Wijzigingen in de structuur van SBI 93 (periode t/m )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen in de structuur van SBI 93 (periode 1-1-94 t/m 1-1-2004)"

Transcriptie

1 1995/02 In verband met herziening van de sport is code 9262 verder uitgesplitst en zijn nieuwe 4-digit codes 9263, 9264 en 9265 en 5-digit onderverdelingen opgenomen 9262 Overige sport 9262 Buitensport Voetbal Veldsport (in teamv erband beoefend; geen voetbal) Atletiek Tennis Paardensport (maneges inbegrepen) Wielersport Auto- en motorsport Wintersport Overige buitensport 9263 Binnensport Zaalsport (individueel beoefend) Zaalsport (in teamverband beoefend) Kracht- en vechtsport Bowlen, kegelen, biljarten e.d Denksport Overige binnensport (omni-sport inbegrepen) 9264 Watersport Zwem- en onderwatersport Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d Zeil- en surfscholen Jachthavens 9265 Overige sport Beroepssportlieden Sportinstructeurs Sportscholen (geen zeil- en s urfscholen) Supportersverenigingen (sport-) Organiseren van sportevenementen Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport 1995/02 Code is uitgesplitst in: Sportaccommodaties (excl. zwembaden) Exploitatie van sporthallen, sportzalen en gymzalen Exploitatie van sportvelden Exploitatie van overige sportaccommodaties 1995/02 Code is uitgesplitst in: Overige recreatie n.e.g Verzorgen van vistochten Hengelsport Recreatie n.e.g. 1996/01 Code is uitgesplitst in: Arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren van personeel Arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren van personeel Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) 1996/01 Code is uitgesplitst in: Overig onderwijs n.e.g Bedrijfsopleiding en -training Studiebegeleiding en onderwijs n.e.g. 1996/01 Code is vervallen en samengevoegd met (zie ) Extramurale medische behandeling

2 1996/01 I.v.m. vervallen van code zijn de codes en een plaats verschoven: Basisgezondheidsdiensten Basisgezondheidsdiensten Bedrijfsgezondheidsdiensten Bedrijfsgezondheidsdiensten 1996/ Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water 4000 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water Code 4000 is uitgesplitst in: Centrale productie van elektriciteit Decentrale productie van elektriciteit, stoom en warm water Distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water 1996/04 Codes , en zijn samengevoegd tot: Tehuizen voor lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten (excl. verpleeghuizen) Beschermde woonvormen en tehuizen voor geestelijk en/of meervoudig gehandicapten (geen verpleeghuizen) Zwakzinnigeninrichtingen Tehuizen voor gehandicapten (geen verpleeghuizen) 1996/04 I.v.m. vervallen van en verschuiven de oude codes , en twee plaatsen: Bejaardentehuizen Bejaardentehuizen Opvangtehuizen Opvanghuizen Tussenvoorzieningen en herstellingsoorden Herstellingsoorden 1996/04 Code en is samen samengevoegd tot: Gezinsverzorging en gezinshulp Thuiszorg Extramurale medische verzorging 1996/04 Code is uitgesplitst in: Gezelligheidsverenigingen, hobbyclubs e.d Gezelligheidsverenigingen Hobbyclubs 1996/04 I.v.m. uitsplitsing van code in en schuiven de codes t/m een plaats op: Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) Steunfondsen (geen steunfondsen op het gebied van welzijnszorg) Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheidsen welzijnszorg, sport en recreatie) Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheidsen welzijnszorg, sport en recreatie) Overige ideële organisaties n.e.g Overige ideële organisaties n.e.g Overige belangenbehartiging n.e.g Overige belangenbehartiging n.e.g. 1997/01 Code is samengevoegd met tot: Detailhandel in verf en verfwaren Detailhandel in verf, verfwaren en behang Detailhandel in behang 1997/01 De uitsplitsing van code 5263 tussen straathandel, colportage e.d. in boeken en tijdschriften t.o.v. overige goederen is vervallen. Code 5263 is nu uitgesplitst naar de detailhandelsvormen: Straathandel, colportage e.d. in boeken en tijdschriften Colportage Straathandel, colportage e.d. (excl. boeken en tijdschriften) Straathandel Overige vormen van detailhandel 1997/01 Code en zijn samengevoegd tot en er is voor code een nieuwe inhoud Managementholdings Concerndiensten

3 Holdings (excl. management- en financiële holdings) Holdings (geen financiële holdings) 1998/01 De onderverdeling en vervalt en wordt samengevoegd tot: Vervaardiging van bakkerijgrondstoffen 1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 1998/ Secretariaats- en vertaalwerk 7483 Call centers, secretariaats - en vertaalwerk Code 7483 is uitgesplitst in: Call centers Secretariaats- en vertaalwerk 2002/ Ingrijpende wijzigingen in de elektriciteits- en gaswet en wijzigingen in de organisatie van economische activiteiten van de traditionele energiebedrijven maakt het noodzak elijk de economische activiteiten in deze sector te herordenen 2002/ Centrale productie van elektriciteit Productie van elektriciteit en warm water door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales Decentrale productie van elektriciteit, stoom en warm water Distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water 2002/ Na overleg met verschillende organisaties in de welzijnszorg zijn de klassen en subklassen voor deze bedrijfsgroep per ingrijpend gewijzigd Productie van elektriciteit door windenergie Productie van elektriciteit en warm water door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht Exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water Handel in en distributie van elektriciteit, aardgas en warm water 2002/01 Uit code zijn de activiteiten van SPD's (sociaal pedagogische diensten) overgebracht naar de nieuwe code: Ambulante geestelijke gezondheidszorg Sociaal pedagogische diensten 2002/01 Codes , en zijn samengevoegd tot: Verpleeghuizen voor somatische patiënten Verpleeghuizen Verpleeghuizen voor psycho-geriatrische patiënten Verpleeghuizen voor somatische en psychogeriatrische patiënten 2002/01 Beschermd en begeleid wonen uit code gaat naar ; de rest van gaat naar: Huizen voor gehandicapten (geen verpleeghuizen) Huizen voor gehandicapten (geen verpleeghuizen) 2002/01 Code wordt uitgesplitst in de nieuwe codes: Opvanghuizen Jeugdzorg waarbij huisvesting wordt geboden Maatschappelijke opvang voor volwassenen waarbij huisvesting wordt geboden (geen asielzoekerscentra) Internaten, herstellingsoorden en asielzoekerscentra 2002/ wordt opgenomen in de nieuwe code: Herstellingsoorden Internaten, herstellingsoorden en asielzoekerscentra 2002/01 De klassen 8532 en 8533 zijn herverdeeld in drie nieuwe klassen, t.w.: 8532 Maatschappelijke dienstverlening 8532 Niet-medische dagbehandeling, jeugdzorg (geen huisvesting biedend) en thuiszorg 8533 Overige welzijnszorg 8533 Kinderopvang, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en overig welzijnswerk 8534 Overige welzijnszorg 2002/01 Boddaert centra uit code gaan naar ; de rest van gaat naar:

4 Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang Kinderopvang 2002/01 Code wordt herverdeeld in: Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Overige instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, advies en informatie Jeugdzorg waarbij geen huisvesting is geboden 2002/01 Code wordt opnieuw ingedeeld in: Maatschappelijk werk gericht op specifieke groepen Specifiek maatschappelijk werk Zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding Jeugdzorg waarbij geen huisvesting wordt geboden Zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding 2002/01 Code vervalt en de hier ingedeelde activiteiten moeten volgens de nieuwe indeling 853 ingedeeld worden Overige maatschappelijke begeleiding 2002/01 Codes en worden samengevoegd tot: Buurt- en clubhuiswerk en samenlevingsopbouwwerk (niet specifiek in het kader van jeugd- en jongeren- of ouderenwerk) Emancipatie- en integratiewerk Sociaal-cultureel werk 2002/01 M.u.v. studentenverenigingen gaat alles uit naar: Jeugd- en jongerenwerk Sociaal-cultureel werk 2002/01 Instellingen in de welzijnszorg met drie of meer disciplines/activiteiten worden niet meer op zwaartepunt van de belangrijkste discipline/activiteit ingedeeld maar in de nieuwe code: Brede welzijnsinstellingen 2002/01 Door de wijzigingen in bedrijfsgroep 853 krijgen een aantal subklassen die niet gewijzigd zijn een andere code. Daarbij is soms ook de titel aangepast: Bejaardenhuizen Verzorgingshuizen Niet-medische dagverblijven voor gehandicapten Dagverblijven voor gehandicapten Thuiszorg Thuiszorg Ouderenwerk Welzijn ouderen Verstrekking van adviezen op het gebied van schoolen beroepskeuze Overige instellingen op het gebied van maatschappelijk advies en informatie Exploitatie van gemeenschaps-, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen e.d Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg Verstrekking van adviezen op het gebied van schoolen beroepskeuze Overige instellingen op het gebied van maatschappelijk advies en informatie Exploitatie van gemeenschaps-, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen e.d Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg 2003/01 In verband met Nace herziening wordt 2940 verder uitgesplitst in: 2940 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen 2941 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 2942 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 2943 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen (niet voor de metaalbewerking) 2003/01 In verband met Nace herziening wordt 516 en 517 heringedeeld in 518 en 519: 516 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren 518 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren

5 5161 Groothandel in gereedschapswerktuigen 5181 Groothandel in gereedschapswerktuigen 5162 Groothandel in machines voor de bouw 5182 Groothandel in machines voor de bouw 5163 Groothandel in machines voor de productie van textiel; naai- en breimachines 5164 Groothandel in computers, kantoormachines en meubels 5183 Groothandel in machines voor de productie van textiel; naai- en breimachines Groothandel in computers en randapparaten e.d Groothandel in computers, randapparatuur en softw are Groothandel in kantoormachines en -meubels Groothandel in kantoormachines Groothandel in kantoormachines Groothandel in kantoormeubels Groothandel in kantoormeubels 5165 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel 5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en de handel Groothandel in machines voor de grafische industrie Groothandel in machines voor de grafische industrie Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (geen verpakkingsmachines) Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (geen verpakkingsmachines) Groothandel in intern transportmaterieel Groothandel in intern transportmaterieel Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal Groothandel in meet- en regelapparaten Groothandel in meet- en regelapparaten Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel 5166 Groothandel in landbouwmachines, -werktuigen en - tractoren 517 Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met een algemeen assortiment Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel 5188 Groothandel in landbouwmachines, -werktuigen en - tractoren 519 Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met een algemeen assortiment 5171 Overige gespecialiseerde groothandel 5191 Overige gespecialiseerde groothandel Groothandel in bedrijfsmeubels (geen kantoormeubels) Groothandel in bedrijfsmeubels (geen kantoormeubels) Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserijartikelen Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserijartikelen Groothandel in emballage Groothandel in emballage Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g Groothandel in vakbenodigdheden n.e.g Overige gespecialiseerde groothandel n.e.g Overige gespecialiseerde groothandel n.e.g Groothandel met een algemeen assortiment 5192 Groothandel met een algemeen assortiment Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentengoederen Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentengoederen Niet-gespecialiseerde groothandel in overige goederen Niet-gespecialiseerde groothandel in overige goederen 2003/01 In verband met Nace herziening wordt 5511 en 5512 samengevoegd tot Hotels, pensions en conferentieoorden 5511 Hotel-restaurants Hotel-restaurants 5512 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conf erentieoorden Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conf erentieoorden 2003/01 In verband met Nace herziening wordt klasse 7483 uitgesplitst in 2 nieuwe klassen 7485 en 7486 en schuift 7484 door naar Call centers, secretariaats - en vertaalwerk Call centers 7486 Call centers Secretariaats- en vertaalwerk 7485 Secretariaats- en vertaalwerk

6 7484 Kredietinformatie en incasso, organiseren van beurzen, tentoonstellingen e.d., veilingen, interieur- en mode-ontwerp, overige zakelijke dienstverlening n.e.g Kredietinformatie en incasso, organiseren van beurzen, tentoonstellingen e.d., veilingen, interieur- en mode-ontwerp, overige zakelijke dienstverlening n.e.g Kredietinformatie- en incassobureaus Kredietinformatie- en incassobureaus Organiseren van beurzen, tentoonstellingen, braderieën e.d Veilingen van landbouw -, tuinbouw - en visserijproducten Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen Organiseren van beurzen, tentoonstellingen, braderieën e.d Veilingen van landbouw -, tuinbouw - en visserijproducten Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen Interieur-, mode-ontwerpers e.d Interieur-, mode-ontwerpers e.d Overige zakelijke dienstverlening n.e.g Overige zakelijke dienstverlening n.e.g. 2003/01 In verband met herziening van het onderwijs worden een aantal subklassen herzien 80 Onderwijs 80 Onderwijs 801 Basisonderwijs voor leerplichtigen en speciaal onderwijs 8010 Basisonderwijs voor leerplichtigen en speciaal onderwijs 801 Basisonderwijs voor leerplichtigen en speciaal onderwijs 801 Basisonderwijs voor leerplichtigen en speciaal onderwijs Basisonderwijs voor leerplichtigen Basisonderwijs voor leerplichtigen 2003/01 Het speciaal onderwijs wordt uitgesplitst in: , indien speciaal basisonderwijs en en indien speciaal voortgezet onderwijs Speciaal onderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs in expertisecentra Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Praktijkonderwijs 802 Voortgezet onderwijs 802 Secundair onderwijs en educatie 8021 Algemeen voortgezet onderwijs 8021 Voortgezet onderwijs 2003/ is in de nieuwe structuur uitgesplitst in: voor de combinatie mavo met vbo en voor de combinatie havo/vwo met mbo Algemeen voortgezet en beroepsonderwijs Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 2003/ is uitgesplitst in 4 subklassen: vzv HAVO en VWO vzv MAVO vzv brede scholengemeenschap zonder mbo vzv avondcollege Algemeen voortgezet onderwijs HAVO en VWO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Educatie 8022 Voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs 8022 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie Voorbereidend beroepsonderwijs Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 2003/ wordt uitgesplitst in vzv VBO vzv MBO niet in ROC's vzv MBO in ROC's Voorbereidend en middelbaar onderwijs Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en educatie 2003/ wordt uitgesplitst in: vzv vakinstellingen, AOC's e.d vzv ROC's

7 Middelbaar beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en educatie 2003/ wordt uitgesplitst in: vzv niet in ROC's opgenomen vzv in ROC's opgenomen Vormingswerk Educatie Middelbaar beroepsonderwijs en educatie 803 Hoger onderwijs 803 Tertiair onderwijs 8030 Hoger onderwijs 8030 Tertiair onderwijs Hoger beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs 2003/01 Samenvoegen van en in Wetenschappelijk onderwijs Wetenschappelijk onderwijs Overig hoger onderwijs 804 Overig onderwijs 804 Auto- en motorrijscholen, afstandsonderwijs, bedrijfsopleidingen, studiebegeleiding en onderwijs n.e.g Auto- en motorrijscholen 8041 Auto- en motorrijscholen 8042 Overig onderwijs n.e.g Afstandsonderwijs, bedrijfsopleidingen, studiebegeleiding en onderwijs n.e.g Afstandsonderwijs Afstandsonderwijs Basisonderwijs voor volwassenen Educatie wordt uitgesplitst in en 8022 al naar gelang het onderwijs in ROC is opgenomen Middelbaar beroepsonderwijs en educatie Bedrijfsopleiding en -training Bedrijfsopleiding en -training Studiebegeleiding en onderwijs n.e.g Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. 2003/01 Herziening van de gezondheidszorg heeft naast een aantal uitsplitsingen ook een uitbreiding van 2 nieuwe klassen tot gevolg 851 Gezondheidszorg 851 Gezondheidszorg 8511 Intramurale gezondheidszorg 8511 Ziekenhuizen en overige instellingen voor curatieve gezondheidszorg met overnachting Academische ziekenhuizen Academische ziekenhuizen Algemene ziekenhuizen Algemene ziekenhuizen 2003/01 uit de categorale ziekenhuizen zijn afgezonderd de revalidatie-instellingen Categorale ziekenhuizen Revalidatie-instellingen met overnachting Categorale ziekenhuizen (geen revalidatie-instellingen) Intramurale geestelijke gezondheidszorg Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg met overnachting 8512 Medische praktijken en semi-murale gezondheidszorg 8512 Medische praktijken Huisartsenpraktijken Praktijken van huisartsen 2003/01 De medische specialistenpraktijken zijn onderverdeeld in , , en Specialistenpraktijken Praktijken van psychiaters Praktijken van medische specialisten (geen psychiaters en tandheelkundig-specialisten) Praktijken van kaakchirurgen Praktijken van orthodontisten Medische kleuterdagverblijven Dagverblijven voor jeugdzorg Abortusklinieken Abortusklinieken Oncologische en radiotherapeutische instituten Oncologische en radiotherapeutische instituten De overige instellingen voor semi -murale behandeling zijn onderverdeeld in en Overige instellingen voor semi-murale behandeling Privé-klinieken en zelfstandige behandelcentra zonder overnachting

8 Overige instellingen voor curatieve somatische gezondheidszorg zonder overnachting 8513 Tandheelkundige praktijken 8513 Praktijken van tandartsen Praktijken van tandartsen 8514 Overige gezondheidszorg 8514 Praktijken van verloskundigen, paramedici, psychologen en alternatieve genezers Praktijken van verloskundigen Praktijken van verloskundigen 2003/01 de paramedische praktijken zijn onderverdeeld in , en Paramedische praktijken Praktijken van fysiotherapeuten Praktijken van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck Praktijken van paramedici (geen fysio- en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck), alternatieve genezers en overige praktijken in de gezondheidszorg Gezondheidscentra Gezondheidscentra 2003/01 de praktijken van psychotherapeuten en psychologen zijn afgezonderd van de ambulante geestelijke gezondheidszorg Ambulante geestelijke gezondheidszorg Praktijken van psychotherapeuten en psychologen Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zonder overnachting 8516 Instellingen voor preventieve gezondheidszorg Basisgezondheidszorg Instellingen voor openbare preventieve gezondheidszorg Bedrijfsgezondheidszorg Instellingen voor begeleiding inzake arbeidsomstandigheden 8515 Gezondheidszorg ondersteunende activiteiten 8515 Instellingen voor curatieve gezondheidszorg zonder overnachting Ambulancediensten (incl. centrale posten) Ambulancediensten (incl. centrale posten) Bloedbanken en trombosediensten Medische laboratoria, bloedbanken en overige instellingen voor behandelingondersteunend onderzoek 8517 Gezondheidszorgondersteunende diensten Medisch behandelingondersteunend onderzoek Medische laboratoria, bloedbanken en overige instellingen voor behandelingondersteunend onderzoek 2003/01 de oude restklasse is verder uitgesplitst Overige gezondheidszorgondersteunende diensten Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van gezondheidszorg Overige gezondheidszorgondersteunende diensten 2003/01 In verband met Nace herziening van klasse 9000 in klasse 9001, 9002 en 9003 is SBI herindeling noodzakelijk 9000 Milieudienstverlening Afvalwaterinzameling en -behandeling 9001 Afvalwaterinzameling en -behandeling 9002 Afvalinzameling en -verwerking Afvalinzameling Afvalinzameling Afvalbehandeling Afvalbehandeling Sanering van milieuverontreiniging 9003 Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten 2004/01 In verband met herziening NACE is een herindeling van de SBI klassen 7210 en 7220 noodzakelijk. In 7210 zijn de activiteiten van systeemhuizen al naar gelang het zwaartepunt levering apparatuur dan wel levering automatiseringsdiensten ingedeeld in SBI 5184 resp Van de adviesbureaus in blijft alleen het hardware advies in 7210 softwareadvisering wordt in 7222 ingedeeld Hardware consultancy Systeemhuizen Adviesbureaus op het gebied van automatisering

9 7220 Systeemontwikkelings-, systeemanalyse-, en programmeerdiensten In 7220 is een onderscheid gemaakt tussen ontwikklen van standaard en maatwerk software. Verder wordt het uitgeven van standaard software, voorheen SBI 2215 hier ingedeeld 7221 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaard software 7222 Ontwikkelen en produceren van maatwerk software; softwareconsultancy

Beschrijving volledig zorgterrein

Beschrijving volledig zorgterrein 06 Beschrijving volledig zorgterrein Drs. J.M. Smit Publicatiedatum CBS-website: 17 december 2007 Voorburg/Heerlen Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Arbeidsmarktstromen in de OAZW 3 sector Zorg en WJK

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Arbeidsmarktstromen in de OAZW 3 sector Zorg en WJK Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Arbeidsmarktstromen in de OAZW 3 sector Zorg en WJK Arbeidsmarktstromen in de sector Zorg en WJK Een analyse op basis van het Sociaal Statistisch Bestand

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Toerisme gemeente Maastricht Analyse toeristische kerncijfers en toeristisch bezoekcijfers

Toerisme gemeente Maastricht Analyse toeristische kerncijfers en toeristisch bezoekcijfers Toerisme gemeente Maastricht Analyse toeristische kerncijfers 2009-2015 en toeristisch bezoekcijfers Rapportage in opdracht van: Gemeente Maastricht Juni 2016 Projectnummer 16.037 ZKA Consultants Biesbosweg

Nadere informatie

BAANZEKERHEID IN DE ZORGSECTOR 2004

BAANZEKERHEID IN DE ZORGSECTOR 2004 AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM BAANZEKERHEID IN DE ZORGSECTOR 2004 Onderzoek op basis van de Zorgloonwijzer in opdracht van de ABVAKABO FNV Kea Tijdens, AIAS,

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Quickscan naar de relevante geluidruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht

Quickscan naar de relevante geluidruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 23 juni 2009 Kenmerk N001-4641958HDI-ege-V01-NL Quickscan naar de relevante geluidruimte van bedrijven rondom plangebied Amazonedreef te Utrecht 1 Inleiding

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie DECEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Zorgeconomie 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

sectorfoto 2012 Machines en werktuigen

sectorfoto 2012 Machines en werktuigen sectorfoto 2012 Machines en werktuigen Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 46 Beschrijving Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen

Nadere informatie

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 SBI-CODE SBI-1993 SBI-2008 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 22 58-221 581 Uitgeverijen

Nadere informatie

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 31 Bijlage 1: Fasering Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 32 Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 33 Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen Ontwerp Bestemmingsplan Snellerpoort Regels SBICODE

Nadere informatie

In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van

In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van Economie van de provincie Utrecht Duurzaamheidseconomie FAcTsheet In opdracht van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van Koophandel Midden- heeft TNO onderzoek verricht naar de belangrijke en

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet

pagina 1 van 8 Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet pagina 1 van 8 10-7- Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Perioden april Bedrijfsactiviteiten (SBI93) % Ontwikkeling omzet mei juni Verwachte ontwikkeling omzet april

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 SECTOR MACHINES EN WERKTUIGEN

SECTORFOTO 2014 SECTOR MACHINES EN WERKTUIGEN SECTORFOTO 2014 SECTOR MACHINES EN WERKTUIGEN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 46 Beschrijving Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bijlage 1 Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Uitoefening van (para)medische

Nadere informatie

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Maatschappelijke dienstverlener Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Wettelijke gemeentelijke taak Type verantwoordelijkheid gemeenten Wet uitvoering ONDERWIJS Voor- en vroegschoolse

Nadere informatie

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten EN 22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B 2223 A Grafische

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. kl. n.e.g.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water 2 bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water " (vastgesteld) Regels bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water" (vastgesteld) 3 4 bestemmingsplan

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

Bijlagen bij planregels

Bijlagen bij planregels Bijlagen bij planregels GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE Bijlage 1. Toegestane bedrijven SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Bestemmingsplan Malburgse Sluis

Bestemmingsplan Malburgse Sluis Bestemmingsplan Malburgse Sluis Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Malburgse Sluis" (onherroep elijk) Bijlage bij voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Snelle groeiers in de topsectoren

Snelle groeiers in de topsectoren M201201 Snelle groeiers in de topsectoren Arjan Ruis Wim Verhoeven Zoetermeer, januari 2012 Snelle groeiers in de topsectoren Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 tuinbouw: 0112 1 - bedrijfsgebouwen 2 1 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Nadere informatie

Inventarisatie Economische Data. Zorg. dr. J. van der Linden

Inventarisatie Economische Data. Zorg. dr. J. van der Linden Inventarisatie Economische Data Zorg dr. J. van der Linden Zoetermeer, 31 januari 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Hoe ziet de toerist Maastricht? Analyse toeristische kerncijfers Maastricht 2008-2012 en imago-onderzoek

Hoe ziet de toerist Maastricht? Analyse toeristische kerncijfers Maastricht 2008-2012 en imago-onderzoek Hoe ziet de toerist Maastricht? Analyse toeristische kerncijfers Maastricht 2008-2012 en imago-onderzoek Rapportage in opdracht van: Gemeente Maastricht Juli 2013 Projectnummer 12.131 ZKA Consultants &

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 008 1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken: 155 105 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

7.5 De Zorgmodule Afbakening Indeling naar functies

7.5 De Zorgmodule Afbakening Indeling naar functies 7.5 De Zorgmodule Een recente ontwikkeling op het gebied van de Nationale rekeningenmodules is de samenstelling van een zorgmodule. Het doel van de zorgmodule is, uitgaande van de bestaande institutionele

Nadere informatie

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 Baan 13 Kaatsheuvel bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel Inhoudsopgave bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 2 bestemmingsplan "Baan 13 Kaatsheuvel" (concept) bestemmingsplan

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten toegespitst op de lokale situatie De locatie Graafstaete is bedoeld voor de vestiging van bedrijven uit de lichtere categorieën

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

De inwerkingtreding van bovenstaande uitbreidingen zal op basis van geleidelijkheid plaatsvinden en is afhankelijk van de politieke besluitvorming.

De inwerkingtreding van bovenstaande uitbreidingen zal op basis van geleidelijkheid plaatsvinden en is afhankelijk van de politieke besluitvorming. het rookverbod informatieblad 21 / 8 april 2003 Tabakswet Sinds 1 januari 1990 is de Tabakswet en het uitvoeringsbesluit van de Tabakswet Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten van kracht.

Nadere informatie

BEANTWOORDING VRAGEN RAADSVERGADERINGEN

BEANTWOORDING VRAGEN RAADSVERGADERINGEN BEANTWOORDING VRAGEN RAADSVERGADERINGEN Aan de raad Vergadering: Besluitvormende raadsvergadering Datum vergadering : 19 april 2016 Toezegging wethouder Koedoot na intrekken motie door de fractie van Gemeentebelangen

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat.

Nadere informatie

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten (Tekst geldend op: 02 11 2014) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer:

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

De Belgische Machinebouw- en. Mechatronicasector

De Belgische Machinebouw- en. Mechatronicasector De Belgische Machinebouw- en Mechatronicasector Rapport samengesteld door: Daan Oerlemans Tom Vansteenkiste November 2014 Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus

Nadere informatie

Staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Schuddebeurs

Staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Schuddebeurs De Staat van bedrijfsactiviteiten is opgesteld op basis van de uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gaat uit van activiteiten, gerangschikt naar

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring voor registratienummer: C 013. DEKRA Certification B.V.

Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring voor registratienummer: C 013. DEKRA Certification B.V. Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Hoofdkantoor ISO 9001:2008 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar

Nadere informatie

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan Boerhaave-Sylvius van de gemeente Leiden Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

Bijlagen bij de voorschriften

Bijlagen bij de voorschriften Bijlagen bij de voorschriften Inhoud. Bijlage 1.1. Fotoreportage monumenten en karakteristieke bebouwing Bijlage 1.2. Overzicht monumenten en karakteristieke bebouwing Bijlage 2. Lijst van bedrijfstypen

Nadere informatie

Workshop Relatiedatabase HET Instrument 2010

Workshop Relatiedatabase HET Instrument 2010 Workshop Relatiedatabase HET Instrument mei Cendris De expertises van Cendris Als deelexpertise en geïntegreerd als totaaloplossing Klant contact informatie Behoeften & gedrag Klantcontact Data kwaliteit

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

1c. Bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250m²;

1c. Bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250m²; STAAT VAN HORECA-ACTIVITEITEN Categorie 1 lichte horeca Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 1a. Aan de (detailhandels)functie verwante horeca - automatiek; - broodjeszaak;

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

B i j l a g e n L i j s t m e t a a n v a a r d b a r e v o r m e n v a n a a n h u i s v erbonden b e d r i j v i g h ei d Aan huis verbonden beroepen Accountant Belastingconsulent Psycholoog

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) SBI-code SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 011, 01, 013 Akkerbouw en fruitteelt

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Beschikbaarheid BiZ-rapporten

Beschikbaarheid BiZ-rapporten Beschikbaarheid BiZ-rapporten Versie: 8 SRA- in Zicht Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E biz@sra.nl I www.sra.nl/biz Inhoudsopgave 1 Advisering, onderzoek en overige specialistische

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 31) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten Inleiding Voornaamste criterium voor het al dan niet toelaten van bedrijfsactiviteiten is dat bedrijven qua omvang en aard passen binnen de kern, geen onevenredige

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Jaarbericht 2014 Over de sector Toerisme en Recreatie Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014 1 Introductie Deze publicatie gaat over de Toerisme

Nadere informatie

Bijlage 2. Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 2. Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009). Categorale bedrijfsindeling

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 011, 012, 013, 0112 016 0 Tuinbouw: 0112 011, 012, 013 1 bedrijfsgebouwen 2

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van [datum], [kenmerk];

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van [datum], [kenmerk]; Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Regels 2 Bestemmingsplan "Merwedestraat en omgeving" (onherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlagen bij de voorschriften SBI OMSCHRIJVING AFSTAND CAT 15 VERVAARDIGING

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017 KvK-Bedrijvendynamiek Eerste drie kwartalen Oktober Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek starters en stoppers per maand 3. Segmenten zzp, parttime zzp en mkb 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn > HELPENDE ZORG & WELZIJN > PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH

Nadere informatie