarde moet voldaan zijn om het testplan voor de acceptatietest te schrijven? A. De acceptatiecriteria moeten bekend zijn. B. De bestaande generieke testafspraken moeten voldoende basis bieden. C. De opdrachtgever van de acceptatietest moet bekend zijn. D. De systeemtest moet zijn afgerond. 10

11 18 van 40 Zie bijlage Tijdens een workshop productrisicoanalyse worden diverse aannames voorgesteld. Welke aanname is met betrekking tot het standaard planningspakket Exactly in ieder geval juist? A. De foutkans is hoog. B. De foutkans is laag. C. De schade is hoog. D. De schade is laag. 19 van 40 Zie bijlage en onderstaande afbeeldingen Voor de gebruikersacceptatietest moet 240 uur verdeeld worden over onderstaande deelobjecten: Deelobject Omvang Risicoklasse Invoeren uren 30 A ERP 15 A Accorderen uren 10 B PES 10 B MIS 20 C Voor het mogelijk maken van een gewogen verdeling, worden de volgende factoren gebruikt: Risicoklasse Factor A 2,0 B 1,0 C 0,5 Hoeveel is het aantal beschikbare uren voor Accorderen uren, volgens de proportionele begrotingsmethode? A. 20 B. 24 C

12 20 van 40 Zie bijlage In de acceptatietestplanning staat dat met het uitvoeren van de testgevallen wordt gestart zodra het pakket Exactly door de IT-afdeling is ontvangen. Wat heeft de testmanager vergeten in te calculeren? A. de relatie met de oplevering van de aangrenzende systemen B. de tijd die nodig is om het pakket te installeren C. de tijd die ontwikkeling nodig heeft om het overdrachtsrapport op te stellen 21 van 40 Zie bijlage Een testtraject bestaat uit een systeemtest (ST) en een acceptatietest (AT). De ST is sneller afgerond dan oorspronkelijk gepland. Alle oorspronkelijk geplande en gemaakte ST testgevallen zijn uitgevoerd. De GAT en de PAT beginnen dan ook eerder dan gepland en zijn ook eerder afgerond dan gepland. Ook hier zijn alle oorspronkelijk geplande en gemaakte GAT en PAT testgevallen uitgevoerd. De datum voor het in productienemen van het systeem wordt echter niet vervroegd. Wat voor gevolgen heeft dit voor het Defect Detection Percentage (DDP)? A. de DDP overall blijft gelijk B. de DDP overall zal hierdoor hoger uitvallen C. de DDP ST (nadat de AT is uitgevoerd) zal hierdoor lager uitvallen 22 van 40 Zie bijlage Bij de voorbereiding van de gebruikersacceptatietest is geconstateerd dat bij de testers kennis ontbreekt van bepaalde functies. Wat is een goede manier om het ontbreken van deze kennis weg te nemen? A. de functiebeschrijvingen door de testers laten reviewen B. een walkthrough van de functiebeschrijvingen van de testers organiseren C. de inspectie van de functiebeschrijvingen door de testers laten organiseren 12

13 23 van 40 In de paragraaf 'beheer' van de generieke testafspraken is het gebruik van een 'web based' bevindingenbeheertool voor het registreren van bevindingen voorgesteld. De opdrachtgever van het project bevindt zich in Nederland, de ontwikkelaar in India. Wat is het voordeel van het gebruik van deze beheertool? A. De ontwikkelaar kan direct na het zien van een bevinding de fout in de programmatuur oplossen. B. Het tijdsverschil met India wordt benut voor het oplossen van bevindingen. C. Iedereen kan overal een bevinding opvoeren en de status inzien. 24 van 40 Tijdens het bevindingenoverleg van de acceptatietest wordt een bevinding geregistreerd als 'known error'? Waar kan deze bevinding het gevolg van zijn? A. een fout in de beoordeling B. een fout in de testbasis C. een fout in de testuitvoering D. een fout in het testgeval 25 van 40 In een ontwikkeltraject is gekozen voor de incrementele ontwikkelmethode. Waarmee moet de testmanager bij het opstellen van de planning vooral rekening houden? A. beschikbaarheid van resources B. uitvoeren van hertesten C. uitvoeren van inspecties D. uitvoeren van regressietesten 13

14 26 van 40 Sinds kort voert een Indiase partner het applicatieonderhoud en de systeemtest voor een bank uit. De acceptatietest wordt door de bank zelf uitgevoerd. De bank had een testfabriek, maar heeft door het uitbesteden van met name de systeemtest besloten een testexpertisecentrum in te richten. In de generieke afspraken document is vastgelegd welke testproducten door het testexpertisecentrum (TEC), de Bank en de partner in India moeten worden opgeleverd. In onderstaande tabel is met een 'X' aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het opstellen van het desbetreffende product. Waarom is dit een logische verdeling van de producten over de diverse partijen? A. De bank en de partner in India mogen de generieke testafspraken niet opstellen, omdat ze de systeem- en acceptatietest uitvoeren. B. De bank en de partner in India voeren de tests uit en stellen daarom de voortgangsen risicorapportages op. C. Het testexpertisecentrum maakt al de generieke testafspraken en mag dan niet de testplannen schrijven. D. Het testexpertisecentrum voert alle tests uit en is daarom verantwoordelijk voor de eindproducten zoals het vrijgaveadvies. 14

15 27 van 40 Zie onderstaande afbeelding De testmanager houdt gedurende de testperiode het aantal (opgeloste) bevindingen bij. De einddatum blijft ongewijzigd. Enkele weken voor het einde van de testperiode ziet de S-curve, die het aantal gevonden fouten aangeeft, er als volgt uit: Welk advies geeft de testmanager op tijdstip t aan de opdrachtgever? A. stoppen met testen B. verhogen van de programmeurscapaciteit C. verlagen van de testcapaciteit 15

16 28 van 40 Tijdens de productrisicoanalyse (PRA) wordt besloten dat alleen de combinaties van kwaliteitsattribuut/deelobject met risicoklasse A of B worden getest (groep 1). Tevens wordt besloten dat de combinaties van kwaliteitsattribuut/deelobject met risicoklasse C (groep 2) niet worden getest. Randvoorwaarde bij de PRA is dat in de eerste drie maanden productie gemiddeld drie storingen per object uit groep 1 en gemiddeld vijf storingen per object uit groep 2 mogen worden veroorzaakt. Achteraf, na drie maanden productie, blijkt dat het totaal aantal bevindingen en productieverstoringen voor groep 1 gemiddeld vijf per object bedraagt. Voor groep 2 blijkt dat het aantal productieverstoringen gemiddeld tien per object bedraagt, waarvan de organisatie echter nauwelijks iets heeft gemerkt. Welke conclusie kan de testmanager hieruit over de productrisicoanalyse trekken? A. de faalkans voor groep 1 is te hoog ingeschat B. de faalkans voor groep 2 is te laag ingeschat C. de schade bij falen voor groep 2 is te laag ingeschat D. groep 2 had wél moeten worden getest 29 van 40 Wat is een belangrijk doel van de detailintake van de testbasis? A. Er vindt vroege foutdetectie plaats. B. Het dient als 'input' voor het opstellen van de planning in het testplan. C. Het resultaat wordt voor het inrichten van de testinfrastructuur gebruikt. D. Het toekennen van de testontwerptechnieken. 30 van 40 In een extreme Programming ontwikkelomgeving wordt gezocht naar een goede kwaliteitsmaatregel. Waarom is Test-Driven Development (TDD) in deze situatie een goede keuze? A. met TDD wordt afhankelijkheid van unittesten vermeden B. TDD geeft eerder inzicht in de kwaliteit van het testobject C. TDD geeft eerder resultaat dan codereview 16

17 31 van 40 Test-Driven Development (TDD) wordt steeds vaker gebruikt. Het gebruik van welke tools is een voorwaarde om TDD te kunnen toepassen? A. code coveragetools B. codeanalysetools C. debuggers D. unittesttools 32 van 40 Welke bevindingen worden tijdens het ontwikkeltesten bij voorkeur vastgelegd? A. alle bevindingen die door de ontwikkelaar zijn gedaan B. alle bevindingen uit alle testsoorten C. alle bevindingen waar anderen dan de ontwikkelaar naar dienen te kijken D. tijdens het ontwikkeltesten hoeven geen bevindingen vastgelegd te worden 33 van 40 Bij een bedrijf worden gemiddeld tien projecten gelijktijdig uitgevoerd. Elk project heeft zijn eigen testcoördinator en eigen testengineers. Voor één van de nieuwe projecten gaat men een testtool voor het automatiseren van de testuitvoering aanschaffen. Wat is in deze situatie een goed advies voor de implementatie van de testtool? A. gebruik de debuggertools van de ontwikkelaars ook voor het project B. testengineers van alle projecten opleiden in gebruik van dit tool C. testautomatisering in een lijnorganisatie beleggen 34 van 40 Bij een organisatie verstrekken de back office systemen periodiek bijgewerkte gegevens aan een datawarehouse via de afgesproken kanalen. Het is van groot belang dat dit nu en in de toekomst werkt. Vanwege de doorlopende testactiviteiten overweegt de projectleider het testen hiervan te (laten) beleggen in de organisatie. Het inrichten van een teststraat heeft zijn voorkeur. Welke testorganisatie is hiervoor het meest geschikt? A. testexpertisecentrum B. testfabriek 17

18 35 van 40 In een testfabriek wil men sneller testtrajecten kunnen starten. Aan welke voorwaarde moet zijn voldaan? A. Er moeten documentatie-eisen van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn. B. Er moeten meer testers worden ingezet. C. Het testwarebeheer moet goed ingericht zijn. 36 van 40 Wat is de beste maatregel om de gevolgen van storingen op de testomgeving te minimaliseren? A. een tweede logische testomgeving creëren B. het regelmatig maken van back-ups C. niet meer dan tien testspecialisten in de testomgeving laten werken 37 van 40 Een organisatie wil de testfabriek veranderen in een testexpertisecentrum, maar weet niet hoe zoiets moet worden aangepakt. Wie wordt door de directie gevraagd om advies te geven? A. een methodisch testspecialist B. een testconsultant C. een testmanager 38 van 40 In een organisatie wil men een tool aanschaffen om tests geautomatiseerd uit te kunnen voeren. Waarom wordt begonnen met een quick scan? A. concretiseren van de testtooldoelen B. configureren van de testtool C. uitvoeren van een pilotproject 18

19 39 van 40 Er worden units ontwikkeld, getest en daarna samengebracht tot één systeem. Het samenbrengen tot een werkend systeem met de daarbij behorende testen moet bij iemand worden belegd. Bij welke persoon kan dit het beste belegd worden? A. de projectleider B. de systeembeheerder C. een applicatie integrator 40 van 40 Voor een testtraject wordt een 'meewerkend voorman' gezocht. Deze persoon moet alles van testen afweten en veel ervaring in de testuitvoering hebben. De nadruk ligt meer op adviseren dan op leiding geven. Welke functie komt hiervoor het meest in aanmerking? A. een methodisch testspecialist B. een testcoördinator C. een tester 19

20 Bijlagenset A907 Bijlage Casus Reisbureau Een reisbureau gaat haar vijf losse informatiesystemen samenvoegen tot één geheel. Daartoe wordt een maatwerkapplicatie gebouwd (en onderhouden) door het externe bedrijf Snel en Goed B.V.. De huidige functionaliteit van de vijf systemen moet worden ondergebracht in het nieuwe systeem waarbij ook diverse nieuwe online functies moeten worden toegevoegd. Het reisbureau is voor al haar activiteiten afhankelijk van dit systeem. Het systeem moet daarom optimaal beschikbaar zijn. Geëist wordt dat het systeem nooit langer dan 30 minuten aaneengesloten én totaal maximaal één uur, op de dagen dat het reisbureau is geopend, down mag zijn. Snel en Goed hanteert een agile ontwikkelmethodiek en dient het gehele systeem na één jaar opgeleverd te hebben. De testmanager werkt bij het testexpertisecentrum (TEC) van het reisbureau en heeft de opdracht om het gehele testtraject bij het reisbureau op te zetten en uit te voeren. Gedeelte strategietabel mastertestplan: Kenmerk RK ST AT Gebruiksvriendelijkheid Performance - schermen A - online A - batch C Legenda: RK= risicoklasse ST= systeemtest AT= acceptatietest 20

21 Bijlage Casus Urenregistratie IT-afdeling Om in de toekomst de projecten beter te kunnen plannen heeft een bedrijf het standaard planningspakket Exactly aangekocht voor zijn IT-afdeling. Exactly functioneert naar tevredenheid bij diverse andere bedrijven. De implementatie hiervan verloopt in twee fases, tijdens fase 1 wordt de urenregistratie module geïmplementeerd. Als deze fase succesvol is beëindigd zal er gestart worden met fase 2, de implementatie van de planning en capaciteitsmanagement module. De Chief Financial Officer (CFO) is opdrachtgever. Een projectleider is opdrachtnemer van de eigen IT-afdeling. De projectleider wil de metric Defect Detection Percentage gebruiken als indicatie voor de foutvindeffectiviteit. Bij deze metric worden de testsoorten ST, GAT en PAT gebruikt. De testmanager van de systeemtest wil gecertificeerde testers in zijn team. Onderstaande figuur 1 geeft de scope weer met betrekking tot het systeemlandschap van het project Invoering Exactly. De scope van het project Invoering Exactly bevindt zich in het grijs gearceerde gedeelte, dus het standaardpakket zelf, met de interfaces naar de direct aangrenzende systemen. Figuur 1: Beschouwingsgebied Invoering Exactly binnen het grijs gearceerde gebied. ERP PS PES Projectgegevens Exactly MIS Medewerkergegevens Gerealiseerde uren ERP PS Overig Doorbelaste uren ERP FI DOOR Exactly kent interfaces met: ERP PS : Uitwisseling van project- en urengegevens. PES : Personeels Entiteiten Systeem; personeelsgegevens. MIS : Management Informatie Systeem; uitwisseling van urengegevens. ERP FI, DOOR : Uitwisseling van urengegevens voor doorbelasting. 21

22 Figuur 2: Strategietabel mastertestplan. Kenmerk/deelobject RK Toetsen OT ST GAT PAT Functionaliteit - invoeren uren A - accorderen uren B Gebr.vriendelijkheid I Performance - invoeren uren A I - accorderen uren B I Interfaces - ERP PS A - MIS C - PES B Legenda: RK= risicoklasse OT= ontwikkeltest ST= systeemtest GAT= gebruikersacceptatietest PAT= productieacceptatietest 22

23 Antwoordsleutel 1 van 40 Zie bijlage Tijdens de activiteit Terugkoppelen en fixeren plan blijkt dat de hoofdstukken Teststrategie en Globale begroting en Planning uit het mastertestplan moeten worden aangepast en de andere hoofdstukken niet. Welke wijziging in het project kan een reden zijn voor aanpassen van de genoemde hoofdstukken van het mastertestplan? A. wijziging in de beschikbare FTE s tijdens de fase Beheer B. wijziging in de beschikbare FTE s tijdens de fase Uitvoering C. wijziging in het aantal testomgevingen D. wijziging in het initiële resultaat van de productrisicoanalyse A. Onjuist. De beschikbare FTE's tijdens de fase Beheer is niet relevant voor de teststrategie. B. Juist. De beschikbare FTE's tijdens de fase Uitvoering heeft gevolgen. Wellicht zal er zwaarder of minder zwaar getest worden. Dit heeft ook consequenties voor de begroting (paragraaf ). C. Onjuist. Het aantal testomgevingen is niet relevant voor de teststrategie, aangezien er niet opgegeven is welke omgevingen er moeten worden getest. D. Onjuist. De PRA is de input is voor de initiële invulling van de hoofdstukken Teststrategie en Globale begroting en planning. Het betreft hier een wijziging van het aantal testers in de fase Uitvoering. 23

24 2 van 40 Zie bijlage Snel en Goed levert het gehele systeem na één jaar op. Het systeem wordt echter niet direct in productie genomen. Wat kan hier een reden voor zijn? A. De testware is nog niet gearchiveerd. B. Het vrijgaveadvies bevat een negatief advies. C. Tussen oplevering en in productie nemen, vindt een implementatiefase plaats. A. Onjuist. Het archiveren van testware is geen beperking voor het in productie nemen van het systeem. B. Onjuist. Ondanks dat een vrijgaveadvies negatief is kan er toch besloten worden om uit te leveren. C. Juist. De laatste opleverdatum zal nog door een aantal activiteiten (o.a. regressietest, implementatie) gevolgd worden en de in productiedatum is dus nog niet bekend (paragraaf 6.2.7). 3 van 40 Zie bijlage Soms is een kwaliteitsattribuut zo belangrijk dat deze als apart uit te voeren testsoort in het mastertestplan wordt opgenomen. Welk kwaliteitsattribuut komt in aanmerking om, naast ST en AT, als aparte testsoort in het mastertestplan te worden opgenomen? A. functionaliteit B. gebruiksvriendelijkheid C. performance D. security A. Onjuist. De huidige functionaliteit moet worden overgenomen, verder zijn er geen expliciete eisen aan gesteld. B. Onjuist. Er zijn geen eisen met betrekking tot gebruikersvriendelijkheid bekend. Blijkbaar is dit niet belangrijk genoeg en daarmee is een aparte testsoort niet te rechtvaardigen. C. Juist. Het reisbureau is afhankelijk van de beschikbaarheid van het systeem voor al haar activiteiten. Dit rechtvaardigt een performancetest als aparte testsoort (paragraaf 5.2.4, uitgediept). D. Onjuist. Er zijn geen eisen met betrekking tot security bekend. Blijkbaar niet belangrijk genoeg en zeker niet belangrijk genoeg om een aparte testsoort te rechtvaardigen. 24

25 4 van 40 Zie bijlage Tijdens het maken van het mastertestplan wordt het nieuwbouwgedeelte begroot. Welke rekeneenheid is in deze fase het beste bruikbaar? A. het aantal bladzijden requirements B. het aantal functiepunten C. het aantal functioneel ontwerpen A. Juist. Het aantal bladzijden met requirements is te gebruiken voor een globale begroting (hoofdstuk 11). B. Onjuist. Het aantal functiepunten is in deze casus niet gegeven. C. Onjuist. Aantal FO's zegt niets. 5 van 40 Zie bijlage Het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een systeem vindt in diverse landen plaats. Welke belangrijke afspraak hoort gemaakt te worden met betrekking tot een efficiënte bevindingenprocedure? A. de bevindingen per uitwisselen B. door een 'web based' bevindingenbeheertool te gebruiken is een bevindingenprocedure niet nodig C. regelmatig met een conference call de bevindingen classificeren A. Onjuist. kan wel, maar is geen efficiënte manier om een bevindingenprocedure in te vullen. Is wel raadzaam om dit ter aanvulling (met achtergrondinfo, printjes, e.d.) te gebruiken op een conference call. B. Onjuist. Een bevindingenbeheertool is geen synoniem voor een bevindingenprocedure. Het tool is slecht een administratief hulpmiddel. C. Juist. Hoewel de partijen over verschillende locaties zijn verspreid is het belangrijk om een bevindingenoverleg te organiseren, waarin men snel tot een classificatie en vervolgstappen voor de bevinding komt (paragraaf 12.4). 25

26 6 van 40 Zie bijlage Er wordt besloten om de performance-eisen met betrekking tot het onlinegedeelte te vertalen naar exitcriteria van de systeemtest. Hoe wordt de verdeling over de acceptatietest (AT) en systeemtest (ST) in de strategietabel mastertestplan met betrekking tot de combinatie performance/online? A. B. C. D. A. Onjuist. In de ST zal aangetoond moeten worden dat er aan de exitcriteria voldaan wordt. Er zal dan zwaarder getest te worden in de ST en minder zwaar in de AT. B. Onjuist. Dit is de oorspronkelijke verdeling. In de ST zal aangetoond moeten worden dat er aan de exitcriteria voldaan wordt. Er zal dan zwaarder getest te worden in de ST en minder zwaar in de AT. C. Juist. In de ST zal aangetoond moeten worden dat er aan de exitcriteria voldaan wordt. Er zal dan zwaarder getest te worden in de ST en minder zwaar in de AT (paragraaf 5.3). D. Onjuist. In de ST zal aangetoond moeten worden dat er aan de exitcriteria voldaan wordt. Er zal dan zwaarder getest te worden in de ST en minder zwaar in de AT. 7 van 40 Zie bijlage In het acceptatietestplan worden exitcriteria genoemd. Wanneer worden deze exitcriteria toegepast? A. bij de afronding van de fase functioneel ontwerp B. bij de afronding van een testsoort C. bij het in productie nemen van de software A. Onjuist. Exitcriteria worden toegepast bij de afronding van een testfase. De fase functioneel ontwerp is een systeemontwikkelingstfase. B. Juist. Exitcriteria worden toegepast bij de afronding van een testsoort. Entrycriteria bij de start van een testsoortfase (paragraaf 6.2). C. Onjuist. Exitcriteria worden niet toegepast bij het in productie nemen van de software, maar wel de acceptatiecriteria. 26

27 8 van 40 Zie bijlage Waaraan wordt bij de agile aanpak, in dit project, extra aandacht besteed? A. de inspecties B. de regressietesten C. de tussenproducten A. Onjuist. Door de agile ontwikkelmethode zullen er weinig of geen inspecties worden uitgevoerd, omdat tussenproducten niet volledig zullen worden uitgeschreven. B. Juist. Bij agile ontwikkeling vinden er in het algemeen meerdere opleveringen plaats, waardoor extra aandacht voor regressietesten op zijn plaats is (paragraaf 6.2.5). C. Onjuist. De tussenproducten zijn bij de agile aanpak niet het belangrijkst, maar de werkende eindproducten. 9 van 40 Zie bijlage Bij 'Snel en Goed B.V.' is voor het begroten gekozen voor de extrapolatietechniek. Waarom is dit een goede keuze? A. De functiepunten zijn bekend. B. Er wordt agile ontwikkeld. C. Het betreft zowel batch- als onlinefuncties. D. Het is de basis voor proportioneel begroten. A. Onjuist. Functiepunten worden bij TPA gebruikt, niet bij de extrapolatietechniek. B. Juist. Extrapolatie is erg geschikt voor het begroten van testactiviteiten binnen iteratieve ontwikkelmethoden, waartoe ook agile behoort (hoofdstuk 11). C. Onjuist. De uitsplitsing naar batch- cq online functies is niet van invloed op de begrotingstechniek. D. Onjuist. De extrapolatietechniek en het proportioneel begroten hebben geen relatie met elkaar. 27

28 10 van 40 Zie bijlage Een nieuw systeem vereist een vernieuwde infrastructuur. Voor de activiteit 'Intake infrastructuur' van de acceptatietest wordt één week doorlooptijd ingepland. De start van deze activiteit ligt één week voor het einde van de geplande systeemtest. Wat is de consequentie van deze planning? A. De intake van de infrastructuur start één week te vroeg. B. De uitvoering van de systeemtest komt op het kritieke pad te liggen. C. De uitvoering van de systeemtest wordt verstoord. D. Er is te weinig tijd voor het verwerken van eventuele bevindingen die bij de intake van de infrastructuur ontdekt worden. A. Onjuist. Het eind van de systeemtest is de start van de acceptatietest. Dan dient de omgeving al correct te werken. B. Onjuist. De uitvoering van de systeemtest ligt al op het kritieke pad. De intake zou daar parallel aan plaatsvinden. C. Onjuist. De infrastructuur van de acceptatietestomgeving verstoort niet de systeemtestomgeving. D. Juist. De intake van de infrastructuur kan parallel aan de fase Specificatie van de acceptatietest worden uitgevoerd of mogelijk nog eerder. Hiermee creëer je ruimte om problemen op te lossen. Deze ruimte is er nauwelijks bij deze planning (paragraaf 6.4). 11 van 40 Zie bijlage De testmanager wil dat er een toetsmoment komt op alle user stories van het totale nieuwe systeem. Met de ontwerper, die bij 'Snel en Goed B.V.' werkt, is afgesproken dat alle user stories één dag voordat het maken van de technische specificaties start, voor toetsing worden aangeleverd. Wat is een risico bij deze afspraak? A. De betrokkenen werken bij verschillende organisaties, waardoor toetsen niet kan. B. De start van het maken van de technische specificatie vertraagt hierdoor met één dag. C. Het in één dag toetsen en verwerken van de resultaten lijkt erg weinig. A. Onjuist. Het bij verschillende organisaties werken is geen argument om niet te toetsen, daarbij werken ze agile en dus in één team. B. Onjuist. Als de start van het maken van de technische soecificaties is gepland (een dag later namelijk), is er van vertraging geen sprake. C. Juist. De tijd voor het toetsen en het verwerken van de toetsresultaten lijken niet op elkaar afgestemd te zijn. (hoofdstuk 15) 28

Mastertestplan <> <>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Preparation Guide TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen SAMENVATTING Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen Versie 1.0 ML september & oktober 2010 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 2. KADER EN BELANG VAN TESTEN... 5 2.1. PLAATS VAN

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing Exam requirements TMap NEXT Foundation (TMPF.NL) Publicatiedatum 10-05-2010 Startdatum 01-07-2007 Samenvatting TMap NEXT Foundation is gebaseerd op de vernieuwde versie van TMap, zoals beschreven in het

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Testen Foundation (TestF.NL)

Testen Foundation (TestF.NL) (TestF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31 30 231 59 86 E info@exin.nl

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

TMAP NEXT. TMap in essenties

TMAP NEXT. TMap in essenties TMAP NEXT TMap in essenties auteurs: Aalst, L. van der, Broekman, B., Koomen, T., Vroon, M. gebaseerd op de originele publicatie in : TMap NEXT, voor resultaatgericht testen, Aalst, L. van der, Broekman,

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

TMap Process Template voor Visual Studio Het

TMap Process Template voor Visual Studio Het Testen TMap Process Template voor Visual Studio 2010 TESTAANPAK VOOR EFFICIËNT GEBRUIK VS2010 ALM TOOLS Rob Kuijt en Clemens Reijnen Begin jaren 90 brak het besef door dat testen niet iets is dat een ontwikkelaar

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

TMap Suite Test Engineer

TMap Suite Test Engineer TMap Suite Test Engineer Preparation Guide Editie 201610 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015 Welkom Great SAP Test Experience 23 maart 2015 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 2 5 5 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 3 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 4 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 5 En toch

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

TMap Next zoals het hoort!

TMap Next zoals het hoort! TMap Next zoals het hoort! Bart Broekman info@bartbroekman.nl Partner van Het verhaal en de moraal Aanleiding: Slimme mensen die domme dingen doen De kern van hoe het hoort Omdraaien van de volgorde Van

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie december 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015 Testen = Monitoren Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Spreker: Ide Koops Datum: 30 April 2015 1 2 Agenda Testrapportages in het verleden Impact nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Henrik Rexed & Joerek van Gaalen Voorstellen Joerek van Gaalen Performancetest specialist sinds 2005 Sinds 2014 CTO Computest Voorstellen

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Op weg naar een hoger niveau testorganisatie. Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009

Op weg naar een hoger niveau testorganisatie. Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009 Op weg naar een hoger niveau testorganisatie Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009 1 Start Test resource pool Test factory Basic Change Method Seite 2 Einde Start Test resource pool Test factory Basic

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN Productinformatie Testen in de logistieke e-commerceketen Inhoudsopgave 1 Waarom testen in de logistieke e-commerceketen?... 4 1.1 Verschillende klantperspectieven...

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI B.W.F.P.M. BRONNEBERG TEST MANAGER UIREMENT & QUALITY MANAGEMENT Introductie Q & A Achtergrond Agile Testing isn t Risking IT!

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Testrisicoanalyse. Introductie

Testrisicoanalyse. Introductie 7 Testrisicoanalyse 7.1 Introductie Veel testtrajecten zijn tegenwoordig gebaseerd op risico s. Bij risicogebaseerd testen (RBT) bepaalt het risico dat de organisatie loopt als het systeem in gebruik wordt

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Wat is SmartTestAssistant? Achtergrond Opzet Werking Schematisch overzicht Onderscheidend vermogen Status en vervolgstappen Wat is

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Master Voorbeeldexamen Editie juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

2 TESTEN: HET RISK SPEL

2 TESTEN: HET RISK SPEL 2 TESTEN: HET RISK SPEL 2.1 De relatie tussen testen en risico Eén van de moeilijkste onderdelen van testen is het vinden van een goede balans tussen de hoeveelheid tijd en geld die aan testen besteed

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie