NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN EDITIE DECEMBER 2014 MIDDELLOONREGELING PER NAAR PF-LANDBOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN EDITIE DECEMBER 2014 MIDDELLOONREGELING PER 1-1-2015 NAAR PF-LANDBOUW"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een gezamenlijke uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz, Belangrijke informatie in deze editie: MIDDELLOONREGELING PER NAAR PF-LANDBOUW INTRODUCTIE KLEURCODERING PER ONDERWERP GROEN = Algemeen ORANJE = Middelloonregeling BLAUW = Beschikbare Premieregeling PAARS = Gepensioneerden en gewezen deelnemers BESCHIKBARE PREMIEREGELING NAAR PPI HEINZ PENSIOENFONDS STOPT IN DE LOOP VAN 2015 HEINZ DONEERT 4 MILJOEN AAN HET HEINZ PENSIOENFONDS PENSIOENFONDS, WERKGEVER, VERANTWOORDINGSORGAAN EN OR GEVEN HUN VISIE Pensioenen gaan nu echt veranderen en komen in andere handen. Het pensioenfonds heeft met Heinz goede afspraken kunnen maken over de beëindiging van de pensioenopbouw bij ons fonds. Heinz sluit zich voor de middelloonregeling aan bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (hierna Pf-Landbouw ). Voor de beschikbare premieregeling sluit Heinz bij een Premie Pensioen Instelling (PPI) aan. Het is de bedoeling dat ook de opgebouwde pensioenen over gaan naar die nieuwe uitvoerders. In deze nieuwsbrief leggen we dat uit. Omdat er bij pensioenen meerdere partijen betrokken zijn, informeren zij je samen in deze nieuwsbrief. Daarom tref je informatie aan van: Het Heinz pensioenfonds: wat gebeurt er straks met jouw pensioen dat je al krijgt of in de toekomst zou krijgen Heinz als werkgever: hoe zien de pensioenregelingen voor de medewerkers er vanaf 2015 uit De ondernemingsraad: hoe is de ondernemingsraad betrokken bij de veranderingen Het verantwoordingsorgaan: welke inbreng heeft het verantwoordingsorgaan gehad DE VOORZITTER AAN HET WOORD: HET HEINZ PENSIOENFONDS STOPT ALS ZELFSTANDIG PENSIOENFONDS, MAAR JE PENSIOEN BLIJFT IN GOEDE, ZEKERE HANDEN We hebben je in eerdere nieuwsbrieven al voorbereid op deze mededeling. Het is ook een vrij logische stap. Voor de Heinz medewerkers zal het pensioen vanaf 2015 ergens anders worden opgebouwd. Het is de bedoeling dat het pensioen dat je bij het Heinz pensioenfonds hebt opgebouwd mee gaat verhuizen omdat we zelf te klein zouden worden om als zelfstandig pensioenfonds door te gaan. THE ENGLISH VERSION OF THIS NEWSLETTER IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE:

2 Dit is een gezamenlijke uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz, BESTE OPLOSSING OP LANGE TERMIJN Heinz gaat over de toekomst van de pensioenregeling en het pensioenfonds over de al opgebouwde rechten. De vraag of het Heinz pensioenfonds moet stoppen staat dus los van de beslissing van Heinz om het pensioen elders onder te brengen. Het bestuur heeft zich zelfstandig over de vraag gebogen hoe de al opgebouwde pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen in de toekomst met de beste zorg kunnen worden uitgevoerd. Op lange termijn zelfstandig doorgaan als pensioenfonds bleek geen haalbare kaart. Het fonds is te klein en de kosten drukken te zwaar. Daarom heeft het bestuur alle alternatieven in kaart gebracht. Met hulp van Heinz blijkt een overgang naar Pf-Landbouw de beste oplossing te zijn voor de langere termijn. HET VERBAND MET DE CAO VAN DE BEDRIJFSTAK GROENTEN- EN FRUITVERWERKENDE INDUSTRIE In de cao voor de bedrijfstak Groenten- en Fruitverwerkende industrie is besloten om de pensioenregeling te verbeteren. Tegelijkertijd heeft de bedrijfstak ervoor gekozen om aan te sluiten bij de pensioenregeling van Pf-Landbouw. Voor alle werkgevers in deze bedrijfstak wordt die regeling daardoor straks ook verplicht. Heinz was vrijgesteld van deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds omdat de eigen Heinz pensioenregeling toen nog beter was. Onze pensioenregeling moet dan vergeleken worden met die van Pf-Landbouw: die blijkt beter te zijn dan de onze. Ook daarom ligt de keuze van Heinz voor Pf-Landbouw voor de hand. BEGRIP VOOR LOGISCHE STAPPEN Het bestuur van het pensioenfonds begrijpt de stap van Heinz dus ook. De pensioenregeling van het Pf-Landbouw is erg ruim, zoals gezegd ruimer dan de bestaande regeling bij Heinz. Pf-Landbouw heeft als bijkomend voordeel dat het fonds heel erg groot is in vergelijking met ons pensioenfonds. Om een indruk te geven: het fonds bevat ruim 50x het vermogen dat wij hebben en ruimschoots 200x het aantal middelloondeelnemers! PF-LANDBOUW RUIM 50 X MEER VERMOGEN EN 200 X MEER MIDDELLOONDEELNEMERS DAN WIJ SCHAALGROOTTE BIEDT VOORDELEN De omvang van Pf-Landbouw werkt op diverse manieren enorm in ons voordeel: de kosten die ons pensioenfonds maakt, worden straks met een heel grote groep deelnemers en een heel groot vermogen gedeeld. Die kosten werden voor ons pensioenfonds een steeds groter probleem: er waren steeds minder schouders die de lasten moesten dragen. Teveel van de premie die voor jouw pensioenopbouw was bedoeld, moest daardoor aan kosten worden besteed. OOK DE BESCHIKBARE PREMIEREGELING VERTREKT De beslissing om over te gaan naar Pf-Landbouw heeft ook gevolgen voor de beschikbare premieregeling. Ons pensioenfonds zou te klein zijn geworden om alleen die regeling nog uit te voeren. Dat Heinz overstapt naar een andere uitvoerder voor de beschikbare EEN OVERGANG NAAR PF-LANDBOUW BLIJKT DE BESTE OPLOSSING VOOR DE LANGERE TERMIJN. premieregeling is daarom eveneens logisch. Voor de deelnemers met een beschikbaar premiekapitaal zal gelden dat het kapitaal zoveel mogelijk wordt ondergebracht bij de nieuwe uitvoerder van de beschikbare premieregeling. Bij het ter perse gaan van de nieuwsbrief had Heinz de keuze van de nieuwe uitvoerder nog niet helemaal rond: dat hoor je zo spoedig mogelijk van Heinz en wij zullen dat ook op onze website melden. WAT BETEKENT HET PRECIES VOOR JOUZELF? We moeten nog even je geduld vragen. We weten nu wel hoe de pensioenen geregeld zullen gaan worden. Dat zijn de grote lijnen, maar we weten nog niet precies wat dat voor jou als deelnemer individueel gaat betekenen. Op dit moment zijn we bezig om al die informatie te verwerken. Dat moet goed en gedetailleerd gebeuren. Je pensioen is erg belangrijk. Dat uitzoekwerk op individueel niveau kost ons dus een paar maanden tijd. In deze nieuwsbrief kun je lezen welke informatie je de komende tijd mag verwachten. Ben je al met pensioen, dan zal er eigenlijk niet zo veel veranderen, maar ook dat hoor je nog. Het Heinz pensioenfonds stopt, maar je pensioen blijft in goede, zekere handen. Arthur Theunissen Voorzitter Stichting Pensioenfonds Heinz

3 WAT GAAT ER GEBEUREN MET JE PENSIOEN? De veranderingen zijn ingrijpend. Het is gewoon administratief en organisatorisch nog veel werk. Daarom hebben we de verhuizing in 2 stappen ingedeeld. We zetten die uiteen per pensioenregeling. ACTIEVE DEELNEMERS MIDDELLOONREGELING 1. De pensioenopbouw vanaf 1/1/2015: Heinz zal ervoor zorgen dat iedereen wordt aangemeld bij Pf-Landbouw. 2. De overdracht van de door jou opgebouwde pensioenrechten volgt per 1/7/2015: de ingegane pensioenen en opgebouwde middelloonrechten gaan over naar Pf-Landbouw. Begin 2015 zal het Heinz pensioenfonds je een brief sturen waarin de pensioenrechten staan die bij ons pensioenfonds zijn opgebouwd. Pf-Landbouw zal je een welkomstbrief sturen met de bevestiging dat je deelnemer bent geworden bij Pf- Landbouw. Je krijgt de nodige informatie over pensioen bij Pf-Landbouw. Rond juli 2015 krijg je zowel van ons fonds als van Pf- Landbouw een brief met de bevestiging welke rechten zijn overgedragen. Er verandert bij de overgang wel nog iets: je opgebouwde pensioen zal worden omgerekend naar een hoger pensioen dat dan op 67-jarige leeftijd ingaat. Daarover lees je elders in deze nieuwsbrief meer. ACTIEVE DEELNEMERS BESCHIKBARE PREMIEREGELING 1. De pensioenopbouw vanaf 1/1/2015: Heinz zal de aanmelding verzorgen bij de gekozen uitvoerder (PPI). 2. De overdracht van pensioenrechten volgt per 1/7/2015: de opgebouwde pensioenkapitalen gaan dan naar de nieuwe uitvoerder. Begin 2015 zal het Heinz pensioenfonds je een brief sturen waarin het pensioenkapitaal staat dat bij ons pensioenfonds is opgebouwd. Dat kapitaal groeit dan alleen nog aan door de beleggingsrendementen. De nieuwe uitvoerder zal je een welkomstbrief sturen met de bevestiging dat je daar deelnemer bent geworden, daar ga je dus verder met de opbouw. In het midden van 2015 krijg je zowel van ons fonds als van de nieuwe uitvoerder een brief met de bevestiging welk(e) pensioenkapita(a)l(en) is/zijn overgedragen. Het beschikbare pensioenkapitaal is dan dus weer samengevoegd. GEPENSIONEERDE DEELNEMERS Tot juli 2015 verandert er helemaal niets in jouw situatie. Rond juli ontvang je dan van Pf-Landbouw een schriftelijke bevestiging dat Pf-Landbouw de uitkeringen vanaf 1 juli overneemt. Praktisch wijzigt alleen de afzender van de uitkering. Verder verandert er eigenlijk niets. GEWEZEN DEELNEMERS MIDDELLOONREGELING Zolang je niet met pensioen bent, merk je weinig van de veranderingen. Rond 1 juli 2015 krijg je van zowel het pensioenfonds Heinz als Pf-Landbouw een bevestiging welke rechten worden overgedragen. Er verandert bij die overgang wel nog iets: je opgebouwde pensioen zal dan worden omgerekend naar een hoger pensioen dat dan op 67-jarige leeftijd ingaat. Daarover lees je elders in deze nieuwsbrief meer. GEWEZEN DEELNEMERS BESCHIKBARE PREMIEREGELING Rond 1juli 2015 krijg je van zowel het Heinz pensioenfonds als de nieuwe uitvoerder bericht welk pensioenkapitaal is overgedragen. WAT IS EEN PPI? PPI staat voor Premie Pensioen Instelling. Een PPI doet eigenlijk hetzelfde als het Heinz pensioenfonds doet met de beschikbare premie: beleggen totdat je met pensioen gaat en je bent verzekerd als je mocht overlijden of arbeidsongeschiktheid wordt (premievrijstelling). Pas als je met pensioen gaat, merk je een echt verschil: de PPI mag niet zelf een pensioenuitkering toekennen zoals ons fonds nu doet. Je zult dan een keuze moeten maken bij welke verzekeringsmaatschappij je voor jouw pensioenkapitaal een levenslang pensioen aankoopt. GEDEELTELIJKE TOESLAGVERLENING PER Het Heinz pensioenfonds zal de pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers per 1 januari 2015 deels laten meestijgen met de inflatie. De opgebouwde uitkeringsrechten van actieve deelnemers worden deels verhoogd met de cao-stijging. De indexatie zal voor 50% worden toegekend. Gepensioneerden en gewezen deelnemers zullen hun rechten met 0,55% zien stijgen (de inflatie was 1,1%) voor actieve deelnemers is de aanpassing 1% (het cao-loon was met 2% gestegen).

4 Dit is een gezamenlijke uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz, HEINZ STELT 4 MILJOEN EXTRA BESCHIKBAAR Heinz doet een eenmalige donatie van circa 4 miljoen aan het pensioenfonds. Dat bedrag is bestemd voor de kosten die het fonds in 2015 nog moet maken (circa 1 miljoen). De rest is bestemd voor het verbeteren van de rechten van alle groepen deelnemers/ gepensioneerden. Het bestuur zal in de komende periode beoordelen hoe dit geld het beste kan worden besteed in het belang van alle betrokkenen. MOGELIJK CIRCA 10% EXTRA PENSIOENRECHTEN IN MIDDELLOONREGELING Er is nu een verschil in dekkingsgraad tussen ons pensioenfonds en Pf-Landbouw. Per eind september was de dekkingsgraad van ons fonds 117,8% en die van Pf-Landbouw 107,1%. Het Heinz pensioenfonds heeft dus ongeveer 10% meer eigen vermogen. Dat betekent dat, als dat zo zou blijven, we op het moment van overdacht niet gelijk over kunnen steken. Het werkelijke verschil wordt overigens bepaald op basis van de standen van de dekkingsgraad op het moment van de waardeoverdracht (1 juli 2015). De dekkingsgraden van dat moment zijn namelijk de basis voor de omrekening van de pensioenaanspraken- en rechten. Als er dan een voor ons positief verschil blijft, zullen we bij de overgang het hele verschil gebruiken om extra pensioenrechten toe te kennen aan de gepensioneerden en (gewezen) deelnemers van de middelloonregeling. Het bestuur moet nog een besluit nemen over de wijze waarop dat dan verdeeld wordt, maar voor nu geldt: zolang de beer niet geschoten is mogen we de huid niet verkopen. IN DE TOEKOMST EVEN MINDER INDEXATIE Die mogelijke extra pensioenrechten zijn goed nieuws. Maar er is ook een andere kant. De lagere dekkingsgraad van Pf-Landbouw betekent immers dat Pf-Landbouw wellicht enige jaren niet of niet helemaal kan indexeren. We hopen dat de dekkingsgraad van Pf-Landbouw sneller zal aantrekken zodat het pensioenfonds eerder in staat zal zijn om pensioenen te verhogen om stijgende kosten van levensonderhoud bij te benen (indexeren). Maar dat is een beetje koffiedik kijken. HET HEINZ PENSIOENFONDS EIND 2015 We verwachten dat het pensioenfonds eind 2015 niet meer bestaat. Hooguit moeten nog wat lopende zaken afgewikkeld worden. Zodra alle pensioenen medio 2015 zijn overgedragen, zal het bestuur beginnen met het liquidatieproces. De pensioenen voor (ex) Heinz medewerkers en gepensioneerden zijn dan ook weer heel overzichtelijk: Als deelnemer in de middelloonregeling: Pf-Landbouw regelt het pensioen over je gehele loopbaan bij Heinz. Dat pensioen wordt dan vanaf 67 jaar automatisch uitgekeerd. Als je tot 2015 bij het Heinz pensioenfonds ook een deel van het pensioen in de vorm van een pensioenkapitaal hebt opgebouwd (Flexioen-Robeco), dan wordt dat pensioenkapitaal voor jou beheerd door de PPI (de nieuwe uitvoerder van de beschikbare premieregeling). Voor dat deel kun je zelf beslissen wanneer en waar je een pensioen aankoopt. Heb je alleen pensioen in de vorm van pensioenkapitaal: het hele kapitaal wordt dan beheerd door de nieuwe uitvoerder van de beschikbare premieregeling. Je beslist vervolgens zelf wanneer en waar je voor dat kapitaal een pensioen aankoopt.

5 INFORMATIE VAN DE WERKGEVER: EEN NIEUW PENSIOEN PER 1 JANUARI 2015 Heinz kiest voor nieuwe pensioenuitvoerders om de pensioenen betaalbaar en toekomstbestendig te houden. Het eigen Heinz pensioenfonds zou te kleinschalig worden om in de toekomst onze pensioenregeling goed uit te kunnen voeren. Het pensioenfonds houdt daardoor binnenkort ook op te bestaan. We zijn bij de besprekingen over mogelijke oplossingen voor onze medewerkers niet over één nacht ijs gegaan. We hebben diverse opties onderzocht. Ook hebben we de Ondernemingsraad (OR) vroegtijdig betrokken. De OR staat positief tegenover de aanstaande verandering. WAT BETEKENT DIT? De toekomstige pensioenopbouw zal worden overgenomen door nieuwe pensioenuitvoerders. Bij Pensioenfonds Heinz kennen we twee soorten basisregelingen: de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling. Omdat het pensioenfonds wordt opgeheven, hebben we voor beide groepen een oplossing gevonden. 1. MIDDELLOONREGELING Neem je nu deel aan de middelloonregeling? Dan bouw je vanaf volgend jaar pensioen op bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Pensioenfonds Landbouw is een groot pensioenfonds waar meerdere werkgevers bij zijn aangesloten. Pensioenfonds Landbouw heeft een middelloonregeling, een vergelijkbare regeling met jouw huidige regeling. In een middelloonregeling is het uiteindelijke pensioen afhankelijk van het gemiddelde loon dat je tijdens jouw loopbaan verdiende. Zowel Pensioenfonds Heinz als Pensioenfonds Landbouw streven ernaar je pensioen mee te laten stijgen met de lonen of prijzen, ook wel indexeren genoemd. Het verhogen van de pensioenen is geen recht. Het is een jaarlijkse afweging op basis van de financiële positie van het pensioenfonds. Het indexatievooruitzicht bij Heinz Pensioenfonds is gunstiger dan Pensioenfonds Landbouw. Het pensioenfondsbestuur zal daar extra aandacht aan besteden en Heinz helpt daarbij door het beschikbaar stellen van extra geld: circa 4 miljoen wordt daarvoor ingezet! Het is de bedoeling dat in 2015 ook jouw opgebouwde middelloon pensioen door het Heinz pensioenfonds wordt overgedragen. Daarmee heb je straks met één pensioenloket te maken voor het middelloon pensioen dat je bij Heinz hebt opgebouwd. EEN ROBUUST PENSIOENFONDS Het Pensioenfonds Landbouw is een heel groot pensioenfonds voor een brede agrarische sector (veel meer dan alleen landbouw). Binnenkort zullen ook alle bedrijven in de groenten- en fruitverwerkende industrie bij dat pensioenfonds aansluiten. Bijna mensen bouwen bij Pensioenfonds Landbouw aan een inkomen voor later. Dat zijn heel veel schouders die ervoor zorgen dat het een toekomstbestendig pensioenfonds is. Het belegd vermogen is ruim 10 miljard euro.

6 Dit is een gezamenlijke uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz, 2. BESCHIKBARE PREMIEREGELING Bouw je nu pensioen op in de basis beschikbare premieregeling? In dat geval verandert er niet veel. Het niveau van de regeling zal nagenoeg gelijk blijven. De regeling wordt overgenomen door een nieuwe pensioenuitvoerder. Deze uitvoerder wordt rond deze tijd geselecteerd. De OR is betrokken bij dit selectieproces. Ook hier is het de bedoeling dat in 2015 jouw bij het Heinz pensioenfonds opgebouwde pensioenkapitaal wordt overgedragen. Daarmee heb je straks met één pensioenloket te maken voor het beschikbarepremie-pensioen dat je bij Heinz hebt opgebouwd. Verder geldt vanaf 1 januari 2015 de wettelijke wijziging dat het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd tot ,-. Verdien je meer dan dit vastgestelde maximum bruto jaarsalaris? Dan betekent dit dat je binnen de pensioenregeling over het salaris boven dit bedrag geen ouderdomspensioen opbouwt. Boven deze grens is het mogelijk om op vrijwillige basis gebruik te maken van een netto pensioen. Over het netto opgebouwde pensioenkapitaal betaal je geen vermogensbelasting omdat hiervoor een box 3 vrijstelling geldt. Heinz onderzoekt nu hoe dit eenvoudig mogelijk kan worden gemaakt. De nieuwe grens van ,-. geldt ook voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico en Heinz gaat daarvoor een gelijkwaardig alternatief aanbieden. AANVULLEND PENSIOEN Heb je in het verleden gekozen voor de aanvullende vrijwillige pensioenregeling? Dan is het goed om te weten dat het vanaf 2015 vaak niet meer mogelijk is door de nieuwe belastingregels. Heinz zal daarom alleen de basis beschikbare premie voortzetten bij de nieuwe pensioenuitvoerder. De mogelijkheid om vrijwillig extra pensioenpremie te storten blijft wel bestaan. Dit wordt een eigen keuze zolang dit kan binnen de fiscale grenzen en die je dan jaarlijks kan aanpassen. Je hoort daar in de komende tijd meer over. OVERGANGSREGELINGEN Voor sommige medewerkers gelden een of meerdere overgangsregeling. Deze overgangsregelingen komen te vervallen. Betreffende medewerkers ontvangen hiervoor een compensatie. Als dit voor jou geldt, dan krijg je hierover een apart bericht. WAT JE NU MOET WETEN: Je hebt per 1 januari 2015 een nieuwe pensioenuitvoerder De VIGEF cao-medewerkers gaan pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Landbouw De Zoetwaren cao-medewerkers blijven bij het Pensioenfonds Zoetwaren De medewerkers die nu deelnemen aan de beschikbare premieregeling gaan straks deelnemen bij een nieuwe uitvoerder De pensioenen die je hebt opgebouwd voor 2015 verhuizen mee en het Heinz pensioenfonds houdt op te bestaan De vrijwillige aanvullende pensioenregeling bij het eigen Heinz Pensioenfonds komt te vervallen, maar je behoudt de mogelijkheid om vrijwillig bij te sparen sparen als dat fiscaal kan Heb je overgangsrechten uit het verleden, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor compensatie. Dat laten we je dan begin 2015 op individueel niveau zien Verdien je meer dan , dan krijg je binnenkort de keuze of je deel wilt nemen aan de netto pensioenregeling We organiseren binnenkort informatiebijeenkomsten om je bij te praten WAT KUN JE VERWACHTEN? De komende maanden ontvang je veel informatie over jouw pensioen. In deze nieuwsbrief gaat Arthur Theunissen van Pensioenfonds Heinz in op wat er gebeurt met jouw opgebouwde pensioen. VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN ELST: (ook voor medewerkers uit andere sites die onder de VIGEF-cao vallen) We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de veranderingen in de pensioenregeling. We willen je daarom uitnodigen om bij een van de drie informatiebijeenkomsten aan te schuiven. Je krijgt dan meer achtergrondinformatie. Vertegenwoordigers van Heinz, Pensioenfonds Heinz, Pensioenfonds Landbouw en de pensioenadviseur van Heinz zullen er ook bij zijn om vragen te beantwoorden. De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in de grote kantine. WANNEER? HOE LAAT? VOOR WIE? 10 december uur Voor late dienst medewerkers en dagdienst 17 december uur Voor late dienst medewerkers en dagdienst 17 december uur Voor vroege dienst medewerkers en dagdienst Tijdens het drukken van deze Nieuwsbrief was de keuze voor de uitvoerder van de beschikbare premie nog niet definitief. Informatie over de nieuwe uitvoerder en de beschikbare premieregeling volgt zo spoedig mogelijk.

7 DE ONDERNEMINGSRAAD VAN HEINZ AAN HET WOORD: ZO VEEL MOGELIJK ZEKERHEID BEREIKEN VOOR ONS PENSIOEN de fabriek in Elst, maar sinds enkele jaren is hij fulltime met het OR-werk bezig. Het zijn drukke tijden voor hem en de overige OR-leden. De grote reorganisatie heeft veel aandacht gevergd en nog steeds moeten daar zaken voor worden afgerond. Nu ligt er de instemmingsaanvraag voor de overgang van de pensioenregeling. DE ALGEMENE INZET VAN DE OR IS STEEDS GEWEEST OM ZO VEEL MOGELIJK ZEKERHEID TE BEREIKEN. NIET MEER VOL TE HOUDEN Maar, zegt Gary, het pensioendossier speelt al veel langer. Ook wij als OR hadden ons al in een vroeg stadium gerealiseerd dat ons pensioenfonds te klein is om zelfstandig door te kunnen gaan. De kosten werden te hoog en er kwamen steeds strengere eisen vanuit het toezicht. Wij merkten dat het binnen onze eigen gelederen moeilijker werd om mensen te vinden die aan de verhoogde deskundigheidseisen zouden kunnen voldoen en die dit intensieve bestuurswerk naast hun baan wilden doen. Dat was niet lang meer vol te houden. Daarnaast waren er de veranderingen in de fiscale wetgeving en het nieuwe Financieel toetsingskader waaraan ook Heinz zou moeten gaan voldoen. OR secretaris Gary Garttener: Hoe houden we toezicht op de pensioenen van de Heinz populatie bij andere pensioenuitvoerders? Omdat Heinz heel sterk de nadruk legt op kostenbeheersing, hadden wij ons op een moeizaam proces voorbereid. Maar tijdens het overleg bleek al spoedig dat Heinz bereid was onze deelnemers te willen compenseren voor eventuele nadelige effecten van de overgang van de pensioenregeling. Dat heeft gelijk de angel uit het overleg gehaald. De werkgever heeft zich hierin genereus opgesteld. Gary Garttener is secretaris van de OR van Heinz Nederland. Hij is ook voorzitter van de OR van de vestiging in Elst en vicevoorzitter van de Europese OR van Heinz. Vroeger was hij shift leader in HEINZ VINDT EEN GOED PENSIOEN VOOR DE MEDEWERKERS WEL DEGELIJK BELANGRIJK CULTUUROMSLAG Ook wilde de werkgever een andere oplossing voor het pensioen. De Heinz wereld is veranderd onder het nieuwe management, zegt Gary. Er heeft een cultuuromslag plaatsgevonden. Heinz is een multinational die volledig is gericht op het fabriceren en verkopen van voedingsmiddelen. Zij wil zo min mogelijk bezig zijn met dingen die niet tot de kernactiviteiten behoren. Ook wilde het bedrijf de pensioenverplichtingen van de ondernemingsbalans halen. Overigens vindt Heinz een goed pensioen voor de medewerkers wel degelijk belangrijk. Dat bleek uit de opstelling van de werkgever bij de onderhandelingen. De algemene inzet van de OR is steeds geweest om zo veel mogelijk zekerheid te bereiken. Zekerheid voor de opgebouwde rechten en zekerheid voor de toekomst bij een stabiel pensioenfonds. We willen dat het pensioen van onze mensen zo goed mogelijk is geregeld. Dat wil het bestuur van het pensioenfonds natuurlijk ook. PF-LANDBOUW HEEFT RUIMERE REGELING De keus om de uitvoering van de middelloonregeling over te dragen aan Pf-Landbouw lag volgens Gary voor de hand. Zeker toen VIGEF, de Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie, besloot dat haar pensioenfonds ook te kleinschalig was en overging naar Pf-Landbouw. We hebben in sessies met Heinz ook andere opties bekeken, maar een overgang naar Pf-Landbouw lag het meest voor de hand. De regeling van Pf-Landbouw is ruimer dan die van ons. Dat is vooral gelegen in de lagere franchise. Dit is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. Omdat de franchise bij Pf-Landbouw lager is, bouw je dus over een groter deel van je salaris pensioen op. Dat is gunstig. Gary vertelt dat het indexatieperspectief een behoorlijk punt van discussie is geweest. Het Heinz pensioenfonds heeft heel goed gepresteerd en heeft een duidelijk hogere dekkingsgraad dan Pf- Landbouw. Bovendien moet bij Pf-Landbouw de dekkingsgraad op een hoger niveau liggen voordat het fonds kan gaan indexeren. Daar

8 Dit is een gezamenlijke uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz, lag voor ons een punt van zorg. Als we nu naar alle afspraken kijken dan is die zorg zoveel mogelijk weggenomen en zien we er nu alleen nog op toe dat dat ook zo gebeurt. HULP VAN SPECIALISTEN Bij de onderhandelingen heeft de OR zich laten bijstaan door een eigen adviseur van het bureau Pensioen Perspectief. Wij zijn als ORleden toch goedwillende amateurs en dan is het bij zo n belangrijke instemmingsaanvraag goed om de hulp van specialisten in te roepen. Overigens was ook onze adviseur positief verrast over de constructieve opstelling van Heinz. De werkgever heeft echt geluisterd naar onze argumenten en daar rekening mee gehouden. Onze prioriteiten waren zoals gezegd de zekerheid over de pensioenen en compensatie voor mensen die er op een of andere manier op achteruit zouden gaan. Hierin is op een goede manier voorzien. TOEZICHT HOUDEN OP HET PENSIOEN De OR buigt zich nu over de instemmingsaanvraag. Natuurlijk zitten daar nog punten in die de OR met Heinz wil bespreken. Een van die punten is de controle op het pensioen. We hebben straks geen eigen pensioenfonds meer en geen Verantwoordingsorgaan. De vraag is: hoe houden we toezicht op de pensioenen van de Heinz populatie bij andere pensioenuitvoerders? Dat geldt zowel voor Pf- Landbouw als de PPI. We willen onderzoeken of en hoe we overleg kunnen hebben met de pensioenuitvoerders zodat er toch een bepaald toezicht is op het pensioen van de Heinz deelnemers. De OR is bereid daarin een rol te spelen. HET VERANTWOORDINGSORGAAN AAN HET WOORD: BIJ DEZE OVERGANG ZIJN WIJ ALLEMAAL WINNAARS Cees Donkers en Hein Kroft: De OR wordt de gesprekspartner voor het pensioen. Door de gekozen oplossing zijn er allemaal winnaars. Heinz als werkgever is blij dat het de pensioenregeling kan overdragen aan Pf- Landbouw en daardoor de kosten in de hand kan houden. De deelnemers aan de middelloonregeling zijn winnaars omdat ze overgaan naar een sterk pensioenfonds met een prima regeling. Het pensioen van de gepensioneerden is veiliggesteld. De deelnemers aan de beschikbare premieregeling kunnen ook tevreden zijn dat hun pensioen overgaat naar een goede PPI. Ze worden dan overigens nog iets meer verantwoordelijk voor hun eigen pensioen dan nu. Daar moeten ze zich van bewust zijn. Cees Donkers en Hein Kroft zijn respectievelijk voorzitter en lid van het Verantwoordingsorgaan, dat het bestuur van het pensioenfonds controleert en adviseert. Hoewel beiden een lange staat van dienst hebben bij Heinz, zijn er bij hen geen sterke sentimenten te bespeuren dat het pensioenfonds gaat verdwijnen. Uit het gesprek blijkt duidelijk dat deze beslissing eraan zat te komen. Het Verantwoordingsorgaan is al in een heel vroeg stadium betrokken bij de besprekingen over de toekomst van het fonds, zegt Cees. Het tekent de goede verhoudingen met het bestuur dat twee leden van het Verantwoordingsorgaan dit jaar bij alle bestuursvergaderingen aanwezig waren. Er moesten cruciale besluiten worden genomen en het bestuur vond het verstandig een zo groot mogelijk klankbord te vormen. Dat is een bewijs van gewenste betrokkenheid.

9 ONZE TAAK IS TOE TE ZIEN DAT DE DEELNEMERS ZO GOED MOGELIJK WORDEN MEEGENOMEN NAAR DE TOEKOMST ONTWIKKELINGEN IN EEN STROOMVERSNELLING Hein vertelt dat de toenmalige Deelnemersraad (die per 1 juli van dit jaar is overgegaan in het Verantwoordingsorgaan) net als het bestuur al jaren geleden zag aankomen dat het pensioenfonds niet eindeloos zelfstandig zou kunnen blijven. Daarvoor waren we te klein en de kosten naar verhouding te hoog. Daarbij hebben we vooral te maken met steeds meer regels van de overheid. Ook vroegen we ons af hoe we op termijn de deskundigheid zouden kunnen borgen. De overname van Heinz en de daarop volgende reorganisaties en de plannen die het bedrijf had met de pensioenregeling hebben de ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Cees vertelt dat de contacten tussen de werkgever en het pensioenfonds in zijn waarneming aanvankelijk wat stroef verliepen, maar dat er uiteindelijk goed is samengewerkt om tot de beste oplossing te komen. Die oplossing was overigens niet zo moeilijk, want alternatieve keuzes waren beperkt. LOGISCH DAT ER ARGWAAN WAS Wat waren de reacties die ze hoorden van de deelnemers? Heel verschillend, zegt Cees. Bij de gepensioneerden is er doorgaans weinig reactie. Hun belang is vooral dat hun pensioenuitkering veilig is. Vragen en opmerkingen gaan bijna altijd over indexatie. Wordt er geïndexeerd of niet en zo nee, waarom niet? Dat is logisch. Dit jaar is er voor het eerst weer voorzichtig geïndexeerd, maar daarvoor 6 jaar lang niet. Hein vertelt dat er bij de actieve deelnemers vooral onbegrip was. Voor ons is de pensioenmaterie al lastig, terwijl wij er dagelijks mee bezig zijn, laat staan voor de mensen op de werkvloer in de fabriek. Vergeet ook niet wat die allemaal over zich heen hebben gekregen. Het bedrijf is overgenomen, de leiding is veranderd en verantwoordelijkheden zijn gewijzigd. Als dan ook het pensioen gaat veranderen, is het niet verwonderlijk dat er argwaan is. Dat wordt nog versterkt door de negatieve teneur van de pensioendiscussie in de media. Het verantwoordingsorgaan heeft daarom de discussies kritisch gevolgd en zich daarin ook actief gemengd. Hoewel er geen reden tot argwaan meer is, zal iedereen wel goed geïnformeerd moeten blijven. ZORGVULDIGE COMMUNICATIE Daarom hameren Cees en Hein erop dat de communicatie over de veranderingen heel zorgvuldig gebeurt. De deelnemers aan de middelloonregeling werken hier bijna allemaal in de fabriek in Elst, zegt Cees. Er moet hun in duidelijke en eenvoudige taal worden verteld wat er gaat gebeuren. De deelnemers aan de beschikbare premieregeling zijn weliswaar vaak hoger opgeleid, maar ook zij moeten duidelijk weten wat er met hun pensioen gebeurt. Vooral moeten zij beseffen dat zij voortaan in nog sterkere mate zelf verantwoordelijk zijn. Het pensioenfonds is er straks niet meer om op de uitvoering van de beschikbare premieregeling te letten. Hein vult aan dat de zorgplicht van bekende Heinz gezichten in het pensioenfonds bestuur overgaat naar een bestuur van een Premie Penisoen Instelling die op grotere afstand staat van de Heinz deelnemers. Iedereen die zelf een beslissing neemt rond zijn beschikbare premiepensioen zal dat dus helemaal op eigen kracht moeten doen. De informatie moet dus goed gecommuniceerd worden en uiteraard zullen de deelnemers die informatie ook goed moeten opnemen. MEENEMEN NAAR TOEKOMST De taak van het Verantwoordingsorgaan is nu volgens Hein vooral toe te zien dat de deelnemers zo goed mogelijk worden meegenomen naar de toekomst. De rechten van de gepensioneerden worden 1 op 1 overgedragen aan Pf- Landbouw. Ook voor de ongeveer 350 actieve deelnemers van de middelloonregeling die naar Pf-Landbouw gaan zal het bestuur moeten zorgen dat er met Pf-Landbouw goede afspraken worden gemaakt. Dat geldt ook voor de gewezen deelnemers. Zo zullen valkuilen bij het overbruggen van verschillen moeten worden herkend en waarborgen voor de aanspraken van onze deelnemers gerealiseerd. SIGAAR UIT EIGEN DOOS Bij de overgang zal ook het verschil in dekkingsgraad worden gecompenseerd. De dekkingsgraad is bij Heinz flink hoger dan bij Pf-Landbouw, zegt Cees. Uiteindelijk zal de stand van op het moment van de waardeoverdracht bepalend zijn voor de overgang. Als die dekkingsgraad zo mooi boven die van Pf- Landbouw blijft, dan krijgen onze deelnemers bij de overgang een mooi extra pensioenrecht voor de hele toekomst. Zeker voor de gepensioneerden is het fijn dat ze na jaren van gemiste indexatie nu een extraatje krijgen: een beetje een inhaalslag. Maar is dat geen sigaar uit eigen doos? Deels wel ja, zegt Cees, maar wel een die ze nu zelf kunnen oproken. Daarnaast zal Heinz als werkgever nog een extra bedrag beschikbaar stellen. Dat zal voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden een extra financieel steuntje in de rug zijn voor eventuele verschillen bij de overgang. DE GEPENSIONEERDEN KRIJGEN EEN SIGAAR UIT EIGEN DOOS, MAAR WEL EEN DIE ZE NU ZELF KUNNEN OPROKEN OR WORDT GESPREKSPARTNER Het Verantwoordingsorgaan is tevreden met de gemaakte keuzes voor het Heinz pensioen. Er moet in de komende maanden nog veel geregeld worden, maar Cees en Hein hebben er alle vertrouwen in dat het bestuur dat goed zal afhandelen. Kijkend naar de toekomst wijzen ze op de rol van de ondernemingsraad. Het fonds gaat verdwijnen, de middelloonregeling gaat over naar Pf-Landbouw en de beschikbare premieregeling naar de PPI. Met het opheffen van het fonds verdwijnt ook het eigen Heinz Verantwoordingsorgaan. Vertegenwoordiging van gepensioneerden en actieve deelnemers bij Pf-Landbouw is dan geregeld via de statuten van Pf-Landbouw: die hebben een eigen verantwoordingsorgaan. De discussie over het pensioen bij Heinz zal voortaan in het overleg tussen de werkgever en de OR plaatsvinden. De OR wordt de gesprekspartner. Daarom hebben wij de OR er al in een vroegtijdig stadium op gewezen hoe belangrijk het is om de pensioencommissie goed op te tuigen, zodat daar de kennis is om een goede gespreks- en onderhandelingspartner te zijn.

10 Dit is een gezamenlijke uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz, WE GAAN NU ECHT LATER MET PENSIOEN Het zal voor iedereen even wennen zijn aan de gedachte. We gaan in Nederland niet meer met 65 met pensioen, maar met 67 jaar. Vanaf 2015 zal iedereen in Nederland een pensioen opbouwen dat gebaseerd is op de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Dat heeft de overheid via belastingregels zo bepaald. PENSIOEN IS EEN KWESTIE VAN LANGE ADEM: DE 25 JARIGE DEELNEMER MOET HET VERTROUWEN HEBBEN DAT ZIJN UITKERING GOED GEREGELD IS, OOK ALS HIJ STRAKS 95 IS. DE LANGE TERMIJN IS HIER 70 JAAR! VRIJE KEUZE, MET GROTERE INDIVIDUELE VERSCHILLEN Toch zal het iedereen vrij staan om zelf te kiezen om eerder met pensioen te gaan, maar dat heeft dan wel gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Dat is logisch: wie eerder met pensioen gaat, zal het pensioen ook langer uitgekeerd krijgen. Het pensioen zal dan dus lager zijn. VAN HEINZ PENSIOEN OP 65 NAAR PF-LANDBOUW PENSIOEN OP 67 Van de pensioenen die je vanaf 2015 opbouwt, kunnen we eigenlijk wel kort zijn: je bouwt 2 jaar langer pensioen op en dat levert automatisch al een hoger pensioen op. Daarbij komt dan nog dat de Pf-landbouw regeling ook nog iets beter is. HEINZ STELT IN HET TOTAAL 4 MILJOEN BESCHIKBAAR EN DAT KOMT UITEINDELIJK ALLE DEELNEMERS, GEWEZEN DEELNEMERS EN GEPENSIONEERDEN TEN GOEDE. uitziet. We laten je in stappen zien hoe je van een pensioen op 65 jaar bij Heinz gaat naar een pensioen op 67 jaar bij Pf-Landbouw: Bij ons pensioenfonds bouw je sinds 2006 in de middelloonregeling alleen ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen dat op 65 ingaat, zal omgerekend worden naar een pensioen dat ingaat op 67 jaar. De 2 jaar die je dan niet meer krijgt, worden gebruikt om het pensioen op 67 hoger te maken. Net als nu het geval is, moet je dan op jouw pensioendatum bepalen of je een deel van het ouderdomspensioen gebruikt voor een nabestaandenpensioen. Die rekensommen pakken heel verschillend uit: daar krijg je straks een duidelijk overzicht van. Je weet dan precies wat de overgang van jouw pensioen naar Pf-Landbouw voor jou betekent. Voor de rechten die je tot 2015 hebt opgebouwd, geldt dat die gelijkwaardig blijven. De omrekening is wel een ingewikkeld verhaal omdat de pensioenregeling bij Pf-Landbouw er anders KLACHTENPROCEDURE We proberen als bestuur de pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je het niet eens bent met een beslissing of vindt dat je niet correct behandeld bent. Dan kent ons fonds een klachtenprocedure. Die vind je op onze website Ga naar de knop Over het fonds en vervolgens naar Klachtenprocedure.

Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen

Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen Wat gebeurt er met uw Heinz pensioen? Arthur Theunissen Voorzitter Stichting Pensioenfonds Heinz in liquidatie Bunnik 15 juni / Elst 16 juni 2015 MIJN HEINZ PENSIOEN gaat binnenkort stoppen Deze slides

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie Arthur Theunissen, juni 2010 Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies 3 modules: algemene informatie / Werking beschikbare

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

OVERDRACHT VAN PENSIOEN NU ECHT EEN FEIT

OVERDRACHT VAN PENSIOEN NU ECHT EEN FEIT NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz (in liquidatie) Belangrijke informatie in deze editie: OVERDRACHT VAN PENSIOEN NU ECHT EEN FEIT EIND AAN 70 JAAR PENSIOENGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder GEFELICITEERD! EEN NIEUWE BAAN Een nieuwe baan, andere collega s en misschien wel andere werkzaamheden. Een nieuwe

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN HET HEINZ PENSIOENFONDS

DE TOEKOMST VAN HET HEINZ PENSIOENFONDS NIEUWSBRIEF MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Heinz Belangrijke informatie in deze editie: DE TOEKOMST VAN HET HEINZ PENSIOENFONDS KLEURCODERING PER ONDERWERP GROEN = Algemeen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Belastingregels beperken pensioenopbouw

Belastingregels beperken pensioenopbouw Februari 2015 Newsflash Pensioenfonds Abbott Nederland Belastingregels beperken pensioenopbouw Onze pensioenregeling is met ingang van 1 januari 2015 op enkele punten aangepast. De werkgever heeft je daarover

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw Pensioen. Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten

Waardeoverdracht. Uw Pensioen. Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten Uw Pensioen Waardeoverdracht 3 5 6 7 Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl 2 Uw Pensioen Waardeoverdracht

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy.

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy. In balans Waardeoverdracht 05 Kiezen voor waardeoverdracht? 07 Wat u verder moet weten 06 03 Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Een nieuwe baan Meer weten? www.pfaccountancy.nl Uw opgebouwde pensioen meenemen

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Pensioen meenemen naar uw nieuwe baan? Waardeoverdracht in het kort

Pensioen meenemen naar uw nieuwe baan? Waardeoverdracht in het kort Pensioen meenemen naar uw nieuwe baan? Waardeoverdracht in het kort Groot in kleinschaligheid Waardeoverdracht; wat is het? Als u van baan verandert, verandert u vaak ook van pensioenregeling. Voortaan

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Waardeoverdracht naar Provisum

Waardeoverdracht naar Provisum Waardeoverdracht naar Provisum INHOUD PAGINA 1. Inleiding 3 2. Wat gebeurt er bij een waardeoverdracht naar Provisum? 3 3. Waarom waardeoverdracht? 3 3.1 Waar moet u op letten bij waardeoverdracht? 3 3.2

Nadere informatie

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015.

Voor informatie verwijzen we u ook naar de nieuwsbrieven van het pensioenfonds van ALU-PF van september 2015 en november 2015. Veelgestelde vragen (FAQ) naar aanleiding van de overgang (Collectieve Waarde overdracht: CWO) van het Alcatel-Lucent Pensioenfonds (ALU-PF) naar het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Voor informatie

Nadere informatie

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw Pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Hieronder treft u vragen en antwoorden over de nieuwe regeling aan. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail aan uw werkgeversconsulent.

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie