Inhoud VOORWOORD... HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INFORMATIE HET CONCEPT EN HET NUT VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE (AO)...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud VOORWOORD... HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INFORMATIE... 1 1. HET CONCEPT EN HET NUT VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE (AO)..."

Transcriptie

1 Inhoud VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INFORMATIE HET CONCEPT EN HET NUT VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE (AO) INFORMATIE EN OPBOUW VAN EEN INFORMATIESYSTEEM Algemeen Kwaliteitsaspecten van informatie, informatieverzorging, informatievoorziening Opbouw van een informatiesysteem Soorten informatiesystemen Verticale dimensie: managementinformatiesystemen Strategisch managementinformatiesysteem (ST.M.I.S.) Tactisch en operationeel managementinformatiesysteem (T.M.I.S. en O.M.I.S.) Horizontale dimensie: een functionele verdeling De waardenkringloop De informatiewaarde Communicatie INFORMATIEBEHOEFTEN (IB) Problemen bij het bepalen van informatiebehoeften Communicatieproblemen tussen analist en gebruiker Ad-hocinformatie Menselijke problemen bij het bepalen van de eigen informatiebehoeften Een IB-bepalingsmethode achterhalen: het model van Davis De vraagmethode De individuele aanpak,, Aandachtspunten De vragen vii

2 Administratieve Organisatie toegepast Aantekeningen maken Fasen in het persoonlijk interview Besluit Groepsbenadering De ideals-methode De Delphi-methode IS afleiden uit bestaande systemen Afleiden van de IB uit de kenmerken van het objectsysteem, uit de karakteristieken van de organisatie Critical Succes Factor Method, kritieke succesfactormethode (CSF of KSF) Beslissingsanalyse Procesanalyse Sociotechnische benadering Experimenteren met ontwikkelende informatiesystemen: prototyping AO: NIET ZO EENVOUDIG BELANG EN TECHNOLOGISCHE EVOLUTIE DATAWAREHOUSE, DATAMINING INFORMATIEOVERLOAD/CLOUD COMPUTING TAAK VAN DE OVERHEID Vereenvoudiging E-government Papierberg Audiovisueel erfgoed HOOFDSTUK 2 VASTLEGGING VAN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN BEGRIP DOELSTELLINGEN VAN HET VASTLEGGEN VAN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN Inzicht verlenen in het administratieve proces Analyse en evaluatie van het administratieve proces toelaten Kennis van het administratieve proces overdragen aan anderen DE INVALSHOEKEN VOOR VASTLEGGING VATBAAR De activiteiten De tijdsindicatie De informatiedragers De informatie zelf viii

3 Inhoud 3.5 De geografische plaats De organisatorische plaats De afdelingen en personen De frequentie De techniek Andere aspecten afhankelijk van het onderzoek DE MATE VAN DETAIL VAN DE VASTLEGGING KEUZECRITERIA VOOR HET GEBRUIK VAN BEPAALDE VASTLEGGINGSTECHNIEKEN Algemeen Gebruiksvriendelijkheid Reeds bestaande documenten Onderhoudbaarheid Arbeidsintensiviteit Subjectiviteit KENMERKEN VAN DE VASTLEGGINGSTECHNIEKEN Vrije schema s Gebonden schema s Vereisten waaraan goede schema s moeten voldoen MOGELIJKE VASTLEGGINGSSCHEMA S Organigram of organisatiestructuurschema Hiërarchisch processchema, -overzicht Totaaloverzicht van de processen en de afdelingen Globaalprocesschema Detailprocesschema Instructieschema Formulierenbehandelingsschema Formulierenloopschema Principeschema Functioneringsdiagram Besluit schematechnieken SOORTEN WERKINGSMIDDELEN Formulieren Inleiding Definities en afleidingen Een commmunicatiemiddel Functies van een formulier Soorten formulieren Formulierenbeheer Doel van het formulierenbeheer Taken van een formulierenbeheerder ix

4 Administratieve Organisatie toegepast Formulierenanalyse Formulierenontwerp en -vormgeving Drukvoorbereiding Het beheer van het formulierenbestand Gebruikersondersteuning Coördinatie Het profiel van een formulierenbeheerder Outsourcing documentbeheer Naar een paperless office of een papierarm kantoor? Classificatie Coderen Algemeen Geautomatiseerde systemen Barcodes Omschrijving Soorten Verantwoorden van investeringen in barcode Fouten Toepassingsdomeinen Optical Character Recognition (OCR) Optical Mark Reading (OMR) Magnetische leesvormen Vision systems Voice input/output systemen Touch screens Radio Frequentie Tags (RF-tag), Radio Frequentie Identification (RFID) Inleiding Bestanddelen en werking van een RFID-systeem RF-tags en barcodes Toepassingen van RFID Toekomstverwachtingen ELECTRONIC DATA INTERCHANGE Algemene omschrijving en definitie Werking Hardware Standaarden Opbouw van de standaarden Soorten standaarden Nationale standaarden Sectoriële standaarden Internationale en multisectoriële standaarden Evolutie van de standaarden Software x

5 Inhoud Softwarevereisten Softwareverwervingsmogelijkheden Communicatieverbindingen Berichtenuitwisseling via een netwerk (VAN) Publieke netwerken Private netwerken Beheerde netwerken Berichtenuitwisseling via het internet Implementatie van EDI Voordelen, opbrengsten van EDI Kosten Fasen De voorbereidende fase ( learn, plan ) De feitelijke invoering ( do ) De nazorg ( check, act ) Implementatievormen Soorten EDI-relaties Juridische, boekhoudkundige en fiscale beveiligingsaspecten Mogelijke oplossingen Versleuteling van het bericht (encryptie) Inhoudelijke berichtenauthenticatie Elektronische, digitale handtekening Elektronische notaris Identificatieprobleem van de partijen EDI Interchange Agreements De EDI-boekhouding EDI en de fiscale wetgeving E-factuur Enkele concrete toepassingen van EDI avant la lettre De Belgacomrealisatie: Elise Werking Voordelen Delhaize Besluit EDI en toekomstverwachtingen CENTRALE DATA BANK (CDB) Inleiding, doelstelling Clearing-house model Toegankelijkheid/werking van de CDB en verantwoordelijkheid van de informatie De principes van de CDB Voordelen van de CDB Toekomstperspectieven van de CDB xi

6 Administratieve Organisatie toegepast HOOFDSTUK 3 ANALYSE VAN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN INLEIDING HET ONTSTAAN VAN ONVOLKOMENHEDEN IN DE ADMINISTRATIEVE PROCESSEN EFFECTIVITEIT VAN DE INFORMATIEVOORZIENING Bepalende factoren voor de opbouw van een informatiesysteem Uitvoeren van de analyse op drie niveaus DE EFFECTIVITEIT VAN DE GEGEVENSBESTANDEN Vanuit de opzet van afzonderlijke bestanden Vanuit de opzet van de totaliteit van de bestanden DE ANALYSE VAN DE TIJDIGHEID EN DE DOORSTROOMSNELHEID DE ADMINISTRATIEF-ORGANISATORISCHE FUNCTIE- EN TAAKSTRUCTUUR DE EFFECTIVITEIT VAN DE ROUTING BEOORDELING VAN DE JUISTHEID EN DE VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENSVERWERKING Het interne controlesysteem Het interne controlesysteem heeft betrekking op verschillende elementen Controle op de oordeelsvorming ex ante Controle op het feitelijk bedrijfsgebeuren Controle op de feitelijke bedrijfstoestand Controle op de gegevensverwerking Controle op de opzet en de naleving van het stelsel van interne controle Functionering van de interne controle De uitgebreidheid van het interne controlesysteem Beperking van de doeltreffendheid van de interne controlemaatregelen DE PRODUCTIVITEIT VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCESSEN BENUTTING VAN DE MOGELIJKHEDEN TOT STANDAARDISATIE SIGNALISERING VAN DOUBLURES EN OVERBODIGE HANDELINGEN DE EFFECTIVITEIT VAN DE TOEGEPASTE HULPMIDDELEN PRAKTISCHE AANWIJZINGEN BIJ DE ANALYSE VAN DE ADMINISTRA- TIEVE PROCESSEN xii

7 Inhoud HOOFDSTUK 4 HERONTWERPEN VAN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN/RE-ENGINEERING INLEIDING WIJZIGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCESSEN BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR) Inleiding Definitie Re-engineering gradaties De hoofdprincipes van re-engineering, de voordelen van re-engineering Procesmanagement Rol van de informatietechnologie (IT) telewerken Workflow Inleiding Definitie en kenmerken Doelstellingen van workflow, Link workflowmanagement met elektronisch documentbeheer (DIS) Soorten workflow: productie- versus ad-hocworkflow Automatische productieworkflow Ad-hocworkflow Soorten workflowconcepten: push versus pull De workflowmarkt Workflow Management Coalition (WfMC) De gebruikers van een workflowmanagementsysteem Workflow in de logistieke sector: Warehouse Management Systeem (WMS) Algemene voordelen van workflowtoepassingen Kritieke succesfactoren bij de implementatie van workflowmanagement systemen Imaging Inleiding Definities Doelstelling en uitdaging van een imaging-project Werkwijze en toepassingsdomein Voordelen van imaging Imaging: praktische hinderpalen Concreet voorbeeld van elektronische dossiers in de gezondheidssector Enterprise Resource Planning (ERP) Definitie en belang Ontstaan xiii

8 Administratieve Organisatie toegepast Beoordeling ERP-systemen (ERPS) Kritieke succesfactoren ERPS Een praktisch historisch voorbeeld HOOFDSTUK 5 PROJECTSTRUCTUUR INLEIDING DE PROJECTORGANISATIE De stuurgroep De projectleider Contact- of projectondersteuningsgroepen Werkgroepen FASEN IN HET PROJECT Het projectvoorstel De projectvormgeving/het stappenplan Projectdetaillering Vastlegging van de processen Analyse van de processen Aanpassen van bestaande processen/opzetten van nieuwe processen Invoering en evaluatie van de aangepaste of nieuwe processen DE PLANNINGS- EN BEWAKINGSTECHNIEKEN Het capaciteitenplan in zijn totaliteit De bezettingsplanning per werknemer Financiële planning Kostenbewaking en voortgangsbewaking De verschillenberekening Verschillenanalyse Voortgangsvergaderingen Kritieke succesfactoren bij projectorganisaties outsourcing Projectdocumentatie Grote en kleine projecten DE SIX SIGMA ORGANISATIE HOOFDSTUK 6 ISO-CERTIFICATIE EN BEHEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE INLEIDING xiv

9 Inhoud 2. KWALITEITSHANDBOEK ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Algemeen Problemen bij het gebruik van diverse handboeken Criteria bij het opzetten van een handboek Inhoud van het handboek De fysieke vorm en het nut van het handboek De verantwoordelijkheid van de AO BEHEER VAN DE INFORMATIEVOORZIENING DE ISO 9000-NORM Algemeen Kwaliteitsgoeroes enkele begrippen kwaliteitskosten Kwaliteitsgoeroes Deming Joseph Juran Philip Crosby Armand Feigenbaum Kaoru Ishikawa Masaaki Imai Begrippen, definities Kosten van kwaliteit Historiek van kwaliteit en ISO 9000, een omschrijving, enkele managementmodellen Evolutie van het begrip kwaliteit Balanced ScoreCard (BSC) Lean manufacturing Six Sigma, Lean Six Sigma Historiek van de ISO-norm Kwaliteitsmanagementprincipes Kwaliteitsmodel Implementatie van de ISO 9000-norm Start-up: plan Implementatie (pilots): do of voer uit Check of controleer Act of stuur bij Totale implementatie Certificeringsaudit Excellence Betekenis van ISO-normen Voor- en nadelen van de ISO 9001-norm Valkuilen bij de opbouw van een kwaliteitssysteem Besluit ISO 9000-norm xv

10 Administratieve Organisatie toegepast 5. HET EFQM EXCELLENCE MODEL Inleiding European Foundation For Quality Management De aanpassingen aan het EFQM-model De acht Fundamentele Concepten van Excellence Het EFQM Excellence Model gebaseerd op negen criteria Leiderschap Strategie Mensen, personeel Partnerschappen en middelen Processen, producten en diensten Klantenresultaten Medewerkersresultaten Maatschappelijke resultaten Kernresultaten De RADAR-evaluatiemethode De RADAR-logica De scoring Diverse stappen tot het behalen van een EFQM Award Link EFQM en Balanced ScoreCard (BSC) ANDERE QUALITY AWARDS/INITIATIEVEN Inleiding Doelstellingen van Quality Awards The Japanese Deming Application Prize The Malcolm Baldrige National Award Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK): enkele Belgische initiatieven Kwaliteitsmanager van het jaar/business Excellence manager van het jaar K BESLUIT EN NABESCHOUWINGEN BIJ INTEGRALE KWALITEITSZORG xvi

Inhoudstafel. Kwaliteit in de publieke sector. Deel 1. Voorwoord...i. Algemene inleiding... 1 Leeswijzer... 3. Inleiding... 7

Inhoudstafel. Kwaliteit in de publieke sector. Deel 1. Voorwoord...i. Algemene inleiding... 1 Leeswijzer... 3. Inleiding... 7 Voorwoord....................................................i Algemene inleiding........................................... 1 Leeswijzer.............................................. 3 Deel 1 Kwaliteit

Nadere informatie

Deel 1. Algemene grondslagen

Deel 1. Algemene grondslagen Bestuurlijke-informatieverzorging Deel 1. Algemene grondslagen Prof.R.W. StarreveldRAf. Prof. dr. O.C. van Leeuwen RA, Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam Prof. drs. H. van Nimwegen RA Hoogleraar Vrije

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie

Algemeen. Hoofdstuk 1: Kwaliteitszorg, Veiligheid & Milieu

Algemeen. Hoofdstuk 1: Kwaliteitszorg, Veiligheid & Milieu Algemeen Gebruikte gangbare termen en acroniemen kunnen omschrijven. Opgegeven typische kenmerken, eigenschappen, terminologie, opvattingen, kunnen toewijzen aan de juiste technieken, methodieken, systemen

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden

Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden 3Studierapport 3 Raamwerk voor ontwikkeling normenstelsels en standaarden Een facilitair instrument bij de beroepsuitoefening de beroepsorganisatie van IT-auditors Ter nagedachtenis aan Joop Bautz: een

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak?

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? Een studie naar het effect van kwaliteitszorgsystemen en de toepasbaarheid voor brandweer en rampenbestrijding P.J.H. Willems Scriptie in het

Nadere informatie

Ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van lokaal verkeersveiligheid

Ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van lokaal verkeersveiligheid Ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van lokaal verkeersveiligheid State-of-the-art en conceptueel model RA-MOW-2009-005 H. Tormans, T. Brijs, D. Janssens, G. Wets Onderzoekslijn Beleidsorganisatie-

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

Balanced Scorecard BSC. Instrument bij de modernisering van de federale overheid

Balanced Scorecard BSC. Instrument bij de modernisering van de federale overheid Balanced Scorecard BSC Instrument bij de modernisering van de federale overheid De Balanced Scorecard is een managementsysteem (dus niet louter een meetsysteem) dat organisaties in staat stelt hun visie

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

DE TOEPASSING VAN ISO-9000 IN DIENSTENORGANISATIES

DE TOEPASSING VAN ISO-9000 IN DIENSTENORGANISATIES FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE TOEPASSING VAN ISO-9000 IN DIENSTENORGANISATIES Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

Starreveld, Van Leeuwen en Van Nimwegen

Starreveld, Van Leeuwen en Van Nimwegen Starreveld, Van Leeuwen en Van Nimwegen Bestuurlijke informatieverzorging Fasen van de waardekringloop Vijfde editie BESTUURLIJKE-INFORMATIEVERZORGING Deel 2A Toepassingen Fasen van de waardekringloop

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Verbeterprojecten BPR. Instrument bij de modernisering van de federale overheid

Verbeterprojecten BPR. Instrument bij de modernisering van de federale overheid Verbeterprojecten BPR Instrument bij de modernisering van de federale overheid ... zullen ook de verbeterprojecten systematisch worden ingevoerd zodat de modernisering op de verschillende domeinen ook

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Inkijkexemplaar

Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Inkijkexemplaar Kwaliteitsmanagement in de praktijk Kwaliteitsmanagement in de praktijk Kwaliteit is mensenwerk: verbeelden, verbinden, verbeteren ir. C.D.R. (Kees) de Vaal drs. ing. O.J. (Ouke) Pijl dr. B.C. (Ben) van

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

KAM D-cluster DKMBBD1A.1

KAM D-cluster DKMBBD1A.1 KAM D-cluster DKMBBD1A.1 1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te

Nadere informatie

presteren met processen

presteren met processen presteren met processen Hoofdstuk 1. Procesmanagement, waar hebben we het over? 15 Dagelijkse werkzaamheden verlopen vaak in een soort vaste stroom, het worden routines. Er kunnen nieuwe veranderingen

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

0 Inhoud... 1 1 Over dit dossier... 2 2 Wat is Auto-ID?... 2 2.1 Ontstaan... 2. 2.2 Plaats van Auto-ID, kwaliteit, efficiency, Tracking&Tracing...

0 Inhoud... 1 1 Over dit dossier... 2 2 Wat is Auto-ID?... 2 2.1 Ontstaan... 2. 2.2 Plaats van Auto-ID, kwaliteit, efficiency, Tracking&Tracing... 0 Inhoud 0 Inhoud... 1 1 Over dit dossier... 2 2 Wat is Auto-ID?... 2 2.1 Ontstaan... 2 2.2 Plaats van Auto-ID, kwaliteit, efficiency, Tracking&Tracing... 3 2.3 Standaards... 3 2.4 Toepassingsgebieden,

Nadere informatie

Service Desk. Extra materiaal, waaronder vragen en aanvullende literatuur is beschikbaar via de mbo-portal www.practicx.nl.

Service Desk. Extra materiaal, waaronder vragen en aanvullende literatuur is beschikbaar via de mbo-portal www.practicx.nl. >4 Frits Gubbels, Hans van den Bent Service Desk Service Desk 4 beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen het vakgebied IT-beheer. Hiermee krijgen studenten een goed overzicht van en inzicht

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. grip op processen in organisaties Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Kennisdag Materieelbeheer

Kennisdag Materieelbeheer Kennisdag Materieelbeheer Jan A. Kamphuis IFV, Kemperbergerweg 783 in Arnhem 27 oktober 2015 Asset Management Inleiding en oriëntatie Inleiding Asset Management wat is een fysieke asset? een fysieke asset

Nadere informatie