2014 Opleidingsinstituut DJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 Opleidingsinstituut DJI"

Transcriptie

1 Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI a a n b o d 2014 Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI

2

3 Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2014 Aanbod

4 Aanbod

5 9 Welkom 11 De kwaliteit van onze diensten 13 Initieel Medewerker 14 Arbeidsmedewerker Bedrijfsorganisatie arbeid 16 Arbeidsmedewerker mbo 3 Basisberoepsopleiding 18 Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Basisberoepsopleiding 20 Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Beveiliger 22 Bewaarder/ complexbeveiliger Verkorte basisberoepsopleiding 24 Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 26 Detentie & Re-integratie opleidingen afdeling D&R 28 Detentietoezichthouder Basisberoepsopleiding 30 Groepsleider mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en Jeugd 32 Magazijnbeheerder mbo 3 Basisberoepsopleiding 34 Magazijnmedewerker mbo 2 Basisberoepsopleiding 36 Penitentiair inrichtingswerker mbo 3 Basisberoepsopleiding 38 Penitentiair inrichtingswerker/ arbeidsmedewerker mbo 3 Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) 40 Senior bewaarder/ complexbeveiliger mbo 3 Coördinator beveiliging 42 Senior penitentiair inrichtingswerker/ arbeidsmedewerker mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en (PBSD) 24 Van bewaarder/ complexbeveiliger GW/ JJI (AID) / DForZo naar bewaarder/ complexbeveiliger DV&O 44 Van bewaarder/ complexbeveiliger GW/ JJI (AID)/ DForZo naar detentietoezichthouder DBV 46 Van bewaarder/ complexbeveiliger JJI (AID) / DForZo naar bewaarder/ complexbeveiliger GW 48 Van bewaarder/ complexbeveiliger naar penitentiair inrichtingswerker mbo 3 Applicatie 50 Van detentietoezichthouder naar wachtcommandant of penitentiair inrichtingswerker mbo 3 applicatie 52 Van detentietoezichthouder DBV naar bewaarder/ complexbeveiliger GW 54 Van groepsleider JJI naar (senior) penitentiair inrichtingswerker GW 14 Van penitentiair inrichtingswerker GW naar arbeidsmedewerker GW 55 Van penitentiair inrichtingswerker GW naar detentietoezichthouder DBV 56 Verpleegkundig zorg en behandel inrichtingswerker mbo 4 Verpleegkunde 58 Zorg en behandel inrichtingswerker mbo 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke en Zorg Leidinggevende 60 Middenkaderopleiding voor potentials 62 Middenkaderopleiding voor startende leidinggevenden Bijzondere rollen 64 EVC Erkenning van eerder verworven competenties Aanbod

6 66 Praktijkbegeleider mbo 2 Beveiliger 67 Praktijkbegeleider mbo 3 MMZ/ mbo 4 PBSD 69 Postinitieel 71 Zorg, begeleiding en communicatie Medewerker 72 Criminologie 73 Culturele en etnische diversiteit 74 Dagprogramma beveiliging en toezicht op maat (DBT) 76 Effectieve communicatie 77 Forensische psychiatrie Modulair cursuspakket 79 Individuele coaching/ coaching on the job 80 Klachtafhandeling informele aanpak 81 Klantgericht werken aan de balie of telefoon 83 Licht verstandelijk beperkten in detentie (LVB) 85 Medewerker Extra Zorg Voorziening (EZV) Modulair cursuspakket 86 Meerpersoons celgebruik (MPC) 87 Mentorschap gedetineerde 88 Motiverende bejegening (MoBe) 90 Motiverende bejegening (MoBe) Opfrisdag 91 Motiverende gespreksvoering 92 Persoonlijke effectiviteit 93 Portfolio maken 94 Rapporteren/ schriftelijke communicatie DBT 96 Sterk seniorschap 98 Stoornis en delict 99 Verpleegkundigen Gecertificeerd modulair cursuspakket 101 Zorg en behandel inrichtingswerker (ZBIW er) Modulair cursuspakket 103 Zorg Maatwerk Leidinggevende 79 Individuele coaching/ coaching on the job 105 Middenkaderopleiding voor ervaren leidinggevenden 107 Multi Disciplinair Overleg (MDO) 92 Persoonlijke effectiviteit 109 Sturen op vakmanschap 111 Team ontwikkelplan (TOP) Team 112 Kleurenpaspoort 114 Teamontwikkeling 116 Verbal judo Aanbod

7 Bijzondere rollen 117 Motiverende bejegening (MoBe) coaches 118 Motiverende bejegening (MoBe) coaches Opfrisdag 119 Omgaan met zelfdestructiviteit (suïcide en automutilatie) 120 Train de trainer: Kies voor verandering (KVV) 121 Integriteit Medewerker 121 Opvangtraining na integriteitsincidenten 123 Professionele integriteit Omgaan met beroepsrisico s Leidinggevende 124 Integriteit en het juridische kader 125 Integriteitmanagement 127 Omgaan met morele dilemma s 129 Pesten op de werkvloer 130 Uitspreken, bespreken, afspreken en aanspreken (UBAA) Bijzondere rollen 131 Lokale vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen 133 Lokale vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen Opfristraining 135 Recht en regelgeving Medewerker 136 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers 137 Strafproces- en penitentiair recht 138 Wettelijke kaders verpleegkundigen Leidinggevende 139 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 136 Detentierecht voor afdelingshoofden en juridische medewerkers 140 Detentierecht voor directieleden 141 Dilemma s in detentierecht 143 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 144 Verweerschriften schrijven Bijzondere rollen 145 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 146 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Opfriscursus 139 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen voor CvT en leidinggevenden 147 Penitentiaire beginselenwet 143 Penitentiaire beginselenwet voor CvT en leidinggevenden 148 Penitentiaire beginselenwet Opfriscursus Aanbod

8 149 Veiligheid en fysieke weerbaarheid Medewerker 150 Ambts- en geweldsinstructie 151 Basisvoorziening biometrie Basiscursus 153 Basisvoorziening biometrie Vervolgcursus 155 Celinspectie 156 DNA-afname bij veroordeelden 157 DNA-afname bij veroordeelden Opfristraining 158 Drugsherkenning 160 Eerste contact bij gijzeling 161 Fouilleren 162 Fysieke weerbaarheid ILO Bijscholing 163 Fysieke weerbaarheid ILO Opfriscursus 164 Omgaan met agressie en geweld 165 Van praten tot ingrijpen 166 X-ray- en toegangscontrole Leidinggevende 167 Bewust veilig leidinggeven 168 Crisismanagement Basistraining 170 Crisismanagement De Droogdraai 172 Crisismanagement De Crisismanager 174 Crisismanagement Evaluatieverslag 175 Crisismanagement Crisisbesluitvorming 177 Crisismanagement Crisiscommunicatie 179 Crisismanagement Onderhoud 181 Crisismanagement Kort & krachtig!! 183 Veiligheidsbewustzijn Omgaan met sociale media 184 Visie op veiligheid Bijzondere rollen 153 Basisvoorziening biometrie Vervolgcursus 185 Inrichtingsonderhandelaar Basistraining 187 Inrichtingsonderhandelaar Onderhoudstraining 189 Intern bijstand team (IBT) 191 Intern bijstand team (IBT) Onderhoudstraining 192 Intern bijstand team groepscommandant 193 Intern bijstand team groepscommandant Onderhoudstraining 195 Intern bijstand team - train de trainer: ILO 197 Oefenleider Basistraining 198 Oefenleider multidisciplinair 200 Omgaan met agressie en geweld train de trainer: ILO 201 Opvang en nazorg Basistraining 202 Opvang en nazorg Onderhoudstraining Aanbod

9 204 Plotten in de crisisorganisatie 205 Sport- & Spelleider 207 Bedrijfshulpverlening 208 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener 209 Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Onderhoudscursus 210 Bedrijfshulpverlener (BHV) Basisopleiding 212 Bedrijfshulpverlener (BHV) Onderhoudscursus 213 Beheerder brandmeldinstallatie 214 BHV er en ploegleider bedrijfshulpverlening Combionderhoud 216 Coördinator bedrijfshulpverlening 218 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) 220 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO) Onderhoudscursus 221 Gevaarlijke stoffen 222 Kleine blustoestellen 223 Kleine blustoestellen Onderhoudscursus 224 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige (LEH niveau 3) 226 Levensreddende eerste hulp voor arts en verpleegkundige (LEH niveau 3) Onderhoudscursus 228 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) 230 Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV) Onderhoudscursus 231 Algemene beroepsvaardigheden 232 Adviesvaardigheden 234 Adviserend schrijven 236 Begeleide intervisie 237 Conflictmanagement/ mediation 239 Leren online leren (LOL) 240 Omgaan met de medezeggenschap 241 Presenteren met impact 243 Presenteren tijdens rechtszittingen 244 Probleemanalyse 245 Projectmatig werken 247 Timemanagement 248 Vitaal sterk op je werk 249 Opleidingsaanbod Raad voor de Kinderbescherming 253 Bijlage: Functies functieboek GW versus Functies Functiegebouw Rijk Aanbod

10 Aanbod

11 Welkom Welkom Een vernieuwend aanbod DJI heeft als organisatie de taak te zorgen voor een veilige en menswaardige detentie. Hierin spelen ook re-integratie en het verhogen van de veiligheid een belangrijke rol. Om deze taken waar te kunnen maken, is de professionaliteit van de DJI-medewerker cruciaal. Het Opleidingsinstituut ondersteunt u graag bij de professionalisering als detentiespecialist, met een breed aanbod van opleiding, training en kennisontwikkeling. Hierbij staat vakmanschap rondom de thema s veiligheid, integriteit en begeleiding centraal. Om u optimaal te kunnen bedienen bij de vragen die vanuit de actuele situatie op u afkomen, is de vorm van ons aanbod volop in beweging. We richten ons op ontzorgen en één loket, ondersteuning bij de uitvoer van het Masterplan en de uitvoer van het beleid rondom van werk naar werk (VWNW), e-learning en kennisontwikkeling. In het kader van het Masterplan en het VWNW-beleid is het Opleidingsinstituut hét loket voor al uw opleidingsvragen. Wij hebben applicaties ontwikkeld voor medewerkers die intern van functie veranderen en bieden mogelijkheden voor het meten van eerder verworven competenties (EVC). Als de gewenste opleiding geen onderdeel uitmaakt van ons opleidingsaanbod, zoeken we voor u de meest geschikte opleiding. In deze gids zijn opleidingen en producten, die van belang kunnen zijn in het kader van het Masterplan, te herkennen aan het volgende teken: In 2014 wordt een aantal modules van het Opleidingsinstituut aangeboden in de vorm van e-learning of blended learning. Het voordeel is dat deelnemers kunnen leren waar en wanneer het hen uitkomt en in eigen tempo. Zo draagt e-learning bij aan een beter en sneller leerresultaat. De komende jaren zal het Opleidingsinstituut het e-learning aanbod verder uitbreiden. In deze gids zijn e-learning producten te herkennen aan het volgende teken: De doorontwikkeling van kennis op de voor DJI majeure thema s als veiligheid, integriteit en begeleiding heeft een prominente plaats gekregen. Het Opleidingsinstituut is gestart met kenniskringen waarin wij samen met specialisten kennisproducten ontwikkelen. Ook laten we onderzoek uitvoeren om daarmee ons opleidingsaanbod te actualiseren. Een sterke verbinding binnen en buiten DJI Het komend jaar zal het Opleidingsinstituut intensievere afstemming zoeken met u als klant: welke resultaten vindt u dat een opleiding moet opleveren om uw organisatiedoelstellingen te behalen. Ook zullen we de verbinding naar het DJI-beleid versterken door de inrichting van een curatorium, dat de eindtermen van ons initieel onderwijs vaststelt. Tenslotte zal het Opleidingsinstituut vanaf 1 januari 2014 verrijkt worden met de opleidingsactiviteiten van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit brengt extra expertise op het gebied van jeugd met zich mee. Zoals u leest is ons aanbod sterk vernieuwd, met als doel een nog betere aansluiting op uw behoefte. Aanbod Naar boven

12 Welkom We zijn benieuwd naar uw reacties en suggesties. U kunt ons altijd bellen op of mailen naar: Met vriendelijke groet, Michael Kool Directeur Opleidingsinstituut DJI Aanbod Naar boven

13 De kwaliteit van onze diensten De kwaliteit van onze diensten Als Opleidingsinstituut DJI besteden we op verschillende wijzen aandacht aan de kwaliteit van onze diensten. Dit doen wij middels het klanttevredenheidsonderzoek Cedeo, onze eigen klant- en cursistenevaluaties, samenwerking met valide partners op verschillende specifieke terreinen zoals BHV en mbo-onderwijs en het certificeren van een deel van ons opleidingsaanbod. Cedeo-erkenning Het OI heeft sinds 2006 een Cedeo-erkenning voor maatwerkopleidingen en open inschrijvingen. Deze erkenning betekent dat meer dan 80% van onze klanten - de inkopers van onze bedrijfsopleidingen - tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en over het voor- en natraject. De Cedeo-erkenning vormt zo een onderscheiding ten opzichte van niet-erkende instituten. Professionalisering jeugdzorg: registratiepunten voor professionals werkzaam in de jeugdzorg Het OI heeft een Cedeo-erkenning. Dit is een voorwaarde om opgenomen te worden bij de beroepsvereniging van de Jeugdwerkers (HBO). Mede hierdoor is het OI geautoriseerd bij BAM-W. Dit houdt in dat door het OI geleverde diensten zoals cursussen en opleidingen, die de vakkennis en de kwaliteit van de beroepsuitoefening op peil houden, registratiepunten opleveren voor het digitale portfolio van de jeugdzorg professional. V&VN: registratiepunten voor verpleegkundigen Het OI is door de accreditatiecommissie van het V&VN, de beroepsvereniging en belangenbehartiger voor praktijkverpleegkundigen, beoordeeld en opgenomen in het kwaliteitsregister. Dit houdt in dat door het OI geleverde diensten zoals cursussen en opleidingen, die de vakkennis en de kwaliteit van de beroepsuitoefening op peil houden, registratiepunten opleveren voor het digitale portfolio van de verpleegkundigen. De aard van de punten, zorgvraaggebonden, organisatiegebonden of professiegebonden, is afhankelijk van de inhoud van de opleiding. Accreditatie motiverende bejegening/ motiverende gespreksvoering Op het gebied van onze communicatietrainingen Motiverende bejegening (MoBe)/ Motiverende gespreksvoering garanderen wij kwaliteit. Het OI is voor deze trainingen aangesloten bij het wereldwijde MINTnetwerk. Dit houdt in dat alle op motiverende bejegening en motiverende gespreksvoering ingezette trainers van het OI zijn aangesloten bij het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), of intern zijn opgeleid door de MINT-trainers van het OI. Ook vindt er jaarlijks revisie plaats. Certificering en samenwerkingspartners Sinds 2004 zijn onze basisberoepsopleidingen voor Bewa s, DTH ers en PIW ers mbo-gecertificeerd. Deze en andere opleidingstrajecten leveren naast de bedrijfsdiploma s landelijk erkende mbo-diploma s op, variërend van niveau 2 tot en met 4. Het mbo-palet is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ROC-partner NCVB Bedrijfsopleidingen en de kenniscentra Ecabo, Calibris en KC Handel. Ook voor het ontwikkelen, certificeren en uitvoeren van de BHV-trainingen werken we intensief samen met verschillende partners. Zo hebben we een contract met het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) voor het ontwikkelen van (DJI-)specifieke les- en leerstof en de certificering. G4S draagt zorg voor de uitvoer van de trainingen. Samen bewaken we Aanbod Naar boven

14 De kwaliteit van onze diensten zorgvuldig de kwaliteit zó, dat de BHV-opleidingen voor DJI-medewerkers goed aansluiten op de praktijk van DJI, met als doel de veiligheid in de inrichting verder te verbeteren. Interne klant- en cursistenevaluatie Naast het klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo, voert het OI ten aanzien van al haar diensten ook zelf klant- en cursistenevaluaties uit. Het is voor ons namelijk van groot belang om te weten of onze diensten voldoen aan de verwachtingen van onze cursisten en opdrachtgevers. Het kan zijn dat naar aanleiding van een (tussentijdse) evaluatie de inhoud of duur van een opleiding of traject wordt aangepast, het materiaal wordt gewijzigd of voor andere werkvormen wordt gekozen om het effect op de werkvloer te optimaliseren. Curatorium Het curatorium van het Opleidingsinstituut fungeert als klankbord voor onze bevindingen in het veld en stelt de eindtermen van de initiële opleidingen vast. In ons curatorium zijn alle sectoren van DJI vertegenwoordigd. Het curatorium staat onder voorzitterschap van hoofddirecteur Annelore Roelofs. Met dit nieuwe college leggen we een sterke verbinding tussen onze ervaringen in de praktijk en het beleid van DJI. Kenniscentrum Aan de manier waarop onze lespakketten worden opgebouwd en het materiaal wordt beheerd liggen onderwijskundige methoden en principes ten grondslag. Door het organiseren van kenniskringen en onderzoek ontwikkelen wij doorlopend onze expertise op voor DJI majeure thema s en verwerken dat in ons opleidingsmateriaal. We beschikken dus altijd over de nieuwste inzichten op het vakgebied van DJI. De grootste kracht van ons onderwijs is echter de vertaling die wij van hieruit weten te maken naar de praktijk: het Opleidingsinstituut weet als geen ander wat theorieën waard zijn in de specifieke context van DJI en hoe ze het beste kunnen worden toegepast. Aanbod Naar boven

15 Initieel Initieel Het doel van onze initiële scholing is dat beginnende beroepsbeoefenaars worden toegerust voor hun functie. Veelal gaat het hierbij om de door DJI verplicht gestelde opleidingen die gecertificeerd zijn en leiden tot een landelijk erkend diploma. Dit initiële onderwijs is de ondergrens waar een DJI-medewerker aan dient te voldoen voor de functie. Aanbod Naar boven

16 Initieel Medewerker Arbeidsmedewerker Bedrijfsorganisatie arbeid Belangrijke aspecten van de functie van medewerker arbeid zijn efficiënt werken en het zorgen voor een veilig werkklimaat. Als medewerker arbeid bent u niet alleen inhoudelijk vakman, maar bent u ook verantwoordelijk voor het verloop van het productieproces. PIW ers die aangesteld worden als medewerkers arbeid of arbeidsmedewerkers die deze module nog niet of vóór 1 januari 2011 hebben gevolgd. Na afronding van deze module bent u in staat om op een efficiënte en veilige wijze gedetineerden te begeleiden in hun activiteiten op de arbeidszaal. De module besteedt aandacht aan: - alle aspecten van het productieproces, van planning en voorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering; - veilig werken; in de module is de cursus VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist aannemers) opgenomen en wordt afgesloten met het examen VOL VCA. Na afronding van deze module ontvangt de zittende medewerker arbeid het certificaat Bedrijfsorganisatie Arbeid. De PIW er die deze module volgt beschikt dan ook over het diploma Basisberoepsopleiding Arbeidsmedewerker. AARB y Den Haag 13 februari, 6, 13 maart 2014 (donderdagen) AARB y Nieuwegein 8, 15, 22 april 2014 (dinsdagen) AARB y Nieuwegein 15, 22, 29 september 2014 (maandagen) AARB y Den Haag 5, 12, 19 november 2014 (woensdagen) 3 dagen, inclusief examen. 590,- per deelnemer Aanbod Naar boven

17 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze module valt onder de verplichte functiescholing. - De opleiding is volledig aangepast aan de doelstellingen van MPA. - Studiebelasting: u dient in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens Vooropleiding: basisberoepsdiploma Medewerker Arbeid of PIW er. - Voor medewerkers die in het bezit zijn van het diploma VOL VCA is de duur twee dagen. - Deelname aan het VOL VCA gedeelte is ook mogelijk; de duur is dan één dag. Aanbod Naar boven

18 Initieel Medewerker Arbeidsmedewerker mbo 3 Basisberoepsopleiding Uw werk bestaat uit het begeleiden van, het toezicht houden op en het stimuleren van gedetineerden op de arbeidszaal. De rol van de medewerker arbeid daarin is cruciaal en u dient dan ook mee te kunnen denken over onder andere technische mogelijkheden en efficiencywinst om opdrachten beter en sneller uit te voeren. Nieuwe of nog ongediplomeerde medewerkers arbeid. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend medewerker arbeid verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde justitiabelen respectvol en professioneel te begeleiden tijdens hun activiteiten in de setting van de arbeidszaal. Deze mbo-gecertificeerde beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen in combinatie met de landelijk erkende opleiding mbo Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - bedrijfsorganisatie (incl. VOL VCA); - het begeleiden van gedetineerden in hun werk-/ leeractiviteiten; - het benaderen van gedetineerden met verschillende sociale en culturele achtergronden; - het motiveren van gedetineerden tot een gedragsverandering; - het maken van verschillende rapportages; - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken; - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. BMMZA y Nieuwegein start 7 april 2014 Aanbod Naar boven

19 Initieel Medewerker 47 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 11 maanden. Na 7 weken van 5 lesdagen worden de overige 12 lesdagen verdeeld over de resterende weken ,- per deelnemer Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - De opleiding is volledig aangepast aan de doelstellingen van MPA. - Toetsing: de detentiespecifieke onderdelen worden door het OI getoetst; de mbo-onderdelen door NCvB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Studiebelasting: in de eerste 7 weken dient u in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. In het vervolg van de opleiding gaat u onder begeleiding aan de slag met uw persoonlijke actieplannen en maakt u werkvloerleeropdrachten. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma basisberoepsopleiding Medewerker Arbeid en het mbo-diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. - Daarnaast ontvangt u het landelijk erkende diploma VOL VCA. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod Naar boven

20 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Basisberoepsopleiding Binnen uw functie hebt u verschillende rollen. Als voorportier bent u het eerste aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de inrichting. Daarnaast zorgt u voor handhaving van rust en orde. Verder behoort tot uw takenpakket het ervoor zorgen dat het interne verkeer van personen en goederen soepel verloopt. Veiligheid en beveiliging zijn begrippen die in uw dagelijks functioneren centraal staan. Nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend bewaarder/ complexbeveiliger verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van personen en gebouwen professioneel uit te voeren. Deze mbo-gecertificeerde beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen in combinatie met de landelijk erkende opleiding Beveiliger niveau 2. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het bieden van bedrijfshulpverlening; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken; - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. MBOB y Nieuwegein start 27 januari 2014 Aanbod Naar boven

21 Initieel Medewerker 43 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden. Na 6 weken van 5 lesdagen, is de gemiddelde frequentie 1 lesdag per 2 tot 3 weken ,- per deelnemer Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - Toetsing: de detentiespecifieke onderdelen worden door het OI getoetst; de mbo-onderdelen door de SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) en NCvB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Studiebelasting: in de eerste 6 weken dient u in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. In het vervolg van de opleiding gaat u onder begeleiding aan de slag met het praktijkwerkboek Beveiliger 2 en maakt u werkvloerleeropdrachten. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder en het diploma Beveiliger mbo niveau 2. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod Naar boven

22 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger mbo 2 Beveiliger Al geruime tijd maakt de mbo 2 opleiding Beveiliger deel uit van de basisopleiding tot bewaarder/ complexbeveiliger. Mogelijk hebt u het basisdiploma behaald vóór deze periode of alleen het detentiespecifieke gedeelte gevolgd. Met het behalen van het mbo 2 diploma beschikt u over dezelfde kwalificaties als uw collega die de volledige basisopleiding recent heeft gevolgd. Bewaarders/ complexbeveiligers in het bezit van een niet-mbo-gecertificeerd basisberoepsdiploma of een niet voltooide basisberoepsopleiding. U vergroot uw inzicht in de brede beveiligingsmaterie. Daarnaast zijn de opdrachten zoveel mogelijk DJI-specifiek gemaakt en daardoor herkenbaar en toepasbaar in uw huidige functie. Naast het volgen van de lesdagen, waarin de theorie via verschillende werkvormen aan bod komt, doet u een belangrijk gedeelte van de opleiding op de werkplek. Hier vindt onder begeleiding de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats en voert u werkvloerleeropdrachten uit. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: - wettelijke kaders - beveiliging van gebouwen - waarnemen en noteren - handelen in kritieke situaties - algemeen vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. 15 dagen met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden ,- per deelnemer Aanbod Naar boven

23 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze opleiding is onderdeel van de verplichte functiescholing. - De examens worden afgenomen door de SVPB (Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) en NCvB Bedrijfsopleidingen (ROC). - Studiebelasting: naast de lessen dient u in eigen tijd werkvloerleeropdrachten uit te voeren; daarnaast gaat u onder begeleiding aan de slag met het praktijkwerkboek Beveiliger 2. - U dient te beschikken over een gecertificeerde praktijkbegeleider. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Beveiliger mbo niveau 2. Aanbod Naar boven

24 Initieel Medewerker Bewaarder/ complexbeveiliger Verkorte basisberoepsopleiding Binnen uw functie hebt u verschillende rollen. Als voorportier bent u het eerste aanspreekpunt en daarmee het visitekaartje van de inrichting. Daarnaast zorgt u voor handhaving van rust en orde. Verder behoort tot uw takenpakket het ervoor zorgen dat het interne verkeer van personen en goederen soepel verloopt. Veiligheid en beveiliging zijn begrippen die in uw dagelijks functioneren centraal staan. Nieuwe bewaarders/ complexbeveiligers in het bezit van mbo 2 diploma Beveiliger. Na afronding van deze opleiding bent u in staat alle werkzaamheden te verrichten die van u als beginnend bewaarder/ complexbeveiliger verwacht worden. U hebt vaardigheden aangeleerd gekregen, kennis vergaard en inzichten opgedaan, die u kunt inzetten om de aan u toevertrouwde beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van personen en gebouwen professioneel uit te voeren. Deze beroepsopleiding bestaat uit specifieke, detentiegerichte onderdelen. Tijdens de lesdagen krijgt u de lesstof per module aangeboden. Hierbij worden verschillende werkvormen gehanteerd. Ter afsluiting van onderdelen legt u theoretische en praktische toetsen af. In de opleiding wordt aandacht besteed aan: - het uitvoeren van beveiligingstaken, zoals toegangscontrole, inspecties, fouilleren, visiteren; - het ontwikkelen van een effectieve communicatiestijl; - het omgaan met afwijkend gedrag; - het zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico s; - het overdragen van werkzaamheden; - het waarnemen en registreren van incidenten; - het optreden tijdens crisissituaties en/of calamiteiten; - het bieden van bedrijfshulpverlening; - het toezicht houden op het naleven van huisregels en wettelijke kaders; - het toepassen van zelfverdedigingstechnieken. 31 dagen met een doorlooptijd van 7 weken ,- per deelnemer Aanbod Naar boven

25 Initieel Medewerker Overige informatie - Deze opleiding valt onder de verplichte functiescholing. - Studiebelasting: u dient in eigen tijd lesopdrachten uit te werken en u voor te bereiden op toetsen en examens van de detentiespecifieke onderdelen. - Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Basisberoepsopleiding Bewaarder. - Bij de EZ-lessen is het dragen van een judopak verplicht; indien u niet over een eigen judopak beschikt, kunt u dit voor de duur van de lessen voor 15,- bij ons huren. Aanbod Naar boven

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016 dngsinstituut Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016 1 Verklaring afkortingen en symbolen 8 Welkom 9 Initieel 11 Medewerker 12 Basisberoepsopleiding coördinator beveiliging mbo 3 voor senior bewaarders/complexbeveiligers

Nadere informatie

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016 dngsinstituut Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 016 1 Verklaring afkortingen en symbolen 8 8 Welkom 9 Centrale organisatie en financiering 10 Initieel 11 Medewerker 12 Basisberoepsopleiding coördinator

Nadere informatie

Opleidingsinstituut DJI AANBOD

Opleidingsinstituut DJI AANBOD Opleidingsinstituut Waar sta jij? sinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI DJI? Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI AANBOD 2013 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017 A A N B O D 2017 n Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017 1 Verklaring afkortingen en symbolen 8 Welkom 9 Centrale organisatie en financiering 10 Initieel 11 Medewerker 12 Basisberoepsopleiding coördinator

Nadere informatie

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017 A A N B O D 2017 n Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017 1 Verklaring afkortingen en symbolen 8 Welkom 9 Centrale organisatie en financiering 10 Initieel 11 Medewerker 12 Applicatie van bewaarder/complexbeveiliger

Nadere informatie

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017

Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017 A A N B O D 2017 n Opleidingsinstituut DJI Aanbod 2 017 1 Verklaring afkortingen en symbolen 8 Welkom 9 Centrale organisatie en financiering 10 Initieel 11 Medewerker 12 Applicatie van bewaarder/complexbeveiliger

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI december 2013

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI december 2013 Opleidingsinstituut DJI december 2013 Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI december 2013 Bij de eerste inrichtingen zijn de gedetineerden al vertrokken en daarmee wordt de uitvoering van het Masterplan

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 8 september 2014 Inhoud Weer vol in bedrijf! Cedeo-erkenning is beloning en prikkel VWNW: Juiste bagage voor een nieuwe baan Train-de-trainer-traject in België Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen Aanbod 2012 9 11 15 16 18 20 22 23 24 26 28 29 33 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Welkom De kwaliteit van onze diensten Werving & selectie- en ontwikkeladvies

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbod 2011. Gevangeniswezen / Bijzondere Voorzieningen

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbod 2011. Gevangeniswezen / Bijzondere Voorzieningen Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen Aanbod 2011 Gevangeniswezen / Bijzondere Voorzieningen Gevangeniswezen / Bijzondere Voorzieningen Inhoudsopgave 8 Welkom 10 De kwaliteit van onze diensten

Nadere informatie

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbod 2011. Jeugdinrichtingen / Forensische Zorg

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen. Aanbod 2011. Jeugdinrichtingen / Forensische Zorg Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen Aanbod 2011 Jeugdinrichtingen / Forensische Zorg Jeugdinrichtingen / Forensische Zorg Inhoudsopgave 8 Welkom 10 De kwaliteit van onze diensten 13 Selectie-

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI juni 2013. Inleiding

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI juni 2013. Inleiding Inleiding Als gevolg van het Masterplan zal een aantal inrichtingen helaas moeten sluiten. Zij zullen hun personeel zo goed mogelijk willen ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Zoals benoemd

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep (Inrichtings)beveiliger Functiefamilie Uitvoering, Functiegroep (Inrichtings)beveiliger Versie: 10 januari 2014 Functiefamilie Uitvoering Het realiseren van producten en diensten binnen het vastgestelde beleid Functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging Profiel 1 Beveiliger Profiel 2 Coördinator beveiliging Onderdeel Algemeen Let op: het voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging is beperkt representatief

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding coördinator beveiliger

BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding coördinator beveiliger BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding coördinator beveiliger BLAUW MAATWERK IN EDUCATIE AQUAMARIJNLAAN 178 3523 EN UTRECHT BRIN 30 RC CREBO

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Traineeship jeugdzorgwerker

Traineeship jeugdzorgwerker Bijlagen 1 proeve van bekwaamheid Traineeship jeugdzorgwerker Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+

Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist. STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Opleiding tot arbeidsdeskundig specialist STUDIEWIJZER IVA O&T, gerelateerd aan CADO+ Versie 2016 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting verantwoording uren... 5 Studiebelasting... 5 Lesprogramma... 6 MODULE

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH)

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Kees van der Meulen Even voorstellen Kees van der Meulen 5 jaar MSMH (csa medewerker) in diverse ziekenhuizen 12 jaar teamleidinggevende

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

Opleidingsaanbod voor leden van de Commissie van Toezicht

Opleidingsaanbod voor leden van de Commissie van Toezicht Opleidingsaanbod voor leden van de Commissie van Toezicht 14 juli 2017 Vakbekwaamheid staat hoog in het vaandel bij DJI. Ook voor uw vakmanschap als lid van de Commissie van Toezicht hebben wij een specifiek

Nadere informatie

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen Informatieblad Instructie kleine blusmiddelen Waarom kiezen voor ccb groep? In één dagdeel instructie kleine blustoestellen volgen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Coördinator Beveiliging Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Opleiding Leesconsulent basis

Opleiding Leesconsulent basis Opleiding Leesconsulent basis Biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken. Profiel De opleiding Leesconsulent is voor medewerkers die in de basisscholen

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Bijspijkercursus. Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Bijspijkercursus. Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bijspijkercursus Opleiding nieuwe stijl buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Bijspijkercursus boa milieuhandhaving In 2006 is een start gemaakt met een professionaliseringstraject voor de buitengewoon

Nadere informatie

Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap

Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap Wilt u post en de factuur op uw privé-adres ontvangen? Vul dan ook onderstaande gegevens in: Naam: M / V* Functie Adres Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

E-learning Tevreden klanten begint bij tevreden en goed opgeleide medewerkers.

E-learning Tevreden klanten begint bij tevreden en goed opgeleide medewerkers. Elearning Tevreden klanten begint bij tevreden en goed opgeleide medewerkers. De Golf Management Academy biedt voor alle functies op en rond de golfbaan elearnings aan. Het aanbod van de elearnings treft

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 14 april 2015 Nieuwsbrief voor Ketenpartners Inhoud Voorwoord Overleg over oprichting opleidingscentrum met de NCTV Mentale veerkracht; meer

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Toelichting U kunt dit persoonlijke rapport bespreken met uw werkgever en gebruiken bij het maken van uw ontwikkelplan. Op deze manier staat de Ontwikkelscan

Nadere informatie