Opleidingsinstituut DJI AANBOD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsinstituut DJI AANBOD"

Transcriptie

1 Opleidingsinstituut Waar sta jij? sinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI DJI? Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI AANBOD 2013 Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? tituut DJI Opleidingsinstituut DJI

2

3

4 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN

5 Opleidingsinstituut DJI Aanbod

6 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN

7 11 Welkom De kwaliteit van onze diensten Functiescholing instroom 20 mbo 2 Basisberoepsopleiding Bewaarder 22 Verkorte Basisberoepsopleiding Bewaarder 23 mbo 2 Beveiliger 24 Basisberoepsopleiding Detentietoezichthouder 25 mbo 2 Basisberoepsopleiding Medewerker Magazijn 26 mbo 3 Basisberoepsopleiding Beheerder Magazijn 28 mbo 3 Basisberoepsopleiding Penitentiair Inrichtingswerker 30 mbo 3 Medewerker Maatschappelijke Zorg 31 mbo 3 Basisberoepsopleiding Medewerker Arbeid 33 mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Jeugd 35 mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Zorg 37 Basisberoepsopleiding Medewerker Bureau Selectie en Detentiebegeleiding 39 Basisberoepsopleiding Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening 41 Algemene Penitentiaire Oriëntatie Functiescholing doorstroom 44 mbo 3 Applicatie van Bewaarder naar Penitentiair Inrichtingswerker 46 mbo 3 Coördinator Beveiliging 47 mbo 3 Van Detentietoezichthouder naar Wachtcommandant of Penitentiair Inrichtingswerker 49 mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 50 mbo 4 Verpleegkunde 51 Bedrijfsorganisatie Arbeid Functiescholing overig 55 Buitengewoon Opsporingsambtenaar 56 Praktijkbegeleider mbo 2 Beveiliger 57 Praktijkbegeleider mbo 3 MMZ/ mbo 4 PBSD 58 Modulair cursuspakket Directiesecretaris 59 Personeelsinzet op maat 5

8 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN Zorg 63 Modulair cursuspakket Zorg Behandel Inrichtingswerkers 64 Modulair cursuspakket forensische psychiatrie 66 Modulair cursuspakket medewerker Extra Zorg Voorziening 67 Omgaan met zelfdestructiviteit (suïcide en automutilatie) 68 Culturele en etnische diversiteit 69 Gecertificeerd modulair cursuspakket Verpleegkundigen 71 Maatwerk Zorg Begeleiding en communicatie 74 Motiverende Bejegening 75 Motiverende Gespreksvoering 76 Teamontwikkeling 78 Individuele coaching/ coaching on the job 79 MoBe coach 80 Persoonlijke effectiviteit 81 Mentorschap gedetineerde 82 Schriftelijke communicatie/ Rapporteren 83 Mentorrapportage 84 Sterk seniorschap 85 Train de trainer: Kies Voor Verandering (KVV) 87 Verbal judo 88 Conflictmanagement 89 Timemanagement 90 Begeleide intervisie Advies- en presentatievaardigheden 95 Presenteren tijdens rechtszittingen 96 Klantgericht werken aan de balie of telefoon 98 Projectmanagement 99 Adviesvaardigheden 100 Presenteren met overtuigingskracht 101 Probleemanalyse 103 Integriteit 104 Dilemmatraining 6

9 105 Professionele integriteit: omgaan met beroepsrisico s 106 Lokale Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Basisopleiding 108 Lokale Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Opfristraining 111 Opvangtraining na integriteitsincidenten Recht en regelgeving 114 Strafproces- en penitentiair recht 115 Penitentiaire beginselenwet 116 Penitentiaire beginselenwet Opfriscursus 117 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 118 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Opfriscursus 119 Wettelijke kaders verpleegkundigen Veiligheid en fysieke weerbaarheid 123 Plotten in de crisisorganisatie 124 Eerste contact bij gijzeling 125 Inrichtingsonderhandelaar Basistraining 126 Inrichtingsonderhandelaar Onderhoudstraining 128 Oefenleider Basistraining 130 Oefenleider Multidisciplinair 132 Van praten tot ingrijpen 133 Omgaan met agressie en geweld 135 Omgaan met agressie en geweld - Train de trainer 136 Opvangteam Basistraining 137 Opvangteam Onderhoudstraining 138 Intern Bijstand Team 140 Intern Bijstand Team Onderhoudstraining 141 Intern Bijstand Team Groepscommandant 142 Intern Bijstand Team Groepscommandant Onderhoudstraining 144 Intern Bijstand Team - Train de trainer: ILO 145 ILO - Fysieke Weerbaarheid Bijscholing 147 ILO - Fysieke Weerbaarheid Opfriscursus 148 Omgaan met agressie en geweld - Train de trainer: ILO 149 Drugsherkenning 151 Fouilleren 152 Celinspectie 153 Basisvoorziening biometrie Basiscursus 155 Basisvoorziening biometrie Vervolgcursus 7

10 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN DNA-afname bij veroordeelden 158 DNA-afname Opfristraining 159 X-ray- en toegangscontrole 160 Sport- & Spelleider 163 Bedrijfshulpverlening 166 Bedrijfshulpverlener Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Basisopleiding Onderhoudscursus 169 Ploegleider Bedrijfshulpverlening 171 Ploegleider Bedrijfshulpverlening Onderhoudscursus 172 BHV er en Ploegleider Bedrijfshulpverlening Combi-onderhoud 173 Coördinator Bedrijfshulpverlening 175 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener 176 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Onderhoudscursus 177 Kleine blustoestellen 178 Kleine blustoestellen Onderhoudscursus 179 Beheerder brandmeldinstallatie 180 Gevaarlijke stoffen 181 Eerste hulp bij ongevallen 183 Eerste hulp bij ongevallen Onderhoud 184 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige 186 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige Onderhoudscursus Leidinggeven binnen DJI 192 Middenkaderopleiding voor potentials 194 Middenkaderopleiding voor startende leidinggevenden 196 Middenkaderopleiding voor ervaren leidinggevenden 199 Team Ontwikkel Plan 200 Multi Disciplinair Overleg 202 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 203 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 204 Detentierecht voor directieleden 205 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers 207 Crisismanagement: Basistraining, Incompany en Open inschrijving 209 Crisismanagement: Onderhoud en vervolg 211 Crisismanagement: De Droogdraai 213 Crisismanagement: De Crisismanager 215 Crisismanagement: Evaluatieverslag 217 Integriteitmanagement 219 Integriteit en het juridisch kader 8

11 221 Bijlagen 222 Stroomschema 223 Functies functieboek GW versus Functies Functiegebouw Rijk 9

12 Ik ben begonnen als Bewa en ben inmiddels doorgegroeid tot teamleider. Ik heb goede ervaringen met het OI. Het OI denkt met je mee om zo het beste aan je wensen te kunnen voldoen. Chantal Operationeel Manager Veiligheid (voorheen Teamleider Beveiliging) 10

13 Welkom Welkom bij het Opleidingsinstituut van DJI Graag doen wij u een open aanbod in de meest letterlijke zin van het woord. Waarom? - Omdat individuele opleidingsvragen van medewerkers met uiteenlopende achtergrond en werkervaring zeer divers van aard zijn. - Omdat specifieke opleidingen en trainingen van groot belang zijn om de kwaliteit en brede inzetbaarheid van het personeel te kunnen waarborgen. Wij bieden u daarom een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Van trainingen Detentierecht tot IBT. Van X-Ray screening bij toegangscontrole tot Rapportage. Korte onderhoudscursussen of trainingen op deze gebieden zijn vaak van essentieel belang om de ooit geleerde kennis en vaardigheden weer eens op te frissen. De komende jaren zal DJI behoefte hebben aan flexibele professionals die zich kunnen doorontwikkelen van de eigen functiegroep naar een andere functiegroep. In dat kader heeft het OI haar aanbod op het gebied van doorstroom in de gids overzichtelijk in beeld gebracht in de vorm van verschillende applicatiecursussen. Daarnaast wordt momenteel nog gewerkt aan diverse sectoroverschrijdende applicatietrajecten. Tevens wijs ik u graag op onze herziene, modulair opgebouwde Middenkaderopleiding. U kunt gebruik maken van ons aanbod met vastgestelde programma s of het Opleidingsinstituut een programma op maat voor uw opleidingsvraagstuk laten ontwikkelen. - Altijd op het niveau van uw doelgroep, voor zowel executieve medewerkers, als (midden)management of directie. - Allemaal praktijkgerichte opleidingen met direct effect op de werkplek en aansluitend op het actuele DJI-beleid. Steeds meer van onze opleidingen zijn gecertificeerd en in onze curricula zijn de nieuwste inzichten op uw vakgebied verwerkt. Spreekt de beknopte beschrijving van een of meer opleidingen in deze gids u aan? We informeren u graag uitgebreider. We zijn benieuwd naar uw reactie en naar uw vragen over de inhoud van ons open aanbod! U kunt ons altijd bellen op Of mail even naar: Met vriendelijke groet, Michael Kool Directeur Opleidingsinstituut DJI 11

14 12

15 De kwaliteit van onze diensten 13

16 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 2013 De kwaliteit van onze diensten Als Opleidingsinstituut DJI besteden we op verschillende wijzen aandacht aan de kwaliteit van onze diensten. Dit doen wij middels het klanttevredenheidsonderzoek Cedeo, onze eigen klant- en cursistenevaluaties, samenwerking met valide partners op verschillende specifieke terreinen zoals BHV en mbo-onderwijs en het certificeren van een deel van ons opleidingsaanbod. Cedeo-erkenning Het OI is de eerste overheidsinstelling die een Cedeo-erkenning heeft voor maatwerkopleidingen en open inschrijvingen. Deze erkenning betekent dat meer dan 80% van onze klanten de inkopers van onze bedrijfsopleidingen tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen zelf en over het voor- en natraject. De Cedeo-erkenning vormt zo een onderscheiding ten opzichte van niet-erkende instituten. Elke twee jaar moet de Cedeo-erkenning opnieuw worden aangevraagd en vindt een onderzoek plaats. Per 15 september 2012 is de Cedeo-erkenning wederom toegekend aan het Opleidingsinstituut DJI. Interne klant- en cursistenevaluatie Naast het klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo, voert het OI ten aanzien van al haar diensten ook zelf klant- en cursistenevaluaties uit. Het is voor ons namelijk van groot belang om te weten of onze diensten voldoen aan de verwachtingen van onze cursisten en opdrachtgevers. Het kan zijn dat naar aanleiding van een (tussentijdse) evaluatie de inhoud of duur van een opleiding of traject wordt aangepast, het materiaal wordt gewijzigd of voor andere werkvormen wordt gekozen om het effect op de werkvloer te optimaliseren. College van Advies De DJI-inrichtingen vormen de belangrijkste klantengroep van het OI. Om er voor te zorgen dat de inrichtingen en het OI goed op elkaar zijn aangesloten, heeft de directie van het OI periodiek overleg met het College van Advies, bestaande uit een vertegenwoordiging van vestigingsdirecteuren. In dit gremium worden actuele ontwikkelingen besproken, informatie uitgewisseld en adviezen gevraagd en gegeven. Op deze wijze kan het OI haar aanbod beter laten aansluiten op de behoeften in het veld. Certificering en samenwerkingspartners Sinds 2004 zijn onze basisberoepsopleidingen voor Bewa s, DTH ers en PIW ers mbo-gecertificeerd. Deze en andere opleidingstrajecten leveren naast de bedrijfsdiploma s landelijk erkende mbo-diploma s op, variërend van niveau 2 tot en met 4. Het mbo-palet is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ROC-partner NCVB Bedrijfsopleidingen en de kenniscentra Ecabo, Calibris en KC Handel. Ook voor het ontwikkelen, certificeren en uitvoeren van de BHV-trainingen werken we intensief samen met verschillende partners. Zo hebben we een contract met het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) voor het ontwikkelen van (DJI-)specifieke les- en leerstof en de certificering. G4S draagt zorg voor de uitvoer van de trainingen. Samen bewaken we zorgvuldig de kwaliteit zó, dat de BHV-opleidingen voor DJI-medewerkers goed aansluiten op de praktijk van DJI, met als doel de veiligheid in de inrichting verder te verbeteren. 14

17 V&VN: registratiepunten voor verpleegkundigen Het OI is door de accreditatiecommissie van het V&VN, de beroepsvereniging en belangenbehartiger voor praktijkverpleegkundigen, beoordeeld en opgenomen in het kwaliteitsregister. Dit houdt in dat alle opleidingen van het OI, afhankelijk van de duur van de opleiding, een aantal registratiepunten opleveren voor het digitale portfolio van de verpleegkundigen. De aard van de punten, zorgvraaggebonden, organisatiegebonden of professiegebonden, is afhankelijk van de inhoud van de opleiding. Accreditatie Motiverende Bejegening/ Motiverende Gespreksvoering en Verbal Judo Op het gebied van onze communicatietrainingen Motiverende Bejegening (Mobe)/ Motiverende Gespreksvoering en Verbal Judo garanderen wij kwaliteit. Zo is het OI voor de trainingen Motiverende Bejegening en Motiverende Gespreksvoering aangesloten bij het wereldwijde MINT-netwerk. Dit houdt in dat alle op Motiverende Bejegening en Motiverende Gespreksvoering ingezette trainers van het OI zijn aangesloten bij het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), of intern zijn opgeleid door de MINT-trainers van het OI. Ook vindt er jaarlijks revisie plaats. De licentie voor het verzorgen van trainingen rondom Verbal Judo in Nederland heeft het OI verkregen na accreditatie van The Verbal Judo Inc. Bemiddeling Uw resultaat is ons uitgangspunt. Ook als het gaat om een training die het OI niet uitvoert. Vaak is het wel mogelijk om u te informeren over de mogelijkheden voor dergelijke opleidingen buiten het OI. Ook daarbij willen wij u graag van dienst zijn. Wanneer u een product niet kunt terugvinden in onze gids, nodigen wij u daarom uit altijd contact op te nemen met uw accountmanager. 15

18 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN

19 Functiescholing instroom 17

20 Ik kwam binnen als beveiliger en wist al snel dat ik meer met gedetineerden wilde werken. Ik wil PIW er worden. De inkomsten afdeling is een mooie opstap. Andries Gorter (Inrichtings) beveiliger, Inkomsten (voorheen Badmeester) 18

21 FUNCTIESCHOLING INSTROOM Functiescholing is ook in 2013 een belangrijk onderdeel van het opleidingsaanbod. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen opleidingstrajecten gericht op instroom en doorstroom, gebaseerd op het functielandschap DJI. Recente DJI-ontwikkelingen zijn vertaald in het actualiseren van bestaande opleidingen of het ontwikkelen van nieuwe. Het feit dat de meeste basisopleidingen mbo-gecertificeerd zijn, biedt de medewerker ook bij eventuele uitstroom goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Nieuw in het aanbod zijn de basisopleidingen voor Medewerker en Beheerder Magazijn en de opleiding voor Verpleegkundige. Analoog aan de meeste basisopleidingen die het OI biedt, zijn ook deze trajecten mbo-gecertificeerd, waarbij de mbo-opdrachten zoveel mogelijk worden afgestemd op de DJI-praktijk. Verder zijn de opleidingen Train de trainer KVV (Kies voor Verandering) en BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) nieuw opgenomen in het aanbod. De opleiding voor Medewerker Arbeid is volledig aangepast aan de eisen van MPA. Zo is in de module Bedrijfsorganisatie Arbeid het landelijk erkende VOL VCA opgenomen en is het onderdeel Werkbegeleiding Gedetineerden toegevoegd. In 2012 is in het mbo-onderwijs de term competentiegericht vervangen door beroepsgericht. Verder zijn er vanuit het ministerie van OCW nadere eisen gesteld aan de algemeen vormende vakken die in een mbo-opleiding moeten zijn opgenomen. Deze aanvullende eisen zijn er de oorzaak van dat het aantal dagen dat in deze gids voor een bepaalde opleiding is aangegeven, onder voorbehoud is. Voor alle mbotrajecten geldt dat de Wet Vermindering Afdracht loonheffing (WVA) van toepassing is. 19

22 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 2013 mbo 2 Basisberoepsopleiding Bewaarder (Bewa) Voor nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers U draagt bij aan de veiligheid in de inrichting en zorgt ervoor dat veiligheidsvoorschriften en beveiligingsmaatregelen worden nageleefd. In de opleiding krijgt u handvatten om deze taken optimaal uit te voeren. Direct na indiensttreding begint u met de opleiding. Afwisselend volgt u lessen en brengt u het geleerde in praktijk op de werkvloer, onder begeleiding van uw praktijkbegeleider. Naast specifieke DJI-onderdelen krijgt u te maken met bredere beveiligingsmaterie. Tijdens en aan het eind van het traject legt u verschillende theoretische en praktische toetsen af. De opleiding gaat in op de volgende vragen: - Hoe voert u verschillende controle- en beveiligingswerkzaamheden uit? - Wat zijn de rechten en plichten van gedetineerden? - Hoe zorgt u voor een correcte rapportage? - Hoe staat u gedetineerden en bezoekers te woord? - Wat doet u als praten niet meer helpt? Na de opleiding hebt u een breed scala aan instrumenten en vaardigheden die u bij de uitvoering van uw taak als bewaarder of complexbeveiliger kunt inzetten. Na de opleiding hebt u naast het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder ook het landelijk erkende mbo-diploma Beveiliger niveau 2. Data MBOB y / Nieuwegein / start 14 januari 2013 MBOB y / Den Haag / start 28 januari 2013 MBOB y / Nieuwegein / start 28 januari 2013 MBOB y / Nieuwegein / start april 2013 Duur 43 lesdagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden 8.314,- per deelnemer 20

23 FUNCTIESCHOLING INSTROOM Overige informatie - Landelijk erkend diploma mbo 2 Beveiliger en diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder - Verplichte functiescholing - De cursist kan ter plekke een judopak huren voor 15,- voor de duur van de EZ-lessen indien de inrichting niet over eigen judopakken beschikt. - Dataplanning overige groepen volgt. 21

24 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 2013 Verkorte Basisberoepsopleiding Bewaarder (Bewa) Voor nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers met het mbo 2 diploma Beveiliger U draagt bij aan de veiligheid in de inrichting en zorgt ervoor dat veiligheidsvoorschriften en beveiligingsmaatregelen worden nageleefd. In de opleiding krijgt u handvatten om deze taken optimaal te kunnen uitvoeren. Direct na indiensttreding begint u met de opleiding. Tijdens en aan het eind van het traject legt u verschillende theoretische en praktische toetsen af. De opleiding gaat in op de volgende vragen: - Hoe voert u verschillende controle- en beveiligingswerkzaamheden uit? - Wat zijn de rechten en plichten van gedetineerden? - Hoe zorgt u voor een correcte rapportage? - Hoe staat u gedetineerden en bezoekers te woord? - Wat doet u als praten niet meer helpt? Na de opleiding hebt u een breed scala aan instrumenten en vaardigheden die u bij de uitvoering van uw taak als bewaarder of complexbeveiliger kunt inzetten. Data BEJO y / Nieuwegein / start 21 januari 2013 BEJO y / Nieuwegein / start april 2013 Duur 31 lesdagen met een doorlooptijd van 7 weken 5.799,- per deelnemer Overige informatie - Vooropleiding: mbo 2 Beveiliger - Diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder - Verplichte functiescholing - De cursist kan ter plekke een judopak huren voor 15,- voor de duur van de EZ-lessen indien de inrichting niet over eigen judopakken beschikt. - Dataplanning overige groepen volgt. 22

25 FUNCTIESCHOLING INSTROOM mbo 2 Beveiliger Voor bewaarders/ complexbeveiligers met een niet-mbo-gecertificeerd Bewa-diploma U werkt aan het behalen van de Beveiliger 2-onderdelen: wettelijke kaders, beveiliging van gebouwen, waarnemen & noteren en handelen in kritische situaties. Tijdens de lesdagen past u verschillende werkvormen toe. Verder voert u praktijkopdrachten uit. De praktijkbegeleider uit de inrichting beoordeelt de opdrachten en tekent deze af. Verder bereidt hij u voor op het praktijkexamen. Naast een praktijkbegeleider heeft u een beroepspraktijkvormingsbegeleider (BPV) vanuit het Opleidingsinstituut DJI. Hij vormt de link tussen de theorie en praktijk. Hij bespreekt uw vorderingen met de praktijkbegeleider en koppelt zo nodig zaken terug naar het OI. Met deze opleiding wordt u zittende bewaarder in staat gesteld de mbo-kwalificatie te behalen. De mbo-opleiding Beveiliger niveau 2 is de landelijk erkende opleiding voor beveiligers in de particuliere beveiligingsbranche. Dit diploma is daarmee ook geldig in het bedrijfsleven. Data BEVE y / Nieuwegein / start 28 februari 2013 Duur 15 lesdagen met een doorlooptijd van 40 weken 2.240,- per deelnemer Overige informatie - Vooropleiding: Basisberoepsopleiding Bewaarder - Landelijk erkend diploma mbo 2 Beveiliger - Dataplanning overige groepen volgt 23

26 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 2013 Basisberoepsopleiding Detentietoezichthouder (DTH) Voor nieuwe DTH ers die gaan werken in inrichtingen van de directie Bijzondere Voorzieningen In de functie van detentietoezichthouder werkt u met ingeslotenen binnen de setting van een detentie- en/ of uitzetcentrum. In de opleiding werkt u aan de vaardigheden en competenties die u nodig hebt om op een verantwoorde en respectvolle wijze met de doelgroep om te gaan. Naast beveiligingsaspecten wordt aandacht besteed aan deescalerend optreden, rapporteren, psychopathologie, integriteit, infectieziekten, het werken met mensen uit andere culturen en de rechten en plichten van de ingeslotenen. Verder wordt u getraind in elementaire zelfverdediging en bedrijfshulpverlening. Naast de lessen die u volgt, doet u praktijkervaring op in een aantal stagemomenten. Deze stage is een verplicht onderdeel van de opleiding en is mede bepalend voor het behalen van het basisdiploma Detentietoezichthouder. Om dit diploma te behalen moet u verder beschikken over het mbo 2 diploma Beveiliger. Deze opleiding wordt aansluitend aangeboden. Na de opleiding hebt u een breed scala aan instrumenten en vaardigheden die u bij de uitvoering van uw taak als detentietoezichthouder kunt inzetten. Data Duur 36 dagen (waarvan 10 stagedagen), exclusief mbo 2 Beveiliger 3.969,- per deelnemer Overige informatie - Verplichte functiescholing - Diploma Basisberoepsopleiding Detentietoezichthouder (nadat ook mbo 2 Beveiliger is afgerond) - De cursist kan ter plekke een judopak huren voor 15,- voor de duur van de EZ-lessen indien de inrichting niet over eigen judopakken beschikt. 24

27 FUNCTIESCHOLING INSTROOM NIEUW IN 2013 mbo 2 Basisberoepsopleiding Medewerker Magazijn Voor nieuwe medewerkers magazijn U verricht ondersteunende werkzaamheden binnen het magazijn van uw inrichting. U inventariseert de voorraad, ontvangt en slaat goederen op, verzamelt goederen en maakt deze verzendklaar. U geeft uitvoering aan het interne transport van goederen en biedt ondersteuning aan de arbeid. Daarnaast verricht u licht administratieve handelingen en maakt daarbij gebruik van het financieel informatiesysteem Leonardo. Op basis van begeleid zelfstandig leren ontwikkelt u uw competenties. Aan de hand van herkenbare beroepssituaties loopt u de vereiste kerntaken en werkprocessen door. U maakt actieplannen op basis van uw persoonlijke leervragen, evalueert de resultaten met uw praktijkbegeleider en docent, en schrijft reflectieverslagen waarin u aangeeft hoe u uw leerdoelen hebt bereikt. U hebt meerdere praktische en theoretische toetsmomenten. Dit opleidingstraject is nauwkeurig afgestemd op de eisen die het systeem Leonardo stelt. U krijgt als dagelijkse gebruiker van dit systeem handvatten aangeboden om hier professioneel mee om te gaan. Na afronding van de opleiding hebt u naast het diploma Basisberoepsopleiding Medewerker Magazijn het landelijk erkende mbo 2 diploma Logistiek Medewerker. Dit diploma is daarmee ook geldig in het bedrijfsleven. Data Duur 11 lesdagen met een gemiddelde frequentie van 1 lesdag per 2 tot 3 weken. 690,- per deelnemer, exclusief Leonardo-gedeelte en arrangementskosten Overige informatie - Verplichte functiescholing - Indien u al in het bezit bent van het certificaat Leonardo bedraagt de duur van de opleiding zeven lesdagen. 25

28 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 2013 NIEUW IN 2013 mbo 3 Basisberoepsopleiding Beheerder Magazijn Voor nieuwe Beheerders Magazijn U verzorgt de magazijnadministratie en de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden binnen het magazijn. U coördineert de inventarisatie van de voorraad, de ontvangst, opslag, het verzamelen en verzendklaar maken van goederen. Verder ondersteunt u bij de inzet van mensen en middelen. Gedurende het administratieve deel van uw werkzaamheden maakt u gebruik van het financieel informatiesysteem Leonardo. U werkt aan kerntaken en werkprocessen die als herkenbare beroepssituaties worden gepresenteerd. Aan de hand van prestatie-indicatoren laat u zien dat u de stof beheerst en aan de eisen van de opleiding voldoet. Op basis van begeleid zelfstandig leren ontwikkelt u uw competenties. U maakt actieplannen op basis van uw persoonlijke leervragen, evalueert de resultaten met uw praktijkbegeleider en docent en schrijft reflectieverslagen waarin u aangeeft hoe u uw leerdoelen hebt bereikt. U hebt meerdere praktische en theoretische toetsmomenten. Dit opleidingstraject is nauwkeurig afgestemd op de eisen die het systeem Leonardo stelt. U krijgt als dagelijkse gebruiker van dit systeem handvatten aangeboden om hier professioneel mee om te gaan. Na afronding van de opleiding hebt u naast het diploma Basisberoepsopleiding Medewerker Magazijn het landelijk erkende mbo 3 diploma Logistiek Teamleider. Dit diploma is daarmee ook geldig in het bedrijfsleven. Data Duur 15 lesdagen met een gemiddelde frequentie van lesdag per 2 tot 3 weken. 795,- per deelnemer, exclusief Leonardo-gedeelte en arrangementskosten 26

29 FUNCTIESCHOLING INSTROOM Overige informatie - Verplichte functiescholing - Tot deze opleiding kan ook de Medewerker Magazijn worden toegelaten, indien deze ook optreedt als plaatsvervangend Beheerder Magazijn. - Indien u al in het bezit bent van het certificaat Leonardo bedraagt de duur van de opleiding elf lesdagen. 27

30 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 2013 mbo 3 Basisberoepsopleiding Penitentiair Inrichtingswerker (PIW) Voor nieuwe PIW ers Uw taken hebben te maken met begeleiding, bejegening en beveiliging. Dit vraagt van u uiteenlopende kwaliteiten, vooral omdat u te maken krijgt met mensen uit verschillende culturen en met diverse achtergronden. In de opleiding leert u omgaan met deze verschillen. Op basis van begeleid zelfstandig leren ontwikkelt u uw competenties. Aan de hand van herkenbare beroepssituaties loopt u de vereiste kerntaken en werkprocessen door. U maakt actieplannen op basis van uw persoonlijke leervragen. U evalueert de resultaten met uw praktijkbegeleider en docent. U schrijft reflectieverslagen, waarin u aangeeft hoe u uw leerdoelen hebt bereikt. U hebt meerdere praktische en theoretische toetsmomenten. De opleiding gaat in op de volgende vragen: - Hoe benadert u gedetineerden met verschillende sociale en culturele achtergronden? - Hoe motiveert u gedetineerden tot een gedragsverandering? - Hoe signaleert u gevoelige zaken en wat doet u ermee? - Hoe gaat u om met psychisch gestoord gedrag en verslavingsproblematiek? - Hoe observeert en rapporteert u? - Wat is professioneel gedrag? - Hoe ziet het brede maatschappelijke zorgspectrum eruit? Na de opleiding hebt u naast het diploma Basisberoepsopleiding PIW het landelijk erkende mbo 3 diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ). U bent in staat uw begeleidings-, beveiligings- en bejegeningstaken zelfstandig uit te voeren. Data Duur 47 lesdagen met een doorlooptijd van ongeveer vijftig weken. Na zeven weken van vijf lesdagen worden de overige 12 lesdagen verdeeld over de resterende weken ,- per deelnemer 28

31 FUNCTIESCHOLING INSTROOM Overige informatie - Verplichte functiescholing - Mbo 3 diploma Medewerker Maatschappelijk Zorg (MMZ) en het diploma Basisberoepsopleiding PIW. - De cursist kan ter plekke een judopak huren voor 15,- voor de duur van de EZ-lessen indien de inrichting niet over eigen judopakken beschikt. 29

32 OPLEIDINGSINSTITUUT DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 2013 mbo 3 Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) Voor PIW ers en Medewerkers Arbeid in bezit van ongecertificeerd basisberoepsdiploma Met deze opleiding wordt u in staat gesteld in een kort tijdsbestek hetzelfde mbo 3 diploma te behalen als nieuwe collega s in de basisberoepsopleiding behalen. U werkt aan kerntaken en werkprocessen die als herkenbare beroepssituaties worden gepresenteerd. U ontwikkelt tijdens de opleiding relevante beroepsgerichte competenties. Aan de hand van prestatieindicatoren laat u zien dat u de stof beheerst en aan de eisen van de opleiding voldoet. Bij het volgen van deze opleiding staat zelfstandigheid centraal. U formuleert binnen de gestelde kaders uw eigen leervragen. U gaat hiermee zowel op school als in de beroepspraktijk aan de slag, onder het coachende oog van de docent en de praktijkbegeleider. Naast deze praktijkbegeleider afkomstig uit de inrichting is er de beroepspraktijkvormingsbegeleider (BPV) vanuit de onderwijsinstelling. Hij bespreekt uw vorderingen met de praktijkbegeleider en zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende partijen. Met het behalen van het mbo-diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) niveau 3 beschikt u over een diploma dat zowel binnen DJI als in het bedrijfsleven zijn waarde heeft. Data Duur 12½ lesdagen met een frequentie van 1 dag per 2 tot 3 weken per deelnemer Overige informatie - Vooropleiding: Basisberoepsopleiding PIW of Medewerker Arbeid - Indien u in het bezit bent van vier certificaten SPW duurt de opleiding acht lesdagen. 30

33 FUNCTIESCHOLING INSTROOM mbo 3 Basisberoepsopleiding Medewerker Arbeid Voor nieuwe Medewerkers Arbeid Het werk van de Medewerker Arbeid bestaat uit het begeleiden van, het toezicht houden op en het stimuleren van gedetineerden op de arbeidszaal. In het kader van Modernisering Penitentiaire Arbeid (MPA), onderdeel van MGW, wordt onder andere een verbetering van de organisatie van het gehele arbeidsproces verwacht. De rol van de Medewerker Arbeid daarin is cruciaal en hij dient dan ook mee te kunnen denken over onder andere technische mogelijkheden en efficiencywinst om opdrachten beter en sneller uit te voeren. Uw taken hebben te maken met begeleiding, bejegening en beveiliging binnen de setting van de arbeidszaal. Dit vraagt van u uiteenlopende kwaliteiten, vooral omdat u werkt met mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden. In de opleiding leert u met deze verschillen omgaan. Naast modulen als beveiliging, rapporteren en elementaire zelfverdediging komen onderwerpen als intercultureel werken, verslavingsproblematiek en psychopathologie aan de orde. Specifiek voor deze opleiding zijn verder de onderdelen Werkbegeleiding Gedetineerden en Bedrijfsorganisatie Arbeid. (Het landelijk erkende diploma VOL VCA maakt hier deel van uit.) Op basis van begeleid zelfstandig leren ontwikkelt u uw competenties. Aan de hand van herkenbare beroepssituaties maakt u actieplannen op basis van uw persoonlijke leervragen. U evalueert de resultaten met uw praktijkbegeleider en docent. U schrijft reflectieverslagen, waarin u aangeeft hoe u uw leerdoelen hebt bereikt. U hebt meerdere praktische en theoretische toetsmomenten. De opleiding gaat in op de volgende vragen: - Hoe benadert u gedetineerden met verschillende sociale en culturele achtergronden? - Wat zijn de risico s en hoe gaat u hiermee om? - Hoe plant u uw werkzaamheden en hoe bereidt u deze voor? - Hoe motiveert u gedetineerden tot een gedragsverandering? - Hoe signaleert u gevoelige zaken en wat doet u ermee? - Hoe observeert en rapporteert u? Na de opleiding hebt u naast het diploma Basisberoepsopleiding Medewerker Arbeid het landelijk erkende mbo 3 diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg en het diploma VOL VCA. U bent in staat uw taken op de afdeling arbeid zelfstandig uit te voeren. Data BMMZA y / Den Haag / start 8 april

2014 Opleidingsinstituut DJI

2014 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI a a n b o d 2014 Opleidingsinstituut

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 8 september 2014 Inhoud Weer vol in bedrijf! Cedeo-erkenning is beloning en prikkel VWNW: Juiste bagage voor een nieuwe baan Train-de-trainer-traject in België Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk IN PRAKTIJK IN PRAKTIJK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 6 Inleiding 7 EVC in vijf stappen 9 EVC bij VWS: hbo-niveau alsnog verzilveren 11 EVC bij DJI: breed scholings- en ontwikkelinstrument 22 EVC bij de Belastingdienst:

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013

Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013 Utrecht september 2013 www.aequi.nl

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten Opleidingsbrochure Academie kss groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten inleiding 6 WELKOM BIJ De Academie KSS! 6 Direct aanmelden? 7 inhoudsopgave A. ARBOschOLINGEN 8 BHV en EHBO bij kinderen

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie