Jaarverslag Samen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Samen..."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Samen...

2 goed goed voor voor later later

3 Inhoudsopgave Samen... opgroeien in Rotterdam 4 Voorwoord 5 Bedrijfsvoering 7 Samen... kinderdam Raad van Toezicht 11 Samen... maar toch op afstand Ondernemingsraad 13 Samen... voor ons allemaal Centrale Ouderraad 17 Samen... zorgen voor onze kinderen Personeel & Organisatie 21 Samen... aan het werk Pedagogiek 27 Samen... voor de toekomst Opleiding 31 Samen... deskundig Kwaliteit 33 Samen... gaan we voor kwaliteit Gastouderopvang 39 Samen...een beetje thuis Samenwerking 40 Samen... staan we sterker Peuterspeelzalen 43 Samen... met de basisschool Jaarrekening 45 Bezetting 50 Samen... op weg naar Controleverklaring 54 Personalia 55 3

4 Samen... opgroeien in Rotterdam Er zijn geen grote daden nodig voor een fijne samenleving. Vaak zijn het juist de kleine, gewone dingen in het dagelijks leven die ervoor zorgen dat we op een prettige en vreedzame manier met elkaar om kunnen gaan. Bijvoorbeeld door rekening met elkaar te houden, samen verantwoordelijkheid te dragen, met elkaar te discussiëren en met elkaar plezier te maken. Bij kinderdam leren we het dagelijks aan de kinderen. Toch zijn we ons daar niet altijd van bewust. Het vierjarige project Samen goed voor later van KINDwijzer is binnen deze context door kinderdam omarmd. De komende jaren werken wij dit thema uit onder de titel: Samen opgroeien in Rotterdam.

5 Voorwoord 2011 was een jaar van mooie momenten, maar helaas ook van bezorgdheid en teleurstelling. Om met het slechte nieuws te beginnen: ik ben bezorgd, omdat alle inspanningen en investeringen die we de laatste jaren hebben gedaan in het belang van goede kinderopvang, door de bezuinigingen, zonder enige visie, teniet worden gedaan. Een kapitaalvernietiging die de kwaliteitsontwikkeling onder grote druk zet. De bezuinigingen zullen onherroepelijk leiden tot vraaguitval en dus tot gedwongen reorganisatie en krimp van arbeidsplaatsen. Ik ben ook teleurgesteld. Er worden politieke keuzes gemaakt zonder dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van het kind zelf. Kinderopvang wordt alleen beoordeeld op z n bedrijfseconomische merites. Komt een ouder zonder werk, dan stopt ook de kinderopvang. Alsof het maar een tijdelijke parkeerplaats is, zonder enige toegevoegde waarde. De kinderopvang bevindt zich in een onmogelijke spagaat: enerzijds moeten we op alle mogelijke manieren bezuinigen, anderzijds moeten we op onze toppen presteren als het gaat om zaken als veiligheid, hygiëne, pedagogiek. Een minimale afwijking bij de GGD kan je al duur komen te staan. Terecht verdienen kinderen onze grootste zorg, maar we moeten daarbij de onmeetbare zaken niet uit het oog verliezen: kinderen hebben het recht zich in hun eigen tempo te ontwikkelen, onbezorgd te kunnen spelen, in alle rust de wereld te kunnen ontdekken en leren omgaan met anderen en met verschillende culturen. Dat kan alleen als de opvang aan de basis goed geregeld is. Natuurlijk begrijp ik dat in een tijd van economische recessie ook de kinderopvang de dans niet ontspringt. De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek tonen echter aan dat een combinatie van juist investeren en deels bezuinigen voor alle partijen op korte en langere termijn (financieel) voordeel oplevert. Maar bovenal heeft het een positief effect op kinderen: goede kinderopvang biedt kinderen een goede basis voor de toekomst. 5 Met alle problemen, zorgen, donkere wolken boven ons hoofd, hebben we gelukkig ook mooie dingen gedaan. Zoals het project Samen goed voor later, waarin we samen met KINDwijzer optrekken. Het vertelt precies waar het in de kinderopvang om draait: de kinderopvang als oefenplaats voor democratisch burgerschap, waarbij ouders, (zorg)instellingen, onderwijs, (gemeentelijke) politiek en andere partijen samenwerken aan de toekomst van kinderen. Een ander hoogtepunt was de oprichting van de kinderdamacademie. De kwaliteit van onze opvang begint bij de kwaliteit van mensen. Met onze eigen bedrijfsschool kunnen wij Samen investeren in later. Omdat we blijven geloven in het belang van kinderopvang, en blijven hopen dat we ook samen met de politiek hierin kunnen optrekken, is het thema van dit jaarverslag Samen Leest u mee? Els Maasdam Algemeen directeur Jaarverslag kinderdam 2011 Voorwoord

6 VERANTWOORDELIJK VOOR ELKAAR EN VOOR DE GROEP

7 Samen... kinderdam Huisvesting & Beheer - Per 1 januari verzorgt kinderdam Buitenschoolse opvang voor/in de Dominicusschool: BSO Dominikids. - In maart openden wij BSO De Kaap, op Katendrecht. Het voormalige artsencentrum is prachtig verbouwd, met onder andere een podium waarop kinderen zich kunnen uitleven in theateractiviteiten. - In september is de verbouwing van KDV De Vrijvoeters afgerond; de locatie kon hierdoor worden uitgebreid met een babygroep. - KDV De Olifant kreeg een facelift en voldoet daarmee weer helemaal aan de eisen van deze tijd. De groepen zijn mooi verbouwd, er is een nieuwe keuken geïnstalleerd, er zijn nieuwe vloeren gelegd en er is geschilderd in mooie, frisse kleuren. - Eind 2011 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. Hierdoor hebben we niet alleen meer inzicht gekregen in de huidige staat van het onderhoud, maar ook in het onderhoud dat de komende jaren nodig zal zijn. Centrale Inkoop KindeRdam neemt deel aan CooKo, een initiatief van een aantal kinderopvangorganisaties om centraal in te kopen. In 2011 heeft kinderdam mantelovereenkomsten afgesloten met betrekking tot schoonmaak, mobiele telefonie, internet en tuinonderhoud. Plaatsingssyteem Tot en met 2010 werkte de Plaatsingsafdeling met twee verschillende systemen: Flexkids en Kocon. In januari is de gehele planningsafdeling, inclusief de gastouderopvang, overgegaan op één systeem: Kocon. 7 Extranet In december is extranet ingevoerd. Alle medewerkers kunnen met hun persoonlijke inlogcode vanaf iedere willekeurige plek inloggen en informatie bekijken. Dag van de Pedagogisch medewerker Elke derde donderdag in september worden de pedagogisch medewerkers in het zonnetje gezet, op de landelijke Dag van de pedagogisch medewerker. KindeRdam geeft op die dag niet alleen de pm ers, maar alle medewerkers een cadeautje. Dit jaar was dat een vrolijke tas. Jaarverslag kinderdam 2011 Bedrijfsvoering

8 WE GEVEN HET GOEDE VOORBEELD AAN KINDEREN

9 9 Personeelsfeest Na tweeëneenhalf jaar van hard werken sinds het vorige personeelsfeest, was het weer eens tijd voor een spetterende avond. In Zaal Staal konden we genieten van een heerlijk buffet, hebben we met elkaar veel tamtam gemaakt, gaven we elkaar complimenten in de complimentenkast en kon tot in de late uurtjes gedanst en meegezongen worden op muziek van de Crazy Piano s. Jaarverslag kinderdam 2011 Bedrijfsvoering

10 MET ELKAAR TALENTEN ONTPLOOIEN

11 Samen... maar toch op afstand Als voorzitter van de Raad van Toezicht mag ik mijn trots uitspreken, omdat we terug kunnen kijken op een goed jaar. Geen jaar van een grote winst, maar wel van een gezond bedrijf. Ook een bedrijf dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus neemt en zich gedraagt conform de kernwaarden die het voorstaat. Zonder enige terughoudendheid heeft de raad geconcludeerd dat er in 2011 door alle geledingen hard is gewerkt. De grote betrokkenheid van de medewerkers bij kinderdam heeft ons getroffen. Harmonie en het gevoel van saamhorigheid is op tal van gebieden gemanifesteerd. Het was ook te zien en te voelen tijdens het personeelsfeest. Het kinderdamlied bij het geluid van meer dan 300 djembé s klonk als muziek in de oren en medewerkers complimenteerden elkaar in de complimentenkast. Dat gaf een warm gevoel. Ook de Raad van Toezicht werkte in harmonie en met vereende krachten samen met het bestuur. Uit de controle door KPMG en de evaluatie door de Raad van Toezicht bleek dat kinderdam een mooie organisatie is, dat zijn bedrijfsprocessen onder controle heeft. Er is vertrouwen in de organisatie. Toch is er ook reden voor zorg, vanwege de bezuinigingen en onvoorspelbare omgevingsfactoren. De intern genomen maatregelen om de verwachte vraaguitval te pareren, moeten zich nog bewijzen. Als oud-wethouder van de stad Rotterdam weet ik als geen ander dat Rotterdam een stad is die soms anders reageert op ontwikkelingen dan andere steden. Op deze onvoorspelbaarheid valt moeilijk te anticiperen. Dat wat je in redelijkheid mag verwachten, heeft plaatsgevonden. 11 In 2012 staat de organisatie een grote uitdaging te wachten, waaraan alle leden van de Raad van Toezicht graag hun bijdrage willen leveren. Nico Janssens Voorzitter Raad van Toezicht kinderdam Jaarverslag kinderdam 2011 Raad van Toezicht

12 BELANGSTELLING TONEN VOOR ELKAARS CULTUUR

13 Samen... voor ons allemaal Door alle politieke wijzigingen was 2011 een roerig jaar. Desondanks heeft de directie van kinderdam de Ondernemingsraad steeds goed en tijdig geïnformeerd, waardoor we de belangen van de achterban goed onder de aandacht konden brengen. Op een aantal onderwerpen heeft de OR in 2011 advies uitgebracht. Huiswerk voor een kerstbonus In het kader van het KINDwijzer-thema Samen goed voor later heeft de OR in 2011 meegedacht over het thema Bij mij thuis als eindejaarsdoelstelling voor Het is gelukt om dit te koppelen aan een van de opdrachten van de kinderdamacademie. ABC en iedereen doet weer mee! Voor de introductie van een nieuw registratiesysteem voor ziekmelding - het ABC van kinderdam - is de OR al in een vroeg stadium gevraagd mee te denken over de overstap naar dit nieuwe systeem. De OR heeft zich hierbij met name gericht op de gebruiksvriendelijkheid en privacy van het systeem en de procedure. Na de definitieve keuze voor het nieuwe systeem heeft de OR meegedacht over de tekst in de informatiefolder voor het personeel en het aanvraagformulier voor de aanvraag tot loondoorbetaling. De onderwerpen die in 2011 zijn besproken Wijziging in regeling zorg- en calamiteitenverlof Instemming na aanpassing Wijzigingen in de jubileum- en attentieregeling Instemming Aanpassing in contracten over nevenfuncties en opzegtermijn Instemming Voorstel inschaling pm ers en ondersteunende diensten Instemming Aanpassing in regeling ouderschapsverlof en in de wetsregeling Instemming Competentieprofiel clustermanager Instemming Concurrentiebeding voor locatiemanagers Instemming Spelregels voor deelname aan de kinderdamacademie voor pm ers en managers Instemming Procedures voor RI&E-Arbo Instemming ABC gezondheidsmanagement Instemming Aanpassing verlofregeling Instemming Pilotproject aansturen meerdere locaties door één manager Instemming Taakurenbeleid Aangekaart 13 Jaarverslag kinderdam 2011 Ondernemingsraad

14 GROTERE KINDEREN HELPEN DE KLEINTJES

15 Eigen vakschool voor kinderdam De OR is van het begin af betrokken bij alle plannen en ideeën omtrent de kinderdamacademie en was erg enthousiast over de mogelijkheden die de bedrijfsschool medewerkers kon bieden. Op 1 augustus bracht de OR een positief advies uit met betrekking tot de officiële start van de kinderdamacademie. Voorafgaand hieraan waren de voorwaarden een belangrijk punt van bespreking. Overeengekomen is onder andere dat de trainingen in werktijd zullen plaatsvinden. OR Academie: cursusdagen 2011 De OR heeft zich tijdens twee cursusdagen verdiept in de volgende onderwerpen: Het oppoetsen van de kennis van de Wet op de Ondernemingsraden. De Preventiemedewerker: wat zijn de regels en hoe zit dit bij kinderdam? Communicatie met de achterban. Effectiviteit en samenwerking binnen de OR. De nieuwe vorm van bedrijfsgezondheidsmanagement. De gevolgen van bezuinigingen in de kinderopvang. 15 OR-verkiezingen Halverwege 2011 verstreek de zittingstermijn van de OR. Drie van de zeven leden van de OR stopten, vier leden stelden zich herkiesbaar. Daarnaast waren er vijf nieuwe kandidaten. Door het aantal zetels van de OR uit te breiden van zeven naar acht, kregen alle kandidaten een zetel in de OR. Jaarverslag kinderdam 2011 Ondernemingsraad

16 SAMEN PLEZIER MAKEN

17 Samen... zorgen voor onze kinderen Het recht op medezeggenschap is binnen kinderdam geregeld in de vorm van Oudercommissies (OC s) en een Centrale Ouderraad (COR). De OC s en het COR behartigen de belangen van de ouders door gebruik te maken van hun wettelijke adviesbevoegdheden. OC s zijn verbonden aan locaties en behartigen de belangen van de kinderen en ouders van die locaties. Het gaat daarbij om locatiespecifieke onderwerpen, zoals de (brand)veiligheid, het pedagogisch werkplan en het activiteitenaanbod voor de kinderen. De COR vertegenwoordigt alle OC s waar het gaat om onderwerpen die voor alle ouders voor de hele organisatie van belang zijn. Agenda Inmiddels volgt de Centrale Ouderraad (COR) een vaste vergaderagenda, die in 2011 een duidelijke invulling heeft gekregen. Viermaal kwam de COR met de directie van kinderdam bijeen en eenmaal zonder directie. De hoofdthema s waren veiligheid en de mogelijke gevolgen van de kabinetsmaatregelen. Jaarplanning Na een eerste bijeenkomst zonder directie, in januari, komt de COR op vier momenten met de directie van kinderdam bijeen. In maart worden de beschikbare rapportages besproken, in juni de nieuwe tarieven, in september de mandatering (om de 2 jaar) en de bevestiging van de tarieven en in december de overige zaken. 17 Openbare vergadering en mandatering Twee jaar na oprichting was het weer tijd om de mandatering van de OC s aan de COR opnieuw vast te stellen. De COR heeft getracht dit te combineren met een openbare vergadering. Een uitnodiging aan alle OC s binnen kinderdam leverde echter geen extra ouders op bij het overleg in september. De mandatering wordt schriftelijk ingediend door de OC s en de COR kan op dezelfde voet verder. Tarieven 2012 Met het nieuwe kabinet op de rails werd 2011 een onzeker jaar. Bij het bespreken van de tarieven in juni was nog niet duidelijk wat de kabinetsbeslissingen in september zouden zijn. De meeste OC s stemden met tegenzin in met de tarieven. Er is begrip voor de economische situatie, maar voor sommige opvanglocaties laat de huisvesting ten tijde van stemming te wensen over. Bij het voorstellen van de tarieven geeft kinderdam een helder beeld van de kostenopbouw. Dit biedt meer transparantie voor de ouders en nodigt ook uit tot meedenken over de kosten van de kinderopvang en welke kwaliteit daarbij wordt beleefd. Jaarverslag kinderdam 2011 Centrale Ouderraad

18 LEREN OMGAAN MET EMOTIES EN CONFLICTEN

19 Overige gespreksonderwerpen waren: Vaststelling van een vaste agenda, samen met de directie van kinderdam Pedagogisch beleid - Gezondheid: beleid hoofdluis - Pedagogische doelen - Methode KIJK! Jaarverslagen en rapportages - Klantsignalen en klachten OC s - Exitformulieren ouders - (Bijna)ongevallen - CO2 metingen Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2011 Jaarthema Samen goed voor later Ouderbetrokkenheid Ontwikkelingen BSO Bezuinigingen - Daling in de bezetting - Huisvesting Nieuwe managementstructuur 19 Centrale Ouderraad kinderdam Jaarverslag kinderdam 2011 Centrale Ouderraad

20 JE BEWUST ZIJN VAN DE NATUUR EN HET MILIEU

21 Samen... aan het werk KindeRdam is een van de grotere kinderopvangorganisaties in Rotterdam. Er werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over onze kinderdagverblijven, BSO s, peuterspeelzalen, een gastouderbureau en een Centraal Bureau. Met elkaar zorgen zij voor de kinderen van ruim 2000 gezinnen. Onze medewerkers vormen ons grootste kapitaal. De afdeling P&O levert een belangrijke bijdrage aan hun deskundigheid, professionaliteit en werkplezier. In het afgelopen jaar stonden drie projecten centraal: Optimaliseren van de werving en selectie Arbeidsmarktcommunicatie Bedrijfsgezondheidsmanagement Centrale Werving & Selectie Uit de exitanalyse over 2009 is gebleken dat het verloop binnen kinderdam hoog is, ook onder nieuwe medewerkers. Daarom is in oktober 2010 een pilot gestart voor een nieuwe wijze van Werving & Selectie, op centraal niveau, met als uitgangpunten: 1. Professionalisering van de selectiegesprekken 2. Snellere match tussen sollicitant en vacature 3. Zoeken naar kinderdambreed inzetbare medewerkers 21 De pilot is in 2011 verder doorgezet. De nieuwe manier van selecteren gebeurde niet meer op de locatie, maar door de P&O medewerkers. Hiervoor is een profiel opgesteld van de kinderdammer en is de afdeling P&O zes maanden ondersteund door een externe recruiter. Werken bij kinderdam, wie durft... Als je de beste kinderopvang wilt bieden, wil je ook met de beste pedagogisch medewerkers werken. Om bij kinderdam te kunnen werken, moet je dus wel wat in je mars hebben. Dat was de boodschap van de Wervingscampagne die in samenwerking met de afdeling Communicatie in mei is gelanceerd. Met het thema Wie durft... werden pm ers uitgedaagd bij kinderdam te solliciteren. Voor de campagne werden opvallende A1 posters, een aparte website en het magazine Lef ontwikkeld. In het magazine vertelden verschillende medewerkers waarom werken bij kinderdam zo leuk is. Speeddate In mei organiseerde de afdeling P&O ook een speeddate-avond voor studenten die bij kinderdam stage liepen en dit jaar afstudeerden. Van de 17 kandidaten werden er die avond 11 aangenomen. Zij konden direct na hun studie, in juli, aan de slag. Jaarverslag kinderdam 2011 Personeel & Organisatie

22 Resultaat Begin 2011 was het aantal openstaande vacatures voor pedagogisch medewerkers opgelopen tot 31. De campagne en de nieuwe selectieprocedure hebben er mede toe geleid dat er eind 2011 nog slechts 7 vacatures open stonden. In 2011 hebben we er 72 nieuwe collega s bij gekregen, plus 30 nieuwe flexpoolcollega s. 22 Loondoorbetaling bij Ziekte In 2010 lag het ziekteverzuim bij kinderdam hoger dan het landelijk gemiddelde in de branche. Daarom is in 2011 onderzocht hoe we dit verzuim konden terugdringen. Allereerst zijn alle medewerkers bewust gemaakt van de hoge kosten die verzuim en dus vervanging met zich meebrengt. Daarnaast is in samenwerking met Provar een nieuw registratiesysteem voor ziekmelding ingevoerd, waarbij loondoorbetaling bij ziekte niet meer vanzelfsprekend is. Het systeem beoogt een ander verzuimgedrag: medewerkers melden zich niet ziek, maar doen online een aanvraag loondoorbetaling bij ziekte (LBZ) in het Arbeids Deelname Systeem (ADS). Hierin worden ook alle communicatie, registratie en acties rondom de LBZ-aanvragen bijgehouden. Het ABC van kinderdam Voor de introductie van het nieuwe registratiesysteem is een informatiefolder ontwikkeld: het ABC van kinderdam. Het ABC staat voor Aanwezigheid, een hoge mate van Betrokkenheid en een gezonde dosis Creativiteit. Leidinggevende en medewerker kijken bij een aanvraag LBZ niet alleen naar de beperkingen van de medewerker, maar vooral ook naar de mogelijkheden. Resultaat Alle maatregelen hebben ertoe geleid dat het ziekteverzuim in 2011 uitkwam op 4,77%; 0,6% lager dan het gemiddelde in de branche. Het nieuwe systeem LBZ zal in oktober 2012 worden geëvalueerd. Doelstellingen eindejaarsuitkering Ieder jaar is er mogelijkheid voor 3,5% eindejaarsuitkering. In 2011 was 2% van de uitkering gekoppeld aan meetbare componenten: een verzuimpercentage van maximaal 5% (exclusief zwangerschap), een meldingsfrequentie van 1,4 (exclusief zwangerschap) en een gemiddelde bezetting van 92% (exclusief uitbreidingen). De overige 1,5% was gekoppeld aan een inhoudelijke doelstelling: de inventarisatie voor het thema Samen nu goed voor later. De resultaatgebonden doelstelling is helaas niet behaald. Daarom is in december alleen de 1,5% van de inhoudelijke doelstelling uitgekeerd.

23 Ziekteverzuim kinderdam FCB 2010 Doelstelling kinderdam FCB Verzuimpercentage 5,47% 5,2% 5% 4,77% 5,38% Verzuimfrequentie 1,70 1,34 1,4 1,49 1,21 Verzuimduur (dagen) 21,40 13,90 12,39 16,0 Personeelsverloop 2011 Op 1 januari 2011 heeft kinderdam 511 medewerkers in dienst Op 31 december 2011 heeft kinderdam 511 medewerkers in dienst In totaal zijn er 102 medewerkers uit dienst getreden. Van deze 102 medewerkers zijn 40 medewerkers werkzaam geweest in de functie van pedagogisch medewerker in de flexpool Er zijn ook weer 102 nieuwe medewerkers in dienst getreden 23 Dit levert een verloopcijfer op van 19,96%; exclusief inval is het verloop 13,63%. Ten opzichte van 2010 zien we een daling van het verloopcijfer. Het verloop was toen 22,52% (exclusief inval 17,1%). Flexpool Gemaakte uren door Flexpool in 2011: uur. Gemaakte uren door uitzendbureau in 2011: uur. Op 1 januari 2011 bestond de Flexpool uit 59 medewerkers, op 31 december 2011 waren dit 53 medewerkers. Jaarverslag kinderdam 2011 Personeel & Organisatie

24 Aantallen Algemeen directeur 1 Directeur Bedrijfsvoering 1 Directeur Werkontwikkeling 1 Clustermanager Staf 5 Directiesecretaresse 1 Locatiemanager 24 Secretariaat/ Receptie 4 53 P&O 5 Coördinator salarisadministratie 1 Plaatsingen 12 Gastouderbureau 3 Facilitair 7 Financiën 7 Communicatie & PR 3 Praktijkopleider VIB coach 2 ID er 8 Pedagogisch medewerker werkzaam voor de flexpool 53 Pedagogisch medewerker 342 Pedagogisch medewerker peuterspeelzaal 14 Administratief medewerker ondersteunend aan cluster 3 Huishoudelijk medewerker/ gastvrouw 9 511

25 Aantallen Percentages 21 4,1 Man Verdeling geslacht Vrouw binnen kinderdam , ,08 16, Verdeling leeftijd binnen kinderdam , , Verdeling dienstjaren binnen kinderdam ,48 2,42 0, , , ,87 < Verdeling fte s binnen kinderdam 69 13, , , , ,55 0,00-0,25 0,25-0,50 0,50-0,75 0,75-1,00 1,00 Jaarverslag kinderdam 2011 Personeel & Organisatie

26 OPRECHT INTERESSE TONEN IN KINDEREN

27 Samen... voor de toekomst Kinderen krijgen bij kinderdam de ruimte hun talenten te ontdekken en te benutten. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. KindeRdam levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige mensen. Pilot Pedagogische schouw 0 tot 4-jarigen In 2011 hebben we onderzocht op welke manier we een beter beeld kunnen krijgen van de pedagogische kwaliteit en verbeterpunten op de locaties. Om te onderzoeken welk instrument het beste past bij kinderdam, is een pilot gestart op vier locaties. De twee instrumenten die hiervoor zijn gebruikt, zijn de Kwaliteitsmonitor NCKO, 0-4 jaar en het zelfevaluatie-instrument NJi, 0-4 jaar. Uitkomst van de pilot was dat zowel de pedagoog als de betrokken locaties adviseerden te gaan werken met het instrument van het NCKO 0-4 jaar. Dit advies is door het MT en de Centrale Ouderraad opgevolgd. Ben ik in Beeld KindeRdam werkt al jaren met de VVE-methode Ben ik in Beeld. Van de dertien kinderdagverblijven die met dit programma voor ontwikkelingsstimulering werken, hebben er elf inmiddels het officiële certificaat van Stichting de Meeuw behaald. We verwachten dat in 2012 ook de laatste twee locaties het Ben ik in Beeld certificeringsschildje waardig zullen zijn. 27 Video Interactie Begeleiding in 2011 Tijdens het traject Video Interactie Begeleiding (VIB) leren pedagogisch medewerkers bewust naar zichzelf te kijken tijdens hun interactie met kinderen. In april 2010 startte kinderdam met een pilot die een jaar zou duren. Twee begeleiders (VIB ers) gingen aan de slag met het aanbieden van VIB-trajecten, die bestonden uit drie opnamen en feedbackgesprekken. In de loop van datzelfde jaar werd dat uitgebreid met een follow-up opname en gesprek na ongeveer vier maanden. Dit om te zorgen dat de aandachtspunten van VIB niet zouden wegzakken. In 2011 besloot het MT de pilot met een jaar te verlengen. Inmiddels zijn alle locaties van kinderdam door de VIB ers bezocht en hebben de pedagogisch medewerkers een basistraject gevolgd. Nieuw in het afgelopen jaar is, dat er ook ervaring is opgedaan met het bespreken van de beelden in de teams. Dit had een duidelijke meerwaarde, zo bleek uit de evaluatie. De pedagogisch medewerkers leren van elkaar en kunnen elkaar feedback geven. Ook is onderzocht op welke manier VIB gekoppeld kan worden aan andere manieren die kinderdam gebruikt om de pedagogische deskundigheid van het personeel te vergroten, zoals Ben ik in Beeld, het Pedagogisch logboek en de Pedagogische schouw. Jaarverslag kinderdam 2011 Pedagogiek

28 Zorgstructuur Binnen kinderdam is ruime aandacht voor het welbevinden van alle kinderen. Ouders worden hierbij betrokken en geïnformeerd. Soms bestaat er extra zorg om een kind. Ook dit wordt met de ouders besproken. KindeRdam werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en diverse ander partijen wanneer het kinderen betreft die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook kunnen locatiemedewerkers een beroep doen op onze eigen zorgcoördinator of pedagoog. Helaas is door bedrijfseconomische redenen de functie van zorgcoördinator in november 2011 komen te vervallen. Hilsener fra Danmark Het hele jaar werken we hard aan de kwaliteit van onze opvang. Maar hoe doen ze dat in het buitenland? In Denemarken bijvoorbeeld? Dat onderzochten twee pedagogisch medewerkers die mee mochten op een stagereis van KINDwijzer. Zij waren hiervoor uitgekozen op basis van hun presentatie tijdens de selectieprocedure bij kinderdam. 28 De twee medewerkers draaiden in Denemarken bijna twee weken mee op een kinderdagverblijf en een BSO. Ook bezochten ze een aantal opvanglocaties en scholen, spraken met hun Deense collega s en werkten diverse opdrachten uit. Vanuit Denemarken hielden ze op de website van kinderdam een blog bij over hun ervaringen, zodat iedereen kon meelezen en meebeleven. Wat hun het meest is opgevallen? De vanzelfsprekendheid waarmee ouders in Denemarken gebruik maken van kinderopvang. ( Kinderen gaan hier vaak vijf dagen per week naar de opvang. ) Het grote aantal mannelijke pedagogisch medewerkers. ( Wij spraken mannen met een universitaire studie, bijvoorbeeld ingenieurs, die uiteindelijk gekozen hadden voor een baan in de BSO. ) De verantwoordelijkheid die jonge kinderen er al krijgen. ( Ze mogen met scherpe messen snijden, met een echte zaag houtzagen, in bomen klimmen, vuur aanmaken ze gaan er daar vanuit dat een kind daar al jong vertrouwd mee moet raken. ) De opvang speelt zich hoofdzakelijk buiten af. (De kleintjes van 1 jaar slapen zelfs buiten. Grotere kinderen worden vaak vanaf de BSO met een bus buiten de stad gereden en vermaken zich daar in de natuur. ) De verantwoordelijkheid die kinderen al jong leren. ( Kinderen bepalen hun eigen tempo, dus ook wanneer ze eten. Van tot uur staat de tafel gedekt. Zo hoeft een kind niet uit z n spel te komen. ) Op de vraag wat de belangrijkste les was die ze hebben geleerd, antwoordden de twee pm ers eensgezind: Kinderen meer loslaten, eigen verantwoordelijkheden geven. Het verslag van de stagereis is te lezen in Op de groei nr. 10 > > linker menubalk homepage; het blog is terug te lezen onder Kwaliteit > opleiding medewerkers.

29 De Makkelijke Moestuin Zet kinderen voor de keuze: chips of een worteltje. Waarschijnlijk gaan de meesten voor de chips. Tenzij het een worteltje is dat ze zelf hebben geplant, verzorgd, water gegeven en zien groeien. Dat is het principe van De Makkelijke Moestuin. Kinderen leren op speelse wijze dat gezond eten heel lekker kan zijn. Als convenantpartner van Rotterdam Lekker Fit! strijdt kinderdam mee tegen overgewicht van jonge kinderen door meer beweging en gezonde voeding aan te bieden. Een van de eerste projecten waarin wij samen met een aantal partners optrekken, was De Makkelijke Moestuin. In een verrijdbare bak van 1,5 x 1,5 m. kunnen 16 vakken beplant worden met verschillende soorten groenten en fruit. Op 27 juni verrichtte wethouder Laan van Sport en Recreatie de eerste oogst bij ons Kindercentrum Vreewijk: radijsjes en sla. Ze gaf daarmee het officiële startsein van dit gezonde project. Ook ouders worden bij het project betrokken. Zo waren er voorlichtingsavonden over gezonde voeding en staan de jaarlijkse zomerfeesten op de locaties in het teken van gezonde voeding. 29 BSO Vakantieland Om tijdens de zomervakantie de BSO kinderen een leuk en uitdagend activiteitenprogramma te kunnen bieden, werd in 2010 BSO Vakantieland georganiseerd. Toen nog alleen voor de locaties in Rotterdam Noord. Wegens groot succes deden in 2011 ook onze BSO s in Rotterdam Zuid mee. De activiteiten stonden in het teken van de vier hoofdthema s: Professor Wonderland, Avonturenland, Sterrenland en Fit en Funland. Om de kinderen en pm ers alvast in vakantiestemming te brengen en ouders tijdig te infomeren, werd er een vrolijke vakantiekrant uitgegeven. Ook dit jaar werd BSO Vakantieland een groot feest. Er werden hutten en tipi s gebouwd, circusacts geoefend, laboratorium proefjes gedaan, broodjes gebakken op een kampvuur, zang- en danstalenten ontdekt, gefeest op een hawaiiparty, gesport op een zeskamp en nog veel, veel meer. Doordat verschillende BSO s werden samengevoegd tot vakantie BSO, werden er ook veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Jaarverslag kinderdam 2011 Pedagogiek

30 AFSPRAKEN MAKEN EN NAKOMEN

31 Samen... deskundig Als organisatie kan je niet stil blijven staan; je moet je blijven ontwikkelen om díe opvang en zorg te kunnen bieden die aansluit bij de verschillende vragen en behoeften van ouders en kinderen. Daarom is kinderdam een lerende organisatie. Dat geldt voor de vele stagiairs die wij jaarlijks opleiden, maar ook voor onze eigen medewerkers. We streven naar excellente kinderopvang en daarvoor zijn vakbekwame medewerkers nodig. Hun deskundigheid is de bepalende factor voor het succes van kinderdam. KindeRdamAcademie Om de vele opleidings- en trainingsmogelijkheden binnen de organisatie te kunnen stroomlijnen, is, in samenwerking met de Nederlandse Vakschool, in juni de kinderdamacademie opgericht en in augustus officieel van start gegaan. Met de kinderdamacademie kan kinderdam zijn medewerkers een permanente begeleiding en ontwikkeling van hun kennis, houding en gedrag bieden. Medewerkers kunnen ook hun vakkennis opfrissen en ophalen, wat zorgt voor meer uitdaging en werkplezier in het vak. Gedurende het jaar zijn de medewerkers regelmatig geïnformeerd over de plannen omtrent de kinderdamacademie, onder andere met een speciale editie van de personeelsbrief in juli. Omdat het (bij)scholen van zoveel medewerkers een kostbare zaak is zowel in opleidings- als in vervangingsuren - is gebruik gemaakt van de Wet Vermindering Afdracht. Dit betekent dat de kinderdamacademie aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Een van die voorwaarden is dat studenten aan deze bedrijfsschool een Beroepspraktijk Vormingsovereenkomst (BPV) en een Onderwijsovereenkomst (OOK) tekenen. Zij volgen hiervoor per jaar 60 uur (bij)scholing. 31 Nulmeting Tijdens de studiedag in april hebben alle pedagogisch medewerkers en locatiemanagers - in voorbereiding op de kinderdamacademie - een nulmeting ingevuld, waarmee de medewerkers en managers hun persoonlijke competenties en de teamcompetenties in beeld brachten. Op deze manier werd inzichtelijk waar medewerkers al goed in zijn en waarin zij zich nog kunnen verbeteren. Terugrapportage De honderden nulmetingen zijn door de Nederlandse Vakschool verwerkt tot individuele terugrapportages in de vorm van een spinnenweb. Deze grafieken zijn door de locatiemanager in een teamoverleg besproken met als uitgangspunt aan welke punten gaat het team/de locatie op pedagogisch gebied werken? De nulmeting heeft ook geresulteerd in een Persoonlijk Opleidingsplan (POP) van iedere medewerker. Tijdens een POP-gesprek heeft iedere pm er en locatiemanager de eigen leerdoelen voor de komende tijd bepaald. KindeRdamAcademie on tour In september begonnen we met de kinderdamacademie on tour langs de locaties. Tijdens deze tour werden alle pedagogisch medewer- Jaarverslag kinderdam 2011 Opleiding

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Kwaliteit in de kinderopvang

Kwaliteit in de kinderopvang Kwaliteit in de kinderopvang Er is nog nooit zoveel gesproken over veiligheid, vertrouwen en kwaliteit van kinderopvang als nu. Er zijn nog nooit zoveel mensen zo bezorgd geweest, voor het welzijn van

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw (Periode juli t/m december ) KINDEROPVANG ECHT-SUSTEREN EN MAASGOUW mei 2014 Opgesteld

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie

Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie Kwaliteitsprogramma van Kinderdagverblijf Jolie 1. Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf beschikt al sinds de beginjaren (1991) over een pedagogisch beleidsplan. In de jaren erna is dit plan steeds

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

Samen... opgroeien in Rotterdam

Samen... opgroeien in Rotterdam KindeRdam Samen... opgroeien in Rotterdam 2011-2014 Van inventarisatie tot borging 2013: hebben een stem 2012: Bij mij thuis Welkom bij KindeRdam 2011: Het Fundament Oriëntatie en inventarisatie door alle

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder.

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder. 1.1. Plaatsingen Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Werkwijze 5. Planning 6. Bijbehorende documenten, formulieren en procedures 1. Inleiding Met de procedure plaatsingen geven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Geslaagde thema-avond over spelontwikkeling van de centrale oudercommissie

Geslaagde thema-avond over spelontwikkeling van de centrale oudercommissie Nieuwsbrief van en voor Kids Society Erica jaargang 3, editie november/december 2011 Van de redactie Met Sint Nicolaas in het land is het tijd geworden voor de laatste nieuwsbrief van 2011. In dit nummer

Nadere informatie

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014)

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014) Overzichten Aantal medewerkers in dienst van (peildatum 31-12-2014) Functieverdeling Functie 31.12.2013 31.12.2014 Aantal Fte's Aantal Fte's Directeur-bestuurder 1 1 1 1 Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers

Kinderen profiteren van trainingen. Kinderen profiteren van training pm ers Bron: website Kinderopvang totaal d.d. 28 mei 2015 Kinderen profiteren van trainingen Zoals u misschien wel weet, zijn pedagogisch medewerkers nooit uitgeleerd. Maar hebben die trainingen zin? En hebben

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL Informatie gastouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 Informatie voor gastouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouder thuis.

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Projecten De tuinen worden steeds groener, dieren doen hun intrede: konijnen, kippen, cavia s en zelfs een (leen)varken.

Projecten De tuinen worden steeds groener, dieren doen hun intrede: konijnen, kippen, cavia s en zelfs een (leen)varken. Korte terugblik de eerste stap bestaat in 2016 40 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan! In week 40 was het een week lang feest op alle locaties met ouders en kinderen. We hebben dit jubileumjaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Roermond

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Roermond Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar Stichting Kinderopvang Roermond (Periode januari t/m december ) KINDEROPVANG ROERMOND mei 2014 Opgesteld door: L.E. Thomassen, staf-beleidsmedewerker

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

Samenwerkingscontract tussen Bibliotheek Dommeldal en Kids Society Erica

Samenwerkingscontract tussen Bibliotheek Dommeldal en Kids Society Erica Nieuwsbrief van en voor Kids Society Erica Van de redactie Na een warme en natte winterperiode, lijkt de échte winter eindelijk te zijn begonnen. Ondanks de vrieskou en de sneeuw is het nieuwe jaar echter

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2016 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2016 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang Deze menukaart bevat zo n vijftien goed onderbouwde, door BKK aanbevolen instrumenten. Kinderopvangorganisaties kunnen ze inzetten voor de

Nadere informatie

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor kindercentra Inleiding Bij staat kwaliteit voorop. biedt op alle centra kwalitatief goede opvang waardoor kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. GGD-inspecties en HKZcontroles maken deze

Nadere informatie

Kinderopvang t Kroontje. opvang sport gezondheid en beweging Kinderdagverblijf informatie 0-4 jaar

Kinderopvang t Kroontje. opvang sport gezondheid en beweging Kinderdagverblijf informatie 0-4 jaar Kinderopvang t Kroontje opvang sport gezondheid en beweging Kinderdagverblijf informatie 0-4 jaar kinderdagverblijf Welkom in de wereld van kinderopvang t Kroontje Het uit handen geven van de zorg voor

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Samen... opgroeien in Rotterdam: Bij mij thuis

Samen... opgroeien in Rotterdam: Bij mij thuis Samen... opgroeien in Rotterdam: Bij mij thuis Uitwerking van het KINDwijzer-project Samen... goed voor later 2012 door kinderdam kinderopvang inzending voor KINDwijzerAward Ruim 40 locaties ruim 500 m/v

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Een jaar vol beweging. Jaarverslag 2010

Een jaar vol beweging. Jaarverslag 2010 Een jaar vol beweging Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave kinderdam in beweging Fit en Gezond het jaar door 4 KindeRdam in 2010 5 Bedrijfsvoering 7 Dynamisch en vitaal Raad van Toezicht 11 Met vertrouwen de

Nadere informatie

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen Bijlage hoofdstuk 2 8 januari 2016 Bijlage behorende bij hoofdstuk 2 van het SER advies Kindvoorzieningen: Evaluaties van (de kwaliteit van) Nederlandse kindvoorzieningen Fukkink et al. (2013); Veen et

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7 Inhoud Onze kinderopvang 2 Kiezen voor een kindercentrum 4 Van inschrijving tot plaatsing 5 Contact met ouders 6 Onze pedagogische visie 7 Wat kost onze kinderopvang? 8 1 Onze kinderopvang Bent u op zoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Certificatieschema Kinderopvang versie 2009.

Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Certificatieschema Kinderopvang versie 2009. Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Certificatieschema Kinderopvang versie 2009. Rubriek Procedure: Onderliggende documenten: Vastgesteld d.d.: 1. Aanmelding/plaatsing

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Beleid. Ouderraadpleging. Dit document is afgedrukt op

Beleid. Ouderraadpleging. Dit document is afgedrukt op Beleid Ouderraadpleging COM004 Versie: 001 Definitief Datum: 24/06/2016 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Ouderbetrokkenheid... 4 3. Instellen locatieouderraad... 5 3.1 Informeren ouders... 5 3.2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Ondernemingsraad Kinderopvang Avonturijn Ruurlo

Jaarverslag 2015 van de Ondernemingsraad Kinderopvang Avonturijn Ruurlo Jaarverslag 2015 van de Ondernemingsraad Kinderopvang Avonturijn Ruurlo Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van de Ondernemingsraad van Kinderopvang Avonturijn Ruurlo. De Ondernemingsraad heeft

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Jaarverslag Kinderopvang & Buitenschoolse opvang

Jaarverslag Kinderopvang & Buitenschoolse opvang Jaarverslag Kinderopvang & Buitenschoolse opvang ABBW 2012 Openbaar Jaarverslag Klachten 2012 BSO ABBW Voorwoord Voor u ligt het Openbaar Jaarverslag Klachten 2012 van BSO ABBW en Kinderopvang ABBW. ABBW

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Inhoud Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Voor- en vroegschoolse opvang (vve)... 4 Feiten en cijfers... 7 HRM... 8 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: VVE beleid *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 2.42 Soort document: Werkwijze Aantal pagina s: Aantal bijlagen: - Status: Vastgesteld Actie: Invoegen in kwaliteitsmap Datum:

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017

KindeRdam PakketWijzer 2017 KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Rotterdam Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op een rij. Versie

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Good Governance bij Kindercentrum WereldKids

Good Governance bij Kindercentrum WereldKids Good Governance bij Kindercentrum WereldKids Gerda Veltman Directie 1 oktober 2012 2 1 van 6 1 Inleiding In het kader van de verdere kwaliteitsontwikkelingen binnen onze organisatie en het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Voor en vroegschoolse educatie

Voor en vroegschoolse educatie Organisatie Voor en vroegschoolse educatie Hoe zit het nu precies? S K S G Centraal Bureau Heresingel 10 9711 ES Groningen Telefoon: (050) 313 77 27 E-mail: algemeen@sksg.nl Wat is VVE? De afkorting VVE

Nadere informatie

Korte introductie oudercommissie Skippy

Korte introductie oudercommissie Skippy Korte introductie oudercommissie Skippy 2009 Medezeggenschap Skippy: hoe zit dat? Wat doen de LOC s en COR? Samenstelling Communicatielijnen Mandaat en adviesaanvraag Reglementen en richtlijnen Rollen

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2015 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2015 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Beleid. Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden

Beleid. Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden Beleid Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden Versie: 003 Definitief Datum: 23/12/2011 Inhoud Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Kinderen met een handicap... 4 Samenwerking... 4 Relatie tussen en

Nadere informatie