2014 Opleidingsinstituut DJI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 Opleidingsinstituut DJI"

Transcriptie

1 Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI a a n b o d 2014 Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI

2

3 Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2014 Aanbod

4 Aanbod

5 9 Welkom 11 De kwaliteit van onze diensten 13 Initieel Medewerker 14 Arbeidsmedewerker Bedrijfsorganisatie arbeid 16 Arbeidsmedewerker mbo 3 Basisberoepsopleiding 18 Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Basisberoepsopleiding 20 Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Beveiliger 22 Bewaarder/ complexbeveiliger Verkorte basisberoepsopleiding 24 Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 26 Detentie & Re-integratie opleidingen afdeling D&R 28 Detentietoezichthouder Basisberoepsopleiding 30 Groepsleider mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en Jeugd 32 Magazijnbeheerder mbo 3 Basisberoepsopleiding 34 Magazijnmedewerker mbo 2 Basisberoepsopleiding 36 Penitentiair inrichtingswerker mbo 3 Basisberoepsopleiding 38 Penitentiair inrichtingswerker/ arbeidsmedewerker mbo 3 Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) 40 Senior bewaarder/ complexbeveiliger mbo 3 Coördinator beveiliging 42 Senior penitentiair inrichtingswerker/ arbeidsmedewerker mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en (PBSD) 24 Van bewaarder/ complexbeveiliger GW/ JJI (AID) / DForZo naar bewaarder/ complexbeveiliger DV&O 44 Van bewaarder/ complexbeveiliger GW/ JJI (AID)/ DForZo naar detentietoezichthouder DBV 46 Van bewaarder/ complexbeveiliger JJI (AID) / DForZo naar bewaarder/ complexbeveiliger GW 48 Van bewaarder/ complexbeveiliger naar penitentiair inrichtingswerker mbo 3 Applicatie 50 Van detentietoezichthouder naar wachtcommandant of penitentiair inrichtingswerker mbo 3 applicatie 52 Van detentietoezichthouder DBV naar bewaarder/ complexbeveiliger GW 54 Van groepsleider JJI naar (senior) penitentiair inrichtingswerker GW 14 Van penitentiair inrichtingswerker GW naar arbeidsmedewerker GW 55 Van penitentiair inrichtingswerker GW naar detentietoezichthouder DBV 56 Verpleegkundig zorg en behandel inrichtingswerker mbo 4 Verpleegkunde 58 Zorg en behandel inrichtingswerker mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en Zorg Leidinggevende 60 Middenkaderopleiding voor potentials 62 Middenkaderopleiding voor startende leidinggevenden Bijzondere rollen 64 EVC Erkenning van eerder verworven competenties Aanbod

6 66 Praktijkbegeleider mbo 2 Beveiliger 67 Praktijkbegeleider mbo 3 MMZ/ mbo 4 PBSD 69 Postinitieel 71 Zorg, begeleiding en communicatie Medewerker 72 Criminologie 73 Culturele en etnische diversiteit 74 Dagprogramma beveiliging en toezicht op maat (DBT) 76 Effectieve communicatie 77 Forensische psychiatrie Modulair cursuspakket 79 Individuele coaching/ coaching on the job 80 Klachtafhandeling informele aanpak 81 Klantgericht werken aan de balie of telefoon 83 Licht verstandelijk beperkten in detentie (LVB) 85 Medewerker Extra Zorg Voorziening (EZV) Modulair cursuspakket 86 Meerpersoons celgebruik (MPC) 87 Mentorschap gedetineerde 88 Motiverende bejegening (MoBe) 90 Motiverende bejegening (MoBe) Opfrisdag 91 Motiverende gespreksvoering 92 Persoonlijke effectiviteit 93 Portfolio maken 94 Rapporteren/ schriftelijke communicatie DBT 96 Sterk seniorschap 98 Stoornis en delict 99 Verpleegkundigen Gecertificeerd modulair cursuspakket 101 Zorg en behandel inrichtingswerker (ZBIW er) Modulair cursuspakket 103 Zorg Maatwerk Leidinggevende 79 Individuele coaching/ coaching on the job 105 Middenkaderopleiding voor ervaren leidinggevenden 107 Multi Disciplinair Overleg (MDO) 92 Persoonlijke effectiviteit 109 Sturen op vakmanschap 111 Team ontwikkelplan (TOP) Team 112 Kleurenpaspoort 114 Teamontwikkeling 116 Verbal judo Aanbod

7 Bijzondere rollen 117 Motiverende bejegening (MoBe) coaches 118 Motiverende bejegening (MoBe) coaches Opfrisdag 119 Omgaan met zelfdestructiviteit (suïcide en automutilatie) 120 Train de trainer: Kies voor verandering (KVV) 121 Integriteit Medewerker 121 Opvangtraining na integriteitsincidenten 123 Professionele integriteit Omgaan met beroepsrisico s Leidinggevende 124 Integriteit en het juridische kader 125 Integriteitmanagement 127 Omgaan met morele dilemma s 129 Pesten op de werkvloer 130 Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken (UBAA) Bijzondere rollen 131 Lokale vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen 133 Lokale vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen Opfristraining 135 Recht en regelgeving Medewerker 136 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers 137 Strafproces- en penitentiair recht 138 Wettelijke kaders verpleegkundigen Leidinggevende 139 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 136 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers 140 Detentierecht voor directieleden 141 Dilemma s in detentierecht 143 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 144 Verweerschriften schrijven Bijzondere rollen 145 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 146 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Opfriscursus 139 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 147 Penitentiaire beginselenwet 143 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 148 Penitentiaire beginselenwet Opfriscursus Aanbod

8 149 Veiligheid en fysieke weerbaarheid Medewerker 150 Ambts- en geweldsinstructie 151 Basisvoorziening biometrie Basiscursus 153 Basisvoorziening biometrie Vervolgcursus 155 Celinspectie 156 DNA-afname bij veroordeelden 157 DNA-afname bij veroordeelden Opfristraining 158 Drugsherkenning 160 Eerste contact bij gijzeling 161 Fouilleren 162 Fysieke weerbaarheid ILO Bijscholing 163 Fysieke weerbaarheid ILO Opfriscursus 164 Omgaan met agressie en geweld 165 Van praten tot ingrijpen 166 X-ray- en toegangscontrole Leidinggevende 167 Bewust veilig leidinggeven 168 Crisismanagement Basistraining 170 Crisismanagement De Droogdraai 172 Crisismanagement De Crisismanager 174 Crisismanagement Evaluatieverslag 175 Crisismanagement Crisisbesluitvorming 177 Crisismanagement Crisiscommunicatie 179 Crisismanagement Onderhoud 181 Crisismanagement Kort & krachtig!! 183 Veiligheidsbewustzijn Omgaan met sociale media 184 Visie op veiligheid Bijzondere rollen 153 Basisvoorziening biometrie Vervolgcursus 185 Inrichtingsonderhandelaar Basistraining 187 Inrichtingsonderhandelaar Onderhoudstraining 189 Intern bijstand team (IBT) 191 Intern bijstand team (IBT) Onderhoudstraining 192 Intern bijstand team groepscommandant 193 Intern bijstand team groepscommandant Onderhoudstraining 195 Intern bijstand team - train de trainer: ILO 197 Oefenleider Basistraining 198 Oefenleider multidisciplinair 200 Omgaan met agressie en geweld train de trainer: ILO 201 Opvang en nazorg Basistraining 202 Opvang en nazorg Onderhoudstraining Aanbod

9 204 Plotten in de crisisorganisatie 205 Sport- & Spelleider 207 Bedrijfshulpverlening 208 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener 209 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Onderhoudscursus 210 Bedrijfshulpverlener (BHV) Basisopleiding 212 Bedrijfshulpverlener (BHV) Onderhoudscursus 213 Beheerder brandmeldinstallatie 214 BHV er en ploegleider bedrijfshulpverlening Combionderhoud 216 Coördinator bedrijfshulpverlening 218 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) 220 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Onderhoudscursus 221 Gevaarlijke stoffen 222 Kleine blustoestellen 223 Kleine blustoestellen Onderhoudscursus 224 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige (LEH niveau 3) 226 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige (LEH niveau 3) Onderhoudscursus 228 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) 230 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) Onderhoudscursus 231 Algemene beroepsvaardigheden 232 Adviesvaardigheden 234 Adviserend schrijven 236 Begeleide intervisie 237 Conflictmanagement/ mediation 239 Leren online leren (LOL) 240 Omgaan met de medezeggenschap 241 Presenteren met impact 243 Presenteren tijdens rechtszittingen 244 Probleemanalyse 245 Projectmatig werken 247 Timemanagement 248 Vitaal sterk op je werk 249 Opleidingsaanbod Raad voor de Kinderbescherming 253 Bijlage: Functies functieboek GW versus Functies Functiegebouw Rijk Aanbod

10 Aanbod

11 Welkom Welkom Een vernieuwend aanbod DJI heeft als organisatie de taak te zorgen voor een veilige en menswaardige detentie. Hierin spelen ook re-integratie en het verhogen van de veiligheid een belangrijke rol. Om deze taken waar te kunnen maken, is de professionaliteit van de DJI-medewerker cruciaal. Het Opleidingsinstituut ondersteunt u graag bij de professionalisering als detentiespecialist, met een breed aanbod van opleiding, training en kennisontwikkeling. Hierbij staat vakmanschap rondom de thema s veiligheid, integriteit en begeleiding centraal. Om u optimaal te kunnen bedienen bij de vragen die vanuit de actuele situatie op u afkomen, is de vorm van ons aanbod volop in beweging. We richten ons op ontzorgen en één loket, ondersteuning bij de uitvoer van het Masterplan en de uitvoer van het beleid rondom van werk naar werk (VWNW), e-learning en kennisontwikkeling. In het kader van het Masterplan en het VWNW-beleid is het Opleidingsinstituut hét loket voor al uw opleidingsvragen. Wij hebben applicaties ontwikkeld voor medewerkers die intern van functie veranderen en bieden mogelijkheden voor het meten van eerder verworven competenties (EVC). Als de gewenste opleiding geen onderdeel uitmaakt van ons opleidingsaanbod, zoeken we voor u de meest geschikte opleiding. In deze gids zijn opleidingen en producten, die van belang kunnen zijn in het kader van het Masterplan, te herkennen aan het volgende teken: In 2014 wordt een aantal modules van het Opleidingsinstituut aangeboden in de vorm van e-learning of blended learning. Het voordeel is dat deelnemers kunnen leren waar en wanneer het hen uitkomt en in eigen tempo. Zo draagt e-learning bij aan een beter en sneller leerresultaat. De komende jaren zal het Opleidingsinstituut het e-learning aanbod verder uitbreiden. In deze gids zijn e-learning producten te herkennen aan het volgende teken: De doorontwikkeling van kennis op de voor DJI majeure thema s als veiligheid, integriteit en begeleiding heeft een prominente plaats gekregen. Het Opleidingsinstituut is gestart met kenniskringen waarin wij samen met specialisten kennisproducten ontwikkelen. Ook laten we onderzoek uitvoeren om daarmee ons opleidingsaanbod te actualiseren. Een sterke verbinding binnen en buiten DJI Het komend jaar zal het Opleidingsinstituut intensievere afstemming zoeken met u als klant: welke resultaten vindt u dat een opleiding moet opleveren om uw organisatiedoelstellingen te behalen. Ook zullen we de verbinding naar het DJI-beleid versterken door de inrichting van een curatorium, dat de eindtermen van ons initieel onderwijs vaststelt. Tenslotte zal het Opleidingsinstituut vanaf 1 januari 2014 verrijkt worden met de opleidingsactiviteiten van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit brengt extra expertise op het gebied van jeugd met zich mee. Zoals u leest is ons aanbod sterk vernieuwd, met als doel een nog betere aansluiting op uw behoefte. Aanbod Naar boven

12 Welkom We zijn benieuwd naar uw reacties en suggesties. U kunt ons altijd bellen op of mailen naar: Met vriendelijke groet, Michael Kool Directeur Opleidingsinstituut DJI Aanbod Naar boven

13 De kwaliteit van onze diensten De kwaliteit van onze diensten Als Opleidingsinstituut DJI besteden we op verschillende wijzen aandacht aan de kwaliteit van onze diensten. Dit doen wij middels het klanttevredenheidsonderzoek Cedeo, onze eigen klant- en cursistenevaluaties, samenwerking met valide partners op verschillende specifieke terreinen zoals BHV en mbo-onderwijs en het certificeren van een deel van ons opleidingsaanbod. Cedeo-erkenning Het OI heeft sinds 2006 een Cedeo-erkenning voor maatwerkopleidingen en open inschrijvingen. Deze erkenning betekent dat meer dan 80% van onze klanten - de inkopers van onze bedrijfsopleidingen - tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en over het voor- en natraject. De Cedeo-erkenning vormt zo een onderscheiding ten opzichte van niet-erkende instituten. Professionalisering jeugdzorg: registratiepunten voor professionals werkzaam in de jeugdzorg Het OI heeft een Cedeo-erkenning. Dit is een voorwaarde om opgenomen te worden bij de beroepsvereniging van de Jeugdwerkers (HBO). Mede hierdoor is het OI geautoriseerd bij BAM-W. Dit houdt in dat door het OI geleverde diensten zoals cursussen en opleidingen, die de vakkennis en de kwaliteit van de beroepsuitoefening op peil houden, registratiepunten opleveren voor het digitale portfolio van de jeugdzorg professional. V&VN: registratiepunten voor verpleegkundigen Het OI is door de accreditatiecommissie van het V&VN, de beroepsvereniging en belangenbehartiger voor praktijkverpleegkundigen, beoordeeld en opgenomen in het kwaliteitsregister. Dit houdt in dat door het OI geleverde diensten zoals cursussen en opleidingen, die de vakkennis en de kwaliteit van de beroepsuitoefening op peil houden, registratiepunten opleveren voor het digitale portfolio van de verpleegkundigen. De aard van de punten, zorgvraaggebonden, organisatiegebonden of professiegebonden, is afhankelijk van de inhoud van de opleiding. Accreditatie motiverende bejegening/ motiverende gespreksvoering Op het gebied van onze communicatietrainingen Motiverende bejegening (MoBe)/ Motiverende gespreksvoering garanderen wij kwaliteit. Het OI is voor deze trainingen aangesloten bij het wereldwijde MINTnetwerk. Dit houdt in dat alle op motiverende bejegening en motiverende gespreksvoering ingezette trainers van het OI zijn aangesloten bij het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), of intern zijn opgeleid door de MINT-trainers van het OI. Ook vindt er jaarlijks revisie plaats. Certificering en samenwerkingspartners Sinds 2004 zijn onze basisberoepsopleidingen voor Bewa s, DTH ers en PIW ers mbo-gecertificeerd. Deze en andere opleidingstrajecten leveren naast de bedrijfsdiploma s landelijk erkende mbo-diploma s op, variërend van niveau 2 tot en met 4. Het mbo-palet is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ROC-partner NCVB Bedrijfsopleidingen en de kenniscentra Ecabo, Calibris en KC Handel. Ook voor het ontwikkelen, certificeren en uitvoeren van de BHV-trainingen werken we intensief samen met verschillende partners. Zo hebben we een contract met het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) voor het ontwikkelen van (DJI-)specifieke les- en leerstof en de certificering. G4S draagt zorg voor de uitvoer van de trainingen. Samen bewaken we Aanbod Naar boven

14 De kwaliteit van onze diensten zorgvuldig de kwaliteit zó, dat de BHV-opleidingen voor DJI-medewerkers goed aansluiten op de praktijk van DJI, met als doel de veiligheid in de inrichting verder te verbeteren. Interne klant- en cursistenevaluatie Naast het klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo, voert het OI ten aanzien van al haar diensten ook zelf klant- en cursistenevaluaties uit. Het is voor ons namelijk van groot belang om te weten of onze diensten voldoen aan de verwachtingen van onze cursisten en opdrachtgevers. Het kan zijn dat naar aanleiding van een (tussentijdse) evaluatie de inhoud of duur van een opleiding of traject wordt aangepast, het materiaal wordt gewijzigd of voor andere werkvormen wordt gekozen om het effect op de werkvloer te optimaliseren. Curatorium Het curatorium van het Opleidingsinstituut fungeert als klankbord voor onze bevindingen in het veld en stelt de eindtermen van de initiële opleidingen vast. In ons curatorium zijn alle sectoren van DJI vertegenwoordigd. Het curatorium staat onder voorzitterschap van hoofddirecteur Annelore Roelofs. Met dit nieuwe college leggen we een sterke verbinding tussen onze ervaringen in de praktijk en het beleid van DJI. Kenniscentrum Aan de manier waarop onze lespakketten worden opgebouwd en het materiaal wordt beheerd liggen onderwijskundige methoden en principes ten grondslag. Door het organiseren van kenniskringen en onderzoek ontwikkelen wij doorlopend onze expertise op voor DJI majeure thema s en verwerken dat in ons opleidingsmateriaal. We beschikken dus altijd over de nieuwste inzichten op het vakgebied van DJI. De grootste kracht van ons onderwijs is echter de vertaling die wij van hieruit weten te maken naar de praktijk: het Opleidingsinstituut weet als geen ander wat theorieën waard zijn in de specifieke context van DJI en hoe ze het beste kunnen worden toegepast. Aanbod Naar boven

15 Initieel Initieel Het doel van onze initiële scholing is dat beginnende beroepsbeoefenaars worden toegerust voor hun functie. Veelal gaat het hierbij om de door DJI verplicht gestelde opleidingen die gecertificeerd zijn en leiden tot een landelijk erkend diploma. Dit initiële onderwijs is de ondergrens waar een DJI-medewerker aan dient te voldoen voor de functie. Aanbod Naar boven

16 Initieel Medewerker Arbeidsmedewerker Bedrijfsorganisatie arbeid Belangrijke aspecten van de functie van medewerker arbeid zijn efficiënt werken en het zorgen voor een veilig werkklimaat. Als medewerker arbeid bent u niet alleen inhoudelijk vakman, maar bent u ook verantwoordelijk voor het verloop van het productieproces. PIW ers die aangesteld worden als medewerkers arbeid of arbeidsmedewerkers die deze module nog niet of vóór 1 januari 2011 hebben gevolgd. Na afronding van deze module bent u in staat om op een efficiënte en veilige wijze gedetineerden te begeleiden in hun activiteiten op de arbeidszaal. De module besteedt aandacht aan: - alle aspecten van het productieproces, van planning en voorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering; - veilig werken; in de module is de cursus VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist aannemers) opgenomen en wordt afgesloten met het examen VOL VCA. Na afronding van deze module ontvangt de zittende medewerker arbeid het certificaat Bedrijfsorganisatie Arbeid. De PIW er die deze module volgt beschikt dan ook over het diploma Basisberoepsopleiding Arbeidsmedewerker. AARB y Den Haag 13 februari, 6, 13 maart 2014 (donderdagen) AARB y Nieuwegein 8, 15, 22 april 2014 (dinsdagen) AARB y Nieuwegein 15, 22, 29 september 2014 (maandagen) AARB y Den Haag 5, 12, 19 november 2014 (woensdagen) 3 dagen, inclusief examen. 590,- per deelnemer Aanbod Naar boven

17 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze module valt onder de verplichte functiescholing. - De opleiding is volledig aangepast aan de doelstellingen van MPA. - Studiebelasting: u dient in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens Vooropleiding: basisberoepsdiploma Medewerker Arbeid of PIW er. - Voor medewerkers die in het bezit zijn van het diploma VOL VCA is de duur twee dagen. - Deelname aan het VOL VCA gedeelte is ook mogelijk; de duur is dan één dag. Aanbod Naar boven

18 Initieel Medewerker Arbeidsmedewerker mbo 3 Basisberoepsopleiding Uw werk bestaat uit het begeleiden van, het toezicht houden op en het stimuleren van gedetineerden op de arbeidszaal. De rol van de medewerker arbeid daarin is cruciaal en u dient dan ook mee te kunnen denken over onder andere technische mogelijkheden en efficiencywinst om opdrachten beter en sneller uit te voeren. Nieuwe of nog ongediplomeerde medewerkers arbeid. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend medewerker arbeid verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde justitiabelen respectvol en professioneel te begeleiden tijdens hun activiteiten in de setting van de arbeidszaal. Deze mbo-gecertificeerde beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen in combinatie met de landelijk erkende opleiding mbo Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - bedrijfsorganisatie (incl. VOL VCA); - het begeleiden van gedetineerden in hun werk-/ leeractiviteiten; - het benaderen van gedetineerden met verschillende sociale en culturele achtergronden; - het motiveren van gedetineerden tot een gedragsverandering; - het maken van verschillende rapportages; - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken; - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. BMMZA y Nieuwegein start 7 april 2014 Aanbod Naar boven

19 Initieel Medewerker 47 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 11 maanden. Na 7 weken van 5 lesdagen worden de overige 12 lesdagen verdeeld over de resterende weken ,- per deelnemer Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - De opleiding is volledig aangepast aan de doelstellingen van MPA. - Toetsing: de detentiespecifieke onderdelen worden door het OI getoetst; de mbo-onderdelen door NCvB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Studiebelasting: in de eerste 7 weken dient u in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. In het vervolg van de opleiding gaat u onder begeleiding aan de slag met uw persoonlijke actieplannen en maakt u werkvloerleeropdrachten. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma basisberoepsopleiding Medewerker Arbeid en het mbo-diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. - Daarnaast ontvangt u het landelijk erkende diploma VOL VCA. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod Naar boven

20 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Basisberoepsopleiding Binnen uw functie hebt u verschillende rollen. Als voorportier bent u het eerste aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de inrichting. Daarnaast zorgt u voor handhaving van rust en orde. Verder behoort tot uw takenpakket het ervoor zorgen dat het interne verkeer van personen en goederen soepel verloopt. Veiligheid en beveiliging zijn begrippen die in uw dagelijks functioneren centraal staan. Nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend bewaarder/ complexbeveiliger verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van personen en gebouwen professioneel uit te voeren. Deze mbo-gecertificeerde beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen in combinatie met de landelijk erkende opleiding Beveiliger niveau 2. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het bieden van bedrijfshulpverlening; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken; - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. MBOB y Nieuwegein start 27 januari 2014 Aanbod Naar boven

21 Initieel Medewerker 43 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden. Na 6 weken van 5 lesdagen, is de gemiddelde frequentie 1 lesdag per 2 tot 3 weken ,- per deelnemer Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - Toetsing: de detentiespecifieke onderdelen worden door het OI getoetst; de mbo-onderdelen door de SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) en NCvB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Studiebelasting: in de eerste 6 weken dient u in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. In het vervolg van de opleiding gaat u onder begeleiding aan de slag met het praktijkwerkboek Beveiliger 2 en maakt u werkvloerleeropdrachten. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder en het diploma Beveiliger mbo niveau 2. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod Naar boven

22 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Beveiliger Al geruime tijd maakt de mbo 2 opleiding Beveiliger deel uit van de basisopleiding tot bewaarder/ complexbeveiliger. Mogelijk hebt u het basisdiploma behaald vóór deze periode of alleen het detentiespecifieke gedeelte gevolgd. Met het behalen van het mbo 2 diploma beschikt u over dezelfde kwalificaties als uw collega die de volledige basisopleiding recent heeft gevolgd. Bewaarders/ complexbeveiligers in het bezit van een niet-mbo-gecertificeerd basisberoepsdiploma of een niet voltooide basisberoepsopleiding. U vergroot uw inzicht in de brede beveiligingsmaterie. Daarnaast zijn de opdrachten zoveel mogelijk DJI-specifiek gemaakt en daardoor herkenbaar en toepasbaar in uw huidige functie. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: - wettelijke kaders - beveiliging van gebouwen - waarnemen en noteren - handelen in kritieke situaties - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. 15 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden ,- per deelnemer Aanbod Naar boven

23 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze opleiding is onderdeel van de verplichte functiescholing. - De examens worden afgenomen door de SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) en NCvB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Studiebelasting: naast de lessen dient u in eigen tijd werkvloerleeropdrachten uit te voeren; daarnaast gaat u onder begeleiding aan de slag met het praktijkwerkboek Beveiliger 2. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Beveiliger mbo niveau 2. Aanbod Naar boven

24 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger Verkorte basisberoepsopleiding Binnen uw functie hebt u verschillende rollen. Als voorportier bent u het eerste aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de inrichting. Daarnaast zorgt u voor handhaving van rust en orde. Verder behoort tot uw takenpakket het ervoor zorgen dat het interne verkeer van personen en goederen soepel verloopt. Veiligheid en beveiliging zijn begrippen die in uw dagelijks functioneren centraal staan. Nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers in het bezit van mbo 2 diploma Beveiliger. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend bewaarder/ complexbeveiliger verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van personen en gebouwen professioneel uit te voeren. Deze beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen. Tijdens de lesdagen krijgt u de lesstof per module aangeboden. Hierbij worden verschillende werkvormen gehanteerd. Ter afsluiting van onderdelen legt u theoretische en praktische toetsen af. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het bieden van bedrijfshulpverlening; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken. 31 dagen met een doorlooptijd van 7 weken ,- per deelnemer Aanbod Naar boven

25 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - Studiebelasting: u dient in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod Naar boven

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 8 september 2014 Inhoud Weer vol in bedrijf! Cedeo-erkenning is beloning en prikkel VWNW: Juiste bagage voor een nieuwe baan Train-de-trainer-traject in België Opleidingsinstituut

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie