Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijgaveadvies. Project <naam project>"

Transcriptie

1 Vrijgaveadvies Project <naam project> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Versie : Opgesteld door :

2 Organisatie Project <naam project> Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting Inleiding Vrijgaveadvies... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Onderwerp Advies Onderbouwing van het advies Risico s van implementatie Gevolgde strategie en aanpak Gevolgde teststrategie Uitgevoerde testactiviteiten Actualiteit t.o.v. testplan Testresultaten Bevindingen Bijlage A Benodigde functionaliteit Bijlage B Acceptatiecriteria... 16

3 Organisatie Project <naam project> Pagina 3 van 16 1 Management samenvatting Het advies van SYSQA B.V. live te gaan met de opgeleverde en geteste programmatuur per <datum> is negatief. De onderbouwing van dit advies komt voort uit de hieronder getoonde risico s. Alleen de blokkerende en hoge risico s worden getoond. De lage risico s worden verderop in het document genoemd. De risico s staan in volgorde van belangrijkheid: 1. Vitale applicaties niet beschikbaar 2. Vitale koppelingen niet beschikbaar 3. Performance 4. Productieverstoringen 5. Ontbreken gebruikersbeheer 6. Beperkte gebruikers acceptatie 7. Applicaties beperkt te beheren 8. Applicaties bieden niet de benodigde functionaliteit Blokkerend risico voor ingebruikname Hoog risico voor ingebruikname De applicaties kunnen in gebruik worden genomen wanneer: er geen blokkerende en hoge risico s open staan; er voldaan is aan de acceptatiecriteria (zie bijlage B) Als aan deze voorwaarden wordt voldaan volgt een positief vrijgaveadvies. Hoogachtend, [naam en handtekening]

4 Organisatie Project <naam project> Pagina 4 van 16 2 Inleiding Het project <naam project> heeft tot doel <doel project>. Aan het project wordt deelgenomen door verschillende partijen. Daarnaast wordt een nieuwe locatie in gebruik genomen. De huidige infrastructuur moet verhuisd worden om te komen tot een operationeel werkende nieuwe locatie waarbij de continuïteit van de werkprocessen niet in het gedrang mag komen. Daarnaast zal na verhuizing de bestaande ruimte leeg aan de eigenaar worden opgeleverd. Dit vrijgaveadvies is gebaseerd op de testresultaten welke voortkomen uit het testproject op basis van de teststrategie conform het afgestemde en goedgekeurde Mastertestplan 1v1 van 27 september 2012 (MTP).

5 Organisatie Project <naam project> Pagina 5 van 16 3 Vrijgaveadvies 3.1 Onderwerp Het mastertestplan (MTP) geeft inzicht in de wijze waarop de volgende zaken gevalideerd worden: de kwaliteit van de inrichting van het pand; de werking van de systemen en de apparatuur; de werking van de telefonie; de risico s die het project loopt bij het in gebruik nemen van de nieuwe locatie. De teststrategie uit het MTP is op basis van de product risico analyse vastgesteld om, gebruikmakend van de beschikbare tijd en middelen, maximaal inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de nieuwe locatie en applicaties. De kwaliteit is vastgesteld aan de hand van de mate waarin is voldaan aan de acceptatiecriteria en de mate waarin opdrachtgever bij de in gebruik name van de nieuwe locatie het gevaar loopt dat de geïdentificeerde risico s waarheid worden. 3.2 Advies Op basis van de testresultaten is het vrijgaveadvies negatief voor zowel de kwaliteit van de inrichting, de werking van de systemen, de apparatuur als ook de telefonie. 3.3 Onderbouwing van het advies In het testproject is in de afgesproken periode, conform het MTP, aangetoond dat de inrichting, de werking van de systemen, de apparatuur en telefonie niet de benodigde kwaliteit hebben om de nieuwe locatie in gebruik te nemen. Er zijn meerdere blokkerende en hoge risico s waartegen maatregelen getroffen moeten worden. Verder is er niet voldaan aan de opgestelde acceptatiecriteria. De belangrijkste reden hiervoor is dat leverancier niet conform planning de benodigde functionaliteit werkend heeft opgeleverd. Door het niet beschikbaar hebben van de benodigde functionaliteit heeft het testproject niet alle voorgenomen en afgesproken testwerkzaamheden kunnen uitvoeren. Deze testwerkzaamheden zijn nodig om te bepalen of aan alle acceptatiecriteria is voldaan en of de kwaliteit is bereikt die noodzakelijk is voor de primaire processen van de organisatie. De nieuwe locatie kan in gebruik worden genomen wanneer: er geen blokkerende en hoge risico s open staan; er voldaan is aan de acceptatiecriteria (zie bijlage B) Als aan deze voorwaarden wordt voldaan volgt een positief vrijgaveadvies. In de volgende paragraaf worden de risico s van implementatie inzichtelijk gemaakt.

6 Organisatie Project <naam project> Pagina 6 van Risico s van implementatie Op basis van het testproject en de resultaten hieruit worden de volgende risico s onderkend ten aanzien van implementatie. Om bij ingebruikname van de nieuwe locatie deze risico s tegen te gaan moeten maatregelen worden genomen. Vanuit het oogpunt van meedenken met de opdrachtgever zijn de benoemde risico s voorzien van mogelijke maatregelen om de risico s bij implementatie tegen te gaan. Per risico is de zwaarte van het risico aangeduid met één of meerdere rode sterren. Blokkerend risico voor ingebruikname Hoog risico voor ingebruikname Laag risico voor ingebruikname Vitale applicaties niet beschikbaar De afgesproken minimale benodigde set aan applicaties is niet beschikbaar. De geplande acceptatietesten hebben derhalve niet plaatsgevonden. Er is geen inzicht in de kwaliteit van de nog te leveren applicaties. Het risico is dat de benodigde applicaties niet tijdig worden geleverd of dat deze wel tijdig worden geleverd maar, niet (voldoende) getest in productie gaan. Hierdoor is het risico te groot om in gebruik te worden genomen met ongeteste of niet beschikbare applicaties. (Voor een overzicht van (niet) beschikbare applicaties zie bijlage A) De ingebruikname moet worden uitgesteld tot de benodigde applicaties werkend zijn opgeleverd door de leverancier. Verder moet het testteam de betreffende applicaties alsnog onderwerpen aan de acceptatietesten om inzicht te geven of de benodigde kwaliteit is bereikt om in gebruik te worden genomen Vitale koppelingen niet beschikbaar De afgesproken minimaal benodigde koppelingen zijn niet beschikbaar. De geplande acceptatietesten hebben derhalve niet plaats gehad. Er is geen inzicht in de kwaliteit van de werking van de nog te leveren koppelingen. Het risico is dat de benodigde koppelingen niet tijdig worden geleverd, of dat deze wel tijdig geleverd worden maar niet (voldoende) getest in productie gaan. Gelijk aan paragraaf geldt hier dat het risico te groot is om in gebruik te worden genomen met ongeteste of niet beschikbare koppelingen. De ingebruikname moet worden uitgesteld tot de benodigde koppelingen werkend zijn opgeleverd door de leverancier. Verder moet het testteam de betreffende koppelingen tussen applicaties alsnog onderwerpen aan de acceptatietesten om inzicht te geven of de benodigde kwaliteit is bereikt om in gebruik te worden genomen Performance De performance testen, zoals overeengekomen in het MTP hebben geen doorgang gehad in verband met de niet (voldoende) beschikbare functionaliteit in de vorm van applicaties, apparatuur en koppelingen. Tevens zijn er te weinig beschikbare werkstations waarop tegelijkertijd gewerkt kan worden om specifieke performance eisen te testen. Er zijn performance problemen zonder dat een volledige normale bezetting aanwezig is en zonder dat alle applicaties en koppelingen werkzaam zijn. De onderliggende fout ligt in de infrastructuur. Het risico hierbij is dat de performance van de infrastructuur onvoldoende is en dat er een niet werkbare situatie ontstaat op het moment dat locatie in gebruik wordt genomen. In onderstaande maatregel wordt een specifieke vorm van performance testen beschreven om dit risico deels in te dekken. Het betreft een load, stress en piek test (LSP-test). Het risico

7 Organisatie Project <naam project> Pagina 7 van 16 hierbij is dat de testscripts die automatisch worden uitgevoerd tijdens deze test in week 6 worden geprogrammeerd. Dit houdt in dat die scripts worden opgesteld met de nu aanwezige beperkte functionaliteit. Het risico hierbij is dat de uitkomst van de LSP-test niet een volledig inzicht geeft in de performance. In de eerste plaats moet de leverancier de huidige bevindingen omtrent performance verhelpen. In de tweede plaats wordt er een specifieke performance test ingeregeld in de vorm van een load-, stress en piektest (LSP-test). Deze LSP-test wordt separaat van het in het MTP overeengekomen testproject uitgevoerd. De planning is om deze LSP-test in de week van 11 februari 2013 uit te voeren. Tot slot moeten de performance testen zoals overeengekomen in het MTP worden uitgevoerd Productieverstoringen Als de hiervoor genoemde risico s genegeerd worden en de locatie in gebruik wordt genomen is het risico groot dat zich productieverstoringen voordoen. Dit kan leiden tot ongewenste situaties door het niet functioneren van de locatie en de tijd benodigd om terug te keren naar de oude situatie. Tevens bestaat het risico op imagoschade. Naast de risico s naar de buitenwereld zijn er risico s naar de interne organisatie. Zo is er het risico van een lagere acceptatie bij de gebruikers en beheerders waardoor het risico ontstaat dat de motivatie afneemt. Noodvoorzieningen als de no-break installatie zijn bij oplevering door de technische keten getest door de leverancier. De no-break installatie is niet getest door de gehele functionele keten. Het risico bestaat dat de no-break installatie niet (volledig) functioneert en de locatie zonder stroomvoorziening komt te zitten waardoor vitale systemen uitvallen. Onder productieverstoringen vallen tevens werkzaamheden die voor de inrichting nog moeten worden uitgevoerd. Tevens vallen hier herstelwerkzaamheden aan het gebouw onder. Er worden werkzaamheden gepland terwijl de lcatie operationeel is. Dit werkt verstorend voor de medewerkers. De ingebruikname moet worden uitgesteld tot alle benodigde functionaliteit werkend is opgeleverd door de leveranciers. Hieronder vallen ook de werkzaamheden in het kader van de inrichting van de nieuwe locatie. Verder moet het testteam de betreffende functionaliteit alsnog onderwerpen aan de acceptatietesten om inzicht te geven of de benodigde kwaliteit is bereikt om in gebruik te worden genomen. Tot slot dienen de noodvoorzieningen worden getest in de vorm van een functionele ketentest Ontbreken gebruikersbeheer Uit de testresultaten blijkt dat bepaalde gebruikers te weinig rechten hebben en hierdoor geen beschikking hebben over benodigde applicaties. Andersom is het geval waarbij gebruikers teveel rechten hebben en hierdoor toegang hebben tot applicaties waartoe men geen toegang mag hebben. Het risico is groot dat door het ontbreken van gebruikersbeheer deze genoemde situaties ontstaan en medewerkers niet naar behoren de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Kanttekening hierbij is dat het proces gebruikersbeheer in de basis aanwezig is maar nog volop aan verandering onderhevig is. Er moet structuur en invulling worden gegeven aan gebruikersbeheer. Hierover moeten afspraken worden gemaakt. Gedane bevindingen moeten direct worden verholpen. De betreffende gebruikers moeten direct van de juiste rechten worden voorzien.

8 Organisatie Project <naam project> Pagina 8 van Beperkte gebruikers acceptatie Het niet tijdig leveren door de leveranciers en de impact hiervan op de geplande testactiviteiten voor de gebruikers acceptatietesten (GAT) geeft het risico dat de acceptatie bij gebruikers laag is. Alle geplande GAT momenten zijn gecancelled wegens gebrek aan functionaliteit. Vervolgens is onder druk van de naderende deadline de kwaliteit voor een deel losgelaten door te gaan timeboxen om alsnog de belangrijkste minimale functionaliteit met de gebruikers te testen. Hierdoor is niet gedurende een langere periode aangetoond dat de systemen de primaire processen op vereiste wijze ondersteunen. Daarnaast geven de testresultaten vanwege de beperkte functionaliteit onvoldoende inzicht in de kwaliteit van die ondersteuning aan de primaire processen. De gebruikers trainingen hebben plaats gehad. Hierbij geldt ook dat er te weinig functionaliteit werkend aanwezig was. Het effect wat was beoogd met het trainen van de medewerkers is niet bereikt. De gebruikers acceptatie is laag en de medewerkers zijn onvoldoende getraind in de nieuwe werkomgeving. De ingebruikname moet worden uitgesteld tot alle benodigde functionaliteit werkend is opgeleverd door de leveranciers. Verder moet het testteam de betreffende functionaliteit alsnog onderwerpen aan de functionele- en de gebruikers acceptatietesten om inzicht te geven of de benodigde kwaliteit is bereikt om de primaire processen op vereiste wijze te ondersteunen Applicaties beperkt te beheren Het niet tijdig leveren door de leveranciers en de impact hiervan op de geplande testactiviteiten voor de productie acceptatietesten (PAT) geeft het risico dat applicaties functioneel niet (voldoende) te beheren zijn. De geplande PAT momenten zijn gecancelled of zoveel mogelijk uitgesteld wegens gebrek aan functionaliteit. Er is niet gedurende een langere periode aangetoond dat de applicaties de primaire processen op gewenste wijze ondersteunen en de beheerders de beheerprocessen op gewenste wijze kunnen uitvoeren. Dit risico samen met het risico op productieverstoringen versterkt elkaar en geeft het risico dat productie verstoringen niet (tijdig) worden verholpen doordat applicaties beperkt te beheren zijn. De ingebruikname moet worden uitgesteld tot alle benodigde functionaliteit werkend is opgeleverd door de leveranciers. Verder moet het testteam samen met de beheerorganisatie de betreffende functionaliteit alsnog onderwerpen aan de productieacceptatietesten om inzicht te geven of de benodigde kwaliteit is bereikt om in beheer te worden genomen Applicaties bieden niet de benodigde functionaliteit Op dit moment is er een beperkte set aan applicaties beschikbaar. Verder is er een beperkte set aan koppelingen beschikbaar en is een deel van de technische inrichting niet gereed. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen dat de benodigde applicaties en koppelingen de gewenste functionaliteit vertonen. Die applicaties en koppelingen die niet beschikbaar zijn, heeft het testproject niet kunnen testen. Over de functionaliteit hiervan kan geen uitspraak worden gedaan. Van die applicaties en koppelingen die wel getest zijn kan door de beperkte functionaliteit geen uitspraak worden gedaan dat de applicaties die functionaliteit bieden die benodigd is. De benodigde minimale functionaliteit wordt beschikbaar gesteld door de leveranciers op het moment dat het project ten einde is. Hierdoor is er geen tijd meer om deze functionaliteit te testen op de manier zoals overeengekomen in het MTP. Hierdoor is geen uitspraak te doen over wat de kwaliteit van de functionaliteit is en in welke mate deze voldoet aan de acceptatiecriteria.

9 Organisatie Project <naam project> Pagina 9 van 16 De ingebruikname moet worden uitgesteld tot alle benodigde functionaliteit werkend is opgeleverd door de leveranciers. Verder moet het testteam de betreffende functionaliteit alsnog onderwerpen aan de functionele acceptatietesten om inzicht te geven of de benodigde kwaliteit is bereikt om in gebruik te worden genomen Beperkte functionele acceptatie Het niet tijdig leveren door de leveranciers en de impact hiervan op de geplande testactiviteiten voor de functionele acceptatietesten (FAT) bestaat het risico dat de werking van de infrastructuur, applicaties en koppelingen onvoldoende is aangetoond. Hierdoor is niet gedurende langere periode aangetoond dat de functionaliteit van de infrastructuur, applicaties en koppelingen van die kwaliteit is die is vereist. (Voor een overzicht van (niet) beschikbare applicaties zie bijlage A) De ingebruikname moet worden uitgesteld tot alle benodigde functionaliteit is opgeleverd door de leveranciers. Verder moet het testteam de betreffende functionaliteit alsnog onderwerpen aan de functionele acceptatietesten om inzicht te geven of de benodigde kwaliteit is bereikt om in gebruik te worden genomen Beperkt zicht op behoud van functionaliteit Uitgangspunt bij het project is dat de applicaties qua functionaliteit niet wijzigen. De applicaties worden alleen anders getoond aan de gebruikers. In het MTP is een klein deel regressietesten opgenomen om zeker te stellen dat regressie zich niet voordoet door het anders tonen van de applicaties. De regressietest heeft vanwege de beperkt beschikbare functionaliteit niet expliciet plaats gehad, maar is impliciet meegenomen in de gebruikerstrainingen. Vanuit deze gebruikerstrainingen is wederom vanwege de beperkt beschikbare functionaliteit onvoldoende aangetoond dat er geen regressie optreedt. Dit is reden dit aan te merken als een risico. De verwachting is dat dit risico klein zal zijn. Op het moment dat de benodigde functionaliteit wordt opgeleverd door de leveranciers moet een regressietest expliciet worden uitgevoerd om aan te tonen dat de functionaliteit binnen de applicaties niet is gewijzigd Testresultaten gebaseerd op momentopnamen De behaalde testresultaten geven zijn behaald op basis van momentopnamen. Hiermee wordt bedoeld dat door de late levering er testen zijn uitgevoerd in een omgeving welke nog in ontwikkeling is door de leverancier. De vertraagde oplevering gecombineerd met de naderende deadline voor ingebruikname heeft er toe geleid dat het testproject flexibel is omgegaan met het uitvoeren van de testen. Hierdoor is in het kader van timeboxen gekozen om te testen wat op dat moment beschikbaar was voor test. De uitkomst van die test is dan gebaseerd op de functionaliteit van dat moment. Het risico bestaat dat door verdere ontwikkeling door de leverancier, na het uitvoeren van de test, de functionaliteit verandert. De uitkomst van een hertest kan anders zijn dan de uitkomst van de oorspronkelijke test. De hertest heeft op het moment van dit vrijgaveadvies niet plaats gehad. Het testteam moet de betreffende functionaliteit alsnog onderwerpen aan de functionele acceptatietesten om inzicht te geven of de benodigde kwaliteit is bereikt om in gebruik te worden genomen.

10 Organisatie Project <naam project> Pagina 10 van Relatief hoge beheerkosten Bij een project wordt 20% van de kosten door het project gedragen en 80% na ingebruikname door beheer. Door tijdens het project de gewenste kwaliteit te leveren is de invloed het grootst op de uiteindelijke kosten bij ingebruikname. Hierdoor blijven de kosten beheersbaar. In de huidige situatie is gedurende het project niet met zekerheid te stellen dat de beoogde kwaliteit is geleverd. De hiervoor bestemde productie acceptatietesten zijn niet (volledig) uitgevoerd door de verlate oplevering van functionaliteit. Het risico bestaat dat deze beheerkosten hoger uitvallen bij ingebruikname zonder het bereiken van de gewenste kwaliteit. De PAT moet alsnog volledig worden uitgevoerd vanaf het moment dat de beheerafdeling zijn intrek neemt in het nieuwe pand. Hiermee wordt voldoende inzicht verkregen in de kwaliteit van de uit te voeren beheerprocessen.

11 Organisatie Project <naam project> Pagina 11 van 16 4 Gevolgde strategie en aanpak 4.1 Gevolgde teststrategie De teststrategie is uitgevoerd conform de teststrategie zoals bepaald in paragraaf 4.8 in het MTP. Op basis van deze teststrategie is gekozen voor het uitvoeren van een gecombineerde acceptatietest. Voor de apparatuur, systemen en telefonie is gekozen voor de functionele-, gebruikers- en productie- acceptatietest. Geheel conform het MTP en de verschillende detailtestplannen (DTP) zijn de testen in de periode voorafgaand aan de testuitvoering voorbereid en zijn de diverse testscripts gespecificeerd en geschreven. Tijdens deze voorbereidende werkzaamheden is ook de structuur voor de testuitvoering uitgedacht. Schematisch ziet de structuur voor de testuitvoering er als volgt uit: Figuur 1. Schematische structuur van de testuitvoering De diverse testscripts die uitgevoerd worden binnen de gedefinieerde testsoorten zijn gekoppeld aan een tweetal dekkingsmatrices. In de ene dekkingsmatrix wordt gecontroleerd dat met de testscripts de achterliggende techniek/koppelingen worden getest. De andere dekkingsmatrix controleert dat met de uitgevoerde testscripts de gestelde acceptatiecriteria worden getoetst. Op basis van dit geheel kan een gedegen en onderbouwd vrijgaveadvies worden afgegeven aan het einde van de testactiviteiten.

12 Organisatie Project <naam project> Pagina 12 van Uitgevoerde testactiviteiten De hiervoor beschreven structuur van de uitvoering heeft geleid tot de volgende daadwerkelijke invulling van de testuitvoering. In onderstaande figuur wordt dit getoond. Figuur 2. Schematische weergave van de testuitvoering In het midden van de figuur zijn de testscripts per testsoort zichtbaar. Dit symboliseert de uitvoering van de testscripts die tijdens de diverse testsoorten uitgevoerd moeten worden. De controle op de voortgang van de testuitvoering wordt bereikt door het gebruik van het dashboard boven de testscripts. Enerzijds worden de testscripts gestart vanuit het dashboard. Anderzijds wordt hiermee de voortgang gecontroleerd en wordt gemonitord op welke testscripts nog bevindingen open staan. Dit dashboard wordt gebruikt door de testcoördinator en de testmanager. Het daadwerkelijke bevindingenbeheer wordt uitgevoerd in de daarvoor bestemde bevindingentool. Hierin worden bevindingen vastgelegd, bevindingen toegewezen aan de verantwoordelijke persoon en wordt de voortgang van de bevindingen bewaakt. Hieronder een overzicht van de testuitvoering per deelsysteem Deelsysteem systemen/apparatuur/telefonie Deze paragraaf geeft inzage in de voortgang en resultaten van de testuitvoering voor het deelsysteem systemen/apparatuur/telefonie. In onderstaande grafiek is de voortgang zichtbaar per benoemde testsoort per 7 februari PAT GAT OK NOK Niet getest FAT 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 3. Voortgang en resultaten testuitvoering

13 Organisatie Project <naam project> Pagina 13 van 16 FAT GAT PAT OK 29% 0% 8% NOK 2% 0% 0% Niet getest 69% 100% 92% Tabel 1. Cijfers behorend bij figuur 3 Hieruit komt duidelijk naar voren dat de FAT en de PAT niet voldoende inzicht geeft in de kwaliteit en de GAT niet testbaar is. Beide veroorzaakt door de beperkt beschikbare functionaliteit Deelsysteem inrichting Deze paragraaf geeft inzage in de voortgang en resultaten van de testuitvoering voor het deelsysteem inrichting. In onderstaande grafiek is de voortgang zichtbaar van de testsoort gecombineerde acceptatietesten per 7 februari GAT Kantoor # OK GAT ICT/App. # NOK # Niet getest GAT Meubilair 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 4. Voortgang en resultaten testuitvoering inrichting GAT Meubilair GAT ICT/App. GAT Kantoorartikelen GAT Totaal # kamers OK # kamers NOK # kamers Niet getest # kamers Totaal 58 Tabel 2. Cijfers behorend bij figuur 4 Voor het deelsysteem inrichting geldt ook dat niet alles geleverd en testbaar is, maar voor ingebruikname is dit deelsysteem in het algemeen minder cruciaal dan de overige deelsystemen. Uit de resultaten blijkt dat er een aantal leveringen verlaat zijn, maar dit heeft geen consequenties. Binnen dit deelsysteem zijn twee bevindingen kritiek voor ingebruikname, te weten: 1. Voor het pand is nog geen vergunning afgegeven. Deze vergunning is voorwaarde voor het in gebruik mogen nemen van het pand;

14 Organisatie Project <naam project> Pagina 14 van Op een aantal etages zijn verhoogde vloeren. In deze vloeren moeten nog vloerdelen worden geplaatst welke voorzien zijn van alle aansluitingen voor elektra en netwerk. 4.3 Actualiteit t.o.v. testplan Het grootste verschil tussen het MTP en de actualiteit is de planning. In het algemeen hebben de leveranciers op diverse vlakken meer tijd nodig dan gepland. Hierdoor is de situatie ontstaan dat het testproject is begonnen terwijl de leveranciers hun producten/diensten nog niet hebben opgeleverd. Er is door het projectteam bewust gekozen de diverse activiteiten parallel plaats te laten vinden. Dit met als doel de geplande einddatum te halen. Dit voornaamste verschil ten opzichte van het MTP heeft tot een aantal wijzigingen geleid. Hieronder worden deze wijzigingen opgesomd: Uitvoering van gefaseerd naar timeboxen; Geen intake op volledige testbasis; Uitvoeren FAT testscripts zodra functionaliteit beschikbaar is (momentopname); Uitvoeren GAT testscripts op de inrichting per deelleverancier (i.p.v. op het geheel); Uitstellen GAT systemen/apparatuur/telefonie; Uitstellen PAT systemen/apparatuur/telefonie; Inrichten extra load, stress en piek test t.a.v. performance testen; Gebouw opleverpunten toegevoegd aan het bevindingenoverzicht. De organisatie en het projectteam staan voor de keuze de ingebruikname datum uit te stellen en het testteam aan te houden tot de nieuwe datum. Hiermee wordt een maatregel genomen waarmee genoemde risico s voor een deel afgedekt worden of worden verlaagd. Dit betekent dat het testteam in staat wordt gesteld de overeengekomen acceptatietesten alsnog uit te voeren. Als voor deze maatregelen wordt gekozen vallen beide maatregelen ook onder de noemer wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke testplan. 5 Testresultaten 5.1 Bevindingen In dit document wordt niet in detail ingegaan op de bevindingen. Alle bevindingen zijn toegankelijk voor het projectteam in de bevindingentool. Hieronder een rapportage uit de bevindingentool per categorie (deelsysteem). Op verzoek van het projectteam zijn naast inrichtingszaken ook opleverpunten van het gebouw opgenomen in de bevindingenadministratie. Figuur 5. Schermprint rapportage bevindingentool per 7 februari 2013 Er zijn relatief weinig bevindingen op het deelsysteem systemen en applicaties. Dit zegt niets over de kwaliteit van dit deelsysteem. Dit heeft te maken met de beperkte levering van functionaliteit en dus de beperkt uitgevoerde testen.

15 Organisatie Project <naam project> Pagina 15 van 16 6 Bijlage A Benodigde functionaliteit Vanuit het projectteam heeft het testteam onderstaande overzicht ontvangen. Het overzicht toont de minimaal benodigde functionaliteit voor het in gebruik nemen van de nieuwe locatie. De inhoud van het overzicht komt voort uit een workshop tussen leverancier, gebruikersorganisatie en projectteam. 1 Functies per deelgebied Telefonie Incident Management Web Systemen per deelgebied Telefonie Incident Management Web Aanwezig en werkend Moet 19-2 werken, maar is nog niet (volledig) functioneel Niet aanwezig, maar dat is volgens verwachting 1 Het testteam is niet verantwoordelijkheid voor de volledigheid en juistheid van het overzicht.

16 Organisatie Project <naam project> Pagina 16 van 16 7 Bijlage B Acceptatiecriteria Het in gebruik nemen van de nieuwe locatie is afhankelijk van het voldoen aan de gestelde acceptatiecriteria. Hieronder een overzicht van de acceptatiecriteria: Klanten moeten het bedrijf kunnen bereiken; Als het gesprek goed binnenkomt in de centrale en de centralist het binnenkomende gesprek kan aannemen; Als de centralist in staat is het binnenkomende gesprek door te verbinden naar de juiste medewerker; Centralisten moeten goed kunnen werken; De centralist moet de benodigde applicaties kunnen starten en bedienen; De centralist moet een binnenkomend gesprek kunnen opnemen; De centralist moet een incident kunnen aanmaken in het systeem; De centralist moet voldoende overzicht over alle operationeel noodzakelijk beschikbare informatie hebben; De centralist moet voldoende faciliteiten hebben om geconcentreerd en gemotiveerd te werken; Collega s moeten het bedrijf kunnen bereiken; Medewerkers van het bedrijf moeten de locatie telefonisch kunnen bereiken; Overige contacten van het bedrijf moeten het bedrijf telefonisch kunnen bereiken;

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

Testrapport Kiezen op Afstand Inhoudelijke Stresstest

Testrapport Kiezen op Afstand Inhoudelijke Stresstest Testrapport Inhoudelijke Stresstest Dit document heeft 10 pagina 's Testrapport 1nhoudelijke Stresstest vo.21 Document historie Versie Datum Bijzonderheden Autorisatie 0.1 20-09-2006 Opzet 0.2 22-09-2006

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Testrisicoanalyse. Introductie

Testrisicoanalyse. Introductie 7 Testrisicoanalyse 7.1 Introductie Veel testtrajecten zijn tegenwoordig gebaseerd op risico s. Bij risicogebaseerd testen (RBT) bepaalt het risico dat de organisatie loopt als het systeem in gebruik wordt

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Acceptatietesten. Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012

Acceptatietesten. Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012 Acceptatietesten Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012 Inhoud Vrij testen Simulatoren Kwalificatie zorgtoepassing Acceptatietesten Ketentesten Continuïteit door testen Quality is never an accident;

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

BEHEERORGANISATIE WORSRO

BEHEERORGANISATIE WORSRO BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur: Anneke Schafer Lelystad, juni 1991 Werkdocument:91.119X BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur:

Nadere informatie

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters Inhoudsopgave 1 Opzet Proof of Concept... 3 2 Eisen en Wensen leidend... 3 3 Actieve rol leverancier... 4 4 Testsoorten... 4 4.1 IT Intake... 4 4.2 Functionele

Nadere informatie

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN Productinformatie Testen in de logistieke e-commerceketen Inhoudsopgave 1 Waarom testen in de logistieke e-commerceketen?... 4 1.1 Verschillende klantperspectieven...

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

Stappenplan Oplevering hosted voice

Stappenplan Oplevering hosted voice Stappenplan Oplevering hosted voice Document: Stappenplan oplevering hosted voice Datum: 26-10-2015 Versie: 1.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Uw Hosted Voice omgeving... 3

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Testrapport Kiezen op Afstand Backup en Recoverytest Stembus

Testrapport Kiezen op Afstand Backup en Recoverytest Stembus Testrapport Backup en Recoverytest Stembus Dit document heefi 9 pagina 's Testrapport backup en recoverytest stembus vo.2 Document historie Versie Datum Bijzonderheden Autorisatie 0.1 03-10-2006 Opzet

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Derk-Jan de Grood Resultaat gedreven testen met de juiste mind-set

Derk-Jan de Grood Resultaat gedreven testen met de juiste mind-set Titel, samenvatting en biografie Derk-Jan de Grood Resultaat gedreven testen met de juiste mind-set Samenvatting: Het is niet de methode, maar de wijze waarop de methode toegepast wordt die het succes

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

Test en acceptatieprotocol

Test en acceptatieprotocol Bijlage J Test en acceptatieprotocol Test en acceptatieprotocol Versie 1.0 16 oktober 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering

Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering Ga jij de testen van verschillende software producten automatiseren? Aanleiding Binnen SCC-ICT zijn een aantal doelstellingen opgesteld om de kwaliteit

Nadere informatie

Performance Testen bij Rabobank Nederland. TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer

Performance Testen bij Rabobank Nederland. TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer Performance Testen bij Rabobank Nederland TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer Agenda Performance Testen bij Rabobank Nederland 1 2 3 4 Introductie Performance Competence Center

Nadere informatie

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Implementatie Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Agenda Inhoud document: Uitwerking proces release management Aanverwante docs: Status september release

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie