BIF TARGET Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIF TARGET 2019. Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid"

Transcriptie

1 BIF TARGET 2019 Een wiskundige benadering van een maximale veiligheid FINDOC stelt voor : BIF TARGET 2019

2 U bent niet langer bereid om te veel risico te nemen voor uw investeringen. U bent op zoek naar grotere zekerheid voor uw investeringen.

3 Beleggingen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: PRODUCT KAPITAALBESCHERMING RENDEMENT (%)* Spaarboekje JA 1,50 % - 1,80 % TAK 21 JA 2,50 % - 3,45 % Kasbon / verzekeringsbon JA, door de uitgever** 3,50 % - 4,00 % ObligaOes JA, door de uitgever** > 4,75 % * Deze rendementen zijn indica.ef en houden op geen enkele wijze een garan.e in van de verzekeringsmaatschappij. ** Op voorwaarde dat de uitgever ervan zijn financiële verplich.ngen kan blijven nakomen.

4 Beleggingen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: De belegger leent geld aan de uitgever van de obligaze DE UITGEVER VAN DE OBLIGATIE: Een staat (land) Een bedrijf DE UITGEVER GARANDEERT: (onder normale omstandigheden) De terugbetaling van het ontleende bedrag de jaarlijkse interest DE BELEGGER IN OBLIGATIES

5 Beleggingen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: De belegger leent geld aan de onderneming. De onderneming engageert zich om het kapitaal op voora[epaalde einddatum terug te betalen. Elk jaar stort de onderneming een interest (rente of coupon).

6 Beleggingen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar EURO +100 EURO Rente 5% Rente 5% Rente 5% Rente 5% Rente 5% Rente 5% Investering van het kapitaal Terugbetaling van het kapitaal

7 Investeringen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: Het risico van een obligaze = de mogelijkheid van de uitgever ervan om zijn financiële verplichzngen te blijven nakomen!

8 Investeringen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: De risico s van een obligaze = de uitgever ervan! Hoe dit risico minimaliseren? Kwaliteit van de uitgever RaZng Balans & Spreiding in de uitgevers sector locaze

9 Investeringen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: De kwaliteit van de uitgever*: * De ra.ng die een ra.ngbureau aan een bepaald bedrijf toekent, geec een indica.e van de financiële gezondheid van dit bedrijf op een bepaald.jds.p. Deze ra.ng is dus steeds onderhevig aan eventuele veranderingen.

10 Moody's S&P Fitch Long- term Short- term Long- term Short- term Long- term Short- term Aaa AAA AAA Aa1 AA+ AA+ A- 1+ Aa2 AA AA P- 1 Aa3 AA- AA- A1 A+ A+ A- 1 A2 A A A3 A- A- P- 2 A- 2 Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB P- 3 A- 3 Baa3 BBB- BBB- Ba1 BB+ Ba3 BB- B BB- B1 B+ B+ F1+ F1 F2 F3 Prime High grade Upper medium grade Lower medium grade Not prime Caa2 CCC Extremely speculazve BB+ Ba2 BB BB B2 B B B3 B- B- Caa1 Caa3 Ca C CCC+ CCC- CC C B C CCC C DDD / D / DD / D Non- investment grade speculazve Highly speculazve SubstanZal risks In default with likle prospect for recovery / In default Risico op faling Investment grade Non - Investment grade SpeculaZve grade High yield producten

11 Weergave van de default- graad 50,00 volgens razng: 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 CCC/C B BB BBB A AA AAA AAA AA A BBB BB B CCC/C Sources: Standard & Poor's Global Fixed Income Research and Standard & Poor's CreditPro.

12 Beleggingen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: Wat met de not rated obligaze? Een uitgever is niet verplicht zich te laten raten door een razngbureau

13 Beleggingen waarvan het kapitaal beschermd wordt door hun uitgever: Wat met de not rated obligaze? daarom is de studie van haar balans belangrijk! Vb: Omega Pharma Invest obligaze ISIN: BE

14 De wiskundige eindwaardebepaling Enkele voorbeeldobligazes: Commerzbank AG LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017) ISIN: DE000CB83HU8 RaOng: BBB Koers: 118,20% per 24/01/2013 Coupon: 10,000% Startdatum: 31/01/12 Terugbetaalbaar: 100,00% per 30/01/ ,06% per 15/12/ ,00% per 15/12/2015 Actuarieel rendement op basis van de huidige koers: 5,02% bij terugbetaling op 30/01/17 1,33% bij terugbetaling op 15/12/14 3,39% bij terugbetaling op 15/12/15 Op basis van bovenstaande gegevens, brengt het beleggen in deze obligazelijn een jaarlijkse cashflow van 5,02% op de werkelijke investering met zich mee.

15 De wiskundige eindwaardebepaling Enkele voorbeeldobligazes: Peugeot S.A EO- Medium- Term Nts 2012(17) ISIN: FR RaOng: BB Koers: 102,30% per 24/01/2013 Coupon: 5,625% Startdatum: 11/04/12 Terugbetaalbaar: 100,00% per 11/07/ ,06% per 15/12/ ,00% per 15/12/2015 Actuarieel rendement op basis van de huidige koers: 5,05% bij terugbetaling op 11/07/17 5,38% bij terugbetaling op 15/12/14 4,77% bij terugbetaling op 15/12/15 Op basis van bovenstaande gegevens, brengt het beleggen in deze obligazelijn een jaarlijkse cashflow van 5,05% op de werkelijke investering met zich mee.

16 De wiskundige eindwaardebepaling Enkele voorbeeldobligazes: Mondi Consumer Packag.Intl. AG Nachr. Anl ISIN: XS RaOng: BB Koers: 116,25% per 24/01/2013 Coupon: 9,750% Startdatum: 9/07/10 Terugbetaalbaar: 100,00% per 15/07/ ,44% per 15/07/ ,88% per 15/07/2014 Actuarieel rendement op basis van de huidige koers: 4,69% bij terugbetaling op 15/07/16 3,81% bij terugbetaling op 15/07/15 1,83% bij terugbetaling op 15/07/14 Op basis van bovenstaande gegevens, brengt het beleggen in deze obligazelijn een jaarlijkse cashflow tussen 1,83% en 4,69% op de werkelijke investering met zich mee.

17 De wiskundige eindwaardebepaling Cash jaar 1 Cash jaar 2 Cash jaar 3 SituaZe op eindvervaldag Door de vrijgekomen cashflow te herinvesteren binnen de resterende loopzjd, tracht de vermogensbeheerder het eindkapitaal systemazsch te verhogen. Op basis van het huidige obligaze aanbod op secundaire en primaire markten streeu het fonds een rendement van 30% na over 6 jaar.

18 Spreiding als risicobeheersing BBB + Carrefour, Akzo Nobel, Deutsche Post BBB BBB BB + BB BB Fiat Glencore, Holcim, Imperial Tabacco, KPN Delhaize, MITEC Automotive AG, Repsol ArcelorMittal, Bombardier, Renault Peugeot, Lafarge, Goodyear INVESTMENT GRADE : max. 10 % weging per emikent HIGH YIELD : max. 5 % weging per emikent max. 40% van de portefeuille JUNK BONDS : Er wordt niet geïnvesteerd in obligazes van deze emikenten. Moody's S&P Fitch Lange termijn Lange termijn Lange termijn Aaa AAA AAA Aa1 AA+ AA+ Aa2 AA AA Aa3 AA- AA- A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB- B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B- Caa Ca C / CCC+ CCC CCC- CCC DDD / D DD / D

19 Spreiding als risicobeheersing High Yield Maximaal 40% Investment Graded minimaal 60%

20 AcZef dynamisch beheer als risico- en rendementbeheersing De beheerder kijkt toe op de individuele ontwikkelingen van de onderliggende waarden. Arbitrages worden uitgevoerd indien: - Er een hogere rendement kan gerealiseerd worden met een gelijk(w)aardige emiient (razng, sector, regio,...) - Er een gelijk(w)aardige rendement kan gerealiseerd worden met een emiient met een hogere raong.

21 BIF TARGET 2019 Ons gezamenlijk engagement

22 Ons gezamelijk engagement þ Een consequente en transparante rapportering van de onderliggende waarden en hun cashflow þ Een systemazsche rapportering bij aankopen vanuit de vrijgekomen cashflow þ Een wiskundige (her)berekening van het eindkapitaal

23 DISCLAIMER: De informaze en de analyse die weergegeven worden in dit document zijn gebaseerd op externe bronnen en worden niet gegarandeerd door de in dit document vermelde parzjen. Met deze hand- out trachten wij een beter inzicht te geven in de werking van het levensverzekeringsfonds BIF TARGET 2019 De weergegeven rendementen zijn illustrazef en zijn het gevolg van een wiskundige toepassing op volgende aannames: de periodieke betaling van een coupon en de volledige terugbetaling van de nominale waarde op eindvervaldag voor producten van het type obligaze, de periodieke betaling van een coupon en de volledige terugbetaling van de nominale waarde op eindvervaldag voor structured notes en een passieve herinvesteringsstrategie van de liquiditeiten die gedurende de loopzjd van het product vrijkomen. Ondanks het feit dat de basis van deze berekening bestaat uit een buy- and- hold- principe, kan de samenstelling van de portefeuille gedurende de loopzjd aangepast worden door toedoen van specifieke marktomstandigheden. Deze illustraze bestaat uit een theorezsche en mathemazsche berekening die op geen enkele wijze gegarandeerd wordt door de verzekeringsmaatschappij. Het voorgestelde rendement en de toegepaste intrestvoeten zijn onderhevig aan de specifieke marktomstandigheden en hangen af van de marktomstandigheden, waardoor deze zowel naar boven als naar beneden kunnen afwijken van de in dit document vermelde rendementen. Eventuele rendementen en stazszeken uit het verleden waar men op basis van dit document naar zou kunnen verwijzen, bieden geen garanze naar de toekomst toe. De verzekeringsmaatschappij biedt op geen enkele wijze het behoud van het ingelegde kapitaal binnen het BIF TARGET 2019 aan, noch van het in dit document beoogde rendement ervan. Noch de verzekeringsmaatschappij, noch de vermogensbeheerder, noch de promotor, noch de makelaar kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het uitblijven van het voorgespiegelde rendement, of voor de niet- nakoming van zijn financiële verplichzngen van één of meerdere van de onderliggende uitgevers van de obligazes en/of structured notes, zoals de terugbetaling van het nominale bedrag der onderliggende producten op hun respeczevelijke eindvervaldag of de betaling van de vooropgestelde periodieke coupons. De simulazes in deze hand- out zijn gemaakt op basis van de koersinformaze van de onderliggende producten zoals die terug te vinden is op Bloomberg. De koersen van de onderliggende producten zullen pas definizef zijn op het moment van de lancering van het fonds. De samenstelling van het fonds is pas definizef op het moment van de lancering van het fonds. De in deze simulaze weergegeven samenstelling kan derhalve nog wijzigen op het moment van de effeczeve investering.

24 BIF TARGET 2019 De vermogensbeheerder De verzekeringsmaatschappij

25 Fuchs & Associés Finance S.A. Fuchs & Associés Finance is een onakankelijke Europese groep die gespecialiseerd is in een mulodisciplinair vermogensbeheer. De groep werd in 2000 in het hart van het Luxemburgse financiële centrum geszcht door Jean Fuchs. De kwaliteit van de beleggingen die wij onze internazonale cliënten aanbieden, wordt in de hand gewerkt door de openheid en de compezzviteit van het Luxemburgse financiewezen. Luxemburg, het negende grootste financiële centrum ter wereld, ontwikkelt sinds 40 jaar een volledige waaier van producten en diensten. ParZculiere cliënten stellen zijn mondiale aanpak en internazonale knowhow op prijs. Luxemburg levert niet alleen financiële diensten aan parzculieren, maar is ook nummer 1 in Europa en nummer 2 in de wereld voor het beheer van beleggingsfondsen. Uw contactpersoon: Peter ChrisZaens GesOonnaire at Fuchs & Associés Finance Luxembourg Mob.: , boulevard Prince Henri L Luxemburg Tel.: Fax :

26 Bâloise Assurance Luxembourg Bâloise werd opgericht in 1863 en groeide als ona}ankelijke verzekeraar snel uit tot één van de belangrijkste verzekeraars op de Zwitserse markt. InternaZonaal neemt de Bâloise Group intussen eveneens een belangrijke posize in, met zo n 9000 medewerkers, verspreid over 6 Europese landen. Bâloise Luxemburg starke officieel haar verzekeringsaczviteiten te Luxemburg in InternaZonale knowhow en ervaring, gekoppeld aan de voordelen van Luxemburg als financieel centrum maken dat Bâloise Luxemburg vandaag de dag behoort tot de topverzekeraars in Luxemburg zelf en telt 220 medewerkers. In het kader van de Europese Vrije Dienstverlening ( 1994) biedt de enzteit Bâloise Vie Luxembourg, sinds 1996, naast het klassieke aanbod levensverzekeringen, ook meer financieel geznte producten aan, gekoppeld aan beleg- gingsfondsen. Het belangrijkste deel van die beleggingsverzekeringen wordt aangeboden via verzekeringsmakelaars, banken en vermogensbeheerders waarmee Bâloise een samenwerkingsakkoord aanging. 23 r. du Puits Romain ZA L Bourmicht Tel.: Fax :

BIF TARGET 2019. BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019.

BIF TARGET 2019. BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019. BIF TARGET 2019 BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019. BIF TARGET 2019 is een collectief Intern verzekeringsfonds

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Een tocht door het obligatielandschap

Een tocht door het obligatielandschap Een tocht door het obligatielandschap we hebben het voor u Een goed gespreide beleggingsportefeuille is evenwichtig verdeeld over de verschillende beleggingsvormen. Obligaties zijn één van die beleggingsvormen.

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Allianz Invest. Een belegging op maat. Avec vous de A à Z

Allianz Invest. Een belegging op maat. Avec vous de A à Z Allianz Invest Een belegging op maat Avec vous de A à Z 1 1 Allianz Invest Een belegging op maat Elke belegger wenst een zo hoog mogelijk rendement. Bent ook u op zoek naar een oplossing voor uw spaargeld

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING Technische naam van de verzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 (1) Type van verzekering Emittent EMTN (4) ISIN EUSIPA Product Code 1299 Tak 23-levensverzekering

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Februari 2015

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie