Kynologisch Gedragstherapeut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kynologisch Gedragstherapeut"

Transcriptie

1 Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen

2 - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut De Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) te Geel geeft, in samenwerking met Kynologisch Centrum Quiebus, de opleidingen tot Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut. Deze professionele opleidingen zijn verdeeld in 6 modules. Module 1: Basis Ethologie Hond Module 2: Kynologisch Instructeur Module 3: Gevorderd Kynologisch Instructeur Module 4: Ontstaan en oplossen van probleemgedrag Module 5: Gedragstherapie in de praktijk Module 6: Kynologisch Gedragstherapeut Meer info vind je hieronder. Voor inschrijvingen of extra informatie kan je terecht bij Jos Van Thielen of op KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR Een Kynologisch Instructeur helpt hondeneigenaren inzicht te krijgen in het gedrag van hun hond en natuurlijk in het gedrag van honden in het algemeen. De Kynologisch Instructeur is opgeleid om eigenaren te begeleiden met de opvoeding van hun hond. Ook al wordt het vak instructeur vaak hobbymatig uitgevoerd, de opleiding is professioneel. Dit omdat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de instructeur, niet juiste adviezen kunnen leiden tot enorme problemen waar zowel de eigenaar als de hond de dupe van zijn. KYNOLOGISCH GEDRAGSTHERAPEUT Een Kynologisch Gedragstherapeut helpt hondeneigenaren bij het oplossen van ongewenst gedrag van hun hond. U zult leren om een diagnose te stellen en aan de hand daarvan een therapie op maat te maken. Wij leiden u op om de oorzaak van het probleem te achterhalen en het ook werkelijk op te lossen. Het spreekt vanzelf dat de Kynologisch Gedragstherapeut een grote verantwoordelijkheid heeft en dus ook hier geldt een professionele opleiding. Dit betekent dus niet alleen theorie en misschien een hond met probleemgedrag naar een opleidingslocatie laten komen maar u gaat, na een gedegen theoretische opleiding, met een praktijkbegeleider mee op huisbezoek bij mensen die een hond hebben met ongewenst gedrag. Dit is namelijk de plaats waar het probleem zich voordoet en waar het dus opgelost dient te worden. Er worden jaarlijks bijscholingen gegeven voor de Gevorderd Kynologisch Instructeur en voor de Kynologisch Gedragstherapeut, hiervan ontvangt u een bewijs van deelname.

3 - 3 - Opleiding tot Kynologisch Instructeur Module Module 1: Basis Ethologie Hond Dit is een theoriecursus van 6 dagen of 11 avonden. Deze cursus wordt afgesloten met een theorie examen. U leert in deze module het gedrag van honden te herkennen, het verschil tussen de diversen rassen, hoe honden communiceren, hoe honden leren enz. Module 2: Kynologisch Instructeur Dit is een praktijkcursus van 6 dagen of 12 avonden of een combinatie hiervan en wordt afgesloten met een praktijk examen. In deze cursus krijgt u de gelegenheid om in de praktijk te werken met honden, u leert de opvoedoefeningen zoals wandelen zonder trekken, zit, af, hier komen, nee, enz. Na het behalen van module 1 en 2 krijgt u het diploma Kynologisch Instructeur. Opleiding tot Gevorderd Kynologisch Instructeur (Deze module is niet verplicht als vooropleiding voor het deel Kynologisch Gedragstherapeut) Module Module 3: Gevorderd Kynologisch Instructeur Deze module is een praktijkcursus van 7 dagen of 14 avonden of een combinatie hiervan, na de lesdagen volgt een stageperiode van minimaal drie maanden tot maximaal 1 jaar. Het examen is op aanvraag. Deze cursus stelt u in staat een eigen hondenschool te starten, hier leert u creatief omgaan met de opvoedoefeningen uit module 2, u leert een theorieavond geven, hoe u een cursusplan moet maken, het onderwerp communicatie mens - mens loopt als een rode draad door deze module. Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut Module (+ 3) Module 4: Ontstaan en oplossen van probleemgedrag Dit is een theoriecursus, gegeven in 10 dagen of 19 avonden of een combinatie hiervan en wordt afgesloten met een theorie examen. Deze cursus leert u het ontstaan en oplossen van probleemgedrag bij honden, u leert het probleemgedrag te diagnosticeren, een daarbij behorende therapie op te stellen en een verslag te maken. Ook het onderdeel communicatie komt in deze module uitgebreid aan de orde.

4 - 4 - Module 5: Gedragstherapie in de praktijk Module 5 is een combinatie van theorie en praktijk. De theorie bestaat uit een startdag en 2 terugkomdagen. In de praktijk behandelt u 6 probleemgevallen, onder begeleiding van een praktijkbegeleider. U maakt een therapie op maat en schrijft een verslag. De praktijkbegeleider blijft verantwoordelijk voor het juiste verloop van de casus. Mocht module 5 niet voldoende zijn voor een cursist is er altijd de mogelijkheid om meer oefencases te behandelen. Module 6: Kynologisch Gedragstherapeut In deze module behandelt u 4 probleemcases, onder begeleiding van een van de cursusdocenten. Als deze vier, allen afzonderlijk, voldoende zijn beoordeeld ontvangt u het diploma Kynologisch Gedragstherapeut.

5 - 5 - De verschillende modules in een notedop MODULE 1: Basis Ethologie Hond locatie KHKempen, Geel Vervolgcursus uren overdag 6 dagen of 11 avonden 9.30 uur uur Module 2: Basis Kynologisch Instructeur uren s avonds groepsgrootte uur uur max. 24 cursisten prijs 450,- In deze module wordt dieper ingegaan op het gedrag van de hond. Hierdoor ontstaat een beter begrip van de hond en krijgt de cursist inzicht in het gedrag; de cursist leert als het ware om de hond te "lezen". Deze module wordt hoofdzakelijk theoretisch gegeven en is de eerste in deze reeks. De module wordt afgesloten met een theorie-examen. Onderwerpen: o ethologie o rassenkennis o leerprocessen o gedragsontwikkeling o gedragsherkenning o elementaire kennis infectie ziekten en parasieten o communicatie: leerprocessen mens, instrueren

6 - 6 - MODULE 2: Basis Kynologisch Instructeur locatie KHKempen, Geel Toelatingseisen 6 dagen of 12 avonden 9.30 uur uur Module 1: Basis Ethologie hond uren overdag uren s avonds uur uur Vervolgcursus groepsgrootte prijs 550,- max. 24 cursisten (max. 8 cursisten per docent) Module 3: Gevorderd Kynologisch Instructeur Module 4: Ontstaan en oplossen van probleemgedrag Tijdens deze module wordt het fundament gelegd voor verantwoord lesgeven en opvoeden van honden. In deze praktijkmodule leert u de basisoefeningen die nodig zijn voor de opvoeding van de hond: zit, af, plat, hier, nee, wacht, wandelen zonder trekken, aandacht en spelen. Deze module wordt afgesloten met een praktijkexamen. Onderwerpen: o honden en geleiders observeren tijdens de oefeningen o de combinaties individueel zo te begeleiden dat het eindresultaat optimaal is o probleemgedrag herkennen en het onderscheid te maken: o is dit op te lossen op een hondenschool? o moet er een gedragstherapeut worden ingeschakeld? o is er mogelijk een lichamelijke oorzaak en moet er worden doorgestuurd naar de dierenarts?

7 - 7 - MODULE 3: Gevorderd Kynologisch Instructeur locatie KHKempen, Geel Toelatingseisen uren overdag uren s avonds groepsgrootte prijs 7 dagen of 14 avonden (exclusief stage en examen) 9.00 uur uur uur uur max. 16 cursisten 600,- (excl. examen: 75,-) Module 2: Basis Kynologisch Instructeur Eventuele andere opleidingen in overleg met de cursusleiding Deze unieke praktijkmodule is een vervolg op Module 2 en alle andere instructeuropleidingen in Nederland en België. Deze module is voor de opleiding van Kynologisch Gedragstherapeut niet verplicht maar wordt door velen wel gevolgd. In deze module leert u: o creatief, en op maat voor iedere combinatie, omgaan met de opvoedoefeningen o het maken en geven van een theorieavond o het maken en geven van totale opvoedcursussen op een hondenschool o het oplossen van probleemgedrag op de hondenschool Als rode draad loopt het onderdeel communicatie door de hele cursus. Onderwerpen: o wat is belangrijk in onze communicatie? o de trainer en zijn omgeving o vormen en methode o gesprekstimulerende technieken o kernkwadranten o soorten vragen o feedback o intervisie Aan deze module zit een stageperiode van drie tot twaalf maanden. Vervolgens wordt de module afgesloten met een praktijkexamen.

8 - 8 - Bijscholingsdagen locatie KHKempen, Geel Toelatingseisen 1 dag Module 3: Gevorderd Kynologisch Instructeur uren overdag 9.30 uur uur groepsgrootte max. 24 cursisten prijs 95,- Deze bijscholingsdagen zijn bestemd voor cursisten in het bezit van het diploma Gevorderd Kynologisch Instructeur. Vanaf 2009 zullen er jaarlijks bijscholingsdagen gegeven worden voor de cursisten die het diploma Gevorderd Kynologisch Instructeur hebben gehaald. Na afloop krijgt u een bewijs van deelname.

9 - 9 - MODULE 4: Ontstaan en oplossen van probleemgedrag locatie KHKempen, Geel Toelatingseisen 10 dagen of 19 Module 2: Basis avonden Kynologisch Instructeur uren overdag 9.30 uur uur Eventuele andere opleidingen in overleg met de cursusleiding uren s avonds uur uur groepsgrootte max. 24 cursisten Vervolgcursus prijs 795,- Module 5: Gedragstherapie in de praktijk Om eigenaren van honden deskundig te kunnen begeleiden bij het oplossen van probleemgedrag is kennis en ervaring vereist. Tijdens deze module zal vooral het ontstaan van probleemgedrag aan de orde komen. Gedurende deze module leert u probleemgedrag te diagnosticeren en daarvoor een therapie op te stellen. Ook het aspect communicatie komt in deze module uitgebreid aan de orde. De module wordt afgesloten met een theorie-examen. Onderwerpen: o ontstaan probleemgedrag o gedragsproblemen o classificatie probleemgedrag o diagnostiek o therapieën o verslagen o lichamelijke oorzaken probleemgedrag o gedragsproblemen en medicatie o communicatie: o de communicatieve omgeving van de gedragstherapeut o actief luisteren o feedback o weerstand o slecht nieuws boodschap o agressie o transactionele analyse

10 MODULE 5: Gedragstherapie in de praktijk locatie KHKempen, Geel Toelatingseisen 3 dagen (excl. Cases) Module 4: Ontstaan en oplossen van probleemgedrag uren overdag 9.30 uur uur Lokatie cases België/Zuid Nederland groepsgrootte max. 12 cursisten Vervolgcursus prijs 675,- Module 6: Kynologisch gedragstherapeut In deze praktijkmodule behandelt de cursist zes probleemcases onder begeleiding van een opgeleide praktijkbegeleider. Deze praktijkbegeleider is een Kynologisch Gedragstherapeut, die een opleiding heeft gevolgd voor het begeleiden van cursisten. De praktijkbegeleider blijft ook verantwoordelijk voor het juiste verloop van de casus. Van de cursist wordt verwacht dat hij of zij: o een gesprek kan leiden o een diagnose kan stellen o een therapie (op maat) kan geven o deze therapie op uitvoerbaarheid test o de klanten op de juiste manier kan begeleiden o een goed verslag kan maken Als deze zes cases voldoende zijn afgerond kunt u zich inschrijven voor Module 6: Kynologisch Gedragstherapeut.

11 MODULE 6: Kynologisch gedragstherapeut startdatum op aanvraag Toelatingseisen prijs 450,- Module 5: Gedragstherapie in de praktijk Deze module bestaat uit vier verschillende cases die allen afzonderlijk voldoende beoordeeld moeten worden. Deze laatste cases worden uitgevoerd onder begeleiding van één van de docenten van de opleiding. Verder verzorgt Quiebus jaarlijkse bijscholingen voor gediplomeerde gedragstherapeuten. Hiervan krijgen zij een bewijs van deelname.

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 2015/2016 Inhoudsopgave Studieprogramma 3 Basisprogramma opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 3 De modules element 1 4 Module 1 en 2 5 Module 3 7 Module 4

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN.

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. Ondanks de aantrekkingskracht van termen als verbeterde persoonlijke

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

WERELDS Diversiteits-trainingen

WERELDS Diversiteits-trainingen WERELDS Diversiteits-trainingen Diversiteitsmanagement Interculturele Communicatie Diversiteit voor politici Interculturele personele gespreksvoering Integreren in uw organisatie (voor allochtone medewerkers)

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsmarting

DEBTOR BUSINESS Outsmarting DEBTOR BUSINESS Outsmarting BROCHURE Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Debtor Business: Learning = Key Kennis is de motor achter iedere ontwikkeling Laat geen kans onbenut Voor iedere professional,

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

Het achtvelden instrument:

Het achtvelden instrument: Het achtvelden instrument: analyse kader voor opleidingseffecten Doel / Probleem Impact Werksituatie Functioneren Vaardigheden Leerresultaten Leersituatie Proces J.W.M. Kessels C.A. Smit P. Keursten Februari

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie