Vattenfall focust zich de komende jaren op vijf strategische gebieden: 2. Handhaving van een sterke en winstgevende positie in Scandinavië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vattenfall focust zich de komende jaren op vijf strategische gebieden: 2. Handhaving van een sterke en winstgevende positie in Scandinavië"

Transcriptie

1 Wegwijs bij Vattenfall/Nuon Over Vattenfall Vattenfall is voor 100 procent eigendom van de Zweedse staat en is binnen Europa een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent. De visie van Vattenfall luidt: Het ontwikkelen van een duurzame en gevarieerd Europese energieportfolio met een hogere winstgevendheid en aanzienlijk groeipotentieel voor de lange termijn. Vattenfall wil daarmee tot de koplopers behoren op het gebied van de ontwikkeling van een duurzame energieproductie. Strategische richting Vattenfall focust zich de komende jaren op vijf strategische gebieden: 1. Verdere groei in duurzame energie 2. Handhaving van een sterke en winstgevende positie in Scandinavië 3. Extra maatregelen voor verlaging van de CO 2 -uitstoot van de organisatie 4. Bij klanten een reputatie opbouwen als Smart Energy Enabler 5. Verscherp focus op Operational Excellence en verlaag kosten Nuon werd in 2009 overgenomen door Vattenfall. Je bent in dienst van de juridische eenheid N.V. Nuon Energy. Waar dat van toepassing is, gebruiken we in dit document de aanduiding Nuon. Vattenfall heeft drie kernwaarden: Safety, Performance en Cooperation. Safety betekent dat we de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, aannemers en de maatschappij serieus nemen. Alle werkzaamheden moeten op een veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd. We doen continu onze uiterste best om letsel en uitval door ziekte te voorkomen. We proberen het bewustzijn van en de kennis over veiligheid en veilig gedrag te verhogen. Onze productielocaties moeten een hoog niveau van procesveiligheid aanhouden, van ontwerpstadium tot uitvoering. Performance betekent dat we vol enthousiasme onze doelstellingen nastreven, terwijl we ons gedragen volgens onze kernwaarden. Het is vanzelfsprekend onze uiterste best te doen en onze acties continu te evalueren om te kunnen verbeteren. Tijdens onze voortgang garanderen we uitmuntendheid in prestaties om onze strategische doelstelling te kunnen realiseren. We doen wat we zeggen en we komen onze beloften na. Cooperation betekent dat we elkaar vertrouwen en dat we samenwerken om onze doelstellingen te realiseren en onze visie te verwezenlijken. We streven een samenwerking na waarin we elkaar beter leren kennen, nadenken, reageren en kennis delen en ervaringen tussen landen, divisies en functionele grenzen uitwisselen. Zo werken we ook samen met onze externe stakeholders. 1 Vattenfall Intranet is een intranet van en voor alle medewerkers van NV Nuon Energy

2 Deze kernwaarden maken deel uit van onze performance-cultuur en je zult ze regelmatig tegenkomen. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/Cultuur en Waarden/Kernwaarden De Bedrijfs-CAO: afspraken over beloning binnen Nuon In de CAO Plb vind je de overkoepelende afspraken tussen werkgeversvereniging WENb en de vakbonden. Die gelden voor de gehele sector van Productie en Leveringsbedrijven. Aanvullende afspraken over beloning die alleen voor Nuon gelden, zijn vastgelegd in de zogenoemde Bedrijfs-CAO. De Bedrijfs-CAO wordt met de vakbonden overeengekomen. Hierin vind je bijvoorbeeld de Nuon-salarisschalen. Aan iedere salarisschaal is een aanvang- en maximum salarisbedrag gekoppeld. Hiertussen is elk salarisbedrag mogelijk. De bedragen worden aangepast aan de afspraken die je maakt in de algemene salarisrondes uit de CAOonderhandelingen. Voor de salarisschalen gelden bepaalde ontwikkelingspercentages. Die gelden afhankelijk van jouw functioneren. Wanneer jouw functie is ingedeeld in een van de salarisschalen één tot en met acht, kun je in aanmerking komen voor een overwerkvergoeding. Voor wacht- & storingsdiensten en ploegendiensten gelden aparte vergoedingen. Functiecontracten hebben naast het vaste salaris ook een variabel salarisbestanddeel. Dit wordt uitbetaald als je de resultaatsafspraken realiseert die je vooraf hebt gemaakt. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/HR Gids/Arbeidsvoorwaarden/CAO en Bedrijfs-CAO De Bedrijfsregelingen: secundaire arbeidsvoorwaarden naast je salaris Nuon hanteert een aantrekkelijk en eigentijds aanbod van secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze staan beschreven in de Bedrijfsregelingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Reizen naar, van en voor het werk bij Nuon 1. privé: een pakket regelingen met betrekking tot het woon-werkverkeer met eigen auto of Openbaar Vervoer (OV). Voor meer informatie over OV of het aanvragen van een NS Business Card kun je contact opnemen met de HR Servicedesk Nuon ( of tel. 12HRS, extern nummer: ); 2. zakelijk: reizen met de eigen auto, lease-auto, dienstauto of mobiliteitsbudget. Consumpties, incidentele declaraties; Werk combineren met thuis: Plaatsonafhankelijk werken; Korting op diverse verzekeringen, zoals de collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea; Korting op Nuon-producten en -diensten zoals energie, isolatie, zonnepanelen of een HRketel. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/HR Gids/ Arbeidsvoorwaarden/ Bedrijfsregelingen Flexibele arbeidsvoorwaarden geven de vrijheid om zelf te kiezen. Mijn Budget Mijn Keuze In de CAO Plb is afgesproken dat bedrijven in de sector Energie een Benefit Budget voor arbeidsvoorwaarden invoeren. Naast je brutosalaris ontvang je maandelijks een persoonlijk Budget (Mijn Budget). Mijn Budget bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden uitgedrukt in geld. Mijn Budget kun je bruto (fiscaal vriendelijk) besteden aan een aantal arbeidsvoorwaarden naar keuze. Nuon biedt jou de mogelijkheid om volgens bepaalde spelregels arbeidsvoorwaarden fiscaalvriendelijk tegen elkaar uit te ruilen of in te kopen door geld en/of bovenwettelijk verlof in te zetten. Bijvoorbeeld voor een fiets van de zaak, extra inleg in je pensioen of verlof. Je kunt zelf aan de slag met het maken van deze keuzes via Mijn Budget Mijn Keuze. Let op: Volgens Nuon-beleid mogen nieuwe medewerkers de eerste maand geen gebruik maken van Mijn Budget Mijn Keuze. De 1 e maand wordt het budget uitbetaald met het salaris. Zodra je gegevens bekend zijn in de salarisadministratie ontvang je de inloggegevens op het bij Nuon bekende adres. Je kunt dan een keuze maken voor de erop volgende maand. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/HR Gids/Arbeidsvoorwaarden/ Mijn Budget Mijn Keuze 2

3 Medewerkers delen mee in de resultaten van Nuon Nuon heeft een resultaatdelingsregeling voor medewerkers met een zogenaamd CAO-contract. Jaarlijks stellen we vast in welke mate de organisatiedoelen zijn behaald. Wanneer de uitkomst positief is, wordt een percentage van jouw vaste jaarsalaris als extra beloning aan jou uitgekeerd. Blijven de resultaten beneden de gestelde doelen, dan is er geen sprake van een uitkering in het kader van de resultaatdelingsregeling. Medewerkers met een zogenaamd functiecontract ontvangen een deel van hun salaris als variabele beloning. De hoogte van het variabele deel wordt jaarlijks bepaald op basis van business doelstellingen en individuele doelstellingen. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/HR Gids/Arbeidsvoorwaarden/Bedrijfs- CAO/Hoofdstuk 4 Resultaatdelingsregeling Pensioen en Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nuon is aangesloten bij het ABP. Als je in dienst komt van Nuon, dan begin je direct met het opbouwen van pensioen bij ABP. Nuon meldt je aan bij het ABP, daar hoef je zelf niets voor te doen. Als je pensioen van een vorige werkgever wilt meenemen, dan moet je zelf de waardeoverdracht aanvragen. Je kunt een zogenaamde IPAP-verzekering afsluiten bij Loyalis om een flinke teruggang in inkomsten bij arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Je krijgt van Nuon een tegemoetkoming in de premie. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/HR Gids/Arbeidsvoorwaaren/Pensioen Goed verzekerd aan het werk Nuon heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor al het personeel (vast en tijdelijk). Je bent hierdoor gedurende 24 uur per dag, in werk- en privé-tijd, in binnen- en buitenland verzekerd bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De premie is voor rekening van Nuon. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/HR Gids/ Arbeidsvoorwaarden /Bedrijfsregelingen/Hoofdstuk 5.2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nuon neemt een vooraanstaande positie in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nuon richt zich op drie aandachtsgebieden: verduurzaming van de energievoorziening, verantwoorde bedrijfsvoering en maatschappelijke betrokkenheid. In het bijzonder geeft Nuon aandacht aan de veiligheid van haar medewerkers en de impact van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu. Via de Nuon Foundation kunnen medewerkers zich inzetten als vrijwilliger voor maatschappelijke projecten. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/Na het werk/nuon Foundation Performance Agreement bij Nuon Nuon werkt met een evaluatiesystematiek: Performance Management Cyclus. Deze systematiek schrijft voor dat alle Nuon-medewerkers een Performance Agreement hebben. Hierin staan afspraken over de concrete businessdoelstellingen, maar ook over jouw gedrag volgens de kernwaarden en jouw persoonlijke ontwikkeling. Jaarlijks voert jouw leidinggevende in dit kader drie gesprekken met je. In het eerste gesprek (Startgesprek) bespreek je met jouw leidinggevende de businessdoelstellingen. Ook maak je afspraken over hoe jij kunt voldoen aan de competenties voor jouw functie. In het tweede gesprek wordt de voortgang van jouw functioneren vastgesteld (Mid Year-gesprek) en bespreek je op welke punten je kunt verbeteren. In het derde gesprek word je beoordeeld op jouw performance in het afgelopen jaar (End Yeargesprek). Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/Performance Management Gedragsregels voor omgang met elkaar en onze omgeving Nuon heeft een Gedragscode. Hierin staan gedragsregels waaraan je je als medewerker moet houden en normen waaraan je moet voldoen. Er is een klokkenluidersregeling voor wanneer je een ernstige onregelmatigheid binnen Vattenfall wilt rapporten en dit niet intern wilt doen. Lees meer op Vattenfall Intranet over de Gedragscode en de Klokkenluidersregeling: Werken bij Vattenfall/Cultuur en Waarden/Gedragscode 3

4 Daarnaast heeft Nuon een aantal ongewenste omgangsvormen gedefinieerd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten. Er is een klachtenprocedure en er zijn vertrouwenspersonen. Een klachtencommissie bewaakt de correcte uitvoering van de procedure. De vertrouwenspersonen zijn speciaal getraind, aan hen kun je grote misstanden melden. Lees meer op Vattenfall Intranet over ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersonen: Werken bij Vattenfall/Gezondheid & Veiligheid/Ongewenste omgangsvormen Zelf je (HR) zaken regelen Bij Nuon kun je veel zelf regelen via intranet. Bijvoorbeeld een bezoeker aanmelden of het opgeven van overwerk. Ook op het gebied van HR-zaken kun veel zelf regelen. De huidige HRselfservice-mogelijkheden zijn: e-declaraties indienen, inzien van je persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je salarisgegevens), wijzigen van gegevens, inzien 360 graden-feedback en eenvoudig intern solliciteren. Jouw persoonlijke gegevens worden in ons personeelsbeheersysteem PeopleSoft geregistreerd. Je ontvangt een met jouw inloggegevens voor PeopleSoft. Daarmee kun je zelf enkele persoonlijke gegevens veranderen en aanvullen. Bewaar deze goed! Je gebruikersnaam voor PeopleSoft bestaat uit 6 cijfers: je personeelsnummer met eventueel voorloopnullen. Tijd registeren en verlof aanvragen doe je zelf via het SAP-systeem. Managers kunnen ook zelf diverse managementrapportages uitdraaien, vacatures aanmelden en de verlofkaart van medewerkers inzien. Lees meer op Vattenfall Intranet: Tools & services/hr Selfservice Verzuimbegeleiding in één oogopslag In de brochure Verzuimbegeleiding in één oogopslag vind je alle relevante informatie over ziek en beter melden. Als je langere tijd ziek bent, geldt het verzuimprotocol. Het verzuimprotocol bepaalt dat wanneer je ziek bent, je met je leidinggevende bespreekt hoe je je herstel kunt bevorderen. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/Gezondheid & Veiligheid/Gezondheidsmanagement/Verzuim Gezond evenwicht tussen werk en gezondheid Vattenfall vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond zijn en lekker in hun vel zitten en wil haar medewerkers hier graag in ondersteunen via het een nieuw programma genaamd Vattenfall Vitality.Vattenfall Vitality is een leefstijlprogramma dat sportiviteit en gezondheid stimuleert. In het aanbod van Vattenfall Vitality zijn bijvoorbeeld fitnessabonnementen opgenomen, maar ook andere soorten sport, online leefstijlcoaching, gezonde recepten, sauna mogelijkheden, er is voor elk wat wils. Je kunt deze activiteiten met korting zelf boeken.iedere medewerker met een contract kan deelnemen aan Vattenfall Vitality. Per post ontvang je een Vattenfall Vitality Fitpas en krijg je via een persoonlijke code toegang krijgt tot de beveiligde website Vattenfall Vitality Fitpas.Via deze website kan je vervolgens onder andere met korting sporten bij meer dan sportaanbieders verspreid in Nederland en profiteren van gezonde informatie en ontspannende aanbiedingen. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/Gezondheid & Veiligheid/Gezondheidsmanagement/Preventie Na(ast) het werk Bij Nuon is een personeelsvereniging actief, die het hele jaar door activiteiten organiseert. Denk aan binnen- en buitenlandse reizen, sportdagen, lokale evenementen, een sinterklaasfeest en een kerstbijeenkomst. Ook is een aantal netwerken actief. Megawatt richt zich op alle jongeren binnen Nuon om met en van elkaar te leren tijdens informatieve bijeenkomsten en excursies; 4

5 De Nuon Foundation is het platform van vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk en wordt door Nuon ondersteund; Bedrijfshockey in competitieverband wordt georganiseerd door Nuon-medewerkers; WINergy staat voor Women In Nuon en is het interne netwerk van vrouwen binnen Nuon. Voltage is een netwerk dat in het leven is geroepen om stagiairs/afstudeerders met elkaar in contact te brengen en uitwisseling onderling te faciliteren. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/Na het werk Educatie Bij Nuon draag je zelf de verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen. Samen met je leidinggevende en/of HR Business Partner bepaal je of en welke trainingen of opleidingen je kunt volgen om je verder te ontwikkelen. In de Trainingscatalogus vind je het volledige aanbod van de opleidingen en trainingen. Je kunt hierin eenvoudig zoeken naar een geschikte opleiding. Het zoeken is mogelijk op zowel onderwerp als op competentie. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/Loopbaan/Ontwikkelen Loopbaan binnen Nuon Vrijwel alle werving- en selectietaken zijn ondergebracht bij de afdeling Recruitment. De vaste vacatures (en ook veel tijdelijke) worden eerst intern gepubliceerd in een vacaturebank. Nuon wil graag kennis behouden door jou de mogelijkheid te bieden intern door te stromen. Lees meer op Vattenfall Intranet: Werken bij Vattenfall/Loopbaan/Werven Nuon in het nieuws Nuon is een bekend merk in Nederland en is daarom vaak in het nieuws. Als medewerker van Nuon kun je benaderd worden door de pers. Hierbij geldt dat alle contacten met de pers namens de héle onderneming worden onderhouden door de woordvoerders van de afdeling Mediarelaties. Reageer niet zelf als een journalist je aanspreekt, maar verwijs altijd door naar Mediarelaties. En heb je een idee voor publiciteit, bel ook dan met Mediarelaties. Zij adviseren je graag over de mogelijkheden. Mediarelaties is te bereiken via telefoonnummer: of Interne Communicatie: wat speelt er binnen Vattenfall? De voornaamste bron van informatie is het (team)overleg met je leidinggevende. Daarnaast zijn er de volgende organisatiebrede communicatiemiddelen: Vattenfall Intranet: homepage voor het dagelijkse nieuws/het intranet voor alle medewerkers van Vattenfall Vattenfall Magazine: het personeelsblad voor alle medewerkers van Vattenfall. Bereikbaar zijn voor je nieuwe collega s Op Vattenfall Intranet staat een telefoonboek om de bereikbaarheid van collega s onderling te stimuleren. Een aantal gegevens kun je zelf wijzigen via de telefoongids. Je kunt bijvoorbeeld gebouw (neighbourhood) en kamernummer (verdieping) van je werkplek invullen. 5

Personeelsinformatie. Werken in het Martini Ziekenhuis. Werken in het Martini Ziekenhuis 1

Personeelsinformatie. Werken in het Martini Ziekenhuis. Werken in het Martini Ziekenhuis 1 Personeelsinformatie Werken in het Martini Ziekenhuis Werken in het Martini Ziekenhuis 1 Werken in het Martini Ziekenhuis Inleiding Van harte welkom als nieuwe medewerker in het Martini Ziekenhuis, een

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor medewerkers van ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

SIGbericht. Nummer 83 november 2014

SIGbericht. Nummer 83 november 2014 SIGbericht Nummer 83 november 2014 Uitgave van de stichting SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking Postbus 101, 1940 AC Beverwijk Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel. 0251

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat.

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Stichting Metro Pensioenfonds Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Inleiding Je neemt deel aan de pensioenregeling van je werkgever, Metro Cash & Carry Nederland B.V. (of één van de andere aangesloten

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie