NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN EDITIE MAART 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN EDITIE MAART 2016"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz (in liquidatie). EDITIE MAART 2016 Belangrijke informatie in deze editie: BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN WAT HEBBEN DE MIDDELLOONDEELNEMERS NOG TEGOED? HOE GAAT HET MET DE BESCHIKBARE PREMIEREGELING? LIQUIDATIEVERSLAG: PENSIOENEN SUCCESVOL OVERGEDRAGEN WAT GELDT VOOR JOU: INFORMATIE PER DEELNEMERSGROEP KLEURCODERING PER ONDERWERP WAAR MOET JE VOORTAAN ZIJN VOOR INFORMATIE? Woord van de voorzitter: BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN Vorig jaar zijn per 1 juli de pensioenen in de middelloonregeling overgegaan naar het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Per 1 september 2015 zijn de pensioenen in de beschikbare premieregeling overgegaan naar Towers Watson PPI. Daarna moest er nog een flink aantal zaken worden afgehandeld. Zoals je op onze website kon lezen, heeft de afwikkeling van de laatste details langer geduurd dan verwacht. Maar op vrijdag 26 februari 2016 vond de laatste vergadering van het bestuur plaats, waarbij Stichting Pensioenfonds Heinz officieel is opgeheven. Dit is de laatste nieuwsbrief die je van ons krijgt. OPLUCHTING EN WEEMOED Die laatste bestuursvergadering was best een gedenkwaardig en ook een beetje emotioneel moment. Aan de ene kant is er tevredenheid en ook opluchting dat het pensioengeld van onze deelnemers netjes is overgedragen en nu in vertrouwde handen is bij de nieuwe uitvoerders. Aan de andere kant is er ook weemoed omdat hiermee een eind komt aan 70 jaar pensioengeschiedenis. In 1947 richtte eigenaar Jan Taminiau jr. van de jamfabriek in Elst een pensioenfonds op voor zijn personeel. Dat bedrijf werd in 1958 overgenomen door Heinz. Ook Honig had al in een vroegtijdig stadium een pensioenregeling. Lange tijd hebben er bij Heinz verschillende pensioenfondsen bestaan, die in 2006 zijn samengevoegd tot Stichting Pensioenfonds Heinz. Als we kijken naar de totale Nederlandse pensioenmarkt, waren we een klein pensioenfonds. In de huidige tijdgeest is er eigenlijk geen plaats meer voor kleine fondsen. In het jaar 2000 telde ons land nog bijna pensioenfondsen. Nu zijn er nog ongeveer 230 over en daarvan zullen er de komende jaren nog veel verdwijnen. In dat licht gezien is de besluitvorming om te stoppen dus begrijpelijk. GROEN = Algemeen ORANJE = Middelloonregeling BLAUW = Beschikbare Premieregeling PAARS = Gepensioneerden en gewezen deelnemers TEVREDEN TERUGKIJKEN Als we terugkijken, mogen we tevreden zijn over wat we hebben bereikt. We zijn in 2006 begonnen met een toen nieuwe pensioenregeling en een vermogen van 125 miljoen. In de negen jaar daarna hebben we er eenzelfde bedrag van 125 miljoen bijverdiend met voornamelijk onze beleggingsinkomsten. Dat is een gemiddeld rendement van ongeveer 8%. Dat was ook nodig, want de rente is in de afgelopen jaren fors gedaald. Ons fonds is goed door de financiële crisis gekomen. We hebben de pensioenen nooit hoeven te korten. We hebben altijd een voorzichtig premiebeleid gevoerd en Heinz heeft als sponsor ons in een moeilijke periode goed geholpen met een extra donatie. Als we de vergelijking maken met andere pensioenfondsen kunnen we concluderen dat onze dekkingsgraad in de barre pensioenjaren gemiddeld 15 tot 20% minder is gedaald dan van veel andere fonden. Uitgedrukt in euro s dat ongeveer 30 miljoen tot 40 miljoen! Bij de overdracht van onze middelloonregeling naar BPL was onze dekkingsgraad hoger dan die van BPL. Daardoor krijgen de deelnemers aan de middelloonregeling nog een eenmalige verhoging van hun pensioenrechten of pensioenaanspraken. THE ENGLISH VERSION OF THIS NEWSLETTER IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE:

2 Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz (in liquidatie). EDITIE MAART 2016 Die verhoging maakt het verlies aan indexatie in de afgelopen jaren nagenoeg goed. In deze nieuwsbrief lees je er meer over. De pensioenen in de beschikbare premieregeling zijn ondergebracht bij Towers Watson PPI, een vrij nieuwe pensioenuitvoerder, maar wel gelieerd aan een bedrijf waar wij al vele jaren bekend mee zijn als een van onze adviseurs. De actieve deelnemers aan de beschikbare premieregeling kunnen al inloggen op hun pensioenrekening via het deelnemersportaal van Towers Watson PPI. Voor de gewezen deelnemers wordt hier nu de laatste hand aan gelegd. Ondertussen worden de pensioengelden netjes volgens plan belegd, zodat ze blijven renderen. Je hebt er zelf bijna niets van gemerkt, maar in de afgelopen maanden is er enorm veel werk verzet om de overgang van de pensioenen netjes te regelen. Niet alleen door het bestuur, maar ook door onze adviseurs en natuurlijk door de nieuwe uitvoerders. DANK VOOR INZET In de loop der jaren hebben veel mensen zich ingezet voor je pensioen. Graag wil ik deze gelegenheid benutten om hen van harte te bedanken voor al dat werk. Ik begin bij de werkgever Heinz, die zich tot de overname in 2013 altijd sterk heeft gemaakt voor een goed pensioen van de medewerkers. Ook dank ik mijn collegabestuursleden die door de jaren heen met veel toewijding vele uren aan het fonds hebben besteed. Dat geldt ook voor de leden van het Verantwoordingsorgaan, de vroegere Deelnemersraad, de compliance officer en de commissies. Daarnaast waren er onze leveranciers en adviseurs: AZL voor de administratie, Montae voor de bestuursondersteuning en communicatie, onze adviserend actuaris Towers Watson, onze waarmerkend actuaris Triple A Risk Finance Certification en onze accountant PricewaterhouseCoopers. Verder was Sprenkels & Verschuren ons vaste aanspreekpunt voor beleggingszaken. Bij het vermogensbeheer waren betrokken: BlackRock, Robeco, Aberdeen, Syntrus Achmea, ING en BNY- Mellon. Verder kunnen we ook nog noemen: Nysingh notarissen, Van Doorne advocaten, Ortec, Cavani en alle anderen die zich voor ons fonds hebben ingezet. Verder ook waardering voor de rol van de toezichthouders DNB en AFM en ook VC-Holland, die de visitaties heeft verricht. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID Wij spraken altijd over MIJN HEINZ PENSIOEN om te benadrukken dat je zelf in de eerste plaats verantwoordelijk was en bent voor je eigen pensioen. Het is immers jouw inkomen voor de oude dag voor hopelijk een groot aantal jaren van je leven. Dan is het belangrijk om te weten wat je straks aan pensioen kunt verwachten en welke keuzes je hebt binnen de pensioenregeling. We hebben daar in de nieuwsbrieven en op de website veel aandacht aan besteed. In deze nieuwsbrief tref je een aantal artikelen aan over de laatste dingen die nog geregeld moesten worden en die deels nog doorlopen bij de nieuwe uitvoerders. Ook vind je de contactgegevens waar je voortaan moet zijn voor informatie over je pensioen. Namens mijn collega bestuursleden dank ik je voor het in ons gestelde vertrouwen en wens je het allerbeste voor de toekomst. Misschien ontvang je al jouw pensioen. Misschien ligt dat moment in de nabije of verre toekomst. Wij hopen en vertrouwen dat je ervan zult genieten. Met hartelijke groet, Arthur Theunissen Voorzitter Iedereen heeft zich steeds ingezet voor hetzelfde doel: onze deelnemers een goed en stabiel pensioen bieden. Dat is zeker gelukt. Maar door de veranderingen bij Heinz en de beperkte omvang van ons fonds was het niet langer verantwoord om zelfstandig door te gaan. De tijd was gekomen om het pensioen in andere vertrouwde handen over te geven. In deze laatste nieuwsbrief bedankt onze voorzitter Arthur Theunissen iedereen die bij pensioenfonds Heinz was betrokken. Maar Arthur verdient zelf een groot compliment voor zijn inzet voor het fonds. Hij was er vanaf het begin bij betrokken en heeft als voorzitter krachtdadig, gedreven en enthousiast ons fonds door soms moeilijke tijden geleid. Dat de pensioenen op zo n goede manier konden worden overgedragen aan de nieuwe uitvoerders is voor een belangrijk deel de verdienste van Arthur geweest. Mede namens alle bestuursleden wil ik Arthur hartelijk danken voor alles wat hij voor het fonds en voor onze deelnemers heeft gedaan. Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Heinz, ARTHUR Wim Bouwman, secretaris BEDANKT!

3 WAT HEBBEN DE DEELNEMERS AAN DE MIDDELLOONREGELING NOG TEGOED? De pensioenen in de middelloonregeling zijn per 1 juli 2015 overgedragen aan BPL. We hebben toen de opgebouwde pensioenrechten overgedragen aan BPL en daarvoor pensioenrechten bij BPL ingekocht. Heel belangrijk bij die waardeoverdracht was de dekkingsgraad van het Heinz pensioenfonds per 30 juni 2015 en hoe die zich verhield met de dekkingsgraad van BPL op dat moment. Onze dekkingsgraad was toen 116,4% en die BPL was 106,1%. EENMALIGE VERHOGING VAN BIJNA 11% Voor elke 100 aan pensioen had ons Heinz pensioenfonds op dat moment 116,40 aan vermogen. BPL had voor elke 100 aan pensioen 106,10. Dat bedrag vroeg BPL dus ook aan ons om 100 aan pensioen in te kopen. Door het verschil in dekkingsgraad houden we voor elke 100 een bedrag van ruim 10 over. Dat overschot wordt gebruikt om extra pensioenrechten in te kopen voor de actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers aan de middelloonregeling. Omdat er nog wat verschillen kunnen zijn die te maken hebben met andere verzekeringstechnische tarieven bij BPL, zal het daadwerkelijke percentage bijna 11% bedragen. BPL zal die verhoging per 1 juli 2015 invoeren, maar feitelijk gebeurt dat pas binnenkort nadat het liquidatieverslag (zie elders in deze nieuwsbrief) definitief is vastgesteld. WAT MERK JE IN DE PRAKTIJK VAN DEZE EENMALIGE VERHOGING? Als je nog in actieve dienst bent of als je een gewezen deelnemer bent die niet meer bij Heinz werkt maar nog niet met pensioen is, dan merk je er op dit moment nog niets van. Je pensioenaanspraken worden wel per 1 juli 2015 met bijna 11% verhoogd. Maar het effect daarvan merk je pas op het moment dat je daadwerkelijk met pensioen bent. Van de verhoging krijg je nog bericht van BPL. Als je al een pensioenuitkering ontvangt, dan merk je de verhoging meteen in je portemonnee. Vanaf je pensioenbetaling per eind maart, krijg je er dus structureel bijna 11% aan pensioen bij. Bovendien krijg je bij de eerste betaling waarin de verhoging is verwerkt ook met terugwerkende kracht de verhoging vanaf 1 juli BIJNA 11%! Vastgestelde koopsom Bedrijfspensioenfonds Landbouw (BPL) voor pensioenrechten/aanspraken voor overgenomen risicoverzekeringen Totaal Betalingen aan Bedrijfspensioenfonds Landbouw (BPL) 2 juli 1e betaling juli 2e betaling Begin juli overdracht hypotheek beleggingen laatste betaling eind februari Totaal Liquidatie overschot bestemd voor verhoging van pensioenen en pensioenaanspraken Per saldo is er dus een liquidatie overschot van en dat wordt gebruikt om de pensioenrechten en -aanspraken te verhogen. Dat rekensommetje ziet er alsvolgt uit: : = 10,9%. We houden het er maar gemakshalve op dat het bijna 11% is. EXTRA VERHOGINGEN IN 2016, 2017 EN 2018 Verder zullen de pensioenen van de middelloondeelnemers nog verhoogd gaan worden door de afspraak met Heinz. Heinz zal begin 2016, 2017 en 2018 telkens 1 miljoen betalen aan BPL om de pensioenen/pensioenaanspraken van oud Heinz deelnemers te verhogen. De pensioencommissie van Heinz zal toezicht houden op de naleving van die overeenkomst. In de praktijk komt het erop neer dat je pensioen of je pensioenaanspraken in 2016, 2017 en 2018 jaarlijks met ongeveer 0,4% extra worden verhoogd. De hoogte van die verhogingen hangt ook af van de dekkingsgraad van BPL op het moment van toekenning. INHAALSLAG Nog even samenvattend. Je krijgt dus als middelloondeelnemers eenmalig een verhoging van bijna 11% en nog eens drie keer een verhoging van circa 0,4%. In totaal circa 12%. Dit is heel mooi. Je kunt dit zien als een inhaalslag. Door de financiële crisis die in 2007 begon, zijn de pensioenen in de jaren die erop volgden niet of nauwelijks geïndexeerd. We hebben uitgerekend dat de koopkracht van het pensioen sindsdien met ongeveer 12% is afgenomen. Dat verschil haal je dus vrijwel in met wat je erbij krijgt. Maar we moeten ook realistisch zijn. Door de huidige ontwikkelingen en de dekkingsgraad van BPL zijn de mogelijkheden voor toeslagverlening in de eerstkomende jaren niet rooskleurig.

4 HOE GAAT HET MET DE PENSIOENEN IN DE BESCHIKBARE PREMIEREGELING? De pensioenen in de beschikbare premieregeling zijn per 1 september 2015 overgedragen aan Towers Watson PPI. Hierbij speelt een dekkingsgraad geen rol. Bij een beschikbare premieregeling betalen werkgever en werknemer de afgesproken premies. Die worden belegd en het saldo van de premies en de beleggingsopbrengsten is je pensioenkapitaal. Uiteindelijk koop je daarmee een levenslange pensioenuitkering als je met pensioen gaat. LIQUIDATIEVERSLAG TOONT AAN: PENSIOENEN SUCCESVOL OVERGEDRAGEN Elk jaar publiceerden we in een van onze nieuwsbrieven een samenvatting van het jaarverslag van het pensioenfonds. Omdat het fonds is opgeheven, moest er een liquidatieverslag worden gemaakt. In overleg met Heinz als (voormalige) sponsor heeft het bestuur besloten om de uitvoering van de in het verleden opgebouwde pensioenen over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerders: Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) en Towers Watson PPI (TW PPI). Die overdracht leidt nu tot een complete liquidatie van het pensioenfonds. In 2015 was de uitvoering van die beslissing het centrale thema voor de bestuursvergaderingen. Montae heeft het bestuur begeleid tijdens het liquidatietraject. OVERDRACHT VAN DE PENSIOENEN IN DE MIDDELLOONREGELING NAAR BPL De pensioenverplichtingen en vermogens die betrekking hadden op de al ingegane en opgebouwde pensioenen in de middelloonregeling zijn per 1 juli 2015 aan BPL overgedragen. Voor de administratieve overdracht is nauw samengewerkt door met name de teams van AZL en TKP (de administrateur van BPL). BPL had al een pensioenleeftijd van 67 jaar. Bij ons was dat nog niet het geval. Daarom moesten de pensioenrechten worden omgerekend van 65 naar 67 jaar. Dat leidde tot een verhoging van de opgebouwde rechten. De deelnemers merken dat als hun pensioen ingaat op de nieuwe pensioendatum. De deelnemers aan de middelloonregeling krijgen ook nog een eenmalige verhoging van hun pensioenrechten in verband met het verschil in dekkingsgraad tussen Heinz en BPL op het moment van de overdracht. Daarnaast zijn er nog verhogingen door de extra stortingen die Heinz in 2016, 2017 en 2018 doet. Elders in deze nieuwsbrief gaan we daar uitgebreider op in. Eind 2014 was er een totaalbedrag aan pensioenkapitalen voor de deelnemers van iets meer dan 53 miljoen. In 2015 zijn er geen nieuwe premiestortingen meer geweest. In totaal werd er in 2015 tot 1 september een beleggingsrendement op de kapitalen behaald van bijna 1,7 miljoen. Er werd een bedrag van 1,8 miljoen aan kapitaal onttrokken door waardeoverdrachten en ingang van pensionering. Per saldo is er 1 september daarom een bedrag van circa 52,9 miljoen overgedragen aan Towers Watson PPI, dat het geld meteen weer heeft belegd. Zoals we in eerdere nieuwsbrieven en op de website hebben vermeld, had de totstandkoming van het deelnemersportaal van Towers Watson PPI vertraging opgelopen. Wij hebben bij Towers Watson PPI nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de communicatie hierover naar de deelnemers. Inmiddels hebben de actieve deelnemers van Heinz toegang tot het portaal en wordt dit binnenkort geregeld voor de gewezen deelnemers. De pensioencommissie van Heinz zal net als voor de middelloonregeling bij BPL toezien op een goede uitvoering van de beschikbare premieregeling bij Towers Watson PPI. Parallel aan de administratieve overdracht liep de overdracht van het pensioenvermogen. Met uitzondering van de hypothekenportefeuille (circa 20 miljoen) moesten alle beleggingen van de middelloonregeling contant worden gemaakt en dus verkocht. Het ging daarbij om een totaal pensioenvermogen van circa 210 miljoen dat overgemaakt moest worden aan BPL. Er is samen met alle betrokken partijen een nauwgezet plan voor gemaakt. Centraal in die planning stond de direct aansluitende belegging bij BPL, zodat het vermogen zonder onderbreking belegd bleef. Op 6 juli bleek dit proces succesvol te zijn afgerond. Een klein deel van het vermogen bleef nog gereserveerd voor de afwikkeling van de lopende verplichtingen. Dit restant van 1,763 miljoen is meteen na de slotvergadering van februari 2016 aan BPL overgemaakt. Eind deze maand krijgen de voormalige Heinz deelnemers van BPL bericht over de afwikkeling van de overdracht inclusief de eerder genoemde eenmalige verhoging van het pensioen. OVERDRACHT VAN DE PENSIOENEN IN DE BESCHIKBARE PREMIEREGELING AAN TW PPI De overdracht van de opgebouwde pensioenkapitalen in de beschikbare premieregeling heeft enige vertraging opgelopen.

5 Door aanloopproblemen bij TW PPI werd die waardeoverdracht uitgesteld tot 1 september Dat uitstel heeft ertoe geleid dat de uitvoering ervan ook kon worden gespreid. De overdracht van de administratieve gegevens van de betrokken rechthebbenden is door een goede samenwerking van AZL met TW-PPI tijdig gerealiseerd. De beleggingen die tot september bij Robeco (Flexioen) waren ondergebracht, zijn eind augustus verkocht. De opbrengsten, in totaal bijna 53 miljoen, zijn begin september aan TW-PPI overgemaakt. TW-PPI heeft al per 1 september het belangrijkste deel (circa 80%) van de opbrengsten belegd en het resterende deel is direct belegd na ontvangst van het overgedragen vermogen. Aan de overdracht van de individuele pensioenkapitalen heeft het bestuur extra aandacht besteed. Met de overdracht wijzigde ook het beleggingsbeleid ingrijpend en dat was reden om daar in zowel nieuwsbrieven, individuele brieven als bijeenkomsten aandacht aan te besteden. In november 2015 hebben het Heinz pensioenfonds en TW- PPI vastgesteld dat aan de afspraken rond de collectieve waardeoverdracht was voldaan. De enige kanttekening is dat de communicatie via het deelnemersportaal nog aandacht verdient van TW-PPI. Op de beleggingen van de kapitalen in de beschikbare premieregeling kon ondanks de grillige bewegingen op de financiële markten een positief rendement worden behaald van circa 5% op jaarbasis. Ook wat de uitvoeringskosten betreft, was de liquidatie van het fonds bepalend, waardoor een vergelijking met voorgaande perioden en andere pensioenfondsen niet relevant is. De werkgever heeft in 2015 een extra bedrag van 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor het dekken van de liquidatiekosten. POSITIEF OORDEEL VERANTWOORDINGSORGAAN Het verantwoordingsorgaan is nauw betrokken geweest bij het hele liquidatietraject doordat twee leden steeds als toehoorder aanwezig waren bij de bestuursvergaderingen. Daarnaast zijn er twee gezamenlijke vergaderingen geweest van het bestuur en het verantwoordingsorgaan. In zijn verslag heeft het verantwoordingorgaan aangegeven volledig achter de beslissing van het bestuur te staan. Het is van mening dat het bestuur zorgvuldig de belangen van alle groepen deelnemers heeft behartigd. FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Het bestuur heeft voor 2015 nadrukkelijk aandacht gehad voor de veranderde omstandigheden en de aanmerkelijk kortere beleggingshorizon. Gezien de relatief goede dekkingsgraad stond risicobeperking van de beleggingen centraal. In een omgeving met relatief grote onzekerheden op vele fronten en de korte beleggingshorizon, koos het bestuur voor zekerheid van de pensioenen van deelnemers en pensioengerechtigden. Uiteindelijk is gebleken dat de dekkingsgraad van ons pensioenfonds iets is gedaald: van 118,8% aan het begin van 2015 naar 116,4% aan het eind van het jaar. Daarmee is de doelstelling om waarde te behouden grotendeels gerealiseerd. De beperkte daling is vooral het gevolg van verschillen in de wijze waarop de dekkingsgraad wordt berekend na de invoering van nieuwe regels voor pensioenfondsen.

6 Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz (in liquidatie). EDITIE MAART 2016 WAT GELDT VOOR JOU? ACTIEVE DEELNEMERS AAN DE MIDDELLOONREGELING Sinds 1 januari 2015 bouw je al pensioen op bij BPL Je tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 1 juli 2015 overgedragen aan BPL Je tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken worden per 1 juli 2015 eenmalig verhoogd met bijna 11% vanwege het verschil in dekkingsgraad tussen pensioenfonds Heinz en BPL Je pensioenaanspraken worden in 2016, 2017 en 2018 jaarlijks met ca. 0,4% verhoogd vanwege de afgesproken extra betalingen door Heinz Je krijgt voortaan al je pensioeninformatie van BPL GEWEZEN DEELNEMERS AAN DE BESCHIKBARE PREMIEREGELING Je tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken zijn op 1 september 2015 overgedragen aan Towers Watson PPI Je krijgt voortaan al je pensioeninformatie van Towers Watson PPI, vooral via het deelnemersportaal WAAR MOET JE ZIJN VOOR INFORMATIE? GEWEZEN DEELNEMERS AAN DE MIDDELLOONREGELING Je tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 1 juli 2015 overgedragen aan BPL Je tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken worden per 1 juli 2015 eenmalig verhoogd met bijna 11% vanwege het verschil in dekkingsgraad tussen pensioenfonds Heinz en BPL Je pensioenaanspraken worden in 2016, 2017 en 2018 jaarlijks met ca. 0,4% verhoogd vanwege de afgesproken extra betalingen door Heinz Je krijgt voortaan al je pensioeninformatie van BPL GEPENSIONEERDE DEELNEMERS AAN DE MIDDELLOONREGELING Je krijgt al je pensioen van BPL Je tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken worden per 1 juli 2015 eenmalig verhoogd met bijna 11% vanwege het verschil in dekkingsgraad tussen pensioenfonds Heinz en BPL. Vanaf eind maart 2016 zie je die verhoging terug in je pensioenuitkering. Eind maart 2016 krijg je de verhoging ook met terugwerkende kracht vanaf 1 juli Je pensioenaanspraken worden in 2016, 2017 en 2018 jaarlijks met ca. 0,4% verhoogd vanwege de afgesproken extra betalingen door Heinz Je krijgt voortaan al je pensioeninformatie van BPL Het pensioenfonds van Heinz is nu echt opgeheven en het loket is dicht. Voor informatie over het pensioen dat je bij ons fonds hebt opgebouwd, moet je voortaan zijn bij de nieuwe pensioenuitvoerders. Op onze website zullen we vanaf eind maart alleen verwijzen naar de contactgegevens van de nieuwe uitvoerders. Eind 2016 wordt de website volledig opgeheven. De pensioenuitvoerder voor de middelloonregeling is: BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW (BPL) Je vindt veel informatie op de website: Als je vragen hebt, kun je een sturen naar Ook kun je bellen naar de helpdesk van BPL, die van maandag tot en met vrijdag te bereiken is tussen en uur via het telefoonnummer De pensioenuitvoerder voor de beschikbare premieregeling is: TOWERS WATSON PPI Algemene informatie vind je op de website: SERVICES/TOWERS-WATSON-PPI-NL Vragen over je individuele pensioenaanspraken bij TowersWatson-PPI kun je via het volgende adres stellen: Je kunt ook bellen naar de Servicedesk: ACTIEVE DEELNEMERS AAN DE BESCHIKBARE PREMIEREGELING Sinds 1 januari 2015 bouw je al pensioen op bij Towers Watson PPI Je tot 1 januari 2015 opgebouwde pensioenaanspraken zijn op 1 september 2015 overgedragen aan Towers Watson PPI Je krijgt voortaan al je pensioeninformatie van Towers Watson PPI, vooral via het deelnemersportaal

OVERDRACHT VAN PENSIOEN NU ECHT EEN FEIT

OVERDRACHT VAN PENSIOEN NU ECHT EEN FEIT NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz (in liquidatie) Belangrijke informatie in deze editie: OVERDRACHT VAN PENSIOEN NU ECHT EEN FEIT EIND AAN 70 JAAR PENSIOENGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen

Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen Voorzitter Stichting Pensioenfonds Heinz in liquidatie Bunnik 15 juni / Elst 16 juni 2015 MIJN HEINZ PENSIOEN gaat binnenkort stoppen Deze slides

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN HET HEINZ PENSIOENFONDS

DE TOEKOMST VAN HET HEINZ PENSIOENFONDS NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz Belangrijke informatie in deze editie: DE TOEKOMST VAN HET HEINZ PENSIOENFONDS KLEURCODERING PER ONDERWERP GROEN = Algemeen

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014 COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT November 2014 PROGRAMMA VANDAAG Inleiding SABIC Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP Samenvatting en afronding SABIC No. 1 INLEIDING SABIC WELKOM De bedoeling

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Pensioenfonds Deloitte.

Pensioenfonds Deloitte. Pensioenfonds Deloitte. In de afgelopen weken heeft het bestuur van het pensioenfonds van meerdere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vragen ontvangen over de toekomst van pensioenfonds Deloitte.

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN EDITIE DECEMBER 2014 MIDDELLOONREGELING PER 1-1-2015 NAAR PF-LANDBOUW

NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN EDITIE DECEMBER 2014 MIDDELLOONREGELING PER 1-1-2015 NAAR PF-LANDBOUW NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een gezamenlijke uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz, Belangrijke informatie in deze editie: MIDDELLOONREGELING PER 1-1-2015 NAAR PF-LANDBOUW INTRODUCTIE KLEURCODERING

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Deelnemers en Pensioengerechtigden 29 september 2015 Agenda 1. Opening en introductie J. Koenhein 2. Korte toelichting Jaarverslag 2014 en huidige

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN

Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Heinz. Met in deze uitgave: Dit is de 10e nieuwsbrief sinds 2006. Communicatie over pensioen wordt steeds belangrijker.

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1

FINANCIËLE POSITIE. Deelnemersvergadering 29 november Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 FINANCIËLE POSITIE Deelnemersvergadering 29 november 2016 Financiële positie 29 november 2016 Pagina 1 SITUATIE T/M 31 DECEMBER 2016 Garantiecontract bij NN: Nationale-Nederlanden (NN) garandeert opgebouwde

Nadere informatie

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015.

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015. Veelgestelde vragen (FAQ) naar aanleiding van de overgang (Collectieve Waarde overdracht: CWO) van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds (ALU-PF) naar het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Voor informatie

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam. Amsterdam, 12 december 2013

Deelnemersvergadering. Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam. Amsterdam, 12 december 2013 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Amsterdam, 12 december 2013 Agenda deelnemersvergadering Bestuur PMA Aanleiding; Besluiten; Adviezen; Vervolgtraject. Deelnemersraad Achtergrond

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017

onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017 onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017 Geachte heer / mevrouw, In de nieuwsbrief die u begin april 2017 van ons hebt ontvangen wordt verwezen naar een document met meer

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Aangenaam Wij zijn TrueBlue. Een goed pensioen voor bedrijven binnen én buiten de digitale sector

Aangenaam Wij zijn TrueBlue. Een goed pensioen voor bedrijven binnen én buiten de digitale sector Aangenaam Wij zijn TrueBlue. Een goed pensioen voor bedrijven binnen én buiten de digitale sector Oktober 2016 Werkgevers kunnen kiezen bij TrueBlue Middelloonregeling of Beschikbare premieregeling Een

Nadere informatie

Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan

Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan Maart 2014 Newsflash Pensioenfonds Abbott Nederland Zet je in voor een goed pensioen! Stel je kandidaat voor het nieuwe verantwoordingsorgaan Abbott en AbbVie hebben een goede pensioenregeling. De inhoud

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Pensioen Een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 2. Wanneer is waardeoverdracht gunstig?... 6 3. Moet ik betalen voor waardeoverdracht?...

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016

pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016 pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016 PENSIOENKRANT TERUGBLIK OP 2015 (uitgave september 2016) 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 2015 6 PENSIOENEN NIET VOOR IEDEREEN OMHOOG 7 LASTIG

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Organogram. Buitengewone leden BPMS. Leden BPMS. Vergadering van Afgevaardigden BPMS. BPMS-bestuur. toezicht inhoud regeling. Toezicht.

Organogram. Buitengewone leden BPMS. Leden BPMS. Vergadering van Afgevaardigden BPMS. BPMS-bestuur. toezicht inhoud regeling. Toezicht. Organogram Leden BPMS Buitengewone leden BPMS BPMS-bestuur Vergadering van Afgevaardigden BPMS Raad Raad van van Toezicht Toezicht toezicht inhoud regeling verantwoording SPMS-bestuur 1 Ortec ALM Organogram

Nadere informatie

Het jaarverslag 2015 samengevat

Het jaarverslag 2015 samengevat Het jaarverslag 2015 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.785 Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 213 gepensioneerden. Van de overige deelnemers bouwen 923 werknemers

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie