Quickscan naar de relevante geluidruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan naar de relevante geluidruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht"

Transcriptie

1 Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 23 juni 2009 Kenmerk N HDI-ege-V01-NL Quickscan naar de relevante geluidruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht 1 Inleiding In opdracht van Witkamp Projectontwikkeling B.V. heeft Tauw een quickscan uitgevoerd naar de mogelijke knelpunten als gevolg van milieuhindercontouren van bedrijven voor de realisatie van appartementenbouw aan de Amazonedreef te Utrecht. Het doel van de quickscan is het vaststellen van mogelijke knelpunten voor de locatieontwikkeling als gevolg van hindercontouren voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Onderzocht wordt in hoeverre deze hindercontouren een knelpunt vormen voor de realisatie van het voorgenomen plan. 2 Opzet onderzoek bedrijven 2.1 Onderzoek naar bedrijven op basis van de VNG-publicatie Op basis van gegevens afkomstig van de Stichting LISA te Enschede zijn alle bedrijven binnen een straal van circa 200 meter van het plangebied geïnventariseerd. Hierbij zijn de volgende criteria toegepast: Toets aan de hindercontour voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering; indien de afstand tot de woningen in het nieuwe plangebied groter is dan de hindercontour is aangenomen dat het bedrijf niet relevant is Vergelijking van de afstand en richting van de bestaande woningen tot de bedrijven met de afstand van de nieuwbouw tot de bedrijven; er is van uitgegaan dat, indien de afstand tot bestaande woningen in een significante richting kleiner is dan die tot de nieuwe woningen, bedrijven niet relevant zijn, omdat ook in de bestaande situatie voldaan dient te worden aan grenswaarden voortvloeiend uit een milieuvergunning of Besluit; er is geen onderzoek gedaan naar het al dan niet voldoen van de bedrijven aan de geldende grenswaarden bij de bestaande woningen Vervolgens is beoordeeld of er door de nieuwbouw een mogelijk knelpunt zal optreden voor wat betreft de benodigde of gegunde milieuruimte van een bedrijf waarop de twee bovengenoemde criteria niet van toepassing zijn 1\6

2 In figuur 2.1 is de ligging van de planlocatie en het geïnventariseerde gebied weergegeven. Figuur 2.1 Ligging van het plangebied en bedrijven binnen een straal van 200 meter 3 Uitgangspunten De bedrijven met bijbehorende SBI-codes uit 1993 zijn afkomstig van Stichting LISA te Enschede. Binnen de zone van 200 meter om de locatie liggen 30 bedrijven. Aan de hand van de SBI-code en de VNG-publicatie is bepaald welke hindercontouren hierbij aangegeven worden. De codes uit het LISA-bestand komen niet één op één overeen, maar hiervoor is gezocht naar de meest passende. De vergelijking met de codes uit de LISA-database en de VNG-publicatie staat in tabel 3.1 weergegeven. 2\6 Quickscan naar de relevante milieuruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht

3 Tabel 3.1 SBI-codes 1993 versus 2007 Nr. SBIcode Omschrijving SBI- Omschrijving '93 code ' Instellingen voor openbare preventieve 8512, Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven gezondheidszorg Instellingen voor openbare preventieve 8512, Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven gezondheidszorg Praktijken van psychotherapeuten en 8514, Consultatiebureaus psychologen Verloskundigenpraktijken 8514, Consultatiebureaus Prakt v param.,altern genezers, ov.prakt. 8514, Consultatiebureaus in de gezondh.zorg Vervaardiging van bovenkleding (excl. werkkleding ) 182 Vervaardiging van kleding en toebehoren (excl. van leer) Telecommunicatie 642-A Telecommunicatiebedrijven Overige ideule organisaties n.e.g. 8514, Consultatiebureaus Praktijken van huisartsen 8512, Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven Overige metaalbewerking Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m Expl. van databanken, zoekmachines, startpagina's, websites 72-A Computerservice- en informatietechnologiebureau s e.d Ontwikkelen en produceren van maatwerk 72-A Computerservice- en informatietechnologiebureau s software; consultancy e.d Overige vormen van detailhandel 52-A Detailhandel voor zover n.e.g Administratiekantoren 74-A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Schilderen en glaszetten 45-1 Bouwbedrijven algemeen: b.o. < m Praktijken van fysiotherapeuten 8514, Consultatiebureaus Instel.voor geestelijke gezondheidszorg 8512, Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven met overnachting Beoefening van podiumkunst 921,922 Studio s (film, TV, radio, geluid) Quickscan naar de relevante milieuruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht 3\6

4 Nr. SBIcode Omschrijving SBI- Omschrijving '93 code ' Handel en rep. van personenauto's (excl. 501,502, Handel in auto s en motorfietsen, reparatie- en import van nieuwe) 504 servicebedrijven Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen Grth in hout en bouwmaterialen: algemeen: b.o. < m Deth. in voedings- en genotmiddelen 52-A Detailhandel voor zover n.e.g. algemeen assortiment Reiniging van gebouwen 74-A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Kinderopvang Kinderopvang Auto- en motorrijscholen 74-A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Groothandel in glas-, porselein- en 514 Grth in overige consumentenartikelen aardewerk Koeriersdiensten 641 Post- en koeriersdiensten Ontwikkelen en produceren van maatwerk 72-A Computerservice- en informatietechnologiebureau s software; consultancy en dergelijke Politie 7525 Brandweerkazernes Algemeen maatschappelijk werk 8514, Consultatiebureaus 30 * Zwembaden: overdekt * Op basis van luchtfoto 4 Resultaten In de bijlage zijn per bedrijf de SBI-codes en bijbehorende hinderafstanden voor de milieuaspecten gegeven. Per bedrijf is de grootste hinder-afstand grijs gemarkeerd. Aangezien alle bedrijven op meer dan 10 meter afstand van het plangebied liggen, vormen de bedrijven in de bijlage met een richtafstand van 10 meter geen belemmering voor de realisatie van het plan. Voor de bedrijven met een richtafstand groter dan 10 meter is onderzocht wat de afstand tot het plangebied is en of er woningen van derden op kortere afstand liggen. In tabel 4.1 zijn de resultaten weergegeven. Uit tabel 4.1 blijkt dat de afstanden van de bedrijven tot het plangebied groter zijn dan de richtafstanden van de milieuhindercontouren en dat tevens woningen van derden op kortere afstand van de bedrijven liggen. Dit betekent dat het voorgenomen plan ook geen belemmering vormt voor de bedrijven met een richtafstand groter dan 10 meter. 4\6 Quickscan naar de relevante milieuruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht

5 Tabel 4.1 Bedrijven in nabijheid van plangebied inclusief richtafstanden VNG-publicatie, afstand tot het plangebied en afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden Nr. Naam Adres Huisnr. Grootste richtafstand VNGpublicatie Afstand tot plangebied (m) Afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden (m) Mogelijk knelpunt volgens richtafstanden 6 Somnia, naaiatelier in gothic- en gelegenheidskleding Patagoniedreef nee 10 Cohen Pipeline Welding B.V. Zuidpooldreef nee 15 GVP schilderwerken Vuurlanddreef nee 18 Ultimate Jazz Productions Paranadreef nee 19 Autohandel Ceren Argentiniedreef nee 20 Handelsonderneming Henk Semler Vuurlanddreef nee 23 BSO De Kinderkreet Camposdreef nee 25 Wordplant Nursery Patagoniedreef nee 26 Daroto logistics service Zuidpooldreef nee 28 Politie regio Utrecht/district Utrecht Noord Kaap Hoorndreef nee 30 Zwembad De Kwakel Paranadreef nee -- Grenzend aan perceel/woning/appartement van derden Quickscan naar de relevante milieuruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht 5\6

6 5 Samenvatting met conclusies In opdracht van Witkamp Projectontwikkeling B.V. heeft Tauw een quickscan uitgevoerd naar de mogelijke knelpunten als gevolg van milieuhindercontouren van bedrijven voor de realisatie van appartementenbouw aan de Amazonedreef te Utrecht. Het doel van de quickscan is het vaststellen van mogelijke knelpunten voor de locatieontwikkeling als gevolg van hindercontouren voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Onderzocht is in hoeverre deze hindercontouren een knelpunt vormen voor de realisatie van het voorgenomen plan. Op basis van de quick-scan komen de volgende conclusies naar voren: Aangezien alle bedrijven op meer dan 10 meter afstand van het plangebied liggen, vormen de bedrijven met een richtafstand van 10 meter geen belemmering voor de realisatie van het plan Voor de bedrijven met een richtafstand groter dan 10 meter blijkt dat de afstanden van de bedrijven tot het plangebied groter zijn dan de richtafstanden van de milieuhindercontouren en dat tevens woningen van derden op kortere afstand van de bedrijven liggen. Dit betekent dat het voorgenomen plan ook geen belemmering vormt voor de bedrijven met een richtafstand groter dan 10 meter De milieuhindercontouren van de bedrijven in de omgeving van de planlocatie vormen geen knelpunt voor de realisatie van het voorgenomen plan. Er is dan ook geen vervolgonderzoek nodig.. Quickscan naar de relevante milieuruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht 6\6

7 Bijlage Richtafstanden VNG-Publicatie Grootste Nr. Naam Straat Huisnr. SBI-code Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar afstand 1 GG & GD Utrecht locatie 2 Amazonedreef , Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven Cumulus, het opvoedbureau Amazonedreef , Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven Psychologenpraktijk Overvecht Amazonedreef , Consultatiebureaus Universitair verloskundig centrum Amazonedreef , Consultatiebureaus Utrecht locatie noord 5 Logopediepraktijk Overvecht Amazonedreef , Consultatiebureaus Somnia, naaiatelier in gothic- en Patagoniedreef Vervaardiging van kleding en toebehoren (excl. van leer) gelegenheidskleding 7 Quickstart Paranadreef A Telecommunicatiebedrijven Stichting Bank voor ontspannings- Amazonedreef , Consultatiebureaus en oefen materiaal 9 Huisartsenpraktijk Amazonedreef Amazonedreef , Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven Cohen Pipeline Welding B.V. Zuidpooldreef Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m Knopper Cube Camposdreef A Computerservice- en informatietechnologie-bureau s e.d Webpro Paranadreef A Computerservice- en informatietechnologie-bureau s e.d

8 Richtafstanden VNG-Publicatie Grootste Nr. Naam Straat Huisnr. SBI-code Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar afstand 13 Martinus, dat-wil-ik-ook-doen Camposdreef A Detailhandel voor zover n.e.g BCPO, Bestuurscommissie primair Kaap Hoorndreef A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren openbaar onderwijs 15 GVP schilderwerken Vuurlanddreef Bouwbedrijven algemeen: b.o. < m Fysiotherapie praktijk Overvecht Amazonedreef , Consultatiebureaus Noord 17 Centrum Maliebaan, team Amazonedreef , Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven ambulante detox 18 Ultimate Jazz Productions Paranadreef 7 921,922 Studio s (film, TV, radio, geluid) Autohandel Ceren Argentiniedreef ,502, Handel in auto s en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 20 Handelsonderneming Henk Semler Vuurlanddreef Grth in hout en bouwmaterialen: algemeen: b.o.< m Elan Vital International Paranadreef A Detailhandel voor zover n.e.g Uitzendbureaus AKKAR Montevideodreef A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren BSO De Kinderkreet Camposdreef Kinderopvang Niro auto-motorrijschool Amazonedreef A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Wordplant Nursery Patagoniedreef Grth in overige consumentenartikelen Daroto logistics service Zuidpooldreef Post- en koeriersdiensten Solvebs Zuidpooldreef A Computerservice- en informatietechnologie-bureau s e.d Politie regio Utrecht/district Utrecht Kaap Hoorndreef Brandweerkazernes Noord 29 Portes locatie politiebureau Kaap Kaap Hoorndreef , Consultatiebureaus Hoorndreef 30 Zwembad De Kwakel Paranadreef Zwembaden: overdekt

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden NUMMER GEUR STOF GELUID GEVAAR MILIEU- CATEGORIE VAN DE FUNCTIE VERKEER Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden SBI-CODE OMSCHRIJVING CATEGORIE PER MILIEUASPECT

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten Versie 1.02, mei 2011 Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

VORMVRIJE MER-BEOORDELING

VORMVRIJE MER-BEOORDELING VORMVRIJE MER-BEOORDELING voor de rundveehouderij van De heer M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Opdrachtgever: M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Locatie: Kleine Woldweg nabij

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Energiebesparing via de Wet milieubeheer Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Rapport Delft, mei 2013 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders A. (Ab) de Buck C. (Cor) Leguijt

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684.

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. = 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. Het beste ings an Bedrijven ark N rd te Nijverda is een ge uidgez neerd bedrijventerrein waar inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn gevestigd.

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Bijlage Vormvrije mer-beoordeling Bestemmingsplan Rijnsburgerblok (deel 1) te Leiden

Bijlage Vormvrije mer-beoordeling Bestemmingsplan Rijnsburgerblok (deel 1) te Leiden Bijlage Vormvrije mer-beoordeling Bestemmingsplan Rijnsburgerblok (deel 1) te Leiden Projectnaam 1) Kenmerken van het project Omvang van het project (relatie met drempel D lijst) Cumulatie met andere projecten

Nadere informatie

Bijlage 2a. Advies m.e.r.-plicht

Bijlage 2a. Advies m.e.r.-plicht Bijlage 2a Advies m.e.r.-plicht Notitie Contactpersoon Rob Evelein Datum 27 november 2012 Kenmerk N001-4793200REV-evp-V03-NL Advies m.e.r.-plicht bestemmingsplan glastuinbouwgebied Oostland-Pijnacker

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Toelichting Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Vormverandering bouwblok agrarisch bedrijf en toevoegen gebruiksmogelijkheid (groepsaccommodatie) Bestemmingsplan Agrarisch

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) VROM Regeling niet in betekenende Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 oktober 2007, nr. DJZ2007004707, houdende regels omtrent de aanwijzing van categorie├źn

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie