Evaluatie en herijking evenementenbeleid. Gemeente Venlo en BMC 22 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie en herijking evenementenbeleid. Gemeente Venlo en BMC 22 april 2015"

Transcriptie

1 Evaluatie en herijking evenementenbeleid Gemeente Venlo en BMC 22 april 2015

2 Welkom door Wethouder Vera Tax Aanleiding en doel evaluatie en herijking Voorstellen Werkgroep Evenementen

3 Evaluatie en herijking evenementenbeleid BMC-team Planning: Tweede bijeenkomst: 21 mei (19.00 uur) Vóór 1 juni: nieuwe beleid gereed Juni: beeldvormende raadsvergadering September 2015: besluitvormende raadsvergadering

4 Input belanghebbenden 1e bijeenkomst (22 april): Uitkomsten enquête Koppeling Cultuurbeleid Werksessies: ideeën van belanghebbenden 2e bijeenkomst (21 mei): Naar een nieuw evenementenbeleid Inspiratie opdoen: voorbeelden van elders Werksessies

5 Terugblik 2007: evenementenbeleid 2010: tussenstand/herijking: Evenementenmanager en -coördinator Evenementenmonitor/dashboard Verbetering evenemententerreinen Evenementenbudget 20 evenementen: versterking imago, sociale cohesie en cultuur

6 Respondenten enquête Stakeholders (21): beeldbepalende evenementen Sociale evenementen (78-20): gericht op sociale cohesie Intern (24): gem., politie/brandweer, GHOR Ondernemers (42): vnl. winkeliers (Voornamelijk) horeca (13)

7 Respondenten beeldbepalende evenementen Rol respondenten (meerdere antwoorden mogelijk) (stakeholders) 4% 8% Evenementenorganisator Horecaondernemer Culturele instelling 88% n=21 (overgrote deel heeft te maken met evenementenvergunning); 24 antwoorden

8 Stakeholders (respondenten beeldbepalende evenementen) Stereo Sunday Asperge Fiets Vierdaagse Diverse kermissen Ruis Festival Ouverture Venlo on Ice Passiespelen Tegelen Venloop Venlo Stormt Texfree Festival Berden Voorjaarsloop Scrooge Festival Boetegewoene Boetezitting Geulpop Zomerparkfeest Lekker Venlo Limburgs Leed Zoks Festival Kasteeltuinen Arcen VVV-Venlo (20 van de 30)

9 Respondenten sociale evenementen en intern Rol respondenten sociale evenementen (meerdere antwoorden mogelijk) Rol van interne respondenten (1 antwoord mogelijk) 26% 74% Evenementenorganisator Overig 75% 12% 13% Brandweer Poli?e Overig n=78 (ruim de helft heeft te maken met evenementenvergunning); 82 antwoorden; NB Deel van de vragen is door 20 respondenten beantwoord. n=24 (overig: ambtenaren en bestuur gemeente en GHOR); 24 antwoorden

10 Respondenten ondernemers (vnl. winkeliers) en horeca Rol respondenten ondernemers (excl. horeca) Rol respondenten horeca 0% 0% 0% 2% 2% Evenementenorganisator 6% 6% horecaonderneming Horeca ondernemer Winkelier 13% organistor evementen 96% Toeleverancier Culturele instelling Sportorganisa?e 75% Winkel/ winkeliersvereniging overig n=42 43 antwoorden; overgrote deel organiseert geen evenement n=13 16 antwoorden

11 Vragen op verschillende niveaus Visie (strategisch niveau): Doelstelling Thema s en nieuwe ideeën Subsidies, fondsen en financieringsvormen Samenwerking (tactisch niveau): Centrale promotie: website, kalender Evenementenmanager Samenwerking (onderling & met anderen) Facilitair (operationeel niveau): Vergunningen en veiligheid Implementatie systemen Visie Samenwerking Facilitaire zaken

12 Uitkomsten strategisch (visie) Stakeholders: grote affiniteit met imago (44%), sociale cohesie is goede 2 e (35%) Winkeliers en horeca: grootste deel kiest voor imago Bekendheid met beleid niet groot Voorwaarden subsidiebeleid kunnen duidelijker

13 Uitkomsten tactisch (samenwerking) Positief (stakeholders): gezamenlijke promotie, monitor, evenementenkalender, inzet evenementenmanager Verbeterpunt: samenwerking (onderling, met ondernemers, horeca en met instellingen)

14 Uitkomsten facilitair Positief (stakeholders): contact en informatie evenementen coördinator, (vergunningen/meldingen), facilitaire ondersteuning en evenementenlocaties Neutraal (stakeholders): termijn vergunning/melding Lang/te lang (41%): sociale evenementen

15 Overzicht ideeën enquête Stakeholders Denktank uit sector instellen Denk groot (Nijmeegse 4Daagse) Risico s subsidiëren Promotie: led-walls en Collectieve inkoopregeling Terrassenbeleid aanpassen Afstemming intern gemeente optimaliseren Intern Ruimte voor vernieuwing (fonds) Bij start ondersteunen, na 2 jr. op eigen benen Meer halen uit samenwerking (tussen evenementenorganisatoren onderling en met horeca en ondernemers) Sociale evenementen Samenwerken en kennis delen (platform) Onderling samenwerken = kosten besparen Meer aandacht voor stadsdelen Ook kleinere evenementen subsidiëren Gebruik structuur verenigingen Faciliteren i.p.v. subsidie (vrij parkeren) Permanente vergunning, meer spontaniteit Ondernemers Wie profiteert, moet meebetalen Laat kleintjes samenwerken: meer effect (+ selectiever zijn) Overleg en evalueer met ondernemers/ horeca (verplicht het desnoods) Kortere termijnen: ruimte voor spontaniteit Gelijke regels (sociale hygiëne ed.)

16 Gemeenschappelijke belangen Denktank sector, kennisplatform, collectieve inkoop Samenwerking met horeca, winkeliers en instellingen: bestaand event of gezamenlijk thema (4Daagsefeesten, landelijke events, Rotterdam, Mode Biënnale) Nieuwe promotie (led walls) Evenementenmonitor

17 Keuzes maken Wat willen we in 4 jaar bereiken (meetbaar)? Welke thema s? Inzet middelen? Groot/klein; startend/gevestigd; centrum/ stadsdelen? Wie draagt bij (fonds, precario, terrassen beleid)? Samenwerking: relatie met cultuurbeleid

18 Cultuurbeleid Eens in de 4 jaar nieuw cultuurbeleid Cocreatie met culturele veld Compact & concreet Concept 30 april in Raadscie / VOC Besluitvorming: mei juni

19 Cultuurbeleid Focus, samenhang en samenwerking Inhoud: gezamenlijke agenda van 5 speerpunten Organisatie: VOC wordt Cultuur Platform Venlo (CPV) Geld: bundelen budgetten in Cultuurfonds Venlo

20 Cultuurbeleid Inhoud Gezamenlijke agenda van 5 speerpunten: Horizontale programmering Cultuureducatie basisonderwijs Cultuur in de Wijk Collectieve promotie & marketing Regionalisering

21 Cultuurbeleid Organisatie Kerngroep Horizontale programmering Cultuureducatie BO Cultuur in de Wijk Collectieve Promotie & Marketing Regionalisering Cultuurfonds Venlo

22 Cultuurbeleid Geld Cultuurfonds Venlo: Bijdrage grote instellingen 1% subsidie: ,- Matching gemeente: ,- Matching particuliere fondsen? Budget in te zetten voor projecten 5 speerpunten Kerngroep CPV wijst toe (jaarprogramma s) Aanhaken bij instelling? PBCF? Of: CPV + fonds = Cultuur Coöperatie Venlo?

23 Deelsessies: uur Visie (strategisch niveau): Thema s Middelen Samenwerking (tactisch niveau): Centrale promotie: website, kalender Samenwerking onderling: platform, programma Samenwerking in met horeca, winkeliers, instellingen Facilitair (operationeel niveau) Vergunningen Faciliteiten Visie Samenwerking Facilitaire zaken

24 Deelsessies: visie Vraag 1 Visie Welke thema s zijn voor Venlo en het uitdragen van het Verhaal van Venlo het meest interessant? Visie Uw top 3? Vraag 2 Visie Hoe kan de visie vertaald worden naar financieel draagvlak in de stad (subsidies, ondernemingsfonds, fonds precario evenementen etc.)? Uw top 3?

25 Deelsessies: samenwerking en facilitaire zaken Vraag 3 Samenwerking Welke prioriteiten stelt u ten aanzien van onderlinge samenwerking t.b.v. promotie, evenementenaanbod c.q. programma en praktische zaken, al dan niet gefaciliteerd door gemeente? Uw top 3? Vraag 4 Facilitaire zaken Welke prioriteiten stelt u m.b.t. facilitaire zaken? Uw top 3? Samenwerking Facilitaire zaken

26 Uitkomsten (visie, thema s) Top 3 Stakeholders (evenementenorganisatoren binnenstad) Venlo evenementenstad (participatie, vrijwilligers) Verbinding leggen met gemeentelijke Visie en ambitie Top 3 Stakeholders (evenementenorganisatoren stadsdelen) Themaweken (Japanweek bijvoorbeeld) Eigen identiteit (sfeer voor bewoners) Inbedding in de lokale infra (scholen, vrijwilligers, verenigingen, gemeenschapshuis, cultureel centrum, buurthuis, lokaliteit) Top 3 Intern De Maas (Mater Mosa internationaal) Sportevenementen Duitste stad van Nederland Top 3 Ondernemers Investeren in bestaande evenementen; kwaliteit voor kwantiteit Streekproducten/food als rode draad voor opwaarderen bestaande evenementen Bestaande kleinschalige evenementen samenvoegen (zie ook nr. 2)

27 Uitkomsten (visie, financieel) Top 3 Stakeholders (evenementenorganisatoren binnenstad) Ongelijke gevallen ongelijk behandelen; keuzes maken en focus aanbrengen op basis van heldere kaders Inbedden in andere beleidsvelden Ondernemers meenemen in organisatie Top 3 Stakeholders (evenementenorganisatoren stadsdelen) Nieuw niet ten koste van bestaand Laat evenementen zien, welke andere subsidiemogelijkheden te zijn (cultuur, sociaal etc.) Garantstelling voor (vernieuwde) evenementen Top 3 Intern Subsidieverlening onder voorwaarden (preventie, cradle to cradle, thema s) Alleen risico s afdekken (garantiestelling) Venlonaerke 2.0/stoffelijke blijk van waardering Top 3 Ondernemers Meer samenwerking = kostenbesparing Investeer in betrokkenheid omwonenden, ondernemers; ons festival!. Financieringsmodel: bijdrage ondernemer koppelen aan winst van het evenement

28 Uitkomsten (samenwerking) Top 3 Stakeholders (evenementenorganisatoren binnenstad) Noodfonds Gezamenlijke inkoop (energie) Collectieve marketing Top 3 Intern Initiëren/faciliteren evenementenplatform Samenwerking met burgers/betrekken bij organisatie (participatie stimuleren) Inzet monitoring Top 3 Stakeholders (evenementenorganisatoren stadsdelen) Sessies heel goed om kennis uit te wisselen (jaarlijkse evenementendag); speeddaten voor evenementenorganisatoren (Venlo Partners); ook horeca, winkeliers en winkeliersverenigingen er bij betrekken Bij elkaar gaan kijken Waardeer euregionale samenwerking Top 3 Ondernemers Collectieve promotie & marketing Betere informatie-uitwisseling tussen alle spelers in het evenementenveld E.e.a. te beleggen bij Venlo Partners

29 Uitkomsten (facilitaire zaken) Top 3 Stakeholders (evenementenorganisatoren binnenstad) Maatwerk Loslaten in vertrouwen Reinigen Top 3 Intern Flexibiliteit cat. B evenementen Kennis driehoek capaciteit evenementenlocaties (vraag en aanbod) Onderlinge afstemming binnen de gemeente Top 3 Stakeholders (evenementenorganisatoren stadsdelen) Neveneffecten: daarvoor moet je terecht kunnen bij de gemeente (bijvoorbeeld parkeerproblemen); vooral voor kennis, die is niet aanwezig bij vrijwilligers Materiaal: moeten gehaald worden (graag ondersteuning) Planning materiaal: graag meedenken Top 3 Ondernemers Betere informatievoorziening aan ondernemers en omwonenden voorafgaand aan evenement

30 Bedankt voor uw input!

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling

Nadere informatie

PRODUCTEN EN RESULTATEN 10 Ambitieniveau 11 Uitwerking in producten 11 PLANNING 34

PRODUCTEN EN RESULTATEN 10 Ambitieniveau 11 Uitwerking in producten 11 PLANNING 34 PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 T/M 5 JULI 2015 INLEIDING 4 Acquisitie Grand Départ Tour de France Utrecht 5 Voorbereiding 5 Opdrachtformulering 7 PRODUCTEN EN RESULTATEN 10 Ambitieniveau 11 Uitwerking in

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR

PR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR en ouderbetrokkenheid Opzet voor de Griftschool 2013 e.v. vanuit de MR Inleiding Binnen de MR wordt al geruime tijd veel gesproken over ouderbetrokkenheid en de ouder als ambassadeur van de Griftschool.

Nadere informatie

welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma

welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma 1. INTRO 1.1 Status notitie Versterken van het toeristisch toplandschap is één van de vier strategische doelen van Apeldoorn. Wij willen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018

Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 9 februari 2015 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Economie 2 Inhoud Inleiding......3 1. Ambitie [WAT WILLEN WE EN WAAROM?]...4 1.1. Den Haag

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur

Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur Vijf actiepunten Januari 2013 Tobias de Groot Vijf actiepunten In december is een belangrijk deel van de nota zichtbaar geworden; de verdeling van

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Auteurs Jeroen Hoyng en Iwan de Jong Voorwoord BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. In tal van gemeenten zien we, mede

Nadere informatie