Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt"

Transcriptie

1 Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben samen de nieuwe BOA opleiding ontwikkeld voor de leerplichtambtenaar. De opleiding is opgezet om het beste uit twee werelden wet en regelgeving Leerplicht en de strafrechtelijke handhaving van de Leerplicht- met elkaar te verbinden. Zowel voor de deelnemers als maatschappelijk en strafrechtelijk gezien een opleidingstraject met impact. Opleiding BOA Leerplicht Het opleidingsprogramma bestaat uit vier modules permanente her- en bijscholing ( hierna: PHB) van het domein onderwijs Leerplicht. Module 1. WKOg (algemene BOA-wetgeving) Module 2. WKOs (Leerplichtwet 1969 en aanvullende wetgeving) Module 3. Sanctionerend optreden (verhoor en schrijven proces-verbaal) Module 4. Afhandeling netwerk (optreden tijdens een rechtszitting) Module 1 en 2 zijn theoretische modules. Module 3 en 4 zijn praktijkgerichte modules. De systematiek van de PHB werkt als volgt: Binnen 5 jaar na het behalen van uw BOA bevoegdheid moet u de vier modules van het PHB traject met succes hebben afgerond:

2 U volgt binnen 1 jaar na de aktedatum een module uit het PHB traject U behaalt binnen 5 jaar de vier modules van het PHB traject, waarbij u 1 reservejaar heeft voor het overdoen/ inhalen van een module In het vijfde jaar kunt u maximaal 1 module herkansen De PHB domein onderwijs - versneld traject - Overgangsregeling Wanneer uw bevoegdheid vervalt in 2014, 2015, 2016 of 2017, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een overgangsregeling. U volgt versneld de modules uit de PHB. Dit zijn dezelfde modules als in het reguliere traject, alleen mag/moet u om uw bevoegdheid te behouden/verlengen meerdere modules per jaar volgen. Voor meer informatie raadpleeg de overgangsregeling voor deze jaren. Uw docenten en trainers: praktijkmensen met visie Om tijdens het opleidingsprogramma een sterke koppeling tussen de theorie en de praktijk te realiseren en waarborgen werken de VNG Academie en SPV met kerndocenten uit de (gemeentelijke) praktijk. De kerndocenten: Hebben bijgedragen aan de inrichting van het PHB traject domein Onderwijs Hebben kennis en ervaring met de leerplicht wetgeving Hebben kennis en ervaring op het gebied van verhoor, opmaken proces-verbaal en optreden bij een rechtszitting Hebben ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd. Die combinatie draagt optimaal bij aan uw voorbereiding op de examens en uw handelingsbekwaamheid in uw eigen werkpraktijk. Maatwerk Aan de hand van de vervaldata van de aktes maken wij graag een planning voor u en uw collega s. Wij organiseren, dat de modules tijdig worden gevolgd en u binnen de gestelde termijn van vijf jaar voldoet aan de gestelde eisen voor verlenging van uw bevoegdheid. Opleidingsprogramma Module Opleidingsdagen * Module 1: Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek 2 440,- Module 2: Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek 2 440,- Module 3: Sanctionerend optreden 3 735,- Module 4: Afhandeling en netwerk 2 510,- Totaal investering 2.125,- BOA basisbekwaamheid ,- 8 dagen rechtskennis en 2 dagen gespreks- en benaderingstechnieken Combi opleiding BOA + PHB ,- * is incl. opleidingsmateriaal en verblijfskosten maar excl. examengelden. Locaties bij u in de buurt! De BOA basisbekwaamheid en de modules PHB wordt u aangeboden op de volgende locaties: Alkmaar, Amstelveen, Den Haag, Utrecht, Gouda, Venlo, Breda, Maastricht, Vaassen, Zwolle, Arnhem, Assen. Raadpleeg onze websites of voor meer informatie over het opleidingsprogramma en de uitvoeringsdagen.

3 Informatie Voor meer informatie over de inhoud van de vier modules om uw BOA -bevoegdheid te halen en/of te verlengen kunt u via de mail contact opnemen met of telefonisch via en via de mail met of telefonisch via Domein Onderwijs - module 1 - Wettelijke kaders onderwijs generiek Doel U wordt opgeleid volgens de wettelijke kaders voor de permanente her- en bijscholing (PHB) voor BOA domein III van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor module 1 Wettelijke kaders onderwijs generiek. In deze module wordt de algemene BOA-wetgeving behandeld, die voor de BOA-onderwijs van belang is. Aan de hand van nieuw ontwikkelde casussen worden de programma onderdelen behandeld. Door deze opzet wordt voorkomen dat u deze opleidingsdagen met kennis bezig bent, die ver van uw eigen werkpraktijk afstaat. Er is gelegenheid om vragen te stellen en uw eigen casuïstiek in te brengen. De module wordt afgerond met oefenvragen en praktijkopdrachten, zodat u optimaal voorbereid bent op het examen. Programma Wetboek van strafrecht Wet rechtelijke organisatie Wetboek van Strafvordering Grondwet Besluit BOA Burgerlijk wetboek Awb Opleidingsmateriaal Speciaal voor alle modules van de PHB is een nieuw lesboek ontwikkeld. Dit lesboek is geheel afgestemd op de programma eisen en ondersteunt u maximaal in de voorbereiding op het examen. De module wordt afgerond met een schriftelijk theorie-examen. Het examen wordt georganiseerd door Cito. Geadviseerd wordt om binnen 2 weken na de laatste opleiding dag het examen af te leggen. Raadpleeg de website van Cito voor de examen locaties en dagen. Locatie en data Deze module bestaat uit 2 opleidingsdagen. Alle modulen worden u aangeboden op locaties in : Alkmaar, Amstelveen, Den haag, Utrecht, Gouda, Venlo, Breda, Maastricht, Vaassen, Zwolle, Arnhem, Assen. Raadpleeg de website: voor de planning per locatie. voor module 1 bedraagt: 440,00 (incl. opleidingsmateriaal en verblijfskosten) Deelname aan het Cito examen bedraagt: 105,88 (incl. BTW). Deze kosten verrekent u rechtstreeks met Cito.

4 Informatie Voor meer informatie over de inhoud van deze module kunt u via de mail contact opnemen met vng.nl of telefonisch via en via de mail met of telefonisch via Domein Onderwijs - module 2 - Wettelijke kaders onderwijs specifiek Doel U wordt opgeleid volgens de wettelijke kaders voor de permanente her- en bijscholing (PHB) voor BOA domein III van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor module 1 Wettelijke kaders onderwijs specifiek. In deze module staat de strafrechtelijke aanpak schoolverzuim centraal. Met behulp van speciaal ontwikkelde casussen worden relaties gelegd tussen de Leerplichtwet en strafrecht/strafvordering. Er wordt ruim de tijd genomen om te oefenen en vragen te beantwoorden. De link naar de praktijk staat centraal. Dit geeft tevens de mogelijkheid om na te denken over de vraag: Hoe doe ik/ons team het en is dit in overeenstemming met de theorie? De module wordt afgerond met oefenvragen en praktijkopdrachten, zodat u optimaal voorbereid bent op het examen. Programma Taken en verantwoordelijkheden Verzuim en vrijstelling Onderzoek Schoolverzuim Leerplichtambtenaar als opsporingsambtenaar De strafrechtelijke procedure en afhandeling van een proces-verbaal Opleidingsmateriaal Speciaal voor alle modules van de PHB is een nieuw lesboek ontwikkeld. Dit lesboek is geheel afgestemd op de programmaeisen en ondersteunt u maximaal in de voorbereiding op het examen. De module wordt afgerond met een schriftelijk theorie-examen. Het examen wordt georganiseerd door Cito. Geadviseerd wordt om binnen 2 weken na de laatste opleiding dag het examen af te leggen. Raadpleeg de website van Cito voor de examen locaties en dagen. Locatie en data Deze module bestaat uit 2 opleidingsdagen. Alle modulen worden aangeboden op de volgende locaties: Alkmaar, Amstelveen, Den Haag, Utrecht, Gouda, Venlo, Breda, Maastricht, Vaassen, Zwolle, Arnhem, Assen. Raadpleeg de website voor de planning per locatie. voor module 2 bedraagt : 440,00 (incl. opleidingsmateriaal en verblijfskosten) Deelname aan het Cito examen bedraagt: 105,88 (incl. BTW). Deze kosten verrekent u rechtstreeks met Cito. Informatie Voor meer informatie over de inhoud van deze module kunt u via de mail contact opnemen met vng.nl of telefonisch via en via de mail met of telefonisch via

5 Domein Onderwijs - module 3 - Sanctionerend optreden Doel U wordt opgeleid volgens de wettelijke kaders voor de permanente her- en bijscholing (PHB) voor BOA domein III van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor module 3 Sanctionerend optreden. Tijdens deze module wordt u getraind in het analyseren van een dossier, het horen van een verdachte/getuige en het opmaken van een proces-verbaal leerplicht. Aan de hand van speciaal voor deze modules ontwikkelde casussen wordt u met behulp van een acteur actief getraind in het horen van een verdachten en getuigen. Aandachtspunten bij een verhoor worden besproken en u ontvangt persoonlijke feedback. Programma Analyseren dossier Vaststellen of er een juridische grond (nodig) is Verdachte verhoor Getuigenverhoor Beschrijven proceslijn (SAS) Schrijven van een proces-verbaal De module wordt afgerond met een praktijkexamen. Het examen wordt georganiseerd door EXTH. De aanmelding voor uw examen wordt verzorgd door SPV. Opleidingsmateriaal Speciaal voor alle modules van de PHB is een nieuw lesboek ontwikkeld. Dit lesboek is geheel afgestemd op de programmaeisen en ondersteunt u maximaal in de voorbereiding op het examen. Locatie en data Deze module bestaat uit 3 opleidingsdagen. Alle modulen worden aangeboden op de volgende locaties: Alkmaar, Amstelveen, Den Haag, Utrecht, Gouda, Venlo, Breda, Maastricht, Vaassen, Zwolle, Arnhem, Assen. Raadpleeg de website voor de planning per locatie. voor module 3 bedraagt: 735,00 (incl. opleidingsmateriaal en verblijfskosten) Deelname aan het ExTH examen bedraagt: 200,00 (excl. BTW) Informatie Voor meer informatie over de inhoud van deze module kunt u via de mail contact opnemen met vng.nl of telefonisch via en via de mail met of telefonisch via

6 Domein Onderwijs - module 4 - Afhandeling en netwerk Doel U wordt opgeleid volgens de wettelijke kaders voor de permanente her- en bijscholing (PHB) voor BOA domein III van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor module 4 Afhandeling en netwerk. In deze module staat het optreden in de rechtbank centraal. Aan de hand van speciaal ontwikkelde casussen leert u hoe u zich voorbereid op de behandeling van de gegeven casus in de rechtbank. Veel aandacht is er voor uw houding en gedrag tijdens de rechtszitting. Straalt u deskundigheid en standvastigheid uit? Komt u betrouwbaar over? Programma Verzamelen en analyseren van informatie Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij verdachten Ketenpartners in kaart brengen Optreden in de rechtszaal Houding en gedrag Afspraken maken over vervolgtraject De module wordt afgerond met een praktijkexamen. Het examen wordt georganiseerd door EXTH. De aanmelding voor uw examen wordt verzorgd door SPV. Opleidingsmateriaal Speciaal voor alle modules van de PHB is een nieuw lesboek ontwikkeld. Dit lesboek is geheel afgestemd op de programmaeisen en ondersteunt u maximaal in de voorbereiding op het examen. Locatie en data Deze module bestaat uit 2 opleidingsdagen. Alle modulen worden aangeboden op de volgende locaties: Alkmaar, Amstelveen, Den Haag, Utrecht, Gouda, Venlo, Breda, Maastricht, Vaassen, Zwolle, Arnhem, Assen. Raadpleeg de website voor de planning per locatie. voor module 4 bedraagt : 510,00 (incl. studiemateriaal en verblijfskosten) Deelname aan het ExTH examen bedraagt : 200,00 (excl. BTW) Informatie Voor meer informatie over de inhoud van deze module kunt u via de mail contact opnemen met vng.nl of telefonisch via en via de mail met of telefonisch via

7 Opleiding BOA Basisbekwaamheid De opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen. Het opleidingsprogramma sluit aan op de eindtermen van het Basisexamen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor buitengewoon opsporingsambtenaar en bestaat uit de onderdelen rechtskennis, gespreks- en benaderingstechnieken en het invullen van een combibon. Door een dagelijkse proeftoets krijgt u steeds inzicht in de door u verworven rechtskennis. Gedurende 2 trainingsdagen staan gespreks- en benaderingstechnieken centraal. Tijdens beide onderdelen wordt getraind in het invullen van de combibon. Studiebelasting Studie-uren: 15 uur Contacturen: 60 uur (10 opleidingsdagen) Totale studiebelasting: 75 uur Het theorie-examen rechtskennis wordt uitgevoerd door het Cito; het praktijkexamen gespreks- en benaderingstechnieken incl. combi-bon wordt uitgevoerd door ExTh. Aantal deelnemers Maximaal 14 personen Locatie De opleiding wordt aangeboden op de volgende locaties: Alkmaar, Amstelveen, Arnhem, Assen, Breda, Gouda, Maastricht, Utrecht, Vaassen, Venlo en Zwolle. Wij organiseren de opleiding ook graag incompany waarbij de locatie in nader overleg wordt vastgesteld. voor deelname aan de opleiding bedraagt : 1.280,00 incl. opleidingsmateriaal maar excl. examenkosten voor deelname aan het examen Cito rechtskennis bedraagt: 105,90 voor deelname aan het examen ExTH gespreks- en benaderingstechnieken bedraagt 165,- Verblijf: arrangement excl. overnachting: 377,50 (koffie, thee, lunch) arrangement incl. overnachting: op aanvraag Data 10-daagse opleiding Noord- en Oost-NederlandIncomapy In Arnhem, Vaassen, Zwolle en Assen is deze opleiding gepland op de volgende data: code 3073: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 september en 1 oktober 2013 code 3074: 28, 29 oktober en 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 november 2013 code 3075: 14, 15, 21, 22, 28, 29 november en 2, 3, 12, 13 december 2013 code 3588: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 januari en 6, 7 februari 2014 code 3589: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 maart en 1, 10, 11 april 2014 code 3590: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 september en 9, 10 oktober 2014 code 3591: 16, 17, 23, 24, 30 november en 1, 7, 8, 18, 19 december 2014 Zuid-Nederland In Venlo (Sevenum), Breda en Maastricht is deze opleiding gepland op de volgende data: code 3241: 28, 29 oktober en 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 november 2013 code 3604: 7, 8, 14, 15, 22, 23, 28, 29 april en 12, 13 mei 2014 code 3605: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 oktober en 10,11 november 2014

8 West-Nederland In Alkmaar, Amstelveen, Utrecht en Gouda is deze opleiding gepland op de volgende data: code 3210: 11, 18, 25 september en 2, 9, 16, 30 oktober en 6, 13, 20 november 2013 code 3690: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 januari en 6, 7 februari code 3691: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 september en 9, 10 oktober Informatie Heeft u interesse of vragen dan kunt u contact opnemen met de VNG Academie via KeesJan de Maa, Business development manager VNG / en Adviseur Opleidingen SPV

Aan de afdeling Leerplicht van de gemeente/het Regionaal Bureau Leerplicht

Aan de afdeling Leerplicht van de gemeente/het Regionaal Bureau Leerplicht 2 april 2013 Aan de afdeling Leerplicht van de gemeente/het Regionaal Bureau Leerplicht Nieuwe stelsel scholing BOA van kracht Het zal u niet ontgaan zijn dat al enige jaren gewerkt is aan een nieuw stelsel

Nadere informatie

Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken

Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken Adres Spoorstraat 5 5975 RK Sevenum Openingstijden Maandag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur E-mail: info@112academy.nl Website: www.112academy.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen BOA Consequenties HTV examinering. Hester Brenninkmeijer 24 januari 2013

Ontwikkelingen BOA Consequenties HTV examinering. Hester Brenninkmeijer 24 januari 2013 Ontwikkelingen BOA Consequenties HTV examinering Hester Brenninkmeijer 24 januari 2013 Publicatie domeinlijst 2011 Consequentie HTV Uitbreiding wet- en regelgeving 2 nieuwe theorietoetsen Wettelijke kaders

Nadere informatie

Nieuwsbrief ExTH december 2011

Nieuwsbrief ExTH december 2011 Nieuwsbrief ExTH december 2011 In deze Nieuwsbrief is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen. Nieuwe voorzitter examencommissie Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Combibon Tariefsverhoging

Nadere informatie

Bijspijkercursus. Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Bijspijkercursus. Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bijspijkercursus Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bijspijkercursus boa milieuhandhaving In 2006 is een start gemaakt met een professionaliseringstraject voor de buitengewoon

Nadere informatie

Exameninstelling Toezicht en Handhaving Postbus 1230, 3800 BE Amersfoort (033) 450 46 78 www.exth.nl Info@exth.nl

Exameninstelling Toezicht en Handhaving Postbus 1230, 3800 BE Amersfoort (033) 450 46 78 www.exth.nl Info@exth.nl Exameninstelling Toezicht en Handhaving Postbus 1230, 3800 BE Amersfoort (033) 450 46 78 www.exth.nl Info@exth.nl Verslag Voorlichtingsbijeenkomst ROC s Ontwikkelingen HTV/BOA 24 januari 2013 Programma:

Nadere informatie

Opleidingen BOA voor alle domeinen

Opleidingen BOA voor alle domeinen Opleidingen BOA voor alle domeinen Basisbekwaamheid BOA Permanente Her- en Bijscholing Najaar 2014 H A N D H A V I N G Introductie Wijzigingen in bekwaamheidseisen Beste lezer, Gevolgen voor u Met de publicatie

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Studiegids training praktijkgerichte productieleider

Studiegids training praktijkgerichte productieleider Studiegids training praktijkgerichte productieleider Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15343 9 juni 2015 Convenant samenwerking Ministerie van Veiligheid en Justitie en Stichting Exameninstelling Toezicht

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Handboek PROCES VERBAAL 2018

Handboek PROCES VERBAAL 2018 Handboek PROCES VERBAAL 2018 Domein 1 Openbare Ruimte Met voorbeeld processen verbaal, uitleg en tips over diverse formuleringen aangaande overtredingen van de APV, Wetboek van Strafrecht en bijzondere

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid Profiel Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 3) Keuzedeel Vesporo Onderdeel Algemeen Let op: de werkgroep heeft een voorbeeldcurriculum gemaakt voor de combinatie

Nadere informatie

Studiekosten (geldig van 1.12.2012 tot 1.6.2013)

Studiekosten (geldig van 1.12.2012 tot 1.6.2013) ❷ ⓿ ❶ ❸ Studiekosten Studiekosten (geldig van 1.12.2012 tot 1.6.2013) Mbo-opleiding Beveiliger 2 Afstandsonderwijs (thuisstudie)... 540,00 Incl. inschrijf- en administratiekosten, theorieboek, ELO, huiswerkservice,

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed) + tank + klasse 1 + klasse 7, 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

IPMA C: Training projectmanagement

IPMA C: Training projectmanagement Wilt u uw ervaring als projectmanager met het internationaal erkende IPMA-C certificaat bekronen? En zoekt u een op maat gesneden, flexibel opleidingstraject dat uw slaagkans vergroot? Dan is IPMA C: Training

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER RESULTAAT Efficiënt en klantgericht telefoonverkeer en representatieve

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg Reeks I 04 juli 11 juli 18 juli 13.00 uur - 17.00 uur Reeks II 01 aug 08 aug 15 aug 13.00 uur - 17.00 uur Inleiding Maakt u nog tabellen in Word? Wilt

Nadere informatie

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je een methode uitvoert Hoe je data

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

Brochure ITIL Operational Support and Analysis

Brochure ITIL Operational Support and Analysis Brochure ITIL Operational Support and Analysis Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening

Nadere informatie

Examenprogramma Boa OV. Buitengewoon opsporingsambtenaar Openbaar Vervoer

Examenprogramma Boa OV. Buitengewoon opsporingsambtenaar Openbaar Vervoer Examenprogramma Boa OV Buitengewoon opsporingsambtenaar Openbaar Vervoer Colofon Opleiding Samensteller(s) Opdrachtgever Vormgeving Buitengewoon opsporingsambtenaar Openbaar Vervoer (Boa OV) Projectteam

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid

Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Word Certified Profiler Terrorism (CPT ) binnen de discipline Openbare orde en Veiligheid Ontwikkeld om toekomstige aanslagen te voorkomen! Ten aanzien van het professioneel proactief onderkennen van terrorisme

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Studiegids WORKclass Business Analytics

Studiegids WORKclass Business Analytics Studiegids WORKclass Business Analytics 08 september 2015 09.30 uur - 17.00 uur 29 september 2015 09.00 uur - 17.00 uur Achtergrond Opleiding We leven in een wereld waarin steeds meer data beschikbaar

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement De opleidingen Personeel en Arbeid voor elke fase in uw carrière E 100 KORTING voor abonnees van Rendement Premium-abonnees krijgen maar liefst E 130 KORTING Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding Assistent Makelaar Wonen Praktijkgericht in de makelaardij seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding Inspelend op actuele ontwikkelingen binnen de vastgoedbranche verzorgt

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed), 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften het nodige moeten weten.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26957 31 december 2012 Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar 1. Inleiding In de strafrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie!

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! Een carrière als HR-professional? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! De opleidingen

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Studiegids WORKclass Opnameplanning

Studiegids WORKclass Opnameplanning Studiegids WORKclass Opnameplanning 03 november 2015 - Dag 1 09.00 uur - 17.00 uur 01 december 2015 - Dag 2 09.00 uur - 17.00 uur Welkom We zijn er trots op u binnenkort te mogen verwelkomen als deelnemer

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

MariënburgGroep Opleidingen

MariënburgGroep Opleidingen MariënburgGroep Opleidingen Dé gemeente opleider Basisopleiding Inkomensconsulent voorjaar 2016 www.marienburggroep.nl info@marienburggroep.nl 1 Basisopleiding Inkomensconsulent Datum: start dinsdag 2

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid Beroepsgerichte s Examen: Praktijk Toelichting: extern bestaat uit 3 kerntaken in de vorm van proeven van bekwaamheid Kerntaak Werkproces(sen) Kerntaken

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Brochure Operational Support & Analysis

Brochure Operational Support & Analysis Brochure Operational Support & Analysis Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

KLANTGERICHT TELEFONEREN

KLANTGERICHT TELEFONEREN KLANTGERICHT TELEFONEREN INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANTGERICHT TELEFONEREN RESULTAAT Perfect verzorgde, efficiënte en zakelijke afhandeling van binnenkomende telefoongesprekken.

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Brochure MSP Foundation

Brochure MSP Foundation Brochure MSP Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland

Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland Partijen: De burgemeesters van de navolgende gemeenten: 1.

Nadere informatie

Naar aanleiding van de bijeenkomst Opleiders 12 april 2013 Toelichting op het onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken. 1.

Naar aanleiding van de bijeenkomst Opleiders 12 april 2013 Toelichting op het onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken. 1. Naar aanleiding van de bijeenkomst Opleiders 12 april 2013 Toelichting op het onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken 1. Aanmelden Wanneer meld ik kandidaten aan? Bij voorkeur zo vroeg mogelijk maar

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE

OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE 2014-2015 Voetcentrum Verweij Voor kleinschalig en persoonlijk onderwijs 0 Inhoud Opleiding voor branche pedicure en branche medisch pedicure

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Model proces-verbaal Leerplicht

Model proces-verbaal Leerplicht Tbv opleiders Boa Onderwijs versie : december 2013 Een Proces Verbaal wordt voldoende beoordeeld als de kandidaat (conform de gegevens uit het dossier en het gevoerde verhoorgesprek) - alle blauwe velden

Nadere informatie

INTERVISIE RECEPTIE & BALIE

INTERVISIE RECEPTIE & BALIE INTERVISIE RECEPTIE & BALIE TELECOM COMMUNICATIE TRAINING Pieterman & Partners INTERVISIE TELEFOONCOMMUNICATIE RESULTAAT Verdieping van communicatieve vaardigheden in zakelijke telefooncommunicatie Optimaliseren

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13 Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit 11.13 Inhoud Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit... 3 Bezwaar en beroep... 3 Algemene wet bestuursrecht voor medewerkers schuldhulpverlening... 3 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING

COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING MANAGEMENT TRAINING Pieterman & Partners COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING RESULTAAT Concreet inzicht in het vaardigheidsniveau van elke individuele medewerker. Handvatten om

Nadere informatie

BEVEILIGER MBO 2 OPLEIDINGSINFORMATIE

BEVEILIGER MBO 2 OPLEIDINGSINFORMATIE BEVEILIGER MBO 2 OPLEIDINGSINFORMATIE Een beroep van uitersten Als beveiliger heb je een bijzonder beroep; een beroep van uitersten. De ene keer moet je flink in actie komen en tegelijkertijd het overzicht

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

Workshop. Complexe Onderhandelingen

Workshop. Complexe Onderhandelingen Workshop Complexe Onderhandelingen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Opleidingsinformatie Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel

Opleidingsinformatie Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel Opleidingsinformatie Basisopleiding Schoonmaken + Module Traditioneel Hieronder zetten we de belangrijkste informatie over de opleiding voor u op een rijtje. Wist u overigens dat SVS het hoogste slagingspercentage

Nadere informatie

Brochure Planning, Protection & Optimiz.

Brochure Planning, Protection & Optimiz. Brochure Planning, Protection & Optimiz. Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

vakdiploma beroepsvervoer prijslijst meest actuele prijzen staan op www.tlec.nl

vakdiploma beroepsvervoer prijslijst meest actuele prijzen staan op www.tlec.nl vakdiploma beroepsvervoer prijslijst meest actuele prijzen staan op www.tlec.nl TLEC SIMPEL Bij de TLEC simpel cursus bepalen wij alles voor je. Simpel, dan hoef je verder niet na te denken of puzzelen.

Nadere informatie

Brochure Service Offerings & Agreem.

Brochure Service Offerings & Agreem. Brochure Service Offerings & Agreem. Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

Brochure ITIL Planning, Protection and Optimization

Brochure ITIL Planning, Protection and Optimization Brochure ITIL Planning, Protection and Optimization Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening

Nadere informatie

Brochure MSP Practitioner

Brochure MSP Practitioner Brochure MSP Practitioner Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Studiegids WORKclass Capaciteitsmanagement Revalidatie. Filosofie WORKclass

Studiegids WORKclass Capaciteitsmanagement Revalidatie. Filosofie WORKclass Studiegids WORKclass Capaciteitsmanagement Revalidatie 13 oktober 2016 09.00 uur - 17.00 uur Welkom We zijn verheugd u binnenkort te mogen verwelkomen als deelnemer aan de Workclass Capaciteitsmanagement

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN

COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN BIJSCHOLINGSPROGRAMMA COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN VOOR ARBEIDS- EN BEDRIJFSGENEESKUNDIGE PROFESSIONALS Coaching Plaza Rotterdam Redactie: Hans Polak Andrea Bierhuizen augustus 2011 cp/ba-9201

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING!

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING! BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PLANNING! B BEDRIJFSMANAGEMENT voor goederen, bus en taxi 1 lesdag P PERSONEELSMANAGEMENT voor goederen, bus en taxi 1 lesdag C CALCULATIE voor goederen, bus en taxi 3 lesdagen

Nadere informatie