Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang"

Transcriptie

1 Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

2 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over ons 4 4. Werkwijze van Zontrainingen 4 5. Didactische voorbereiding van de trainer 5 6. Didactiek van de trainingen 6 7. Voorbereiding voorafgaande de trainingen 6 8. Evaluaties 6 9. Ons trainingsaanbod 6 - Voor leidinggevenden - Voor teams - Voor pedagogisch medewerkers - Voor organisaties - Voor ouderavonden Certificering en registraties en geen BTW meer op onze scholing! Met ingang van zijn we opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Deze registratie staat voor kwaliteit in de trainingen en goede bedrijfsvoering. We zijn erg trots op deze kwalitatieve erkenning. Dit betekent dat we op al onze scholing geen 19 % BTW meer berekenen. 2 Zontrainingen

3 Zontrainingen heeft bijzondere aandacht voor mensen die met en voor kinderen en ouders werken. Vanuit vertrouwen trainen we met de broodnodige nuchterheid, 1. Inleiding scherpte en humor. Wij geloven in onze trainingen waarin we meer doen dan alleen het aanleren van vaardigheden. We kijken naar persoonlijke overtuigingen en stimuleren Het beste willen voor het kind, het beste willen voor ouders, persoonlijke ontwikkeling. goed kunnen samenwerken. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor medewerkers in de Kinderopvang. Aan die medewerkers worden hoge eisen gesteld. Zij brengen immers de onderscheidende pedagogische filosofie en werkwijze van organisaties in de praktijk. Kinderopvangorganisatie wil trainingen voor haar medewerkers organiseren om hun vaardigheden in communicatie en samenwerken op een hoger peil te brengen. Zontrainingen verzorgd trainingen om dit samen met de organisaties en medewerkers te realiseren. 2. Over Zontrainingen Zontrainingen is een organisatie met een groot netwerk van vakkundige professionals die vanuit hun passie werken. Passie voor helderheid en contact in communicatie. Onze kernwaarden: vertrouwen en betrokkenheid. Vanuit deze waarden werken wij met onze klanten en elkaar. Ons doel is mensen in organisaties voor kinderopvangorganisaties te helpen een stap in hun eigen ontwikkeling te zetten, zodat ze effectiever werken. Daarom werken we in onze trainingen en coachings persoonsgericht. Je leert bij ons nieuwe vaardigheden toepassen, maar vooral ook jezelf beter kennen. In onze visie is er geen fout of goed gedrag. Waarom laat je bepaald gedrag zien, wat is het effect van dit gedrag op de ander en in hoeverre is dit het gewenste effect? Welk effect zou je willen en welk gedrag past daarbij? Wij laten in ons werk mensen graag ervaren op welke manier ze in hun communicatie succes kunnen hebben. Daardoor stijgt hun zelfvertrouwen en hebben ze zin om ander gedrag in de praktijk uit te proberen. Zo n positieve spiraal werkt! Wij houden niet van uitgebreide theoretische verhandelingen en modellen om de modellen. Wel van praktische toepasbaarheid en heldere taal. Mensen leren in onze trainingen door te ervaren, te reflecteren, na te denken en te experimenteren. Daarbij gaan we uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 3 Zontrainingen

4 3. Over ons Wij doen het net een beetje anders dan andere trainingsbureau s. Althans, dat vinden we zelf. Wij trainen creatief en met veel respect. En we halen alles uit de kast om de deelnemers te laten leren. Al moet het linksom, al moet het rechtsom. En wat is daarvoor nodig? Enthousiasme, kennis en een dosis humor. Ja, dat zijn wij. Wij stellen je achtereenvolgens graag kort even voor aan Chan Gademan en Marijke van den Hoogen Chan Gademan (1974) Chan is van huis uit psychomotorisch therapeut en werkte jarenlang in verschillende organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In 2004 heeft zij Zontrainingen opgericht. Sinds zeven jaar is zij gecertificeerd Gordon- trainer. Chan geeft allerlei trainingen op het gebied van Coaching, teambuilding en persoonlijke effectiviteit. Chan heeft veel ervaring met trainingen voor kinderopvangorganisaties. Veiligheid en respect zijn voor haar sleutelwoorden in het werk. Marijke van den Hoogen (1969) Marijke heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, daar gebruikte ze haar enthousiasme en creativiteit in het leiden en begeleiden van teams naar een gezamenlijk resultaat. Haar kracht ligt in het welkom heten en (weer) wakker maken van ieders unieke kwaliteit. Als je jouw kwaliteit ten volle kan in zetten, kan je stralen en op die manier een bijzondere bijdrage leveren in je dagelijkse werk met kinderen en collega s. Voor Zontrainingen geeft ze allerlei trainingen op het gebied van professionele communicatie, samenwerken en persoonlijke effectiviteit. Sinds vier jaar is ook zij gecertificeerd Gordon- trainer. Ze werkt vanuit vertrouwen en een welkom met alles wat er is. Wij hebben een uitgebreid netwek van gespecialiseerde trainers door het hele land. Iedere trainer heeft zijn of haar specialiteit en wij proberen de insteek, ervaring en kwaliteiten van de trainer te matchen met de wensen en visies van de organisaties. 4. Werkwijze van Zontrainingen In dit onderdeel van het voorstel beschrijven we de kenmerken van onze trainingen. Leren door doen De trainingen zijn zeer praktijkgericht. De hoeveelheid theorie wordt beperkt tot wat echt noodzakelijk is; deelnemers ontvangen deze bij aanvang van de training in de vorm van een beknopt en gemakkelijk leesbaar (werk)boek. De deelnemers oefenen voortdurend met eigen situaties uit de praktijk. Na afloop van elke bijeenkomst krijgen ze een opdracht mee die ze in de praktijk gaan uitvoeren. Op deze en andere praktijkervaringen komen we in de volgende bijeenkomst terug. Intensief en persoonlijk De trainingen zijn beknopt en intensief. We werken in een behoorlijk tempo, en gaan zoveel mogelijk in op vragen en dilemma s die de deelnemers zelf naar voren brengen. Om individuele aandacht te waarborgen, kunnen er maximaal 15 personen deelnemen. Een veilige sfeer waarin deelnemers op een opbouwende manier feedback geven en ontvangen, is voor ons een voorwaarde voor een geslaagde training. Afwisselend en interactief De training is afwisselend en plezierig. We gebruiken speelse werkvormen en oefeningen om de deelnemers te prikkelen. Bovendien hebben de deelnemers een actieve rol; we streven naar voortdurende interactie in de groep. In de praktijk blijkt dat zo n interactieve stijl veel meer rendement oplevert dan een doceerstijl, waarbij mensen alleen kennis consumeren. 4 Zontrainingen

5 Aandacht voor de context Een training staat nooit op zichzelf. De situatie waarin de deelnemers de hun vaardigheden inzetten, is voor ons altijd het uitgangspunt. Daarom vinden we het belangrijk om een goed beeld te hebben van de persoonlijke leerdoelen en aandachtspunten van de deelnemers. De deelnemers krijgen voor aanvang van de trainingen een opdracht waarin ze hun leerdoelen formuleren. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk met de deelnemers mee te denken over hoe zij de vaardigheden het beste kunnen toepassen in hún specifieke situatie. Wij geloven Wij geloven in kinderopvang van hoge kwaliteit waarin vertrouwen, veiligheid, aandacht en ruimte voor eigenheid van het kind voorop staan. Eigen verantwoordelijkheid De deelnemer is degene die ervoor moet zorgen dat hij datgene uit de training haalt om zijn leerdoelen te bereiken. Als dat nodig is, vraagt de deelnemer hulp of steun aan de trainer of de leidinggevende. Deze houding is een voorwaarde voor daadwerkelijk trainingsrendement. In de trainingen spreken we de deelnemers regelmatig aan op hun verantwoordelijkheid. Bovendien werken ze elke bijeenkomst aan een praktijkplan, waarin ze vastleggen op welke manier ze met het geleerde aan de slag gaan en waarop ze reflecteren. Inhoudelijke en didactische voorbereiding van de trainer De trainer zorgt voor aanvang van de training voor het Wij geloven materiaal, materiaal voor de deelnemers. Het handboek voor de deelnemers. Wij geloven dat deskundigheid, motivatie en persoonlijk ontwikkeling van medewerkers De trainer spitst de voorbeelden en casussen zoveel mede een bijdrage leveren aan rust en balans in gezinnen. mogelijk toe op de praktijkervaringen van de deelnemers. De trainer bespreek iedere bijeenkomst kort na met de deelnemers. Aan het eind van de training wordt de deelnemer gevraagd om de evaluatieformulieren van Zontrainingen in te vullen en in te leveren bij de trainer Iedere training wordt zorgvuldig voorbereid, zodat de trainer de doelen duidelijk voor ogen heeft. De trainer maakt de stof en de voorbeelden geheel eigen. Wij geloven Wij geloven daarmee in een toekomst waarin kinderen, ouders en medewerkers hun innerlijke zon op een eigen unieke wijze kunnen laten stralen. 5 Zontrainingen

6 5. Voorbereiding voorafgaande de trainingen Goede trainingen kunnen alleen maar slagen met een gedegen voorbereiding. Om de voorlopige opzet voor de trainingen verder te kunnen uitwerken, hebben we meer informatie nodig over welk resultaat Kinderopvangorganisaties precies voor ogen staat en over welke keuzes jullie willen maken. Op dit terrein denken we vanuit onze expertise graag met organisaties mee. Als de opzet van de trainingen eenmaal staat, komt het erop aan de inhoud en werkwijze adequaat af te stemmen op de situatie, knelpunten en leerwensen van de deelnemers. Daarvoor krijgt elke deelnemer voorafgaand aan de training een vragenlijst en een opdracht. Vanzelfsprekend zijn de vragenlijst en de opdracht voor elke doelgroep anders. Op basis van de aangeleverde informatie ontwikkelen we ook casussen en opdrachten. 6.Evaluaties Gedurende de trainingstrajecten hebben de trainer en de organisatie contact met elkaar over het verloop van de bijeenkomsten. Waar nodig stellen we de inhoud en werkwijze van de bijeenkomsten bij. Aan het einde van elke training evalueren de deelnemers schriftelijk en mondeling. Na afloop van het trainingstraject voeren we met het management een evaluatiegesprek over de resultaten van de training. We denken dan mee over de mogelijkheden om het geleerde te verankeren in de organisatie. Anders gezegd: hoe zorg je ervoor dat de deelnemers blijven handelen op basis van het geleerde en in ontwikkeling blijven? 7. Overzicht van ons aanbod Wij hebben een divers aan trainingen, opleidingen, workshops, studiedagen en ouderavonden. Door ons brede aanbod kunnen wij veel onderwerpen en thema s van samenvoegen. De inhoud van de trainingen spitsen we toe op de wensen van de organisatie. Voor uitgebreide informatie, verwijzen we jullie naar de meegestuurde bijlagen. Voor leidinggevenden Praktisch leidinggeven Basisvaardigheden voor leidinggeven Effectief leidinggeven Volgens de Gordonmethode Oplossingsgericht leidinggeven Leidinggeven vanuit kracht en positiviteit 6 Zontrainingen

7 Voor teams Kwaliteiten benutten in het team Teambuilding Effectief communiceren in het team SamenWERKEN Voor de pedagogisch medewerkers Effectief communiceren met jonge kinderen Gordon communicatie methode KwaliTIJD Timemanagement in de kinderopvang SignaLEREN Signaleren van misbuik en mishandeling volgens Meldcode Effectief communiceren met ouders Klantgerichte en professionele communicatie naar ouders Van kijken naar zien en horen naar luisteren Actief kijken en luisteren naar kinderen Drama in de kinderopvang spelen tot je groen ziet Yoga in de kinderopvang Beweegkriebels 0-4 jarigen Stimulatie van beweging in de KDV Beweegplezier 4-12 jarigen Stimulatie van beweging bij de BSO/NSO 7 Zontrainingen

8 Voor organisaties Mystery quests Klantgerichtheid optimaliseren Organisatieadviezen Voor ouderavonden Ikke en Selluf Ontwikkeling van het jonge kind (0-8 jaar) 6 gouden opvoedtips Aandacht vragen en geven Regels en grenzen in de opvoeding Kinderen en eten Kind en media Luisteren naar kinderen Gordonmethode Aandachtgericht opvoeden Structuur en loslaten 8 Zontrainingen

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie