FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1"

Transcriptie

1 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING RANDVOORWAARDEN LEERDOELEN EN DUUR BEGROTEN-, BEWAKEN, MEER- EN MINDERWERK KAM OP PROJECTNIVEAU ONTWIKKELEN EN TEKENEN UAV RAW PLANNEN PROJECT- EN PROCESANALYSE SOCIALE VAARDIGHEDEN INKOOP 8 2

3 1 INLEIDING Iedere projectmedewerker heeft zijn of haar verantwoording. Het acteren van een ieder op elk niveau is gerelateerd aan het slagen van een project, en de daar mee gemoeide kosten en of opbrengsten. Het is daarom van belang dat een ieder binnen een projectorganisatie zich er van bewust is dat zijn of haar functioneren wel degelijk van invloed kan zijn op het slagen van het project. Om gestelde doelen te realiseren worden de volgende beheersaspecten tijdens het bouwproces onderkend: 1. Geld 2. Risico s 3. Organisatie 4. Tijd 5. Informatie 6. Kwaliteit Ten behoeve van de opleiding en training van beginnend werkorganisator binnen de infratechniek zijn op basis van deze beheersaspecten de volgende globale doelen opgesteld. 1. Begrip van bestekken en bewustwording kostprijs, begroting en kostenbewaking; Een eenvoudige kostprijs kunnen berekenen; een eenvoudige begroting of deelbegroting kunnen lezen en implementeren; Een eenvoudige kostenbewaking kunnen opzetten. 2. Bekend zijn met, en kunnen ( laten ) uitvoeren van een LMRA; de juiste beheeraspecten kunnen toepassen n.a.v. een risico - analyse en inventarisatie, bekend zijn met de taken en verantwoordelijkheden van een V&G-coördinator; Inzicht verkrijgen in het ontstaan van de financiële risico s van een project. 3. Op basis van begroting de projectorganisatie kunnen weergeven; Bedrijfsorganisatie kunnen weergeven; Plaats in de organisatie kunnen weergeven en de diverse functionarissen met hun taken kunnen benoemen. De bouwplaats administratie kunnen voeren. 4. Op basis van een begroting het tijdspad van processen kunnen weergeven; Een eenvoudig algemeen tijdschema kunnen opzetten, Een 6-weken planning kunnen opzetten; Een detailplanning kunnen opzetten m.b.t. inkoop, werkregeling etc.; Inzicht verkrijgen in het principe bouwtijdverlenging, acceleratiekosten, werkbare- en onwerkbare dagen; 3

4 5. Op basis van tekeningen de juiste informatie kunnen verkrijgen; Op basis van bestek en tekeningen meer- en minderwerk kunnen signaleren; Contractuele verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen aangeven o.b.v. UAV en UAV-GC; Om kunnen gaan met de standaard RAW-bepalingen; Weer kunnen geven wat de belangrijkste verplichtingen zijn inzake kwaliteitsborging en certificeringen; 6. Kennis hebben van technieken om doelgericht gesprekken te kunnen voeren en deze in beginsel kunnen toepassen; 7. Kennis hebben van stijlen van leidinggeven en effectief kunnen instrueren; 8. Kennis hebben van effectief overleg voeren en technieken in beginsel kunnen toepassen; 9. Technieken voor time-management kennen en kunnen toepassen. Wegens de onderlinge samenhang van de beheeraspecten zijn deze op didactischverantwoorde wijze geclusterd in separate lesblokken of modulen waarin de lesmaterie aan de deelnemer wordt aangereikt. We onderscheiden dan ook de volgende lesblokken of modulen: 1) Begroten-, bewaken, meer- en minderwerk 2) Kam op projectniveau 3) Ontwikkelen en tekenen 4) UAV ( -GC ) 5) Plannen 6) Project- en procesanalyse 7) Sociale vaardigheden 8) Inkoop 2 RANDVOORWAARDEN Om aan de opleiding te kunnen deelnemen wordt van de leerling verlangd in bezit te zijn van het diploma Elementaire Infratechniek, én het diploma Voorbereidend Kader Infratechniek, dan wel ten minste te beschikken over een MBO-4 diploma Civiele techniek met aantoonbare relevante werkervaring van ten minste 2,5 jaren infra/gww, of een HBO opleiding Civiele techniek te hebben genoten met een half jaar relevante werkervaring. Het is mogelijk dat een inschrijver voor de cursus verzocht wordt een selectieprocedure te doorlopen om vast te stellen of de kandidaat over het gewenste startniveau beschikt. 4

5 Teneinde de bedrijfsmatige belasting voor werkgevers, en de studiebelasting van de kandidaten zoveel als mogelijk te beperken, is gekozen om de modulen in samengestelde dagdelen aaneengesloten aan te bieden. In overleg met de werkgevers kan hier, bij voldoende deelname, van worden afgeweken. 3 LEERDOELEN EN DUUR 3.1. Begroten-, bewaken, meer- en minderwerk 4 dagdelen Kent basisbegrippen van kostenleer en kan ze toepassen in calculatie; kosten en kostprijs; kostprijsberekening; kostenonderscheidingen; kostprijsberekening en kostprijsvergelijking; Inschrijvingsbegroting; Formulieren Kent basisbegrippen productiefactoren en productiviteit; Arbeidskunde; Logistiek; Werkterrein; Nacalculatie; Kan calculatie en nacalculatie uitvoeren; Begrip van bestekken en bewustwording kostprijs, begroting en kostenbewaking; Een eenvoudige kostprijs kunnen berekenen; Een eenvoudige begroting of deelbegroting kunnen lezen en implementeren; Een eenvoudige kostenbewaking kunnen opzetten; Inzicht verkrijgen in het ontstaan van de financiële risico s van een project; Op basis van een begroting het tijdspad van processen kunnen weergeven; Kennis hebben van het principe bouwtijdverlenging, acceleratiekosten, werkbare- en onwerkbare dagen; De bouwplaats administratie kunnen voeren Kam op projectniveau 3 dagdelen Kennis hebben over de rol van het projectplan, werkplan en keuringsplan in relatie tot de werkwijze van de opdrachtgever; Kunnen opstellen van werk- en keuringsplannen als hulpmiddel om de kwaliteit van een project te beheersen; Kennis opdoen over de (wettelijke) rol van het V&G-plan uitvoeringsfase; Het kunnen opstellen van een V&G-risicoanalyse voor de uitvoeringsfase. 5

6 Weer kunnen geven wat de belangrijkste verplichtingen zijn inzake kwaliteitsborging en certificeringen; Bekend zijn met, en kunnen ( laten ) uitvoeren van een LMRA; de juiste beheeraspecten kunnen toepassen n.a.v. een risico - analyse en inventarisatie, bekend zijn met de taken en verantwoordelijkheden van een V&G-coördinator Ontwikkelen en tekenen 1 dagdeel Het kunnen beoordelen van tekeningen van derden; Het kunnen maken van productietekeningen; Het kunnen coördineren van tekenwerk en het kunnen beheersen van tekeningenstromen. Op basis van tekeningen de juiste informatie kunnen verkrijgen; Op basis van bestek en tekeningen meer- en minderwerk kunnen signaleren; Op basis van het bestek en tekeningen aan de juiste kwaliteitsverplichtingen kunnen voldoen UAV RAW 4 dagdelen aangeven o.b.v. RAW, UAV en UAV-GC; Om kunnen gaan met de standaard RAW-bepalingen; Weer kunnen geven wat de belangrijkste verplichtingen zijn inzake kwaliteitsborging en certificeringen op projectniveau; Inzicht verkrijgen in het ontstaan van de financiële risico s van een project. Onderscheid kunnen maken tussen publiek- en privaatrecht; Onderscheid kunnen maken in typen aanbestedingsvormen; Inzicht verkrijgen in het karakter en de uitgangspunten van de UAV (-GC) Plannen 5 dagdelen Deelnemer kan een planning op te stellen; Kent de relatie tussen inschrijvingsbegroting en planningsdocument; Kan tijdschema's opstellen; Kan een werkbegroting opstellen; Weet hoe voortgangscontrole uit te voeren; 6

7 Beheerst het vervaardigen en controleren van: 1 gedetailleerde planningen 2 (ploeg)takenschema's 3 werkregelingsschema's 5 materieelbezetting 6 tekeningafroepschema s 7 onderaannemingsplanningen 8 Kan standopnamen maken en verwerken; 9 Kan tijdschema's bijhouden/aanpassen 10 Kan detailschema's maken en bijhouden 11 Kan voortgangsgegevens interpreteren; 12 Kan de inhoud van een terrein en transport plan aangeven; 13 Kan materieelplanning maken; 14 Kan planningen van onderaannemers 's in overall- planning verwerken Project- en procesanalyse 3 dagdelen Cursist weet hoe een project- en procesanalyse te maken. Kent verschillende analyse methodes; Weet welke omgevingsfactoren invloed hebben op calculaties. Kan van bestekken en bestektekeningen interpreteren; Kent relatie inschrijf- en werkbegroting; Kent relatie project- en bedrijfskosten; Kent projectadministratiesystemen; Deelnemer heeft inzicht in project beheeraspecten (GROTIK). Cursist kan een plan van aanpak opstellen. Doel; Inhoud; Correspondentie; Archiveren; Is in staat van een (deel) project een plan van aanpak te maken op basis van werkopnames; Kan werkopname maken; Kan keuze van werkmethode onderbouwen; Is in staat de voor en nadelen aan te geven; Kan beheeraspecten verwerken in pva; Kan financiële gevolgen van beslissingen aangeven; Kan aanbestedingsdocumenten uitwerken in pva; op basis van begroting de projectorganisatie kunnen weergeven, Moet de plaats in de organisatie kunnen weergeven en de diverse functionarissen met hun taken kunnen benoemen, Moet de bedrijfsorganisatie kunnen weergeven, Moet de projectorganisatie kunnen weergeven. 7

8 3.7. Sociale vaardigheden 6 dagdelen Deelnemer heeft inzicht in hoe basis communicatieve vaardigheden in verschillende situaties toe te passen; o Individuele gesprekken; o Vergaderingen; o Timemanagement Deelnemer kan op basisniveau interventies plegen; Deelnemer is in staat eigen situaties op gedragsniveau te analyseren en verbeter-punten aan te geven; Deelnemer is in staat gedrag te benoemen en te sturen middels gespreksvaardigheden. Deelnemer heeft inzicht in succesfactoren voor vergaderen; Deelnemer heeft inzicht in karakters en rollen bij samenwerking; Deelnemer heeft inzicht in technieken voor timemanagement en kan deze toepassen. Deelnemer kan volgens STARR methodiek het geleerde toepassen op een eigen situatie Inkoop 3 dagdelen kennen van inkooptechnieken; kunnen opzetten en bijhouden inkoopadministratie; kennen van verschillende inkoopcontracten in de Infra-sector; kunnen opstellen van inkoopcontracten; kunnen vergelijken van offertes van onderaannemers het inkoopproces kunnen beschrijven; o verdeling van inkooptaken binnen Infra-bedrijven kunnen weergeven o de verschillende contractvormen kennen 8

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 WERKEN MET ELEMENTEN BEGROTINGEN 5 3.2 ARW 5 3.3 SYSTEMS ENGINEERING EN SYSTEEMGERICHTE

Nadere informatie

Provinciebrochure. Groei samen met

Provinciebrochure. Groei samen met Provinciebrochure Groei samen met SOMA Bedrijfsopleidingen! INHOUDSOPGAVE Werknemers provincies NIEUW! Het nieuwe rijden voor de bedrijfsauto s 5 Veilig werken langs de weg 5 Veilig werken op wegen voor

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Studiegids 2015-2016 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Leergang Arbeidsdeskundige

Leergang Arbeidsdeskundige EINDTERMENDOCUMENT EN COMPETENTIEMTRIX Post-HBO Registeropleiding Leergang rbeidsdeskundige Regie op mogelijkheden en schadelastbeperking Een opleiding van: CS Opleidingen BV Hogeschool van rnhem en Nijmegen:

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE

INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE INFORMATIEGIDS OPLEIDING ARBEIDSDESKUNDIGE De opleiding Arbeidsdeskundige van IVA Opleiding & Training is erkend door Hobéon SKO INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 Opzet van de opleiding... 4 Toelatingscriteria...

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

PERCEEL 2 1... 17 Voorkomen van rug- en schouderklachten... 17 Training/module... 18 2... 18 Veilig werken met hoogwerkers... 18

PERCEEL 2 1... 17 Voorkomen van rug- en schouderklachten... 17 Training/module... 18 2... 18 Veilig werken met hoogwerkers... 18 Aanbestedingsbestek (bijlage 3) Inhoudsopgave PERCEEL 1 Training/module... 5 1... 5 Schilderstraject niveau 1... 5 Training/module... 7 2... 7 Schilderstraject niveau 2... 7 Training/module... 9 3... 9

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Junior Project Management Officer

Junior Project Management Officer Junior Project Management Officer Algemeen Neem hier algemene informatie van de organisatie Positie in de organisatie - Wat is de hiërarchische positie van de functie in deze vacature? - Functionele positie

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Opleidingen en Trainingen

Opleidingen en Trainingen Partner bij duurzame ontwikkeling Opleidingen en Trainingen 2014-2015 en Adviserende Bouw Overheid Handel en Toelevering Installatiebranche De Stichting Behartiging Opleiding Bouwnijverheid bestaat uit

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Cursus Directievoeren

Cursus Directievoeren Cursus Directievoeren voor directievoerders, toezichthouders, projectleiders, beheerders en u... www.directievoeren.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@directievoeren.nl Cursus Directievoeren

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Opleidingen B&S OPLEIDINGEN 1

Opleidingen B&S OPLEIDINGEN 1 Opleidingen B&S OPLEIDINGEN 1 Opleidingen De opleidingen van Bakker & Spees Razendsnel profijt halen uit uw software? Het werk wordt daardoor een stuk makkelijker en plezieriger. Onze trainers kennen als

Nadere informatie

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities,

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities, PRE-MASTER Auditing Beginselen Doel van dit vak is de student inzicht te verschaffen in het Auditing proces en een basis te leggen voor met name de vervolgvakken op dit terrein. Het vak sluit aan bij de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

MIDDELBARE WARMTEDISTRIBUTIETECHNIEK Het MWDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!...

MIDDELBARE WARMTEDISTRIBUTIETECHNIEK Het MWDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!... MIDDELBARE WARMTEDISTRIBUTIETECHNIEK Het MWDT-diploma bereikbaar in 1 jaar!... Alle veranderingen in de energiedistributiewereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van veel ervaren

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie