Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Heinz. Met in deze uitgave: Dit is de 10e nieuwsbrief sinds Communicatie over pensioen wordt steeds belangrijker. Dat komt ook omdat we soms een heel andere verwachting van ons pensioen hebben. Zeker in de afgelopen twee tot drie jaar staat pensioen volop in de belangstelling. Vrijwel elke week kunnen we erover lezen in de krant of is het pensioen een onderwerp in het nieuws of andere televisieprogramma s. Gelukkig kunnen we vaststellen dat het pensioenfonds van Heinz de moeilijke tijden redelijk heeft doorstaan. Het Heinz pensioen is een zeker pensioen in onzekere tijden. Het is wel erg jammer dat we de pensioenen nu niet kunnen verhogen om de inflatie te corrigeren. Hopelijk wordt dat in de komende jaren wel weer mogelijk. De rust zal echter niet terugkeren. De laatste weken hebben we veel gehoord over het nieuwe pensioencontract. In een centraal overleg spreken werkgevers, werknemers en overheid over aanpassingen die nodig zijn om het Nederlandse pensioensysteem toekomstbestendig te maken. Nu hebben ze daarover een akkoord gesloten. Elders in deze nieuwsbrief gaan we in op de hoofdpunten van dit Pensioenakkoord. Heinz heeft de discussie over de toekomst van het pensioen inmiddels ook opgepakt. Op 5 april is de aftrap geweest van een nieuw pensioenproject. Professor Goudswaard (een van de topdeskundigen op het gebied van pensioenen) heeft een inleiding verzorgd waarin hij heeft uitgelegd wat de redenen zijn om aan een nieuw, toekomstbestendig pensioensysteem te werken. Kort gezegd: we leven langer en de beleggingen leveren niet meer op wat we in het verleden gewend waren. Daar komt nog bij dat er straks veel meer ouderen zullen zijn en minder DE TOEKOMST VAN HET HEINZ PENSIOEN FINANCIËLE SITUATIE HEINZ PENSIOENFONDS JE UPO KOMT ERAAN DE PENSIOENREGELINGEN BIJ HEINZ HOOFDPUNTEN VAN HET PENSIOENAKKOORD Kijken naar toekomst van Heinz pensioen 2010 in beeld mensen die werken. Er moet dus echt iets gebeuren willen we een goed en betaalbaar pensioen houden voor de toekomst. Samen met de ondernemingsraad kijkt Heinz naar de mogelijkheden om ook de pensioenregeling van Heinz toekomstbestendig te maken. Wat de veranderingen zullen zijn, weten we nu nog niet. Het enige dat we daar nu over kunnen zeggen, is dat er iets gaat veranderen en dat het iedereen zal aangaan. Eind dit jaar hopen we zicht te hebben op de veranderingen die er voor moeten zorgen dat we je ook in de toekomst de zekerheid van een goed pensioen kunnen blijven bieden. Arthur Theunissen, Voorzitter Stichting Pensioenfonds Heinz Het jaarverslag 2010 is door het bestuur vastgesteld. De kerncijfers vind je op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Hier volgt een beknopte weergave van de belangrijkste zaken.

2 Dit is een uitgave van de Stichting Heinz Pensioen. Financiële situatie Heinz pensioenfonds Het fonds is 2010 gestart met een dekkingsgraad van 105,7% en geëindigd met 106,9%. Dit betekent dat het pensioenfonds genoeg vermogen heeft om de verplichtingen na te komen. Jammer genoeg is de dekkingsgraad nog niet hoog genoeg om de pensioenen mee te laten groeien met de loon/prijsontwikkeling. Volledig aanpassen aan de inflatie kan pas weer als de dekkingsgraad boven 115% komt. Daling na optimistische start Het jaar 2010 had een optimistische start. De dekkingsgraad nam in het eerste kwartaal toe tot 111%. Dit kwam onder andere door een aanvullende storting van Heinz van 5 miljoen. In de daarop volgende twee kwartalen kwamen we lager uit door twee ingrijpende ontwikkelingen: een sterk dalende rente, waardoor de pensioenverplichtingen aanzienlijk toenamen en de aanmerkelijk hogere levensverwachting voor de toekomst, die leidde tot een stijging van de pensioenverplichtingen. Sterke stijging verplichtingen Deze twee elementen leidden tot een verhoging van de verplichtingen van 125 miljoen tot 167 miljoen. In totaal komt dit neer op een toename van 42 miljoen (ca 34%). Dat is natuurlijk een enorme stijging in een heel korte tijd. Door de verstandige manier van beleggen zijn de beleggingen in diezelfde periode met circa 16% ook flink gegroeid, maar dat was niet genoeg om de daling van de dekkingsgraad te voorkomen. Herstel in laatste maanden In de laatste maanden van 2010 verbeterde de dekkingsgraad weer. Dit kwam door een positieve ontwikkeling van de aandelen en door een stijging van de rente. De dekkingsgraad eindigde op 106,9%, een lichte verbetering ten opzichte van de start van het jaar. Desondanks hebben de ontwikkeling van de rente en de hogere levensverwachting ingrijpende structurele gevolgen voor het pensioenfonds. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding om met een nieuw projectteam te starten. Dit kijkt naar de lange termijn van het pensioenfonds. Op een aparte pagina staat een samenvatting van de financiële cijfers van het pensioenfonds. Voor wie zich er verder in wil verdiepen: het volledige jaarverslag staat ook op de website van het pensioenfonds: Je UPO komt eraan Eind juni ontvang je een pensioenoverzicht: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht geeft aan hoe hoog je opgebouwde pensioen bij het Heinz pensioenfonds is. Het geeft ook aan wat je krijgt bij arbeidsongeschiktheid en wat er wordt uitbetaald bij overlijden. Informatie over pensioen dat je via andere werkgevers hebt opgebouwd, staat daar dus niet op. Hoe je die gegevens kunt inzien, leggen we verderop in deze nieuwsbrief uit. UPO s gebundeld in totaaloverzicht Binnen Heinz er zijn in het verleden verschillende regelingen geweest. Medewerkers die voor 2005 in dienst zijn gekomen, kregen meestal twee UPO s. Een UPO voor de middelloonregeling, de Uitkeringsovereenkomst. Daarnaast een UPO voor de beschikbare premieregeling, de Kapitaalovereenkomst. Deze twee overzichten zijn dit jaar voor het eerst samengevoegd in een totaaloverzicht. Je hebt dus nu in één keer het overzicht van alle pensioenaanspraken die je bij het Heinz pensioenfonds hebt opgebouwd. Zorg goed voor je nabestaanden We hebben de verschillende pensioenregelingen beschreven, maar we moeten nog wel benadrukken dat het niet alleen gaat om jouw ouderdomspensioen. Heb je een partner, dan is het belangrijk dat die ook verzorgd achterblijft als jou iets overkomt: het nabestaandenpensioen is daarom erg belangrijk. Zolang je deelneemt aan de pensioenregeling ben je daarvoor door het pensioenfonds verzekerd. Als het goed is, heb je zelf al nagedacht of je een Anw-hiaat verzekering hebt afgesloten (Anw is Algemene nabestaandenwet). Zodra je met pensioen gaat, stopt de pensioenverzekering en neem je zelf de beslissing of je nabestaandenpensioen wilt of niet. De hoogte van jouw ouderdomspensioen is afhankelijk van die keuze: heb je geen nabestaandenpensioen voor een partner nodig, dan zal het pensioen wat hoger uitvallen.

3 De regelingen van het Heinz pensioenfonds Pensioen is de voorziening bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. In Nederland kom je in deze gevallen in aanmerking voor een uitkering van de overheid. Bij ouderdom is dat de AOW (Algemene Ouderdomswet), bij overlijden de Anw (Algemene nabestaandenwet) en als je arbeidsongeschikt raakt de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Daarnaast bouwen we extra pensioen op tijdens ons werkzame leven. Dit geldt alleen voor werknemers van wie de werkgever een pensioenregeling heeft, zoals Heinz. Het is ook mogelijk om zelf een aantal voorzieningen te treffen. Je kunt hierbij denken aan een lijfrenteverzekering of sparen in een levensloopregeling. Historisch overzicht Stichting Pensioenfonds Heinz voert de pensioenregelingen uit die Heinz voor haar medewerkers in Nederland heeft getroffen. Door de tijd heen heeft het Heinz pensioenfonds verschillende regelingen gehad. Hieronder een overzicht van de regelingen door de tijd heen: EINDLOON REGELING MIDDENLOON REGELING: voor medewerkers die onder een CAO vallen BESCHIKBARE PREMIE REGELING: voor medewerkers die NIET onder een CAO vallen 2006 HEDEN Korte uitleg bij de verschillen per regeling Eindloonregeling: Het pensioen dat je krijgt wordt bepaald op basis van het laatst verdiende salaris. Daar gaat dan wel nog de franchise vanaf. Dit een deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt omdat je later van de overheid AOW krijgt. Per jaar bouw je een afgesproken percentage op. Het aantal deelnemersjaren telt dus ook mee. Jaarlijks krijg je een overzicht van de verwachte hoogte van je pensioen. Die weet je precies op het moment dat je daadwerkelijk met pensioen gaat. Je pensioen wordt uitgekeerd zo lang als je leeft. Middenloonregeling: Het pensioen wordt bepaald op basis van het gemiddelde salaris tijdens je werkzame jaren. Elk jaar bouw je een afgesproken percentage op over het salaris, waarvan dan wel weer eerst de franchise wordt afgetrokken. Jaarlijks krijg je een overzicht van de verwachte hoogte van je pensioen. Die weet je precies op het moment dat je daadwerkelijk met pensioen gaat. Je pensioen wordt uitgekeerd zo lang als je leeft. dat de beleggingresultaten tegenvallen. Alle premies en alle beleggingsopbrengsten bij elkaar vormen jouw eigen pensioenkapitaal. Je ziet dat door de jaren heen groeien. Op je pensioendatum heb je een pensioenkapitaal opgebouwd. Van dat pensioenkapitaal kun je dan een pensioen aankopen. Dat kan bij het eigen pensioenfonds, maar je mag ook bij een verzekeraar jouw pensioen aankopen. Het pensioen dat je aankoopt, krijg je uitgekeerd zo lang als je leeft. Daarnaast kent Heinz een aanvullende keuzepensioenregeling die geldt voor alle medewerkers. Dat is een beschikbare premieregeling. Die werkt dus zoals hierboven beschreven. Beschikbare premieregeling: Elk jaar krijg je een afgesproken premie. Dat is een percentage dat afhankelijk is van jouw leeftijd. Het premiepercentage wordt vermenigvuldigd met jouw pensioensalaris, maar daar wordt de franchise eerst van afgetrokken. De premie wordt op een aparte rekening gestort waar je overzichten van krijgt. De premies worden belegd en het resultaat is afhankelijk van hoe het met de beleggingen gaat. Ben je relatief jong, dan wordt er met iets meer risico belegd en is er een kans dat de opbrengst wat groter is. Als het echter tegen zit, kan de opbrengst ook lager uitvallen. Naarmate je ouder wordt, wordt er met minder risico belegd zodat je minder kans loopt

4 Dit is een uitgave van de Stichting Heinz Pensioen. Lees alles op de website In deze nieuwsbrief kunnen we maar een heel beknopte samenvatting geven van de regelingen. Wil je meer weten over de Heinz pensioenregelingen, kijk dan op de website van het pensioenfonds: Na lang onderhandelen eindelijk Pensioenakkoord Op vrijdag 10 juni zijn de regering en de organisaties van werkgevers en werknemers het na heel lang onderhandelen eens geworden over het Pensioenakkoord. Met dit akkoord moet het pensioen toekomstbestendig worden: zowel solide als betaalbaar. Heinz zal samen met de ondernemingsraad nagaan welke aanpassingen nodig zijn om ook het Heinz Pensioen toekomstbestendig te houden. Het Pensioenakkoord zal daarbij uiteraard ook een rol spelen. Daarom vatten we de hoofdpunten van dat akkoord samen. AOW-leeftijd gaat omhoog Afgesproken is dat de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaat van 65 naar 66 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting: als we langer leven gaan we ook later met pensioen. Het is waarschijnlijk dat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar zal gaan. Ook na 2020 kun je ervoor kiezen om de AOW op 65-jarige leeftijd te laten ingaan. Maar dan is je uitkering wel 6,5% lager. Als je een jaar langer doorwerkt dan de AOWleeftijd krijg je een 6,5% hogere uitkering. Verder is afgesproken dat de AOW-uitkering vanaf 2013 jaarlijks met 0,6% extra zal stijgen bovenop de inflatiecorrectie. Maatregelen om langer doorwerken te stimuleren In cao s gaan werkgeversorganisaties en vakbonden meer en betere afspraken maken over hoe mensen langer kunnen doorwerken. Het gaat daarbij om maatregelen gericht op inzetbaarheid, scholing, arbeidsomstandigheden, mobiliteit, werkhervatting en productiviteit. Ook komt er een mobiliteitsbonus. Dat is een bedrag dat werkgevers krijgen als ze oudere werknemers aannemen. Samen met het kabinet richten de sociale partners zich ook op het wegnemen van onterechte beelden over oudere werknemers en het bevorderen van het in dienst nemen en houden van oudere werknemers. Pensioen zeker maar niet 100% gegarandeerd Voor het aanvullend pensioen zijn er diverse belangrijke zaken afgesproken. Zo is nog duidelijker vastgesteld dat het pensioen niet onder alle omstandigheden volledig gegarandeerd is. Het pensioen wordt afhankelijk van de levensverwachting en van de behaalde beleggingsresultaten. De ambitie is een goed pensioen voor iedereen, waarin bij grote schommelingen op financiële markten niet meteen ingegrepen hoeft te worden. Beleggen is nodig voor een goed pensioen omdat het op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Daar zijn wel risico s aan verbonden. De opbrengst van de beleggingen kan mee- of tegenvallen. Daardoor kan het pensioen hoger of lager uitvallen. De mee- en tegenvallers worden verwerkt in het pensioen, maar wel verspreid over een aantal jaren. Afhankelijk van onder meer de leeftijdsopbouw van de deelnemers kan elk fonds een optimale balans zoeken tussen risico nemen en de kans op indexatie. Een doel van het akkoord is dat het pensioen een betere indexatiekwaliteit krijgt. Daardoor blijft de koopkracht van het pensioen door de jaren heen meer behouden. De pensioenfondsen zullen hun deelnemers eerder en transparanter informeren over de risico s. Werkgroep Heinz neemt plannen mee Het Pensioenakkoord is een landelijk akkoord dat niet automatisch voor alle pensioenregelingen geldt. De uitwerking van deze plannen zal nog geruime tijd vergen en ook leggen de vakbonden het akkoord nog voor aan de achterban. Wat het Pensioenakkoord uiteindelijk voor de pensioenregeling van Heinz zal betekenen is nu nog niet duidelijk. Uiteraard zal de werkgroep die bezig is met de toekomst van het Heinz pensioen nadrukkelijk kijken naar de diverse punten uit het Pensioenakkoord.

5 Wist u dat 80% van Nederlanders een pensioengat heeft? Help! Een pensioengat, wat is dat eigenlijk? Daar kunnen we kort over zijn. Je hebt een pensioengat als je minder pensioen hebt opgebouwd dan je straks nodig zult hebben als je met pensioen gaat. Tijd dus om goed naar je pensioen te kijken. Hoe en waar krijg ik informatie over mijn pensioen? Verandering in werk en privé beïnvloeden pensioen Veel veranderingen in je werk of privésituatie zijn van invloed op de opbouw van een goed pensioen voor later. Heb je in je loopbaan altijd gewerkt bij werkgevers die een pensioenregeling hadden en hoeveel pensioen heb je daar dan opgebouwd? Verder zijn ook andere zaken van invloed: een geregistreerd partnerschap of trouwen of een nieuwe baan. Een paar jaartjes in het buitenland wonen heeft invloed op de hoogte van je AOW. Het zijn allemaal voorbeelden van situaties waarin het verstandig is even stil te staan bij je pensioenopbouw. Voor informatie over je pensioen kun je kijken op: Dit is een uitgebreide website speciaal opgezet voor deelnemers van het Heinz pensioenfonds. Er is informatie te vinden voor alle deelnemers: degenen die nu deelnemen maar ook gepensioneerden. Je kunt lezen wat de regelingen zijn en de laatste publicaties zijn er allemaal terug te vinden. Al je pensioengegevens bij elkaar Eind juni krijg je het jaarlijkse overzicht van je pensioen bij Heinz toegezonden. Maar hoe zit het met het pensioen dat je bij vorige werkgevers hebt opgebouwd? Hoe krijg je inzicht in je totale pensioenplaatje? Dat kun je krijgen via de website Deze website wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. Die is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. Sinds 1 juli zijn alle gegevens van Heinz ook opgenomen op deze site. Op kun je zien hoeveel pensioen je hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook kun je zien hoeveel AOW je straks naar verwachting gaat ontvangen en wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt. Om je gegevens te kunnen inzien, heb je een DIGID nodig. Dit is je digitale identiteitscode van de overheid. Als je zo n code nog niet hebt, kun je die aanvragen via de website Onze administrateur: AZL De administratie van het Heinz Pensioenfonds is ondergebracht bij AZL. De medewerkers van AZL staan je graag te woord als je vragen hebt over je pensioen. Ze zijn telefonisch bereikbaar via nummer: (op werkdagen van tot uur) of via Alle informatie beschikbaar via onze website Hopelijk helpt deze nieuwsbrief je om jouw pensioen beter te begrijpen. Als je toegang hebt tot internet, dan hoef je de nieuwsbrief niet te bewaren. Dat doen wij voor je op onze website Je kunt de nieuwsbrief dus altijd inzien net als alle andere nieuwsbrieven, de samenvatting van de pensioenregeling, de jaarverslagen en nog veel meer...

6 Dit is een uitgave van de Stichting Heinz Pensioen. Kengetallen en kerncijfers Deelnemergegevens Aantal verzekerden werkgevers (ultimo boekjaar) Totaal actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal aantal deelnemers Pensioengerechtigden per soort Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Gemiddelde leeftijden Deelnemers 45,5 45,4 44,8 44,3 44,3 Gewezen deelnemers 46,4 46,4 47,0 47,1 46,5 Pensioengerechtigden 69,3 68,6 68,7 70,1 71,0 Bedragen (in duizenden euro s) Som der pensioensalarissen Som der pensioengrondslagen Premiebijdragen Reguliere bijdrage werkgever en werknemer risico fonds Reguliere bijdrage werkgever en werknemer risico deelnemer FVP-bijdrage Premievrijstellingsrente herverz Kostendekkende premie (middelloon- en eindloonregeling) Feitelijke premie Uitvoeringskosten Pensioenuitkeringen rekening pensioenfonds Ouderdomspensioen Partnerpensioen en wezenpensioen Afkopen Toeslagpercentage actieve deelnemers 0% 0% 2,70% 1,75% n.v.t. Toeslagpercentage niet-actieve deelnemers 0% 0% 1,60% 0,90% 0,0%

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Uitleg pensioenregeling Pensioenfonds MN In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen, inclusief het pensioen dat je via eventuele vorige werkgevers hebt opgebouwd. 8 januari 2016 Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je standaard uitbetaald zodra je 67 jaar wordt. Je kunt

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie MIJN HEINZ PENSIOEN Algemene informatie Arthur Theunissen, juni 2010 Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies 3 modules: algemene informatie / Werking beschikbare

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Stichting Pensioenfonds Vitol Anker! De pensioenuitvoerder voor bedrijven verbonden met Vitol. Deze pensioen 1, 2, 3 is bedoeld voor werknemers van VTTI Terminal

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hoe is uw pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? versie april 2016 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland (SPAN)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DB-regelingen Augustus 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Sanoma pensioenregeling A. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie