TMap NEXT Test Manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TMap NEXT Test Manager"

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013

2 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. 2

3 Inhoud Introductie 4 Voorbeeldexamen 5 Bijlagenset A Antwoordsleutel 23 Evaluatie 47 3

4 Introductie Dit is het voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Bij 26 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! 4

5 Voorbeeldexamen 1 van 40 Zie bijlage Tijdens de activiteit Terugkoppelen en fixeren plan blijkt dat de hoofdstukken Teststrategie en Globale begroting en Planning uit het mastertestplan moeten worden aangepast en de andere hoofdstukken niet. Welke wijziging in het project kan een reden zijn voor aanpassen van de genoemde hoofdstukken van het mastertestplan? A. wijziging in de beschikbare FTE s tijdens de fase Beheer B. wijziging in de beschikbare FTE s tijdens de fase Uitvoering C. wijziging in het aantal testomgevingen D. wijziging in het initiële resultaat van de productrisicoanalyse 2 van 40 Zie bijlage Snel en Goed levert het gehele systeem na één jaar op. Het systeem wordt echter niet direct in productie genomen. Wat kan hier een reden voor zijn? A. De testware is nog niet gearchiveerd. B. Het vrijgaveadvies bevat een negatief advies. C. Tussen oplevering en in productie nemen, vindt een implementatiefase plaats. 3 van 40 Zie bijlage Soms is een kwaliteitsattribuut zo belangrijk dat deze als apart uit te voeren testsoort in het mastertestplan wordt opgenomen. Welk kwaliteitsattribuut komt in aanmerking om, naast ST en AT, als aparte testsoort in het mastertestplan te worden opgenomen? A. functionaliteit B. gebruiksvriendelijkheid C. performance D. security 5

6 4 van 40 Zie bijlage Tijdens het maken van het mastertestplan wordt het nieuwbouwgedeelte begroot. Welke rekeneenheid is in deze fase het beste bruikbaar? A. het aantal bladzijden requirements B. het aantal functiepunten C. het aantal functioneel ontwerpen 5 van 40 Zie bijlage Het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een systeem vindt in diverse landen plaats. Welke belangrijke afspraak hoort gemaakt te worden met betrekking tot een efficiënte bevindingenprocedure? A. de bevindingen per uitwisselen B. door een 'web based' bevindingenbeheertool te gebruiken is een bevindingenprocedure niet nodig C. regelmatig met een conference call de bevindingen classificeren 6 van 40 Zie bijlage Er wordt besloten om de performance-eisen met betrekking tot het onlinegedeelte te vertalen naar exitcriteria van de systeemtest. Hoe wordt de verdeling over de acceptatietest (AT) en systeemtest (ST) in de strategietabel mastertestplan met betrekking tot de combinatie performance/online? A. B. C. D. 6

7 7 van 40 Zie bijlage In het acceptatietestplan worden exitcriteria genoemd. Wanneer worden deze exitcriteria toegepast? A. bij de afronding van de fase functioneel ontwerp B. bij de afronding van een testsoort C. bij het in productie nemen van de software 8 van 40 Zie bijlage Waaraan wordt bij de agile aanpak, in dit project, extra aandacht besteed? A. de inspecties B. de regressietesten C. de tussenproducten 9 van 40 Zie bijlage Bij 'Snel en Goed B.V.' is voor het begroten gekozen voor de extrapolatietechniek. Waarom is dit een goede keuze? A. De functiepunten zijn bekend. B. Er wordt agile ontwikkeld. C. Het betreft zowel batch- als onlinefuncties. D. Het is de basis voor proportioneel begroten. 7

8 10 van 40 Zie bijlage Een nieuw systeem vereist een vernieuwde infrastructuur. Voor de activiteit 'Intake infrastructuur' van de acceptatietest wordt één week doorlooptijd ingepland. De start van deze activiteit ligt één week voor het einde van de geplande systeemtest. Wat is de consequentie van deze planning? A. De intake van de infrastructuur start één week te vroeg. B. De uitvoering van de systeemtest komt op het kritieke pad te liggen. C. De uitvoering van de systeemtest wordt verstoord. D. Er is te weinig tijd voor het verwerken van eventuele bevindingen die bij de intake van de infrastructuur ontdekt worden. 11 van 40 Zie bijlage De testmanager wil dat er een toetsmoment komt op alle user stories van het totale nieuwe systeem. Met de ontwerper, die bij 'Snel en Goed B.V.' werkt, is afgesproken dat alle user stories één dag voordat het maken van de technische specificaties start, voor toetsing worden aangeleverd. Wat is een risico bij deze afspraak? A. De betrokkenen werken bij verschillende organisaties, waardoor toetsen niet kan. B. De start van het maken van de technische specificatie vertraagt hierdoor met één dag. C. Het in één dag toetsen en verwerken van de resultaten lijkt erg weinig. 12 van 40 Zie bijlage Voor de realisatiefase van het online gedeelte zijn nog geen kwaliteitsmaatregelen benoemd. Welke maatregel minimaliseert de kans op regressie in alle fases? A. Continuous Integration B. Fall-back scenario C. Pair Programming 8

9 13 van 40 Zie bijlage De testmanager wil het mastertestplan Invoering Exactly voor fase 1 opstellen. De opdrachtformulering is hierbij een belangrijk onderdeel. Wat ontbreekt aan informatie om de opdrachtformulering te kunnen opstellen? A. de opdrachtgever B. de randvoorwaarden en uitgangspunten C. het beschouwingsgebied 14 van 40 Zie bijlage Voor het opstellen van het mastertestplan voor dit complexe project start de testmanager met de activiteit oriënteren opdracht. Aan welk onderdeel van deze activiteit moet de testmanager in dit project extra aandacht besteden? A. het bepalen van de productrisico s B. het bepalen van te gebruiken normen en standaarden C. het interviewen van alle acceptanten en betrokkenen D. het verzamelen van de volledige testbasis 15 van 40 Zie bijlage Waaraan zal de testmanager geen aandacht besteden in het mastertestplan Invoering Exactly voor fase 1? A. gebruikersacceptatietest B. interfacetest met PES C. keten-integratietest D. systeemtest MIS 9

10 16 van 40 Zie bijlage Bij het interviewen van de acceptanten is gebleken dat er veel bezorgdheid bestaat over de performance van het in te voeren urenregistratiesysteem. Vooral de piekbelasting baart zorgen. De uiteindelijke productieomgeving is pas tijdens de productieacceptatietest beschikbaar. Wat zou een goede aanpassing van de strategietabel zijn om meer zekerheid over de performance te kunnen krijgen? A. Kenmerk/ RK Toetsen Ontwikkeltestest Performance- ST GAT PAT deelobject Performance - Invoeren uren A I - Accorderen uren B I B. Kenmerk/ deelobject Performance - Invoeren uren - Accorderen uren RK Toetsen Ontwikkeltest Performancetest ST GAT PAT A I B I C. Kenmerk/deelobject RK Toetsen Ontwikkeltest ST GAT PAT Performance - Invoeren uren A I - Accorderen uren B I 17 van 40 Zie bijlage De CFO heeft al enkele acceptatiewensen in memo's vastgelegd, maar de verantwoordelijke voor de acceptatietest is nog niet bekend. Aan welke, expliciete TMap NEXT-voorwaarde moet voldaan zijn om het testplan voor de acceptatietest te schrijven? A. De acceptatiecriteria moeten bekend zijn. B. De bestaande generieke testafspraken moeten voldoende basis bieden. C. De opdrachtgever van de acceptatietest moet bekend zijn. D. De systeemtest moet zijn afgerond. 10

11 18 van 40 Zie bijlage Tijdens een workshop productrisicoanalyse worden diverse aannames voorgesteld. Welke aanname is met betrekking tot het standaard planningspakket Exactly in ieder geval juist? A. De foutkans is hoog. B. De foutkans is laag. C. De schade is hoog. D. De schade is laag. 19 van 40 Zie bijlage en onderstaande afbeeldingen Voor de gebruikersacceptatietest moet 240 uur verdeeld worden over onderstaande deelobjecten: Deelobject Omvang Risicoklasse Invoeren uren 30 A ERP 15 A Accorderen uren 10 B PES 10 B MIS 20 C Voor het mogelijk maken van een gewogen verdeling, worden de volgende factoren gebruikt: Risicoklasse Factor A 2,0 B 1,0 C 0,5 Hoeveel is het aantal beschikbare uren voor Accorderen uren, volgens de proportionele begrotingsmethode? A. 20 B. 24 C

12 20 van 40 Zie bijlage In de acceptatietestplanning staat dat met het uitvoeren van de testgevallen wordt gestart zodra het pakket Exactly door de IT-afdeling is ontvangen. Wat heeft de testmanager vergeten in te calculeren? A. de relatie met de oplevering van de aangrenzende systemen B. de tijd die nodig is om het pakket te installeren C. de tijd die ontwikkeling nodig heeft om het overdrachtsrapport op te stellen 21 van 40 Zie bijlage Een testtraject bestaat uit een systeemtest (ST) en een acceptatietest (AT). De ST is sneller afgerond dan oorspronkelijk gepland. Alle oorspronkelijk geplande en gemaakte ST testgevallen zijn uitgevoerd. De GAT en de PAT beginnen dan ook eerder dan gepland en zijn ook eerder afgerond dan gepland. Ook hier zijn alle oorspronkelijk geplande en gemaakte GAT en PAT testgevallen uitgevoerd. De datum voor het in productienemen van het systeem wordt echter niet vervroegd. Wat voor gevolgen heeft dit voor het Defect Detection Percentage (DDP)? A. de DDP overall blijft gelijk B. de DDP overall zal hierdoor hoger uitvallen C. de DDP ST (nadat de AT is uitgevoerd) zal hierdoor lager uitvallen 22 van 40 Zie bijlage Bij de voorbereiding van de gebruikersacceptatietest is geconstateerd dat bij de testers kennis ontbreekt van bepaalde functies. Wat is een goede manier om het ontbreken van deze kennis weg te nemen? A. de functiebeschrijvingen door de testers laten reviewen B. een walkthrough van de functiebeschrijvingen van de testers organiseren C. de inspectie van de functiebeschrijvingen door de testers laten organiseren 12

13 23 van 40 In de paragraaf 'beheer' van de generieke testafspraken is het gebruik van een 'web based' bevindingenbeheertool voor het registreren van bevindingen voorgesteld. De opdrachtgever van het project bevindt zich in Nederland, de ontwikkelaar in India. Wat is het voordeel van het gebruik van deze beheertool? A. De ontwikkelaar kan direct na het zien van een bevinding de fout in de programmatuur oplossen. B. Het tijdsverschil met India wordt benut voor het oplossen van bevindingen. C. Iedereen kan overal een bevinding opvoeren en de status inzien. 24 van 40 Tijdens het bevindingenoverleg van de acceptatietest wordt een bevinding geregistreerd als 'known error'? Waar kan deze bevinding het gevolg van zijn? A. een fout in de beoordeling B. een fout in de testbasis C. een fout in de testuitvoering D. een fout in het testgeval 25 van 40 In een ontwikkeltraject is gekozen voor de incrementele ontwikkelmethode. Waarmee moet de testmanager bij het opstellen van de planning vooral rekening houden? A. beschikbaarheid van resources B. uitvoeren van hertesten C. uitvoeren van inspecties D. uitvoeren van regressietesten 13

14 26 van 40 Sinds kort voert een Indiase partner het applicatieonderhoud en de systeemtest voor een bank uit. De acceptatietest wordt door de bank zelf uitgevoerd. De bank had een testfabriek, maar heeft door het uitbesteden van met name de systeemtest besloten een testexpertisecentrum in te richten. In de generieke afspraken document is vastgelegd welke testproducten door het testexpertisecentrum (TEC), de Bank en de partner in India moeten worden opgeleverd. In onderstaande tabel is met een 'X' aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het opstellen van het desbetreffende product. Waarom is dit een logische verdeling van de producten over de diverse partijen? A. De bank en de partner in India mogen de generieke testafspraken niet opstellen, omdat ze de systeem- en acceptatietest uitvoeren. B. De bank en de partner in India voeren de tests uit en stellen daarom de voortgangsen risicorapportages op. C. Het testexpertisecentrum maakt al de generieke testafspraken en mag dan niet de testplannen schrijven. D. Het testexpertisecentrum voert alle tests uit en is daarom verantwoordelijk voor de eindproducten zoals het vrijgaveadvies. 14

15 27 van 40 Zie onderstaande afbeelding De testmanager houdt gedurende de testperiode het aantal (opgeloste) bevindingen bij. De einddatum blijft ongewijzigd. Enkele weken voor het einde van de testperiode ziet de S-curve, die het aantal gevonden fouten aangeeft, er als volgt uit: Welk advies geeft de testmanager op tijdstip t aan de opdrachtgever? A. stoppen met testen B. verhogen van de programmeurscapaciteit C. verlagen van de testcapaciteit 15

16 28 van 40 Tijdens de productrisicoanalyse (PRA) wordt besloten dat alleen de combinaties van kwaliteitsattribuut/deelobject met risicoklasse A of B worden getest (groep 1). Tevens wordt besloten dat de combinaties van kwaliteitsattribuut/deelobject met risicoklasse C (groep 2) niet worden getest. Randvoorwaarde bij de PRA is dat in de eerste drie maanden productie gemiddeld drie storingen per object uit groep 1 en gemiddeld vijf storingen per object uit groep 2 mogen worden veroorzaakt. Achteraf, na drie maanden productie, blijkt dat het totaal aantal bevindingen en productieverstoringen voor groep 1 gemiddeld vijf per object bedraagt. Voor groep 2 blijkt dat het aantal productieverstoringen gemiddeld tien per object bedraagt, waarvan de organisatie echter nauwelijks iets heeft gemerkt. Welke conclusie kan de testmanager hieruit over de productrisicoanalyse trekken? A. de faalkans voor groep 1 is te hoog ingeschat B. de faalkans voor groep 2 is te laag ingeschat C. de schade bij falen voor groep 2 is te laag ingeschat D. groep 2 had wél moeten worden getest 29 van 40 Wat is een belangrijk doel van de detailintake van de testbasis? A. Er vindt vroege foutdetectie plaats. B. Het dient als 'input' voor het opstellen van de planning in het testplan. C. Het resultaat wordt voor het inrichten van de testinfrastructuur gebruikt. D. Het toekennen van de testontwerptechnieken. 30 van 40 In een extreme Programming ontwikkelomgeving wordt gezocht naar een goede kwaliteitsmaatregel. Waarom is Test-Driven Development (TDD) in deze situatie een goede keuze? A. met TDD wordt afhankelijkheid van unittesten vermeden B. TDD geeft eerder inzicht in de kwaliteit van het testobject C. TDD geeft eerder resultaat dan codereview 16

17 31 van 40 Test-Driven Development (TDD) wordt steeds vaker gebruikt. Het gebruik van welke tools is een voorwaarde om TDD te kunnen toepassen? A. code coveragetools B. codeanalysetools C. debuggers D. unittesttools 32 van 40 Welke bevindingen worden tijdens het ontwikkeltesten bij voorkeur vastgelegd? A. alle bevindingen die door de ontwikkelaar zijn gedaan B. alle bevindingen uit alle testsoorten C. alle bevindingen waar anderen dan de ontwikkelaar naar dienen te kijken D. tijdens het ontwikkeltesten hoeven geen bevindingen vastgelegd te worden 33 van 40 Bij een bedrijf worden gemiddeld tien projecten gelijktijdig uitgevoerd. Elk project heeft zijn eigen testcoördinator en eigen testengineers. Voor één van de nieuwe projecten gaat men een testtool voor het automatiseren van de testuitvoering aanschaffen. Wat is in deze situatie een goed advies voor de implementatie van de testtool? A. gebruik de debuggertools van de ontwikkelaars ook voor het project B. testengineers van alle projecten opleiden in gebruik van dit tool C. testautomatisering in een lijnorganisatie beleggen 34 van 40 Bij een organisatie verstrekken de back office systemen periodiek bijgewerkte gegevens aan een datawarehouse via de afgesproken kanalen. Het is van groot belang dat dit nu en in de toekomst werkt. Vanwege de doorlopende testactiviteiten overweegt de projectleider het testen hiervan te (laten) beleggen in de organisatie. Het inrichten van een teststraat heeft zijn voorkeur. Welke testorganisatie is hiervoor het meest geschikt? A. testexpertisecentrum B. testfabriek 17

18 35 van 40 In een testfabriek wil men sneller testtrajecten kunnen starten. Aan welke voorwaarde moet zijn voldaan? A. Er moeten documentatie-eisen van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn. B. Er moeten meer testers worden ingezet. C. Het testwarebeheer moet goed ingericht zijn. 36 van 40 Wat is de beste maatregel om de gevolgen van storingen op de testomgeving te minimaliseren? A. een tweede logische testomgeving creëren B. het regelmatig maken van back-ups C. niet meer dan tien testspecialisten in de testomgeving laten werken 37 van 40 Een organisatie wil de testfabriek veranderen in een testexpertisecentrum, maar weet niet hoe zoiets moet worden aangepakt. Wie wordt door de directie gevraagd om advies te geven? A. een methodisch testspecialist B. een testconsultant C. een testmanager 38 van 40 In een organisatie wil men een tool aanschaffen om tests geautomatiseerd uit te kunnen voeren. Waarom wordt begonnen met een quick scan? A. concretiseren van de testtooldoelen B. configureren van de testtool C. uitvoeren van een pilotproject 18

19 39 van 40 Er worden units ontwikkeld, getest en daarna samengebracht tot één systeem. Het samenbrengen tot een werkend systeem met de daarbij behorende testen moet bij iemand worden belegd. Bij welke persoon kan dit het beste belegd worden? A. de projectleider B. de systeembeheerder C. een applicatie integrator 40 van 40 Voor een testtraject wordt een 'meewerkend voorman' gezocht. Deze persoon moet alles van testen afweten en veel ervaring in de testuitvoering hebben. De nadruk ligt meer op adviseren dan op leiding geven. Welke functie komt hiervoor het meest in aanmerking? A. een methodisch testspecialist B. een testcoördinator C. een tester 19

20 Bijlagenset A907 Bijlage Casus Reisbureau Een reisbureau gaat haar vijf losse informatiesystemen samenvoegen tot één geheel. Daartoe wordt een maatwerkapplicatie gebouwd (en onderhouden) door het externe bedrijf Snel en Goed B.V.. De huidige functionaliteit van de vijf systemen moet worden ondergebracht in het nieuwe systeem waarbij ook diverse nieuwe online functies moeten worden toegevoegd. Het reisbureau is voor al haar activiteiten afhankelijk van dit systeem. Het systeem moet daarom optimaal beschikbaar zijn. Geëist wordt dat het systeem nooit langer dan 30 minuten aaneengesloten én totaal maximaal één uur, op de dagen dat het reisbureau is geopend, down mag zijn. Snel en Goed hanteert een agile ontwikkelmethodiek en dient het gehele systeem na één jaar opgeleverd te hebben. De testmanager werkt bij het testexpertisecentrum (TEC) van het reisbureau en heeft de opdracht om het gehele testtraject bij het reisbureau op te zetten en uit te voeren. Gedeelte strategietabel mastertestplan: Kenmerk RK ST AT Gebruiksvriendelijkheid Performance - schermen A - online A - batch C Legenda: RK= risicoklasse ST= systeemtest AT= acceptatietest 20

21 Bijlage Casus Urenregistratie IT-afdeling Om in de toekomst de projecten beter te kunnen plannen heeft een bedrijf het standaard planningspakket Exactly aangekocht voor zijn IT-afdeling. Exactly functioneert naar tevredenheid bij diverse andere bedrijven. De implementatie hiervan verloopt in twee fases, tijdens fase 1 wordt de urenregistratie module geïmplementeerd. Als deze fase succesvol is beëindigd zal er gestart worden met fase 2, de implementatie van de planning en capaciteitsmanagement module. De Chief Financial Officer (CFO) is opdrachtgever. Een projectleider is opdrachtnemer van de eigen IT-afdeling. De projectleider wil de metric Defect Detection Percentage gebruiken als indicatie voor de foutvindeffectiviteit. Bij deze metric worden de testsoorten ST, GAT en PAT gebruikt. De testmanager van de systeemtest wil gecertificeerde testers in zijn team. Onderstaande figuur 1 geeft de scope weer met betrekking tot het systeemlandschap van het project Invoering Exactly. De scope van het project Invoering Exactly bevindt zich in het grijs gearceerde gedeelte, dus het standaardpakket zelf, met de interfaces naar de direct aangrenzende systemen. Figuur 1: Beschouwingsgebied Invoering Exactly binnen het grijs gearceerde gebied. ERP PS PES Projectgegevens Exactly MIS Medewerkergegevens Gerealiseerde uren ERP PS Overig Doorbelaste uren ERP FI DOOR Exactly kent interfaces met: ERP PS : Uitwisseling van project- en urengegevens. PES : Personeels Entiteiten Systeem; personeelsgegevens. MIS : Management Informatie Systeem; uitwisseling van urengegevens. ERP FI, DOOR : Uitwisseling van urengegevens voor doorbelasting. 21

22 Figuur 2: Strategietabel mastertestplan. Kenmerk/deelobject RK Toetsen OT ST GAT PAT Functionaliteit - invoeren uren A - accorderen uren B Gebr.vriendelijkheid I Performance - invoeren uren A I - accorderen uren B I Interfaces - ERP PS A - MIS C - PES B Legenda: RK= risicoklasse OT= ontwikkeltest ST= systeemtest GAT= gebruikersacceptatietest PAT= productieacceptatietest 22

23 Antwoordsleutel 1 van 40 Zie bijlage Tijdens de activiteit Terugkoppelen en fixeren plan blijkt dat de hoofdstukken Teststrategie en Globale begroting en Planning uit het mastertestplan moeten worden aangepast en de andere hoofdstukken niet. Welke wijziging in het project kan een reden zijn voor aanpassen van de genoemde hoofdstukken van het mastertestplan? A. wijziging in de beschikbare FTE s tijdens de fase Beheer B. wijziging in de beschikbare FTE s tijdens de fase Uitvoering C. wijziging in het aantal testomgevingen D. wijziging in het initiële resultaat van de productrisicoanalyse A. Onjuist. De beschikbare FTE's tijdens de fase Beheer is niet relevant voor de teststrategie. B. Juist. De beschikbare FTE's tijdens de fase Uitvoering heeft gevolgen. Wellicht zal er zwaarder of minder zwaar getest worden. Dit heeft ook consequenties voor de begroting (paragraaf ). C. Onjuist. Het aantal testomgevingen is niet relevant voor de teststrategie, aangezien er niet opgegeven is welke omgevingen er moeten worden getest. D. Onjuist. De PRA is de input is voor de initiële invulling van de hoofdstukken Teststrategie en Globale begroting en planning. Het betreft hier een wijziging van het aantal testers in de fase Uitvoering. 23

24 2 van 40 Zie bijlage Snel en Goed levert het gehele systeem na één jaar op. Het systeem wordt echter niet direct in productie genomen. Wat kan hier een reden voor zijn? A. De testware is nog niet gearchiveerd. B. Het vrijgaveadvies bevat een negatief advies. C. Tussen oplevering en in productie nemen, vindt een implementatiefase plaats. A. Onjuist. Het archiveren van testware is geen beperking voor het in productie nemen van het systeem. B. Onjuist. Ondanks dat een vrijgaveadvies negatief is kan er toch besloten worden om uit te leveren. C. Juist. De laatste opleverdatum zal nog door een aantal activiteiten (o.a. regressietest, implementatie) gevolgd worden en de in productiedatum is dus nog niet bekend (paragraaf 6.2.7). 3 van 40 Zie bijlage Soms is een kwaliteitsattribuut zo belangrijk dat deze als apart uit te voeren testsoort in het mastertestplan wordt opgenomen. Welk kwaliteitsattribuut komt in aanmerking om, naast ST en AT, als aparte testsoort in het mastertestplan te worden opgenomen? A. functionaliteit B. gebruiksvriendelijkheid C. performance D. security A. Onjuist. De huidige functionaliteit moet worden overgenomen, verder zijn er geen expliciete eisen aan gesteld. B. Onjuist. Er zijn geen eisen met betrekking tot gebruikersvriendelijkheid bekend. Blijkbaar is dit niet belangrijk genoeg en daarmee is een aparte testsoort niet te rechtvaardigen. C. Juist. Het reisbureau is afhankelijk van de beschikbaarheid van het systeem voor al haar activiteiten. Dit rechtvaardigt een performancetest als aparte testsoort (paragraaf 5.2.4, uitgediept). D. Onjuist. Er zijn geen eisen met betrekking tot security bekend. Blijkbaar niet belangrijk genoeg en zeker niet belangrijk genoeg om een aparte testsoort te rechtvaardigen. 24

25 4 van 40 Zie bijlage Tijdens het maken van het mastertestplan wordt het nieuwbouwgedeelte begroot. Welke rekeneenheid is in deze fase het beste bruikbaar? A. het aantal bladzijden requirements B. het aantal functiepunten C. het aantal functioneel ontwerpen A. Juist. Het aantal bladzijden met requirements is te gebruiken voor een globale begroting (hoofdstuk 11). B. Onjuist. Het aantal functiepunten is in deze casus niet gegeven. C. Onjuist. Aantal FO's zegt niets. 5 van 40 Zie bijlage Het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een systeem vindt in diverse landen plaats. Welke belangrijke afspraak hoort gemaakt te worden met betrekking tot een efficiënte bevindingenprocedure? A. de bevindingen per uitwisselen B. door een 'web based' bevindingenbeheertool te gebruiken is een bevindingenprocedure niet nodig C. regelmatig met een conference call de bevindingen classificeren A. Onjuist. kan wel, maar is geen efficiënte manier om een bevindingenprocedure in te vullen. Is wel raadzaam om dit ter aanvulling (met achtergrondinfo, printjes, e.d.) te gebruiken op een conference call. B. Onjuist. Een bevindingenbeheertool is geen synoniem voor een bevindingenprocedure. Het tool is slecht een administratief hulpmiddel. C. Juist. Hoewel de partijen over verschillende locaties zijn verspreid is het belangrijk om een bevindingenoverleg te organiseren, waarin men snel tot een classificatie en vervolgstappen voor de bevinding komt (paragraaf 12.4). 25

26 6 van 40 Zie bijlage Er wordt besloten om de performance-eisen met betrekking tot het onlinegedeelte te vertalen naar exitcriteria van de systeemtest. Hoe wordt de verdeling over de acceptatietest (AT) en systeemtest (ST) in de strategietabel mastertestplan met betrekking tot de combinatie performance/online? A. B. C. D. A. Onjuist. In de ST zal aangetoond moeten worden dat er aan de exitcriteria voldaan wordt. Er zal dan zwaarder getest te worden in de ST en minder zwaar in de AT. B. Onjuist. Dit is de oorspronkelijke verdeling. In de ST zal aangetoond moeten worden dat er aan de exitcriteria voldaan wordt. Er zal dan zwaarder getest te worden in de ST en minder zwaar in de AT. C. Juist. In de ST zal aangetoond moeten worden dat er aan de exitcriteria voldaan wordt. Er zal dan zwaarder getest te worden in de ST en minder zwaar in de AT (paragraaf 5.3). D. Onjuist. In de ST zal aangetoond moeten worden dat er aan de exitcriteria voldaan wordt. Er zal dan zwaarder getest te worden in de ST en minder zwaar in de AT. 7 van 40 Zie bijlage In het acceptatietestplan worden exitcriteria genoemd. Wanneer worden deze exitcriteria toegepast? A. bij de afronding van de fase functioneel ontwerp B. bij de afronding van een testsoort C. bij het in productie nemen van de software A. Onjuist. Exitcriteria worden toegepast bij de afronding van een testfase. De fase functioneel ontwerp is een systeemontwikkelingstfase. B. Juist. Exitcriteria worden toegepast bij de afronding van een testsoort. Entrycriteria bij de start van een testsoortfase (paragraaf 6.2). C. Onjuist. Exitcriteria worden niet toegepast bij het in productie nemen van de software, maar wel de acceptatiecriteria. 26

27 8 van 40 Zie bijlage Waaraan wordt bij de agile aanpak, in dit project, extra aandacht besteed? A. de inspecties B. de regressietesten C. de tussenproducten A. Onjuist. Door de agile ontwikkelmethode zullen er weinig of geen inspecties worden uitgevoerd, omdat tussenproducten niet volledig zullen worden uitgeschreven. B. Juist. Bij agile ontwikkeling vinden er in het algemeen meerdere opleveringen plaats, waardoor extra aandacht voor regressietesten op zijn plaats is (paragraaf 6.2.5). C. Onjuist. De tussenproducten zijn bij de agile aanpak niet het belangrijkst, maar de werkende eindproducten. 9 van 40 Zie bijlage Bij 'Snel en Goed B.V.' is voor het begroten gekozen voor de extrapolatietechniek. Waarom is dit een goede keuze? A. De functiepunten zijn bekend. B. Er wordt agile ontwikkeld. C. Het betreft zowel batch- als onlinefuncties. D. Het is de basis voor proportioneel begroten. A. Onjuist. Functiepunten worden bij TPA gebruikt, niet bij de extrapolatietechniek. B. Juist. Extrapolatie is erg geschikt voor het begroten van testactiviteiten binnen iteratieve ontwikkelmethoden, waartoe ook agile behoort (hoofdstuk 11). C. Onjuist. De uitsplitsing naar batch- cq online functies is niet van invloed op de begrotingstechniek. D. Onjuist. De extrapolatietechniek en het proportioneel begroten hebben geen relatie met elkaar. 27

28 10 van 40 Zie bijlage Een nieuw systeem vereist een vernieuwde infrastructuur. Voor de activiteit 'Intake infrastructuur' van de acceptatietest wordt één week doorlooptijd ingepland. De start van deze activiteit ligt één week voor het einde van de geplande systeemtest. Wat is de consequentie van deze planning? A. De intake van de infrastructuur start één week te vroeg. B. De uitvoering van de systeemtest komt op het kritieke pad te liggen. C. De uitvoering van de systeemtest wordt verstoord. D. Er is te weinig tijd voor het verwerken van eventuele bevindingen die bij de intake van de infrastructuur ontdekt worden. A. Onjuist. Het eind van de systeemtest is de start van de acceptatietest. Dan dient de omgeving al correct te werken. B. Onjuist. De uitvoering van de systeemtest ligt al op het kritieke pad. De intake zou daar parallel aan plaatsvinden. C. Onjuist. De infrastructuur van de acceptatietestomgeving verstoort niet de systeemtestomgeving. D. Juist. De intake van de infrastructuur kan parallel aan de fase Specificatie van de acceptatietest worden uitgevoerd of mogelijk nog eerder. Hiermee creëer je ruimte om problemen op te lossen. Deze ruimte is er nauwelijks bij deze planning (paragraaf 6.4). 11 van 40 Zie bijlage De testmanager wil dat er een toetsmoment komt op alle user stories van het totale nieuwe systeem. Met de ontwerper, die bij 'Snel en Goed B.V.' werkt, is afgesproken dat alle user stories één dag voordat het maken van de technische specificaties start, voor toetsing worden aangeleverd. Wat is een risico bij deze afspraak? A. De betrokkenen werken bij verschillende organisaties, waardoor toetsen niet kan. B. De start van het maken van de technische specificatie vertraagt hierdoor met één dag. C. Het in één dag toetsen en verwerken van de resultaten lijkt erg weinig. A. Onjuist. Het bij verschillende organisaties werken is geen argument om niet te toetsen, daarbij werken ze agile en dus in één team. B. Onjuist. Als de start van het maken van de technische soecificaties is gepland (een dag later namelijk), is er van vertraging geen sprake. C. Juist. De tijd voor het toetsen en het verwerken van de toetsresultaten lijken niet op elkaar afgestemd te zijn. (hoofdstuk 15) 28

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen.

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. TESTEN IN ONDERHOUD auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor

Nadere informatie

Acceptatietesten in de praktijk

Acceptatietesten in de praktijk Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Arie van Stam en Patrick van t Hek Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Auteurs Arie van Stam Patrick

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Docentenhandleiding TestGoal Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Versie 1.2 Derk-Jan de Grood 978 90 395 2561 D Collis B.V. De heijderweg 1 2314 XZ Leiden T 071-5183636 F 071-5813630 E grood@collis.nl

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

CMM en Testautomatisering

CMM en Testautomatisering Datum: 18 oktober 2006 Auteur: Werkgroep testautomatisering Testnet 2005/2006 Versiebeheer Datum Versie Auteur Titel 18-10-2006 0.1 Werkgroep Eerste versie en input voor de presentatie aan TestneT. Inhoudsopgave

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen Agile testen Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Tijman, A. Agile Testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie

Nadere informatie

Introductie QA en testen bij ERP

Introductie QA en testen bij ERP Introductie QA en testen bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 25-04-2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer...

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Trainingen 2013. Improve Quality Services

Trainingen 2013. Improve Quality Services Trainingen 2013 Improve Quality Services Trainingen Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen IMPROVE QUALITY SERVICES BV... 4 TRAININGSVORMEN... 6 MAATWERKOPLEIDINGEN VAN IMPROVE QUALITY SERVICES...

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank 2014 Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank IT-eXcellence B.V 3-2-2014 Copyright IT-eXcellence B.V. 2014 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 voorbeeldexamen IPSR IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 18 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon IN3405 BSc-Project Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft Opdrachtgever: E.Novation, Capelle a/d IJssel Auteurs: David

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie