Schijnt de zon weer in Griekenland?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schijnt de zon weer in Griekenland?"

Transcriptie

1 Marketing communicatie 30 maart 2017 Schijnt de zon weer in Griekenland? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg Overzicht Komen Griekse schuldeisers en Griekenland tot een overeenkomst? Verkiezingstijd in Duitsland, verschil in inzicht tussen Schäuble en Gabriel Duitse inflatie fors lager dan verwacht Marktcommentaar AEX index EUR/USD 0.77% 10j EUR swap Heeft u de vakantie al geboekt? Misschien zou u het geplaagde Griekenland moeten proberen. Figuurlijk gezien mag de zon er dan wellicht nog niet schijnen, u krijgt in elk geval zichtbaar waar voor uw geld dat u aldaar uitgeeft. Dat kreeg u ook als u voor de Amerikaanse verkiezingsuitslag had belegt in de AEX. Ruim 14% rendement sinds de uitslag en ook vandaag opent de AEX weer met een bescheiden plusje. Eurodollar daalt verder na Duitse inflatiecijfers die lijken aan te geven dat de inflatieopmars die we de afgelopen periode hebben gezien zich voorlopig niet lijkt door te zetten. Het 10 jaars swap tarief is logischerwijze ook gedaald en staat nu weer onder de 0,80% op 0,77%. Ook de 10 jaars Duitse bund is ten opzichte van gisterochtend bijna 8 basispunten gedaald en staat nu op 0,33%. Figuur 1: EUR/USD en EUR/GBP Figuur 2: 5-jaars en 10-jaars EUR swaprentes Deadline nummer.. zoveel.. Volgende week vrijdag komt de euro werkgroep weer bij elkaar met als terugkerend onderwerp, het Griekse noodpakket. Wat ook een terugkerend fenomeen is, is het feit dat een akkoord alleen op het allerlaatste moment tot stand lijkt te kunnen komen. Voordat de euro werkgroep bij elkaar komt, moeten degenen die de implementatie van de afspraken uit vorige overeenkomsten monitoren hun stafprojecties afronden. Deze stafprojecties dienen als noodzakelijke input voor de ministers van financiën van de eurolidstaten om te kunnen beoordelen of Griekenland aan de eisen heeft voldaan en aanspraak maakt op de volgende tranche vanuit het noodpakket. In de praktijk is een deel van de overeengekomen doelstellingen simpelweg te ambitieus en dus niet haalbaar. Voor het andere deel zijn de Griekse staat en haar instituties simpelweg te zwak, en in 1/5 RaboResearch Schijnt de zon weer in Griekenland? , 10:29

2 sommige gevallen onwillig, om de gemaakte afspraken te implementeren. Beide partijen hebben dus in elk geval één gedeeld belang en dat is doen alsof de afspraken grotendeels worden nageleefd. Het is overigens interessant te vermelden dat er binnen de Duitse regering nu ook voor het eerst een klein verschil van inzicht lijkt te zijn tussen de Duitse minister van financiën Schäuble (CDU) en de Duitse minister van buitenlandse zaken Gabriel (SPD). Laatstgenoemde gaf een week gelden aan dat het wellicht tijd is voor Duitsland om meer bij te dragen aan de Europese Unie. Dit is wat hem betreft noodzakelijk om Europese stabiliteit niet te laten verworden tot simpelweg een streng begrotingsbeleid. Schäuble was buitengewoon geïrriteerd door deze opmerking van zijn coalitiegenoot. Volgens hem heeft de Europa dan wellicht geen tekort aan geld, het heeft ook zeker geen tekort aan schulden. Wellicht heeft de opmerking van Gabriel ook invloed gehad op het verkiezingsresultaat in Saarland waar het CDU het boven verwachting goed deed en de SPD het minder goed deed dan aanvankelijk werd gedacht. Griekenland is een gevoelig onderwerp en met hinten op het nemen van verliezen op het geld dat is uitgeleend win je blijkbaar ook in Duitsland geen stemmen. Tijdens de Nederlandse verkiezingsdebatten is het onderwerp Europa nauwelijks aan bod gekomen. Wellicht dat het thema Europa tijdens de Duitse verkiezingscampagne wel als materieel wordt gezien. Figuur 3: Ondertussen stijgt de Griekse staatsschuld langzaam door richting 200% van het BNP Stijging Duitse inflatie zet niet door Vandaag kwamen om 10:00 inflatiecijfers uit Duitsland. Afgelopen maand zagen we de hoogste stand sinds 2012 (2,2%) wat de haviken van de Duitse Bundesbank in Duitsland weer op scherp zette. Het is deze haviken al langer een doorn in het oog dat de ECB een buitengewoon expansief monetair beleid voert. Het zou echter goed kunnen dat we in februari een voorlopige piek hebben gezien. Inmiddels is de druk op de zogenaamde headline inflation (inflatie inclusief energie- en voedselprijzen) afgenomen aangezien de stijging van de voedsel- en energie prijzen van afgelopen jaar rond deze tijd zich niet hebben voortgezet. De core inflation (ex voedsel en energie) is dan wel iets toegenomen tot 1,1% (februari) maar dus zeker niet tot percentages die zorgen baren. Stuk voor stuk waren de inflatiecijfers (fors) lager dan verwacht. Dit zal ongetwijfeld tot enige rust leiden binnen de ECB die de afgelopen tijd onder toenemende druk stond om het beleid te wijzigen. Eurodollar is in elk geval gedaald door de toegenomen kans dat een renteverhoging voorlopig nog op zich laat wachten. 2/5 RaboResearch Schijnt de zon weer in Griekenland? :29

3 Rente- en valutaverwachtingen In Tabel 1 staan de huidige koersen en onze eigen verwachtingen opgenomen. De huidige tarieven voor de 1-, 3-, 6- en 12-maands geldmarktrente zijn de meest recente Euribor-rentes die bepaald worden door middel van een dagelijkse enquête onder de deelnemende banken in het Euribor-panel. De fixing van deze tarieven is op werkdagen om uur. De 2-, 5-, 10- en 30- jaars swaptarieven, waartegen 6-maands Euribor geruild wordt, zijn mid-market tarieven zoals berekend door Bloomberg. Onze eigen verwachtingen zijn gebaseerd op zowel kwantitatieve modellen als onze kwalitatieve visie op de toekomstige economische ontwikkelingen. In Tabel 2 staan naast de huidige koers de termijnkoersen. Onze verwachtingen kunnen zo worden vergeleken met de marktkoers van een op termijn ingaande transactie. De valutaverwachtingstabellen 3 en 4 op de volgende pagina kennen eenzelfde opzet. Tabel 1: Renteverwachtingen Rabobank ECB beleidsrente m Euribor m Euribor m Euribor m Euribor j EUR swap j EUR swap j EUR swap j EUR swap , Rabobank Tabel 2: Rentetermijnkoersen 1m Euribor m Euribor m Euribor m Euribor j EUR swap j EUR swap j EUR swap j EUR swap Figuur 4: Langetermijnontwikkelingen 5 en 10 jaars EUR swaprente 3/5 RaboResearch Schijnt de zon weer in Griekenland? :29

4 Tabel 3: Valutaverwachtingen Rabobank EUR/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/AUD EUR/CNY EUR/CHF EUR/NOK EUR/PLN EUR/SEK EUR/TRY GBP/USD USD/JPY USD/CNY , Rabobank Tabel 4: Valutatermijnkoersen EUR/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/AUD EUR/CNY EUR/CHF EUR/NOK EUR/PLN EUR/SEK EUR/TRY GBP/USD USD/JPY USD/CNY Figuur 5: Langetermijnontwikkelingen EUR/USD en EUR/GBP 4/5 RaboResearch Schijnt de zon weer in Griekenland? :29

5 Disclaimer De op/via deze publicatie door Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: "Rabobank") verstrekte informatie is uitsluitend aan Nederlandse afnemers gericht en is geen beleggingsadvies of enige andere beleggingsdienst in de zin van artikel 1: 1 van de Wet op het financieel toezicht. De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op betrouwbaar geachte openbare informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. U dient zelf na te gaan of eventueel in deze publicatie opgenomen beleggingsadviezen in overeenstemming zijn met het voor u vastgestelde doelrisicoprofiel. U kunt daarover ook contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. De in deze publicatie opgenomen informatie/adviezen zijn geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rabobank alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze publicatie(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Rabobank aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van publicaties die niet door Rabobank worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de publicaties van Rabobank. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Rabobank omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van de informatie bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, The Netherlands 5/5 RaboResearch Schijnt de zon weer in Griekenland? :29

ECB beleid moet nog niet worden beknot

ECB beleid moet nog niet worden beknot Marketing communicatie 31 maart 2017 ECB beleid moet nog niet worden beknot Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Bundesbank wordt dit jaar 60

Bundesbank wordt dit jaar 60 Marketing communicatie 17 januari 2017 Bundesbank wordt dit jaar 60 Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg Overzicht Bundesbank wordt dit

Nadere informatie

Vechten er in Frankrijk toch drie om één been?

Vechten er in Frankrijk toch drie om één been? Marketing communicatie 6 januari 2017 Vechten er in Frankrijk toch drie om één been? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg Overzicht Amerikaanse

Nadere informatie

Gaat productiviteit Trojka wel verbeteren?

Gaat productiviteit Trojka wel verbeteren? Marketing communicatie 8 februari 2017 Gaat productiviteit Trojka wel verbeteren? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272

Nadere informatie

Heeft Le Pen een Franse haan met gouden eieren?

Heeft Le Pen een Franse haan met gouden eieren? Marketing communicatie 9 februari 2017 Heeft Le Pen een Franse haan met gouden eieren? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30

Nadere informatie

Geeft de Fed de rente in juni een zet?

Geeft de Fed de rente in juni een zet? Marketing communicatie 3 mei 2017 Geeft de Fed de rente in juni een zet? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Betalen Britten het volle pond?

Betalen Britten het volle pond? Marketing communicatie 23 maart 2017 Betalen Britten het volle pond? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Aanslag

Nadere informatie

Van Trump rally naar Trump selly?

Van Trump rally naar Trump selly? Marketing communicatie 19 april 2017 Van Trump rally naar Trump selly? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

May: "Spijtig dat gedoe rond artikel 50"

May: Spijtig dat gedoe rond artikel 50 Marketing communicatie 8 maart 2017 May: "Spijtig dat gedoe rond artikel 50" Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan?

Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan? Marketing communicatie 15 augustus 2017 Is greed good? En $4000 voor een bitcoin dan? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Angst financiële markten om Noord-Korea ebt weg

Nadere informatie

Hamburgers verwelkomen wereldleiders op G- 20

Hamburgers verwelkomen wereldleiders op G- 20 Marketing communicatie 7 juli 2017 Hamburgers verwelkomen wereldleiders op G- 20 Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272

Nadere informatie

5-sterren verliezen hun glans

5-sterren verliezen hun glans Marketing communicatie 13 juni 2017 5-sterren verliezen hun glans Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Macron

Nadere informatie

Een kwestie van vertrouwen?

Een kwestie van vertrouwen? Marketing communicatie 5 september 2017 Een kwestie van vertrouwen? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Sentiment inkoopmanagers voor de eurozone geeft wisselend beeld Safe

Nadere informatie

Loon naar werken? Marktcommentaar. Naar de stembus % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 15 maart 2017

Loon naar werken? Marktcommentaar. Naar de stembus % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 15 maart 2017 Marketing communicatie 15 maart 2017 Loon naar werken? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Verkiezingen in

Nadere informatie

Dat viel reuze, May. Marktcommentaar. May sprak de natie toe % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch

Dat viel reuze, May. Marktcommentaar. May sprak de natie toe % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch Marketing communicatie 18 januari 2017 Dat viel reuze, May Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg Overzicht May houdt Brexit toespraak

Nadere informatie

Dagbericht. Eurodollar stijgt door de 1,20 Opnieuw rakettest Noord-Korea Macron heeft nog een zware dobber aan doorvoeren hervormingen

Dagbericht. Eurodollar stijgt door de 1,20 Opnieuw rakettest Noord-Korea Macron heeft nog een zware dobber aan doorvoeren hervormingen Marketing communicatie 29 augustus 2017 Alles gaat omhoog Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Eurodollar stijgt door de 1,20 Opnieuw rakettest Noord-Korea Macron heeft nog

Nadere informatie

Goed milieu voor slecht klimaat?

Goed milieu voor slecht klimaat? Marketing communicatie 28 maart 2017 Goed milieu voor slecht klimaat? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

ECB doet niet aan de feeststemming mee

ECB doet niet aan de feeststemming mee Marketing communicatie 26 april 2017 ECB doet niet aan de feeststemming mee Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Dagbericht. Kim Jung Un provoceert opnieuw De Fed komt met de notulen van het laatste rentebesluit Melenchon wint tweede verkiezingsdebat

Dagbericht. Kim Jung Un provoceert opnieuw De Fed komt met de notulen van het laatste rentebesluit Melenchon wint tweede verkiezingsdebat Marketing communicatie 5 april 2017 Rocket man Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Kim Jung Un provoceert

Nadere informatie

Krijgt Trump tijd om het tij te keren?

Krijgt Trump tijd om het tij te keren? Marketing communicatie 18 mei 2017 Krijgt Trump tijd om het tij te keren? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Holy...wat gebeurt er met olie?

Holy...wat gebeurt er met olie? Marketing communicatie 5 mei 2017 Holy...wat gebeurt er met olie? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Eurodollar

Nadere informatie

De euro krijgt het Spaans benauwd

De euro krijgt het Spaans benauwd Marketing communicatie 17 oktober 2017 De euro krijgt het Spaans benauwd Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Bas van Geffen Quantitative Analyst +31 30 216 9722 546.68 AEX

Nadere informatie

Angela Miracle? Marktcommentaar. Duitse verkiezingen komen dichterbij % Dagbericht. RaboResearch

Angela Miracle? Marktcommentaar. Duitse verkiezingen komen dichterbij % Dagbericht. RaboResearch Marketing communicatie 22 augustus 2017 Angela Miracle? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Rustige opening van de handelsweek Duitse peilingen wijzen duidelijk op 4 e termijn

Nadere informatie

Hoe lang kan Duda nog acteren als tegenpool?

Hoe lang kan Duda nog acteren als tegenpool? Marketing communicatie 28 juli 2017 Hoe lang kan Duda nog acteren als tegenpool? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272

Nadere informatie

InfrastructMuur. Marktcommentaar ECB % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 9 maart 2017

InfrastructMuur. Marktcommentaar ECB % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 9 maart 2017 Marketing communicatie 9 maart 2017 InfrastructMuur Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Banenmotor VS draait

Nadere informatie

Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd?

Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd? Marketing communicatie 4 oktober 2017 Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216

Nadere informatie

Eind goed, al goed. Marktcommentaar. Eind goed, al goed % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 16 maart 2017

Eind goed, al goed. Marktcommentaar. Eind goed, al goed % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 16 maart 2017 Marketing communicatie 16 maart 2017 Eind goed, al goed Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Stefan Koopman Market Economist +31 30 216 9720 Overzicht De verkiezingen in Nederland

Nadere informatie

Juppé doet niet mee. Marktcommentaar. Juppé bedankt % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 7 maart 2017

Juppé doet niet mee. Marktcommentaar. Juppé bedankt % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 7 maart 2017 Marketing communicatie 7 maart 2017 Juppé doet niet mee Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Bas van Geffen Kwantitatief Analist +31 30 216 9722 Overzicht Euro rally verliest

Nadere informatie

Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt?

Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt? Marketing communicatie 24 maart 2017 Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Dagbericht. Trump leidt gevoelige nederlaag OPEC akkoord vertoont weer scheurtjes Turkse lira - in navolging van seculariteit onder druk

Dagbericht. Trump leidt gevoelige nederlaag OPEC akkoord vertoont weer scheurtjes Turkse lira - in navolging van seculariteit onder druk Marketing communicatie 19 juli 2017 Erdolutie theorie? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 521.81 AEX index 1.1515

Nadere informatie

Old pres Donald had a senate...

Old pres Donald had a senate... Marketing communicatie 18 juli 2017 Old pres Donald had a senate... Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 520.25 AEX

Nadere informatie

De kolen en de geit sparen?

De kolen en de geit sparen? Marketing communicatie 11 april 2017 De kolen en de geit sparen? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Weinig

Nadere informatie

Ziet Beppe Grillo sterretjes?

Ziet Beppe Grillo sterretjes? Marketing communicatie 10 januari 2017 Ziet Beppe Grillo sterretjes? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg Overzicht Beppe Grillo gokt

Nadere informatie

Recep(t) voor diplomatieke rellen?

Recep(t) voor diplomatieke rellen? Marketing communicatie 11 oktober 2017 Recep(t) voor diplomatieke rellen? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Helemaal los in Davos

Helemaal los in Davos Marketing communicatie 24 januari 2017 Helemaal los in Davos Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Market Economist +31 30 216 92 72 Overzicht Trump

Nadere informatie

Bill Cassidy en de budget hit

Bill Cassidy en de budget hit Marketing communicatie 26 september 2017 Bill Cassidy en de budget hit Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Sprookjesachtige miljoenen nota!

Sprookjesachtige miljoenen nota! Marketing communicatie 19 september 2017 Sprookjesachtige miljoenen nota! Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

ork ork ork geld verdienen met bitcoins doe je met een?

ork ork ork geld verdienen met bitcoins doe je met een? Marketing communicatie 14 november 2017 ork ork ork geld verdienen met bitcoins doe je met een? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Market Strategist

Nadere informatie

Het is weer voorbij die 'mooie' zomer

Het is weer voorbij die 'mooie' zomer Marketing communicatie 30 augustus 2017 Het is weer voorbij die 'mooie' zomer Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Eurodollar laat eindelijk een pull back zien Brexit onderhandelingen

Nadere informatie

Olie op het vuur? Marktcommentaar. Nieuwe afspraken noodzakelijk voor OPEC % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch

Olie op het vuur? Marktcommentaar. Nieuwe afspraken noodzakelijk voor OPEC % Dagbericht. Overzicht. RaboResearch Marketing communicatie 11 juli 2017 Olie op het vuur? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 511.77 AEX index 1.1398

Nadere informatie

Flower power! Marktcommentaar. Financiële markten blind voor geopolitieke risico s? % Dagbericht. Overzicht.

Flower power! Marktcommentaar. Financiële markten blind voor geopolitieke risico s? % Dagbericht. Overzicht. Marketing communicatie 22 maart 2017 Flower power! Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht Een scala aan geopolitieke

Nadere informatie

Fast or Furious? Marktcommentaar. Markten lichtelijk nerveus na opmerking Trump % Dagbericht. RaboResearch

Fast or Furious? Marktcommentaar. Markten lichtelijk nerveus na opmerking Trump % Dagbericht. RaboResearch Marketing communicatie 9 augustus 2017 Fast or Furious? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Retoriek Washington en Pyongyang escaleert Aziatische markten lichtelijk nerveus

Nadere informatie

Mick de budget maverick?

Mick de budget maverick? Marketing communicatie 25 januari 2017 Mick de budget maverick? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Market Economist +31 30 216 92 72 Overzicht Mick

Nadere informatie

Een gouden rol(trap) voor Salman

Een gouden rol(trap) voor Salman Marketing communicatie 6 oktober 2017 Een gouden rol(trap) voor Salman Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 Overzicht

Nadere informatie

Dagbericht. ECB kan toch nog een klein beetje verrassen ECB komt met hogere groei projecties Olieprijs zakt onder de $50, - op stijgende olievoorraden

Dagbericht. ECB kan toch nog een klein beetje verrassen ECB komt met hogere groei projecties Olieprijs zakt onder de $50, - op stijgende olievoorraden Marketing communicatie 10 maart 2017 The only way is up! Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strateeg +31 30 216 9272 Overzicht ECB kan toch

Nadere informatie

Noord-KorNeeJa. Marktcommentaar. En nu? % Dagbericht. RaboResearch. Marketing communicatie 8 augustus 2017

Noord-KorNeeJa. Marktcommentaar. En nu? % Dagbericht. RaboResearch. Marketing communicatie 8 augustus 2017 Marketing communicatie 8 augustus 2017 Noord-KorNeeJa Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Markten in afwachting van nieuws of cijfers Kans op negatieve economische effecten

Nadere informatie

Daar gaan we weer... Marktcommentaar. ECB bang voor een te dure eurodollar? % Dagbericht. RaboResearch

Daar gaan we weer... Marktcommentaar. ECB bang voor een te dure eurodollar? % Dagbericht. RaboResearch Marketing communicatie 18 augustus 2017 Daar gaan we weer... Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com AEX levert winsten van afgelopen dagen al weer in ECB ziet risico neerwaartse

Nadere informatie

Very nice of very Nice?

Very nice of very Nice? Marketing communicatie 14 juli 2017 Very nice of very Nice? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 520.03 AEX index 1.1418

Nadere informatie

Gratis lunch voor de Fed?

Gratis lunch voor de Fed? Marketing communicatie 6 maart 2017 Gratis lunch voor de Fed? Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg 030 216 92 72 Bas van Geffen Kwantitatief

Nadere informatie

Mogelijkheden Brexit onbegrensd?

Mogelijkheden Brexit onbegrensd? Marketing communicatie 9 januari 2017 Mogelijkheden Brexit onbegrensd? Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg Overzicht Britten lijken

Nadere informatie

Weinig betovering maar veel gegoochel vanuit de Rode Hoed

Weinig betovering maar veel gegoochel vanuit de Rode Hoed Marketing communicatie 27 februari 2017 Weinig betovering maar veel gegoochel vanuit de Rode Hoed Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg

Nadere informatie

Duitse industriële productie een rode vlag?

Duitse industriële productie een rode vlag? Marketing communicatie 13 februari 2017 Duitse industriële productie een rode vlag? Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg 030-216 92

Nadere informatie

Van Brexit naar Scoxit?

Van Brexit naar Scoxit? Marketing communicatie 20 maart 2017 Van Brexit naar Scoxit? Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg 030 216 92 72 Stefan Koopman Market

Nadere informatie

Vinden ze deze week in Spanje het ei van Columbus?

Vinden ze deze week in Spanje het ei van Columbus? Marketing communicatie 9 oktober 2017 Vinden ze deze week in Spanje het ei van Columbus? Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31

Nadere informatie

De week van de verkiezingen!

De week van de verkiezingen! Marketing communicatie 13 maart 2017 De week van de verkiezingen! Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg 030 216 92 72 Bas van Geffen

Nadere informatie

Macron wint de eerste Franse slag

Macron wint de eerste Franse slag Marketing communicatie 12 juni 2017 Macron wint de eerste Franse slag Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg 030 216 92 72 524.6 AEX index

Nadere informatie

69e verjaardag maar geen feestje waard

69e verjaardag maar geen feestje waard Marketing communicatie 11 september 2017 69e verjaardag maar geen feestje waard Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272

Nadere informatie

Een nationaal front tegen Le Pen?

Een nationaal front tegen Le Pen? Marketing communicatie 24 april 2017 f Een nationaal front tegen Le Pen? Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg 030 216 92 72 521.77 AEX

Nadere informatie

May weather in augustus

May weather in augustus Marketing communicatie 28 augustus 2017 May weather in augustus Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 517.42 AEX index

Nadere informatie

Weekbericht. 6-jan 13-jan Verandering. AEX Index % S&P500 index % 3M Euribor

Weekbericht. 6-jan 13-jan Verandering. AEX Index % S&P500 index % 3M Euribor Marketing communicatie 16 januari 2017 Dinsdag May day?! Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg Overzicht Britten lijken op hard Brexit

Nadere informatie

BRICS komen vooralsnog met niks

BRICS komen vooralsnog met niks Marketing communicatie 4 september 2017 BRICS komen vooralsnog met niks Weekbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior Macro Strategist +31 30 216 9272 518.18

Nadere informatie

Weekbericht. Fed en BoE aan zet. Toch nog een beetje een verrassing. Wat is vooralsnog het effect op de financiële markten? Eerste tekenen BrexHit?

Weekbericht. Fed en BoE aan zet. Toch nog een beetje een verrassing. Wat is vooralsnog het effect op de financiële markten? Eerste tekenen BrexHit? Fed en BoE aan zet. Bas van Geffen Elwin de Groot Stefan Koopman Philip Marey Teeuwe Mevissen Financial Markets Research Na lange tijd tussen de 440-460 te hebben geschommeld is de AEX vorige week opwaarts

Nadere informatie

Weekbericht. Een (vol)atiel weekje? OPEC verrast de markten. Draghi van Brussel naar Berlijn. Redding in de laatste minuut? Financial Markets Research

Weekbericht. Een (vol)atiel weekje? OPEC verrast de markten. Draghi van Brussel naar Berlijn. Redding in de laatste minuut? Financial Markets Research Een (vol)atiel weekje? Bas van Geffen Elwin de Groot Stefan Koopman Philip Marey Teeuwe Mevissen Financial Markets Research Olie en Deutsche Bank domineerden afgelopen week het nieuws en waren bepalend

Nadere informatie

Factsheet NOK. Ontwikkelingen. FX Factsheet. RaboResearch. Marketing communicatie 23 november 2017

Factsheet NOK. Ontwikkelingen. FX Factsheet. RaboResearch. Marketing communicatie 23 november 2017 Marketing communicatie 23 november 2017 Factsheet NOK FX Factsheet RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Figuur 1: Korte termijn Figuur 2: Lange termijn Stefan Koopman Market Economist

Nadere informatie

Weekbericht. OPEC sluit eerste deal in 8 jaar. Toch duidelijkheid op 8 december? Financial Markets Research

Weekbericht. OPEC sluit eerste deal in 8 jaar. Toch duidelijkheid op 8 december? Financial Markets Research Financial Markets Research Bas van Geffen Elwin de Groot Stefan Koopman Philip Marey Teeuwe Mevissen Ook het derde referendum in Europa is een nee De AEX schommelt al een paar maanden tussen de 440 en

Nadere informatie

Weekbericht. ECB houdt kaarten op de borst tot december. Wie niet horen wil moet hervormen? Wederom de ECB. Geen bilaterale onderhandelingen.

Weekbericht. ECB houdt kaarten op de borst tot december. Wie niet horen wil moet hervormen? Wederom de ECB. Geen bilaterale onderhandelingen. Bas van Geffen Weekbericht Elwin de Groot Stefan Koopman Philip Marey ECB houdt kaarten op de borst tot december Financial Markets Research Teeuwe Mevissen De AEX had een mooie week en boekte een winst

Nadere informatie

Iets té perfect? Introductie. Versteiling van de curve. Factsheet rente. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 2 maart 2017

Iets té perfect? Introductie. Versteiling van de curve. Factsheet rente. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 2 maart 2017 Marketing communicatie 2 maart 2017 Iets té perfect? Factsheet rente RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Stefan Koopman Market Economist +31 30 216 9720 Overzicht De versteiling van

Nadere informatie

Weekbericht. Centrale banken centraal. Rentes stijgen fors. Walen overstag? Oostenrijk geeft 70-jarige obligatie uit. Financial Markets Research

Weekbericht. Centrale banken centraal. Rentes stijgen fors. Walen overstag? Oostenrijk geeft 70-jarige obligatie uit. Financial Markets Research Centrale banken centraal Bas van Geffen Elwin de Groot Stefan Koopman Philip Marey Teeuwe Mevissen Financial Markets Research Hoger dan verwachte inflatiecijfers in de verschillende Duitse deelstaten zorgden

Nadere informatie

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014. Eurodollar De eurodollar is 4,5% gestegen in 2013. Dit kwam onder andere door twee belangrijke factoren:

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014. Eurodollar De eurodollar is 4,5% gestegen in 2013. Dit kwam onder andere door twee belangrijke factoren: Special Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 Financial Markets Research Emile Cardon +31302169013 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Inmiddels zit 2013 erop. Vorig jaar werd vooral gekenmerkt door de mogelijke

Nadere informatie

Goudlokjes. Introductie. Factsheet rente. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 9 november 2017

Goudlokjes. Introductie. Factsheet rente. Overzicht. RaboResearch. Marketing communicatie 9 november 2017 Marketing communicatie 9 november 2017 Goudlokjes Factsheet rente RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Stefan Koopman Market Economist +31 30 216 9720 Overzicht Ook in 2018 zal de ECB

Nadere informatie

Rabobank in Turkije. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Turkije. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Turkije Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 76 Turkije: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 74,8 miljoen, snel toenemende middenklasse Investeringsklimaat:

Nadere informatie

Rabobank in Brazilië. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Brazilië. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Brazilië Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 13 Brazilië: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): ca 200 miljoen inwoners met een groeiende middenklasse

Nadere informatie

De voorspellende waarde van olie futures

De voorspellende waarde van olie futures Special De voorspellende waarde van olie futures Financial Markets Research Marketing Communicatie Emile Cardon Het afgelopen jaar is de olieprijs fors gedaald. Na een tijdelijke opleving wordt een vat

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Begint Turkije aan een zwaar Nieuwjaar?

Begint Turkije aan een zwaar Nieuwjaar? Marketing communicatie 3 januari 2017 Begint Turkije aan een zwaar Nieuwjaar? Dagbericht RaboResearch Global Economics & Markets mr.rabobank.com Teeuwe Mevissen Senior macro strateeg Overzicht AEX begint

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Voorbeeld rapportage Hypotheekadviestool.nl

Voorbeeld rapportage Hypotheekadviestool.nl Voorbeeld rapportage Hypotheekadviestool.nl Maximale Hypotheek jaarinkomen heeft van 24.000 waardoor het totale bruto jaarinkomen uit komt op 76.000. Volgend de Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Nadere informatie

Rabobank in Tsjechië. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Tsjechië. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Tsjechië Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 25 Tsjechië: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 10,55 miljoen, sterk geschoolde beroepsbevolking Investeringsklimaat:

Nadere informatie

Rabobank in Japan. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Japan. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Japan Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 33 Japan: Economisch & Financieel overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 127 miljoen, Japan is een van de meest dichtbevolkte landen

Nadere informatie

Rabobank in Indonesië. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Indonesië. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Indonesië Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 43 Indonesië: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 246 miljoen inwoners met een groeiende, jonge middenklasse

Nadere informatie

Rabobank in India. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in India. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in India Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 40 India: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): met 1,24 miljard inwoner de tweede grootste populatie ter wereld

Nadere informatie

Addendum. Ultimate Forward Rate

Addendum. Ultimate Forward Rate Addendum Ultimate Forward Rate Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account-CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Rabobank in Polen. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Polen. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Polen Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 55 Polen: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 38,2 miljoen Investeringsklimaat: stabiele economische groei,

Nadere informatie

Rabobank in Singapore. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Singapore. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Singapore Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 45 Singapore: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang: 5,4 miljoen, Singapore heeft een kleine maar relatief welvarende populatie.

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie