2015 Opleidingsinstituut DJI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 Opleidingsinstituut DJI"

Transcriptie

1 Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI

2 Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2015 Aanbod

3 Aanbod

4 9 Welkom 11 Initieel Medewerker 12 Arbeidsmedewerker Bedrijfsorganisatie arbeid 14 Arbeidsmedewerker mbo 3 Basisberoepsopleiding 16 Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Basisberoepsopleiding 18 Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Beveiliger 20 Bewaarder/ complexbeveiliger Verkorte basisberoepsopleiding 22 Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 25 Casemanager Communicatie; algemene communicatie, samenwerken en adviseren 27 Casemanager Communicatie; motiverende gespreksvoering 29 Casemanager Detentie en Re-integratie; het D&R-proces 31 Casemanager Detentie en Re-integratie; Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat (DBT), rapporteren en observeren 33 Casemanager Persoonlijke problematiek; Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 35 Casemanager Persoonlijke problematiek; middelenafhankelijkheid, -misbruik en gedragsverandering 37 Casemanager Persoonlijke problematiek; psychopathologie 39 Casemanager Persoonlijke problematiek; zedendelinquentie 41 Casemanager Professionele attitude 43 Casemanager Recht en regelgeving 45 Detentietoezichthouder Basisberoepsopleiding 47 Frontofficemedewerker ICT 48 Groepsleider mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en Jeugd 50 Magazijnbeheerder mbo 3 Basisberoepsopleiding 52 Magazijnmedewerker mbo 2 Basisberoepsopleiding 54 Medewerker backoffice Communicatie 56 Medewerker backoffice D&R-proces en geautomatiseerde systemen 58 Medewerker backoffice Planvaardigheden en professionele attitude 60 Medewerker backoffice Regelgeving en interne organisatie 62 Penitentiair inrichtingswerker mbo 3 Basisberoepsopleiding 64 Penitentiair inrichtingswerker/ arbeidsmedewerker mbo 3 Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) 66 Rijksbeveiliger Branchediploma beveiliger 68 Senior bewaarder/ complexbeveiliger mbo 3 Coördinator beveiliging 70 Senior penitentiair inrichtingswerker/ arbeidsmedewerker mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en (PBSD) 22 Van bewaarder/ complexbeveiliger GW/ JJI (AID) / DForZo naar bewaarder/ complexbeveiliger DV&O 72 Van bewaarder/ complexbeveiliger GW/ JJI (AID)/ DForZo naar detentietoezichthouder DBV 73 Van bewaarder/ complexbeveiliger JJI (AID) / DForZo naar bewaarder/ complexbeveiliger GW Aanbod

5 75 Van bewaarder/ complexbeveiliger naar penitentiair inrichtingswerker mbo 3 Applicatie 77 Van detentietoezichthouder naar wachtcommandant of penitentiair inrichtingswerker mbo 3 applicatie 79 Van detentietoezichthouder DBV naar bewaarder/ complexbeveiliger GW 81 Van groepsleider JJI naar (senior) penitentiair inrichtingswerker GW 12 Van penitentiair inrichtingswerker GW naar arbeidsmedewerker GW 82 Van penitentiair inrichtingswerker GW naar detentietoezichthouder DBV 83 Zorg en behandel inrichtingswerker mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en Zorg Leidinggevende 85 Middenkaderopleiding Potentials 87 Middenkaderopleiding Startende leidinggevenden Bijzondere rollen 89 EVC Erkenning van eerder verworven competenties 91 Praktijkbegeleider mbo 2 Beveiliger 92 Praktijkbegeleider mbo 3 MMZ/ mbo 4 PBSD 93 Postinitieel 94 Zorg, begeleiding en communicatie Medewerker 95 Criminologie 96 Een nieuwe baan via social media 98 Effectieve communicatie 99 Forensische psychiatrie Modulair cursuspakket 101 Gebruik uw netwerk 103 Individuele coaching/ coaching on the job 104 Interculturele professionaliteit 105 Klachtafhandeling informele aanpak 107 Klantgericht werken aan de balie of telefoon 109 Licht verstandelijk beperkten in detentie (LVB) 111 Macht en professioneel handelen 112 Medewerker Extra Zorg Voorziening (EZV) Modulair cursuspakket 113 Meerpersoons celgebruik (MPC) 115 Mentorschap gedetineerde 116 Motiverende bejegening (MoBe) 118 Motiverende bejegening (MoBe) Opfrisdag 119 Motiverende gespreksvoering 120 Persoonlijke effectiviteit 121 Portfolio; ervaring en ambitie op een rijtje 123 Rapporteren/ schriftelijke communicatie DBT 124 Slachtoffergericht werken (SOGW) 125 Sterk seniorschap Aanbod

6 127 Stoornis en delict 128 Succesvol solliciteren 130 Verpleegkundige Gecertificeerd modulair cursuspakket 132 Zorg en behandel inrichtingswerker (ZBIW er) Modulair cursuspakket 134 Zorg Maatwerk Leidinggevende 103 Individuele coaching/ coaching on the job 136 Middenkaderopleiding Ervaren leidinggevenden 138 Multi Disciplinair Overleg (MDO) 120 Persoonlijke effectiviteit 140 Sturen op vakmanschap 142 Team ontwikkelplan (TOP) Team 143 Kleurenpaspoort 145 Teamontwikkeling 147 Verbal judo Bijzondere rollen 148 Motiverende bejegening (MoBe) coaches 149 Motiverende bejegening (MoBe) coaches Opfrisdag 151 Omgaan met zelfdestructiviteit (suïcide en automutilatie) 152 Train de trainer: Kies voor verandering (KVV) 154 Integriteit Medewerker 155 Moreel beraad 157 Opvangtraining na integriteitsincidenten 158 Professionele integriteit Omgaan met beroepsrisico s Leidinggevende 159 Integriteit en het juridische kader 160 Integriteitmanagement 155 Moreel beraad 162 Pesten op de werkvloer 163 Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken (UBAA) Bijzondere rollen 164 Lokale vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen 166 Lokale vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen Opfristraining 168 Recht en regelgeving Medewerker 169 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers Aanbod

7 170 Strafproces- en penitentiair recht 171 Wettelijke kaders verpleegkundigen Leidinggevende 172 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 169 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers 173 Detentierecht voor directieleden 174 Dilemma s in detentierecht 176 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 177 Verweerschriften schrijven Bijzondere rollen 178 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 179 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Opfriscursus 172 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 180 Penitentiaire beginselenwet 181 Penitentiaire beginselenwet Opfriscursus 176 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 182 Veiligheid en fysieke weerbaarheid Medewerker 183 Ambts- en geweldsinstructie 184 Basisvoorziening biometrie Basiscursus 186 Basisvoorziening biometrie Inschrijvers 188 Celinspectie 189 DNA-afname bij veroordeelden 190 DNA-afname bij veroordeelden Opfristraining 191 Drugsherkenning 192 Eerste contact bij gijzeling 193 Fouilleren 194 Fysieke weerbaarheid ILO Bijscholing 195 Fysieke weerbaarheid ILO Opfriscursus 196 Omgaan met agressie en geweld 197 Van praten tot ingrijpen 198 X-ray- en toegangscontrole Leidinggevende 199 Bewust veilig leidinggeven 200 Crisismanagement Basistraining 202 Crisismanagement Onderhoud 204 Crisismanagement De Droogdraai 206 Crisismanagement De Crisismanager 208 Crisismanagement Evaluatieverslag 209 Crisismanagement Crisisbesluitvorming 211 Crisismanagement Crisiscommunicatie Aanbod

8 213 Crisismanagement Kort & krachtig!! 215 Veiligheidsbewustzijn Omgaan met sociale media 216 Visie op veiligheid Bijzondere rollen 217 Basisvoorziening biometrie Kerngebruikers 219 Inrichtingsonderhandelaar Basistraining 221 Inrichtingsonderhandelaar Onderhoudstraining 223 Intern bijstand team (IBT) 225 Intern bijstand team (IBT) Onderhoudstraining 227 Intern bijstand team groepscommandant 228 Intern bijstand team groepscommandant Onderhoudstraining 230 Intern bijstand team - train de trainer: ILO 232 Intern bijstand team - train de trainer: ILO Opfristraining 234 Oefenleider Basistraining 235 Oefenleider multidisciplinair 237 Omgaan met agressie en geweld train de trainer: ILO 238 Opvang en nazorg Basistraining 239 Opvang en nazorg Onderhoudstraining 241 Plotten in de crisisorganisatie 242 Sport- & Spelleider 243 Bedrijfshulpverlening 244 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener 245 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Onderhoudscursus 246 Bedrijfshulpverlener (BHV) Basisopleiding 248 Bedrijfshulpverlener (BHV) DJI-specifiek 250 BedrijfshulpveOlrlener (BHV) Onderhoudscursus 252 Beheerder brandmeldinstallatie 253 BHV er en ploegleider bedrijfshulpverlening Combionderhoud 255 Coördinator bedrijfshulpverlening 257 Coördinator bedrijfshulpverlening DJI-specifiek 259 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) 261 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Onderhoudscursus 262 Gevaarlijke stoffen 263 Kleine blustoestellen 264 Kleine blustoestellen Onderhoudscursus 265 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige (LEH niveau 3) 267 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige (LEH niveau 3) Onderhoudscursus 269 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) 271 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) DJI-specifiek 273 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) Onderhoudscursus Aanbod

9 275 Algemene beroepsvaardigheden 276 Adviesvaardigheden 278 Adviserend schrijven 279 Begeleide intervisie 280 Conflictmanagement/ mediation 282 Leren online leren (LOL) 283 Mentale veerkracht 285 Presenteren met impact 287 Presenteren tijdens rechtszittingen 288 Probleemanalyse 289 Projectmatig werken 291 Timemanagement 292 Opleidingsaanbod Raad voor de Kinderbescherming 295 Bijlage: Functies functieboek GW versus Functies Functiegebouw Rijk Aanbod

10 Welkom Welkom Het Opleidingsinstituut DJI leidt medewerkers van DJI en steeds vaker ook medewerkers van ketenpartners op tot bekwame professionals. Goed opgeleid zijn onze cursisten optimaal in staat hun belangrijke taak goed uit te voeren en daarmee de ambities van hun organisatie waar te maken. Als opleidingsinstituut verzamelen, organiseren en delen we kennis. Dat doen we bijvoorbeeld door experts rondom thema s als Veiligheid en Integriteit met elkaar in gesprek te brengen in kenniskringen. Ook spreken we regelmatig met contactpersonen in het veld. Zo verzamelen we interessante ervaringen en initiatieven en zijn we goed op de hoogte van de opleidingsvragen die er zijn. Deze input verwerken we in onze opleidingen en cursussen waarvan u hier het aanbod voor 2015 voor u heeft. Maatwerk en externe opleidingen Ik hoop dat we u met het hieronder getoonde aanbod van dienst kunnen zijn. Indien gewenst verzorgen we vrijwel alle opleidingen ook als maatwerk; de inhoud en vorm kunnen daarbij aangepast worden aan de specifieke situatie. Het Opleidingsinstituut DJI organiseert zelf detentiespecifieke opleidingen, maar regelt ook uw andersoortige opleidingen bij externe opleiders. Neem hiervoor contact op met het Opleidingsloket. We besparen u graag het nodige regelwerk en laten u daarbij optimaal profiteren van bedongen kwantumkortingen. Laatste publicatie cursusaanbod in huidige vorm Deze publicatie met het aanbod voor 2015 is het laatste dat in deze vorm zal verschijnen. In de loop van 2015 presenteren we een nieuwe website waarop doorlopend het meest actuele aanbod op thema en doelgroep doorzocht kan worden en waarbij cursist of leidinggevende ook direct de inschrijving online kan regelen. Op deze nieuwe website zal ook meer inhoudelijke en vrij toegankelijke informatie te vinden zijn, geheel in lijn met het streven om kennis breder en meer openlijk te delen. Houd in de gaten! Wilt u inschrijven of heeft u vragen over het aanbod of maatwerk? Neem contact met ons op via of Met vriendelijke groet, Michael Kool Directeur Opleidingsinstituut DJI Aanbod

11 Aanbod

12 Initieel Initieel Het doel van onze initiële scholing is dat beginnende beroepsbeoefenaars worden toegerust voor hun functie. Veelal gaat het hierbij om de door DJI verplicht gestelde opleidingen die gecertificeerd zijn en leiden tot een landelijk erkend diploma. Dit initiële onderwijs is de ondergrens waar een DJI-medewerker aan dient te voldoen voor de functie. Aanbod

13 Initieel Medewerker Arbeidsmedewerker Bedrijfsorganisatie arbeid Belangrijke aspecten van de functie van medewerker arbeid zijn efficiënt werken en het zorgen voor een veilig werkklimaat. Als medewerker arbeid bent u niet alleen inhoudelijk vakman, maar bent u ook verantwoordelijk voor het verloop van het productieproces. PIW ers die aangesteld worden als medewerkers arbeid of arbeidsmedewerkers die deze module nog niet of vóór 1 januari 2011 hebben gevolgd. Na afronding van deze module bent u in staat om op een efficiënte en veilige wijze gedetineerden te begeleiden in hun activiteiten op de arbeidszaal. De module besteedt aandacht aan: - alle aspecten van het productieproces, van planning en voorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering; - veilig werken; in de module is de cursus VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist aannemers) opgenomen en wordt afgesloten met het examen VOL VCA. Na afronding van deze module ontvangt de zittende medewerker arbeid het certificaat Bedrijfsorganisatie Arbeid. De PIW er die deze module volgt beschikt dan ook over het diploma Basisberoepsopleiding Arbeidsmedewerker. AARB y Nieuwegein 1, 8 en 15 April 2015 AARB y Den Haag 4, 11 en 18 November dagen, inclusief examen. 530,- per deelnemer Aanbod

14 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze module valt onder de verplichte functiescholing. - De opleiding is volledig aangepast aan de doelstellingen van MPA. - Studiebelasting: u dient in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens Vooropleiding: basisberoepsdiploma Medewerker Arbeid of PIW er. - Voor medewerkers die in het bezit zijn van het diploma VOL VCA is de duur twee dagen. - Deelname aan het VOL VCA gedeelte is ook mogelijk; de duur is dan één dag. Aanbod

15 Initieel Medewerker Arbeidsmedewerker mbo 3 Basisberoepsopleiding Uw werk bestaat uit het begeleiden van, het toezicht houden op en het stimuleren van gedetineerden op de arbeidszaal. De rol van de medewerker arbeid daarin is cruciaal en u dient dan ook mee te kunnen denken over onder andere technische mogelijkheden en efficiencywinst om opdrachten beter en sneller uit te voeren. Nieuwe of nog ongediplomeerde medewerkers arbeid. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend medewerker arbeid verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde justitiabelen respectvol en professioneel te begeleiden tijdens hun activiteiten in de setting van de arbeidszaal. Deze mbo-gecertificeerde beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen in combinatie met de landelijk erkende opleiding mbo Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - bedrijfsorganisatie (incl. VOL VCA); - het begeleiden van gedetineerden in hun werk-/ leeractiviteiten; - het benaderen van gedetineerden met verschillende sociale en culturele achtergronden; - het motiveren van gedetineerden tot een gedragsverandering; - het maken van verschillende rapportages; - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken; - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. Op aanvraag Aanbod

16 Initieel Medewerker 47 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 11 maanden. Na 7 weken van 5 lesdagen worden de overige 12 lesdagen verdeeld over de resterende weken ,- per deelnemer Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - De opleiding is volledig aangepast aan de doelstellingen van MPA. - Toetsing: de detentiespecifieke onderdelen worden door het OI getoetst; de mbo-onderdelen door NCvB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Studiebelasting: in de eerste 7 weken dient u in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. In het vervolg van de opleiding gaat u onder begeleiding aan de slag met uw persoonlijke actieplannen en maakt u werkvloerleeropdrachten. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma basisberoepsopleiding Medewerker Arbeid en het mbo-diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. - Daarnaast ontvangt u het landelijk erkende diploma VOL VCA. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod

17 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Basisberoepsopleiding Binnen uw functie hebt u verschillende rollen. Als voorportier bent u het eerste aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de inrichting. Daarnaast zorgt u voor handhaving van rust en orde. Verder behoort tot uw takenpakket het ervoor zorgen dat het interne verkeer van personen en goederen soepel verloopt. Veiligheid en beveiliging zijn begrippen die in uw dagelijks functioneren centraal staan. Nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend bewaarder/ complexbeveiliger verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van personen en gebouwen professioneel uit te voeren. Deze mbo-gecertificeerde beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen in combinatie met de landelijk erkende opleiding Beveiliger niveau 2. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het bieden van bedrijfshulpverlening; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken; - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. MBOB y Nieuwegein start 26 januari 2015 Aanbod

18 Initieel Medewerker 43 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden. Na 6 weken van 5 lesdagen, is de gemiddelde frequentie 1 lesdag per 2 tot 3 weken ,- per deelnemer Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - Toetsing: de detentiespecifieke onderdelen worden door het OI getoetst; de mbo-onderdelen door de SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) en NCVB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Fasegewijs worden er centraal schriftelijke examens ingevoerd voor de onderdelen Nederlands, rekenen en Engels. Afhankelijk van de datum van diplomering kunnen de resultaten van deze toetsen consequenties hebben voor het behalen van het diploma. - Studiebelasting: in de eerste 6 weken dient u in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. In het vervolg van de opleiding gaat u onder begeleiding aan de slag met het praktijkwerkboek Beveiliger 2 en maakt u werkvloerleeropdrachten. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder en het mbo 2 diploma Beveiliger. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. - Op deze opleiding is de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing. Aanbod

19 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Beveiliger Al geruime tijd maakt de mbo 2 opleiding Beveiliger deel uit van de basisopleiding tot bewaarder/ complexbeveiliger. Mogelijk hebt u het basisdiploma behaald vóór deze periode of alleen het detentiespecifieke gedeelte gevolgd. Met het behalen van het mbo 2 diploma beschikt u over dezelfde kwalificaties als uw collega die de volledige basisopleiding recent heeft gevolgd. Bewaarders/ complexbeveiligers in het bezit van een niet-mbo-gecertificeerd basisberoepsdiploma of een niet voltooide basisberoepsopleiding. U vergroot uw inzicht in de brede beveiligingsmaterie. Daarnaast zijn de opdrachten zoveel mogelijk DJI-specifiek gemaakt en daardoor herkenbaar en toepasbaar in uw huidige functie. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: - wettelijke kaders - beveiliging van gebouwen - waarnemen en noteren - handelen in kritieke situaties - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. Op aanvraag 15 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden ,- per deelnemer Aanbod

20 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze opleiding is onderdeel van de verplichte functiescholing. - Toetsing: de vakspecifieke onderdelen worden getoetst door de SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) en de algemeen vormende vakken door NCVB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Fasegewijs worden er centraal schriftelijke examens ingevoerd voor de onderdelen Nederlands, rekenen en Engels. Afhankelijk van de datum van diplomering kunnen de resultaten van deze toetsen consequenties hebben voor het behalen van het diploma. - Studiebelasting: naast de lessen dient u in eigen tijd werkvloerleeropdrachten uit te voeren; daarnaast gaat u onder begeleiding aan de slag met het praktijkwerkboek Beveiliger 2. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het mbo 2 diploma Beveiliger. - Op deze opleiding is de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing. Aanbod

21 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger Verkorte basisberoepsopleiding Binnen uw functie hebt u verschillende rollen. Als voorportier bent u het eerste aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de inrichting. Daarnaast zorgt u voor handhaving van rust en orde. Verder behoort tot uw takenpakket het ervoor zorgen dat het interne verkeer van personen en goederen soepel verloopt. Veiligheid en beveiliging zijn begrippen die in uw dagelijks functioneren centraal staan. Nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers in het bezit van mbo 2 diploma Beveiliger. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend bewaarder/ complexbeveiliger verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van personen en gebouwen professioneel uit te voeren. Deze beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen. Tijdens de lesdagen krijgt u de lesstof per module aangeboden. Hierbij worden verschillende werkvormen gehanteerd. Ter afsluiting van onderdelen legt u theoretische en praktische toetsen af. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het bieden van bedrijfshulpverlening; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken. Op aanvraag 31 dagen met een doorlooptijd van 7 weken ,- per deelnemer Aanbod

22 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - Studiebelasting: u dient in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod

23 Initieel Medewerker Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Naast de inzet als transportgeleider zet de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) medewerkers niet alleen in bij andere DJI-organisaties maar ook bij ketenpartners zoals de politie, bijvoorbeeld als arrestantenverzorger. Deze en andere klanten stellen hierbij als eis dat de betreffende medewerker o.a. beschikt over het diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Een BOA wordt in het algemeen aangesteld om orde en veiligheid te handhaven, kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven. Executief medewerkers van DV&O en andere dienstonderdelen. Afhankelijk van waar u wordt ingezet brengt u het geleerde in de praktijk. U weet wat te doen in welke omstandigheid en kent daarbij uw grenzen. U hebt een uitgebreide kennis van de wettelijke kaders en bent in staat om professioneel een vaak slechte boodschap over te brengen. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: - wat zijn de wettelijke kaders; - de concrete taken van een BOA; - de grenzen van de bevoegdheden van de BOA; - de samenwerking met de opdrachtgever; - onderscheid tussen de BOA en de reguliere beveiliger; - welke eigenschappen zet u op welk moment in; - de-escalerend optreden in lastige situaties; - de administratieve handelingen. Met het behalen van het getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) beschikt u over een diploma dat zowel binnen DJI als in het bedrijfsleven zijn waarde heeft. BOA y Nieuwegein 22 en 29 januari, 5 en 12 februari, 5 en 12 maart. Examen 13 maart. BOA y Nieuwegein 8, 15, 22 en 29 september, 6 en 13 oktober. Examen 13 oktober. 6 dagen met een frequentie van 1 lesdag per week, plus 1 examendag ,- per deelnemer Aanbod

24 Initieel Medewerker Overige informatie - De lesdagen dient u voor te bereiden via zelfstudie in een e-learning omgeving. U oefent met casuïstiek en proefexamens, op afstand begeleid door de docent die ook de lesdagen verzorgt. - Voor nieuwe DV&O-medewerkers is dit traject opgenomen in de basisopleiding. - Bij aanvaarding van een BOA-functie vindt er een beëdiging plaats. - Het examen bestaat uit een theoriegedeelte dat wordt afgenomen op een CITO locatie en een praktijkge deelte dat plaats vindt op de opleidingslocatie. - Het BOA-getuigschrift heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. - Na 5 jaar dient de medewerker opnieuw examen te doen. Aanbod

25 Initieel Medewerker Nieuw in 2015 Casemanager Sinds maart 2014 is de afdeling Gedetineerdenzaken over- en opgegaan in de afdeling Detentie en Re-integratie. Binnen die afdeling is de casemanager een nieuwe functie. De casemanager is het operationele gezicht naar buiten en het aanspreekpunt voor gedetineerden. De casemanager is procesverantwoordelijk voor de detentie en re-integratie van de gedetineerde. Het document Proces afdeling Detentie en Re-integratie (versie ) is leidend voor alle werkzaamheden binnen de afdeling D&R. Om de casemanager te kwalificeren voor zijn functie, heeft het Opleidingsinstituut DJI een tiental modulen ontwikkeld die samen de functiescholing vormen. De onderdelen zijn ook los te volgen. Na afloop van de functiescholing bent u toegerust voor het uitoefenen van uw functie als (beginnend) casemanager. U volgt in een groep één of meerdere onderdelen van de functiescholing. In wisselende werkvormen en bij verschillende docenten, bekwaamt u zich in het uitvoeren van uw taken. Er zal gebruik worden gemaakt van discussies, werkgroepen, intervisie, rollenspel en beeldmateriaal. Voor aan aantal onderdelen dient u zich zelfstandig voor te bereiden. Voor de gehele functiescholing of delen daarvan, geldt dat u een online test maakt die beschikbaar wordt gesteld door het Rijkstalentencentrum. De modulen en module-onderdelen zijn: - Communicatie; algemene communicatie, samenwerken en adviseren; - Communicatie; motiverende gespreksvoering; - D&R; het proces; - D&R; Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat, observeren en rapporteren; - Persoonlijke problematiek; licht verstandelijke beperking; - Persoonlijke problematiek; middelenafhankelijkheid, -misbruik en gedragsverandering; - Persoonlijke problematiek; psychopathologie; - Persoonlijke problematiek; zedendelinquentie; - Professionele attitude; - Recht en regelgeving. Aanbod

26 Initieel Medewerker Nieuw in 2015 Casemanager Communicatie; algemene communicatie, samenwerken en adviseren De casemanager is een duizendpoot die met een verscheidenheid aan partners en belangen te maken krijgt. Daarbij past dat de casemanager een uiteenlopend arsenaal aan communicatieve vaardigheden beheerst. Deze module biedt daarvoor de benodigde basis. Casemanagers. Na afloop bezit u kennis en vaardigheden met betrekking tot: - de begrippen zender, ontvanger, boodschap en ruis; - het algemene communicatiemodel zender-ontvanger-boodschap; - de begrippen verbale communicatie, non-verbale communicatie, inhoud, betrekking uit de communicatietheorie; - het benoemen wat bovenstaande begrippen communicatie betekenen voor het uitoefenen van uw functie; - diverse stijlen van samenwerken en werken met belangentegenstellingen; u kunt uw voorkeurstijl daarin benoemen; - manieren om uw stijl van samenwerken aan te passen aan wat de omstandigheden vragen; - de gesprekstechnieken luisteren, samenvatten en doorvragen; - manieren om op gedrag te reflecteren; - uw (automatismen en) wijze van handelen en communiceren binnen systemen (systeem als bedoeld in communicatietheorie) en kent u methoden om daarop te reflecteren; - adviesvaardigheden; - uw sterke punten en verder te ontwikkelen competenties op het gebied van luisteren; samenwerken; netwerkvaardigheden; - samenbindend leiderschap. U neemt in onderwijsleergesprekken kennis van de basisbegrippen in communicatie en gaat daar vervolgens mee oefenen. U maakt tests en leert de communicatie- en samenwerkingsstijlen van uw eigen voorkeur kennen. Na afloop zult u beter in staat zijn om voor een stijl te kiezen die bij u past en om in stijlen te variëren. De volgende onderdelen komen aan bod: - basistheorieën en begrippen communicatie; - gesprekstechnieken luisteren, samenvatten en doorvragen; - samenwerken; Aanbod

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie