2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche."

Transcriptie

1 DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst van het Nederlandse personenautopark. 2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. 3. De kandidaat kan marktonderzoeken op het gebied van de personenautobranche interpreteren. 4. De kandidaat kan een omschrijving geven van de belangrijkste criteria voor de vestigingskeuze: Aspecten: landelijke personenautomarkt, het plaatselijke verzorgingsgebied, de bevolkingssamenstelling de te verwachten verkopen. 5. De kandidaat kan een verkoopplan maken voor nieuwe- en gebruikte personenauto's. 6. De kandidaat kan een verkoopplan after sales service opstellen. Aspecten: de markt voor onderdelen, de markt voor reparatie en onderhoud, de diverse aanbieders in deze markten, de prijs/kwaliteitverhouding (niveau 4). 7. De kandidaat kan voor het personenautobedrijf een omschrijving geven van de relatie tussen: - inkoop - logistiek - verkoop 1/8

2 DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF 8. De kandidaat kan voor een personenautobedrijf een uitwerking maken van opdrachtverwervende en verkoopbevorderende maatregelen. 9. De kandidaat kan een omschrijving geven van de factoren die binnen de personenautobranche een rol spelen bij de inkoop van een bepaald product en de aanname van werk. 10. De kandidaat kan een omschrijving geven van de factoren die binnen de personenautobranche een rol spelen bij de verkoop. 11. De kandidaat kan voor het personenautobedrijf een omschrijving geven van de factoren die binnen de branche een rol spelen bij de uitbesteding. 12. De kandidaat kan voor het personenautobedrijf een omschrijving geven van de wijze waarop een commerciële prijs respectievelijk een aanbiedingsprijs tot stand kan komen. 13. De kandidaat kan een voor het personenautobedrijf relevante offerte samenstellen. 14. De kandidaat kan voor het personenautobedrijf een typering geven van de investeringsbehoefte de financieringsbehoefte en investering. 15. De kandidaat kan de werkplaatsadministratie opzetten, met inbegrip van facturering, "flat rate tijden" en tijdsregistratie. 16. De kandidaat kan de administratie (opdrachten en facturering) van werk derden opzetten. 17. De kandidaat kan een klant/auto-administratiesysteem beheren. 2/8

3 DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF 18. De kandidaat kan werkplaatsoverzichten samenstellen omtrent tijdsbesteding, productiviteit, omzet en kosten. 19. De kandidaat kan werkplaatsoverzichten samenstellen omtrent tijdsbesteding, productiviteit, omzet en kosten. 20. De kandidaat kan de exploitatiekosten uitrekenen van een personenauto rekening houdend met de technische en economische levensduur van een auto en de diverse brandstofsystemen. 21. De kandidaat kan een omschrijving geven van de factoren die binnen de personenautobranche van invloed zijn bij de service-, garantie- en leveringsvoorwaarden van een personenauto. 22. De kandidaat kan de wettelijke bepalingen of delen uit de wettelijke bepalingen die voor de personenautobranche van belang zijn bij zijn commerciële bedrijfsvoering toepassen. 3/8

4 DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: roduct analyse en begroting 1. De kandidaat kan voor een bedrijf in de personenautobranche een uiteenzetting geven van de diverse aspecten die van belang zijn bij de te leveren producten. 2. De kandidaat kan voor een bedrijf in de personenautobranche een uiteenzetting geven van de diverse aspecten die van belang zijn bij de uit te voeren werkplaatsactiviteiten. 3. De kandidaat kan een omschrijving geven van de factoren die van invloed zijn op de inrichting van de werkplaats, gebaseerd op een economische keuze van gereedschappen en apparatuur. 4. De kandidaat kan een omschrijving geven van de kengetallen en normen die in een bedrijf binnen de personenautobranche bij de inen verkoop van personenauto's een belangrijke rol vervullen. 5. De kandidaat kan op basis van verkochte werkplaatsuren de optimale oppervlakte berekenen van de werkplaats, op basis van de geldende normgetallen omtrent de inrichting. 6. De kandidaat kan op basis van het aantal verkochte (nieuwe- en gebruikte) personenauto's c.q. diensten de oppervlakte van de showroom uitrekenen aan de hand van de geldende normgetallen. 7. De kandidaat kan op basis van de verkochte onderdelen, de optimale oppervlakte van het magazijn berekenen. 8. De kandidaat kan, op basis van de ideale oppervlakteberekeningen van de werkplaats, magazijn en showroom, de benodigde ruimtes voor de administratie berekenen. 4/8

5 DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF 9. De kandidaat kan, op basis van de ideale oppervlakteberekeningen van de werkplaats, magazijn en showroom, de benodigde sociale ruimtes berekenen. 10. De kandidaat kan voor een bepaald product uit de personenautobranche een kostprijs/begroting uitwerken. 11. De kandidaat kan de omschrijving en de onderling samenhang aangeven van de criteria en technieken bij controle op kwaliteit, kwantiteit en nauwkeurigheid van de uit te voeren werkzaamheden, zoals moment van tussentijdse controle en eindcontrole bij levering en reparaties. 12. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse procedures op het gebied van AK-wetgeving. 13. De kandidaat kan een omschrijving geven van en heeft inzicht in het binnen de personenautobranche gebruikelijke overeenkomsten m.b.t. veiligheid en productaansprakelijkheid. 14. De kandidaat kan een omschrijving geven van de voorzieningen ter voorkoming van respectievelijk branden, waaronder keuze van blusmiddelen en de plaatsing hiervan. 15. De kandidaat kan een omschrijving geven van de voor personenautobedrijven geldende wettelijke voorschriften zoals de veiligheidswet, veiligheidsbesluit fabrieken en werkplaatsen, veiligheidsmaatregelen machines en gereedschappen. 16. De kandidaat kan zich met betrekking tot het product-, productieanalyse en begroting bedienen van de binnen de personenautobranche meest geëigende vormen van communicatie. 5/8

6 DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF 17. De kandidaat kan voor de personenautobranche de wettelijke bepalingen of delen uit de wettelijke bepalingen die van belang zijn bij de daarbij behorende producten toepassen. Onderdeel: rocessen 1. De kandidaat kan voor een bedrijf binnen de personenautobranche een uitwerking maken van de diverse aspecten die een rol spelen bij de voorbereiding van een activiteit binnen de werkplaats. 2. De kandidaat kan voor een bedrijf binnen de personenautobranche een uitwerking maken van de diverse aspecten die een rol spelen bij de organisatie van een activiteit binnen de werkplaats. 3. De kandidaat kan voor een bedrijf binnen de personenautobranche een uitwerking maken van de diverse aspecten die een rol spelen bij de uitvoering van een werkplaatsactiviteit. 4. De kandidaat kan de plaats van de werkplaats benoemen binnen de totale organisatie. 5. De kandidaat kan de plaats van het magazijn benoemen binnen de totale organisatie. 6. De kandidaat kan de plaats van de afdeling verkoop benoemen binnen de totale organisatie. 7. De kandidaat kan de plaats van de afdeling schade benoemen binnen de totale organisatie. 8. De kandidaat kan voor een bedrijf binnen de personenautobranche aangeven hoe het arbeids- en dienstverleningsproces beheerst kan worden. 6/8

7 DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF 9. De kandidaat kan een omschrijving geven van de aspecten die van belang zijn bij de nacalculatie en evaluatie van een gegeven activiteit van een bedrijf binnen de personenautobranche. 10. De kandidaat kan de milieu-eisen voor de personenautobranche benoemen; kan de wettelijke milieucontroles benoemen, en kan preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging binnen het bedrijf omschrijven. 11. De kandidaat kan de belangrijkste onderwerpen uit de Arbowetgeving benoemen en kan preventieve maatregelen tegen onveiligheid en gezondheidsschade noemen. 12. De kandidaat kan zich met betrekking tot het productieproces bedienen van de binnen de personenautobranche meest geëigende vormen van communicatie. 13. De kandidaat kan een omschrijving geven van de voor de personenautobranche geldende wettelijke bepalingen of delen uit de wettelijke bepalingen die van belang zijn bij de daarbij behorende activiteiten toepassen. 7/8

8 DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Leidinggeven 1. De kandidaat kan op sociaal vaardige wijze omgaan met de werknemers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. 2. De kandidaat kan de onder zijn verantwoordelijkheid vallende werknemers stimuleren tot een optimale inzet en beroepshouding. 3. De kandidaat kan de factoren noemen die bijdragen aan het bespreekbaar maken c.q. oplossen van problemen van onder zijn verantwoordelijkheid vallende werknemers. 4. De kandidaat kan factoren noemen die motiverend leidinggeven bevorderen. 5. De kandidaat kan de concrete behoeften van werknemers en de bedrijfsleiding met elkaar in verband brengen en daaruit motiverende factoren afleiden. 6. De kandidaat kan zakelijke en privébelangen afwegen en vertalen naar motiverend leidinggeven. 7. De kandidaat kan bijdragen aan een doelmatige taakverdeling door een goede planning en afstemming van werkplaatsactiviteiten. 8. De kandidaat kan factoren noemen die bijdragen aan het bewaken of verbeteren van de kwalitatieve aspecten van de werknemers. 9. De kandidaat kan factoren noemen die het goed verlopen van besprekingen en functioneringsgesprekken bevorderen. 8/8

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten ISBN 97890 74365 840 1. BEGRIPPEN... 2 2. BRANCHE- EN AANVERWANTE ORGANISATIES... 3 3. BEDRIJFS- EN AFDELINGSORGANISATIE... 4 4. WERKPLAATS- EN MAGAZIJNPROCEDURES...

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER. 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp

Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER. 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp Kennisportfolio Leerjaar 2 Bedrijfskunde-MER 2011/2012 Kennis, leerdoelen en literatuur Jeroen Dusseldorp H1 Klant Marketing - Kotler,P. Marketing, De Essentie. 7 e editie Inzicht hebben in, en het kunnen

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Ondernemer hbo graadniveau

Ondernemer hbo graadniveau Ondernemer hbo graadniveau Reiswerk_ hbo_ondernemer Pagina 1 van 21 ALGEMENE BEROEPSCONTEXT EN FUNCTIONEREN Algemene beroepscontext en functioneren: Inhoudsopgave 1. Inleiding & motivatie 2. Legitimering

Nadere informatie

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015?

trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? trendonderzoek personenwagenbranche Wat wordt van de medewerker gevraagd in 2015? Rapportage Trendonderzoek - personenwagenbranche Wat wordt er van de medewerker in 2015 gevraagd? In opdracht van OOMT

Nadere informatie

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel

De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl ISBN / Titel Info ISBN 90 74365 485 Beroepsvorming 2 incl. vragen website ISBN 90 74365 523 Beroepsvorming 3 incl. vragen

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Examenprogramma m&o vwo 2009

Examenprogramma m&o vwo 2009 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden en werkwijzen; Domein B Interne organisatie

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Operationeel Verpakkingskundige Beroepsprofiel

Operationeel Verpakkingskundige Beroepsprofiel Operationeel Verpakkingskundige Beroepsprofiel Stichting NVC Examens Filenaam: Beroepsprofiel Oper. VK 2014 Publicatiedatum: 28 februari 2014 Dit document is goedgekeurd door de Stichting Examenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011 Afdelingsmanager Deel C November 2011 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte

Nadere informatie

Bouwdeelcursussen. (Commercieel-Technisch) Vakopleidingen. Showroom Mbo/Hbo Management Fabrikantenopleidingen. Hibin opleidingen catalogus

Bouwdeelcursussen. (Commercieel-Technisch) Vakopleidingen. Showroom Mbo/Hbo Management Fabrikantenopleidingen. Hibin opleidingen catalogus Bouwdeelcursussen Hibin opleidingen catalogus Showroom Mbo/Hbo Management Fabrikantenopleidingen Colofon Dit is een uitgave van Hibin Opleidingen Hibin Opleidingen is een initiatief van Koninklijke Hibin

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 22093, 91541, 91542, 91543, 91530 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en

Nadere informatie