INDIVIDUEEL VERMOGENSBEHEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDIVIDUEEL VERMOGENSBEHEER"

Transcriptie

1 KEIJSER CAPITAL INDIVIDUEEL VERMOGENSBEHEER Keijser Capital N.V. Keizersgracht GC Amsterdam Vermogensbeheer MKB Advies & Financiering Effectenhandel

2 Keijser Capital, vertrouwd advies sinds 1903 Keijser Capital N.V. Keizersgracht GC Amsterdam

3 Inhoudsopgave Over Keijser Capital Individueel Vermogensbeheer: drie vormen Keijser Modelportefeuilles & Performance Fundamentele research als basis voor beleggingsbeslissingen Snapshot Keijser Modelportefeuilles Contact

4 Over Keijser Capital De financiële adviseur voor de ondernemende belegger en groeiende MKB onderneming Keijser Capital is ruim 100 jaar actief als onafhankelijke financiële instelling en onderscheidt zich in deze markt door haar onafhankelijkheid aan te wenden ten gunste van haar klanten. Het onafhankelijke karakter biedt de ruimte om klanten dienstverlening op maat te kunnen bieden en stimuleert het ontplooien van beleggingsideeën en ontwikkelen van innovatieve financieringsoplossingen. Op basis van deze visie biedt Keijser Capital de volgende diensten aan: Vermogensbeheer, MKB Advies en Financiering en Effectenhandel. Deze activiteiten worden ondersteund door onze afdeling Research. Als middelgroot huis heeft Keijser Capital specifieke expertise op het gebied van obligaties en financieringsoplossingen voor het MKB. Ook is Keijser Capital Asset Management beheerder van het beursgenoteerde Add Value Fund, een fonds dat belegt in beursgenoteerde Nederlandse Small- en Midcap aandelen. Keijser Capital staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over alle vergunningen om genoemde diensten te mogen uitvoeren. Onze vermogensadviseurs- en beheerders en analist zijn daarnaast DSI geregistreerd. 3

5 1 Individueel Vermogensbeheer: drie vormen De reden om te willen beleggen kan voor iedereen verschillen. Als onderdeel van de opbouw van uw pensioen, het op peil houden van uw vermogen ten behoeve van uw kinderen, óf wellicht omdat u gefascineerd bent door financiële markten en beleggen als interesse heeft. Wat er ook aan ten grondslag ligt, wij gaan graag met u aan tafel om uw wensen, doelstellingen en prioriteiten vast te stellen en gezamenlijk een passende beleggingsstrategie te ontwikkelen dat kan resulteren in een beheer- of adviesovereenkomst. U kunt ook zelf beleggen via ons met een execution only overeenkomst. Meer specifieke informatie inzake de te volgen intake procedure en overige relevante informatie kunt u vinden op onze website: Samengevat bieden wij onze klanten binnen individueel vermogensbeheer de keuze tussen: Beheer; Advies; en Execution only. Beheer In tegenstelling tot veel andere partijen bieden wij onze klanten wél de mogelijkheid om een portefeuille op te bouwen uit individuele vermogenstitels. Onafhankelijkheid en vrijheid in het maken van eigen keuzes zijn voor ons dan ook belangrijke waarden. Bij ons vindt u geen mandjes vol met huisfondsen en massaproducten, maar een afgewogen portefeuille toegespitst op uw persoonlijke wensen en risicobereidheid. Mede vanwege deze karaktereigenschappen kiezen veel (oud-) ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen om bij Keijser Capital klant te worden en hun vermogen in Beheer te geven. Vanwege onze specifieke expertise op het gebied van obligaties bieden wij ook voor de meer conservatievere belegger met een defensiever beleggingsprofiel de mogelijkheid om een beleggingsportefeuille op te bouwen die goed aansluit bij uw persoonlijke doelstellingen en wensen. Advies Voor beleggers die er de voorkeur aan geven om zelf de beleggingsbeslissing te nemen bieden wij Advies, waarbij onze klanten onze beleggingsadviseurs op ieder gewenst moment kunnen raadplegen en als klankbord kunnen gebruiken. Naast het delen van beleggingsideeën attenderen wij u tevens op kansen en bedreigingen in de markt. Execution only Voor beleggers die zelf analyseren en op basis daarvan zelf de beleggingsbeslissing willen nemen, maar er zeker van willen zijn dat orders tegen adequate voorwaarden worden uitgevoerd bieden wij Execution Only. U maakt dan gebruik van onze handelsplatformen en ervaren effectenhandelaren voor een optimale uitvoer van effectenorders. Om klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk om zowel sterktes als zwaktes te onderkennen. De kracht van ónze dienstverlening zit voornamelijk in de volgende aandachtsgebieden: Aandelen Europa, met bijzondere expertise in Nederlandse aandelen; Obligaties Europa, inclusief convertibles, high yield obligaties en MKB-Obligaties; en Financiële derivaten, als opties, warrants, futures en soortgelijke instrumenten. 4

6 2 Keijser Modelportefeuilles & Performance Persoonlijk Beleggingsprofiel Alvorens u bij Keijser Capital begint met beleggen wordt uw persoonlijk beleggingsprofiel vastgesteld. Samen met één van onze vermogensbeheerders of beleggingsadviseurs brengen wij uw financiële situatie en doelstellingen in kaart om daarmee het juiste risicoprofiel te bepalen. Vanuit uw doelstellingen en risicoprofiel wordt de strategische asset allocatie bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het deel van uw vermogen dat in zakelijke waarden zal worden belegd en het deel dat in vastrentende waarden zal worden belegd. Zakelijke waarden zijn aandelen, maar ook financiële derivaten. Onder vastrentende waarden vallen (diverse soorten) obligaties. Als basis voor uw beleggingsportefeuille werken wij met de Keijser Modelportefeuille Aandelen en de Keijser Modelportefeuille Obligaties. Er is echter ruimte om uw portefeuille op basis van uw persoonlijke wensen en doelstellingen te personaliseren; er zijn in principe geen beperkingen met betrekking tot het universum van aandelen en obligaties, valuta s en financiële markten waarin u bij Keijser Capital kan beleggen. Een en ander hangt natuurlijk af van het uiteindelijk vastgestelde profiel. Uw vermogen in de vorm van liquiditeiten en effecten wordt namens u aangehouden bij een gerenommeerde Nederlandse depotbank. Het effectenbezit is voor u gewaarborgd door Nederlandse wetgeving (Wet giraal effectenverkeer) en uw liquiditeiten (tot euro ) vallen derhalve onder het Depositogarantiestelsel. Keijser Modelportefeuilles Voor het inrichten van de Keijser Modelportefeuilles, zowel voor Modelportefeuille Aandelen als Modelportefeuille Obligaties, volgen wij een top-down benadering, waarbij een gedegen spreiding over landen en sectoren wordt aangehouden. Tevens bepalen wij welke landen en sectoren eventueel een overgewicht of ondergewicht krijgen, afhankelijk van het financiële klimaat en macro-economische omstandigheden. Een goede verdeling over sectoren en landen maakt de beleggingsportefeuille minder afhankelijk van de performance van één specifieke sector of regio. Binnen de sectoren en landen worden díe aandelen en obligaties geselecteerd die naar ons oordeel op dat moment aantrekkelijke rendementsverwachtingen hebben. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het verwachte dividendrendement en koerswinsten op korte en/of lange termijn. Er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt tussen waarde en groei aandelen. Aan het selectieproces ligt fundamentele analyse ten grondslag, technische analyse heeft slechts een ondersteunende rol. De vermogensbeheerders en beleggingsadviseur zijn belast met het regelmatig monitoren van de portefeuilles en marktomstandigheden. Het beleggingscomité komt wekelijks samen om de resultaten te evalueren en, indien nodig, gepaste maatregelen te nemen om de portefeuilles af te stemmen op de huidige situatie. Vanzelfsprekend en afhankelijk van de omvang van de portefeuille, streven wij naar een goede spreiding in de portefeuille. Wanneer sectoren in Europa ondervertegenwoordigd zijn kan daarom tevens buiten de regio worden geselecteerd. Voor zover aantrekkelijk worden regio s als Noord-Amerika, Japan of Azië vooral bestreken met geselecteerde beleggingsfondsen. De Emerging Markets hoeven hierbij uiteraard niet te ontbreken. 5

7 Keijser Modelportefeuille Aandelen (zoals toegepast medio 2012) Het beleggingsbeleid ten aanzien van zakelijke waarden is gericht op individuele aandelen. Daarbij wordt er voornamelijk belegd in aandelen waarbij minimaal een 3% bruto dividendrendement te realiseren is. Zo bevat de modelportefeuille nauwelijks niet-dividendgerechtigde aandelen. Uit spreidingsoverweging wordt er ook in een kleine selectie van beleggingsfondsen geparticipeerd, zij het beperkt. De samenstelling van de modelportefeuille aandelen is voornamelijk gestoeld op de volgende vier thema s, welke periodiek worden geëvalueerd: I. Moderne consument Waaronder inbegrepen, luxe artikelen, mobiele (ICT) apparatuur, lifestyle en convenience, online Retail en domotica. II. 100 jaar mooi & gezond Waaronder inbegrepen, cosmetica, farmacie, domotica, flexibel werken, medische apparatuur, diagnostiek en gezonde voeding. III. (Innovatieve) Energie Waaronder inbegrepen, vernieuwbare energie, olie, (schalie-)gas, LNG, GTL, opslag en transport. IV. Global movement Waaronder inbegrepen, toename wereldhandel, transportmiddelen, infrastructuur, schaarste grondstoffen en urbanisatie. Vanwege de long only aandelen strategie wordt er in de Keijser Modelportefeuille Aandelen, zoals al genoemd, circa 10-20% cash aangehouden, of belegd in kortlopende obligaties. Dit is vanwege de risicopariteit die wij nastreven (zie verder). 140 Keijser Modelportefeuille Aandelen Keijser Modelport. AEX DJEUROSTOXX50 Figuur 1: Keijser Modelportefeuille Aandelen, performance versus benchmark (op maandbasis) De benchmark voor de Keijser Modelportefeuille Aandelen is de DJ EURO STOXX50 index, hoewel wij ook wel beleggen in aandelen in de VS en Zwitserland. 6

8 Keijser Modelportefeuille Obligaties Het beleggingsbeleid ten aanzien van vastrentende beleggingen is gericht op bedrijfsobligaties en nauwelijks op staatsobligaties. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op selectiemethode van obligaties. Voor de obligatie model portefeuille hanteren wij als benchmark de Citi EURO Broad Investmentgrade index. Hierbij verdient het de vermelding dat de index een investment grade index betreft; de Keijser Modelportefeuille Obligaties bevat ook non-investment grade titels. 130 Keijser Modelportefeuille Obligaties Keijser Model Obligatieportefeuille Citi Euro Broad Investmentgrade Index Figuur 2: Keijser Modelportefeuille Obligaties, performance versus benchmark (op kwartaalbasis) De performance van de beide modelportefeuilles is gebaseerd op een gemiddeld beleggersprofiel. Bij zeer offensieve of zeer defensieve beleggersprofielen kan het werkelijk rendement afwijken van de getoonde modelportefeuille rendementen. Deze rendementen zijn na aan- en verkoopkosten, maar exclusief beheerskosten. Aangezien de door ons berekende rendementen niet door derden zijn gecontroleerd kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 7

9 3 Fundamentele research als basis voor beleggingsbeslissingen Als onafhankelijk huis bieden wij beleggers een scala aan mogelijkheden, wat ons in staat stelt om beleggingsdiensten te leveren die zijn toegespitst op persoonlijke doelstellingen en risicobereidheid. Belangrijk is de zogenaamde risicopariteit : een gezonde verhouding tussen aandelen- en obligatiebeleggingen. Het gaat tenslotte niet alleen om rendement maar om rendement bij een gegeven risico. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat sommige aandelen vastrentende karakteristieken hebben en sommige obligaties qua koersvorming kunnen reageren als aandelen. Een traditionele portefeuille leunt vaak zwaar op aandelen en speculeert daarmee op een groei die hoger ligt dan de verwachtingen. Een lager gewicht voor deze categorie verkleint het risico en biedt meer ruimte voor obligaties, die qua koersontwikkeling vaak tegengesteld reageren op het deflatoire scenario. Onder leiding van de afdeling Research wordt in samenspraak met de vermogensbeheerders het beleggingsbeleid geformuleerd en fundamentele analyses gemaakt en wordt ten behoeve van vermogensbeheer aandelen en obligaties geanalyseerd en macro-economische en sector ontwikkelingen gemonitord. Hoewel de research voornamelijk is gericht op intern gebruik, publiceert de afdeling regelmatig analyses en opiniestukken in verschillende media (zoals VEB Effect en IEX.nl). Deze informatie is ook te vinden op onze eigen website: Identificeren van aandelen: Piotroski s F-Score Voor het screenen van aandelen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde F-score. Deze score is ontwikkeld door Professor Joseph Piotroski van de Amerikaanse universiteit Stanford. De aandelen worden gescand op basis van drie maatstaven: winstgevendheid, funding (inclusief het gebruik van schulden) en kapitaalefficiëntie. De Piotroski F-Score is een goed startpunt voor verder onderzoek naar de bedrijven die uit de selectie komen. De kwaliteit van de winstgevendheid wordt getest op 4 punten: Rendement op Activa (ROA); Cashflow rendement op activa (CFROI); Of er sprake is van een hoger rendement ten opzichte van vorig jaar; Of CFROI groter is dan ROA. De kwaliteit van funding (liquiditeit, de herkomst van de middelen en het gebruik van schulden) wordt getest op 3 punten: Of er sprake is van een lagere schuldratio ten opzichte van vorig jaar (i.e. lange termijnschulden ten opzichte van de activa); Of er sprake is van verbetering werkkapitaal/liquiditeit. Dit wordt gemeten met de current ratio (verhouding tussen de vlottende activa en kortlopende schulden); Of er sprake is van een toename van het aantal uitstaande aandelen (i.e. verwatering van de winst per aandeel). De kapitaalefficiëntie wordt getest op 2 punten: Of er sprake is van een hogere bruto marge ten opzichte van vorig jaar; Of er sprake is van een hogere omloopsnelheid van de activa ten opzichte van vorig jaar. 8

10 De met behulp van de Piotroski F-Score geïdentificeerde bedrijven worden vervolgens onderworpen aan een uitvoerige analyse. Voor het vormen van het beleggingsbeleid maakt Keijser Capital Research naast intern gegenereerde dataanalyses tevens gebruik van externe bronnen. De besluitvorming aangaande beleggingen en het beleggingsbeleid vindt plaats door een afweging op basis van verschillende invalshoeken. Met onze ervaren professionals en diepgaande kennis van beleggingsinstrumenten, ondernemingen en sectoren helpen wij onze klanten beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Structureel wordt er overlegd in het Private Office Belegging comité over het beleggingsbeleid waarin alle accountmanagers en de research afdeling in vertegenwoordigd is. Dagelijks kan worden beslist over aan- en verkopen in de portefeuilles. Identificeren van Obligaties: Credit research Het beleggingsbeleid ten aanzien van vastrentende beleggingen is gericht op bedrijfsobligaties en daarmee op credit research en minder op staatsobligaties. Wanneer obligaties geen rating hebben wordt door de Research afdeling een rating exercitie uitgevoerd en worden deze obligaties voorzien van een Keijser Rating. Afhankelijk van het beleggingsprofiel wordt er in bijpassende obligaties (zowel qua rating als looptijd) belegd. Bedrijfsobligaties kunnen worden opgesplitst in verschillende groepen: Converteerbare obligaties; Perpetuele obligaties; Obligaties uitgegeven door financiële instellingen en vastgoedfondsen; MKB-Obligaties; Investment grade vs non-investment grade bedrijfsobligaties; en Floaters (variabele rente) en steepeners (rente gebaseerd op verschillen in de rente curve ). Binnen deze zes categorieën zijn weer diverse onderverdelingen te maken, zoals gedekte obligaties (zogenaamde covered bonds ), maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van convertibles. Is er sprake van een gedwongen conversie van de emittent of is het ter keuze van de obligatiehouder? Wanneer we het hebben over perpetuele obligaties is het van belang om te weten of er een vervroegde aflossingsmogelijkheid is en de kans in te schatten of de uitgevende onderneming daarvan gebruik zal of kan maken. Ook bedrijfsobligaties zonder rating kunnen interessant zijn want dan moet je als adviseur en belegger zelf je huiswerk doen en kan afhankelijk van gekozen beleggingsprofiel wellicht nog een voordeel behaald worden. Bij het analyseren van obligaties speelt de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling een belangrijke rol. Voor veel beursgenoteerde ondernemingen is een credit rating voorhanden, welke wordt afgegeven door de zogenaamde credit rating agencies. Bekende credit rating agencies zijn S&P, Moody s en Fitch. Echter, niet elke onderneming is in het bezit van een credit rating, en zeker voor de kleinere ondernemingen is het aanvragen van een rating een (te) dure procedure. Bovendien gaat het niet alleen om de rating van de onderneming maar om een rating van de betreffende obligatie van die onderneming. Keijser Capital Research heeft de Keijser Rating methodiek ontwikkeld wanneer er geen officiële obligatierating is. Bij het beoordelen van het risico van een obligatie wordt een opinie gevormd van de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. 9

11 De desbetreffende uitgevende instelling wordt onder andere getoetst op de volgende zeven financiële indicatoren: 1. De (verwachte) rentedekking; 2. De (verwachte) netto schuld t.o.v. het bedrijfsresultaat inclusief afschrijvingen en amortisatie (netto schuld/ebitda); 3. Uitsplitsing van bruto schuld naar looptijd en het bedrag aan liquide middelen; 4. Verhouding uitgegeven obligaties en totale bruto schuld; 5. Dividend pay-out ratio (hoe lager hoe beter voor de obligatiehouder); 6. Verhouding eigen vermogen t.o.v. de schuld en de immateriële activa; 7. Juridische aspecten (covered, positief/negatief hypotheek verklaring, change of control, etc). Bij de eerste twee criteria zijn de grenzen bij de (verwachte) minimale rentedekking van 3x en bij de netto schuld/ebitda ratio van maximaal 3x Worden deze grenzen overschreden dan is in ieder geval een verdere analyse noodzakelijk. Indien de ondernemingen minimaal aan deze ratio s voldoen dan hanteren wij een I rating en anders een II of III rating, afhankelijk van de overige genoemde criteria, landenrisico s en juridische aspecten. Moody's Standard & Poor's Fitch Keijser Risicoklasse Risicosubklasse Investment Grade Aaa AAA AAA Keijser I High Grade Prime Non-investment Grade Aa1 AA+ AA+ Keijser I High Grade High Grade Aa2 AA AA Keijser I High Grade High Grade Aa3 AA- AA- Keijser I High Grade High Grade A1 A+ A+ Keijser I High Grade Upper Medium Grade A2 A A Keijser I High Grade Upper Medium Grade A3 A- A- Keijser I High Grade Upper Medium Grade Baa1 BBB+ BBB+ Keijser II Medium Grade Lower Medium Grade Baa2 BBB BBB Keijser II Medium Grade Lower Medium Grade Baa3 BBB- BBB- Keijser II Medium Grade Lower Medium Grade Ba1 BB+ BB+ Keijser III Speculative Non-investment Grade Speculative Ba2 BB BB Keijser III Speculative Non-investment Grade Speculative Ba3 BB- BB- Keijser III Speculative Non-investment Grade Speculative B1 B+ B+ Keijser III Speculative Highly Speculative B2 B B Keijser III Speculative Highly Speculative B3 B- B- Keijser III Speculative Highly Speculative Caa1 CCC+ CCC Keijser IV Speculative Substantial Risk Caa2 CCC CCC Keijser IV Speculative Extremely Speculative Caa3 CCC- CCC Keijser IV Low Grade In default with little prospect of recovery Ca CC CCC Keijser IV Low Grade In default with little prospect of recovery Ca C CCC Keijser IV Low Grade In default with little prospect of recovery C D DDD Keijser IV Low Grade In default C D DD Keijser IV Low Grade In default C D D Keijser IV Low Grade In default Special NR NR NR NR Not rated Not rated WR Withdrawn Withdrawn P P Provisional Provisional Figuur 3: Ratings overzicht (bron: rating agencies en Keijser Capital Research) 10

12 In het bijzonder is de verhouding eigen vermogen ten opzichte van de immateriële activa van belang. Wanneer een onderneming in het verleden bijvoorbeeld veel heeft geacquireerd en daardoor goodwill op de balans heeft staan moet rekening worden gehouden met afschrijvingen ( impairments ). Dit leidt niet tot hogere schulden maar wel tot een daling van de buffer: het eigen vermogen. Er wordt daarom vaak gekeken naar de zogenaamde tangible bookvalue : het eigen vermogen na aftrek van immateriële activa. 11

13 4 Snapshot Keijser Modelportefeuilles Keijser Modelportefeuille Aandelen Figuur 4 toont een snapshot van de Keijser Modelportefeuille per 30 maart 2013, alsmede een voorbeeld van een gematigd offensief obligatievoorstel. Voor iedere klant wordt op individuele wijze desgewenst een maatwerkvoorstel op soortgelijke wijze vervaardigd. Hierbij houden wordt rekening gehouden met de persoonlijke risicobereidheid, looptijd, inkomstenwensen en specifieke wensen. Keijser Modelportefeuille Aandelen 30/3/ /12/2012¹ Waarde in Weging in Aantal Koers Koers Performance² Portefeuille Portefeuille Naam fonds: % % Aegon , Delta Lloyd , ING , Financials weging (%) 13.5 Ahold , Unilever , Food Manufacturing / Retail weging (%) 11.4 Aalberts Industries , BASF , Philips , Industrials weging (%) 16.9 Corning (USD 13.33) , Google (USD ) , British Airways 6,75 cumpref , Zakelijke dienstverlening weging (%) 14.7 Royal Dutch , SMB Offshore , Energie weging (%) 12.5 Arcelor Mittal , Grondstoffen weging (%) 3.3 L'Oreal , Roche (CHF ) , Cash 34,741 Dividenden 29,802 Totaal Cash (inclusief cash dividend) 64, Totaal generaal 5.20% 382, ¹ Koers ult 2012 of (gemiddelde) aankoopkoers ² Year-to-date of sinds opname in de modelportefeuille Figuur 4: Keijser Model aandelenmodel portefeuille individuele titels Het rendement van de Modelportefeuille Aandelen is gebaseerd op 0,7% aan- en verkoopkosten en exclusief beheerskosten. Deze fictieve portefeuille kent relatief een hoog cash percentage. 12

14 Keijser Modelportefeuille Obligaties Uitgevende Instelling Coupon Aflosdatum Beurswaarde incl. opgelopen rente Beurswaarde Opgelopen rente Coupon opbrengst Effectief Rendement ABN Amro 7.125% 6/6/ ,006 33,915 2,091 2, % Dell 5.785% 6/15/ ,170 46,688 2,482 2, % Merril Lynch 6.500% 5/18/ ,733 49, , % Hochtief 3.785% 3/20/ ,994 24, % British Airways CUM PREF 6.750% 5/12/ ,926 29, , % Rabobank 3.750% 11/9/ ,699 78,150 1,549 2, % CE Credit Management 8.000% 5/31/ ,484 30,300 1,184 2, % Delta Lloyd 9.000% 8/29/ ,033 27,350 1,683 2, % Hannover Finance 5.750% 2/26/ ,300 50, , % ING Groep 6.125% 5/29/ ,920 31,920-1, % Nokia 6.750% 2/4/ ,777 24, , % Enterprise Inns 6.500% 6/12/ ,088 24,525 1,563 1, % Thomas Cook 6.750% 6/22/ ,452 24,875 1,577 1, % Casino Guichard Perrach 2.758% 8/9/ ,888 37,560 1,328 1, % Aegon 5.000% 5/23/ ,159 43, , % Peugeot 5.625% 7/11/ ,429 29,940 1,489 1, % Deutsche Postbank 4.652% 12/23/ ,250 39,250 1,000 2, % KPN 3.750% 9/21/ ,434 53,150 1,284 1, % ABN Amro 6.375% 4/27/ ,902 27, , % Gazprom 4.364% 3/21/ ,234 39, , % Lexmark 5.125% 3/15/ ,502 50, , % Xstrata 4.000% 10/25/ ,384 50,200 1,184 2, % Man Group 6.000% 2/18/ ,947 53, , % Levi Strauss 7.750% 5/15/ ,599 26, , % Achmea 6.000% 1/11/ ,634 48,500 1,134 3, % Natural Gas 3.785% 4/11/ ,974 49, , % Figuur 5: Voorbeeld van gematigd actief obligatievoorstel 13

15 Illustratief: voorbeeldanalyse Obligatieportefeuille De portefeuille kan aan de hand van verschillende indicatoren en parameters worden geanalyseerd. Portefeuille analyse Effectief rendement 5.5% Portefeuille duration 7.7 Modified duration 7.3 Opgelopen rente (EUR) 33,816 Coupon opbrengst portefeuille op jaarbasis (EUR) 59,837 Beurswaarde portefeuille (EUR) 1,066,522 Beurswaarde portefeuille inclusief opgelopen rente (EUR) 1,100,337 Figuur 6: Voorbeeldanalyse Obligatieportefeuille Een risicoperceptie van de portefeuille kan worden gevormd met behulp van de weging in de verschillende risicoklassen, zoals weergegeven in onderstaande tabel en taartdiagram. Risicoklasse Waarde Gewicht High Grade 179, % Medium Grade 658, % Speculative 205, % Low Grade - 0.0% Not Rated 56, % Totaal 1,100, % Figuur 7: Weging naar risicoklasse Not Rated 5% Low Grade 0% Risicoverdeling Obligatieportefeuille Speculative 19% High Grade 16% Figuur 8: Risicoverdeling Obligatieportefeuille Medium Grade 60% 14

16 Risicoklasse Waarde Gewicht NR - 0.0% Keijser I - 0.0% Keijser II 24, % Keijser III 31, % Keijser IV - 0.0% Totaal 56, % Figuur 9: Weging naar risicoklasse op basis van Keijser Ratings Sectorverdeling Waarde Gewicht Energy / Utilities % Consumer Products 151, % Banking 270, % Oil & Gas 90, % Investment Companies 53, % Assurance 175, % Consumer Services 91, % Technology 51, % Metals / Mining 51, % Automotive 31, % Health Care - 0.0% Telecommunication Services 79, % Industrials (Other) 54, % Totaal 1,100, % Figuur 10: Sectorverdeling van uitgevende instellingen Banking 24.54% Sectorverdeling uitgevende instellingen Consumer Products 13.78% Energy / Utilities 0.00% Industrials (Other) 4.98% Telecomunication Services 7.19% Health Care 0.00% Automotive 2.85% Metals / Mining 4.66% Technology 4.67% Oil & Gas 8.18% Assurance 15.97% Consumer Services 8.29% Investment Companies 4.89% Figuur 11: Sectorverdeling uitgevende instellingen 15

17 Voorbeeld kasstroomprognose (illustratief) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Kasstroomprognose (per maand) Aflossing Coupon Figuur 12: Voorbeeld kasstroomprognose (op maandbasis) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Kasstroomoverzicht (per jaar) Aflossing Coupon Figuur 13: Voorbeeld kasstroomprognose (op jaarbasis) 16

18 Appendix: Overzicht kerncijfers Financiële markten e kw.2013 Keijser Capital Research Overzicht financiële markten Q Aandelen indices Mar'12 June'12 Sept' Mar'13 vs. YE '12 (%) AEX AMX AScX DAX CAC London FT index DJ EURO Stoxx S&P Nasdaq Composite DJ Industrial Tokyo Nikkei China Shanghai B Hong Kong HSE RTS Moskou Bombay BSE India Sao Paulo BOVESPA Valuta's en rentestanden Ult Ult Ult' 10 Ult.'11 Mar'12 June'12 Sept'12 Ult.'12 Mar'13 vs. YE '12 (%) EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/Yuan Renminbi EUR/AUD EUR/NOK EUR/SEK EUR/Lira USD/Yuan Renminbi Bps vs. YE'12 EURIBOR 3 mnds in % EURIBOR 12 mnds in % jaars Duitse rente in % jaars Ned. Staat in % jaars VS overheid in % Grondstoffen en overige Ult Ult Ult' 10 Ult.'11 Mar'12 June'12 Sept'12 Ult.'12 Mar'13 vs. YE '12 (%) Baltic DryFreightindex (200daags) EPRA (EUR. Real estate Index) Gold (troy ounce) in USD Aluminum (spot) in USD Copper (spot ton grade) in USD Oil (Brent blend spot) in USD Oil (WTI) in USD Soy oil (USD cnts/bushel/lb) Figuur 14: Cijfers Financiële markten kw

19 Contact Adriaan van der Peijl Adriaan van der Peijl (DSI Senior Vermogensbeheerder & Senior Beleggingsadviseur) is sinds 1987 werkzaam in het bank- en effectenwezen en sedert 1989 als Vermogensbeheerder. De afgelopen 25 jaar heeft hij o.a. specifieke expertise ontwikkeld op het gebied van obligaties. Sinds 2007 vervult Adriaan de rol van Directeur Vermogensbeheer & Advies bij Keijser Capital. Voordat Adriaan bij Keijser Capital in dienst trad werkte hij onder meer bij Rabobank (Kantoordirecteur en Manager Vermogensbeheer & Beleggingsadvies) en het Amsterdamse AFS Capital Management T Maurice Mureau Maurice Mureau (DSI Beleggingsadviseur) is sinds 1999 werkzaam als Beleggingsadviseur en trad in 2007 in dienst bij Keijser Capital. Maurice combineert brede marktkennis op macro-economisch niveau met uitgebreide productkennis en past dit toe om cliënten te ondersteunen op het gebied van vermogensgroei, inkomensaanvulling en pensioenopbouw. Voorafgaand aan Keijser Capital werkte Maurice als Beleggingsadviseur bij AFS Capital Management en Nieuwe Doelen Effecten. Harm Schut Harm Schut is sinds 1982 werkzaam in de financiële wereld en werkt sinds 2010 binnen het Vermogensbeheer & Advies team van Keijser Capital. Harm heeft jarenlange ervaring binnen effectenhandel voor voornamelijk Engelse en Amerikaanse investment banks. Voorafgaand aan Keijser Capital werkte Harm als Managing Partner bij Van der Wolk & Co (later verkocht aan Bank Labouchère, 100% Aegon), en op de effectenhandel afdelingen van Philips & de Graaff, Eduard de Graaff & Co en Banque de Paris et T T Over Nico van Geest Nico van Geest (RBA) is sinds 1978 werkzaam in de financiële wereld en sedert 1985 als analist binnen het effectenbedrijf. Sinds 2007 is Nico van Geest werkzaam als Hoofd Research bij Keijser Capital. Daarvoor werkte hij onder meer bij Credit Suisse First Boston (Vice-President Research), SNS Securities (Director of Research) en Theodoor Gilissen (Head of Research). Disclaimer Deze publicatie is samengesteld door de researchafdeling van Keijser Capital. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Keijser Capital betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk beschikbare en bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Keijser Capital niet instaan. Keijser Capital geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid. Keijser Capital aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. De inhoud van deze publicatie is generiek van aard en houdt derhalve geen rekening met de specifieke beleggings-doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de inhoud van deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies. 18

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q4 2013 10.01.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312147 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q1 2013 10.04.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA (Hoofd Research) Tim de Rooij MSc (Analist) @: Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 020 531 21 47

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q1 2014 11.04.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312116 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q2 2013 16.07.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312147 Introductie: een Keijser kijk op beleggen Het tweede

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q3 2013 11.10.2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 020 531 21 47 Geachte Belegger, Aangekomen in oktober willen

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille!

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps Het Add Value Fund richt zich primair op het segment van de Nederlandse small-

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 Familie Voorbeeld 4e kwartaal 2015 Uw beheerders Uw rekeningnummer : 123456 Portefeuille overzicht per : 31 december 2015 Rapportagevaluta : Euro MiFID-categorie : Niet-professionele belegger

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

BIF TARGET 2019. Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid

BIF TARGET 2019. Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid BIF TARGET 2019 Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid FINDOC stelt voor : BIF TARGET 2019 U bent niet langer bereid om te veel risico te nemen voor uw investeringen. U bent op zoek naar

Nadere informatie

Rulebook Ohpen Indices

Rulebook Ohpen Indices Rulebook Ohpen Indices Ohpen, Indexbeleggen voor iedereen 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Corporate Actions 4 3. Waardering van de indices 6 4. Herweging 6 5. Beurs van verhandeling 7 6. Samenstelling indices

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Maart 2012 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

High Yield Bonds: de kameel van de bond markt?

High Yield Bonds: de kameel van de bond markt? High Yield Bonds: de kameel van de bond markt? 1. In veel beleggingsportefeuilles komen high yield bonds voor. Er zijn beleggers die er van uitgaan dat het dan gaat om gewone bedrijfsobligaties die een

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat: beleggen in individuele aandelen en/of obligaties beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties.

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Nieuwsbrief Vooruitzichten obligaties In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Sinds begin dit jaar zijn obligaties

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-288 d.d. 16 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.15 0.50 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.15 0.50 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 3 oktober 2014 drs. Rogier Crijns +31 (0)20 527 6337 r.crijns@gilissen.nl BOND MARKET MONITOR (Slot)koers 3-10-14-1 week - 3 maanden - 1 jaar EONIA (%) -0.03 0.00 0.02 0.08 USD LIBOR overnight (%) 0.09

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Grip op je Vermogen 3 oktober 2014 Agenda 1. Hoe kunt u beleggen? 2. Kijkje in de keuken 3. Fondsselectie

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

S&V Reflector. Buy Low - Sell High. Praktische handvatten voor het beleggingsplan

S&V Reflector. Buy Low - Sell High. Praktische handvatten voor het beleggingsplan S&V Reflector Buy Low - Sell High Praktische handvatten voor het beleggingsplan Oktober 2015 Opmerkingen vooraf In deze reflector bespreken wij hoe een pensioenfonds de aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie