Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 8 september 2014 Inhoud Weer vol in bedrijf! Cedeo-erkenning is beloning en prikkel VWNW: Juiste bagage voor een nieuwe baan Train-de-trainer-traject in België Opleidingsinstituut opleider van UBR RBO Moreel leeroverleg voor top DJI Pilot slachtoffergericht werken Selectie uit aanbod open inschrijvingen Weer vol in bedrijf! Beste collega's, De zomervakantie is echt voorbij en dat betekent dat ook het Opleidingsinstituut DJI weer vol in bedrijf is. Op de locaties in Den Haag en Nieuwegein vinden cursisten weer hun weg naar opleidingen als Persoonlijke effectiviteit, Fouilleren en IBT. Tegelijkertijd verzorgen onze docenten en trainers in company van Leeuwarden tot Maastricht diverse cursussen en trainingen bij klanten op locatie. Het aanbieden van passende opleidingen in het kader van Van Werk naar Werk blijft in deze

2 dynamische tijd een belangrijk speerpunt. Nieuwe vormen van kennisdeling, zoals via kenniskringen, en het zoeken van verbinding met ketenpartners passen ook bij de veranderende rol van een modern opleidingsinstituut. Ik hoop u met deze Nieuwsflits op de hoogte te brengen van het nieuws rond onze organisatie en haar werkveld. Graag tot ziens bij het Opleidingsinstituut DJI! Vriendelijke groet, Michael Kool Directeur Cedeo-erkenning is beloning en prikkel Het Opleidingsinstituut DJI heeft opnieuw een Cedeoerkenning gekregen. Deze positieve beoordeling van Cedeo, een prominente en onafhankelijke certificeringsinstantie voor opleidingsinstituten, is een mooie beloning voor het werk van de afgelopen jaren. Tegelijkertijd geven de meegegeven aandachtspunten in het klanttevredenheidsonderzoek een prikkel om de organisatie verder te verbeteren. Positieve feedback Om tot een oordeel over de dienstverlening te komen, verrichtte Cedeo een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek leidde tot een positief resultaat waardoor het Opleidingsinstituut de komende twee jaar wederom het predicaat Cedeo-erkend mag voeren. Als positieve punten noemen de klanten onder meer de aansluiting bij de praktijk, de didactische vaardigheden van de trainers en de flexibiliteit met betrekking tot de levering van maatwerk. Je kunt altijd couleur locale krijgen, zo vertelt een respondent. en aanknopingspunten voor verbeteringen Anderzijds brengt het onderzoek ook een aantal verbeterpunten naar voren. Kritiek is er bijvoorbeeld op het prijsniveau, de traditionele klassikale leervorm die nog veel gehanteerd wordt en op het expertiseniveau met betrekking tot het thema jeugd. Frank Borst, hoofd opleidingen bij het Opleidingsinstituut, verwelkomt ook deze feedback. We hebben dit voorjaar onze tarieven verlaagd en voor de komende tijd staan al een aantal kwalitatieve verbeterslagen gepland. Het e-learning aanbod zal het komende jaar flink

3 toenemen. Eind 2014 presenteren we in dat kader Mijn Leeromgeving, een online persoonlijk leerplatform. De incorporatie van het aanbod voor de Raad voor de Kinderbescherming moet ook tot verbetering leiden. We hebben nu veel expertise op het gebied van jeugd in huis en maken dit toepasbaar voor DJI op zowel mbo- als hboniveau, aldus Frank Borst. VWNW: Juiste bagage voor een nieuwe baan Het Van Werk Naar Werk (VWNW)-traject dat voortkomt uit het Masterplan DJI krijgt meer en meer vorm. Dit betekent ook dat het Opleidingsinstituut steeds actiever is met het aanbieden van opleidingen die collega s ondersteunen bij een overstap naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Werken bij de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) De eerste kennismakingsmodules voor werken bij de Rijksbeveiligingsorganisatie lopen inmiddels. Ruim dertig DJI ers volgen daarnaast cursussen EHBO, BHV of de (mbo- )opleiding Beveiliger 2. Met deze diploma s kunnen zij instromen bij de Rijksbeveiligingsorganisatie. Binnenkort starten er weer nieuwe trajecten. Kijk op de website van het Opleidingsinstituut als je interesse hebt om deel te nemen. Werken bij de politie Het convenant dat DJI met de politie heeft gesloten biedt DJI ers perspectieven op een carrière in het blauw. Een diploma op mbo 3-niveau of hoger is een vereiste om in te kunnen stromen. Heb je dit diploma nog niet? Het Opleidingsinstituut verzorgt twee verschillende mbo 3- opleidingen die je de juiste papieren opleveren. Kijk op de website voor meer informatie. Aan de slag bij de douane Ook bij de douane liggen dankzij een afgesloten convenant kansen voor DJI ers. Met een boa-diploma op zak maak je meer kans op een succesvolle sollicitatie. We bieden de boaopleiding in twee varianten aan: geheel klassikaal of een combinatie van e-learning en klassikaal leren. Meer informatie

4 op de website van het Opleidingsinstituut. Mobiliteitsworkshops Tot slot kan je ook nog steeds bij het Opleidingsinstituut terecht voor een viertal workshops die je helpen bij het vinden van interessante vacatures en vervolgens bij het succesvol solliciteren er op. Geef je op en help jezelf je kansen te benutten! Meer informatie Financiering VWNW-opleidingen Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden rondom de financiering van de frictiekosten. De betreffende organisatieonderdelen ontvangen een BONO. Het Opleidingsinstituut DJI brengt opleidingskosten direct in rekening bij het organisatieonderdeel waaronder de medewerker valt. Train-de-trainer-traject in België Deze maand zal het Opleidingsinstituut DJI een train-detrainer-traject organiseren voor het Belgische gevangeniswezen. Doel ervan is Belgische gevangenismedewerkers te trainen in een succesvolle aanpak van gewelds- en gijzelingssituaties en hen tegelijkertijd te voorzien van didactische vaardigheden waarmee zij hun collega s kunnen instrueren over dit thema. De vraag om in België dit traject te verzorgen komt van het Belgische opleidingsinstituut voor het gevangeniswezen (OCPP Merksplas), dat veel interesse heeft in het Nederlandse gijzelingsbeleid. Het Opleidingsinstituut DJI geeft al jarenlang de cursus Eerste contact bij gijzeling en heeft mede daardoor veel ervaring met opleiden op het gebied van dit gevoelige onderwerp. In samenwerking met OCPP is voor de Belgische justitiemedewerkers een aangepast programma gemaakt dat is toegespitst op de lokale situatie. Het programma duurt acht dagdelen en bevat naast theorie en veel oefeningen met acteurs ook een didactische module over het overbrengen van kennis. In eerste instantie worden er twee groepen van elk tien cursisten getraind. De training vindt plaats bij het Belgische

5 opleidingsinstituut in Merksplas. De cursisten, die afkomstig zijn uit verschillende inrichtingen, zullen vervolgens binnen hun eigen organisatie collega s opleiden. Opleidingsinstituut opleider van UBR RBO Het Opleidingsinstituut DJI gaat de opleidingen verzorgen voor de Rijks Beveiligings Organisatie, onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR RBO). Naast de inhoudelijke vormgeving en uitvoering van cursussen en modules zal het Opleidingsinstituut ook de organisatie van extern verzorgde opleidingen op zich nemen. Dit zijn de directeur van het Opleidingsinstituut DJI en de manager van UBR RBO woensdag 3 september in Den Haag overeengekomen met de ondertekening van een convenant. Dankzij dit convenant kan het Opleidingsinstituut DJI haar kennis en expertise verder verspreiden. Een efficiënte samenwerking voor een sterkere veiligheidsketen, zo typeert Michael Kool, directeur van het Opleidingsinstituut, het convenant. We zijn blij dat we met onze ervaring in combinatie met inhoudelijk maatwerk kunnen bijdragen aan het optuigen van een daadkrachtig UBR RBO. Ook Alfons Mooren, manager van UBR RBO, is enthousiast over de samenwerking: Goed geschoold personeel is de basis van onze organisatie. Met het Opleidingsinstituut DJI halen we een partner in huis die veel ervaring heeft met het opleiden van executief personeel. We kunnen gebruik maken van een beproefde onderwijsinsfrastructuur terwijl we tegelijkertijd de inhoud zorgvuldig laten toespitsen op het beveiligingsvak. De samenwerking start officieel op 1 oktober en is in eerste instantie voor de periode van een jaar. Nu al verzorgt het Opleidingsinstituut introductiemodules voor DJI ers die in het kader van Van Werk Naar Werk overstappen naar UBR RBO. Elders in deze nieuwsbrief lees je meer daarover. Moreel leeroverleg voor top DJI

6 Protocollen die een leidraad vormen voor integer handelen binnen organisaties zijn over het algemeen opgesteld in zwart-wittermen. Daarmee bieden zij professionals vaak onvoldoende houvast om de juiste beslissingen te nemen in het grijze gebied waarin zij veelal werken. Het Opleidingsinstituut DJI heeft door middel van de Kenniskring Integriteit en Samenwerking nieuwe inzichten verworven over de wijze waarop het morele vakmanschap versterkt kan worden. Het helpt namelijk een terugkerend moreel leeroverleg te houden waarin praktijksituaties aan de orde komen die de deelnemers beter in staat stellen een juiste afweging te maken. In de Kenniskring Integriteit en Samenwerking staat het morele vakmanschap centraal. De deelnemers zijn afkomstig uit onder andere de academische wereld, politie, defensie, gezondheidszorg, openbaar bestuur en uiteraard het DJIwerkveld. De diverse samenstelling van de kenniskring zorgt voor een brede blik op het thema integriteit en samenwerking en voor een waardevolle kruisbestuiving van ervaring en kennis. Sessies bij Groepsberaad en Gevangeniswezen Met het inzicht dat een moreel leeroverleg een nuttig instrument is, start het Opleidingsinstituut binnenkort met een sessie morele oordeelsvorming voor het Groepsberaad, het overleg van alle directeuren van het hoofdkantoor en de landelijke diensten. Daarna volgt een sessie voor de directie GW en Medezeggenschap. Deze sessies helpen de deelnemers bij het maken van een juiste afweging bij lastige beslissingen of keuzes waar men voor staat. Onderzoek door WODC Naar aanleiding van de inzichten vanuit de kenniskring, richt het WODC zich binnenkort op de vraag hoe morele oordeelsvorming binnen het primaire proces van DJI het beste tot stand komt. Het onderzoek maakt inzichtelijk op welke manier aspecten als eigenaarschap van het dilemma, organisatie van tegenspraak en weging van argumenten aan de orde komen binnen relevante werksituaties. Daarbij is veel aandacht voor de randvoorwaarden die aan de cultuur van de arbeidsorganisatie moeten worden gesteld.

7 De uitkomsten worden begin 2015 verwacht. Daarna start het Opleidingsinstituut met een pilot binnen één van de vestigingen van het gevangeniswezen. Alle ervaringen die met de kenniskring en de pilot worden opgedaan, gebruikt het Opleidingsinstituut voor de verankering van het thema moreel vakmanschap binnen het opleidingsaanbod. Bent u benieuwd of een moreel leeroverleg nu al bij kan dragen aan het versterken van moreel vakmanschap binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Pilot slachtoffergericht werken Het groeiende belang dat de politiek hecht aan aandacht voor de rol van het slachtoffer in het strafrechtproces heeft ook voor het werk van DJI de nodige gevolgen. Naast harde eisen die de in 2011 ingevoerde wet Versterking Positie Slachtoffers stelt, is ook een meer slachtoffergerichte houding op het gebied van bejegening en communicatie noodzakelijk. Het Opleidingsinstituut DJI start daarom in oktober met een pilot Slachtoffergericht Werken voor casemanagers. Tijdens het eendaagse programma leren de deelnemers hoe dader-slachtofferbemiddeling verloopt en wat de taken van de casemanager daarbij zijn. Er is speciale aandacht voor de communicatie die plaatsvindt tussen de casemanager en het slachtoffer. Daarnaast komt aan de orde wat herstelgericht werken is en welke Europese richtlijnen hierbij gelden. Een casemanager heeft bovendien een coachende rol naar PIW'ers en mentoren als het gaat om het creëren van herstelgericht bewustzijn. Ook hiervoor worden tijdens de pilot praktische handvatten aangereikt. Aan de pilot nemen casemanagers deel van de PI s Amsterdam Over-Amstel, Krimpen aan den IJssel, Dordrecht, Middelburg en Vught. De ervaringen die opgedaan worden tijdens de pilot zullen gebruikt worden om een module te ontwikkelen die opgenomen wordt in het reguliere aanbod van het Opleidingsinstituut. Selectie uit aanbod open inschrijvingen

8 Timemanagement Locatie: Nieuwegein Datum: 6 en 20 november Middenkaderopleiding Locatie: N.t.b. (midden-nederland) Datum: start 24 november Mbo-coördinator beveiliging niveau 3 Locatie: Nieuwegein Datum: start 24 november Detentierecht voor afdelingshoofden en juridisch medewerkers Locatie Nieuwegein Datum: 13 en 20 november Meer informatie over deze opleidingen vindt u in de catalogus op onze website. Colofon Opleidingsinstituut DJI Tel: Bezoek ook onze website

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling J A N U A R I 2 0 1 1 - N U M M E R 1 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden Case van de gemeente Zoetermeer HR-Masterevent op 17 maart NCOI

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Met een krimpend budget meer opleiden. Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Een uitdaging voor HRM

ERK&OPLEIDING. Met een krimpend budget meer opleiden. Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Een uitdaging voor HRM J U N I 2 0 1 1 - N U M M E R 2 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Met een krimpend budget meer opleiden Een uitdaging voor HRM Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau Cases

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie