Infectiebeleid en laboratorium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infectiebeleid en laboratorium"

Transcriptie

1 Infectiebeleid en laboratorium Capita selecta in de infectiologie Studienamiddag ziekenhuisapothekers Jerina Boelens Microbiologie-ziekenhuishygiëne UZ Gent

2 Inhoud 1. Commensale flora 2. Staaltypes 3. Correcte staalname 4. Beschikbare laboratoriumtechnieken 5. Gevoeligheidsbepaling 6. Multidisciplinair overleg

3 1. Commensale flora Richard P. Wenzel: Some experts estimate that the total number of human cells is and the total number of colonizing microbes is Despite this 10-to-1 inequity, the balance of power is influenced by an intact human immune system and the integrity of the skin and mucous membranes. Elk lichaamsoppervlak dat in contact staat met de buitenwereld heeft een eigen commensale flora Al tijdens de geboorte begint de opbouw van de eigen commensale flora

4

5 1. Commensale flora

6 1.1 De normale gastro-intestinale flora

7 1.1 De normale gastro-intestinale flora

8 Residente flora 1.2 Huidflora In de microscopische huidplooien In de lumina van de talgklieren en de haarfollikels Lage virulentie behalve bij invasieve procedures waar ze ingebracht wordt in normaal steriele plaatsen of bij aanwezigheid van vreemd materiaal Transiënte flora Oppervlakkige epitheellagen Opgestegen residente flora + micro-organismen die tijdens de zorg of bij contact met personen en/of voorwerpen Wisselende samenstelling Bron van kruisinfecties Goede handontsmetting elimineert de transiënte en vermindert de residente flora Pittet et al. Arch Internal Med 1999

9 2. Types stalen Lipsky & Plorde, Postgraduate Medicine, 1978

10 2.1 Type 1 stalen Staal afkomstig uit een steriele plaats Afwezigheid van normale commensale flora bij aseptische afname is elke gevonden kiem significant en belangrijk

11 2.1 Type 1 stalen Cerebrospinaal vocht bij kliniek van meningitis Grampositieve diplococcen Belang: vermoeden S. pneumoniae Gramnegatieve diplococcen Belang: vermoeden N. meningitidis R/ penicilline Preventie van secundaire gevallen Verplichte aangifte bij Toezicht volksgezondheid

12 2.2 Type 2 stalen Belang van de staalkwaliteit en correcte afnameprocedure! Q-score: epitheelcellen als merker van contaminatie Bijvoorbeeld sputumstalen: zelden homogeen: etter vermengd met speeksel Bijvoorbeeld urinestalen: midstream urine

13 2.3 Type 3 stalen Pathogenen in normale flora van de keel, de vagina, faeces, open wondes, Belang van microscopie is hier wisselend Voorbeelden: faeces keel (Plaut-Vincent) vagina (bacteriële vaginose, gisten) urethraal uitstrijkje (N. gonorroea)

14 3. Correcte staalname 4 0 pre-pre- 1 pre- 2 analytische fase 3 post- 0 4 post-post Bartlett, Medical Microbiology. Quality cost and clinical relevance. 1974

15 3. Correcte staalname Vragen van de arts: Heeft mijn patiënt een infectie? Wat is de verwekker van deze infectie? Welke antibiotica kan ik eventueel gebruiken? Welke stalen moet ik afnemen en naar het lab sturen? Wat doet de microbioloog/het lab daarmee? Combinatie van technieken Geduld Het resultaat van de ene stap, bepaalt de volgende stappen Interpretatie o.b.v. kennis van commensalen en pathogenen Interpretatie o.b.v. klinische informatie

16

17 Man, 76 jaar Spoedopname Strangurie Casus 1 Frissons en koorts tot 39 C Verder geen klachten Pijnlijke prostaat bij rectaal toucher Klinisch onderzoek verder normaal

18 Urinesediment 3000 WBC/µL Urinekweek Hemoculturen PBO Casus WBC/µL met linksverschuiving Instellende trombopenie CRP normaal, PSA wordt bijbepaald Tavanic wordt opgestart

19 Casus 1 Hemoculturen positief

20 Casus 1 Hemoculturen positief Welke kiem?

21 Casus 1 Hemoculturen positief met een gramnegatieve staaf Telefonisch contact met behandelende arts Antibiotica-advies WIV sepsisregistratie Instellen antibiogram Identificatie

22 Vrouw, 72 jaar Spoedopname Casus 2 Hoest met witte sputa Geen koorts Dyspnoe Longauscultatie: bilateraal inspiratoire crepitaties met ronchi Klinisch onderzoek verder normaal

23 Sputumkweek Hemoculturen PBO normaal CRP 31,3 mg/l Casus 2 RX thorax: geen infiltraten Tentatieve diagnose: COPD-exacerbatie Bij koorts: nieuwe hemoculturen en start Augmentin

24 Casus 2 Hemoculturen positief Staphylococcen Klinisch beter, geen koorts meer, geen AB gestart Staphylococ: vermoeden contaminatie bij afname Geen CVC, geen prothesen,

25 Identificatie Casus 2 Staphylococcus epidermidis Typische huid -staphylococ Klassieke contaminant bij afname Coagulase-negatieve staphylococcen Propionibacterium acnes

26 3. Correcte staalname van hemoculturen Aerobe en anaerobe fles Steeds afname van een set of koppel Eventuele uitzondering neonatologie Flessen bewaren afgeschermd van de zon Visuele inspectie van fles voor gebruik. Is de sensor geel: NIET GEBRUIKEN Vervaldatum controleren

27 3. Correcte staalname van hemoculturen Dop van de fles verwijderen Ontsmet rubber op de fles en arm patiënt (70% alcoholische oplossing). Respecteer de contacttijd = laten drogen Vlindernaald of spuit (10 of 20 ml) Optimale hoeveelheid:10 ml voor volwassen flessen Gebruik geen bloed uit tubes!

28 3. Correcte staalname van hemoculturen Met naald en spuit In 1 keer 20 ml afnemen Eerst anaerobe, dan aerobe fles Reden: er kan zuurstof in de spuit zitten Met adaptor Gebruik een vlindernaald Eerst aeroob, dan anaeroob Reden: er kan zuurstof in de leiding zitten De flessen blijven vacuüm zuigen!

29 3. Correcte staalname algemeen Vooral bij type 1 stalen: belangrijk niet te contamineren Ontsmetten met ontsmettingsmiddel op alcoholische basis of iodinepreparaat Klassieke type 1 stalen: lumbaalvocht, ventrikelvocht, ascites, pleuravocht, gewrichtsvocht, Snel transport: bepaalde kiemen overleven zeer slecht (S. pneumoniae, N. meningitidis) Persoonlijk afleveren? Communicatie!

30 3. Correcte staalname: uitstrijkjes Eswab

31 4. Beschikbare laboratoriumtechnieken 1. Microscopisch onderzoek 2. Kweek 3. Antigendetectie 4. PCR 5. Antilichamen (immuunrespons)

32 4.Laboratoriumdiagnostiek Vergroting 10x Microscopie Zonder kleuring: nat preparaat beweeglijkheid Na kleuring: gramkleuring grotere micro-organismen zuurvaste kleuring andere (fluorescente) kleuringen

33 H. pylori; kommavormig (in maagbiopt bij maagulcus)

34 4.2 Kweek Logaritmische vermenigvuldiging naar grote aantallen Wanneer de groeiomstandigheden gunstig zijn, deelt een bacterie zich elke 10 tot 20 minuten. Gevolg: in ideale omstandigheden groeit het aantal bacteriën gigantisch snel Optimale groei-omstandigheden: Voedingsbron: suikers, soms bloed, mineralen, Temperatuur: 36 C Optimale atmosfeer (aeroob, capnofiel, anaeroob) Vloeibare versus vaste milieus (kwalitatief versus kwantitatief)

35 4.2 Kweek: belang keuze media Selectiviteit onderdrukken van sommige soorten : met bv kristalviolet, azide, antibiotica, NaCl Rijkdom Toevoegen van bloed voor moeilijke groeiers Differentiatie ph-indicatorsystemen, chromogene stoffen Gefundeerde combinatie van media afhankelijk van type staal en verwachte verwekkers Voorbeelden: lumbaal vocht versus faeces

36 4.2 Kweek: belang keuze media CRE Selectiviteit: antibiotica (carbapenem) In combinatie met een chromogeen substraat Screeningsbodem

37 4.2 Kweek: identificatie Biochemische systemen Groot nadeel: groei nodig en dus (vaak) overnacht incubatie

38 4.2 Kweek: identificatie MALDI-TOF MS: Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-Flight Mass Spectrometry Krishnamurthy & Ross, Rapid communications in mass spectrometry 1996

39 4.2 Kweek Identificatie met MALDI-TOF MS Belang van matrix Spectrum tussen en Da Spectrum is proteïneprofiel Fenotypische techniek Universele techniek Directe vs indirecte methode

40 5.2 Kweek Identificatie met MALDI-TOF MS

41 4.2 Kweek Identificatie met MALDI-TOF MS Impact: Snelheid Eenvoud: universele techniek voor alle kiemen, voor moeilijke en eenvoudige groeiers, zelfs gisten Zeer nauwkeurig Opgelet: Precisie bij uitvoering (staalverwisselingen controlemechanismen inbouwen) Belang expertise Zwaktes (S. pneumoniae vs banale orale streptococ, E. coli vs Shigella spp.)

42 Legionella spp. Antigen in urine 4.3 Antigendetectie Enkel serotype 1 (niet 2-14) Kan langdurig positief blijven S. pneumoniae RSV Giardia lamblia Adenovirus Toxinedetectie C. difficile

43 Casus 3 Man, 45j, varkenskweker Spoedopname, beeld van septische artritis Gewrichtspunctie Na overnacht incubatie: groei van staphylococcen Identificatie MALDI-TOF MS: S. aureus Was reeds opgestart op Floxapen Cave MRSA? PBP2a-test

44 Casus 3 PBP2a-test Positieve test Negatieve test Snel resultaat Goede specificiteit (100%) en sensitiviteit (97%) Casus: PBP2a-test negatief: AB-gram afgewacht Van Leeuwen et al, JCM 1999

45 4.4 PCR Rechtstreeks op staal of op kolonies (meerwaarde) Specifieke aanvraag bij monoplex PCR (bv Chlamydia trachomatis) Kan breder zijn: pathologie-gerichte PCR (bv respiratoire pathogenen) (multiplex PCR) of pan-bacteriële PCR Kwalitatief versus kwantitatief Resistentiegenen Turn-around-time kan enorm variëren Veel manuele stappen versus eenvoudige dummy-proof systemen Fingerprinting bij vermoeden van outbreaks

46 Casus 4 Vrouw, 53 jaar Sinds enkele maanden vermagering, nachtzweten, hoest CT thorax: massa re long en mediastinale klieren, PET positief Mediastinoscopie met bioptname Auraminekleuring negatief GeneXpert MTB/RIF: positief zonder Rifampicineresistentie Behandeling met triple therapie (Rifampicine, Pyrazinamide en Isoniazide) Boehme et al, NEJM 2010

47 Casus 4: GeneXpert MTB/RIF Amplificatie van rpob-gen (specifiek voor M. tuberculosis complex) Mutaties in de RRDR van het rpob-gen Boehme et al, NEJM 2010 Helb et al, JCM 2010

48 5. Gevoeligheidsbepaling en resistentie Alexander Flemming De slordige onderzoeker: Schimmels uit de lucht besmetten en doodden zijn bacteriën Eerste antibiotica: de microorganismen produceren zelf moleculen om hun concurrenten uit te schakelen Penicillium Penicilline! (eerste gebruik vanaf 1942 )

49 5. Gevoeligheidsbepaling en resistentie

50 5. Gevoeligheidsbepaling en resistentie M.I.C.: Minimale Inhiberende Concentratie Dilutie-antibiogram

51 5. Gevoeligheidsbepaling en resistentie Diffusie-antibiogram

52 Vrouw, 27 jaar Dialyse (in Brussel) Casus 5 Vorige zomer verblijf in Turkije Opname op IZ postoperatief na lever- en niertransplantatie Aspiraat: Klebsiella pneumoniae ook isolatie uit keel, abdominaal wondvocht en urine

53 Casus 5 Ampicilline: Cotrimoxazol: Fosfomycine: Cefuroxime: Gentamycine: Colimycine: Temocilline: Ofloxacine/Levofloxacine: Amoxy-clavulaanzuur: Amikacine: Piperacilline/Tazobactam: Cefotaxime/ceftriaxone: Ceftazidime: Meropenem: R (6 mm) S (16 mm) S (20 mm) R (13 mm) S (26 mm) S (15 mm) R (6 mm) R (17 mm) R (6mm) S (25 mm) R (6 mm) S (21 mm) S (24 mm) S (22 mm)

54 1. Disk diffusie EUCAST breekpunten: meropenem CPE-detectie S 22 mm (99% Enterobacteriaceae mm) R < 16 mm 2. E-test meropenem S 2 mg/ml R > 8 mg/ml 3. Fenotypische bevestiging: Hodge test 4. Genotypische bevestiging: Referentielaboratorium

55 Principe Omnigevoelige E. coli (ATCC 25922) groeit door in de inhibitiezone van carbapenemschijfje waar het carbapanemase van het testorganisme diffundeert Problemen Hodge test - Vals positief resultaat bij ESBL en/of AmpC met porineprobleem - Vals negatief bij VIM en NDM metallo-b-lactamasen (Ambler klasse B) en te klein inoculum Testorganismen B en D zijn positief; A en C zijn negatief Bruikbaarheid Goed voor detectie van KPC en OXA-48 ( % gevoeligheid) Birgy et al. J Clin Microbiol 2012; 50: 1295.DOI: /JCM

56 Casus 5 Verdacht voor CPE, type OXA-48 Actie! Isolatie Antibioticabeleid

57 Casus 5: antibioticabeleid Multidisciplinair overleg Kolonisaties niet behandelen Gevoeligheid aan bijkomende antibiotica wordt pro-actief uitgetest Stam wordt doorgestuurd naar het referentielab ter moleculaire bevestiging/uitsluiting

58 Casus 5 OXA48

59 Casus 1: antibioticabeleid Multidisciplinair overleg Kolonisaties niet behandelen Gevoeligheid aan bijkomende antibiotica wordt pro-actief uitgetest

60 6. Multidisciplinair overleg Infectiologen, klinisch apothekers en microbiologen Dagelijks overlegmoment Wekelijkse items Wekelijks overleg met hematoloog Bij noodzaak overleg met pediaterinfectioloog of andere collega s met infectievragen Yeo et al, Antimicrobial resistance and infection control 2013

61 6. Multidisciplinair overleg

62 Infectiebeleid en laboratorium: take home messages Communicatie Structurele overlegmomenten, eventueel met vaste items Kennis Gezamenlijk doel

63 Farmaceutische aspecten die colistine therapie beïnvloeden Isabel Spriet, UZ Leuven VZA

64 Many thanks to J. Wauters, UZ Leuven, Belgium J. Verhaegen, UZ Leuven, Belgium R. Nation, Monash University, Australia J. Li, Monash University, Australia L. Friberg, Uppsala Univeristy, Sweden M. Paul, Tel Aviv University, Israel P. Dickens, Forest Laboratories Benelux

65 Inhoud Inleiding CMS vs. colistine: wat dienen we toe? samenstelling van en twijfels bij verschillende merken labeling en publicaties: grote verwarring Colistine - hoe werkt het en hoe onstaat resistentie? Farmacodynamiek Farmacokinetiek en optimalisatie dosering Toxiciteit Plaats voor TDM? Aandachtspunten bij toediening Toekomstperspectieven

66 Inleiding (1) - Bad bugs, no drugs - 3 superbugs op de IDSA hit list: - P. aeruginosa - A. baumanii (USA, Azië, Midden Oosten) - K. pneumonia - Toename in ESBL/CPE (India, UK, cases in Brussel/St Niklaas) - Geen nieuwe antibiotica in de pipeline POLYMYXINES (colistine en polymyxine B) 50 jaar oude antibiotica geen vereisten qua drug development procedure, PK,.

67 Inleiding (2) - Polymyxines in de wereld Polymyxines groep van 5 producten (A, B, C, D, E) Polymyxine B: enkel gebruik in Singapore, Brazilië, sommige delen USA Polymycine E (= colistine): wereldwijd gebruik

68 Inleiding (3) - Herontdekking en ontwikkeling van colistine Gelanceerd in 1959 Verdwenen in jaren 80 naar aanleiding van fatale nefrotoxiciteit en beschikbaarheid minder toxische alternatieven Hergebruik sinds , getriggerd door MDR pathogenen vooral bij CF en ICU patiënten vooral bij VAP/sepsis intraveneus / aerosol (CF) Gebruik in UZ Leuven: ± 70 ICU patiënten per jaar op IV colistine Klinisch gebruik: J. Wauters Veel aandacht en financiële ondersteuning (NIH, NIAID) voor herontwikkeling Roger Nation en Jian Li (Monash University) - zowel preklinisch als klinische studies Lena Friberg (Uppsala) populatiekinetiek William Couet (Poitiers) - klinische studies

69 Inleiding (3) - Herontdekking en ontwikkeling van colistine Doelstelling: - Consensusmeeting - Recent onderzoek voorgesteld door experts - Consensus bereiken ivm: - Dosering/laaddosis - Klinisch gebruik (combinatietherapie) - TDM - Gevoeligheidsbepaling - Nefrotoxiciteit - Toekomstig onderzoek - Consensustekst wordt binnenkort gepubliceerd

70 Inleiding (3) - Herontdekking en ontwikkeling van colistine

71 CMS vs. colistine (1) wat dienen we toe? Polymyxines Groep van 5 actieve producten: A, B, C,D, E Enkel polymyxine B (B1,B2) en E (E1, E2) commercieel beschikbaar Colistine = polymyxine E, is een multicomponent mengsel van zowel E1 (=colistine A) en E2 (colistine B) Polycation bij fysiologische ph (zie werking) Farmacopee: exacte samenstelling van multicomponent mengsel niet goed beschreven, ratio colistine A/B verschilt van lot tot lot of van merk tot merk

72 CMS vs. colistine (1) wat dienen we toe? Colistine wordt toegediend als prodrug, nl. CMS CMS is minder acuut toxisch CMS = colistine methaansulfonaat=colistimethaat=colistinesulfomethaat= sulfomehtylcolistine 5 amines zijn gesulfomethyleerd = penta-methaansulfonaatvorm CMS = poly-anion bij fysiologische ph Farmacopee: niet beschreven of alle 5 aminozuren gesulfomethyleerd moeten zijn

73 CMS vs. colistine (1) wat dienen we toe? Conversie van CMS tot colistine via spontane hydrolyse in waterig milieu Gebeurt in water, bloed, plasma, urine Gebeurt traag, sulfomethylgroepen hydrolyseren één voor één, in bloed circuleert CMS, colistine en intermediairen Gebeurt ook in stalen bloed/urine/plasma, en groeimedia labo Implicaties: Omzetting naar actief colistine is kritisch voor werking PK/PD studies: kritisch omgaan met stalen (zie verder) Gevoeligheidsbepaling labo: gebruik van actief colistine(sulfaat) voor MIC bepaling Publicaties: duidelijke vermelding of men spreekt over CMS vs. colistine

74 CMS vs. colistine (1) wat dienen we toe? CMS: geen antimicrobiële activiteit Colistine A en B: antimicrobiële activiteit

75 CMS vs. colistine (2) is alle CMS hetzelfde? CMS is een complexe prodrug (met 5 te derivatiseren amines) Niet duidelijk of alle 5 amines gederivatiseerd zijn (geen duidelijke farmacopee eisen) Conversie naar colistine lijkt simpel maar is tamelijk ingewikkeld. Er zijn 2 5 (32) mogelijke verschillende intermediaire componenten Werking en effectiviteit wordt bepaald door de conversiesnelheid naar colistine, en is dus is afhankelijk van de samenstelling, de compleetheid van derivatisatie

76 CMS vs. colistine (2) is alle CMS hetzelfde? 4 brands beschikbaar (X-Gen, Atlantic, Paddock en Forest) In België (Europa) enkel Colistineb van Forest (Colobreathe voor inhalatie, binnenkort Colinject voor IV toediening) Geen klassieke generieken met klassieke eis naar bio-equivalentie Klassieke bio-equivalentie moeilijk gezien prodrug en spontane conversie naar colistine Equivalentie wordt in vitro microbiologisch aangetoond op basis van antimicrobiële activiteit Elementaire analyse (C, H, N, S, O) Gelijkaardig voor alle merken Duidelijk niet volledig gederivatiseerd: gemeten atomaire massa komt niet overeen met theoretische te verwachten massa voor complete penta-sulfomethylatie He et al. JAC 2013

77 CMS vs. colistine (2) is alle CMS hetzelfde? Resultaat van RP-HPLC - Gelijkaardig voor 3 merken, Atlantic afwijkend - Meerdere piekjes wijzen op andere vormen CMS dan exclusief penta-sulfomethyl CMS He et al. JAC 2013

78 CMS vs. colistine (2) is alle CMS hetzelfde? PK studie: 4 CMS merken IV toegediend aan ratten bepaling plasmaconcentratie tijdscurve CMS en gevormd colistine

79 CMS vs. colistine (2) is alle CMS hetzelfde? Duidelijk lagere AUC voor gevormd colistine voor Paddock en Forest product Wellicht door meer gederivatiseerd CMS in Paddock en Forest product Onduidelijk welke implicaties dit heeft voor klinische praktijk, en naar vergelijking publicaties toe in België/Europa enkel Forest product beschikbaar Aanwezigheid Prato schrijvers Farmacopee: gevolgen?

80 CMS vs. colistine (2) is alle CMS hetzelfde?

81 CMS vs. colistine (3) over welke dosis spreken we? Equivalentie van de verschillende producten gestandaardiseerd op basis van activiteit van colistine (CBA = colistin base activity) gegenereerd in vitro uit CMS gedurende de microbiologische standaardisatie procedure Flacons gelabeld in mg CBA (USA) of in international units CMS (IU) (Europa) Omrekening: 1 MIU = 80 mg CMS Na = 30 mg CBA of IU/mg CMS

82 CMS vs. colistine (3) over welke dosis spreken we? 1 MIU = 80 mg CMS Na = 30 mg CBA Factor 2,7 verschil in mg! Bij voorschrijven in mg moet duidelijk gespecifieerd worden waarover het gaat!

83 CMS vs. colistine (3) over welke dosis spreken we? Extra verwarring: mg colistine base activity (CBA) komt niet overeen met mg colistine base! 400 mg CMS komt chemisch gezien overeen met 267 mg colistine base en microbiologisch gezien overeen met 150 mg colistine base activiteit

84 Bevat deze vial 100 mg CMS? 100 mg colistine base? 100 mg CBA? of gewoon. 150 mg antibioticum

85 Sommige publicaties Starten met vermelding van toediening van aantal IU in methods, met vermelding van omrekening naar mg CBA Bespreken resultaten in mg CMS, met verkeerde omrekening naar mg CBA Conclusies. waardeloos! FDA warning fataal incident!

86 Hoe werkt colistine polycation bindt elektrostatisch/hydrofobisch aan anionische LPS op buitenmembraan van Gramkiemen Ca2+ en Mg2+ worden verplaatst van fosfaatgroepen van membraanlipiden (lipid A): bacterial killing ook de cytoplasmatische membraan wordt aangetast door colistine door opening van de bacteriele membraan kunnen andere antibiotica zoals rifampicine, meropenem, beter werken (synergisme) zie verder Joost

87 en via hetzelfde mechanisme ontstaat resistentie Resistentie ontstaat door wijzigingen in lipid A (vermindering netto negatieve lading), waardoor geen elektrostatische interactie meer ontstaat Ook LPS verlies of inkapseling van buitenste membraan werd gedocumenteerd Resistentie rates zijn laag Toename in resistentie vooral bij K. pneumoniae. Kruisresistentie tussen poly B en colistine Resistentie duidelijk gelinkt aan suboptimale dosering In China geen poly B of colistine beschikbaar National surveillance chinese ziekenhuizen: Gevoeligheid: P. aeruginosa (4925 stammen) en A. baumanii (3490 stammen) gevoelig aan poly B 96,4% en 97,2 %

88 Farmacodynamiek Excellente in vitro activiteit Spp. MIC90 CLSI breekpunt gevoeligheid CLSI breekpunt resistentie Acinetobacter spp K. pneumoniae E. coli P. aeruginosa PK/PD parameter Dosisfractionneringsstudies in muismodellen met dij- en longinfecties fauc/mic best correlerende parameter, quasi geen PAE Langdurige voldoende blootstelling is belangrijk! fauc/mic grootte orde nog niet goed gekend Ergens tussen 25-50? Zie verder Dudhani et al AAC 2010 Bergen et al., Curr Opin Pharmacol 2011 Bergen et al., Curr Opin Infect Dis 2012 Bergen et al., Diagn Microbiol Infect. Dis 2012

89 Farmacokinetiek (1) - bepalingsmethode Tot : gehaltebepaling via microbiologische assay Lange incubatieduur bij 37 C Sterk verdund Conversie CMS colistine gaat gewoon door tijdens gehaltebepaling Overschatting colistineconcentratie Alle PK studies (inclusief PK in bijsluiter) gedaan met microbiologische methode zijn waardeloos Pas in 2005 ontwikkeling en validatie van HPLC-UV en LC- MS/MS met scheiding CMS en colistine, en veel snellere doorlooptijd

90 Farmacokinetiek (2) 3 recente belangrijke grote PK studies Tot 2009 case reports en kleine studies Na 2009 gebruik van standaarddoseringen (3 x 2 MIU/dag), PK gevolgd door populatiekinetiek met analyse van covariaten Plachouras (AAC 2009) 18 ptn, met klaringen tussen ml/min Garonzik (AAC 2011) 105 ptn met klaringen tussen 3 en 169 ml/min, waarvan 16 op RRT NIH gesponsorde studie (nog niet gepubliceerd) 228 ptn met klaringen tussen 6 en 171 ml/min, waarvan 66 op RRT

91 Farmacokinetiek (3) partiële opheldering van de klaring 70% 10% 20% <1% Onduidelijk wat other clearance is Rol van de lever? Enzymen? Interacties?

92 Farmacokinetiek (4) Belang van ladingsdosis Vermijdt onderbehandeling tijdens de eerste 48-72u oplaad Vermijdt ontstaan van resistentie tijdens de eerste 48-72u Vd correleert goed met lichaamsgewicht Plachouras, AAC 2009

93 Farmacokinetiek (5) klassieke dosering van 3 x 2 MIU bereikt gewenste spiegel niet (NIH studie)

94 Lange t1/2 Toedienings frequentie speelt niet zo n grote rol Cfr ook AUC/MIC PKPD target

95

96

97

98 Farmacokinetiek (6): doseringsschema UZ Leuven CrCl (ml/min) Dag 1 (= eerste 24u) Vanaf dag 2 > 50 ml/min Ladingdosis: 9 MIU (< 50 kg: 6 MIU) Vanaf 12h: 4 x 2 MIU ml/min Ladingsdosis: 9 MIU (< 50 kg: 6 MIU) Vanaf 12h: 3 x 2 MIU ml/min Ladingsdosis: 9 MIU (< 50 kg: 6 MIU) Vanaf 12h: 2 x 2 MIU < 10 ml/min Ladingsdosis: 9 MIU (< 50 kg: 6 MIU) Vanaf 12h: 1 x 2 MIU 4 x 2 MIU 3 x 2 MIU 2 x 2 MIU 1 x 2 MIU

99 Farmacokinetiek (6): doseringsschema UZ Leuven CrCl (ml/min) Dag 1 (= eerste 24u) Vanaf dag 2 IHD Ladingdosis: 9 MIU (<50 kg: 6 MIU) Vanaf 12h: 1 x 2 MIU CVVH Ladingsdosis: 9 MIU (<50 kg: 6 MIU) Vanaf 12h: 4 x 2 MIU > 120 ml/min Ladingdosis: 9 MIU (<50 kg: 6 MIU) Vanaf 12h: 4 x 2 MIU 1 x 2 MIU (non-ihd) 1 x 3 MIU (IHD) 4 x 2 MIU op te drijven naar 12 MIU/dag 4 x 2 MIU op te drijven tot 12 MIU/dag

100 Toxiciteit (1): nefrotoxiciteit - mechanisme CMS sterk renaal geklaard, gefilterd en tubulair gesecreteerd Colistine wordt gefilterd maar bijna volledig tubulair gereabsorbeerd Colistine leidt tot oxidatieve stress door vrijzetting van vrije zuurstofradicalen uit tubulaire mitochondria te stimuleren Leidt uiteindelijk tot renale cel apoptose en nierdysfunctie (Partieel)reversibel wanneer colistine wordt stopgezet maar geen alternatieve therapie beschikbaar stopzetten vaak onmogelijk Mechanisme vergelijkbaar met dat van vancomycine, cisplatinum en gentamicine

101 Toxiciteit (2): nefrotoxiciteit - incidentie Oude studies rapporteren incidentie 45-55% Nieuwere studies rapporteren incidentie 10-30% Verschil mogelijk te verklaren: - meer gezuiverde colistine - gebruik van minder toxische CMS ipv toxische colistine - meer adequate dosisaanpassingen - betere zorg/ondersteuning op ICU N AKI (RIFLE) Pogue, CID % Hartzell, CID % Sorli, BMC Inf % Nieuwste studies gebruiken RIFLE criteria - zeer streng en zeer gevoelig - recent opnieuw hogere incidenties gerapporteerd

102 Toxiciteit (3): nefrotoxiciteit - risicofactoren Dose dependent Time dependent Partially reversible

103 Toxiciteit (4): nefrotoxiciteit - risicofactoren Obesitas (BMI > 31.5) Patiënten behandeld op actual bodyweight! Indien ideaal gewicht << actual gewicht: behandelen op ideaal gewicht! Hyperklaren? Meer filtratie colistine, meer tubulaire reabsorptie, meer schade Zie NIH studie: suggereert hele hoge dosering bij hyperklaren Geen literatuur Na te kijken op eigen ICU Gauthier T et al AAC 2012

104 Toxiciteit (5): ascorbinezuur als protectie Studie in ratten Behandeld met placebo, colistine, colistine + lage dosis vit C, colistine + hoge dosis vit C Opvolging nierschade: histologisch, serum creatinine en NAG (specifieke marker voor tubulaire schade) Ratten behandeld met hoge dosis vitamine C: significant minder nierschade Klinische studie is lopende (2 armen, ICU, colistine vs colistine + 2 x 2g vit C per dag), opvolging adhv RIFLE criteria

105 Toxiciteit (5): neurotoxiciteit Rate: 0-7%, reversibel Dosisafhankelijk, komt voor in beginfase van therapie Dizziness, weakness, facial and peripheral paresthesia, vertigo, confusion, ataxianeuromuscular blockade, acute respiratory failure and apnea Patient met MDR E. coli Behandeld met combinatietherapie Dosis CMS: 3*3 MIU/d Gegeneraliseerde epilepsie Creat 1,2 mg/dl, CrCl 50 ml/min Voorspelde Css,avg: 3 mg/ml Gemeten concentratie: 8,1 mg/l Verklaard door niet gekende afname in klaring van colistine Falagas, CCM 2006 Spaepen, J Infection 2011

106 Plaats voor TDM? Argumenten pro TDM target concentratie gekend: Css,avg van 2 mg/l dosering in specifieke groepen nog niet goed gekend grote variabiliteit gerapporteerd (zie Garonzik, zie NIH studie) oorzaken variabiliteit (nog) niet gekend non renal clearance nog niet gekend (toch de lever) potentiële geneesmiddeleninteracties (nog) niet gekend nauwe TT marge: toxiciteit gerapporteerd bij spiegels > 6 mg/l, potentieel fataal gebruikt als laatste lijn in zeer kwetsbare populatie TDM mogelijk ook benefit op ontstaan resistentie Argumenten contra TDM (nog) geen studies die benefit op outcome of vermijden resistentie aantonen kostprijs aandachtspunten bij staalname en handling Aandachtspunten bij staalname en handling snelle verwerking van stalen (conversie naar colistine gaat door!) invriezen bij -80 C en analyseren binnen 4 maand, bij invriezen bij -20 C slechts 1 maand stabiel (conversie wordt aanzienlijk na 1 maand) colistine is amfifiel (polycation, maar ook vetzuurketen) en plakt aan glas en labmateriaal opgelet met waterige stalen (albumine toevoegen, Tween 80 toevoegen) enkel gebruik LC-MS/MS of HPLC-UV in labo ULB (F Cotton ondersteuning door Forest) Couet W et al. CMI 2011 Dhudani et al. JAC 2010

107 Aandachtspunten bij toediening Gelyofiliseerd poeder Opgelost met 2 ml WFI 7 dagen stabiel bij 4 en 25 C Conversie temperatuur en concentratie-afhankelijk Snelle hydrolyse wanneer hoge temperatuur en sterk gedilueerd Verdund in 100 ml NaCl 0,9% of Glu 5% Snelle vorming CMS, zeker bij kamertemp Advies: meteen todienen, indien niet mogelijk: bewaren bij 4 C

108 - Bereiden net voor toediening - Geen vials combineren, vandaar keuze voor 4 x 2 MIU ipv 2 x 4,5 MIU

109 Toekomstperspectieven Wachten op NIH publicatie Wachten op consensuspaper Prato (na NIH publicatie ) Wachten op ervaring en studies met TDM Verder uitklaren Non-renal clearance colistine (rol van de lever? Interacties?) Nefrotoxiciteit? Rol voor TDM? Rol voor vitamine C? Andere cotherapie? Meer data nodig in specifieke subgroepen Brandwonden Obesen Hyperklaarders Niervervangende therapie Kinderen Nieuwe formuleringen op komst. liposomaal colistine.

110 Conclusie Bereiden net voor toediening Adequaat opladen Adequate (hoge) onderhoudsdosis Spiegelen bij moeilijke patiënten correcte staalname en handling enkel door betrouwbare labs Vials niet bijhouden Nog veel niet gekend

111

112 CVVH

113

114

CAT Critically Appraised Topic

CAT Critically Appraised Topic CAT Critically Appraised Topic Kwaliteitssysteem FOR-003E Dosage van piperaciline-tazobactam (Tazocin ) en meropenem (Meronem ) in het plasma van kritisch zieke patiënten na bolustoediening: Zinvol? Author:

Nadere informatie

Principes van farmacokinetiek en dynamiek bij antibiotica en overzicht over "Therapeutic Drug Monitoring" (TDM)

Principes van farmacokinetiek en dynamiek bij antibiotica en overzicht over Therapeutic Drug Monitoring (TDM) Principes van farmacokinetiek en dynamiek bij antibiotica en overzicht over "Therapeutic Drug Monitoring" (TDM) Françoise Van Bambeke, Pharm, PhD Els Ampe, Pharm.* Paul M. Tulkens, MD, PhD Unité de pharmacologie

Nadere informatie

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Kathelijne Szekér 1 ste master BMW Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Prof. Dr. J de Hoon Academiejaar 2009-2010 1. Geef een schematisch stapsgewijs overzicht van het drug discovery proces.

Nadere informatie

Titel: Wat is heden kwaliteitsvolle, tijdige en kostefficiënte laboratoriumdiagnostiek bij

Titel: Wat is heden kwaliteitsvolle, tijdige en kostefficiënte laboratoriumdiagnostiek bij CAT Critically Appraised Topic Titel: Wat is heden kwaliteitsvolle, tijdige en kostefficiënte laboratoriumdiagnostiek bij mannen en vrouwen met vermoeden van genitale infectie? Author: dr. T. Vanwynsberghe

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND. door. Tinne PETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 SEPSIS BIJ DE HOND door Tinne PETS Promotor: Drs. B. Maddens Medepromotor: Prof. Dr. E. Meyer Literatuurstudie in het kader van de Masterproef

Nadere informatie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie Editie Midden- en West-Brabant 2 e druk januari 2013 Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Lievensberg ziekenhuis, Bergen

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Critically Appraised Topic

Critically Appraised Topic Belangrijke topics in de pre-analytische fase van hemokulturen pagina 1/61 CAT Critically Appraised Topic Belangrijke topics in de pre-analytische fase van hemokulturen Author: ASO Elise Willems Supervisor:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam

Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Jaarverslag 2012 Streeklaboratorium GGD Amsterdam Colofon Redactie en Tekst I. Linde, K. Adams, A. van Dam, C. Signet, D. Abma, A. Speksnijder, S. Bruisten Gegevensverzameling en vormgeving M.S. van Rooijen,

Nadere informatie

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland X SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), juni 2006 Voorbereidingscommissie:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS.

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 EVALUATIE VAN DE NIERFUNCTIE BIJ HONDEN MET DIABETES MELLITUS Door Sofie MARYNISSEN Promoter: Dierenarts P. Smets Copromoter: Prof. Dr.

Nadere informatie

Labinfo HALFJAARLIJKS INFOBLAD - NR. 3 NOVEMBER 2009. Informatieblad voor de erkende laboratoria voedselveiligheid

Labinfo HALFJAARLIJKS INFOBLAD - NR. 3 NOVEMBER 2009. Informatieblad voor de erkende laboratoria voedselveiligheid HALFJAARLIJKS INFOBLAD - NR. 3 NOVEMBER 2009 Labinfo Informatieblad voor de erkende laboratoria voedselveiligheid Verantwoordelijke uitgever : Gil Houins p. 4 Ringonderzoeken p. 7 Microbiologie p. 16 Zware

Nadere informatie

Detectiemethoden voor legionella in water

Detectiemethoden voor legionella in water Detectiemethoden voor legionella in water Rapport 703719063/2010 J.A.C. Schalk A.M. de Roda Husman Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zometa 4 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een injectieflacon

Nadere informatie

Chrisal NV/SA. Reinigingshandboek. Probiotische reiniging. Guy Vossen 4-9-2013

Chrisal NV/SA. Reinigingshandboek. Probiotische reiniging. Guy Vossen 4-9-2013 Chrisal NV/SA Reinigingshandboek Probiotische reiniging Guy Vossen 4-9-2013 Inhoud 1 Geschiedenis van Chrisal NV... 3 2 Basisprincipes in de reinigingswereld... 5 2.1 Waarom reinigen?... 5 2.2 Wat is reinigen?...

Nadere informatie

Delen of pletten van orale geneesmiddelen: niet zo vanzelfsprekend! Verkennende studie en praktijkevaluatie bij verpleegkundigen in de neurozorg.

Delen of pletten van orale geneesmiddelen: niet zo vanzelfsprekend! Verkennende studie en praktijkevaluatie bij verpleegkundigen in de neurozorg. ABSTRACT TITEL: AUTEUR: OPLEIDING: Delen of pletten van orale geneesmiddelen: niet zo vanzelfsprekend! Verkennende studie en praktijkevaluatie bij verpleegkundigen in de neurozorg. Stan Vos Brugopleiding

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat

Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat Versie 1.1 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, Preambule Preambule Het Ministerie van Economische Zaken (het Ministerie)

Nadere informatie

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Leverkanker Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO LEVERKANKER: EEN GIDS

Nadere informatie

Diabetes Mellitus bij kinderen

Diabetes Mellitus bij kinderen Diabetes Mellitus bij kinderen 1. Bepaling 1.1. Hoe verloopt de stofwisseling bij een gezond individu? 1.2. Waar loopt de stofwisseling fout bij diabetes mellitus? 1.3. Hoe wordt diabetes vastgesteld?

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015

JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 IVBULLETIN JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 Maternale hiv-infectie beïnvloedt het immuunsysteem van de foetus Peter Reiss wil (inter)nationale positie SHM versterken Casuïstiek: Therapieontrouw? Luister naar de

Nadere informatie

I Bacteriële en mycotische aandoeningen van de huid, subcutis en oppervlakkige lymfeknopen

I Bacteriële en mycotische aandoeningen van de huid, subcutis en oppervlakkige lymfeknopen Bacteriële en mycotische ziekten en zoönosen 1 I Bacteriële en mycotische aandoeningen van de huid, subcutis en oppervlakkige lymfeknopen 4. Gasgangreen Veel necrose, oedeem, gas. Bij alle zoogdieren,

Nadere informatie

ANSELMUS COLLOQUIUM KINDEREN AAN DE PIL? farmacotherapie bij kinderen. Samenstellers EMG van Bommel en AMI van Paassen KINDEREN AAN DE PIL?

ANSELMUS COLLOQUIUM KINDEREN AAN DE PIL? farmacotherapie bij kinderen. Samenstellers EMG van Bommel en AMI van Paassen KINDEREN AAN DE PIL? ANSELMUS COLLOQUIUM KINDEREN AAN DE PIL? farmacotherapie bij kinderen Samenstellers EMG van Bommel en AMI van Paassen KINDEREN AAN DE PIL? 1 Anselmus is de eerste apotheker in de Nederlanden wiens naam

Nadere informatie

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar?

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Vlaamse Liga tegen Kanker Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg 1 COLOFON De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt de volgende

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE):

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Colofon LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Mw. E. (Emma) Buurman, sociaal verpleegkundige, GGD Amsterdam Mw. drs. C.G.M. (Connie) Erkens (secretaris), arts maatschappij en gezondheid, KNCV

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Het nakijken kennisniveau VUB studenten over. seksuele overdraagbare aandoenningen

Het nakijken kennisniveau VUB studenten over. seksuele overdraagbare aandoenningen Het nakijken kennisniveau VUB studenten over seksuele overdraagbare aandoenningen Najib Afsaneh Promotor : Prof Dr Jan kartounian Masterproef Huisartsgeneeskunde 2012-2013 1 INHOUDSTABEL Dank woord 4 Abstract

Nadere informatie

1 IONEN. 1.1 Kalium. 1.1.1 Inleiding. 1.1.2 Hypokaliëmie

1 IONEN. 1.1 Kalium. 1.1.1 Inleiding. 1.1.2 Hypokaliëmie 1 IONEN 1.1 Kalium 1.1.1 Inleiding Kalium zit slechts voor 2% extracellulair, de rest van het lichaamskalium bevindt zich intracellulair. In het plasma vinden we tussen de 3 en 5 mmol/l, intracellulair

Nadere informatie