Keijser Capital Beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keijser Capital Beleggen"

Transcriptie

1 Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q Keijser Capital Research Nico van Geest RBA T: Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over de gang van zaken van de modelbeheerportefeuilles in het eerste kwartaal van 2014 en geven we een korte vooruitblik voor de komende maanden. Zoals u weet heeft Keijser Capital in februari besloten om de vermogensbeheer-activiteiten te beëindigen en heeft zij met Wijs & van Oostveen een afspraak gemaakt dat cliënten, indien zij dat willen, kunnen overstappen. Op 24 april a.s. stopt onze verantwoordelijkheid m.b.t. het beleggingsbeleid. Mocht u hier nog vragen over hebben, schroom niet ons te benaderen. Gelukkig heeft de beëindiging van het vermogensbeheer niets te maken met slechte rendementen die zouden zijn behaald. Zoals uin dit rapport kunt lezen is het tegendeel het geval. In het afgelopen kwartaal lag het gemiddelde rendement, afhankelijk van de beleggingsmix, voor de beheerportefeuilles op ca. 1,7%. De Keijser modelportefeuille Aandelen steeg 0,5% en de Keijser modelportefeuille Obligaties liet in dit kwartaal een rendement zien van 2,8%. Hierna gaan wij verder op de genoemde rendementen in. Vriendelijke groet, Keijser Capital N.V. Ontwikkelingen Financiële markten 1 e kwartaal 2014 Zoals u kunt opmaken uit figuur 1 op de volgende bladzijde hebben aandelenindices zich in de laatste week van maart wat hersteld waardoor de AEX licht hoger is gesloten (0.4%) dan het jaareinde; de Nederlandse Midcap en de Smallcap indices deden het beter dan de AEX index. De Duitse DAX eindigde onveranderd, terwijl de Franse CAC 40 hoger sloot en de Britse FT Index lager. De Amerikaanse Indices waren licht hoger (m.u.v. DJ Industrial) en van de BRIC landen was de performance van India (Bombay Index) het beste (+6% in lokale valuta) en Rusland (Moskou RTS) het slechts (-15%). Ook de Nikkei index was een non-performer met -9% in het 1e kwartaal Afgezien van een iets lagere Chinese Yuan koers t.o.v. de EUR en US$ (-2,7%) waren alleen de Australische Dollar (+3%) en de Yen (+1,6%) iets sterker dan de EURO. De grote verrassing in dit kwartaal was de lagere tienjarige rente in veel landen t.o.v. het jaareinde De spreads van EURO leningen t.o.v. de Duitse rente nam af; ook die van Nederland (0,26% eind maart 2014 (vs 0,31% eind 2013). De spreads tussen zuidelijke Europese landen en Duitsland daalden nog sterker. Wel loopt de geldmarktrente iets op. De Europese Vastgoedindex steeg 5% in het afgelopen kwartaal, ook stegen de zilver- en goudprijzen (+7%), na de forse daling in De koperprijs was bijna 10% lager t.o.v. het jaareinde van /8

2 Aandelen indices Mar'13 June '13 Sept ' Mar'14 vs YE '13 (%) AEX AMX AScX DAX CAC London FT index DJ EURO Stoxx S&P Nasdaq Composite DJ Industrial Tokyo Nikkei China Shanghai B Hong Kong HSE RTS Moskou Bombay BSE India Sao Paulo BOVESPA Valuta's en rentestanden Mar'13 June '13 Sept ' Mar'14 vs. YE'13 (%) EUR/USD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY EUR/Yuan Renminbi EUR/AUD EUR/NOK EUR/SEK EUR/Lira USD/Yuan Renminbi bps vsye'13 EURIBOR 3 mnds in % EURIBOR 12 mnds in % jaar's EUR midswap ITRAX EUR 5 jaar (bps) jaars Duitse. rente in % jaars Ned. Staat in % jaars VS overheid in % Grondstoffen en overige Mar'13 June '13 Sept ' Mar'14 vs. YE'13 (%) Baltic DryFreightindex (200daags) EPRA (EUR. Real estate Index) Gold (troy ounce) in USD Aluminum (spot) in USD Copper (spot ton grade) in USD Oil (Brent blend spot) in USD Oil (WTI) in USD Soy oil (USD cnts/bushel/lb) Figuur 1: Overzicht Financiële Markten 2010-maart 2014 (Bron: Keijser Capital Research) Vooruitzichten voor de komende maanden De eerste maanden van het jaar zijn voor aandelenmarkten niet zo goed begonnen na de sterke eindspurt in het 4 e kwartaal Zorgen om de economische groei in China (1), valutacrises in veel opkomende landen (2) en de politieke perikelen tussen Rusland en Oekraïne (3) droegen bij aan de hectiek op de aandelenmarkten. Wel daalde de lange rente in de Eurozone, met name de Spaanse en de Italiaanse staatsrente. Dit heeft voor een deel te maken dat banken in Spanje en Italië de natuurlijke kopers zijn van deze obligaties. 2/8

3 Ook voor de komende maanden verwachten wij geen fors herstel van de aandelenbeurzen, tenzij de ECB rigoureuze maatregelen neemt om de desinflatie aan te pakken en de economie aan te zwengelen, door bijvoorbeeld een negatieve rente te bieden op geld wat de banken bij de ECB aanhouden. De Europese inflatie is in maart op jaarbasis gezakt naar 0,5%; een jaar geleden bedroeg deze inflatie nog 1,7%. De inflatie in Nederland daalde tot 0,8% (zie appendix). Met de Europese economieën gaat het beter en de meeste BNP groeicijfers in het 4 e kwartaal waren beter dan verwacht, behalve in Frankrijk en Italië. De gemeenteraadsverkiezingen die onlangs ook in Frankrijk zijn gehouden hebben voor een politieke aardverschuiving gezorgd en de President doen besluiten de Premier te vervangen. De staatsschuld in Frankrijk blijkt in de eerste maanden van dit jaar fors te zijn opgelopen, waardoor Frankrijk wel eens niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen om het begrotingstekort in 2015 onder op 3% van BNP te krijgen, nadat zij twee jaar uitstel heeft gekregen (2013 en 2014). De Europese Commissie kan sancties opleggen van 0,2% van het BNP, oftewel 4mrd, als er geen effectieve acties worden ondernomen. Ook Italië, waar net eveneens een nieuwe premier is aangetreden, kan sancties verwachten van de Europese Commissie van 0,1% van het BNP ( 1,6mrd) vanwege een veel te hoge staatschuld, die thans meer dan 130% van het BNP bedraagt. Goed nieuws kwam onlangs uit Griekenland waar de Griekse overheid sinds 2010 weer een staatslening heeft geplaatst. Een en ander kan gevolgen kan hebben voor de stabiliteit in de EURO zone. In de tweede helft van mei staan de verkiezingen voor het Europese parlement voor de deur en vraag is hoe enthousiast de bevolking naar de stembus zal gaan en of de anti-europa partijen fors zullen winnen. In de VS verwachten we een verdere groei van de economie en het voortzetten van tapering, waardoor de aandelen een redelijke performance over 2014 kunnen laten zien. Echter de koersstijgingen zullen naar verwachting minder fors zijn en de gevoeligheid voor winstnemingen is groot, met name in de technology en biotech sector. Gelukkig herstellen de Emerging markets wat van de forse koers dip van begin 2014, als gevolg van valutadevaluaties. Thans stijgen de valutakoersen weer. Ik sluit me graag aan bij de collega s van Wijs & van Oostveen, die in hun maandrapportage over maart schreven dat genoemde factoren het economische herstel misschien iets kunnen vertragen, maar dat van afstel geen sprake zal zijn. Een oude beurswijsheid luidt: "Stocks climb the wall of worry. Kortgezegd betekent het dat aandelen het goed zullen blijven doen zolang er voldoende zorgen zijn. Immers, als alle zorgen zijn verdwenen zit al het optimisme in de koersen en is een verdere stijging moeilijk voor te stellen. Gelukkig zijn we daar nog niet. Keijser Modelportefeuille Aandelen De Modelportefeuille Aandelen heeft in het eerste kwartaal van 2014 een performance laten zien van 0,5%, na een rendement van 25,5% over 2013, 1 tegenover 17,2% bij de AEX index en 17,9% bij de DJEURSTOXX50 (zie figuur 2). De ontwikkeling van de Modelportefeuille (+0,5%) was iets beter dan die van de AEX index (+0.4%), maar iets lager dan de DJ EuroSTOXX (0.7%.) De aandelen die in het eerste kwartaal 2014 fors bijdroegen aan de resultaten waren: Corning (+16%), Ahold (+11%) en Delta Lloyd (+11%). Forse koersdalers waren er bij L Oreal (-6%), Arcelor Mittal (-10%) en SBM Offshore (-16%). Aandelen van de laatstgenoemde hebben we verkocht en Arcelor Mittal hebben we bijgekocht. Daarnaast is DSM gekocht na de winstwaarschuwing. Echter in dit eerste kwartaal hebben we nog geen positieve return op de aandelen DSM kunnen genereren. Begin april zijn de aandelen Google gesplitst in zogenaamde A aandelen (met zeggenschap) en C aandelen (zonder zeggenschap). Inmiddels zijn de aandelen C ingeruild in aandelen A omdat wij verwachten dat de A aandelen een betere koersperformance zullen laten zien. Tevens is onlangs besloten om winst te nemen op de aandelen Delta Lloyd en Corning. 1 Dit rendement is gebaseerd op aan- en verkoopkosten, maar exclusief beheerskosten. Aangezien de door ons berekende rendementen niet door derden zijn gecontroleerd kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 3/8

4 Keijser Modelportefeuille Aandelen Modelpf AEX DJEUROSTOXX50 Figuur 2: Relatieve performance Keijser Modelportefeuille Aandelen januari maart 2014 (Bron: Keijser Capital Research) Keijser Modelportefeuille Obligaties De Modelportefeuille Obligaties gaf in het eerste kwartaal een totaal rendement 2,8% 2.Er was geringe underperformance t.o.v. onze benchmark, de Citi EURO Broad Investmentgrade index, die in dit kwartaal 3,2% realiseerde (Zie figuur 3 op de volgende pagina). Dit komt voornamelijk omdat zich in de Keijser Modelportefeuille geen Europese staatsleningen bevinden, die het juist uitstekend gedaan hebben in deze periode, met name de EURO leningen uit de periferie. In het afgelopen kwartaal hebben er nauwelijks mutaties plaatsgevonden. Wel hebben we afscheid genomen van enkele hoogrentende obligaties die effectieve rendementen genereerden van nog geen 2%. Helaas wordt ook de 8% perpetuele/ achtergestelde lening van ING afgelost medio april. We hadden gehoopt dat deze nog tot april 2015 zou doorlopen. Daarnaast hebben we nog 5,185% AEGON (achtergestelde floater ) guldens leningen bijgekocht. De coupon van deze lening wordt pas in oktober 2018 aangepast en is gebaseerd op de Nederlandse staatsrente plus 0,85%. De drie Duitse MKB anleihen in onze Modelportefeuille doen het alle drie uitstekend: 8% PNE Wind , 8,75% Metalcorp Group en 8,875% Rickmers Holding PNE Wind en Metalcorp Group hebben uitstekende 2013 resultaten laten zien en Rickmers zal eind april de jaarcijfers over 2013 publiceren. Nu het verschil tussen de korte en lange rente iets afneemt, zijn we wat minder enthousiast over de zogenaamde steepeners geworden. Deze obligaties keren jaarlijks over het algemeen 4x het verschil tussen 10 en 2 jaar EUROrente uit. De spread tussen 10 en 2 jarige leningen is nu nog maar 1,4%, terwijl deze eind vorig jaar nog 1,7% bedroeg. Derhalve is de impliciete coupon nu gedaald naar 5,6% (was 6,8%). 2 Het rendement van de Modelportefeuille Obligaties is gebaseerd op een gemiddelde van de rendementen die obligatiebeheer-cliënten na kosten (excl. beheerskosten) hebben behaald. 4/8

5 135 Keijser Modelportefeuille Obligaties Keijser Model Obligatieportefeuille Citi Euro Broad Investmentgrade Index Figuur 3: Relatieve performance Keijser Modelportefeuille Obligaties januari maart 2014 (Bron: Keijser Capital Research) 5/8

6 APPENDIX Grafieken van consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen in Nederland alsmede de Nederlandse en EUROzone inflatie (CPI) en het Nederlandse BBP (GDP) groeicijfer vs. het BBP groeicijfer van de EUROzone Consumenten Vertrouwen (CBS) Producenten Vertrouwen (CBS) -25 6/8

7 CPI NL CPI EURO GDP NL GDP EURO 7/8

8 Keijser Capital N.V. Vermogensbeheer Nico van Geest Hoofd Beleggingscommisie en Research T.: +31 (0) Peter Boeren Clearing & Settlements T.: +31 (0) Laura van der Leden Compliance T.: +31 (0) De auteur van deze publicatie belegt of kan beleggen in de financiële instrumenten die in deze publicatie zijn genoemd. Ook Keijser Capital handelt of kan handelen in genoemde financiële instrumenten, zowel namens cliënten als voor eigen rekening. Deze publicatie is samengesteld door de researchafdeling van Keijser Capital. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Keijser Capital betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk beschikbare en bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Keijser Capital niet instaan. Keijser Capital geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid. Keijser Capital aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten aan te kopen, noch als een uitnodiging tot verkoop ervan. De inhoud van deze publicatie is generiek van aard en houdt derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de inhoud van deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en ze in overeenstemming is met zijn of haar beleggingsprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Keijser Capital heeft een vergunning ingevolge de Wet op het financieel toezicht. De Autoriteit Financiële Markten is de bevoegde toezichthouder. Keijser Capital heeft organisatorische en administratieve maatregelen getroffen om een onafhankelijk en integer marktoptreden te waarborgen. 8/8

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt 2013 gaat de boeken in als het jaar waarin beurzen wereldwijd in het algemeen goed presteerden ondanks externe

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Advieslijst Nederlandse aandelen

Advieslijst Nederlandse aandelen Advieslijst Nederlandse aandelen woensdag 1 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN DSM behaalt in 2013 naar verwachting verbeterde resultaten. De bedrijfsresultaten zijn in de afgelopen drie jaar relatief

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

... Woordenlijst FOMC:

... Woordenlijst FOMC: Een goede start! Bijna niets is leuker dan om een beursjaar, en daarmee ook een nieuwsbrief te kunnen beginnen met goed nieuws! Maar het zal ook u niet zijn ontgaan, dat 2012 als beursjaar een flitsende

Nadere informatie