Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin"

Transcriptie

1 Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1

2 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van TintelTuin? Omdat kinderen veilig zijn bij ons. Wij zorgen goed voor kinderen en zij voelen zich thuis bij ons. Bij TintelTuin waarderen we kinderen om wie ze zijn. Om wat ze kunnen en gaan kunnen. Bij ons krijgen kinderen leuke en spannende uitdagingen om van te leren en hun grenzen te verleggen. Kinderen zijn er trots op dat ze steeds meer kunnen en durven. Ze groeien én leren bij TintelTuin. Spelenderwijs. Pedagogische kwaliteit Bij TintelTuin zijn we trots op onze pedagogische kwaliteit en dat willen we ook uitdragen. TintelTuin biedt al meer dan 30 jaar kwalitatief hoogstaande kinderopvang en wij doen er alles aan om onze dienstverlening op een hoog niveau te houden. Het versterken van onze pedagogische kwaliteit is hierbij heel belangrijk. De kinderen komen bij ons op de eerste plaats en onze medewerkers zijn de belangrijkste schakel in ons succes. Met name onze pedagogisch medewerkers zijn de spil waar het pedagogisch beleid om draait. Hun warmte, passie, inzicht en begrip voor de kinderen en de ouders en de manier waarop zij met de kinderen omgaan, bepaalt de kwaliteit van onze organisatie. Zij zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig en prettig voelen, zij begeleiden de kinderen bij het leren en ontwikkelen. Daarom laten we onze pedagogische medewerkers hierover aan het woord! Ik vind het fijn om ervoor te zorgen dat kinderen wat leren, maar bovenal een veilige en leuke dag hebben. Ik vind het elke keer weer prachtig om te ervaren hoe onbevangen kinderen zijn. 2 Spelenderwijs jezelf

3 Dit breng ik mee Als TintelTuin medewerker ben ik deskundig, integer, flexibel klantgericht en ondernemend. Deskundig: ik weet waarom ik iets wel of niet doe. Professionaliteit is mijn kracht. Alles wat ik doe kan ik begrijpelijk uitleggen. Ik ken mijn grenzen en we spreken elkaar hier ook op aan. Ik zie de ontwikkeling van de kinderen, en kan daar aan bijdragen. Integer: wat zou ik doen als het mijn kind was? Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit toe en verwachten dat ik dat waard ben. Betrouwbaar zijn is de basis van onze organisatie. Flexibel: ik ben daar waar ik het meest nodig ben. Ik handel niet uit gewoonte, maar bekijk bewust waar ik de meeste toegevoegde waarde heb op dat moment. Klantgericht: ik luister naar wat een kind, een ouder, een collega vraagt, en doe wat hij nodig heeft. Ik zorg dat ik bereikbaar ben. Ik neem elk signaal serieus en verplaats me in de situatie. Ik laat geen vragen liggen en rondt alles af. Ik let daarbij altijd op efficiency. De successen van de kinderen zal ik mijn hele leven als mooie momenten herinneren. Ondernemerschap: ik benader elke vraag als een kans. Succes heeft ons allemaal nodig. Ik denk in mogelijkheden en kansen. Met elkaar zien we er meer. Kind zijn met de kinderen, op de trampoline. Spelenderwijs jezelf 3

4 Dit kan ik Ik heb een PW diploma, met als specialisatie kinderopvang (of een ander diploma dat geldig is volgens de CAO Kinderopvang); ik heb taalniveau 3F of ben aan het werk om dat te bereiken. Ik werk op de groep volgens de VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) methode waarvoor ik gecertificeerd ben of waarvoor ik nog in opleiding ben. In deze methode is uitgewerkt hoe er gewerkt moet worden en waarom. Net als de kinderen ben ik uniek en verschil ik van mijn collega s; verschillen mogen er zijn, maar TintelTuin vindt het wel belangrijk dat wij allemaal werken vanuit dezelfde pedagogische visie, zodat er een uniforme werkwijze ontstaat. Omdat dit veiligheid en duidelijkheid voor kinderen biedt Dit wil ik bereiken met de kinderen Ik wil bereiken dat kinderen zich breed ontwikkelen tot competente personen. Omdat ik ze met vakmanschap en plezier naast veiligheid ook uitdaging bied, weten zij vol vertrouwen hun eigen weg te vinden in een steeds veranderende maatschappij. Met de mogelijkheden die de groep biedt, zet ik in op de optimale persoonlijke groei van elk kind door het spelenderwijs te laten leren. Ik kan al met iets kleins van mezelf, iets geweldig groots bij kinderen aanboren. We bouwen en genieten. 4 Spelenderwijs jezelf

5 Zo doe ik dat In de wet kinderopvang is vastgelegd dat ik werk aan de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de socialeen persoonlijke competentie en aan de overdracht van waarden en normen. Bij TintelTuin doe ik dit én meer: ik plan en bedenk activiteiten waarmee ik wisselend verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleer. Ik focus daarbij op o.a. de ontwikkelingslijnen: omgaan met zichzelf en anderen, zelfredzaamheid, spelontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, kleine en grote motoriek, tekenontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Kinderen worden door al onze verschillende activiteiten op deze ontwikkelingsgebieden uitgedaagd om speel/ - leer ervaringen op te doen. Hierdoor komen ze steeds een stapje verder en worden ze steeds een beetje zelfstandiger. Ik zie in de kinderen terug wat ik hen leer, ik zie ze opgroeien van baby tot zelfstandige kleuter. Ik vind het mooi dat ik daaraan bijdraag. De dag is ingericht volgens een vast dagritme dat regelmaat en structuur biedt. Gedurende de dag zijn er momenten waar kinderen zelf kunnen kiezen hoe, wat, waar en met wie ze willen spelen. Het initiatief ligt bij het kind. Als pedagogisch medewerker kijk ik naar de kinderen en sluit aan bij wat de kinderen verzinnen en (willen) doen. Ook stimuleer ik het vrij spel van kinderen door gevarieerd en uitdagend materiaal aan te bieden. Tijdens georganiseerde activiteiten neem ik het initiatief en stuur ik de activiteit. Ik weet per dag welke ontwikkelingslijn we gaan stimuleren en met welk doel ik de activiteit aanbied. Tijdens de activiteit kijk ik goed naar de kinderen en speel ik in op de interesse en het eigen tempo van elk kind. Zo benut of creëer ik kansen om de kinderen nieuwe ervaringen op te laten doen. En daar vertel ik later aan de ouders iets over tijdens de overdracht of in een oudergesprek. Je kan van elke dag een feestje maken, met iets simpels als pannenkoeken bakken. Spelenderwijs jezelf 5

6 Zo zorg ik ervoor dat ik dit bereik Ik benader kinderen positief en ben gevoelig voor wat ze bezighoudt; ik heb respect voor de autonomie van het kind; ik bied structuur, waarbij rituelen helpen om voor kinderen de dag voorspelbaar te laten zijn. Ik grijp en creëer kansen die kinderen een stapje verder helpen; ik ondersteun de relaties tussen kinderen; ik praat niet alleen maar begin met aandachtig luisteren en ik leg veel uit! Dit doe ik zowel binnen als buiten. Ik werk actief aan het opbouwen van een goede relatie met ouders. Ouders moeten zich vanaf het begin ook welkom voelen. In ons contact met ouders ben ik open en communicatief. Ik vraag naar de verwachtingen van ouders. Ik ben respectvol en geïnteresseerd in de dingen die ouders belangrijk vinden in de opvoeding van hun kind en houd ik zo veel mogelijk hier rekening mee. We doen het samen, in een team In de kinderopvang werken we zoveel mogelijk in vaste teams van collega s per locatie en groep. Per groep streven we naar een vast team van maximaal 3 pedagogisch medewerkers (behalve in geval van ziekte of verlof). Bij afwezigheid van een vaste pedagogisch medewerker, wordt bij voorkeur een aan de locatie gekoppelde flex- medewerker ingezet, die vertrouwd is met de locatie en kinderen. ik vind de combinatie van nuchterheid en fantasie leuk, én de prietpraat. Die stralende lach als je binnenkomt, daar word ik vrolijk van, daar doe ik het voor. Overdracht Informatie die ouders over het kind met ons delen, noteer ik zorgvuldig, dat kan tegenwoordig op de ipad. Hier kan ik ook gedurende de dag informatie invoeren, die belangrijk is voor ouders om aan het einde van de dag te horen. Met collega s onderling stem ik mondeling af; een collega die een dienst komt overnemen vindt deze informatie op de groep in het overdrachtsschrift en in de ipad. 6 Spelenderwijs jezelf

7 Zo word ik ondersteund Ik werk volgens het beleid en de werkinstructies van TintelTuin. Door middel van scholing en coaching wordt het beleid en de werkwijze verankerd in mijn dagelijkse werk. Ik krijg werkbegeleiding van mijn leidinggevende en wordt op de groep gecoacht door de senior pedagogisch medewerker of VVE coach. Op teamvergaderingen is er aandacht voor implementatie van beleid of er wordt aandacht besteed aan een thema dat gaat over het pedagogisch handelen. Binnen is een andere wereld dan buiten, een eigen pure wereld van kinderen, met onze focus op hun verzorging en hun welbevinden. Zo evalueer ik of dit ook succesvol is Als pedagogisch medewerker kijk ik goed naar de kinderen, hierdoor kan ik mijn aanpak afstemmen op de behoeftes en mogelijkheden van de kinderen afzonderlijk en als groep. Gedurende de tijd dat het kind bij ons is geplaatst wordt de ontwikkeling goed gevolgd. We willen graag weten of het kind zich prettig voelt, of de ontwikkeling goed verloopt, en zijn wij alert op signalen die erop duiden, dat er zorgen zijn rondom een kind. Dit houd ik bij in ons kindvolgsysteem en bespreek ik twee keer per jaar gedetailleerd met ouders in een oudergesprek. Op basis van de observaties over het welzijn en de ontwikkeling worden plannen gemaakt om individuele kinderen, maar ook groepjes van kinderen te stimuleren. Ik ben me bewust van mijn persoonlijke ontwikkeling en het niveau van mijn handelen. Ik word hierin begeleid door de senior pedagogische medewerker of VVE coach. Jaarlijks maak ik een persoonlijk ontwikkelingsplan, waar nieuwe (verbeter) doelen in kunnen worden opgenomen en vindt er een evaluatie plaats waarin wordt beoordeeld of ik voldoe aan de eisen voor het werken volgens de VVE methode. Het hebben van het VVE certificaat geeft mij bevoegdheid om te werken op een VVE groep. Ik geniet van de oprechtheid en puurheid van de kinderen. Spelenderwijs jezelf 7

8 Deze initiatieven neem ik om deskundig te blijven Ik werk actief mee aan de ontwikkeling en de waardering van mijn beroep en aan mijn eigen professionalisering. Kinderopvang is steeds in beweging vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. Ik volg wat er over kinderopvang wordt gezegd, welke positie kinderopvang inneemt in de maatschappij; ik lees bijvoorbeeld vakliteratuur en informeer mezelf over nieuwe pedagogische inzichten, zodat ik steeds kan blijven aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. (permanente educatie). Spelenderwijs jezelf

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

KIJK peuterspeelzalen

KIJK peuterspeelzalen Goede start met VVE! KIJK peuterspeelzalen Spelenderwijs de wereld ontdekken Een goede start Met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma s bereiden we kinderen tot 4 jaar op een speelse manier

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Goede start met VVE!

Goede start met VVE! Goede start met VVE! Scan de QRcode voor een kort filmpje over VVE! Een goede start Met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma s bereiden we kinderen tot 4 jaar op een speelse manier voor op

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. 2 SWK-Kinderopvang SWKGroep Kinderopvang

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Fris! Kinderdagverblijven

Pedagogisch beleidsplan Fris! Kinderdagverblijven Pedagogisch beleidsplan Fris! Kinderdagverblijven Algemeen Pedagogisch Beleid Fris! Kinderdagverblijven Inleiding Uw kind maakt gebruik van opvang bij Fris! Kinderdagverblijven en u verwacht van ons dat

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid De Speelhaven

Pedagogisch Beleid De Speelhaven Pedagogisch Beleid De Speelhaven Pedagogisch Beleid De Speelhaven, Oktober 2014 Ineke Buijsman 1 / 15 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Pedagogisch beleid 0 tot 4 jaar 1.1 Pedagogische visie 1.2 De

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Fris! Kinderdagverblijven

Pedagogisch Beleidsplan. Fris! Kinderdagverblijven Pedagogisch Beleidsplan Fris! Kinderdagverblijven Januari 2018 Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Uw kind maakt gebruik van opvang bij Fris! Kinderdagverblijven en u verwacht van ons dat er op een verantwoorde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Mijn Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Mijn Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Mijn Kinderopvang Plaats : Almere LRKP nummer : 124417528 Onderzoeksnummer : 295083 Datum onderzoek : 30 januari 2018 Datum vaststelling : 25 april 2018 Pagina

Nadere informatie

Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan

Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan Kinderbeleid Kindkracht 0/12 Kaag en Braassem Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid, genaamd het kinderbeleid van kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12, dat bestaat uit kinderdagverblijfopvang

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan gastouder

Pedagogisch Werkplan gastouder Pedagogisch Werkplan gastouder Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS GASTOUDER... 3 2. EMOTIONELE VEILIGHEID... 3 2.1. Vertrouwen... 3 2.2. Veilige opvangomgeving... 3 2.3. Spel, speelgoed

Nadere informatie

Ons pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Zevensprong, Weezenhof 30

Ons pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Zevensprong, Weezenhof 30 Ons pedagogisch handelen buitenschoolse opvang De Zevensprong, Weezenhof 30 Op de website van KION zie je onder Zo werken wij hoe we in ons beleid vorm hebben gegeven aan de pedagogische doelen en onze

Nadere informatie

Middelpunt. In het. pedagogisch beleid. servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden

Middelpunt. In het. pedagogisch beleid. servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden In het Middelpunt pedagogisch beleid Sinne kinderopvang Goudsbloemstraat 2 8922 GW Leeuwarden servicecentrum Postbus 7525 8903 JM Leeuwarden T 058-267 28 50 E info@sinnekinderopvang.nl I www.sinnekinderopvang.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Samen groeien. Maak kennis met onze pedagogische visie

Samen groeien. Maak kennis met onze pedagogische visie Samen groeien Maak kennis met onze pedagogische visie Best spannend, de zorg voor je kind overdragen op een ander. Hoe prettig is het als je weet dat het in goede handen is. Kober kinderopvang biedt je

Nadere informatie

Pedagogisch plan van aanpak Kinderdagverblijf. Samen op reis worden we Wereldwijs Respect

Pedagogisch plan van aanpak Kinderdagverblijf. Samen op reis worden we Wereldwijs Respect Pedagogisch plan van aanpak 2017 Kinderdagverblijf Samen op reis worden we Wereldwijs Respect INHOUDSOPGAVE Inleiding Pedagogische kwaliteit SRK 3 Voor wie is het PPA? 3 KDV Wereldplek 3 Pedagogische thema

Nadere informatie

Samen groeien. Maak kennis met onze pedagogische visie

Samen groeien. Maak kennis met onze pedagogische visie Samen groeien Maak kennis met onze pedagogische visie Best spannend, de zorg voor je kind overdragen op een ander. Hoe prettig is het als je weet dat het in goede handen is. Kober kinderopvang biedt je

Nadere informatie

Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf t Grut

Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf t Grut Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf t Grut Op de website van KION zie je onder Zo werken wij hoe we in ons beleid vorm hebben gegeven aan de pedagogische doelen en onze pedagogische uitgangspunten.

Nadere informatie

Leren & Leven in het Kindcentrum

Leren & Leven in het Kindcentrum Leren & Leven in het Kindcentrum Leren & Leven Leren & Leven heeft een aanpak en een programma waarmee alle kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. De aanpak

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

2. Inhoud en samenhang van KIJK 0-4 jaar Inhoud Samenhang 30

2. Inhoud en samenhang van KIJK 0-4 jaar Inhoud Samenhang 30 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Uitgangspunten van KIJK! 0-4 jaar 7 1.1 Wat is KIJK! 0-4 jaar 9 1.2 Visie achter KIJK! 11 1.3 Ontwikkeling en leren 12 1.4 Het kinderlijk brein 17 1.5 Observeren 20 1.6 Gebruiksmogelijkheden

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze Peuterspelen Het SchatRijk, Februari 2019 Anouk Aafjes, Locatiemanager

Pedagogische werkwijze Peuterspelen Het SchatRijk, Februari 2019 Anouk Aafjes, Locatiemanager Omvang van de peuterspeel Er kunnen maximaal 14 kinderen per dagdeel worden opgevangen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal aantal kinderen op de Horizontale/ verticale/ flexibele Leeftijdsindeling

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid De Speelhaven

Pedagogisch Beleid De Speelhaven Pedagogisch Beleid De Speelhaven Pedagogisch Beleid De Speelhaven, Oktober 2014 Ineke Buijsman 1 / 17 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Pedagogisch beleid 0 tot 4 jaar 1.1 Pedagogische visie 1.2 De

Nadere informatie

Consortium Beroepsonderwijs

Consortium Beroepsonderwijs Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens Kwalificatiedossier (KD): Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: oktober 2015 Crebonummer KD: 23183 Cohort: 2016 ev

Nadere informatie

Opleidingsplan

Opleidingsplan Opleidingsplan 2017-2018 1 Opleidingsplan 2017-2018 1 Inleiding 3 Aanleiding 3 Doel 3 Visie 3 Scholing 4 Kinder EHBO 4 Taalniveau 3F 4 Scholing voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen 4 TINK

Nadere informatie

Calimero. Kwaliteitsonderzoek. voorschoolse educatie

Calimero. Kwaliteitsonderzoek. voorschoolse educatie Calimero Kwaliteitsonderzoek voorschoolse educatie Datum vaststelling: 2 april 2019 Samenvatting Samenvatting De inspectie heeft op 29 januari 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de voorschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Gastouder

Pedagogisch Werkplan Gastouder Pedagogisch Werkplan Gastouder Versie Januari 2016 Pedagogisch werkplan gastouder De Wet Kinderopvang stelt als eis dat één keer per jaar het pedagogisch beleid met de gastouder wordt besproken. Het Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Capelle, februari 2019 Renate Piet, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Capelle, februari 2019 Renate Piet, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle. Wij bieden opvang voor kinderen van De Buikslotermeer en Het Wespennest.

Nadere informatie

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Wet IKK Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Hiervoor wordt

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent CB HILVERSUM

Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent CB HILVERSUM Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent 7 1218CB HILVERSUM Inspectierapport

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang. Update maart 2018

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang. Update maart 2018 Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Update maart 2018 Wet IKK De wet IKK heeft als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang verbeteren. Over deze kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleid van Kappio (locaties Seppelin en Gastouderbureau) Voor u ligt het pedagogisch beleid van Kappio (locaties Seppelin en Gastouderbureau). Hierin wordt beschreven

Nadere informatie

NIEUWE KINDEREN. Ontvangst nieuwe ouder/kind

NIEUWE KINDEREN. Ontvangst nieuwe ouder/kind Pagina: 1 van 10 Ontvangst nieuwe ouder/kind Ouder&kind voelen zich op hun gemak Vertrouwensband opbouwen, zodat ouders en kinderen zich thuis voelen. Richtlijnen Ouder wordt door degene die de intake

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring TA NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring TA NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Heksenketel (PSZ) Kalslagerring 13 2151TA NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 18-01-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO t Swaentje Dependance Januari 2019 locatiemanager Janneke Faber

Pedagogische werkwijze BSO t Swaentje Dependance Januari 2019 locatiemanager Janneke Faber Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 10 16 kinderen per dag worden opgevangen op BSO t Swaentje dependance. Werken met basisgroepen Naam van de basisgroep Maximaal aantal

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Inhoud. Pedagogisch werkplan Leistroom SPL / SJWB maart 2019

Inhoud. Pedagogisch werkplan Leistroom SPL / SJWB maart 2019 Maart 2019 1 Inhoud 1. Informatie over peuterspeelzaal Leistroom... 2 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel... 3 3. Kennismaking, wennen en mentorschap... 3 4. Dagindeling... 4 5. Vieren van feesten...

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERKPLAN PEUTERSPEELZAAL OT EN SIEN

PEDAGOGISCH WERKPLAN PEUTERSPEELZAAL OT EN SIEN PEDAGOGISCH WERKPLAN PEUTERSPEELZAAL OT EN SIEN Juli 2018 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien... 2 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel... 3 3. Kennismaking, wennen en mentorschap...

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar Cluster 1/2

Informatieavond schooljaar Cluster 1/2 Informatieavond schooljaar 2018-2019 Cluster 1/2 Even voorstellen.. Programma Ik & Ko / Kleuterplein KIJK! het observatiesysteem Het rapport De ontwikkelingslijnen/hoe werken we in de kleuterklas? naar

Nadere informatie

Beleid Pedagogisch Coach

Beleid Pedagogisch Coach Beleid Pedagogisch Coach Versie: Januari 2019 1 Werken in de kinderopvang is een vak. Er worden hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van onze medewerkers. Om de kwaliteit binnen Kinderparadijs

Nadere informatie

Pedagogisch plan van aanpak 2017

Pedagogisch plan van aanpak 2017 Pedagogisch plan van aanpak 2017 Vertrouwen, veilig voelen, gezien worden en interesse INHOUDSOPGAVE Inleiding o Pedagogische kwaliteit BuitenRijck 3 o Voor wie is het PPA? 3 o BuitenRijck. 3 Pedagogische

Nadere informatie

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Voordat pedagogisch kader Kinderopvang er was Allemaal op zoek naar eigen invulling pedagogiek

Voordat pedagogisch kader Kinderopvang er was Allemaal op zoek naar eigen invulling pedagogiek Voordat pedagogisch kader Kinderopvang er was Allemaal op zoek naar eigen invulling pedagogiek Slingerbeweging van dikke boeken met veel detail naar dunne kaders op hoofdlijnen Het pedagogisch kader Een

Nadere informatie

Peuteropvang de Koelekopkes

Peuteropvang de Koelekopkes Peuteropvang de Koelekopkes Kwaliteitsonderzoek voorschoolse educatie Datum vaststelling: 26 april 2019 Samenvatting Samenvatting De Inspectie van het Onderwijs heeft op 14 maart 2019 een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

ZORGBUREAU JOKIJO PEDAGOGISCHE BELEIDSDOCUMENTEN

ZORGBUREAU JOKIJO PEDAGOGISCHE BELEIDSDOCUMENTEN ZORGBUREAU JOKIJO PEDAGOGISCHE BELEIDSDOCUMENTEN MISSIE WIE IS ZORGBUREAU JOKIJO? JoKiJo is een kleinschalig, betrokken zorgbureau dat hulp richt op de specifieke hulpvraag, wensen en behoeften van iedere

Nadere informatie

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s) of verzorgers. Daar wordt de basis

Nadere informatie

De e-learning van Gastouderland

De e-learning van Gastouderland De e-learning van Gastouderland Ook voor gastouders is het belangrijk te blijven ontwikkelen. Daarom bieden wij diverse modules aan die speciaal ontwikkeld zijn voor de kinderopvang. Gastouderland werkt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum t Kwetternest

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum t Kwetternest Pedagogisch werkplan Peutercentrum t Kwetternest Juli 2018 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Kwetternest p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

NN statement of Living our Values

NN statement of Living our Values NN statement of Living our Values Onze doelstelling Onze geschiedenis gaat terug tot 1845. Sindsdien is ons bedrijf gefuseerd, gegroeid en veranderd, maar de kern van wie wij zijn is hetzelfde gebleven:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hoofdweg AE Loenen Registratienummer

Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hoofdweg AE Loenen Registratienummer Inspectierapport Pippeloentje (KDV) Hoofdweg 47 7371 AE Loenen Registratienummer 637924204 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 13-06-2017

Nadere informatie

Elke dag zo goed mogelijk.

Elke dag zo goed mogelijk. Elke dag zo goed mogelijk. Iedereen wil genieten, ontspannen en ontwikkelen. Op z n eigen wijze en binnen z n eigen mogelijkheden. Voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag

Nadere informatie

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document Maak kennis met een wereldopvoeder Missie en visie document 2016-2020 Onze producten vroeg- en voorschoolse educatie deskundige op het gebied van natuur en kinder voorschoolse activiteitenteam buitenschoolse

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Pedagogisch kwaliteitssysteem TintelTuin

Pedagogisch kwaliteitssysteem TintelTuin Pedagogisch kwaliteitssysteem TintelTuin Aanleiding voor verandering Hoe was het? - Pedagogisch beleid op papier (basis: pedagogisch kader) - Videowerkbegeleiding - Training pm ers Resultaat? - niet optimaal

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b Stichting Kids2b! Al 25 jaar een begrip in Noord Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar krijgen bij ons alle gelegenheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen.

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Verzamelformulier beroepsgerichte examens

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens KD: Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: 24-02-2016 Crebonummer KD: 23183 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Kwalificatie:

Nadere informatie

1. Kijk en luister naar de bewoner/gast 2. Zorg voor de bewoner/gast en diens omgeving 3. Verkoop geen 'nee', zoek naar alternatieven 4.

1. Kijk en luister naar de bewoner/gast 2. Zorg voor de bewoner/gast en diens omgeving 3. Verkoop geen 'nee', zoek naar alternatieven 4. 1. Kijk en luister naar de bewoner/gast 2. Zorg voor de bewoner/gast en diens omgeving 3. Verkoop geen 'nee', zoek naar alternatieven 4. Ben trots op je werk en werk samen 5. Durf verwachtingen van de

Nadere informatie

Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT

Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: MAASTRICHT Datum inspectie: 24-11-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat SR HOOFDDORP

Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat SR HOOFDDORP Inspectierapport De Peuterpub (PSZ) Leeghwaterstraat 99 2132SR HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 15-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2 Informatieavond schooljaar 2015-2016 Cluster 1/2 Programma Even voorstellen Ik & Ko KIJK! het observatiesysteem Het rapport De ontwikkelingslijnen/hoe werken we in de kleuterklas? naar eigen klas Praktische

Nadere informatie

Ons pedagogisch handelen buitenschoolse opvang Kompas

Ons pedagogisch handelen buitenschoolse opvang Kompas Ons pedagogisch handelen buitenschoolse opvang Kompas Op de website van KION zie je onder Zo werken wij hoe we in ons beleid vorm hebben gegeven aan de pedagogische doelen en onze pedagogische uitgangspunten.

Nadere informatie

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor!

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Inhoud 1. De oorsprong; tijd voor een nieuwe toekomst 3 2. Visie 4 3. Missie 5 4. Ons Mantra 6 5. Kernwaarden 6 6. De contouren 8 7. Ons

Nadere informatie

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch plan van aanpak VOORSCHOOL & samenspel. IN-BIJ-MET school

Pedagogisch plan van aanpak VOORSCHOOL & samenspel. IN-BIJ-MET school Pedagogisch plan van aanpak 2016 VOORSCHOOL & samenspel IN-BIJ-MET school INHOUDSOPGAVE Inleiding o Pedagogische kwaliteit SRK 3 o Voor wie is het PPA? 3 o LEUK Ypenburg 3 o Eigenheid van LEUK Fontein

Nadere informatie

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos DD HOOFDDORP

Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos DD HOOFDDORP Inspectierapport De Zandloper (PSZ) Zandbos 161 2134DD HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 11-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie