Competentieprofiel instructeurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentieprofiel instructeurs"

Transcriptie

1 Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze lesstof wordt inhoudelijk bepaald door de opleidingsinstituten en zijn gekoppeld aan de NRK richtlijnen voor Eerste Hulp. De docent-instructeur houdt literatuur bij over ter onderbouwing van de NRK-richtlijnen en volgt nascholing om deze kennis en vaardigheden bij te houden. De docent-instructeur kan bij en nascholing geven op het gebied van NRK-richtlijnen aan instructeurs en thema-instructeurs Eerste Hulp. De instructeur beschikt over inhoudelijke kennis van Eerste Hulp en op zijn minst van alle onderdelen die gekoppeld zijn aan NRK richtlijnen. De instructeur beschikt over uitstekende techniekbeheersing met betrekking tot Eerste Hulp vaardigheden (NRK methodiek). De instructeur beschikt over kennis van diverse cursussen van het NRK en heeft de handleidingen van elke cursus tot zich genomen. De instructeur actualiseert zijn kennis en vaardigheden van Eerste Hulp door het volgen van bij- en nascholing. De instructeur heeft kennis van het Nederlandse Rode Kruis, waaronder de grondbeginselen van het NRK. De instructeur maakt gebruik van actuele theoretische en methodische inzichten. De instructeur is op de hoogte van de laatst geldende NRK-richtlijnen en NRK-methodiek voor de leerstof en kan deze toepassen in de onderwijsleersituaties. De thema-instructeur beschikt over actuele Kennis en vaardigheden Eerste Hulp (Uitgebreide Eerste Hulp NRK). De thema-instructeur heeft een uitstekende techniekbeheersing Eerste Hulp vaardigheden. De thema-instructeur heeft kennis van diverse cursussen van het NRK (zowel qua opzet en inhoudelijk). De thema-instructeur heeft kennis van het Nederlandse Rode Kruis als organisatie, waaronder de grondbeginselen van het NRK. De thema-instructeur kent de missie en visie van Eerste Hulp NRK. De instructeur maakt gebruik van actuele theoretische en methodische inzichten. De instructeur is op de hoogte van de laatst geldende NRK-richtlijnen en NRK-methodiek voor de leerstof kan deze toepassen in de onderwijsleersituaties.

2 2) Didactische vaardigheden Deze competentie bevat de wijze waarop de lesstof behandeld en geoefend wordt en inhoudelijke kennis en vaardigheden die hieraan ten grondslag liggen. De docent-instructeur houdt literatuur bij over ter onderbouwing van de NRK methodiek en volgt nascholing om deze competenties actueel te houden. De docent-instructeur kan bij en nascholing geven met behulp van actuele methodiek (competentiegericht leren en beoordelen) aan instructeurs en thema-instructeurs Eerste Hulp. De docent-instructeur beschikt over uitmuntende didactische competenties en kan (thema- )instructeurs waar nodig begeleiden bij het geven van hun lessen. De instructeur is in staat een door een Eerste Hulples eigen te maken. De instructeur beschikt zelf over kennis van Eerste Hulp en kan de vaardigheden correct voordoen (volgens NRK richtlijnen). De instructeur is bereid mee te denken met de ontwikkeling van de lessen Eerste Hulp en kan op adequate wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het opleidingsmateriaal. De instructeur kent de meerwaarde van het NRK lesmateriaal. De instructeur heeft oog voor verschillen binnen de groep en kan hierop inspringen (differentiëren). De instructeur heeft kennis en vaardigheden van de NRK methodiek: competentiegericht leren, in combinatie met de OTIC methode. De instructeur kent verschillende werkvormen en kan deze onderbouwd inzetten ter ondersteuning van de leerdoelen. De instructeur kan de cursist betrekken bij de leerstof en de cursist motiveren om zijn kennis en vaardigheden toe te willen passen. De instructeur is in staat om op systematische wijze competenties van cursisten te beoordelen aan de hand van de door het NRK ontwikkelde competentie beoordelingsformulieren. De instructeur is mentaal en fysiek in staat om de lesstof goed over te dragen en alle handelingen goed voor te doen. De instructeur maakt gebruik van didactische werkvormen aangesloten op de cursusleerdoelen gedurende verschillende onderwijsleersituaties (presenteren, demonstreren, etc.). De instructeur kent de meerwaarde van de door het NRK cursusmaterialen die bij het onderwijs in de Eerste Hulp gebruikt worden. De instructeur kan het product en proces van een onderwijsleersituatie evalueren. De instructeur kan een les opbouwen (doelgericht, doeltreffend middels proces- en productevaluaties, logische volgorde in stappen, onderscheid tussen hoofd- en bijzaken). De instructeur kan leerdoelen formuleren gericht op het aanleren van kennis, inzicht, praktische vaardigheden en houding en daar waar nodig bijstellen. De instructeur kan een ongevalsituatie opbouwen zodat deze bruikbaar is voor een demonstratie aan cursisten. De instructeur kan onderdelen van een les tot een logisch geheel samenvoegen (aansluiten bij opleiding, kennisniveau en achtergrond van de cursisten, opklimmen in moeilijkheidsgraad). De instructeur kan een juiste verhouding tussen praktijk en theorie van de Eerste Hulp in de les plannen. De instructeur werkt in en met een groep en stemt daarbij taaksituaties af op het niveau van de cursisten. De instructeur beoordeelt en corrigeert vaardigheden en competenties objectief aan de hand van de beoordelings- of testformulieren. De instructeur stimuleert en motiveert cursisten door juiste didactische stappen en interventies om de handelingen voor het verlenen van Eerste Hulp te oefenen.

3 De instructeur geeft op constructieve wijze feedback op het leerproces van de cursisten. De instructeur verstrekt passende achtergrondinformatie bij de les, en wijkt hierin niet af van de voorgeschreven cursusmaterialen en inhoud uit de instructeurshandleiding, mits anders gevraagd wordt door het NRK (bijvoorbeeld bij herhalingslessen). De instructeur kan zijn vakinhoudelijke opvattingen die hij in de lessen toepast verantwoorden. De instructeur beheerst de eindtermen en daaraan gerelateerde leerstof. De instructeur kan de kennis, vaardigheden en houding op het gebied van de leerstof overbrengen, zodanig dat deze op een adequate wijze Eerste Hulp kunnen verlenen: De instructeur kan uitleggen door welke factoren onze waarnemingen worden beïnvloed en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop een slachtoffer moet worden benaderd. De instructeur kan de protocollaire benadering van een slachtoffer omschrijven en toepassen. De instructeur kan uitleggen waarom de Eerste Hulp bij de verschillende letsels moet worden verleend op de wijze die de cursisten in de cursussen/modules krijgen geleerd. De instructeur signaleert onmiddellijk als er problemen zijn bij de uitvoering van de Eerste Hulp verlening en kan beoordelen hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. De instructeur kan op grond van de (ongeval)situatie en de verschijnselen concluderen wat het vermoedelijke letsel van een slachtoffer is. De instructeur kan het doel van Eerste Hulp bij de verschillende gebeurtenissen en letsels omschrijven. De thema- instructeur is in staat een NRK Eerste Hulp les eigen te maken. De thema-instructeur maakt gebruik van het NRK cursusmateriaal en volgt de instructeurshandleiding. De thema-instructeur heeft kennis en vaardigheden met betrekking tot competentiegericht leren en de OTIC methode zoals omschreven in de instructeurshandleiding De thema-instructeur is bekend met verschillende werkvormen, zoals omschreven in de instructeurshandleiding, en kan deze werkvormen adequaat toepassen in de les De thema-instructeur is in staat om op systematische wijze competenties van cursisten te beoordelen aan de hand van de door het NRK ontwikkelde competentie beoordelings en testformulieren. De thema-instructeur moet fysiek in staat zijn om alle Eerste Hulp handelingen goed voor te doen volgens de NRK richtlijnen en NRK methodiek. De thema-instructeur geeft op constructieve wijze feedback op het leerproces van de cursisten. De thema-instructeur stimuleert en motiveert cursisten door juiste didactische stappen en interventies om de handelingen voor het verlenen van Eerste Hulp te oefenen. De thema-instructeur beheerst de eindtermen en daaraan gerelateerde leerstof van de te geven cursus Eerste Hulp. De thema-instructeur kan een les opbouwen De thema-instructeur werkt in en met een groep en stemt daarbij taaksituaties af op het niveau van de cursisten. De thema-instructeur stimuleert en motiveert cursisten door juiste didactische stappen en interventies om de handelingen voor het verlenen van Eerste Hulp te oefenen. De thema-instructeur doet op basis van beoordelingen en testen betrouwbare uitspraken over de competenties van de cursisten. De thema-instructeur verstrekt passende achtergrondinformatie bij de les, indien aangegeven in de instructeurshandleiding. De thema-instructeur kan zijn vakinhoudelijke opvattingen die hij in de lessen toepast verantwoorden. De thema-instructeur kan de kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van de leerstof overbrengen, zodanig dat deze op een adequate wijze Eerste Hulp kunnen verlenen: o De thema-instructeur kan uitleggen door welke factoren onze waarnemingen worden beïnvloed en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop een slachtoffer moet worden benaderd. o De thema-instructeur kan de protocollaire benadering van een slachtoffer omschrijven en toepassen. o De thema-instructeur kan uitleggen waarom de Eerste Hulp bij de verschillende letsels moet worden verleend op de wijze die de cursisten in de cursussen/modules krijgen geleerd.

4 o De thema-instructeur signaleert onmiddellijk als er problemen zijn bij de uitvoering van de Eerste Hulp verlening en kan beoordelen hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. 3) Organisatorische vaardigheden Kennis van de organisatie van het Eerste Hulp onderwijs van het NRK. Deze competentie stelt de instructeur in staat om de lessen Eerste Hulp op adequate wijze te kunnen aanbieden aan cursisten. De voorbereiding van de lessen, kennis van het proces van inschrijving tot aan certificering (uitgevoerd door de organisator), kennis en binding met de organisatie (het NRK wordt gekenmerkt door haar maatschappelijk doelstellingen en de zeven grondbeginselen) en het handhaven van regels en richtlijnen van de organisatie (NRK richtlijnen), het beoordelen van competenties van cursisten en het gebruik van de digitale cursusadministratie. De docent-instructeur kan (thema-)instructeurs bijscholen of begeleiden op het gebied van NRK kennis, cultuur (grondbeginselen) en de taken die cursisten kunnen bekleden als vrijwilliger van het NRK. De docent-instructeurs zijn hiermee ambassadeurs van het NRK. De docent-instructeur kan (thema-)instructeurs begeleiden op het gebied van time-management, lesplanning, het hanteren van de instructeurshandleiding etc. De instructeur kent het digitale cursussysteem van het NRK en kan cursisten via dit systeem vinden en beoordelen. De instructeur maakt op een doelmatige manier gebruik van digitale cursusadministratie en hanteert een gemakkelijk toegankelijke administratie van beoordelings- of testformulieren. De Organisator archiveert het papierwerk. De instructeur is op de hoogte van de complete organisatie rondom de cursus, van inschrijving tot certificering. De instructeur treft een goede voorbereiding voor de lessen, zorgt dat hulpmiddelen en materialen tijdig en op de juiste plaats klaar staan. De instructeur onderschrijft de grondbeginselen van het NRK en draagt deze uit tijdens zijn lessen. De instructeur kent de andere diensten van het NRK en kan eventueel (potentiële) vrijwilligers informeren over mogelijke taken binnen het NRK. De instructeur werkt met organisatoren van cursussen samen om de betreffende cursus in goede banen te leiden. De instructeur hanteert op een consequente manier concrete, functionele procedures en afspraken. De instructeur kan in teamverband met andere lesgevers Eerste Hulp onderwijs aanbieden. De instructeur kan, eventueel met andere instructeurs en lotusslachtoffers, competenties van cursisten op de voorgeschreven wijze testen en/of beoordelen. De instructeur plant en organiseert de groep en de beschikbare tijd zorgvuldig en is daarin waar nodig flexibel. De instructeur maakt gebruik van de instructeurshandleiding, houdt een planning aan die bij de cursisten bekend is en werkt volgens een tijdschema. De instructeur bewaakt de tijd gedurende de uitvoering van de bijeenkomst. De instructeur schakelt daar waar nodig een lotusslachtoffer in. De instructeur houdt overzicht over de cursisten en gaat over tot actie bij de cursisten die nog niet bezig zijn. De instructeur vraagt de cursisten aan het einde van de cursus om de evaluatieformulieren in te vullen, haalt deze op en stuurt ze naar het NRK (eventueel in samenwerking met de organisator). De instructeur verzamelt tijdens de cursus de beoordelings- of testformulieren en ordent ze daarna en zorgt dat ze in het bezit van de organisator komen.

5 De thema-instructeur presenteert voorafgaand aan de cursus de competenties die in de lessen aan de orde komen en worden beoordeeld. De thema-instructeur bespreekt samen met het lotusslachtoffer welke handelingen uitgevoerd moeten worden. De thema-instructeur legt aan de cursisten uit aan welke organisatorische afspraken zij zich dienen te houden. De thema-instructeur geeft aan welke leeractiviteiten hij van de cursisten verwacht en wat de cursisten van hem kunnen verwachten. De thema-instructeur verzamelt tijdens de cursus de beoordelings- of testformulieren en ordent ze daarna en geeft ze aan de organisator voor het archief. De thema-instructeur maakt op een doelmatige manier gebruik van digitale cursusadministratie en hanteert een gemakkelijk toegankelijke administratie van beoordelings- of testformulieren. De thema-instructeur vraagt de cursisten aan het einde van de cursus om de evaluatieformulieren in te vullen, haalt deze op en stuurt ze naar het NRK (eventueel in samenwerking met de organisator). De thema-instructeur werkt met organisatoren van cursussen samen om de betreffende cursus in goede banen te leiden. De thema-instructeur hanteert op een consequente manier concrete, functionele procedures en afspraken. De thema-instructeur kan in teamverband met andere lesgevers onderwijs aanbieden. De thema-instructeur plant en organiseert de groep en de beschikbare tijd zorgvuldig en is daarin waar nodig flexibel. De thema-instructeur houdt een planning aan die bij de cursisten bekend is en werkt volgens een tijdschema zoals weergegeven in de instructeurshandleiding. De thema-instructeur zorgt dat hulpmiddelen en materialen tijdig en op de juiste plaats klaar staan. De thema-instructeur bewaakt de tijd gedurende de uitvoering van de bijeenkomst. De thema-instructeur schakelt daar waar nodig een lotusslachtoffer in. De thema-instructeur houdt overzicht over de cursisten en gaat over tot actie bij de cursisten die nog niet bezig zijn. De thema-instructeur verzamelt tijdens de cursus de beoordelings- of testformulieren en ordent ze daarna en zorgt dat ze in het bezit van de organisator komen.

6 4) Communicatieve vaardigheden: Interpersoonlijke (en pedagogische) vaardigheden De voortdurende interactie die plaats vindt tussen cursisten en de instructeur en leiden tot een positief groepsklimaat ten behoeve van het lerende vermogen van de cursist. Dit betekent dat de instructeur beschikt over degelijke communicatieve vaardigheden, die de cursist motiveert om te leren en in staat stelt om vragen te stellen. Onder communicatie wordt ook verstaan de communicatie tussen de organisator, het NRK en de instructeur. De docent-instructeur kan (thema)-instructeurs begeleiden op het gebied van communicatie (met cursist, organisator, Lotus en anderen), afspraken maken met cursisten, consequent handelen etc. De docent-instructeur kan (thema-)instructeurs begeleiden bij het professioneel handelen en de ontwikkeling tot professionele instructeur Eerste Hulp van het NRK. De docent-instructeurs houden deze competentie zelf op peil door het volgen van gerichte nascholing. De instructeur beschikt over een professionele houding ten opzichte van de cursist, organisator en het NRK. De instructeur beschikt over communicatieve vaardigheden (uitstekende beheersing Nederlandse taal/taal waarin de cursus gegeven wordt, interactie met cursisten). De instructeur kan leiding geven aan een groep en kan rust en orde bewaren binnen de groep De instructeur is zich bewust van zijn voorbeeldpositie. De instructeur is in staat om als expert cursisten een competent gevoel te geven. De instructeur kan een balans vinden in het corrigeren van vaardigheden en het complimenteren van cursisten wanneer een handeling goed uitgevoerd wordt. De instructeur helpt de cursist om zich in te leven in het slachtoffer en hoe hij het slachtoffer kan geruststellen. De instructeur bespreekt samen met het lotusslachtoffer welke handelingen uitgevoerd moeten worden. De instructeur legt aan de cursisten uit aan welke organisatorische afspraken zij zich dienen te houden. De instructeur geeft aan welke leeractiviteiten hij van de cursisten verwacht en wat de cursisten van hem kunnen verwachten. De thema-instructeur heeft een professionele houding ten opzichte van de cursist, organisator en het NRK. De thema-instructeur beschikt over communicatieve vaardigheden (uitstekende beheersing Nederlandse taal/taal waarin de cursus gegeven wordt, interactie met cursisten) De thema-instructeur kan rust en orde bewaren binnen de groep De thema-instructeur kent zijn voorbeeldpositie. De thema-instructeur kan de cursist het gevoel van competentie geven De thema-instructeur helpt de cursist om zich in te leven in het slachtoffer en hoe hij het slachtoffer kan geruststellen. De thema-instructeur bespreekt samen met het lotusslachtoffer welke handelingen uitgevoerd moeten worden. De thema-instructeur legt aan de cursisten uit aan welke organisatorische afspraken zij zich dienen te houden. De thema-instructeur geeft aan welke leeractiviteiten hij van de cursisten verwacht en wat de cursisten van hem kunnen verwachten.

7 5) Reflectieve vaardigheden Een instructeur is in staat om terug te kijken op het eigen handelen en voelt de bereidheid om het eigen handelen te verbeteren ten behoeve van de aan te leren competenties van de cursist en de kwaliteit van het Eerste Hulp onderwijs van het NRK. De docent-instructeur kan (thema)-instructeurs begeleiden bij het reflecteren op eigen handelen. De docent-instructeur hebben een coachende en begeleidende rol, bij het (ver)werken van aandachtspunten bij (thema-) instructeurs na de audits. De docent-instructeur stelt een verbeterplan op met (thema-)instructeurs na onvoldoende beoordeling bij een audit. De Instructeur is in staat systematisch terug te kijken op zijn eigen handelen. Instructeur evalueert de cursus en audit rapportages en zet dit om in concrete actieplannen ten behoeve van zijn functioneren. De instructeur evalueert de cursus, verwerkt de evaluaties en stelt leerdoelen op ten behoeve van het eigen leerproces. De instructeur houdt een digitaal portfolio bij binnen de elektronische leeromgeving van Eerste Hulp (verzameling evaluatieverslagen van de cursus, reflectieverslagen en auditrapporten). De instructeur kan op adequate wijze reflecteren op zijn eigen handelen, ten behoeve van verbetering van de competenties uit het competentieprofiel van de instructeur Eerste Hulp. De instructeur evalueert de les bij de cursisten en kan de feedback verwerken in een evaluatieverslag ten behoeve van het eigen functioneren. De thema-instructeur is in staat systematisch terug te kijken op zijn eigen handelen. De thema-instructeur evalueert de cursus en auditbezoeken en zet dit om in concrete actieplannen ten behoeve van zijn functioneren. De thema-instructeur evalueert de cursus aan de hand van de docentevaluaties. De thema-instructeur evalueert de cursus met de cursisten en gebruikt de feedback van de cursisten voor de eigen professionele ontwikkeling.

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor opleidingsinstituten in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Informatiegids. Opleiding tot instructeur eerste hulp Conform Rode Kruis

Informatiegids. Opleiding tot instructeur eerste hulp Conform Rode Kruis 2017 Informatiegids Opleiding tot instructeur eerste hulp Conform Rode Kruis Colofon Auteur: Jan Hoefnagel Ambulance en intensivecareverpleegkundige leraar gezondheidszorg en welzijn directeur Nursing

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht Datum beoordeling Naam + reg. nummer opleider Cursuscode + naam Eindresultaat : Voldoende / Onvoldoende* * zie pagina 6 Bevindingen Samenvattende uitwerking van bevindingen. Indien er onderdelen als aandachtspunten

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie:

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Aan de hand van deze leertaak verzorg je een maaltijd voor 16 gasten in het schoolrestaurant op afgesproken tijden. Bij de bottelier en de instructeur is eventuele informatie

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven)

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven) Concept Programma nascholing instructeurs Eerste Hulp CR028 Formulier behorende bij de aanvraag voor accreditatie nascholing(en) instructeurs Eerste Hulp U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Informatiegids. Opleiding tot instructeur eerste hulp

Informatiegids. Opleiding tot instructeur eerste hulp 2017 Informatiegids Opleiding tot instructeur eerste hulp Colofon Auteur: Jan Hoefnagel Ambulance en intensivecareverpleegkundige leraar gezondheidszorg en welzijn directeur Nursing Nu! Deze reader is

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Analyse van de 360 graden feedback

Analyse van de 360 graden feedback Analyse van de 360 graden feedback In deze analyse vergelijk ik de scores van de i360 Docent Feedback testen. De eerste is in november 2013 afgenomen en de 2 e in mei van dit jaar. Hieronder geef ik een

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

O 1 Inter-persoonlijk competent

O 1 Inter-persoonlijk competent V O 1 Inter-persoonlijk competent hij maakt contact met de leerlingen/deelnemers en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen hij biedt een kader waarbinnen de leerlingen/deelnemers

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik

Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties in relatie tot het Protocol Vermoedens van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbuik Competenties Het werken met een protocol, zoals het protocol Vermoedens van huiselijk

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van. Het Oranje Kruis. inclusief eindtermen

Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van. Het Oranje Kruis. inclusief eindtermen Examenreglement Instructeur Eerste Hulp (IEH) als aanvulling op het Algemeen Examenreglement van Het Oranje Kruis inclusief eindtermen 2014 Datum van ingang: 1 september 2014 Voorwoord Dit document is

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid De leerling en ik Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

CHECKLIST: AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN TEN BEHOEVE VAN CERTIFICERING THEORIEBIJSCHOLINGSCURSUS WRM

CHECKLIST: AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN TEN BEHOEVE VAN CERTIFICERING THEORIEBIJSCHOLINGSCURSUS WRM BIJLAGE 1.1 CHECKLIST: AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN TEN BEHOEVE VAN CERTIFICERING THEORIEBIJSCHOLINGSCURSUS WRM Naam opleidingsinstituut: Cursusnummer (conform lijst IBKI): Gegevens opleidingsinstituut Cursusdoelstelling:

Nadere informatie

KPB Observeren en differentiëren

KPB Observeren en differentiëren 2014-2015 Cursuscode: Cohort 2012: LGWKOD40P2 Cohort 2013: LGWKOD40P2 Cohort 2014: LGWKOD40P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht observeren en differentiëren 3 Bijlage

Nadere informatie