In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van"

Transcriptie

1 Economie van de provincie Utrecht Duurzaamheidseconomie FAcTsheet In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van Koophandel Midden- heeft TNO onderzoek verricht naar de belangrijke en kansrijke (top)sectoren in de provincie Utrecht. Deze factsheet gaat in op de belangrijke kenmerken van de speerpuntsector duurzaamheidseconomie zoals die is gedefinieerd door Taskforce Innovatie Regio Utrecht in overleg met de provincie Utrecht. Omschrijving van de sector Deze sector bundelt verschillende bedrijfstakken waarvan mag worden verondersteld dat deze verduurzaming van de economie aanjagen (bv technische en organisatieadviesbureaus, speur- en ontwikkelingswerk), mogelijk maken (bv financiële instellingen i.v.m. financieringsarrangementen, ICT, energie, milieubedrijven) en op grote schaal kunnen toepassen (bv bouw en transport). Hier wordt dan ook het verduurzamingspotentieel voor de economie in beeld gebracht, niet de feitelijke activiteit op het gebied van verduurzaming. Ontwikkeling en belang van de sector De economische ontwikkeling en het economisch belang van deze sector wordt door twee indicatoren uitgedrukt: toegevoegde waarde (bruto regionaal product), de waarde van de productie in bedrijven en bij overheden, oftewel wat verdient een regio ; werkgelegenheid geeft het aantal parttime en fulltime arbeidsplaatsen aan. Tabel 1: Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde ,4 in totale economie 2011 per jaar tijdvak per jaar tijdvak Verwachte groei toegevoegde waarde per jaar in totale economie 2020 Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CBS, CPB Tabel 2: Werkgelegenheid Werkgelegenheid 2011 absoluut 112,2 25,4% 21,2% 3,2% 2,1% 3,1% 0,9% 2,4% 2,4% 24,2% 20,3% Enkele kenmerken van de sector in Utrecht zijn: hoge arbeidsproductiviteit: 17,8% van de werkgelegenheid zorgt voor 25,4% van de verdiencapaciteit van Utrecht bovengemiddelde groei toegevoegde waarde tussen (0,6%-punt hoger dan het Utrechts gemiddelde). Groei is ook hoger dan het gemiddelde voor de sector bedrijven in 2011 gemiddelde grootte per bedrijf in 2011: 5 arbeidsplaatsen prognose 2020: met een verwachte jaarlijkse stijging van de toegevoegde waarde van 2,5% ligt de groei onder het provinciaal gemiddelde (2,9%) totale economie 2011 jaar tijdvak jaar tijdvak Verwachte groei werkgelegenheid per jaar totale economie ,8% 14,1% 2,8% 1,9% 1,7% 1,3% 1,0% 1,1% 18,3% 14,5% Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CPB Monique Roso, Taskforce Innovatie Regio Utrecht T E Jan Dinnissen, Kamer van Koophandel Midden- T E

2 Indeling Duurzaamheidseconomie ingedeeld met SBI SBI2008nr SBInaam Categorie 2711 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren Energie 2720 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren Energie Prod.v. elektr. door thermische, kern- en warmtekrachtcentr. Energie Productie van elektriciteit door windenergie Energie Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen Energie 3512 Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit Energie 3514 Handel in elektriciteit en in gas via leidingen Energie 4222 Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels energie 4313 Proefboren Energie 3020 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel Mobiliteit 3092 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Mobiliteit 4212 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen Mobiliteit Import van nieuwe personenauto s en lichte bedrijfsauto s Mobiliteit Handel in en reparatie van personenauto s en bedrijfsauto s Mobiliteit Import van nieuwe bedrijfsauto s Mobiliteit 4910 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro) Mobiliteit 4920 Goederenvervoer per spoor Mobiliteit 4931 Openbaar vervoer binnen steden Mobiliteit 4932 Vervoer per taxi Mobiliteit Ongeregeld personenvervoer over de weg Mobiliteit Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg Mobiliteit Geregeld besloten personenvervoer over de weg Mobiliteit 3600 Winning en distributie van water Milieu 3700 Afvalwaterinzameling en -behandeling Milieu 3811 Inzameling van onschadelijk afval Milieu 3821 Behandeling van onschadelijk afval Milieu 3832 Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling Milieu 3900 Sanering en overig afvalbeheer Milieu 4221 Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen Milieu Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen Milieu Natuurbehoud Milieu 4110 Projectontwikkeling Bouw 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Bouw 4299 Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g. Bouw 4321 Elektrotechnische bouwinstallatie Bouw Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair Bouw Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur Bouw 4329 Overige bouwinstallatie Bouw 4333 Afwerking van vloeren en wanden Bouw 4334 Schilderen en glaszetten Bouw 4339 Overige afwerking van gebouwen Bouw 7732 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw Bouw Woningbouwverenigingen en -stichtingen Gebouwbeheer Verhuur van overige woonruimte Gebouwbeheer Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) Gebouwbeheer 6831 Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed Gebouwbeheer 6832 Beheer van onroerend goed Gebouwbeheer 8110 Facility management Gebouwbeheer Advocatenkantoren Kennis Rechtskundige adviesbureaus Kennis

3 70221 Organisatie-adviesbureaus Kennis Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering Kennis 7111 Architecten Kennis 7112 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies Kennis Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk Kennis Speur- en ontwikkelingswerk, landbouw en visserij Kennis Technisch speur- en ontwikkelingswerk Kennis Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk Kennis 7220 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied v. de maatschappij Kennis 6411 Centrale banken Financials Coöperatief georganiseerde banken Financials Effectenkredietinstellingen Financials Spaarbanken Financials Algemene banken Financials Beleggingsinstellingen in financiële activa Financials Beleggingsinstellingen in vaste activa Financials Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding Financials 6491 Financiële lease Financials Hypotheekbanken en bouwfondsen Financials Volkskredietbanken, commerciële financieringsmaatschappijen Financials Participatiemaatschappijen Financials Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking Financials 6499 Overige financiële intermediatie Financials Bedrijfspensioenfondsen Financials Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen Financials Overige pensioenfondsen Financials 1

4 Economie van de provincie Utrecht Gezondheidseconomie FAcTsheet In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van Koophandel Midden- heeft TNO onderzoek verricht naar de belangrijke en kansrijke (top)sectoren in de provincie Utrecht. Deze factsheet gaat in op de belangrijke kenmerken van de sector gezondheidseconomie zoals die is gedefinieerd door Taskforce Innovatie Regio Utrecht in overleg met de provincie Utrecht. Omschrijving van de sector Deze sector omvat cure en care: ziekenhuizen, (para)medische praktijken; instellingen voor verpleging, verzorging; welzijn en jeugdzorg; belangenorganisaties; technologische bedrijven: onderzoek; farmaceutische bedrijven; technologische productie; groothandel, detailhandel, wellness en zorgtoerisme. Ontwikkeling en belang van de sector De economische ontwikkeling en het economisch belang van deze sector wordt door twee indicatoren uitgedrukt: toegevoegde waarde (bruto regionaal product), de waarde van de productie in bedrijven en bij overheden, oftewel wat verdient een regio ; werkgelegenheid geeft het aantal parttime en fulltime arbeidsplaatsen aan. Enkele kenmerken van de sector in de provincie Utrecht zijn: benedengemiddelde arbeidsproductiviteit: 17,2% van de werkgelegenheid zorgt voor 13,9% van de verdiencapaciteit van Utrecht groei toegevoegde waarde ligt sinds 2001 boven het Utrechts gemiddelde. Het groeipad komt per periode op een hoger niveau te liggen de groei van de werkgelegenheid vertraagt, waardoor de productiviteit per werknemer stijgt bedrijven in 2011 gemiddelde grootte per bedrijf in 2011: 9 arbeidsplaatsen prognose 2020: met een verwachte jaarlijkse stijging van de toegevoegde waarde van 2,7% ligt de groei net onder het provinciaal gemiddelde (2,9%) Tabel 1: Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde ,2 in totale economie 2011 per jaar tijdvak per jaar tijdvak Verwachte groei toegevoegde waarde per jaar in totale economie 2020 Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CBS, CPB Tabel 2: Werkgelegenheid Werkgelegenheid 2011 absoluut totale economie 2011 jaar tijdvak jaar tijdvak Verwachte groei werkgelegenheid per jaar totale economie ,2 13,9% 14,2% 2,8% 2,9% 4,0% 3,2% 2,7% 2,8% 13,6% 14,1% ,2% 17,4% 2,9% 3,0% 2,3% 2,1% 1,8% 1,7% 18,9% 19,1% Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CPB Monique Roso, Taskforce Innovatie Regio Utrecht T E Jan Dinnissen, Kamer van Koophandel Midden- T E

5 Indeling Gezondheidseconomie ingedeeld met SBI SBI2008nr SBInaam Categorie Universitair medische centra Cure - Ziekenhuizen Algemene ziekenhuizen Cure - Ziekenhuizen Categorale ziekenhuizen Cure - Ziekenhuizen Praktijken van med. specialisten en med. dagbehandelcentra Cure - Curatieve zorg zonder overnachting Gezondheidscentra Cure - Curatieve zorg zonder overnachting Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandeling Cure - Gezondheidsondersteunende diensten Ambulancediensten en centrale posten Cure - Gezondheidsondersteunende diensten 4773 Apotheken Cure - Praktijken 8621 Praktijken van huisartsen Cure - Praktijken Praktijken van psychiaters en psych. dagbehandelcentra Cure - Praktijken Praktijken van tandartsen Cure - Praktijken Praktijken van tandheelkundig specialisten Cure - Praktijken Praktijken van verloskundigen Cure - Praktijken Praktijken van fysiotherapeuten Cure - Praktijken Praktijken van psychotherapeuten en psychologen Cure - Praktijken Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie, psych.) Cure - Praktijken 8710 Verpleeghuizen Care - Verpleging en verzorging Verzorgingshuizen Care - Verpleging en verzorging 8720 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten Care - Gehandicaptenzorg Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting Care - GGZ Thuiszorg Care - Thuiszorg Arbobegeleiding en reïntegratie Preventie - Instellingen voor preventie Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) Preventie - Instellingen voor preventie Maatschappelijk opvang met overnachting Welzijn/Jeugdzorg - Welzijn Welzijnswerk voor ouderen Welzijn/Jeugdzorg - Welzijn Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten Welzijn/Jeugdzorg - Welzijn Maatschappelijk werk Welzijn/Jeugdzorg - Welzijn Lokaal welzijnswerk Welzijn/Jeugdzorg - Welzijn Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen Welzijn/Jeugdzorg - Welzijn Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapt. Welzijn/Jeugdzorg - Jeugdzorg Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg Welzijn/Jeugdzorg - Jeugdzorg Ambulante jeugdzorg Welzijn/Jeugdzorg - Jeugdzorg Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk Afgeleid - Onderzoek speur- en ontwikkelingswerk op gebied van gezondheid en voeding Afgeleid - Onderzoek 7220 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied v. de maatschappij Afgeleid - Onderzoek 2110 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen Afgeleid - Technologie 2120 Vervaardiging van farmaceutische producten Afgeleid - Technologie 3092 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Afgeleid - Technologie Tandtechnische bedrijven Afgeleid - Technologie Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen Afgeleid - Technologie Groothandel in optische artikelen Afgeleid - Handel Groothandel in farmaceutische producten Afgeleid - Handel Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten Afgeleid - Handel Groothandel in meet- en regelapparaten Afgeleid - Handel Winkels in natuurvoeding en reformartikelen Afgeleid - Handel Winkels in drogisterij-artikelen Afgeleid - Handel Winkels in medische en orthopedische artikelen Afgeleid - Handel Winkels in optische artikelen Afgeleid - Handel Zwembaden Afgeleid - Wellness, sport en (zorg)toerisme Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures Afgeleid - Wellness, sport en (zorg)toerisme

6 9604 Sauna s, solaria, baden e.d. Afgeleid - Wellness, sport en (zorg)toerisme Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg Afgeleid - Advies/belangen Woningbouwverenigingen en -stichtingen Afgeleid - Wonen en zorg 1

7 Economie van de provincie Utrecht Life Sciences FAcTsheet In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van Koophandel Midden- heeft TNO onderzoek verricht naar de belangrijke en kansrijke (top)sectoren in de provincie Utrecht. Deze factsheet gaat in op de belangrijke kenmerken van de speerpuntsector life sciences zoals die is gedefinieerd door Taskforce Innovatie Regio Utrecht in overleg met provincie Utrecht. Omschrijving van de sector Deze sector omvat: rode lifesciences (medische life sciences, zoals farmaceutisch onderzoek en productie); groene lifesciences (life sciences voor land- en tuinbouw, veeteelt en veredeling); witte/blauwe lifescienes (life sciences voor milieu en water). Ontwikkeling en belang van de sector De economische ontwikkeling en het economisch belang van deze sector wordt door twee indicatoren uitgedrukt: toegevoegde waarde (bruto regionaal product), de waarde van de productie in bedrijven en bij overheden, oftewel wat verdient een regio ; werkgelegenheid geeft het aantal parttime en fulltime arbeidsplaatsen aan. Tabel 1: Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde ,0 in totale economie 2011 per jaar tijdvak per jaar tijdvak Verwachte groei toegevoegde waarde per jaar in totale economie 2020 Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CBS, CPB Tabel 2: Werkgelegenheid 13,7 2,3% 2,6% 2,6% 5,3% 3,3% 11,0% 2,7% 2,3% 2,2% 2,5% Enkele kenmerken van de sector in Utrecht zijn: benedengemiddelde arbeidsproductiviteit: 2,6% van de werkgelegenheid zorgt voor 2,3% van de verdiencapaciteit van Utrecht groei toegevoegde waarde ligt sinds 2001 boven het Utrechts gemiddelde, waarbij de groei op een steeds hoger niveau komt. De werkgelegenheid stijgt minder snel 704 bedrijven gemiddelde grootte per bedrijf in 2011: 25 arbeidsplaatsen (gemiddelde bedrijfsgrootte in de provincie Utrecht is 6 arbeidsplaatsen) prognose 2020: met een verwachte jaarlijkse stijging van de toegevoegde waarde van 2,7% ligt de groei net onder het provinciaal gemiddelde (2,9%) Werkgelegenheid 2011 absoluut totale economie 2011 jaar tijdvak jaar tijdvak Verwachte groei werkgelegenheid per jaar totale economie ,6% 3,3% 2,0% 6,9% 1,6% 15,7% 1,3% -0,5% 2,8% 2,9% Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CPB Monique Roso, Taskforce Innovatie Regio Utrecht T E Jan Dinnissen, Kamer van Koophandel Midden- T E

8 Indeling Life Sciences volgens SBI SBI2008nr SBInaam Categorie 2110 vv farm grondstoffen rode lifesciences vv farm producten (geen grondstoffen) rode lifesciences vv tand- en beencement rode lifesciences tandtechnische bedrijven rode lifesciences 2660 vv bestralingsapparatuur en elektromdische en elktrotherapeutische apparatuur rode lifesciences vv medische instrumenten en orthopedische en protheseartikelen rode lifesciences reparatie en onderhoud bestralingsapp, elektromedische en elektrotherapeutisch app rode lifesciences reparatie en onderhoud medische instruemten en hulpmiddelen rode lifesciences installatie v bestralingsapp en elektromedische en elektrotherapeutische app rode lifesciences installatie v medische instrumenten en hulpmiddelen rode lifesciences GH farm producten rode lifesciences biotechn speur- en ontwikkelingswerk med producten en farm processen rode lifesciences speur- en ontwikkelingswerk vr medische producten en farm processen (niet-biotechn) rode lifesciences universitair medische centra rode lifesciences Oncologische en radiotherapeutische instituten rode lifesciences Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingondersteunend onderzoek rode lifesciences Academische ziekenhuizen rode lifesciences Oncologische en radiotherapeutische instituten rode lifesciences Medische laboratoria, bloedbanken en overige instellingen voor behandelingondersteunend onderzoek rode lifesciences 012 teelt van meerjarige gewassen groene lifesciences 013 teelt van sierplanten groene lifesciences 014 fokken en houden van dieren groene lifesciences 0164 behandeling van zaden voor vermeerdering groene lifesciences 0162 dv voor het fokken en houden van dieren groene lifesciences biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk tbv agrarische producten en processen groene lifesciences biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen groene lifesciences speur- en ontwikkelingswerk tbv landbouw en visserij groene lifesciences speur- en ontwikkelingswerk tbv gezondheid en voeding groene lifesciences 75 veterinaire dienstverlening groene lifesciences 36 winning en distributie van water witte/blauwe lifesciences 37 afvalwaterinzameling en -behandeling witte/blauwe lifesciences ov natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet-biotechn) witte/blauwe lifesciences 1

9 Economie van de provincie Utrecht topsector creatieve industrie FAcTsheet In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van Koophandel Midden- heeft TNO onderzoek verricht naar de belangrijke en kansrijke (top)sectoren in de provincie Utrecht. Deze factsheet gaat in op de belangrijke kenmerken van de topsector creatieve industrie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Omschrijving van de sector Deze sector omvat: kunsten en cultureel erfgoed; media en entertainmentindustrie; creatieve zakelijke dienstverlening. De gamesector maakt hier beleidsmatig ook onderdeel van uit naar kan niet op basis van CBS-statistieken worden geteld. Hiervoor zijn separate gegevens beschikbaar. Ontwikkeling en belang van de sector De economische ontwikkeling en het economisch belang van deze sector wordt door twee indicatoren uitgedrukt: toegevoegde waarde (bruto regionaal product), de waarde van de productie in bedrijven en bij overheden, oftewel wat verdient een regio ; werkgelegenheid geeft het aantal parttime en fulltime arbeidsplaatsen aan. Enkele kenmerken van de sector in Utrecht zijn: benedengemiddelde arbeidsproductiviteit: 3,8% van de werkgelegenheid zorgt voor 3,1% van de verdiencapaciteit van Utrecht bovengemiddelde groei toegevoegde waarde tussen (1,9%-punt hoger dan Utrechts gemiddelde). Na sterke groei tussen (+8,5% per jaar) is nu sprake van lagere groei bedrijven gemiddelde grootte per bedrijf in 2011: 2 arbeidsplaatsen (1995: 5). Sterke schaalverkleining maakt sector kwetsbaar doordat schaalvoordelen niet binnen het bedrijf toepasbaar zijn prognose 2020: met een verwachte jaarlijkse stijging van de toegevoegde waarde van 3,6% ligt de groei boven het provinciaal gemiddelde (2,9%) Tabel 1: Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde ,4 in totale economie 2011 per jaar tijdvak per jaar tijdvak Verwachte groei toegevoegde waarde per jaar in totale economie 2020 Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CBS, CPB Tabel 2: Werkgelegenheid Werkgelegenheid 2011 absoluut totale economie 2011 jaar tijdvak jaar tijdvak Verwachte groei werkgelegenheid per jaar totale economie ,3 3,1% 2,7% 4,0% 3,1% 1,5% -0,2% 3,6% 4,1% 3,3% 3,0% ,7% 3,5% 4,3% 3,7% 4,2% 3,3% 1,1% 1,1% 3,9% 3,6% Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CPB Monique Roso, Taskforce Innovatie Regio Utrecht T E Jan Dinnissen, Kamer van Koophandel Midden- T E

10 Indeling Creatieve industrie ingedeeld met SBI SBI2008nr SBInaam Categorie Beoefening van podiumkunst Kunsten Producenten van podiumkunst Kunsten Theaters en schouwburgen Kunsten 9003 Schrijven en overige scheppende kunst Kunsten Kunstgalerieën en -expositieruimten Kunsten 7990 Informatieverstrekking op het gebied van toerisme Kunsten 9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunst Kunsten Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) Kunsten Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs Kunsten 9103 Monumentenzorg Kunsten Openbare bibliotheken Kunsten Kunstuitleencentra Kunsten Overige culturele uitleencentra en openbare archieven Kunsten Musea Kunsten 5912 Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie Media entertainment Productie van televisieprogramma s Media entertainment 6010 Radio-omroepen Media entertainment 6020 Televisieomroepen Media entertainment 5813 Uitgeverijen van kranten Media entertainment 5814 Uitgeverijen van tijdschriften Media entertainment 6321 Persagentschappen Media entertainment 6329 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van info Media entertainment Fotografie Media entertainment 5913 Distributie van films en televisieproducties Media entertainment 5914 Bioscopen Media entertainment Productie van films (geen televisiefilms) Media entertainment 5920 Maken en uitgeven van geluidsopnamen Media entertainment 5811 Uitgeverijen van boeken Media entertainment 5819 Overige uitgeverijen (niet van software) Media entertainment 5821 Uitgeverijen van computerspellen Media entertainment 5829 Overige uitgeverijen van software Media entertainment Circus en variété Media entertainment Pret- en themaparken Media entertainment Kermisattracties Media entertainment 7410 Industrieel ontwerp en vormgeving Creatieve zakelijke dienstverlening 7111 Architecten Creatieve zakelijke dienstverlening 7021 Public relationsbureaus Creatieve zakelijke dienstverlening 7311 Reclamebureaus Creatieve zakelijke dienstverlening 7312 Handel in advertentieruimte en -tijd Creatieve zakelijke dienstverlening 8230 Organiseren van congressen en beurzen Creatieve zakelijke dienstverlening 1

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek september 2013 Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie 2014. De wijziging in versie 2012 betreft de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ;

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ; ONTWERPESLUIT I Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2012 De raad van de gemeente Rotterdam; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk P 020;

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Methodebeschrijving en tabellenset 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

De Creatieve Stad Leiden

De Creatieve Stad Leiden De Creatieve Stad Leiden Op zoek naar een eenduidige definitie Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail: a.van.soest@leiden.nl/ h.zalme@leiden.nl

Nadere informatie

Transitieoverzicht aanpassing SBI codes 2013

Transitieoverzicht aanpassing SBI codes 2013 SBI met transitie digit Omschrijving 196 Omschrijving 40 SBI na weghalen transitie digit 011301 Teelt van groenten en champignons Teelt van groenten en champignons Transitie 011302 Teelt van aardappels,

Nadere informatie

Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal

Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal Analyse van grensoverschrijdend samenwerkings- en innovatiepotentieel in de Euregio Rijn-Waal Birch Consultants & Institut für Arbeit und Technik, Westfälische

Nadere informatie

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009 versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel 2009 SBI codering 2009 2 Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt

Nadere informatie

Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer

Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 3 februari 2012 Kenmerk N001-4791062MTU-evp-V02-NL Bedrijfszoneringsonderzoek Palenstein Zoetermeer 1 Aanleiding onderzoek Het bestemmingsplan voor de wijk

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

De ruimtelijke structuur van de Pieken in de Delta. Martijn van den Berge en Otto Raspe

De ruimtelijke structuur van de Pieken in de Delta. Martijn van den Berge en Otto Raspe De ruimtelijke structuur van de Pieken in de Delta Martijn van den Berge en Otto Raspe Samenvatting Het ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan actueel inzicht in de ruimtelijke structuur van

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Meso-economie en bedrijfsomgeving

Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving Een bedrijfstakanalyse A.J. Marijs W. Hulleman Vijfde druk Noordhoff Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: PhotoDisc Bronvermelding

Nadere informatie

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector Den Haag, oktober 2009 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Uitkomsten eerste meting 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Monitor Topsectoren Uitkomsten eerste meting Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Monitor creatieve industrie 2014

Monitor creatieve industrie 2014 Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Colofon Titel: Industrie Stichting immovator, november Verveelvoudiging

Nadere informatie

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2007 Juni 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2010 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Managementsamenvatting Karolien Weekers Studiedienst Vlaamse

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: LISA, bewerking provincie Flevoland

Samenvatting. Bron: LISA, bewerking provincie Flevoland Samenvatting Doel van de nota Deze nota Sturen op Voorzieningen schetst een beeld van het huidige voorzieningenniveau in Flevoland en de bijdrage die de provincie levert en in de toekomst gaat leveren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie TNO-rapport TNO 2015 R10132 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 22 januari 2015 Auteur(s) Annelieke van der

Nadere informatie