Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012"

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012

2 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. 2

3 Inhoud Introductie 4 Voorbeeldexamen 5 Antwoordsleutel 12 Evaluation 27 3

4 Introductie Dit is het voorbeeldexamen Testen Foundation. Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! 4

5 Voorbeeldexamen 1 van 30 Aan requirements worden eisen gesteld. Wat wordt bedoeld met de eis ondubbelzinnigheid? A. Afzonderlijke aspecten moeten als afzonderlijke requirements vastgelegd worden. B. Er mag geen ruimte worden gelaten voor ongewenste interpretatie. C. Er mogen geen vragen meer openstaan voor geformuleerde requirements. 2 van 30 Welke rol spelen de acceptatiecriteria in een testtraject? A. Acceptatiecriteria dienen als basis voor het testontwerp. B. Acceptatiecriteria kunnen als testdata worden gebruikt. C. Acceptatiecriteria vormen de basis voor de risicoanalyse. D. Acceptatiecriteria worden als testgevallen gebruikt. 3 van 30 Welk soort risico is voor de tester van primair belang? A. financieringsrisico B. planningsrisico C. productrisico D. projectrisico 4 van 30 Waarom zijn de drie dimensies iformatie, processen en systemen alle drie van belang bij het testen van een informatiesysteem? A. Gegevens en een testproces zijn nodig om het informatiesysteem te testen. B. Het eindproduct van een IT-project omvat altijd een informatiesysteem met bijbehorende processen en gegevens C. Het testproces van het systeem levert informatie op. 5

6 5 van 30 Wat is een kwaliteitsaspect van het POQ-model? A. Controleerbaarheid B. Gebruikersvriendelijkheid C. Installeerbaarheid D. Werkbaarheid 6 van 30 Welke toetsvorm is het beste om zoveel mogelijk verbeterpunten in systeemspecificaties te achterhalen? A. Inspectie B. Review C. Walkthrough 7 van 30 Wat is een belangrijk principe van het V-model? A. De acceptatietest begint direct na de systeemtest. B. De testuitvoering van een testsoort begint direct na oplevering van de basis daarvoor uit de bijbehorende systeemontwikkelfase. C. De voorbereiding van een testsoort begint direct na oplevering van de basis daarvoor uit de bijbehorende systeemontwikkelfase. 8 van 30 Welke fase (discipline) van systeemontwikkeling vindt plaats bij de IT-Leverancier? A. Controle B. Definitie C. Initiatie D. Realisatie 9 van 30 Welke systeemontwikkelmethode is evolutionair? A. DSDM B. IAD C. RUP D. SDM 6

7 10 van 30 Welk testproduct bevat de uitgeschreven instructies voor het uitvoeren van de testen om de acceptatiecriteria te evalueren? A. bevindingenadministratie B. eindrapport met advies C. lijst van acceptatiecriteria D. testspecificaties 11 van 30 Hoewel elke testaanpak zijn eigen fasering kent, zijn er toch generieke testfasen te benoemen. Welke fase wordt als een generieke testfase gezien? A. testclustering B. testgevallen C. testimplementatie D. testprocedure 12 van 30 Wanneer is de risicoanalyse gereed? A. aan het einde van de fase Planning B. aan het einde van het project C. als de uitvoering start D. in het begin van de fase Voorbereiding 13 van 30 Wat is de definitie van validatie? A. Met validatie tonen ontwikkelaars aan of het goede systeem is gebouwd. B. Met validatie tonen ontwikkelaars aan of het systeem goed is gebouwd. C. Met validatie wordt door acceptanten vastgesteld of het goede systeem is gebouwd. D. Met validatie wordt door acceptanten vastgesteld of het systeem goed is gebouwd. 7

8 14 van 30 Welke testsoort is niet van belang bij het testen van commercial-off-the-shelf -software (COTS)? A. acceptatietest B. functionele test C. integratietest D. ketentest 15 van 30 Met welke test onderzoekt men de samenwerking van meerdere systemen, waarbij de nadruk ligt op het gehele proces inclusief de aansluiting op bedrijfsprocessen en organisatie? A. integratietest B. ketentest C. performancetest D. systeemintegratietest 16 van 30 Wat is een algemeen geaccepteerd percentage van de projecttijd dat aan alle tests tezamen (ontwikkel-, systeem- en acceptatietest) wordt besteed? A. 10 B. 30 C. 50 D van 30 In welk hoofdstuk van een testplan worden de uit te voeren testsoorten benoemd? A. Beheer B. Testinfrastructuur C. Testorganisatie D. Teststrategie 8

9 18 van 30 Wat is een hoofdstuk in een testplan? A. eindrapport B. testgevallen C. teststrategie D. vrijgaveadvies 19 van 30 Wat is een kenmerk van fysieke testgevallen? A. Fysieke testgevallen beschrijven de handelingen voor de testuitvoering in detail met exacte opgave van handelingen, invoer en uitvoer. B. Fysieke testgevallen beschrijven globaal welke handelingen moeten worden uitgevoerd tijdens de testuitvoering. C. Fysieke testgevallen kunnen alleen door ervaren medewerkers worden uitgevoerd. D. Fysieke testgevallen worden eerder opgesteld dan logische testgevallen. 20 van 30 Wat is geen onderdeel van de structuur van een testgeval? A. actie/invoer B. bevinding C. uitgangssituatie D. verwacht resultaat 21 van 30 Welke test is een snelle test waarin de testbaarheid en de stabiliteit van het testobject wordt beoordeeld? A. detailintake B. exploratieve test C. smoketest D. statische test 9

10 22 van 30 Wat doet de opdrachtgever met het vrijgaveadvies uit het testrapport van de testmanager? A. De opdrachtgever kan het vrijgaveadvies opvolgen. B. De opdrachtgever moet het vrijgaveadvies opvolgen. C. De opdrachtgever moet het vrijgaveadvies opvolgen als dit een onvoorwaardelijk advies is. D. De opdrachtgever moet het vrijgaveadvies opvolgen als dit een voorwaardelijk advies is. 23 van 30 Wat is een onderdeel van een testrapport? A. status testbevindingen B. testbasis C. testgevallen D. teststrategie 24 van 30 Waarom is een onvoorwaardelijk positief vrijgaveadvies vrij ongebruikelijk? A. De testmanager mag geen onvoorwaardelijk positief vrijgaveadvies geven. B. Het aantal niet opgeloste bevindingen ligt altijd boven het maximum voor onvoorwaardelijke vrijgave. C. In veel gevallen is sprake van beperkingen of nog op te lossen problemen. 25 van 30 Welke kennis en ervaring van een tester valt onder Testvakkennis? A. kennis van een programmeertaal B. kennis van een systeemontwikkelmethode C. kennis van IT-architectuur D. kunnen maken van een adequate testbegroting 10

11 26 van 30 Welke activiteit hoort bij de adviserende testorganisatie? A. opleveren van een teststrategie B. opleveren van een vrijgaveadvies C. uitvoeren van een performancetest D. nemen van een vrijgavebeslissing 27 van 30 Wat is de relatie tussen prioriteit en ernst van een bevinding? A. Een bevinding met hoge prioriteit is altijd ernstig. B. Een ernstige bevinding heeft altijd een hoge prioriteit. C. Een ernstige bevinding hoeft niet altijd een hoge prioriteit te hebben. 28 van 30 Welk bevindingenattribuut stuurt de workflow die de bevinding doorloopt? A. Ernst B. Prioriteit C. Status 29 van 30 Welke strategie wordt aanbevolen als de testuitvoering geautomatiseerd moet worden? A. alle scripts volledig baseren op record en playback B. alle testgevallen automatiseren C. besturingslogica en foutafhandeling inbouwen D. data incorporeren in de scripts 30 van 30 Welk type tool is bedoeld voor ondersteuning tijdens het ontwerpen van tests? A. Beslissingstabeltool B. Capture/playbacktool C. Comparator D. Stub 11

12 Antwoordsleutel 1 van 30 Aan requirements worden eisen gesteld. Wat wordt bedoeld met de eis ondubbelzinnigheid? A. Afzonderlijke aspecten moeten als afzonderlijke requirements vastgelegd worden. B. Er mag geen ruimte worden gelaten voor ongewenste interpretatie. C. Er mogen geen vragen meer openstaan voor geformuleerde requirements. A. Onjuist. Dit is de eis enkelvoudigheid. B. Juist. Dubbelzinnige requirements laten ruimte voor verschillende en mogelijk ongewenste interpretatie en realisatie. (Bijlage C) C. Onjuist. Dit is de eis begrijpelijkheid. 2 van 30 Welke rol spelen de acceptatiecriteria in een testtraject? A. Acceptatiecriteria dienen als basis voor het testontwerp. B. Acceptatiecriteria kunnen als testdata worden gebruikt. C. Acceptatiecriteria vormen de basis voor de risicoanalyse. D. Acceptatiecriteria worden als testgevallen gebruikt. A. Juist. De acceptatiecriteria worden gebruikt om testgevallen te ontwerpen. ( 13.4) B. Onjuist. Acceptatiecriteria kunnen niet als testdata worden gebruikt. C. Onjuist. De risicoanalyse vormt de basis van de acceptatiecriteria.. D. Onjuist. Acceptatiecriteria kunnen niet rechtstreeks als testgevallen gebruikt worden. 12

13 3 van 30 Welk soort risico is voor de tester van primair belang? A. financieringsrisico B. planningsrisico C. productrisico D. projectrisico A. Onjuist. De categorie financieringsrisico's is een subgroep van projectrisico's. B. Onjuist. De categorie planningsrisico's is een subgroep van projectrisico's. C. Juist. De tester baseert primair zijn teststrategie op productrisico. ( 2.2) D. Onjuist. Projectrisico's vormen het primaire aandachtsgebied van de projectleider. 4 van 30 Waarom zijn de drie dimensies informatie, processen en systemen alle drie van belang bij het testen van een informatiesysteem? A. Gegevens en een testproces zijn nodig om het informatiesysteem te testen. B. Het eindproduct van een IT-project omvat altijd een informatiesysteem met bijbehorende processen en gegevens C. Het testproces van het systeem levert informatie op. A. Onjuist. Gegevens en een testproces borgen niet dat ook de processen rondom het informatiesysteem getest worden. B. Juist. Als niet alle drie de gebieden worden getest, kunnen fouten over het hoofd worden gezien. ( 2.3) C. Onjuist. Het testproces heeft niets te maken met de processen rondom het informatiesysteem. 5 van 30 Wat is een kwaliteitsaspect van het POQ-model? A. Controleerbaarheid B. Gebruikersvriendelijkheid C. Installeerbaarheid D. Werkbaarheid A. Onjuist. Dit is een kwaliteitsaspect van het IDQ-model. B. Onjuist. Dit is een kwaliteitsaspect van het ISO 9126-model. C. Onjuist. Dit is een kwaliteitsaspect van het ISO 9126-model. D. Juist. Dit is een kwaliteitsaspect van het POQ-model. ( 3.6) 13

14 6 van 30 Welke toetsvorm is het beste om zoveel mogelijk verbeterpunten in systeemspecificaties te achterhalen? A. Inspectie B. Review C. Walkthrough A. Juist. Dit is het doel van Inspectie. ( 11.2) B. Onjuist. Het doel van Inspectie is zoveel mogelijk verbeterpunten in systeemspecificaties te vinden. Een review is een minder diepgaande vorm van beoordeling dan inspectie, die dus ook minder fouten aan het licht brengt. C. Onjuist. Het doel van Inspectie is zoveel mogelijk verbeterpunten in systeemspecificaties te vinden. Een walkthrough is een minder diepgaande vorm van beoordeling dan inspectie, die dus ook minder fouten aan het licht brengt. 7 van 30 Wat is een belangrijk principe van het V-model? A. De acceptatietest begint direct na de systeemtest. B. De testuitvoering van een testsoort begint direct na oplevering van de basis daarvoor uit de bijbehorende systeemontwikkelfase. C. De voorbereiding van een testsoort begint direct na oplevering van de basis daarvoor uit de bijbehorende systeemontwikkelfase. A. Onjuist. De voorbereiding van de acceptatietest begint eerder dan de voorbereiding van de systeemtest. B. Onjuist. De voorbereiding van een testsoort start direct na oplevering van de basis, niet de testuitvoering. C. Juist. De voorbereiding van een testsoort begint direct na oplevering van de basis daarvoor uit de bijbehorende systeemontwikkelfase. ( 6.2 V-model) 14

15 8 van 30 Welke fase (discipline) van systeemontwikkeling vindt plaats bij de IT-Leverancier? A. Controle B. Definitie C. Initiatie D. Realisatie A. Onjuist. De testen die direct relevant zijn voor de opdrachtgever, namelijk de systeem- en acceptatietesten, vinden in de fase (discipline) controle plaats. B. Onjuist. In de fase (discipline) definitie worden high-level requirements en acceptatiecriteria in kaart gebracht. Dit is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. C. Onjuist. In de fase (discipline) initiatie wordt een ruwe business case opgesteld. Dit is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. D. Juist. In de fase (discipline) realisatie vindt het detailontwerp en de bouw van het IT-Systeem plaats bij de IT-leverancier. ( 1.7) 9 van 30 Welke systeemontwikkelmethode is evolutionair? A. DSDM B. IAD C. RUP D. SDM A. Onjuist. DSDM is een cyclische systeemontwikkelmethode. B. Juist. IAD beschrijft het evolutionair ontwikkelen van informatiesystemen. ( 4.3) C. Onjuist. RUP is een cyclische systeemontwikkelmethode. D. Onjuist. SDM is een watervalmodel voor systeemontwikkeling met lineaire aanpak. 15

16 10 van 30 Welk testproduct bevat de uitgeschreven instructies voor het uitvoeren van de testen om de acceptatiecriteria te evalueren? A. bevindingenadministratie B. eindrapport met advies C. lijst van acceptatiecriteria D. testspecificaties A. Onjuist. Bevindingenadministratie is cruciaal voor een soepel verloop van het testen herstelproces, maar bevat niet de instructies voor het uitvoeren van de testen om de acceptatiecriteria te evalueren. B. Onjuist. Het eindrapport geeft een compleet overzicht van de testresultaten, gebaseerd op de lijst van acceptatiecriteria, maar bevat niet de instructies voor het uitvoeren van de testen om de acceptatiecriteria te evalueren. C. Onjuist. De lijst van acceptatiecriteria (opsomming van actuele, geclusterde en geprioriteerde eisen en requirements) wordt gebruikt om testspecificaties tegen te schrijven. D. Juist. Testspecificaties worden gebruikt voor het uitvoeren van de testen om de acceptatiecriteria te evalueren. ( 5.4) 11 van 30 Hoewel elke testaanpak zijn eigen fasering kent, zijn er toch generieke testfasen te benoemen. Welke fase wordt als een generieke testfase gezien? A. testclustering B. testgevallen C. testimplementatie D. testprocedure A. Onjuist. Testclustering is een specifiek TestFrame begrip. B. Onjuist. Testgevallen zijn een product, geen fase. C. Juist. Testimplementatie is naast testanalyse, testontwerp en automatisering één van de generieke testfasen. ( 14.7) D. Onjuist. Testprocedure is geen fase. 16

17 12 van 30 Wanneer is de risicoanalyse gereed? A. aan het einde van de fase Planning B. aan het einde van het project C. als de uitvoering start D. in het begin van de fase Voorbereiding A. Onjuist. De risicoanalyse is gereed aan het einde van het project. Zwaartepunt zit in de vroege fasen, maar daarmee houdt het niet op. B. Juist. Risicoanalyse is een doorlopende activiteit die gereed is aan het einde van het project. Zwaartepunt zit in de vroege fasen, maar daarmee houdt het niet op. ( 5.2) C. Onjuist. De risicoanalyse is gereed aan het einde van het project. Zwaartepunt zit in de vroege fasen, maar daarmee houdt het niet op. D. Onjuist. De risicoanalyse is gereed aan het einde van het project. Zwaartepunt zit in de vroege fasen, maar daarmee houdt het niet op. 13 van 30 Wat is de definitie van validatie? A. Met validatie tonen ontwikkelaars aan of het goede systeem is gebouwd. B. Met validatie tonen ontwikkelaars aan of het systeem goed is gebouwd. C. Met validatie wordt door acceptanten vastgesteld of het goede systeem is gebouwd. D. Met validatie wordt door acceptanten vastgesteld of het systeem goed is gebouwd. A. Onjuist. Alleen acceptanten kunnen het oordeel vellen of het goede systeem is gebouwd (validatie), dus niet de ontwikkelaars. B. Onjuist. Met validatie wordt vastgesteld of het goede systeem is gebouwd. Met verificatie wordt vastgesteld of het systeem goed is gebouwd (door een onafhankelijk testteam). C. Juist. Alleen acceptanten kunnen het oordeel vellen of het goede systeem is gebouwd (validatie). ( 6.1) D. Onjuist. Met validatie wordt vastgesteld of het goede systeem is gebouwd. Met verificatie wordt door een onafhankelijk testteam vastgesteld of het systeem goed is gebouwd. 17

18 14 van 30 Welke testsoort is niet van belang bij het testen van commercial-off-the-shelf -software (COTS)? A. acceptatietest B. functionele test C. integratietest D. ketentest A. Onjuist. De acceptatietest richt zich op de inregelingsaspecten van het pakket. B. Juist. De functionaliteit is gekocht en het heeft geen zin deze achteraf ter discussie te stellen. ( 6.7) C. Onjuist. In de integratietest wordt getest of de interfaces met reeds aanwezige componenten juist functioneren. D. Onjuist. Het pakket is onderdeel van een bedrijfsketen en die moet worden getest. 15 van 30 Met welke test onderzoekt men de samenwerking van meerdere systemen, waarbij de nadruk ligt op het gehele proces inclusief de aansluiting op bedrijfsprocessen en organisatie? A. integratietest B. ketentest C. performancetest D. systeemintegratietest A. Onjuist. De integratietest test interfaces en de interactie tussen componenten. B. Juist. In de ketentest wordt de samenwerking van meerdere systemen met nadruk op de hele bedrijfsketen en de aansluiting op bedrijfsprocessen en organisatie getest. ( 7.2) C. Onjuist. De performancetest onderzoekt de prestaties van het systeem. D. Onjuist. De systeemintegratietest onderzoekt de samenwerking van meerdere systemen, maar niet de hele bedrijfsketen. 18

19 16 van 30 Wat is een algemeen geaccepteerd percentage van de projecttijd dat aan alle tests tezamen (ontwikkel-, systeem- en acceptatietest) wordt besteed? A. 10 B. 30 C. 50 D. 70 A. Onjuist. Een algemeen geaccepteerd percentage voor alle tests is 50%. 10% wordt vaak voor de acceptatietest aangehouden. B. Onjuist. Een algemeen geaccepteerd percentage voor alle tests is 50%. 30% wordt vaak voor de systeem- en acceptatietest aangehouden. C. Juist. Een algemeen geaccepteerd percentage voor alle tests is 50%. ( 7.1) D. Onjuist. Een algemeen geaccepteerd percentage alle tests is 50%. 70% wordt vaak voor de overige projectactiviteiten inclusief ontwikkeltesten aangehouden. 17 van 30 In welk hoofdstuk van een testplan worden de uit te voeren testsoorten benoemd? A. beheer B. testinfrastructuur C. testorganisatie D. teststrategie A. Onjuist. De uit te voeren testsoorten worden benoemd in het hoofdstuk teststrategie. B. Onjuist. De uit te voeren testsoorten worden benoemd in het hoofdstuk teststrategie. C. Onjuist. De uit te voeren testsoorten worden benoemd in het hoofdstuk teststrategie. D. Juist. De uit te voeren testsoorten worden benoemd in het hoofdstuk teststrategie. ( 7.3) 19

20 18 van 30 Wat is een hoofdstuk in een testplan? A. eindrapport B. testgevallen C. teststrategie D. vrijgaveadvies A. Onjuist. Het eindrapport is geen onderdeel van een testplan. In het testplan wordt eindrapporttage wel opgenomen in het hoofdstuk testproducten. B. Onjuist. Testgevallen worden tegen de testbasis geschreven, maar zijn geen onderdeel van een testplan. In het testplan worden testgevallen (als onderdeel van testware) wel opgenomen in het hoofdstuk testproducten. C. Juist. Teststrategie is een hoofdstuk in een testplan. ( 7.3) D. Onjuist. Vrijgaveadvies is geen onderdeel van een testplan. Het eindrapport bevat een vrijgaveadvies. 19 van 30 Wat is een kenmerk van fysieke testgevallen? A. Fysieke testgevallen beschrijven de handelingen voor de testuitvoering in detail met exacte opgave van handelingen, invoer en uitvoer. B. Fysieke testgevallen beschrijven globaal welke handelingen moeten worden uitgevoerd tijdens de testuitvoering. C. Fysieke testgevallen kunnen alleen door ervaren medewerkers worden uitgevoerd. D. Fysieke testgevallen worden eerder opgesteld dan logische testgevallen. A. Juist. Fysieke testgevallen beschrijven globaal welke handelingen moeten worden uitgevoerd in een applicatie. Logische testgevallen beschrijven globaal welke handelingen moeten worden uitgevoerd in een applicatie. ( 14.3) B. Onjuist. Logische testgevallen beschrijven globaal welke handelingen moeten worden uitgevoerd in een applicatie. Fysieke testgevallen daarentegen beschrijven globaal welke handelingen moeten worden uitgevoerd in een applicatie. C. Onjuist. Fysieke testgevallen kunnen in principe door iedereen worden uitgevoerd, ook door goedkopere krachten (dus ook door minder ervaren medewerkers). D. Onjuist. Een fysiek testgeval volgt op een logisch testgeval en niet andersom. 20

21 20 van 30 Wat is geen onderdeel van de structuur van een testgeval? A. actie/invoer B. bevinding C. uitgangssituatie D. verwacht resultaat A. Onjuist. Actie/invoer is onderdeel van de structuur van een testgeval en beschrijft de uit te voeren handelingen, op te starten programma s en/of in te voeren gegevens. B. Juist. Een bevinding is een verschil tussen het actuele en verwachte resultaat en maakt geen onderdeel uit van de structuur van een testgeval. ( 14.6) C. Onjuist. Uitgangssituatie is onderdeel van de structuur van een testgeval en beschrijft de gegevens en de toestand van het informatiesysteem aan het begin van de test. D. Onjuist. Verwacht resultaat is onderdeel van de structuur van een testgeval en beschrijft de verwachte uitkomst en eindtoestand. 21 van 30 Welke test is een snelle test waarin de testbaarheid en de stabiliteit van het testobject wordt beoordeeld? A. detailintake B. exploratieve test C. smoketest D. statische test A. Onjuist. In een detailintake wordt de testbasis op testbaarheid beoordeeld, niet het testobject. B. Onjuist. Een exploratieve test is een test waarin testgevallen tijdens de testuitvoering worden gemaakt. Dus nadat het testobject stabiel genoeg is bevonden (na een geslaagde smoketest dus) om daar tests op uit te voeren. C. Juist. Een smoketest is een snelle test waarin de testbaarheid en de stabiliteit van het testobject wordt beoordeeld. ( 15.1) D. Onjuist. Een statische test (o.a. review en inspectie) wordt uitgevoerd op systeemspecificaties, terwijl een smoketest een vorm van een dynamische test is waarbij een werkend systeem wordt getest. 21

22 22 van 30 Wat doet de opdrachtgever met het vrijgaveadvies uit het testrapport van de testmanager? A. De opdrachtgever kan het vrijgaveadvies opvolgen. B. De opdrachtgever moet het vrijgaveadvies opvolgen. C. De opdrachtgever moet het vrijgaveadvies opvolgen als dit een onvoorwaardelijk advies is. D. De opdrachtgever moet het vrijgaveadvies opvolgen als dit een voorwaardelijk advies is. A. Juist. De opdrachtgever kan op basis van het vrijgaveadvies een gefundeerde beslissing nemen om het advies wel of niet te volgen. ( 17.5) B. Onjuist. De opdrachtgever kan op basis van het vrijgaveadvies een gefundeerde beslissing nemen om het advies wel of niet te volgen. C. Onjuist. De opdrachtgever kan op basis van het vrijgaveadvies een gefundeerde beslissing nemen om het advies wel of niet te volgen. D. Onjuist. De opdrachtgever kan op basis van het vrijgaveadvies een gefundeerde beslissing nemen om het advies wel of niet te volgen. 23 van 30 Wat is een onderdeel van een testrapport? A. status testbevindingen B. testbasis C. testgevallen D. teststrategie A. Juist. Status testbevindingen is onderdeel van een testrapport. ( 17.5) B. Onjuist. Testbasis is geen onderdeel van een testrapport, maar van het testplan. C. Onjuist. Testgevallen zijn geen onderdeel van een testrapport. D. Onjuist. Teststrategie is geen onderdeel van een testrapport, maar van het testplan 22

23 24 van 30 Waarom is een onvoorwaardelijk positief vrijgaveadvies vrij ongebruikelijk? A. De testmanager mag geen onvoorwaardelijk positief vrijgaveadvies geven. B. Het aantal niet opgeloste bevindingen ligt altijd boven het maximum voor onvoorwaardelijke vrijgave. C. In veel gevallen is sprake van beperkingen of nog op te lossen problemen. A. Onjuist. Het is juist de testmanager die een (on)voorwaardelijk vrijgaveadvies geeft, waarop de opdrachtgever een gefundeerde beslissing kan nemen. B. Onjuist. Voor een onvoorwaardelijk vrijgaveadvies moet het aantal niet opgeloste bevindingen onder het maximum voor onvoorwaardelijke vrijgave liggen, maar het is niet zo dat dit aantal per definitie boven dit maximum ligt. C. Juist. In veel gevallen is sprake van beperkingen of nog op te lossen problemen, waardoor er geen onvoorwaardelijk vrijgaveadvies kan worden gegeven. ( 17.6) 25 van 30 Welke kennis en ervaring van een tester valt onder Testvakkennis? A. kennis van een programmeertaal B. kennis van een systeemontwikkelmethode C. kennis van IT-architectuur D. kunnen maken van een adequate testbegroting A. Onjuist. Kennis van een programmeertaal behoort niet tot de testvakkennis, maar tot IT-kennis. B. Onjuist. Kennis van een systeemontwikkelmethode behoort niet tot de testvakkennis, maar tot IT-kennis. C. Onjuist. Kennis van de IT-architectuur behoort niet tot de testvakkennis, maar tot ITkennis. D. Juist. Het kunnen maken van een adequate testbegroting valt onder het domein Testvakkennis. ( 8.2) 23

24 26 van 30 Welke activiteit hoort bij de adviserende testorganisatie? A. opleveren van een teststrategie B. opleveren van een vrijgaveadvies C. uitvoeren van een performancetest D. nemen van een vrijgavebeslissing A. Onjuist. Een teststrategie kan zowel door de faciliterende, adviserende als beslissende testorganisatie worden opgesteld. B. Juist. Dit is een activiteit die hoort bij de adviserende testorganisatie. ( 9.2) C. Onjuist. Een specifieke testsoort zoals een performancetest kan zowel door de faciliterende, adviserende als beslissende testorganisatie worden uitgevoerd. D. Onjuist. Een vrijgavebeslissing kan alleen door de beslissende testorganisatie worden genomen. 27 van 30 Wat is de relatie tussen prioriteit en ernst van een bevinding? A. Een bevinding met hoge prioriteit is altijd ernstig. B. Een ernstige bevinding heeft altijd een hoge prioriteit. C. Een ernstige bevinding hoeft niet altijd een hoge prioriteit te hebben. A. Onjuist. Bevindingen met een lage ernst kunnen ook een hoge prioriteit krijgen. B. Onjuist. Er zijn, behalve de ernst, ook nog andere factoren medebepalend voor de prioriteit die een bevinding krijgt. C. Juist. De ernst bepaalt in veel gevallen de prioriteit, maar factoren zoals de aard en de hoeveelheid van het werk voor herstelacties zijn medebepalend en kunnen ertoe leiden dat een bevinding met hoge ernst toch een lage prioriteit krijgt. ( 16.6) 24

25 28 van 30 Welk bevindingenattribuut stuurt de workflow die de bevinding doorloopt? A. Ernst B. Prioriteit C. Status A. Onjuist. Dit attribuut is niet sturend voor de workflow. De status geeft aan in welk deel van het afhandelingsproces de bevinding zich bevindt. B. Onjuist. Dit attribuut is niet sturend voor de workflow. Het kan wel bepalend zijn voor de snelheid waarmee de workflow wordt doorlopen. De status geeft aan in welk deel van het afhandelingsproces de bevinding zich bevindt. C. Juist. De status geeft aan in welk deel van het afhandelingsproces de bevinding zich bevindt en bepaalt daarmee ook wat de volgende stap in de workflow is. ( 16.2, 16.6) 29 van 30 Welke strategie wordt aanbevolen als de testuitvoering geautomatiseerd moet worden? A. alle scripts volledig baseren op record en playback B. alle testgevallen automatiseren C. besturingslogica en foutafhandeling inbouwen D. data incorporeren in de scripts A. Onjuist. Record en playback scripts missen zaken als conditionele afhandeling en controles, en identificeren objecten niet altijd op de juiste kenmerken. B. Onjuist. Complexe testgevallen automatiseren kost meer dan het oplevert omdat het testscript ook complex wordt. C. Juist. Besturingslogica en foutafhandeling zijn essentieel om de automated test te kunnen uitvoeren. ( 18.3) D. Onjuist. Het incorporeren van data in de scripts leidt tot intensief onderhoud aan de scripts dat veel tijd kost en fouten kan veroorzaken. 25

26 30 van 30 Welk type tool is bedoeld voor ondersteuning tijdens het ontwerpen van tests? A. Beslissingstabeltool B. Capture/playbacktool C. Comparator D. Stub A. Juist. Een beslissingstabeltool kan gebruikt worden voor ondersteuning bij het maken van beslissingstabellen, een activiteit die wordt uitgevoerd tijdens de testontwerpfase. ( 18.7) B. Onjuist. Het capture/playbacktool wordt gebruikt om testen geautomatiseerd te kunnen uitvoeren. C. Onjuist. Een comparator wordt gebruikt tijdens de testuitvoering om bestanden met elkaar te vergelijken. D. Onjuist. Een stub is een tool dat deel uitmaakt van de testomgeving. 26

27 Evaluatie De juiste antwoorden op de vragen in dit voorbeeldexamen staan in onderstaande tabel. nummer antwoord punten nummer antwoord punten 1 B 1 16 C 1 2 A 1 17 D 1 3 C 1 18 C 1 4 B 1 19 A 1 5 D 1 20 B 1 6 A 1 21 C 1 7 C 1 22 A 1 8 D 1 23 A 1 9 B 1 24 C 1 10 D 1 25 D 1 11 C 1 26 B 1 12 B 1 27 C 1 13 C 1 28 C 1 14 B 1 29 C 1 15 B 1 30 A 1 27

28 Contact EXIN

Testen Foundation (TestF.NL)

Testen Foundation (TestF.NL) (TestF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31 30 231 59 86 E info@exin.nl

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Preparation Guide TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing Exam requirements TMap NEXT Foundation (TMPF.NL) Publicatiedatum 10-05-2010 Startdatum 01-07-2007 Samenvatting TMap NEXT Foundation is gebaseerd op de vernieuwde versie van TMap, zoals beschreven in het

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen SAMENVATTING Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen Versie 1.0 ML september & oktober 2010 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 2. KADER EN BELANG VAN TESTEN... 5 2.1. PLAATS VAN

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied Gepubliceerd in: Checklist Informatiemangement, Aflevering 29, 1999 CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijze

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

TMAP NEXT. TMap in essenties

TMAP NEXT. TMap in essenties TMAP NEXT TMap in essenties auteurs: Aalst, L. van der, Broekman, B., Koomen, T., Vroon, M. gebaseerd op de originele publicatie in : TMap NEXT, voor resultaatgericht testen, Aalst, L. van der, Broekman,

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie december 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

TMap Suite Test Engineer

TMap Suite Test Engineer TMap Suite Test Engineer Preparation Guide Editie 201610 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal TMap in een notedop Martin Pol en Erik van Veenendaal De vier pijlers onder een gestructureerde testaanpak zijn een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van de testactiviteiten, een goede organisatorische

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Master Voorbeeldexamen Editie juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Productrisicoanalyse in de praktijk

Productrisicoanalyse in de praktijk Productrisicoanalyse in de praktijk Kees Blokland Polteq IT Services BV Agenda Intro Voorbereiding Aandachtspunten voorbereiding Bijeenkomst risicoanalyse Aandachtspunten bijeenkomst risicoanalyse Bepaling

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

KENMERKEN MODEL BASED TESTING TOOLS

KENMERKEN MODEL BASED TESTING TOOLS Testoptimal Helpt de met data selectie /data generatie volgens CTE Aan logische testgevallen Kan de leesbare logische testgevallen dekking op het op data dekking op de requirements opgenomen in het Goed

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Begroting Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Een duurzame testaanpak voor een veranderd informatiesysteem No. 47 Testgevalleninventarisatie Testcase triage Testgevallen nodig? Ja

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp 3 Testen en de euro Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat het belang is van testen, welke maatregelen dienen te worden genomen en wat de risico s daarbij zijn. Daarbij

Nadere informatie

Van requirements naar teststrategie

Van requirements naar teststrategie Van requirements naar teststrategie Testnet 7 januari 009 Ruud Harreman Appie Pries Waarom dit onderwerp? Leveranciersperspectief Bestaande testmethodes geven weinig aanknopingspunten hoe requirements

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Testservices Testsoorten, -vormen en -

Testservices Testsoorten, -vormen en - Testservices Testsoorten, -vormen en - processen Van Auteur Testservices Service Groep Standaards & technieken Kenmerk Versie 1.5 Datum 27-09--20130 Bestand TS Testprocessen 1.5 Status definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015 Testen = Monitoren Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Spreker: Ide Koops Datum: 30 April 2015 1 2 Agenda Testrapportages in het verleden Impact nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

14/11/2010. Voorbeelden van productrisico s. Omschrijving bevindingenanalyse. Productrisicoanalyse (1)

14/11/2010. Voorbeelden van productrisico s. Omschrijving bevindingenanalyse. Productrisicoanalyse (1) Project- en productrisico s RISICO- ANALYSE & TESTSTRATEGIE No. 24 Project- versus productrisico s No. 25 Voorbeelden van projectrisico s Business Project overschrijding Tijd Budget Slechte testomgeving

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT>

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT> Testplan é 2000 Pag. 1 Inhoud 1. DOCUMENTGEGEVENS... 4 1.1 WIJZIGINGSHISTORIE... 4 1.2 DISTRIBUTIE... 4 1.3 OPENSTAANDE PUNTEN... 4 1.4 ACCORDERING... 4 1.5 WIJZIGINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Mprise B.V. Newtonstraat 2 P.O. Box 598 3900 AN VEENENDAAL The Netherlands Copyright 2012 Mprise B.V., Veenendaal, The Netherlands All rights reserved.

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters Inhoudsopgave 1 Opzet Proof of Concept... 3 2 Eisen en Wensen leidend... 3 3 Actieve rol leverancier... 4 4 Testsoorten... 4 4.1 IT Intake... 4 4.2 Functionele

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie