2015 Opleidingsinstituut DJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 Opleidingsinstituut DJI"

Transcriptie

1 Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI

2 Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2015 Aanbod

3 Aanbod

4 9 Welkom 11 Initieel Medewerker 12 Arbeidsmedewerker Bedrijfsorganisatie arbeid 14 Arbeidsmedewerker mbo 3 Basisberoepsopleiding 16 Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Basisberoepsopleiding 18 Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Beveiliger 20 Bewaarder/ complexbeveiliger Verkorte basisberoepsopleiding 22 Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 25 Casemanager Communicatie; algemene communicatie, samenwerken en adviseren 27 Casemanager Communicatie; motiverende gespreksvoering 29 Casemanager Detentie en Re-integratie; het D&R-proces 31 Casemanager Detentie en Re-integratie; Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat (DBT), rapporteren en observeren 33 Casemanager Persoonlijke problematiek; Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 35 Casemanager Persoonlijke problematiek; middelenafhankelijkheid, -misbruik en gedragsverandering 37 Casemanager Persoonlijke problematiek; psychopathologie 39 Casemanager Persoonlijke problematiek; zedendelinquentie 41 Casemanager Professionele attitude 43 Casemanager Recht en regelgeving 45 Detentietoezichthouder Basisberoepsopleiding 47 Frontofficemedewerker ICT 48 Groepsleider mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en Jeugd 50 Magazijnbeheerder mbo 3 Basisberoepsopleiding 52 Magazijnmedewerker mbo 2 Basisberoepsopleiding 54 Medewerker backoffice Communicatie 56 Medewerker backoffice D&R-proces en geautomatiseerde systemen 58 Medewerker backoffice Planvaardigheden en professionele attitude 60 Medewerker backoffice Regelgeving en interne organisatie 62 Penitentiair inrichtingswerker mbo 3 Basisberoepsopleiding 64 Penitentiair inrichtingswerker/ arbeidsmedewerker mbo 3 Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) 66 Rijksbeveiliger Branchediploma beveiliger 68 Senior bewaarder/ complexbeveiliger mbo 3 Coördinator beveiliging 70 Senior penitentiair inrichtingswerker/ arbeidsmedewerker mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en (PBSD) 22 Van bewaarder/ complexbeveiliger GW/ JJI (AID) / DForZo naar bewaarder/ complexbeveiliger DV&O 72 Van bewaarder/ complexbeveiliger GW/ JJI (AID)/ DForZo naar detentietoezichthouder DBV 73 Van bewaarder/ complexbeveiliger JJI (AID) / DForZo naar bewaarder/ complexbeveiliger GW Aanbod

5 75 Van bewaarder/ complexbeveiliger naar penitentiair inrichtingswerker mbo 3 Applicatie 77 Van detentietoezichthouder naar wachtcommandant of penitentiair inrichtingswerker mbo 3 applicatie 79 Van detentietoezichthouder DBV naar bewaarder/ complexbeveiliger GW 81 Van groepsleider JJI naar (senior) penitentiair inrichtingswerker GW 12 Van penitentiair inrichtingswerker GW naar arbeidsmedewerker GW 82 Van penitentiair inrichtingswerker GW naar detentietoezichthouder DBV 83 Zorg en behandel inrichtingswerker mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en Zorg Leidinggevende 85 Middenkaderopleiding Potentials 87 Middenkaderopleiding Startende leidinggevenden Bijzondere rollen 89 EVC Erkenning van eerder verworven competenties 91 Praktijkbegeleider mbo 2 Beveiliger 92 Praktijkbegeleider mbo 3 MMZ/ mbo 4 PBSD 93 Postinitieel 94 Zorg, begeleiding en communicatie Medewerker 95 Criminologie 96 Een nieuwe baan via social media 98 Effectieve communicatie 99 Forensische psychiatrie Modulair cursuspakket 101 Gebruik uw netwerk 103 Individuele coaching/ coaching on the job 104 Interculturele professionaliteit 105 Klachtafhandeling informele aanpak 107 Klantgericht werken aan de balie of telefoon 109 Licht verstandelijk beperkten in detentie (LVB) 111 Macht en professioneel handelen 112 Medewerker Extra Zorg Voorziening (EZV) Modulair cursuspakket 113 Meerpersoons celgebruik (MPC) 115 Mentorschap gedetineerde 116 Motiverende bejegening (MoBe) 118 Motiverende bejegening (MoBe) Opfrisdag 119 Motiverende gespreksvoering 120 Persoonlijke effectiviteit 121 Portfolio; ervaring en ambitie op een rijtje 123 Rapporteren/ schriftelijke communicatie DBT 124 Slachtoffergericht werken (SOGW) 125 Sterk seniorschap Aanbod

6 127 Stoornis en delict 128 Succesvol solliciteren 130 Verpleegkundige Gecertificeerd modulair cursuspakket 132 Zorg en behandel inrichtingswerker (ZBIW er) Modulair cursuspakket 134 Zorg Maatwerk Leidinggevende 103 Individuele coaching/ coaching on the job 136 Middenkaderopleiding Ervaren leidinggevenden 138 Multi Disciplinair Overleg (MDO) 120 Persoonlijke effectiviteit 140 Sturen op vakmanschap 142 Team ontwikkelplan (TOP) Team 143 Kleurenpaspoort 145 Teamontwikkeling 147 Verbal judo Bijzondere rollen 148 Motiverende bejegening (MoBe) coaches 149 Motiverende bejegening (MoBe) coaches Opfrisdag 151 Omgaan met zelfdestructiviteit (suïcide en automutilatie) 152 Train de trainer: Kies voor verandering (KVV) 154 Integriteit Medewerker 155 Moreel beraad 157 Opvangtraining na integriteitsincidenten 158 Professionele integriteit Omgaan met beroepsrisico s Leidinggevende 159 Integriteit en het juridische kader 160 Integriteitmanagement 155 Moreel beraad 162 Pesten op de werkvloer 163 Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken (UBAA) Bijzondere rollen 164 Lokale vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen 166 Lokale vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen Opfristraining 168 Recht en regelgeving Medewerker 169 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers Aanbod

7 170 Strafproces- en penitentiair recht 171 Wettelijke kaders verpleegkundigen Leidinggevende 172 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 169 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers 173 Detentierecht voor directieleden 174 Dilemma s in detentierecht 176 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 177 Verweerschriften schrijven Bijzondere rollen 178 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 179 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Opfriscursus 172 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 180 Penitentiaire beginselenwet 181 Penitentiaire beginselenwet Opfriscursus 176 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 182 Veiligheid en fysieke weerbaarheid Medewerker 183 Ambts- en geweldsinstructie 184 Basisvoorziening biometrie Basiscursus 186 Basisvoorziening biometrie Inschrijvers 188 Celinspectie 189 DNA-afname bij veroordeelden 190 DNA-afname bij veroordeelden Opfristraining 191 Drugsherkenning 192 Eerste contact bij gijzeling 193 Fouilleren 194 Fysieke weerbaarheid ILO Bijscholing 195 Fysieke weerbaarheid ILO Opfriscursus 196 Omgaan met agressie en geweld 197 Van praten tot ingrijpen 198 X-ray- en toegangscontrole Leidinggevende 199 Bewust veilig leidinggeven 200 Crisismanagement Basistraining 202 Crisismanagement Onderhoud 204 Crisismanagement De Droogdraai 206 Crisismanagement De Crisismanager 208 Crisismanagement Evaluatieverslag 209 Crisismanagement Crisisbesluitvorming 211 Crisismanagement Crisiscommunicatie Aanbod

8 213 Crisismanagement Kort & krachtig!! 215 Veiligheidsbewustzijn Omgaan met sociale media 216 Visie op veiligheid Bijzondere rollen 217 Basisvoorziening biometrie Kerngebruikers 219 Inrichtingsonderhandelaar Basistraining 221 Inrichtingsonderhandelaar Onderhoudstraining 223 Intern bijstand team (IBT) 225 Intern bijstand team (IBT) Onderhoudstraining 227 Intern bijstand team groepscommandant 228 Intern bijstand team groepscommandant Onderhoudstraining 230 Intern bijstand team - train de trainer: ILO 232 Intern bijstand team - train de trainer: ILO Opfristraining 234 Oefenleider Basistraining 235 Oefenleider multidisciplinair 237 Omgaan met agressie en geweld train de trainer: ILO 238 Opvang en nazorg Basistraining 239 Opvang en nazorg Onderhoudstraining 241 Plotten in de crisisorganisatie 242 Sport- & Spelleider 243 Bedrijfshulpverlening 244 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener 245 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Onderhoudscursus 246 Bedrijfshulpverlener (BHV) Basisopleiding 248 Bedrijfshulpverlener (BHV) DJI-specifiek 250 BedrijfshulpveOlrlener (BHV) Onderhoudscursus 252 Beheerder brandmeldinstallatie 253 BHV er en ploegleider bedrijfshulpverlening Combionderhoud 255 Coördinator bedrijfshulpverlening 257 Coördinator bedrijfshulpverlening DJI-specifiek 259 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) 261 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Onderhoudscursus 262 Gevaarlijke stoffen 263 Kleine blustoestellen 264 Kleine blustoestellen Onderhoudscursus 265 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige (LEH niveau 3) 267 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige (LEH niveau 3) Onderhoudscursus 269 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) 271 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) DJI-specifiek 273 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) Onderhoudscursus Aanbod

9 275 Algemene beroepsvaardigheden 276 Adviesvaardigheden 278 Adviserend schrijven 279 Begeleide intervisie 280 Conflictmanagement/ mediation 282 Leren online leren (LOL) 283 Mentale veerkracht 285 Presenteren met impact 287 Presenteren tijdens rechtszittingen 288 Probleemanalyse 289 Projectmatig werken 291 Timemanagement 292 Opleidingsaanbod Raad voor de Kinderbescherming 295 Bijlage: Functies functieboek GW versus Functies Functiegebouw Rijk Aanbod

10 Welkom Welkom Het Opleidingsinstituut DJI leidt medewerkers van DJI en steeds vaker ook medewerkers van ketenpartners op tot bekwame professionals. Goed opgeleid zijn onze cursisten optimaal in staat hun belangrijke taak goed uit te voeren en daarmee de ambities van hun organisatie waar te maken. Als opleidingsinstituut verzamelen, organiseren en delen we kennis. Dat doen we bijvoorbeeld door experts rondom thema s als Veiligheid en Integriteit met elkaar in gesprek te brengen in kenniskringen. Ook spreken we regelmatig met contactpersonen in het veld. Zo verzamelen we interessante ervaringen en initiatieven en zijn we goed op de hoogte van de opleidingsvragen die er zijn. Deze input verwerken we in onze opleidingen en cursussen waarvan u hier het aanbod voor 2015 voor u heeft. Maatwerk en externe opleidingen Ik hoop dat we u met het hieronder getoonde aanbod van dienst kunnen zijn. Indien gewenst verzorgen we vrijwel alle opleidingen ook als maatwerk; de inhoud en vorm kunnen daarbij aangepast worden aan de specifieke situatie. Het Opleidingsinstituut DJI organiseert zelf detentiespecifieke opleidingen, maar regelt ook uw andersoortige opleidingen bij externe opleiders. Neem hiervoor contact op met het Opleidingsloket. We besparen u graag het nodige regelwerk en laten u daarbij optimaal profiteren van bedongen kwantumkortingen. Laatste publicatie cursusaanbod in huidige vorm Deze publicatie met het aanbod voor 2015 is het laatste dat in deze vorm zal verschijnen. In de loop van 2015 presenteren we een nieuwe website waarop doorlopend het meest actuele aanbod op thema en doelgroep doorzocht kan worden en waarbij cursist of leidinggevende ook direct de inschrijving online kan regelen. Op deze nieuwe website zal ook meer inhoudelijke en vrij toegankelijke informatie te vinden zijn, geheel in lijn met het streven om kennis breder en meer openlijk te delen. Houd in de gaten! Wilt u inschrijven of heeft u vragen over het aanbod of maatwerk? Neem contact met ons op via of Met vriendelijke groet, Michael Kool Directeur Opleidingsinstituut DJI Aanbod

11 Aanbod

12 Initieel Initieel Het doel van onze initiële scholing is dat beginnende beroepsbeoefenaars worden toegerust voor hun functie. Veelal gaat het hierbij om de door DJI verplicht gestelde opleidingen die gecertificeerd zijn en leiden tot een landelijk erkend diploma. Dit initiële onderwijs is de ondergrens waar een DJI-medewerker aan dient te voldoen voor de functie. Aanbod

13 Initieel Medewerker Arbeidsmedewerker Bedrijfsorganisatie arbeid Belangrijke aspecten van de functie van medewerker arbeid zijn efficiënt werken en het zorgen voor een veilig werkklimaat. Als medewerker arbeid bent u niet alleen inhoudelijk vakman, maar bent u ook verantwoordelijk voor het verloop van het productieproces. PIW ers die aangesteld worden als medewerkers arbeid of arbeidsmedewerkers die deze module nog niet of vóór 1 januari 2011 hebben gevolgd. Na afronding van deze module bent u in staat om op een efficiënte en veilige wijze gedetineerden te begeleiden in hun activiteiten op de arbeidszaal. De module besteedt aandacht aan: - alle aspecten van het productieproces, van planning en voorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering; - veilig werken; in de module is de cursus VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist aannemers) opgenomen en wordt afgesloten met het examen VOL VCA. Na afronding van deze module ontvangt de zittende medewerker arbeid het certificaat Bedrijfsorganisatie Arbeid. De PIW er die deze module volgt beschikt dan ook over het diploma Basisberoepsopleiding Arbeidsmedewerker. AARB y Nieuwegein 1, 8 en 15 April 2015 AARB y Den Haag 4, 11 en 18 November dagen, inclusief examen. 530,- per deelnemer Aanbod

14 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze module valt onder de verplichte functiescholing. - De opleiding is volledig aangepast aan de doelstellingen van MPA. - Studiebelasting: u dient in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens Vooropleiding: basisberoepsdiploma Medewerker Arbeid of PIW er. - Voor medewerkers die in het bezit zijn van het diploma VOL VCA is de duur twee dagen. - Deelname aan het VOL VCA gedeelte is ook mogelijk; de duur is dan één dag. Aanbod

15 Initieel Medewerker Arbeidsmedewerker mbo 3 Basisberoepsopleiding Uw werk bestaat uit het begeleiden van, het toezicht houden op en het stimuleren van gedetineerden op de arbeidszaal. De rol van de medewerker arbeid daarin is cruciaal en u dient dan ook mee te kunnen denken over onder andere technische mogelijkheden en efficiencywinst om opdrachten beter en sneller uit te voeren. Nieuwe of nog ongediplomeerde medewerkers arbeid. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend medewerker arbeid verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde justitiabelen respectvol en professioneel te begeleiden tijdens hun activiteiten in de setting van de arbeidszaal. Deze mbo-gecertificeerde beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen in combinatie met de landelijk erkende opleiding mbo Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - bedrijfsorganisatie (incl. VOL VCA); - het begeleiden van gedetineerden in hun werk-/ leeractiviteiten; - het benaderen van gedetineerden met verschillende sociale en culturele achtergronden; - het motiveren van gedetineerden tot een gedragsverandering; - het maken van verschillende rapportages; - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken; - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. Op aanvraag Aanbod

16 Initieel Medewerker 47 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 11 maanden. Na 7 weken van 5 lesdagen worden de overige 12 lesdagen verdeeld over de resterende weken ,- per deelnemer Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - De opleiding is volledig aangepast aan de doelstellingen van MPA. - Toetsing: de detentiespecifieke onderdelen worden door het OI getoetst; de mbo-onderdelen door NCvB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Studiebelasting: in de eerste 7 weken dient u in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. In het vervolg van de opleiding gaat u onder begeleiding aan de slag met uw persoonlijke actieplannen en maakt u werkvloerleeropdrachten. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma basisberoepsopleiding Medewerker Arbeid en het mbo-diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. - Daarnaast ontvangt u het landelijk erkende diploma VOL VCA. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod

17 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Basisberoepsopleiding Binnen uw functie hebt u verschillende rollen. Als voorportier bent u het eerste aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de inrichting. Daarnaast zorgt u voor handhaving van rust en orde. Verder behoort tot uw takenpakket het ervoor zorgen dat het interne verkeer van personen en goederen soepel verloopt. Veiligheid en beveiliging zijn begrippen die in uw dagelijks functioneren centraal staan. Nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend bewaarder/ complexbeveiliger verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van personen en gebouwen professioneel uit te voeren. Deze mbo-gecertificeerde beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen in combinatie met de landelijk erkende opleiding Beveiliger niveau 2. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het bieden van bedrijfshulpverlening; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken; - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. MBOB y Nieuwegein start 26 januari 2015 Aanbod

18 Initieel Medewerker 43 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden. Na 6 weken van 5 lesdagen, is de gemiddelde frequentie 1 lesdag per 2 tot 3 weken ,- per deelnemer Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - Toetsing: de detentiespecifieke onderdelen worden door het OI getoetst; de mbo-onderdelen door de SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) en NCVB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Fasegewijs worden er centraal schriftelijke examens ingevoerd voor de onderdelen Nederlands, rekenen en Engels. Afhankelijk van de datum van diplomering kunnen de resultaten van deze toetsen consequenties hebben voor het behalen van het diploma. - Studiebelasting: in de eerste 6 weken dient u in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. In het vervolg van de opleiding gaat u onder begeleiding aan de slag met het praktijkwerkboek Beveiliger 2 en maakt u werkvloerleeropdrachten. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder en het mbo 2 diploma Beveiliger. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. - Op deze opleiding is de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing. Aanbod

19 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Beveiliger Al geruime tijd maakt de mbo 2 opleiding Beveiliger deel uit van de basisopleiding tot bewaarder/ complexbeveiliger. Mogelijk hebt u het basisdiploma behaald vóór deze periode of alleen het detentiespecifieke gedeelte gevolgd. Met het behalen van het mbo 2 diploma beschikt u over dezelfde kwalificaties als uw collega die de volledige basisopleiding recent heeft gevolgd. Bewaarders/ complexbeveiligers in het bezit van een niet-mbo-gecertificeerd basisberoepsdiploma of een niet voltooide basisberoepsopleiding. U vergroot uw inzicht in de brede beveiligingsmaterie. Daarnaast zijn de opdrachten zoveel mogelijk DJI-specifiek gemaakt en daardoor herkenbaar en toepasbaar in uw huidige functie. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: - wettelijke kaders - beveiliging van gebouwen - waarnemen en noteren - handelen in kritieke situaties - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. Op aanvraag 15 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden ,- per deelnemer Aanbod

20 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze opleiding is onderdeel van de verplichte functiescholing. - Toetsing: de vakspecifieke onderdelen worden getoetst door de SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) en de algemeen vormende vakken door NCVB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Fasegewijs worden er centraal schriftelijke examens ingevoerd voor de onderdelen Nederlands, rekenen en Engels. Afhankelijk van de datum van diplomering kunnen de resultaten van deze toetsen consequenties hebben voor het behalen van het diploma. - Studiebelasting: naast de lessen dient u in eigen tijd werkvloerleeropdrachten uit te voeren; daarnaast gaat u onder begeleiding aan de slag met het praktijkwerkboek Beveiliger 2. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het mbo 2 diploma Beveiliger. - Op deze opleiding is de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing. Aanbod

21 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger Verkorte basisberoepsopleiding Binnen uw functie hebt u verschillende rollen. Als voorportier bent u het eerste aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de inrichting. Daarnaast zorgt u voor handhaving van rust en orde. Verder behoort tot uw takenpakket het ervoor zorgen dat het interne verkeer van personen en goederen soepel verloopt. Veiligheid en beveiliging zijn begrippen die in uw dagelijks functioneren centraal staan. Nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers in het bezit van mbo 2 diploma Beveiliger. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend bewaarder/ complexbeveiliger verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van personen en gebouwen professioneel uit te voeren. Deze beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen. Tijdens de lesdagen krijgt u de lesstof per module aangeboden. Hierbij worden verschillende werkvormen gehanteerd. Ter afsluiting van onderdelen legt u theoretische en praktische toetsen af. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het bieden van bedrijfshulpverlening; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken. Op aanvraag 31 dagen met een doorlooptijd van 7 weken ,- per deelnemer Aanbod

22 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - Studiebelasting: u dient in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod

23 Initieel Medewerker Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Naast de inzet als transportgeleider zet de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) medewerkers niet alleen in bij andere DJI-organisaties maar ook bij ketenpartners zoals de politie, bijvoorbeeld als arrestantenverzorger. Deze en andere klanten stellen hierbij als eis dat de betreffende medewerker o.a. beschikt over het diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Een BOA wordt in het algemeen aangesteld om orde en veiligheid te handhaven, kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven. Executief medewerkers van DV&O en andere dienstonderdelen. Afhankelijk van waar u wordt ingezet brengt u het geleerde in de praktijk. U weet wat te doen in welke omstandigheid en kent daarbij uw grenzen. U hebt een uitgebreide kennis van de wettelijke kaders en bent in staat om professioneel een vaak slechte boodschap over te brengen. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: - wat zijn de wettelijke kaders; - de concrete taken van een BOA; - de grenzen van de bevoegdheden van de BOA; - de samenwerking met de opdrachtgever; - onderscheid tussen de BOA en de reguliere beveiliger; - welke eigenschappen zet u op welk moment in; - de-escalerend optreden in lastige situaties; - de administratieve handelingen. Met het behalen van het getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) beschikt u over een diploma dat zowel binnen DJI als in het bedrijfsleven zijn waarde heeft. BOA y Nieuwegein 22 en 29 januari, 5 en 12 februari, 5 en 12 maart. Examen 13 maart. BOA y Nieuwegein 8, 15, 22 en 29 september, 6 en 13 oktober. Examen 13 oktober. 6 dagen met een frequentie van 1 lesdag per week, plus 1 examendag ,- per deelnemer Aanbod

24 Initieel Medewerker Overige informatie - De lesdagen dient u voor te bereiden via zelfstudie in een e-learning omgeving. U oefent met casuïstiek en proefexamens, op afstand begeleid door de docent die ook de lesdagen verzorgt. - Voor nieuwe DV&O-medewerkers is dit traject opgenomen in de basisopleiding. - Bij aanvaarding van een BOA-functie vindt er een beëdiging plaats. - Het examen bestaat uit een theoriegedeelte dat wordt afgenomen op een CITO locatie en een praktijkge deelte dat plaats vindt op de opleidingslocatie. - Het BOA-getuigschrift heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. - Na 5 jaar dient de medewerker opnieuw examen te doen. Aanbod

25 Initieel Medewerker Nieuw in 2015 Casemanager Sinds maart 2014 is de afdeling Gedetineerdenzaken over- en opgegaan in de afdeling Detentie en Re-integratie. Binnen die afdeling is de casemanager een nieuwe functie. De casemanager is het operationele gezicht naar buiten en het aanspreekpunt voor gedetineerden. De casemanager is procesverantwoordelijk voor de detentie en re-integratie van de gedetineerde. Het document Proces afdeling Detentie en Re-integratie (versie ) is leidend voor alle werkzaamheden binnen de afdeling D&R. Om de casemanager te kwalificeren voor zijn functie, heeft het Opleidingsinstituut DJI een tiental modulen ontwikkeld die samen de functiescholing vormen. De onderdelen zijn ook los te volgen. Na afloop van de functiescholing bent u toegerust voor het uitoefenen van uw functie als (beginnend) casemanager. U volgt in een groep één of meerdere onderdelen van de functiescholing. In wisselende werkvormen en bij verschillende docenten, bekwaamt u zich in het uitvoeren van uw taken. Er zal gebruik worden gemaakt van discussies, werkgroepen, intervisie, rollenspel en beeldmateriaal. Voor aan aantal onderdelen dient u zich zelfstandig voor te bereiden. Voor de gehele functiescholing of delen daarvan, geldt dat u een online test maakt die beschikbaar wordt gesteld door het Rijkstalentencentrum. De modulen en module-onderdelen zijn: - Communicatie; algemene communicatie, samenwerken en adviseren; - Communicatie; motiverende gespreksvoering; - D&R; het proces; - D&R; Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat, observeren en rapporteren; - Persoonlijke problematiek; licht verstandelijke beperking; - Persoonlijke problematiek; middelenafhankelijkheid, -misbruik en gedragsverandering; - Persoonlijke problematiek; psychopathologie; - Persoonlijke problematiek; zedendelinquentie; - Professionele attitude; - Recht en regelgeving. Aanbod

26 Initieel Medewerker Nieuw in 2015 Casemanager Communicatie; algemene communicatie, samenwerken en adviseren De casemanager is een duizendpoot die met een verscheidenheid aan partners en belangen te maken krijgt. Daarbij past dat de casemanager een uiteenlopend arsenaal aan communicatieve vaardigheden beheerst. Deze module biedt daarvoor de benodigde basis. Casemanagers. Na afloop bezit u kennis en vaardigheden met betrekking tot: - de begrippen zender, ontvanger, boodschap en ruis; - het algemene communicatiemodel zender-ontvanger-boodschap; - de begrippen verbale communicatie, non-verbale communicatie, inhoud, betrekking uit de communicatietheorie; - het benoemen wat bovenstaande begrippen communicatie betekenen voor het uitoefenen van uw functie; - diverse stijlen van samenwerken en werken met belangentegenstellingen; u kunt uw voorkeurstijl daarin benoemen; - manieren om uw stijl van samenwerken aan te passen aan wat de omstandigheden vragen; - de gesprekstechnieken luisteren, samenvatten en doorvragen; - manieren om op gedrag te reflecteren; - uw (automatismen en) wijze van handelen en communiceren binnen systemen (systeem als bedoeld in communicatietheorie) en kent u methoden om daarop te reflecteren; - adviesvaardigheden; - uw sterke punten en verder te ontwikkelen competenties op het gebied van luisteren; samenwerken; netwerkvaardigheden; - samenbindend leiderschap. U neemt in onderwijsleergesprekken kennis van de basisbegrippen in communicatie en gaat daar vervolgens mee oefenen. U maakt tests en leert de communicatie- en samenwerkingsstijlen van uw eigen voorkeur kennen. Na afloop zult u beter in staat zijn om voor een stijl te kiezen die bij u past en om in stijlen te variëren. De volgende onderdelen komen aan bod: - basistheorieën en begrippen communicatie; - gesprekstechnieken luisteren, samenvatten en doorvragen; - samenwerken; Aanbod

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016 dngsinstituut Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016 1 Verklaring afkortingen en symbolen 8 Welkom 9 Initieel 11 Medewerker 12 Basisberoepsopleiding coördinator beveiliging mbo 3 voor senior bewaarders/complexbeveiligers

Nadere informatie

2014 Opleidingsinstituut DJI

2014 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI a a n b o d 2014 Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016 dngsinstituut Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016 1 Verklaring afkortingen en symbolen 8 8 Welkom 9 Centrale organisatie en financiering 10 Initieel 11 Medewerker 12 Basisberoepsopleiding coördinator

Nadere informatie

Opleidingsinstituut DJI AANBOD

Opleidingsinstituut DJI AANBOD Opleidingsinstituut Waar sta jij? sinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI DJI? Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI AANBOD 2013 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI december 2013

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI december 2013 Opleidingsinstituut DJI december 2013 Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI december 2013 Bij de eerste inrichtingen zijn de gedetineerden al vertrokken en daarmee wordt de uitvoering van het Masterplan

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 8 september 2014 Inhoud Weer vol in bedrijf! Cedeo-erkenning is beloning en prikkel VWNW: Juiste bagage voor een nieuwe baan Train-de-trainer-traject in België Opleidingsinstituut

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis FP11A POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum

Nadere informatie

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep (Inrichtings)beveiliger Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep (Inrichtings)beveiliger Versie: 10 januari 2014 Functiefamilie Uitvoering Het realiseren van producten en diensten binnen het vastgestelde beleid Functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

Overzicht 3. Per opleiding/training, welke instelling deze opleiding in huis heeft.

Overzicht 3. Per opleiding/training, welke instelling deze opleiding in huis heeft. Overzicht 3. Per opleiding/training, welke instelling deze opleiding in huis heeft. Opleiding / Training Agressie/conflict - Aandachtsfunctionaris Agressie en Sociale Veiligheid FPC de Kijvelanden* G4S

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbod 2011. Gevangeniswezen / Bijzondere Voorzieningen

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbod 2011. Gevangeniswezen / Bijzondere Voorzieningen Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen Aanbod 2011 Gevangeniswezen / Bijzondere Voorzieningen Gevangeniswezen / Bijzondere Voorzieningen Inhoudsopgave 8 Welkom 10 De kwaliteit van onze diensten

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI juni 2013. Inleiding

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI juni 2013. Inleiding Inleiding Als gevolg van het Masterplan zal een aantal inrichtingen helaas moeten sluiten. Zij zullen hun personeel zo goed mogelijk willen ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Zoals benoemd

Nadere informatie

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen Aanbod 2012 9 11 15 16 18 20 22 23 24 26 28 29 33 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Welkom De kwaliteit van onze diensten Werving & selectie- en ontwikkeladvies

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding coördinator beveiliger

BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding coördinator beveiliger BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding coördinator beveiliger BLAUW MAATWERK IN EDUCATIE AQUAMARIJNLAAN 178 3523 EN UTRECHT BRIN 30 RC CREBO

Nadere informatie

Informatie Opleiding Leren van Delict (LvD)

Informatie Opleiding Leren van Delict (LvD) Informatie Opleiding Leren van Delict (LvD) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.0 Auteur(s): Heidi van der Kuil/Sanne Hillege Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 14 april 2015 Nieuwsbrief voor Ketenpartners Inhoud Voorwoord Overleg over oprichting opleidingscentrum met de NCTV Mentale veerkracht; meer

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

VPT Zuidwest-Nederland

VPT Zuidwest-Nederland VPT Zuidwest-Nederland 30 oktober 2013 Onderwerpen Inleiding Factoren Interventies Voorbeelden Afsluiting 1 Woord vooraf. Er is niet één recept om te komen van protocol Kies een pad dat aansluit bij uw

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening me nse nkennis Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening Door te werken met de laatste wetenschappelijke inzichten, vergroot je de kans dat je adviezen juist blijken. Postmaster

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in Verbal Judo Het onderzoek Verbal Judo (Thompson, 1984) is een methode waarbij mensen anderen op een kalme

Nadere informatie

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbod 2011. Jeugdinrichtingen / Forensische Zorg

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbod 2011. Jeugdinrichtingen / Forensische Zorg Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen Aanbod 2011 Jeugdinrichtingen / Forensische Zorg Jeugdinrichtingen / Forensische Zorg Inhoudsopgave 8 Welkom 10 De kwaliteit van onze diensten 13 Selectie-

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

NIET BBL-OPLEIDINGEN. De opleidingen worden op locatie gegeven.

NIET BBL-OPLEIDINGEN. De opleidingen worden op locatie gegeven. NIET BBL-OPLEIDINGEN De opleidingen Leidinggeven van HOLLANDSWERK zijn bedoeld voor (aankomend) Leidinggevenden in de sociale werkvoorziening. Deze praktische opleidingen worden getoetst conform de eisen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Bijspijkercursus. Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Bijspijkercursus. Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bijspijkercursus Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bijspijkercursus boa milieuhandhaving In 2006 is een start gemaakt met een professionaliseringstraject voor de buitengewoon

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie