PARTNER-studie: Partners van personen die een ART-behandeling volgen: Nieuwe risicoevaluatie. INFORMATIEFICHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNER-studie: Partners van personen die een ART-behandeling volgen: Nieuwe risicoevaluatie. INFORMATIEFICHE"

Transcriptie

1 Schatting van de overdrachtspercentages van HIV en van de factoren geassocieerd met het gebruik van het condoom bij koppels met een verschillende serologische status PARTNER-studie: Partners van personen die een ART-behandeling volgen: Nieuwe risicoevaluatie. Promotor: University College London (UCL) Hoofdonderzoeker: Prof. N. CLUMECK Naam van het onderzoekscentrum: UMC Sint-Pieter INFORMATIEFICHE Men stelt u voor om aan deze studie deel te nemen. Gelieve dit document aandachtig te lezen voordat u uw beslissing neemt. De PARTNER-studie is een onderzoek bij koppels, waarbij: (i) één van de partners HIV-seropositief is en de andere HIV-seronegatief; (ii) de seropositieve partner een HIV-behandeling volgt (antiretrovirale geneesmiddelen) ; (iii) het paar de afgelopen maand onbeschermde seksuele betrekkingen gehad heeft (vaginale of anale penetratie zonder condoom) en (iv) het paar verwacht om de komende maanden weer seks met elkaar te hebben. U werd gevraagd om aan dit onderzoek deel te nemen omdat u als seronegatieve partner een paar vormt met een seropositieve persoon Dit onderzoek wordt gefinancierd door het National Institute of Health Research (NIHR) in Engeland en uitgevoerd in samenwerking met het Royal Free Hospital in Londen en het Copenhagen HIV Programme (CHIP). Dit onderzoek werd door een onafhankelijke Ethische Commissie beoordeeld, te weten de Ethische Commissie UMC Sint-Pieter (Referentie: AK/ ), die een gunstig advies uitgebracht heeft, na raadpleging van de Ethische Commissies van de andere deelnemende centra, namelijk de Ethische Commissies van het Universitair Ziekenhuis Gent en van ULB Erasmus te Brussel. De Ethische Commissies zijn belast met de bescherming van de proefpersonen die aan klinische onderzoeken onderworpen zijn overeenkomstig de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en «GCP». Een gunstig advies van de Ethische Commissie mag geenszins beschouwd worden als een aanzetting tot deelname aan dit onderzoek. De totale financierings bedraagt Dit onderzoek is opgezet om meer te weten te komen over de risico s voor het overdragen van HIV, wanneer de seropositieve partner een antiretrovirale behandeling krijgt, en dit in functie van de viral load.. Wij willen tevens de voorwaarden voor het gebruik van het condoom bestuderen. Wij hopen te begrijpen waarom sommige partners meer systematisch condooms gebruiken, en welke factoren samenhangen met veranderingen in het condoomgebruik. We verwachten dat ongeveer 1650 paren aan deze Europese studie zullen deelnemen. Page 1 sur 7

2 Uw deelname aan deze studie is geheel vrijwillig.indien u besluit om niet deel te nemen zal uw beslissing geen enkele invloed hebben op de behandeling en de zorg voor u of voor uw partner. Als u beslist om deel te nemen, maar later beslist om uit de studie te stappen, dan bent u vrij om dit te doen op elk moment en om elke willekeurige reden (of zelfs zonder een reden op te geven). Deze beslissing zal geen invloed hebben op de behandeling en de zorg van u of uw partner U kunt niet deelnemen indien u jonger bent dan 18 of zwanger Als u beslist om aan deze studie deel te nemen, dan doet u dit als koppel. Als uw partner niet wenst deel te nemen, dan kun u ook niet deelnemen. DE STUDIE Als u en uw partner beslissen om deel te nemen, wordt u uitgenodigd voor een eerste bezoek (inschakelmoment), waarbij u gevraagd zal worden om een vragenlijst in te vullen over uw seksuele gedrag in de voorbije 4 maanden. Hierin staan vragen over heel intieme aspecten van uw seksleven, maar de vragenlijst is volledig vertrouwelijk en geen van de medewerkers van de dienst krijgt de antwoorden te zien. De vragenlijsten worden rechtstreeks naar het Coördinatiecentrum in Kopenhagen verstuurd. Op de vragenlijst staat geen naam of enig ander identificatie-element vermeld, zodat niemand in het Coördinatiecentrum u kan identificeren aan de hand van de verstrekte informatie. Ook uw partner krijgt uw antwoorden niet te zien. Elke 3 tot 6 maanden zal men u vragen om een vragenlijst in te vullen (neemt min in beslag) over uw seksueel gedrag, en om een HIVtest te ondergaan. Deze studie loopt over twee jaar, maar kan verlengd worden als u en uw partner beide willen doorgaan.indien u tijdens de studie seropositief wordt zullen wij u voor behandeling doorverwijzen naar een specialist. We zullen u ook een bloedstaal vragen (10 ml) om het virus waarmee u besmet is te vergelijken met het virus waarmee uw huidige seropositieve partner besmet is. Deze test kan aantonen of u besmet werd met een virus dat vergelijkbaar is met het virus van uw partner, maar de test laat niet toe om de wijze van overdracht aan te tonen. De monsters worden eerst bewaard in het laboratorium van de instelling, en verder voor analyse verstuurd naar het University College of London. De virussen zullen slechts na anonimiseren van de monsters vergeleken worden. Dit betekent dat we niet zullen weten bij welk specifiek koppel de twee stalen behoren. Wij zullen u dus de resultaten van deze test niet kunnen communiceren. Dit bloedstaal, en elke andere afname, zal niet gebruikt worden voor genetische testen of voor elke andere analyse dan deze voorzien in het kader van deze studie. Geheimhouding Als onderdeel van het onderzoek, waarin we u voor om deel te nemen, zal een verwerking van persoonsgegevens worden uitgevoerd om de resultaten, dat is het belangrijkste doel van het onderzoek te analyseren. Te dien einde, de medische informatie over u en uw levensstijl, en, indien nodig, informatie over uw etnische achtergrond en seksuele gewoonten, worden doorgestuurd naar de sponsors of aan personen of bedrijven die namens hen optreden. Alle informatie die tijdens het onderzoek over u wordt verzameld blijft strikt vertrouwelijk. Uw persoons- en klinische gegevens zullen verzameld en versleuteld worden voordat ze aan de sponsor worden doorgestuurd. De identificatiecode of alle persoonlijke gegevens die verzameld worden, zullen geen elementen bevatten waardoor u zou kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van de onderzoeksgegevens (zoals initialen, geboortedatum en geslacht). De onderzoeksarts is de enige persoon die de link heeft tussen uw medisch dossier en uw identificatienummer. Deze link wordt vernietigd nadat het onderzoek volledig beëindigd is. Page 2 sur 7

3 Rechtstreekse inzage in het medisch dossier door derden (EC, monitor, sponsor, regelgevende instantie) zal uitsluitend worden verleend in aanwezigheid en onder de verantwoordelijkheid van de onderzoeker (of van één van zijn medewerkers). Alle personen die inzage mogen hebben in het medisch dossier zijn gebonden door het beroepsgeheim. De beheerder, van de databank en van alle verzamelde stalen (Copenhagen HIV Programme, CHIP, Denemarken) door de deelnemende onderzoekers aan het onderzoek, is verantwoordelijk voor hun behandeling en bescherming tegen elk misbruik in overeenstemming met de Belgische wet van 08 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus U hebt het recht om alle verzamelde gegevens te consulteren. Onjuiste informatie kan op uw vraag verbeterd worden. Na afloop van uw deelname aan de studie wordt uw identificatienummer in de studie gewist uit de gegevens die op het Coördinatiecentrum bewaard worden. FEITEN OVER HIV-OVERDRACHT EN VEILIGERE SEKS Hierna vindt u informatie over de overdracht van HIV en het gebruik van condooms 1. HIV wordt in voldoende hoeveelheden aangetroffen in sperma, voorvocht en vaginale afscheiding om een besmetting te kunnen veroorzaken. 2. Besmetting is mogelijk via de wanden van de mondholte, via de vagina, het rectum en de glanspenis. 3. Als u aften of een seksueel overdraagbare aandoening op de slijmvliezen heeft, is het risico op besmetting verhoogd. U kunt echter ook besmet worden zonder aften of seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarom adviseren wij u een medisch onderzoek indien u vermoedt dat u een seksueel overdraagbare aandoening heeft. 4. Als uw partner HIV-geneesmiddelen gebruikt daalt zijn viral load in het bloed, en in de meeste gevallen leidt dit ook tot afname van genitale secreties. Het lijkt dus logisch dat het risico op besmetting hierdoor vermindert. 5. De daling van de viral load in het bloed leidt bij sommige patiënten echter niet noodzakelijk tot een daling van de viral load in genitale secreties. 6. Het is dus uitermate belangrijk om bij alle vaginale of anale seksuele betrekkingen een condoom te gebruiken, zelfs wanneer de viral load van uw partner niet detecteerbaar is. Onderzoek suggereert dat een met HIV besmette persoon met een viral load kleiner dan 50 copies/ml die antiretrovirale medicijnen gebruikt veel minder kans heeft om HIV over te brengen bij onbeschermde seks dan een persoon met een hoge viral load. Het is echter belangrijk te beseffen dat het onmogelijk is om te weten of de viral load vandaag of op een andere dag onder de 50 copies/ml zit. Het enige wat u kunt weten is dat hij onder 50 copies/ml zat bij de laatste bloedafname van uw partner. Bijgevolg, ook al was de recentste meting van de viral load onder 50 copies/ml, blijft het risico op overdracht van HIV bestaan. 7. Het is belangrijk dat een persoon die behandeld wordt met HIV-geneesmiddelen zijn medicijnen alle dagen inneemt. Onregelmatige inname kan leiden tot schommelingen van de viral load in het bloed, en kan dus leiden tot schommelingen van de viral load in de genitale secreties, wat kan leiden tot een verhoogd risico op overdracht. 8. Onregelmatige opvolging van de HIV-behandeling kan tevens leiden tot resistentie voor deze behandeling bij een persoon die met het HIV-virus besmet is. Dit resistente virus kan dan aan de partner overgedragen worden. Post Expositie Profylaxe (PEP) is een antiretrovirael kortetermijnbehandeling die de kans op besmetting met het HIV-virus na potentiële blootstelling door seksuele betrekkingen kan verminderen. Vraag de artsen/verpleegkundigen van de kliniek naar de plaatselijke richtlijnen. Page 3 sur 7

4 Risico s Deelname aan dit onderzoek brengt voor u geen bijkomende risico s mee, met uitzondering van de eventuele last veroorzaakt door de bloedafnames. Men zal u om de 3 tot 6 maanden vragen naar de kliniek te komen om een vragenlijst in te vullen (duur min), en bloed te prikken (10 ml) voor een HIV-test. Omdat uw partner seropositief is, verhoogt het feit dat u seksuele betrekking heeft zonder condoomgebruik uw risico om het HIV-virus op te lopen. Er is geen reden om aan te nemen dat het feit van deel te nemen aan deze studie uw risico zou verhogen. Volgens de Belgische wet van 7 mei 2004 betreffende experimenten op de menselijke persoon (art. 29), neemt de sponsor de verantwoordelijkheid op zich van elke schade veroorzaakt aan de deelnemer (of aan zijn rechthebbenden), zelfs indien geen enkele fout aangetoond wordt, die direct of indirect te wijten is aan het volgens het protocol uitgevoerd onderzoek, Uit dit oogpunt heeft de sponsor een verzekering onderschreven door met Société Zurich Municipal (Contract nr. NHE-01CA ) die alle schade dekt tengevolge van een schadegeval tengevolge van dit onderzoeksproject. Wanneer u een klacht heeft betreffende deze studie kan u de lokale onderzoekscoördinator contacteren (Prof. N. Clumeck). Voordelen Wat we dankzij dit onderzoek leren zal ons helpen om de behandeling, de opvolging en informatie aan door het HIV-virus besmette personen en hun partners te verbeteren. U zult misschien zelf baat hebben bij deze resultaten. De resultaten van de studie zullen u helpen bij uw eigen beslissingen inzake seks met beperkte risico s in uw huidige relatie. Het precieze risico op overdracht van het HIV-virus is niet bekend, met name voor personen waarbij de viral load van het HIV-virus niet-detecteerbaar is. Met deze studie willen we dit risico bepalen. Ook willen we meer inzicht krijgen in de redenen waarom sommige koppels geen condoom gebruiken en in veranderingen in het seksueel gedrag met beperkt risico. Deze informatie zal een hulp zijn voor werknemers in de zorg die met seropositieve patiënten en hun partners werken. Ze zal ons ook helpen om de potentiële effecten van een veralgemeend gebruik van de antiretrovirale behandeling op de verspreiding van het HIV-virus te begrijpen. Onderbreking van uw deelname Indien u seropositief wordt verwijzen wij u onmiddellijk door naar een specialist voor behandeling. Voor de studie zullen wij u vragen om naast uw gewone vragenlijst, een laatste bijkomende vragenlijst in te vullen over uw seksueel risicogedrag, en ons een bloedmonster (10 ml) te bezorgen om de virussen te vergelijken. U en uw partner moeten dan verder niet meer gevolgd worden in het kader van dit onderzoek. Onkosten Deelnemers krijgen geen onkosten vergoed. De specifieke analyses voor het onderzoek (vergelijking van virussen) zullen ten laste van de sponsor zijn. Inzage in de onderzoekresultaten De resultaten van deze studie zullen in vakbladen gepubliceerd worden en via diverse andere fora, zoals conferenties en andere presentaties. De meeste onderzoekers die aan dit project meewerken staan in nauw contact met patiëntenverenigingen. Deze contacten garanderen dat de patiëntengemeenschap geïnformeerd wordt over de voortgang van het onderzoeksproject. U zult einde Page 4 sur 7

5 2013 de globale resultaten van de studie krijgen onder de vorm van een samenvatting die beschikbaar zal zijn bij de arts van het onderzoeksteam (gegevens op het einde van de pagina). Meer informatie De arts en/of de verpleegkundige die u volgen in het kader van het onderzoek kan u verdere informatie over de studie verschaffen. Uw arts voor de studie: Prof. N. Clumeck/Dr K. Kabeya ( ) en/of de verpleegsters Laura Riesi/Virginie Lenoir/Patrick Lamotte ( )Ook op de site vindt u meer informatie. Dank u voor de tijd besteed aan het lezen van dit document en voor het overwegen om deel te nemen aan deze studie. Page 5 sur 7

6 Schatting van de overdrachtspercentages van HIV en van de factoren geassocieerd met het gebruik van het condoom bij koppels met een Identificatienummer van de patiënt: verschillende serologische status Toestemmingsformulier Ik heb bovenstaande informatie gelezen en mondelinge uitleg gekregen en begrepen, en ik heb de gelegenheid gekregen om vragen te stellen en bevredigende antwoorden op deze vragen te krijgen. Ik begrijp dat onbeschermde geslachtsgemeenschap een risico vormt voor de overdracht van HIV en dat het gebruik van het condoom het meest efficiënte middel is om dit risico te beperken. Men heeft mij uitgelegd dat de deelname aan deze studie geheel vrijwillig is en dat ik vrij ben om de studie op elk moment te verlaten en, wat ook de reden hiervoor, dit geen invloed zal hebben op mijn behandeling of op elk ander recht. Ik bevestig dat ik wist dat mijn partner seropositief was op het ogenblik dat wij onbeschermde geslachtsgemeenschap hadden in de maand voorafgaand aan de studie. (Ik aanvaardt dat mijn gegevens langs informaticaweg behandeld worden, in overeenstemming met de Belgische wet van 08 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 2002, en geef u inzagerecht voor de ingezamelde gegevens. Elke onjuiste informatie zal op mijn verzoek gecorrigeerd worden. Alle informatie betreffende mijn persoon die buiten het ziekenhuis/de kliniek gecommuniceerd wordt zal noch mijn naam, noch mijn adres bevatten, zodat het onmogelijk is om mij te identificeren. Mijn gegevens zullen enkel door middel van een code geïdentificeerd worden. Enkel de gecodeerde gegevens die relevant zijn voor het onderzoek zullen in een databank opgeslagen worden. Deze informatie kan ook gegevens omvatten in verband met de kost van behandelingen en het gebruik van middelen die pertinent zijn voor de economische analyses in verband met gezondheidszorg. Ik kan mijn inzagerecht, mijn recht op correctie en oppositie uitoefenen bij de arts die me opvolgt in het kader van het onderzoek.) Ik stem erin toe om gedurende de looptijd van de studie de vragenlijsten in te vullen en me elke 3 tot 6 maanden op HIV te laten testen. Ik stem er tevens in toe om een bijkomende vragenlijst in te vullen en een bijkomend bloedstaal te leveren (10 ml) om een anonieme vergelijking van de virussen te maken in het geval ik zou besmet zijn met het HIV-virus. Ik heb een getekend exemplaar van mijn informatiefiche en van mijn geïnformeerde toestemming ontvangen, en ook die van mijn partner. Ik stem hierbij in met deelname aan het onderzoek. Mijn partner: (meisjes)naam Naam van de echtgenoot (voor de gehuwde vrouw): Voornaam... Geboortedatum:. Page 6 sur 7

7 Deelnemende patiënt(e): (meisjes)naam:.. Naam van de echtgenoot (voor de gehuwde vrouw): Voornaam:.... Geboortedatum: Datum:.. Handtekening: Ik ondergetekende, onderzoeker/assistent klinisch onderzoek, bevestig dat ik alle nodige inlichtingen in verband met het onderzoek mondeling gegeven heb en aan de patiënt een exemplaar van het patiënteninformatieformulier overhandigd heb. Ik bevestig dat geen enkele druk uitgeoefend werd opdat de patiënt zou aanvaarden aan dit onderzoek deel te nemen; ik bevestig dat ik bereid ben alle bijkomende vragen in voorkomend geval te beantwoorden. Ik bevestig te werken in overeenstemming met de ethische beginselen opgenomen in de Verklaring van Helsinki", in de "Good Clinical Practice" en in de Belgische wet van 7 mei 2004 met betrekking tot experimenten op menselijke wezens. Arts: Naam en voornaam:..datum:.. Handtekening: Gegevens (Stempel): Opgemaakt in 2 exemplaren : één overhandigd aan de partner en één bewaard door de arts-onderzoeker Page 7 sur 7

HET PARTNER-ONDERZOEK

HET PARTNER-ONDERZOEK Deelnemersinformatie en geïnformeerde voor de HIV-positieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Het PARTNER-onderzoek is een onderzoek naar stellen, waarbij: (i) de ene partner HIV-positief is en de ander HIV-negatief;

Nadere informatie

Deelnemersinformatie en geïnformeerde toestemming voor de HIV-negatieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK

Deelnemersinformatie en geïnformeerde toestemming voor de HIV-negatieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Deelnemersinformatie en geïnformeerde voor de HIV-negatieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Het PARTNER-onderzoek is een onderzoek naar stellen, waarbij: (i) de ene partner HIV-positief is en de ander HIV-negatief;

Nadere informatie

Deelnemersinformatie voor de HIV-negatieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK

Deelnemersinformatie voor de HIV-negatieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Deelnemersinformatie voor de HIV-negatieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Het PARTNER-onderzoek is een onderzoek naar stellen, waarbij: (i) de ene partner HIV-positief is en de ander HIV-negatief; (ii)

Nadere informatie

Deelnemersinformatie voor de HIV-positieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK

Deelnemersinformatie voor de HIV-positieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Deelnemersinformatie voor de HIV-positieve partner HET PARTNER-ONDERZOEK Het PARTNER-onderzoek is een onderzoek naar stellen, waarbij: (i) de ene partner HIV-positief is en de ander HIV-negatief; (ii)

Nadere informatie

SAMENVATTING PARTNER-PROTOCOL

SAMENVATTING PARTNER-PROTOCOL SAMENVATTING PARTNER-PROTOCOL Een onderzoek naar serodiscordante stellen om het risico van overdracht van HIV in te schatten en factoren met betrekking tot condoomgebruik te bestuderen. Partners van mensen

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot 6 maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-NEGATIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-NEGATIEVE MAN Pagina van 6 AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot 6 maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN

BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN Pagina van 7 BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de

Nadere informatie

Een gedetailleerde beschrijving van deze punten vindt u in bijlage onder de rubriek Rechten en bescherming van de deelnemer.

Een gedetailleerde beschrijving van deze punten vindt u in bijlage onder de rubriek Rechten en bescherming van de deelnemer. Samenstelling van een nationaal register voor Lynch syndroom en van een biobank voor de personen, verdacht voor Lynch syndroom maar met een negatieve genetische testing (familiaal colorectaal syndroom

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

INFORMATIE VOOR DE PATIENT Registratienummer Commissie voor Medische Ethiek: XXXXXXXX INFORMATIE VOOR DE PATIENT Studie titel: REQUITE Validatie van predictieve modellen en biomerkers voor radiotherapiegerelateerde toxiciteit om

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Kruidtuinlaan 55, 1000 Bruxelles

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Kruidtuinlaan 55, 1000 Bruxelles Patiënteninformatie en toestemmingsformulier voor de deelname aan een sociologisch onderzoek Titel van studie: Promotor: Ethisch comité Zorgtraject in de aanpak van lombalgie : perceptie van de patiënten

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 1 Titel van de studie: ETPOS : Een Studie over het Europese Transfusiebeleid en de mogelijke geassocieerde verwikkelingen Een evaluatie van het transfusiebeleid

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met leukemie en MDS 06 januari 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts heeft

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen CAPRI Universiteit Antwerpen INFORMATIEBRIEF VOOR DEELNEMERS Versie voor patiënten Versie 3 22/04/2015 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met verdenking op een aplastische anemie Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER INFORMATIE VOOR DE PATIËNT EN TOESTEMMINGSFORMULIER Patiëntnummer: Studie: Multicentrisch onderzoek naar kanker tijdens de zwangerschap: registratiestudie, studie naar de psychologische impact van een

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties.

Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. PATIËNTENINFORMATIE Een prospectief gerandomiseerd en controlerend onderzoek over het tijdens de operatie verzamelde wondbloed bij totale heup operaties. 'A prospective, randomized, controlled trial of

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Geachte heer, mevrouw, Bij u of een van uw familieleden is een antitrombine gebrek vastgesteld. Dat is een aandoening die een verhoogde kans

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medischwetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie / Toestemmingsverklaring voor langetermijn opslag van lichaamsmateriaal Een multi-nationaal onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit, inclusief farmacokinetiek, van NNC-0129-0000-1003

Nadere informatie

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk Geachte heer, mevrouw, U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een observationele

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Vaginale Hygiëne Studie

Vaginale Hygiëne Studie Vaginale Hygiëne Studie Proefpersoneninformatie voor de evaluatie van het gebruik van een vaginale douche op de vaginale flora 1. Doel van deze studie Het gebruik van verschillende vaginale reinigingsproducten

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen (2 pagina s)

I Noodzakelijke informatie voor uw beslissing om deel te nemen (2 pagina s) Titel van de studie: De invloed van wetenschappelijk onderbouwde aanvraagprofielen voor laboratoriumtests op de hoeveelheid en kwaliteit van laboratoriumtest aanvragen: een cluster gerandomiseerd onderzoek

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

HIV SAM AFRIKANEN TEGEN HIV. Instituut voor Tropische Geneeskunde

HIV SAM AFRIKANEN TEGEN HIV. Instituut voor Tropische Geneeskunde HIV SAM AFRIKANEN TEGEN HIV Instituut voor Tropische Geneeskunde Introductie Deze brochure geeft je informatie over HIVtesten (het Human Immunodeficiency Virus dat AIDS of Acquired ImmunoDeficiency Syndrome

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study

Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study Informatiebrief voor de patiënte en haar vertegenwoordiger(s) Global Maternal Sepsis Study Beste Mevrouw, In dit ziekenhuis nemen we deel aan een wereldwijd opgezette studie naar gecompliceerde infecties

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org).

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org). Patiënteninformatie CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Onderzoek naar erfelijke en omgevingsfactoren bij ontstaan van beroerte en bij de behandeling daarvan Geachte heer/mevrouw, U bent mondeling

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD)

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) Geachte mevrouw / mijnheer, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over

Nadere informatie

Informatiebrief voor de deelnemers

Informatiebrief voor de deelnemers Reumatologie Bijlage 4 pagina 1 van 5 Informatiebrief voor de deelnemers 1 Titel van het onderzoek: AS IN BEWEGING spondyloarthritis. - Registratie van de sportbeoefening bij patiënten met 2 Doel van het

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop da tu de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie.

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie. Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De studie. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Zelfzorgberichtjes via de app ter bevordering van diabetes zelfmanagement bij insuline gebruikende type 2 diabetes patiënten (TRIGGER studie) Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016 Informatiebrief Kies Gerust op maat Versie 11 oktober 2016 Inhoud 1. Wat is het doel van het onderzoek? 2. Hoe wordt de zorg vanuit de huisarts onderzocht? 3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 4. Wat

Nadere informatie

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Engels: Proof of concept OLVG PAIN app. Betreft: Patiënten informatiebrief, onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Nadere informatie

Informatiebrochure voor proefpersonen.

Informatiebrochure voor proefpersonen. Informatiebrochure voor proefpersonen. COPE-COMPARE: Koude machinale bewaring met zuurstof van nieren van overleden donoren Een onderzoek dat bestudeert of de toevoeging van zuurstof tijdens het bewaren

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose Patiënten Informatiebrief 1 INLEIDING...2 2 HET PARELSNOER-INITIATIEF...2 3 VRIJWILLIGE DEELNAME...3

Nadere informatie

TwinssCan Informatiebrief en Toestemmingsformulier. Katholieke Universiteit Leuven, België Universiteit Maastricht, Nederland Twins vzw

TwinssCan Informatiebrief en Toestemmingsformulier. Katholieke Universiteit Leuven, België Universiteit Maastricht, Nederland Twins vzw TwinssCan Informatiebrief en Toestemmingsformulier Katholieke Universiteit Leuven, België Universiteit Maastricht, Nederland Twins vzw Titel van het onderzoek: TwinssCan Gen-omgevingsinteractie bij psychotische

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Informatiefolder voor deelnemers

Informatiefolder voor deelnemers Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker Informatiefolder voor deelnemers Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective

Nadere informatie

Patiëntinformatie REASSURE

Patiëntinformatie REASSURE Patiëntinformatie REASSURE Patiënteninformatie: INFORMATIE OVER ONDERZOEK VOOR DEELNEMERS Titel van het onderzoek: REASSURE - Radium-223 alpha Emitter Agent in non-intervention Safety Study in mcrpc population

Nadere informatie

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial Patiënten Informatie formulier SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint? Versie 2 09-10-2013 pagina 1 van 8 Titel van het onderzoek

Nadere informatie

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE

DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE DEELNAME AAN EEN KLINISCHE STUDIE MB2948 Brochure: Klinische studies l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM U kreeg deze brochure omdat u meer wilt weten over klinische studies. We informeren u daarom over

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten.

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek [Logo] Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek ASPIRIN TRIAL De rol van aspirine op de overleving van patiënten met dikkedarmkanker Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP (The RISE study: Response to DDAVP In mild hemophilia A patients, in Search for determinants) Plaats.. Datum.. Geachte mijnheer,

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënten Informatie Folder

Patiënten Informatie Folder Patiënten Informatie Folder imprint studie OZBS62.15245 Patiënten Informatie Folder imprint studie (imaging of PSMA: Registratie en Inventarisatie voor Nederlandse Toepassing) Inleiding Uw arts heeft voorgesteld

Nadere informatie

Informatie betreffende de REPAIR-studie

Informatie betreffende de REPAIR-studie Informatie betreffende de REPAIR-studie Patiënteninformatie ten behoeve van onderzoek naar behoud van nierfunctie na niertransplantatie met levende donor. Geachte mevrouw/mijnheer, In aansluiting op het

Nadere informatie

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC)

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Titel studie: Opdrachtgever: Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Hoofdonderzoeker: Dr. K. Meyer Introductie

Nadere informatie

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur PATIËNTENINFORMATIE Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur Geachte heer / mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiëntinformatie Male Breast Cancer

Patiëntinformatie Male Breast Cancer Patiëntinformatie Male Breast Cancer Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG 2013-02 Prospectieve registratiestudie voor mannen met borstkanker in Nederland Geachte heer, Wij vragen

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten

Deelnemen aan een klinische studie. informatie voor patiënten Deelnemen aan een klinische studie informatie voor patiënten INLEIDING 3 KLINISCHE STUDIES: INLEIDENDE INFO 5 Wat is een klinische studie? Klinische studies in UZ Leuven Waarom deelnemen aan een klinische

Nadere informatie

Vlot taalgebruik, verstaanbaar voor niet-medisch geschoolde deelnemer. Tekengrootte en spatiering voldoende groot houden.

Vlot taalgebruik, verstaanbaar voor niet-medisch geschoolde deelnemer. Tekengrootte en spatiering voldoende groot houden. Algemeen ICF kort houden, focus leggen op essentiële en voor de deelnemer relevante informatie, herhalingen vermijden. Eventueel kan verwezen worden naar bijlagen voor bijkomende informatie, doch het aantal

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

Erasmus MC Biobank: PANCBANK

Erasmus MC Biobank: PANCBANK Patiënten Informatie Formulier behorend bij het onderzoek PANCBANK: pancreatic biobanking Geachte heer/mevrouw, U bezoekt het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) in verband met behandeling van een aandoening

Nadere informatie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie Informatiebrief PGx Lung cancer studie Genetische variaties als risicofactor voor toxiciteit bij longkankerpatiënten die chemoradiotherapie of chemotherapie ondergaan Geachte meneer, mevrouw, U bent door

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE Versie 1.8

ALGEMENE INFORMATIE Versie 1.8 ALGEMENE INFORMATIE Donders Centre for Cognition In deze folder komen zaken aan de orde die u beslist moet weten alvorens u kunt deelnemen aan een onderzoek in het Donders Centre for Cognition van het

Nadere informatie

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 1. Wat is het doel van het onderzoek? 3 2. Welk product wordt onderzocht? 3 3.

Nadere informatie

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker versie

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Testen op HIV, ja of nee?

Testen op HIV, ja of nee? Afdeling Verloskunde, locatie AZU Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Wat is HIV, wat is aids en wat zijn de gevolgen tijdens de zwangerschap. HIV is het virus dat de ziekte aids

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij patiënten met glaucoom van 40 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS ONDERZOEK NAAR HET VERSCHIL IN WERKZAAMHEID TUSSEN EEN VASTE DOSERING EN EEN INDIVIDUELE DOSERING PROTROMBINE COMPLEX CONCENTRAAT (Cofact / Beriplex P/N ). INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DEELNEMERS Geachte

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 18 jaar en ouder Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van het ziektebeloop bij

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT.

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT. Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Geachte mevrouw, mijnheer, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten

Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten Deelname aan een klinische studie informatie voor patiënten Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper 32.037N 20170901 www.yperman.net 057 35 35 35 info@yperman.net diensthoofd klinische studies

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU

Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU Versie 2 OLVG Patiënt NL 20-5-2014 Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU Informatie bestemd voor patiënten

Nadere informatie