Jaarverslag 2012 / Portfolio Stichting Mara. ls/fj

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013 Stichting Mara ls/fj

2 Inhoudsopgave Ondersteunde activiteiten/projecten in OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren 2. KunstExpress 3. M25 Rotterdam 4. M25 Den Haag 5. MaraMaS Den Haag 6. Aandacht voor HIV en Aids in Rotterdam: Geestelijke Zorg 7. Ondersteuning Afrikaanse zelforganisaties in Den Haag 8. Ondersteuning Afrikaanse zelforganisaties in Rotterdam 9. Stichting Casa Tiberias 10. Stichting Nuestra Casa 11. MOC H. Hart 12. Parochiële Diaconie 13. Dress for Success Leiden 14. Cliëntenraad SZW Den Haag 15. Van Klacht naar Kracht 16. Veelkleurige Religies 17. Welkom in Rotterdam 18. Wakes bij uitzetcentrum Zestienhoven 19. Cursus Armoede onder de Loep 20. Cursus ZIN in vrijwilligerswerk 21. Welkom Onthaal Afgeronde en overgedragen activiteiten/projecten in Haags Sociaal Beraad 2. Dress for Success Nederland 3. Dress for Success Rotterdam 4. Stichting de Startlijn 5. Krachtvrouwen Oude Westen 6. Rita s Reisbureau Nieuwe activiteiten/projecten in Van Klacht naar Kracht 2. Zichtbare Levensverhalen 3. Positieve Krachten Bundelen 4. Onderzoek Oude Noorden/Franciscus en Clara parochie 5. 2

3 Inleiding In dit jaarverslag 2012 / portfolio 2013 leest u welke activiteiten vanuit Mara in 2012 en 2013 ondersteuning kregen en krijgen. Geven we beknopt weer wat in 2012 gerealiseerd is als resultaat. Geven we een overzicht van de activiteiten die Mara eind 2012 heeft afgerond of overgedragen en welke nieuwe initiatieven in 2013 worden ondernomen. 1. OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren In Nederland zijn veel jongeren genoodzaakt iedere nacht weer een nieuwe slaapplaats te vinden. Zij zwerven maanden en soms zelfs jaren van het ene tijdelijke adres naar het andere, ze leven veel op straat of in opvanghuizen. Zwerfjongeren hebben meestal problemen op meerdere terreinen van het leven. De hulpverlening helpt hen daarbij. OPstap heeft als doel om het sociale netwerk en het zelfvertrouwen van jongeren te versterken. Aandacht voor het sociale netwerk is belangrijk, omdat zwerfjongeren weinig stabiele mensen in hun netwerk hebben aan we ze steun kunnen vragen en die hen positief benaderen. Aandacht voor het zelfvertrouwen is belangrijk, omdat zwerfjongeren een laag gevoel van eigenwaarde hebben. OPstap bereikt haar doel door zwerfjongeren in contact te brengen met vrijwilligers. Ze ontmoeten elkaar in sportieve en culturele groepsactiviteiten. Voor zwerfjongeren is dit een veilige manier om nieuwe mensen te leren kennen. Door samen dingen te doen, ontstaan er waardevolle contacten waar zwerfjongeren op terug kunnen vallen voor steun en bemoediging. Vrijwilligers van OPstap zijn getraind en worden gecoacht in hoe ze het zelfvertrouwen van zwerfjongeren kunnen versterken. Contacten met mensen buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk voor zwerfjongeren om een nieuwe start te maken en om de ingeslagen weg vol te houden. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag OPstap 2012 of op 192 unieke jongeren namen deel aan de groepsactiviteiten op de woensdag- en donderdagavond. We tellen in OPstap het aantal unieke jongeren, omdat een jongere vaak regelmatig meedoet. Kijken we naar het aantal deelnames, dan namen 1023 jongeren deel aan de 66 groepsactiviteiten in unieke jongeren namen deel aan de wekelijkse kookgroep op dinsdagavond. 40 avonden werd er gekookt. Aangezien jongeren meerdere keren meededen, hebben we ook het aantal deelnames geteld. Dat is voor de kookgroep jongeren maakten gebruik van het maatjesproject en werden 1-op-1 gekoppeld aan een maatje met wie ze ook afspraken hadden buiten de vaste activiteiten om. Voor alle activiteiten kon Mara een beroep doen op 46 vrijwilligers van OPstap. 2. KunstExpress KunstExpress is een maatjesproject voor kinderen van 9-13 jaar in Rotterdam Zuid. De deelnemende kinderen zijn geselecteerd door docenten op scholen en hebben met elkaar gemeen dat de thuissituatie om financiële en/of sociale reden geen aandacht schenkt aan het creatief talent of bijzondere belangstelling voor kunst van het kind. Om kunsteducatie en talentontwikkeling een kans te geven, worden deze kinderen gekoppeld aan studenten die een kunstopleiding volgen. De studenten begeleiden en helpen de kinderen door hen kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines. Kinderen en studenten werken een jaar lang wekelijks - iedere woensdagmiddag - samen aan kunst. In 2012 werd het tweede projectjaar van de KunstExpress afgerond en het derde en laatste jaar in september gestart. Mara organiseert de KunstExpress samen met de SKVR die het project vanaf september 2013 voortzet en de taken van Mara overneemt. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag of op 3

4 24 kinderen en hun maatjes hebben in projectjaar 2 een jaar lang wekelijks kunst gemaakt en ontdekt. In november 2012 werden 22 nieuwe maatjes gekoppeld aan een kind voor projectjaar 3. De betrokkenheid van ouders nam toe in vergelijking met Feit blijft dat de interesse vanuit de ouders sterk varieerde. Sommigen toonden zich erg begaan met de ontwikkeling van hun kind, bij anderen ontbrak ogenschijnlijk alle interesse. Voor 8 talentvolle kinderen uit jaar 2 werd een vervolgtraject gevonden. Dankzij het Jeugdcultuurfonds Rotterdam kunnen deze kinderen hun talent verder ontwikkelen. Het aantal culturele instellingen in Rotterdam dat zich heeft verbonden met de KunstExpress is toegenomen. Nieuw in het tweede jaar was het atelierbezoek aan vier bekende Rotterdamse kunstenaars die de kinderen ook een workshop gaven over abstracte kunst. Deze workshops werden mogelijk gemaakt dankzij een donatie van de deelgemeente Feijenoord. 3. M25 Rotterdam In samenwerking met een aantal parochies in Rotterdam geeft Mara uitvoering aan het jongerenproject M25. M25 verwijst naar Mattheüs 25, de 7 werken van barmhartigheid; een passage in de bijbel waarin mensen worden aangemoedigd om goed te doen voor anderen. M25 heeft als doel om jongeren tussen de 12 en 18 jaar kennis te laten maken met de betekenis en het belang van vrijwilligerswerk. Maandelijks zijn er verschillende activiteiten waarin jongeren zich belangeloos inzetten voor kwetsbare groepen. Via M25 leren jongeren wat vrijwilligerswerk doen inhoudt en welke betekenis dit heeft voor de stad, voor de ander, voor henzelf en voor hun geloof. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag 2012 of te lezen op Er werden in activiteiten georganiseerd waarop de jongeren konden intekenen. In totaal namen er 49 jongeren deel. Hiervan waren 29 jongeren afkomstig uit de deelnemende parochies, 4 jongeren namen deel in het kader van hun maatschappelijk stage voor hun middelbare school, 16 jongeren hebben zich aangemeld nadat zij van vrienden/familieleden over M25 hadden gehoord of via andere kanalen. Het aantal keren dat jongeren deelnamen aan een activiteit varieerde van 1 tot 21 keer per jaar. M25 zette zich in voor 13 verschillende doelgroepen bij 21 organisaties. Om de jongeren tijdens deze activiteiten te begeleiden, werd de projectmedewerker ondersteund door 14 jonge vrijwilligers (gemiddelde leeftijd 27). In 2012 zetten M25 jongeren zich 665 uur in voor kwetsbare groepen in Rotterdam. De voortgang en reflectie op het verloop van M25 werd kritisch gevolgd door de klankbordgroep. Deze kwam 4 keer bij elkaar. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van parochies, vrijwillige begeleiders en externe deskundigen. Buiten de reguliere activiteiten om zijn twee resultaten van belang om te vermelden. In 2012 werd door de DSP groep een evaluatieonderzoek gedaan naar het effect van M25. Uit het onderzoek komt naar voren dat het beoogde effect ook gerealiseerd wordt. De jongeren krijgen begrip voor mensen die anders zijn; kwetsbare groepen. De jongeren leren dat iets goed doen voor een ander ook henzelf goed doet. Via M25 ontmoeten ze jongeren met een heel andere (culturele) achtergrond en ze ontwikkelen sociale vaardigheden (omgang met andere jongeren en de profijtgroepen). Een tweede vermeldenswaardig resultaat was de betrokkenheid van M25 Rotterdam bij het organiseren van een landelijke dag voor M25 groepen in Nederland; M25 goes Rotterdam. 4

5 4. M25 Den Haag M25 Den Haag wordt gedragen door de Willibrordparochies, de Agnesparochie, de Igantiusparochie, de Emmausparochie en de Titus Brandsma parochie (zie M25 Rotterdam voor een korte omschrijving van het project). In 2012 vroeg de diaken Mara om hulp, omdat M25 in deze stad stil lag. Er waren onvoldoende actieve vrijwilligers om het project te dragen en (daardoor) te weinig jongeren om deel te nemen. In haar advies aan vrijwilligers heeft Mara voorgesteld om het draagvlak te verbreden door M25 in oecumenisch verband te organiseren. STEK is bereid om de protestantse kerken te activeren en wil hierin samen met Mara tijd investeren. De katholieke parochies hebben de nodige aarzelingen en zijn nog in overleg met elkaar of ze deze verbreding willen. STEK polst in protestantse kring of er animo is van gemeenten op hieraan mee te doen. Indien voldoende draagvlak in de kerken zullen Mara en STEK in 2013 M25 ondersteunen. Tot die tijd ondernemen wij geen actie. 5. MaraMaS Den Haag MaraMaS is het aanbod van diaconale maatschappelijke stages die Mara organiseert voor middelbare scholieren. Alle stageplekken vinden plaats bij diaconale organisaties en kerken. Mara legt contacten met scholen en kerken, denkt mee in het formuleren van stages en verbindt leerlingen en stage-organisaties met elkaar. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag 2012 of op In 2012 hebben 227 leerlingen hun maatschappelijke stage (deels) gelopen via MaraMaS (in vergelijking met 2011: toen namen 117 leerlingen deel). Dat is bijna een verdubbeling. Samen liepen de leerlingen in uren stage (in vergelijking met 2011; toen werden 880 stage-uren gelopen). In 2011 en ook in 2012 hebben we verschillende pogingen ondernomen om MaraMaS te kunnen financieren vanaf Dat is helaas niet gelukt. Een overzicht van de ondernomen stappen: - In 2010 en 2011 hebben we de scholen waarmee we samenwerkten gevraagd om een bijdrage te leveren aan de kosten van de stages die we aanbieden. Scholen zeggen geen geld te hebben. Het bedrag dat zij zelf ontvangen van de overheid niet toereikend is om de interne organisatie van de stages te bekostigen. - We hebben gesproken met de gemeente Den Haag. Zij besteden de makelaarsrol van maatschappelijke stages uit aan PEP (voorheen HOF) die daarvoor betaald krijgt. In 2012 hebben we met de directie van PEP gesproken over onderaannemerschap. Ze onderschreven het unieke, aanvullende karakter van MaraMaS en namen ons aanbod mee in hun offerte aan de gemeente. Uiteindelijk heeft dit voor ons niets opgeleverd. Reden die door PEP werd aangevoerd was dat door de bezuinigingen door de gemeente minder budget was toegekend. - We hebben gesproken met verschillende Haagse fondsen. Zij geven geen bijdragen voor maatschappelijke stages. Bovenstaande punten, én het besluit van de overheid om in 2015 de maatschappelijke stages weer af te schaffen, hebben meegewogen in het besluit van Mara om MaraMaS te beëindigen. In de eerste helft van 2013 zal Mara de samenwerkingspartners inlichten en proberen om scholen en stageorganisaties aan elkaar te verbinden. Wellicht dat een aantal van de maandelijkse stages op die manier voort kunnen gaan. We blijven tot aan de zomer beschikbaar voor vragen en advies, voor het 5

6 actief begeleiden van stagiaires of het ontwikkelen van nieuwe stages is geen ruimte meer. Aan de tijdelijke uitbreiding van de uren van de coördinator is m.i.v een einde gekomen. 6. Aandacht voor HIV en Aids: Geestelijke Zorg Mara heeft een geestelijk verzorger in dienst die speciaal aandacht heeft voor mensen met HIV en Aids. De geestelijk verzorger voert pastorale gesprekken met patiënten en hun dierbaren, begeleidt uitvaarten, geeft voorlichting en creëert plekken waar patiënten elkaar kunnen ontmoeten. Aandacht voor HIV en Aids blijft nodig, omdat de meerderheid van HIV en Aids patiënten in Rotterdam en Den Haag van niet-nederlandse afkomst en hetero is. HIV en Aids zijn in veel etnische groepen een groot taboe. Met name voor die groep patiënten heeft Mara extra aandacht. De geestelijk verzorger krijgt cliënten doorverwezen via het Erasmus Medisch Centrum, het Westeindeziekenhuis en het Maasstadziekenhuis. Dikwijls is hij de enige vertrouwenspersoon naast de arts die weet heeft van de HIV positieve status van de patiënt. Om meer begrip, kennis en Aids awereness te ontwikkelen, geeft de geestelijk verzorger samen met vrijwilligers voorlichting in christelijke migrantenkerken, op scholen en in migrantenzelforganisaties. Het doel is om zo vooroordelen te ontzenuwen en het taboe te verminderen. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag De geestelijk verzorger hielp 62 cliënten met HIV met pastorale hulp. Hij was betrokken bij de organisaties van 3 uitvaarten. - De geestelijk verzorger kon een beroep doen op 18 vrijwilligers die hem hielpen bij voorlichtingen, de eetgroep in Café Praag en Wereldaidsdag. - Wekelijks (iedere vrijdag) was er een diner voor mensen met HIV in Café Praag. Gemiddeld namen 17 mensen hieraan deel per week. - Er werd 4 keer voorlichting gegeven aan scholen en migrantenkerken. - In oktober organiseerde Mara samen met de NAS en de Pauluskerk een bedevaart naar Lourdes waaraan 21 verslaafden en mensen met HIV deelnamen. - Tijdens een internationale conferentie van Islamic Relief over HIV en Aids in moslim landen was de geestelijk verzorger dagvoorzitter. - Mara werd benaderd als ontwikkelaar en uitvoerder van het project Positieve Krachten Bundelen door het Erasmus MC en de GGD Rijnmond. Dit initiatief start in De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft Mara gevraagd om partner te worden in een onderzoek rond: de rol van religie bij HIV positieve migranten in de Afrikaanse diaspora in Nederland. Het onderzoeksvoorstel ligt bij het NWO en start (indien goedgekeurd) in oktober Ondersteuning christelijke migrantenzelforganisaties Den Haag In Den Haag vormen christelijke migrantenzelforganisaties en kerken een relatief nieuwe en onzichtbare groep. Grote groepen zijn vanaf de jaren 80 in de stad komen wonen. Voor de meeste migranten is religie een belangrijke pijler in hun bestaan. Dit is terug te zien in de oprichting van een groot aantal kerken. Deze kerkgemeenschappen spelen een belangrijke rol in het sociale leven van migranten. De migranten die in Den Haag wonen, zijn zich meer en meer bewust van het feit dat zij in deze stad een bestaan moeten opbouwen. Zij zien de noodzaak om zichtbaar te worden, om te integreren, de taal te leren, al is het maar omdat een nieuwe generatie hier is geboren en nu opgroeit. In 2012 gaven Mara, STEK en SMO opdracht om onderzoek te doen naar de vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den Haag. De gemeente Den Haag was bereid om de kosten voor haar rekening te nemen. Het Verwey Jonker Instituut voerde samen met onderzoeker Andrea 6

7 Damacins het onderzoek uit. Het rapport Naar een hoger plan wordt in 2013 gepresenteerd en krijgt hopelijk een vervolg. Buiten het onderzoek om heeft Mara in 2012 in het kader van de ondersteuning aan Afrikaanse migrantenkerken en zelforganisaties de volgende resultaten behaald: - Stichting Goed Hart werd ondersteund in de organisatie van haar activiteiten en het werven van fondsen voor het project Taal in de Buurt. Mara heeft bemiddeld dat de werkzaamheden van Stichting Goed Hart kunnen plaatsvinden in het MOC Heilig Hart. - Organisatie van Internationale Vrouwendag op 3 maart In een volle zaal van Karibu Bibi was het onderwerp mannenemancipatie. - Organisatie van expertmeeting rondom de zorg en hulpverlening van seropositieve mensen in Den Haag. - Verbinden van Afrikaanse zelforganisaties (Yes we care foundation en Infocent) aan Context (organisatie die zich bezighoudt met preventie op gebied van GGZ). In 2012 hebben Afrikaanse organisaties deelgenomen aan gezondheidsprogramma s van Context. - Afrikaanse organisaties in contact gebracht met het MOC zodat ze daar andere vrouwen kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan Taal in de buurt. - Deelname aan de jury van de Kartiniprijs Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon/project die op gebied van emancipatie en participatie van vrouwen een essentiële bijdrage heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt op 8 maart 2013 in het stadhuis van Den Haag. - Actieve rol in de kerngroep van het platform van Zorgvrijwilligers in Den Haag om de verbinding te leggen naar zelforganisaties van migrantenkerken. 8. Ondersteuning Afrikaanse Zelforganisaties Rotterdam Net zoals voor migranten in Den Haag geldt ook voor veel Afrikanen in Rotterdam dat religie een spil vormt in hun bestaan. De Afrikaanse kerken spelen ook hier een belangrijk rol in het sociale leven. De kloof tussen de Afrikaanse en de Nederlandse samenleving is groot. Een gevolg hiervan is dat Afrikanen vaak niet goed geïnformeerd zijn over allerlei maatschappelijke thema s. Mara heeft samen met KSA/GCW, SKIN Rotterdam en Stichting ROS gewerkt aan een nieuw initiatief om Afrikanen (via kerken en zelforganisaties) beter te informeren en toe te rusten. Eind 2012 resulteerde dit in de oprichting en presentatie van PAWOR. De ondersteuning van Mara kan hiermee in 2013 beëindigd worden. Oprichting van PAWOR (Platform for African Women s Organisations Rotterdam). Presentatie van het programma 2013 op 24 november In 2013 worden op 11 zaterdagen tussen en uur activiteiten georganiseerd met als doel om de kloof met de Nederlandse samenleving te verkleinen. 9. Stichting Casa Tiberias Casa Tiberias is een emancipatie- en ontmoetingscentrum voor Kaapverdianen in Rotterdam Delfshaven. In Casa Tiberias worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo zijn er o.a. alfabetisatie cursussen in het Portugees, taallessen en conversatielessen in het Nederlands, computerlessen voor kinderen en volwassenen, themaochtenden waarin voorlichting wordt gegeven, een formulierendienst, naailessen, ouderenactiviteiten en er is een verdeelpunt van de Voedselbank. Ook andere vrijwilligersinitiatieven uit de wijk maken gebruik van de faciliteiten die Casa Tiberias te bieden heeft tegen een kleine vergoeding. Meer informatie is te lezen op 7

8 In 2012 bezochten wekelijks ruim 300 Kaapverdianen (voornamelijk vrouwen) per week Casa Tiberias om deel te nemen aan één van de activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd en verzorgd met hulp van 45 vrijwilligers. Om alle activiteiten goed te kunnen coördineren en om een toekomstbestendige organisatie te worden, wil Casa Tiberias de komende jaren professionaliseren. Het bestuur schreef hiervoor in 2011 een plan waarmee ze in 2012 voldoende fondsen wierven. In 2012 heeft Casa Tiberias een toename van hulpvragen gekregen als gevolg van het stopzetten van een aantal gesubsidieerde (Kaapverdiaanse) (welzijns)organisaties. Met name de taallessen en de hulp vanuit de formulierendienst zagen een toename van het aantal aanvragen. In 2012 was de rol van Mara de aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen om het bestuur te adviseren en het geven van werkbegeleiding aan de vrijwillige coördinator van Casa Tiberias. In 2012 heeft het bestuur van Casa Tiberias Mara gevraagd om in 2013 een deel van de uitvoering van het professionaliseringsplan uit te voeren. 10. Stichting Nuestra Casa De Spaanssprekende parochie Sagrada Familia is een actieve en maatschappelijk betrokken parochiegemeenschap. Vanuit de kerk kregen ze te maken met de problemen van Spaanssprekende mensen in Rotterdam. Vrijwilligers proberen hen zo goed mogelijk bij te staan door een brug te zijn tussen de Nederlandse maatschappij en Spaanssprekende mensen. Eén van de grootste obstakels is de Nederlandse taal, die vaak de oorzaak is van isolement en marginalisering. In de Spaanssprekende parochie zijn veel diaconale projecten en werkgroepen actief. Er wordt juridisch advies gegeven, er is een gevangenenbezoekgroep, er zijn activiteiten voor ouderen, een project dat gericht is op psychologische ondersteuning, een wekelijks open huis, creatieve handen, en de vrouwenondersteuninggroep Apoyo a la mujer. De diaconale activiteiten van de parochie zijn ondergebracht in de Stichting Nuestra Casa. De stichting heeft twee mensen in dienst die samen met 60 vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse leiding van de stichting. In het eerste kwartaal heeft Mara intensief op uitvoerend niveau ondersteund, onder meer bij de fondsenwerving voor de projecten van 2012 en het inhoudelijk en financieel verantwoorden van de werkzaamheden in Per 1 maart 2012 werd echter een nieuwe financieel/secretarieel medewerkster aangenomen door Nuestra Casa. Vanaf die tijd konden de ondersteuningsuren van Mara op het niveau van de uitvoerende medewerkers zich beperken tot de werkbegeleiding van de medewerkers. De bestuursondersteuning heeft het hele jaar 2012 met dezelfde frequentie en intensiviteit plaatsgevonden. Hierbij ging het om input tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen en het op afroep beschikbaar zijn voor adviesvragen. Samengevat had de ondersteuning van Mara vooral betrekking op fondswerving en helpen inrichten van het financiële proces. Halverwege het jaar nam Mara de organisatie op zich voor een beleidsdag om de bouwstenen te vinden voor een strategisch plan voor de toekomst van de stichting. Medewerkers en bestuursleden werden uitgedaagd een gezamenlijke visie, missie en werkwijze van de stichting te expliciteren met daarbij de te verwachten c.q. gewenste ontwikkelingsrichting van de stichting voor de komende drie jaren te formuleren. Mara blijft, op verzoek van het bestuur van Nuestra Casa, ook in 2013 ondersteunend bij de stichting betrokken. Meer informatie is te vinden op 8

9 11. MOC H. Hart De H. Hartkerk staat midden in de Schilderswijk in Den Haag. De kerk is sinds 2007 in gebruik als een Multicultureel Ontmoetings Centrum. Verschillende (migranten)parochies organiseren hier hun sociaal-culturele activiteiten. De kerk is een toegankelijke plek voor bewoners, veel problemen en zorgen worden hier besproken. Het MOC H. Hart bereikt vooral die groep bewoners die de gang naar het reguliere welzijnswerk niet vanzelfsprekend weten te vinden. Het bestuur van het MOC H. Hart heeft Mara gevraagd om hen te helpen bij het maken van een visie en beleidplan voor de toekomst en hen te begeleiden bij de uitvoering van de plannen. Het einddoel is een sterke organisatie waarin het bestuur en de vrijwilligers het MOC H. Hart zelfstandig runnen. Meer informatie is te lezen op Dit jaar stond in het teken van de onduidelijkheid over de toekomst van het pand. De voormalige kerk is eigendom van het bisdom Rotterdam die het pand graag wil verkopen, omdat na de clustervorming minder kerken in gebruik zijn. Mara heeft met het bestuur een toekomstplan geschreven en dit neergelegd bij fondsen. De gemeente Den Haag ziet in het MOC een buurthuis van de toekomst en vindt het van belang dat deze locatie blijft bestaan en heeft overwogen om het pand aan te schaffen. In 2012 is een bijdrage toegekend voor het plaatsen van zonnecollectoren op het dak. In de loop van het jaar is met verschillende wethouders gesproken. Met de huidige kennis van zaken (eind december 2012) gaat het bestuur van het MOC H. Hart er vanuit dat ze een start kan maken met de uitvoering van het beleidsplan en werkplan. Er is vertrouwen dat het pand een diaconale plek in de wijk blijft die aangekocht zal worden door de gemeente of door een fonds. Gesprekken hierover worden in 2013 vervolgd. 12. Parochiële Diaconie Buiten de parochies die een gerichte vraag aan Mara stellen, zijn er door het jaar heen ook tal van andere contacten met kerken. Mara is voor hen een bron van informatie en advies en ze maken gebruik van de bijeenkomsten die wij voor hen organiseren i.s.m. het bisdom Rotterdam en KSA/GCW. - Op 6 februari 2012 namen 70 diaconale vrijwilligers deel aan de studiebijeenkomst die werd gegeven door Henk Meeuws. Tijdens de bijeenkomst leerden vrijwilligers praktijkervaringen te vertalen en te verbinden aan hun eigen inspiratie. - Parochie H. 3-Eenheid werd ondersteund in het organiseren van een kindervakantieweek. - Verschillende parochies in Rotterdam Zuid die na de clustervorming bij elkaar horen, hebben onderzocht op welke wijze ze diaconale activiteiten kunnen gaan bundelen en versterken. Hierover is verschillende keren gesproken en deze bijeenkomsten werden voorbereid en voorgezeten door Mara. 13. Dress for Success Leiden In de winkels van Dress for Success worden mensen gekleed voor een sollicitatiegesprek. Als je vanuit een minimum inkomen solliciteert naar een nieuwe baan, dan beschikken veel mensen niet over de juiste kleding en voelen ze zich onzeker over het gesprek. In de winkel van Dress for Success helpen vrijwilligers klanten niet alleen door de juiste sollicitatiekleding te geven, maar veel klanten voelen zich ook mentaal sterker na een bezoek aan de winkel door de aandacht, bemoediging en goede tips. Mara ondersteunt de vrijwilligers in Leiden die hier een Dress for Success winkel hebben opgezet. In 2009 werd de winkel geopend. In 2011 lukte het Dress for Success Leiden om subsidie van de gemeente te krijgen voor de komende jaren. In 2012 zijn stappen gezet in het verzelfstandigen van 9

10 het initiatief. Doel van Mara is om Dress for Success over te dragen en te verzelfstandigen. Meer informatie is te lezen op of in het jaarverslag In 2012 werden 153 klanten gekleed. Hiermee is de doelstelling van 150 klanten gehaald, ondanks dat DFS Leiden in 2012 twee keer moest verhuizen. De winkel aan de Waardgracht werd gratis aangeboden. In juli 2012 werd duidelijk dat het pand gesloopt zou worden in september. De coördinator heeft met hulp van corporaties Portaal en De Sleutels eerst een tijdelijke locatie aan de Morsweg en in december de definitieve nieuwe locatie aan de Beatrixstraat gevonden. In overleg met de 2 woningcorporaties werd voor de periode gratis huisvesting gerealiseerd, inclusief de kosten voor energie, water en OZB-belasting. De verhuizingen en de inrichting van de nieuwe winkel zijn gerealiseerd dankzij veel ondersteuning om niet van vrijwilligers en bedrijven, door fondsenwerving en door het verkrijgen van ruime kortingen op producten. Tussen de bedrijven door werden er nog steeds klanten gekleed. Vrijwilligers hebben ook klanten na afloop gebeld met de vraag of ze een baan hebben gekregen. Zo weten we dat 42% van de klanten van DFS Leiden inmiddels een betaalde baan of werkervaringsplaats heeft verworven. Door het wegvallen van steeds meer reintegratiebedrijven verdwenen voor DFS plekken van waaruit klanten werden doorverwezen. Om nieuwe klanten te werven, werd op verschillende plekken de workshop 'uiterlijke presentatie' gegeven. Deze slaat goed aan in de regio. Wij merken dat klanten hierdoor gestimuleerd worden toch die stap over de drempel te zetten. DFS wordt ondersteund door Mara en gedragen door 18 vrijwilligers. Eén van de vrijwilligers richt zich volledig op het geven van presentaties en workshops. Mara streeft er naar om DFS Leiden te verzelfstandigen. Hiertoe zijn goede stappen gezet. Er zijn 3 aspirant bestuursleden gevonden die voornemens zijn om in 2013 de stichting Dress for Success Leiden op te richten. In 2012 hebben ze reeds bestuurlijke taken op zich genomen. Kleding wordt aangeboden door bedrijven en particuliere donateurs. Overtollige kleding die niet geschikt is voor sollicitatiekleding wordt gedoneerd aan de Voedselbank Leiden. 14. Cliëntenraad SZW Den Haag De Haagse cliëntenraad van dszw heeft Stichting Mara gevraagd om voorzitter te zijn van de cliëntenraad. Stichting Mara brengt haar deskundigheid op het gebied van armoedebestrijding in. Deelname aan deze adviesraad heeft tot doel om signalen uit diverse achterbannen aan samenwerkingspartners en overheid door te geven en actief het beleid te beïnvloeden. Omgekeerd worden achterban en partners sneller en beter geïnformeerd over ontwikkelingen, beleid en maatregelen van de dszw. De ondersteuning van de cliëntenraad is een betaalde opdracht voor Mara. 15. Van Klacht naar Kracht Van Klacht naar Kracht is een succesvolle werkwijze die in Amsterdam is ontwikkeld door de stichting Samenwonen Samenleven. De werkwijze heeft als doel om de samenredzaamheid van bewoners in kwetsbare wijken te stimuleren. Mara herkent in de methodiek Van Klacht naar Kracht een innovatieve werkwijze om de eigen kracht(bronnen) en vaardigheden van informele helpers in de wijk te herkennen, deze te waarderen en te ondersteunen, en optimaal te benutten voor bewoners die om wat voor reden dan ook, in een precaire positie verkeren. Resultaten in 2012: Geïnspireerd door dit initiatief heeft Mara in 2012 een verkennend onderzoek gedaan in de deelgemeente Feijenoord en een plan geschreven met als doel om in 2013 in dit deel van Rotterdam ervaring op te kunnen doen met de toepassing van deze werkwijze. Met steun van een aantal fondsen kan Mara in 2013 starten met de uitvoering van haar plannen. 10

11 16. Veelkleurige Religies (VRR) Veelkleurige Religies is een initiatief van het maatschappelijk activeringswerk in Rotterdam (KSA/GCW en Mara) en heeft tot doel om mensen met verschillende religieuze achtergronden elkaar te laten ontmoeten en kennis te laten maken met elkaar en elkaars rituelen. Hieruit wordt een dialoog op gang gebracht tussen deelnemers op basis van respect en gelijkwaardigheid. Veelkleurige Religies organiseert verschillende activiteiten zoals: reizen langs kerken, moskeeën, tempels en synagogen, ontmoetingen op wijkniveau, symposia en cursussen. Het levensbeschouwelijke is het gemeenschappelijke vertrekpunt om mensen met elkaar in gesprek te brengen over de rol van religie en haar bijdrage aan een goede samenleving. Er is ook veel belangstelling vanuit scholen in het voortgezet onderwijs, omdat zij in hun klassen vaak kinderen met verschillende religieuze achtergronden hebben. - In 2012 werd het aanbod van VRR opgenomen in het programma van de RotterdamPas. Hierdoor werd een nieuw (seculier) publiek aangeboord. - In 2012 werd 61 relireizen georganiseerd i.s.m. 15 gebedshuizen. - In totaal namen 1352 personen deel aan een relireis. - Vanwege de groeiende behoefte vanuit het onderwijs is een spelkoffer Reis door Religies ontwikkeld met allerlei religieuze attributen. Deze spelkoffer werd op 2 scholen met gastlessen gebruikt. - De fototentoonstelling Binnenstebuiten gaat over jongeren en religie. Deze tentoonstelling werd 2 maanden uitgeleend aan een school in I.s.m. Roravolere werd in november 2012 een kleurrijk gesprek over diaconale inzet van gebedshuizen in crisistijd georganiseerd waaraan 25 mensen deelnamen uit kerken, moskeeën en mandirs. - Op verzoek van de Hogeschool Rotterdam ondersteunde VRR studenten uit het Pabo-onderwijs bij opdrachten als het ontwikkelen van lespakketten rond religiositeit. 17. Welkom in Rotterdam In het project Welkom in Rotterdam worden nieuwe Rotterdammers (mensen met een taalachterstand die willen inburgeren en hun plek willen vinden in de stad) gekoppeld aan oude Rotterdammers (mensen die hier al een flink aantal jaren wonen en goed Nederlands spreken). Samen ontmoeten zij elkaar 3 tot 5 keer op basis van gedeelde interesses. In die ontmoetingen leren ze elkaar en de stad beter kennen. Welkom in Rotterdam is mixen aan de Maas. Hoe er gemixt wordt, kunnen koppels met elkaar invullen. In het mixaanbod doet het project via verschillende menukaarten suggesties, variërend van cultuur, natuur, architectuur, sport en wijk. Samenleven in een multiculturele stad begint daar waar mensen elkaar ontmoeten en niet meer langs elkaar heen leven. Het project levert een bijdrage aan het ontwikkelen van meer samenhang en het versterken van de band tussen stads- en buurtbewoners. Meer informatie is te lezen op of in het jaarverslag unieke Rotterdammers namen deel aan een ontmoeting via Welkom in Rotterdam. Sommigen deden meerdere keren mee. In totaal werd 400 keer deelgenomen aan een ontmoeting. In eerste instantie zou 2012 het laatste jaar van Welkom in Rotterdam zijn. De gemeente kondigde eind 2011 aan dat er geen subsidie meer beschikbaar was na Mara besloot om naast het organiseren van ontmoetingen de methodiek van Welkom in Rotterdam te beschrijven en het werk over te dragen aan Stichting Radar. In juni werd duidelijk dat het overheidsbeleid aangepast werd en dat er financiële ruimte ontstond om Welkom in Rotterdam voor een laatste jaar ook in 2013 te subsidiëren. Mara is dankbaar voor deze verlenging van een jaar, omdat dit kansen biedt om de 11

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen December 2014 Han Paulides Programmaleider Zorg & Welzijn VOORWOORD Twee jaar werken in het centrum van Rotterdam zit er op. In deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Stichting Ayasofya. Lokale schakel voor maatschappelijke participatie. Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff.

Stichting Ayasofya. Lokale schakel voor maatschappelijke participatie. Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff. Stichting Ayasofya Lokale schakel voor maatschappelijke participatie Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Inhoud 1 Inleiding en onderzoeksopzet 5 2 Delfshaven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kerken en moskeeën onder de Wmo

Kerken en moskeeën onder de Wmo Een verkennend onderzoek naar kansen en bedreigingen Kerken en moskeeën onder de Wmo Gemeente Amsterdam Gemeente Arnhem Gemeente Delft Gemeente Den Helder IJburg Geitenkamp Vrijenban Julianadorp Gemeente

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag

humanitas Jaarverslag humanitas Jaarverslag 2009 boventekst Humanitas in 2009 Humanitas in 2009 Humanitas samengevat Vereniging Humanitas Dit is Humanitas Humanitas is de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie