INDIVIDUEEL VERMOGENSBEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDIVIDUEEL VERMOGENSBEHEER"

Transcriptie

1 KEIJSER CAPITAL INDIVIDUEEL VERMOGENSBEHEER Keijser Capital N.V. Keizersgracht GC Amsterdam Vermogensbeheer MKB Advies & Financiering Effectenhandel

2 Keijser Capital, vertrouwd advies sinds 1903 Keijser Capital N.V. Keizersgracht GC Amsterdam

3 Inhoudsopgave Over Keijser Capital Individueel Vermogensbeheer: drie vormen Keijser Modelportefeuilles & Performance Fundamentele research als basis voor beleggingsbeslissingen Snapshot Keijser Modelportefeuilles Contact

4 Over Keijser Capital De financiële adviseur voor de ondernemende belegger en groeiende MKB onderneming Keijser Capital is ruim 100 jaar actief als onafhankelijke financiële instelling en onderscheidt zich in deze markt door haar onafhankelijkheid aan te wenden ten gunste van haar klanten. Het onafhankelijke karakter biedt de ruimte om klanten dienstverlening op maat te kunnen bieden en stimuleert het ontplooien van beleggingsideeën en ontwikkelen van innovatieve financieringsoplossingen. Op basis van deze visie biedt Keijser Capital de volgende diensten aan: Vermogensbeheer, MKB Advies en Financiering en Effectenhandel. Deze activiteiten worden ondersteund door onze afdeling Research. Als middelgroot huis heeft Keijser Capital specifieke expertise op het gebied van obligaties en financieringsoplossingen voor het MKB. Ook is Keijser Capital Asset Management beheerder van het beursgenoteerde Add Value Fund, een fonds dat belegt in beursgenoteerde Nederlandse Small- en Midcap aandelen. Keijser Capital staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over alle vergunningen om genoemde diensten te mogen uitvoeren. Onze vermogensadviseurs- en beheerders en analist zijn daarnaast DSI geregistreerd. 3

5 1 Individueel Vermogensbeheer: drie vormen De reden om te willen beleggen kan voor iedereen verschillen. Als onderdeel van de opbouw van uw pensioen, het op peil houden van uw vermogen ten behoeve van uw kinderen, óf wellicht omdat u gefascineerd bent door financiële markten en beleggen als interesse heeft. Wat er ook aan ten grondslag ligt, wij gaan graag met u aan tafel om uw wensen, doelstellingen en prioriteiten vast te stellen en gezamenlijk een passende beleggingsstrategie te ontwikkelen dat kan resulteren in een beheer- of adviesovereenkomst. U kunt ook zelf beleggen via ons met een execution only overeenkomst. Meer specifieke informatie inzake de te volgen intake procedure en overige relevante informatie kunt u vinden op onze website: Samengevat bieden wij onze klanten binnen individueel vermogensbeheer de keuze tussen: Beheer; Advies; en Execution only. Beheer In tegenstelling tot veel andere partijen bieden wij onze klanten wél de mogelijkheid om een portefeuille op te bouwen uit individuele vermogenstitels. Onafhankelijkheid en vrijheid in het maken van eigen keuzes zijn voor ons dan ook belangrijke waarden. Bij ons vindt u geen mandjes vol met huisfondsen en massaproducten, maar een afgewogen portefeuille toegespitst op uw persoonlijke wensen en risicobereidheid. Mede vanwege deze karaktereigenschappen kiezen veel (oud-) ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen om bij Keijser Capital klant te worden en hun vermogen in Beheer te geven. Vanwege onze specifieke expertise op het gebied van obligaties bieden wij ook voor de meer conservatievere belegger met een defensiever beleggingsprofiel de mogelijkheid om een beleggingsportefeuille op te bouwen die goed aansluit bij uw persoonlijke doelstellingen en wensen. Advies Voor beleggers die er de voorkeur aan geven om zelf de beleggingsbeslissing te nemen bieden wij Advies, waarbij onze klanten onze beleggingsadviseurs op ieder gewenst moment kunnen raadplegen en als klankbord kunnen gebruiken. Naast het delen van beleggingsideeën attenderen wij u tevens op kansen en bedreigingen in de markt. Execution only Voor beleggers die zelf analyseren en op basis daarvan zelf de beleggingsbeslissing willen nemen, maar er zeker van willen zijn dat orders tegen adequate voorwaarden worden uitgevoerd bieden wij Execution Only. U maakt dan gebruik van onze handelsplatformen en ervaren effectenhandelaren voor een optimale uitvoer van effectenorders. Om klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk om zowel sterktes als zwaktes te onderkennen. De kracht van ónze dienstverlening zit voornamelijk in de volgende aandachtsgebieden: Aandelen Europa, met bijzondere expertise in Nederlandse aandelen; Obligaties Europa, inclusief convertibles, high yield obligaties en MKB-Obligaties; en Financiële derivaten, als opties, warrants, futures en soortgelijke instrumenten. 4

6 2 Keijser Modelportefeuilles & Performance Persoonlijk Beleggingsprofiel Alvorens u bij Keijser Capital begint met beleggen wordt uw persoonlijk beleggingsprofiel vastgesteld. Samen met één van onze vermogensbeheerders of beleggingsadviseurs brengen wij uw financiële situatie en doelstellingen in kaart om daarmee het juiste risicoprofiel te bepalen. Vanuit uw doelstellingen en risicoprofiel wordt de strategische asset allocatie bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het deel van uw vermogen dat in zakelijke waarden zal worden belegd en het deel dat in vastrentende waarden zal worden belegd. Zakelijke waarden zijn aandelen, maar ook financiële derivaten. Onder vastrentende waarden vallen (diverse soorten) obligaties. Als basis voor uw beleggingsportefeuille werken wij met de Keijser Modelportefeuille Aandelen en de Keijser Modelportefeuille Obligaties. Er is echter ruimte om uw portefeuille op basis van uw persoonlijke wensen en doelstellingen te personaliseren; er zijn in principe geen beperkingen met betrekking tot het universum van aandelen en obligaties, valuta s en financiële markten waarin u bij Keijser Capital kan beleggen. Een en ander hangt natuurlijk af van het uiteindelijk vastgestelde profiel. Uw vermogen in de vorm van liquiditeiten en effecten wordt namens u aangehouden bij een gerenommeerde Nederlandse depotbank. Het effectenbezit is voor u gewaarborgd door Nederlandse wetgeving (Wet giraal effectenverkeer) en uw liquiditeiten (tot euro ) vallen derhalve onder het Depositogarantiestelsel. Keijser Modelportefeuilles Voor het inrichten van de Keijser Modelportefeuilles, zowel voor Modelportefeuille Aandelen als Modelportefeuille Obligaties, volgen wij een top-down benadering, waarbij een gedegen spreiding over landen en sectoren wordt aangehouden. Tevens bepalen wij welke landen en sectoren eventueel een overgewicht of ondergewicht krijgen, afhankelijk van het financiële klimaat en macro-economische omstandigheden. Een goede verdeling over sectoren en landen maakt de beleggingsportefeuille minder afhankelijk van de performance van één specifieke sector of regio. Binnen de sectoren en landen worden díe aandelen en obligaties geselecteerd die naar ons oordeel op dat moment aantrekkelijke rendementsverwachtingen hebben. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het verwachte dividendrendement en koerswinsten op korte en/of lange termijn. Er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt tussen waarde en groei aandelen. Aan het selectieproces ligt fundamentele analyse ten grondslag, technische analyse heeft slechts een ondersteunende rol. De vermogensbeheerders en beleggingsadviseur zijn belast met het regelmatig monitoren van de portefeuilles en marktomstandigheden. Het beleggingscomité komt wekelijks samen om de resultaten te evalueren en, indien nodig, gepaste maatregelen te nemen om de portefeuilles af te stemmen op de huidige situatie. Vanzelfsprekend en afhankelijk van de omvang van de portefeuille, streven wij naar een goede spreiding in de portefeuille. Wanneer sectoren in Europa ondervertegenwoordigd zijn kan daarom tevens buiten de regio worden geselecteerd. Voor zover aantrekkelijk worden regio s als Noord-Amerika, Japan of Azië vooral bestreken met geselecteerde beleggingsfondsen. De Emerging Markets hoeven hierbij uiteraard niet te ontbreken. 5

7 Keijser Modelportefeuille Aandelen (zoals toegepast medio 2012) Het beleggingsbeleid ten aanzien van zakelijke waarden is gericht op individuele aandelen. Daarbij wordt er voornamelijk belegd in aandelen waarbij minimaal een 3% bruto dividendrendement te realiseren is. Zo bevat de modelportefeuille nauwelijks niet-dividendgerechtigde aandelen. Uit spreidingsoverweging wordt er ook in een kleine selectie van beleggingsfondsen geparticipeerd, zij het beperkt. De samenstelling van de modelportefeuille aandelen is voornamelijk gestoeld op de volgende vier thema s, welke periodiek worden geëvalueerd: I. Moderne consument Waaronder inbegrepen, luxe artikelen, mobiele (ICT) apparatuur, lifestyle en convenience, online Retail en domotica. II. 100 jaar mooi & gezond Waaronder inbegrepen, cosmetica, farmacie, domotica, flexibel werken, medische apparatuur, diagnostiek en gezonde voeding. III. (Innovatieve) Energie Waaronder inbegrepen, vernieuwbare energie, olie, (schalie-)gas, LNG, GTL, opslag en transport. IV. Global movement Waaronder inbegrepen, toename wereldhandel, transportmiddelen, infrastructuur, schaarste grondstoffen en urbanisatie. Vanwege de long only aandelen strategie wordt er in de Keijser Modelportefeuille Aandelen, zoals al genoemd, circa 10-20% cash aangehouden, of belegd in kortlopende obligaties. Dit is vanwege de risicopariteit die wij nastreven (zie verder). 140 Keijser Modelportefeuille Aandelen Keijser Modelport. AEX DJEUROSTOXX50 Figuur 1: Keijser Modelportefeuille Aandelen, performance versus benchmark (op maandbasis) De benchmark voor de Keijser Modelportefeuille Aandelen is de DJ EURO STOXX50 index, hoewel wij ook wel beleggen in aandelen in de VS en Zwitserland. 6

8 Keijser Modelportefeuille Obligaties Het beleggingsbeleid ten aanzien van vastrentende beleggingen is gericht op bedrijfsobligaties en nauwelijks op staatsobligaties. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op selectiemethode van obligaties. Voor de obligatie model portefeuille hanteren wij als benchmark de Citi EURO Broad Investmentgrade index. Hierbij verdient het de vermelding dat de index een investment grade index betreft; de Keijser Modelportefeuille Obligaties bevat ook non-investment grade titels. 130 Keijser Modelportefeuille Obligaties Keijser Model Obligatieportefeuille Citi Euro Broad Investmentgrade Index Figuur 2: Keijser Modelportefeuille Obligaties, performance versus benchmark (op kwartaalbasis) De performance van de beide modelportefeuilles is gebaseerd op een gemiddeld beleggersprofiel. Bij zeer offensieve of zeer defensieve beleggersprofielen kan het werkelijk rendement afwijken van de getoonde modelportefeuille rendementen. Deze rendementen zijn na aan- en verkoopkosten, maar exclusief beheerskosten. Aangezien de door ons berekende rendementen niet door derden zijn gecontroleerd kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 7

9 3 Fundamentele research als basis voor beleggingsbeslissingen Als onafhankelijk huis bieden wij beleggers een scala aan mogelijkheden, wat ons in staat stelt om beleggingsdiensten te leveren die zijn toegespitst op persoonlijke doelstellingen en risicobereidheid. Belangrijk is de zogenaamde risicopariteit : een gezonde verhouding tussen aandelen- en obligatiebeleggingen. Het gaat tenslotte niet alleen om rendement maar om rendement bij een gegeven risico. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat sommige aandelen vastrentende karakteristieken hebben en sommige obligaties qua koersvorming kunnen reageren als aandelen. Een traditionele portefeuille leunt vaak zwaar op aandelen en speculeert daarmee op een groei die hoger ligt dan de verwachtingen. Een lager gewicht voor deze categorie verkleint het risico en biedt meer ruimte voor obligaties, die qua koersontwikkeling vaak tegengesteld reageren op het deflatoire scenario. Onder leiding van de afdeling Research wordt in samenspraak met de vermogensbeheerders het beleggingsbeleid geformuleerd en fundamentele analyses gemaakt en wordt ten behoeve van vermogensbeheer aandelen en obligaties geanalyseerd en macro-economische en sector ontwikkelingen gemonitord. Hoewel de research voornamelijk is gericht op intern gebruik, publiceert de afdeling regelmatig analyses en opiniestukken in verschillende media (zoals VEB Effect en IEX.nl). Deze informatie is ook te vinden op onze eigen website: Identificeren van aandelen: Piotroski s F-Score Voor het screenen van aandelen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde F-score. Deze score is ontwikkeld door Professor Joseph Piotroski van de Amerikaanse universiteit Stanford. De aandelen worden gescand op basis van drie maatstaven: winstgevendheid, funding (inclusief het gebruik van schulden) en kapitaalefficiëntie. De Piotroski F-Score is een goed startpunt voor verder onderzoek naar de bedrijven die uit de selectie komen. De kwaliteit van de winstgevendheid wordt getest op 4 punten: Rendement op Activa (ROA); Cashflow rendement op activa (CFROI); Of er sprake is van een hoger rendement ten opzichte van vorig jaar; Of CFROI groter is dan ROA. De kwaliteit van funding (liquiditeit, de herkomst van de middelen en het gebruik van schulden) wordt getest op 3 punten: Of er sprake is van een lagere schuldratio ten opzichte van vorig jaar (i.e. lange termijnschulden ten opzichte van de activa); Of er sprake is van verbetering werkkapitaal/liquiditeit. Dit wordt gemeten met de current ratio (verhouding tussen de vlottende activa en kortlopende schulden); Of er sprake is van een toename van het aantal uitstaande aandelen (i.e. verwatering van de winst per aandeel). De kapitaalefficiëntie wordt getest op 2 punten: Of er sprake is van een hogere bruto marge ten opzichte van vorig jaar; Of er sprake is van een hogere omloopsnelheid van de activa ten opzichte van vorig jaar. 8

10 De met behulp van de Piotroski F-Score geïdentificeerde bedrijven worden vervolgens onderworpen aan een uitvoerige analyse. Voor het vormen van het beleggingsbeleid maakt Keijser Capital Research naast intern gegenereerde dataanalyses tevens gebruik van externe bronnen. De besluitvorming aangaande beleggingen en het beleggingsbeleid vindt plaats door een afweging op basis van verschillende invalshoeken. Met onze ervaren professionals en diepgaande kennis van beleggingsinstrumenten, ondernemingen en sectoren helpen wij onze klanten beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Structureel wordt er overlegd in het Private Office Belegging comité over het beleggingsbeleid waarin alle accountmanagers en de research afdeling in vertegenwoordigd is. Dagelijks kan worden beslist over aan- en verkopen in de portefeuilles. Identificeren van Obligaties: Credit research Het beleggingsbeleid ten aanzien van vastrentende beleggingen is gericht op bedrijfsobligaties en daarmee op credit research en minder op staatsobligaties. Wanneer obligaties geen rating hebben wordt door de Research afdeling een rating exercitie uitgevoerd en worden deze obligaties voorzien van een Keijser Rating. Afhankelijk van het beleggingsprofiel wordt er in bijpassende obligaties (zowel qua rating als looptijd) belegd. Bedrijfsobligaties kunnen worden opgesplitst in verschillende groepen: Converteerbare obligaties; Perpetuele obligaties; Obligaties uitgegeven door financiële instellingen en vastgoedfondsen; MKB-Obligaties; Investment grade vs non-investment grade bedrijfsobligaties; en Floaters (variabele rente) en steepeners (rente gebaseerd op verschillen in de rente curve ). Binnen deze zes categorieën zijn weer diverse onderverdelingen te maken, zoals gedekte obligaties (zogenaamde covered bonds ), maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van convertibles. Is er sprake van een gedwongen conversie van de emittent of is het ter keuze van de obligatiehouder? Wanneer we het hebben over perpetuele obligaties is het van belang om te weten of er een vervroegde aflossingsmogelijkheid is en de kans in te schatten of de uitgevende onderneming daarvan gebruik zal of kan maken. Ook bedrijfsobligaties zonder rating kunnen interessant zijn want dan moet je als adviseur en belegger zelf je huiswerk doen en kan afhankelijk van gekozen beleggingsprofiel wellicht nog een voordeel behaald worden. Bij het analyseren van obligaties speelt de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling een belangrijke rol. Voor veel beursgenoteerde ondernemingen is een credit rating voorhanden, welke wordt afgegeven door de zogenaamde credit rating agencies. Bekende credit rating agencies zijn S&P, Moody s en Fitch. Echter, niet elke onderneming is in het bezit van een credit rating, en zeker voor de kleinere ondernemingen is het aanvragen van een rating een (te) dure procedure. Bovendien gaat het niet alleen om de rating van de onderneming maar om een rating van de betreffende obligatie van die onderneming. Keijser Capital Research heeft de Keijser Rating methodiek ontwikkeld wanneer er geen officiële obligatierating is. Bij het beoordelen van het risico van een obligatie wordt een opinie gevormd van de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. 9

11 De desbetreffende uitgevende instelling wordt onder andere getoetst op de volgende zeven financiële indicatoren: 1. De (verwachte) rentedekking; 2. De (verwachte) netto schuld t.o.v. het bedrijfsresultaat inclusief afschrijvingen en amortisatie (netto schuld/ebitda); 3. Uitsplitsing van bruto schuld naar looptijd en het bedrag aan liquide middelen; 4. Verhouding uitgegeven obligaties en totale bruto schuld; 5. Dividend pay-out ratio (hoe lager hoe beter voor de obligatiehouder); 6. Verhouding eigen vermogen t.o.v. de schuld en de immateriële activa; 7. Juridische aspecten (covered, positief/negatief hypotheek verklaring, change of control, etc). Bij de eerste twee criteria zijn de grenzen bij de (verwachte) minimale rentedekking van 3x en bij de netto schuld/ebitda ratio van maximaal 3x Worden deze grenzen overschreden dan is in ieder geval een verdere analyse noodzakelijk. Indien de ondernemingen minimaal aan deze ratio s voldoen dan hanteren wij een I rating en anders een II of III rating, afhankelijk van de overige genoemde criteria, landenrisico s en juridische aspecten. Moody's Standard & Poor's Fitch Keijser Risicoklasse Risicosubklasse Investment Grade Aaa AAA AAA Keijser I High Grade Prime Non-investment Grade Aa1 AA+ AA+ Keijser I High Grade High Grade Aa2 AA AA Keijser I High Grade High Grade Aa3 AA- AA- Keijser I High Grade High Grade A1 A+ A+ Keijser I High Grade Upper Medium Grade A2 A A Keijser I High Grade Upper Medium Grade A3 A- A- Keijser I High Grade Upper Medium Grade Baa1 BBB+ BBB+ Keijser II Medium Grade Lower Medium Grade Baa2 BBB BBB Keijser II Medium Grade Lower Medium Grade Baa3 BBB- BBB- Keijser II Medium Grade Lower Medium Grade Ba1 BB+ BB+ Keijser III Speculative Non-investment Grade Speculative Ba2 BB BB Keijser III Speculative Non-investment Grade Speculative Ba3 BB- BB- Keijser III Speculative Non-investment Grade Speculative B1 B+ B+ Keijser III Speculative Highly Speculative B2 B B Keijser III Speculative Highly Speculative B3 B- B- Keijser III Speculative Highly Speculative Caa1 CCC+ CCC Keijser IV Speculative Substantial Risk Caa2 CCC CCC Keijser IV Speculative Extremely Speculative Caa3 CCC- CCC Keijser IV Low Grade In default with little prospect of recovery Ca CC CCC Keijser IV Low Grade In default with little prospect of recovery Ca C CCC Keijser IV Low Grade In default with little prospect of recovery C D DDD Keijser IV Low Grade In default C D DD Keijser IV Low Grade In default C D D Keijser IV Low Grade In default Special NR NR NR NR Not rated Not rated WR Withdrawn Withdrawn P P Provisional Provisional Figuur 3: Ratings overzicht (bron: rating agencies en Keijser Capital Research) 10

12 In het bijzonder is de verhouding eigen vermogen ten opzichte van de immateriële activa van belang. Wanneer een onderneming in het verleden bijvoorbeeld veel heeft geacquireerd en daardoor goodwill op de balans heeft staan moet rekening worden gehouden met afschrijvingen ( impairments ). Dit leidt niet tot hogere schulden maar wel tot een daling van de buffer: het eigen vermogen. Er wordt daarom vaak gekeken naar de zogenaamde tangible bookvalue : het eigen vermogen na aftrek van immateriële activa. 11

13 4 Snapshot Keijser Modelportefeuilles Keijser Modelportefeuille Aandelen Figuur 4 toont een snapshot van de Keijser Modelportefeuille per 30 maart 2013, alsmede een voorbeeld van een gematigd offensief obligatievoorstel. Voor iedere klant wordt op individuele wijze desgewenst een maatwerkvoorstel op soortgelijke wijze vervaardigd. Hierbij houden wordt rekening gehouden met de persoonlijke risicobereidheid, looptijd, inkomstenwensen en specifieke wensen. Keijser Modelportefeuille Aandelen 30/3/ /12/2012¹ Waarde in Weging in Aantal Koers Koers Performance² Portefeuille Portefeuille Naam fonds: % % Aegon , Delta Lloyd , ING , Financials weging (%) 13.5 Ahold , Unilever , Food Manufacturing / Retail weging (%) 11.4 Aalberts Industries , BASF , Philips , Industrials weging (%) 16.9 Corning (USD 13.33) , Google (USD ) , British Airways 6,75 cumpref , Zakelijke dienstverlening weging (%) 14.7 Royal Dutch , SMB Offshore , Energie weging (%) 12.5 Arcelor Mittal , Grondstoffen weging (%) 3.3 L'Oreal , Roche (CHF ) , Cash 34,741 Dividenden 29,802 Totaal Cash (inclusief cash dividend) 64, Totaal generaal 5.20% 382, ¹ Koers ult 2012 of (gemiddelde) aankoopkoers ² Year-to-date of sinds opname in de modelportefeuille Figuur 4: Keijser Model aandelenmodel portefeuille individuele titels Het rendement van de Modelportefeuille Aandelen is gebaseerd op 0,7% aan- en verkoopkosten en exclusief beheerskosten. Deze fictieve portefeuille kent relatief een hoog cash percentage. 12

14 Keijser Modelportefeuille Obligaties Uitgevende Instelling Coupon Aflosdatum Beurswaarde incl. opgelopen rente Beurswaarde Opgelopen rente Coupon opbrengst Effectief Rendement ABN Amro 7.125% 6/6/ ,006 33,915 2,091 2, % Dell 5.785% 6/15/ ,170 46,688 2,482 2, % Merril Lynch 6.500% 5/18/ ,733 49, , % Hochtief 3.785% 3/20/ ,994 24, % British Airways CUM PREF 6.750% 5/12/ ,926 29, , % Rabobank 3.750% 11/9/ ,699 78,150 1,549 2, % CE Credit Management 8.000% 5/31/ ,484 30,300 1,184 2, % Delta Lloyd 9.000% 8/29/ ,033 27,350 1,683 2, % Hannover Finance 5.750% 2/26/ ,300 50, , % ING Groep 6.125% 5/29/ ,920 31,920-1, % Nokia 6.750% 2/4/ ,777 24, , % Enterprise Inns 6.500% 6/12/ ,088 24,525 1,563 1, % Thomas Cook 6.750% 6/22/ ,452 24,875 1,577 1, % Casino Guichard Perrach 2.758% 8/9/ ,888 37,560 1,328 1, % Aegon 5.000% 5/23/ ,159 43, , % Peugeot 5.625% 7/11/ ,429 29,940 1,489 1, % Deutsche Postbank 4.652% 12/23/ ,250 39,250 1,000 2, % KPN 3.750% 9/21/ ,434 53,150 1,284 1, % ABN Amro 6.375% 4/27/ ,902 27, , % Gazprom 4.364% 3/21/ ,234 39, , % Lexmark 5.125% 3/15/ ,502 50, , % Xstrata 4.000% 10/25/ ,384 50,200 1,184 2, % Man Group 6.000% 2/18/ ,947 53, , % Levi Strauss 7.750% 5/15/ ,599 26, , % Achmea 6.000% 1/11/ ,634 48,500 1,134 3, % Natural Gas 3.785% 4/11/ ,974 49, , % Figuur 5: Voorbeeld van gematigd actief obligatievoorstel 13

15 Illustratief: voorbeeldanalyse Obligatieportefeuille De portefeuille kan aan de hand van verschillende indicatoren en parameters worden geanalyseerd. Portefeuille analyse Effectief rendement 5.5% Portefeuille duration 7.7 Modified duration 7.3 Opgelopen rente (EUR) 33,816 Coupon opbrengst portefeuille op jaarbasis (EUR) 59,837 Beurswaarde portefeuille (EUR) 1,066,522 Beurswaarde portefeuille inclusief opgelopen rente (EUR) 1,100,337 Figuur 6: Voorbeeldanalyse Obligatieportefeuille Een risicoperceptie van de portefeuille kan worden gevormd met behulp van de weging in de verschillende risicoklassen, zoals weergegeven in onderstaande tabel en taartdiagram. Risicoklasse Waarde Gewicht High Grade 179, % Medium Grade 658, % Speculative 205, % Low Grade - 0.0% Not Rated 56, % Totaal 1,100, % Figuur 7: Weging naar risicoklasse Not Rated 5% Low Grade 0% Risicoverdeling Obligatieportefeuille Speculative 19% High Grade 16% Figuur 8: Risicoverdeling Obligatieportefeuille Medium Grade 60% 14

16 Risicoklasse Waarde Gewicht NR - 0.0% Keijser I - 0.0% Keijser II 24, % Keijser III 31, % Keijser IV - 0.0% Totaal 56, % Figuur 9: Weging naar risicoklasse op basis van Keijser Ratings Sectorverdeling Waarde Gewicht Energy / Utilities % Consumer Products 151, % Banking 270, % Oil & Gas 90, % Investment Companies 53, % Assurance 175, % Consumer Services 91, % Technology 51, % Metals / Mining 51, % Automotive 31, % Health Care - 0.0% Telecommunication Services 79, % Industrials (Other) 54, % Totaal 1,100, % Figuur 10: Sectorverdeling van uitgevende instellingen Banking 24.54% Sectorverdeling uitgevende instellingen Consumer Products 13.78% Energy / Utilities 0.00% Industrials (Other) 4.98% Telecomunication Services 7.19% Health Care 0.00% Automotive 2.85% Metals / Mining 4.66% Technology 4.67% Oil & Gas 8.18% Assurance 15.97% Consumer Services 8.29% Investment Companies 4.89% Figuur 11: Sectorverdeling uitgevende instellingen 15

17 Voorbeeld kasstroomprognose (illustratief) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Kasstroomprognose (per maand) Aflossing Coupon Figuur 12: Voorbeeld kasstroomprognose (op maandbasis) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Kasstroomoverzicht (per jaar) Aflossing Coupon Figuur 13: Voorbeeld kasstroomprognose (op jaarbasis) 16

18 Appendix: Overzicht kerncijfers Financiële markten e kw.2013 Keijser Capital Research Overzicht financiële markten Q Aandelen indices Mar'12 June'12 Sept' Mar'13 vs. YE '12 (%) AEX AMX AScX DAX CAC London FT index DJ EURO Stoxx S&P Nasdaq Composite DJ Industrial Tokyo Nikkei China Shanghai B Hong Kong HSE RTS Moskou Bombay BSE India Sao Paulo BOVESPA Valuta's en rentestanden Ult Ult Ult' 10 Ult.'11 Mar'12 June'12 Sept'12 Ult.'12 Mar'13 vs. YE '12 (%) EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/Yuan Renminbi EUR/AUD EUR/NOK EUR/SEK EUR/Lira USD/Yuan Renminbi Bps vs. YE'12 EURIBOR 3 mnds in % EURIBOR 12 mnds in % jaars Duitse rente in % jaars Ned. Staat in % jaars VS overheid in % Grondstoffen en overige Ult Ult Ult' 10 Ult.'11 Mar'12 June'12 Sept'12 Ult.'12 Mar'13 vs. YE '12 (%) Baltic DryFreightindex (200daags) EPRA (EUR. Real estate Index) Gold (troy ounce) in USD Aluminum (spot) in USD Copper (spot ton grade) in USD Oil (Brent blend spot) in USD Oil (WTI) in USD Soy oil (USD cnts/bushel/lb) Figuur 14: Cijfers Financiële markten kw

19 Contact Adriaan van der Peijl Adriaan van der Peijl (DSI Senior Vermogensbeheerder & Senior Beleggingsadviseur) is sinds 1987 werkzaam in het bank- en effectenwezen en sedert 1989 als Vermogensbeheerder. De afgelopen 25 jaar heeft hij o.a. specifieke expertise ontwikkeld op het gebied van obligaties. Sinds 2007 vervult Adriaan de rol van Directeur Vermogensbeheer & Advies bij Keijser Capital. Voordat Adriaan bij Keijser Capital in dienst trad werkte hij onder meer bij Rabobank (Kantoordirecteur en Manager Vermogensbeheer & Beleggingsadvies) en het Amsterdamse AFS Capital Management T Maurice Mureau Maurice Mureau (DSI Beleggingsadviseur) is sinds 1999 werkzaam als Beleggingsadviseur en trad in 2007 in dienst bij Keijser Capital. Maurice combineert brede marktkennis op macro-economisch niveau met uitgebreide productkennis en past dit toe om cliënten te ondersteunen op het gebied van vermogensgroei, inkomensaanvulling en pensioenopbouw. Voorafgaand aan Keijser Capital werkte Maurice als Beleggingsadviseur bij AFS Capital Management en Nieuwe Doelen Effecten. Harm Schut Harm Schut is sinds 1982 werkzaam in de financiële wereld en werkt sinds 2010 binnen het Vermogensbeheer & Advies team van Keijser Capital. Harm heeft jarenlange ervaring binnen effectenhandel voor voornamelijk Engelse en Amerikaanse investment banks. Voorafgaand aan Keijser Capital werkte Harm als Managing Partner bij Van der Wolk & Co (later verkocht aan Bank Labouchère, 100% Aegon), en op de effectenhandel afdelingen van Philips & de Graaff, Eduard de Graaff & Co en Banque de Paris et T T Over Nico van Geest Nico van Geest (RBA) is sinds 1978 werkzaam in de financiële wereld en sedert 1985 als analist binnen het effectenbedrijf. Sinds 2007 is Nico van Geest werkzaam als Hoofd Research bij Keijser Capital. Daarvoor werkte hij onder meer bij Credit Suisse First Boston (Vice-President Research), SNS Securities (Director of Research) en Theodoor Gilissen (Head of Research). Disclaimer Deze publicatie is samengesteld door de researchafdeling van Keijser Capital. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Keijser Capital betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk beschikbare en bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Keijser Capital niet instaan. Keijser Capital geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid. Keijser Capital aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. De inhoud van deze publicatie is generiek van aard en houdt derhalve geen rekening met de specifieke beleggings-doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de inhoud van deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies. 18

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q1 2013 10.04.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA (Hoofd Research) Tim de Rooij MSc (Analist) @: Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 020 531 21 47

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q2 2013 16.07.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312147 Introductie: een Keijser kijk op beleggen Het tweede

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q4 2013 10.01.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312147 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q3 2013 11.10.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 020 531 21 47 Geachte Belegger, Aangekomen in oktober willen

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q1 2014 11.04.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312116 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING

MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING Februari 2013 KEIJSER CAPITAL MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING Keijser Capital N.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam www.keijsercapital.nl Vermogensbeheer MKB Advies & Financiering Effectenhandel

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer De klant in beeld Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

PROSPECTUS. van OSTRICA GLOBAL ACTIVE INVESTMENT FUND. bestaande uit

PROSPECTUS. van OSTRICA GLOBAL ACTIVE INVESTMENT FUND. bestaande uit PROSPECTUS van OSTRICA GLOBAL ACTIVE INVESTMENT FUND bestaande uit OSTR Equities Developed Markets Fund OSTR Equities Emerging Markets Fund US Government Bond OSTR Fund EU Government Bond OSTR Fund US

Nadere informatie

CE Credit Management B.V.

CE Credit Management B.V. CE Credit Management B.V. 8% Senior gesecureerde, winstdelende Obligaties 2012-2017 9 september 2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl Resultaten 1H2013 en prognoses

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage Mei 2015 2 3 Vermogensbeheer,

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 Internet snsbeleggingsfondsen.nl Handelsregister KvK Utrecht

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Juni 2012

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Juni 2012 Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Juni 2012 Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondsenbrochure vindt

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously.

Perspectief 2013. Visie, strategie en favorieten. Serious Money. Taken Seriously. Perspectief 2013 Visie, strategie en favorieten Serious Money. Taken Seriously. Voorwoord en inhoudsopgave Tanja Nagel voorzitter Raad van Bestuur t.nagel@gilissen.nl Met deze publicatie voorzien wij u

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013. Gespreid beleggen in de kredietmarkt

Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013. Gespreid beleggen in de kredietmarkt Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013 Gespreid beleggen in de kredietmarkt The Investment Engineers Beleggen is al bijna 80 jaar het vak van Robeco. Als vermogensbeheerder pur sang met een actieve

Nadere informatie