Jaarverslag 2012 / Portfolio Stichting Mara. ls/fj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013 Stichting Mara ls/fj

2 Inhoudsopgave Ondersteunde activiteiten/projecten in OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren 2. KunstExpress 3. M25 Rotterdam 4. M25 Den Haag 5. MaraMaS Den Haag 6. Aandacht voor HIV en Aids in Rotterdam: Geestelijke Zorg 7. Ondersteuning Afrikaanse zelforganisaties in Den Haag 8. Ondersteuning Afrikaanse zelforganisaties in Rotterdam 9. Stichting Casa Tiberias 10. Stichting Nuestra Casa 11. MOC H. Hart 12. Parochiële Diaconie 13. Dress for Success Leiden 14. Cliëntenraad SZW Den Haag 15. Van Klacht naar Kracht 16. Veelkleurige Religies 17. Welkom in Rotterdam 18. Wakes bij uitzetcentrum Zestienhoven 19. Cursus Armoede onder de Loep 20. Cursus ZIN in vrijwilligerswerk 21. Welkom Onthaal Afgeronde en overgedragen activiteiten/projecten in Haags Sociaal Beraad 2. Dress for Success Nederland 3. Dress for Success Rotterdam 4. Stichting de Startlijn 5. Krachtvrouwen Oude Westen 6. Rita s Reisbureau Nieuwe activiteiten/projecten in Van Klacht naar Kracht 2. Zichtbare Levensverhalen 3. Positieve Krachten Bundelen 4. Onderzoek Oude Noorden/Franciscus en Clara parochie 5. 2

3 Inleiding In dit jaarverslag 2012 / portfolio 2013 leest u welke activiteiten vanuit Mara in 2012 en 2013 ondersteuning kregen en krijgen. Geven we beknopt weer wat in 2012 gerealiseerd is als resultaat. Geven we een overzicht van de activiteiten die Mara eind 2012 heeft afgerond of overgedragen en welke nieuwe initiatieven in 2013 worden ondernomen. 1. OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren In Nederland zijn veel jongeren genoodzaakt iedere nacht weer een nieuwe slaapplaats te vinden. Zij zwerven maanden en soms zelfs jaren van het ene tijdelijke adres naar het andere, ze leven veel op straat of in opvanghuizen. Zwerfjongeren hebben meestal problemen op meerdere terreinen van het leven. De hulpverlening helpt hen daarbij. OPstap heeft als doel om het sociale netwerk en het zelfvertrouwen van jongeren te versterken. Aandacht voor het sociale netwerk is belangrijk, omdat zwerfjongeren weinig stabiele mensen in hun netwerk hebben aan we ze steun kunnen vragen en die hen positief benaderen. Aandacht voor het zelfvertrouwen is belangrijk, omdat zwerfjongeren een laag gevoel van eigenwaarde hebben. OPstap bereikt haar doel door zwerfjongeren in contact te brengen met vrijwilligers. Ze ontmoeten elkaar in sportieve en culturele groepsactiviteiten. Voor zwerfjongeren is dit een veilige manier om nieuwe mensen te leren kennen. Door samen dingen te doen, ontstaan er waardevolle contacten waar zwerfjongeren op terug kunnen vallen voor steun en bemoediging. Vrijwilligers van OPstap zijn getraind en worden gecoacht in hoe ze het zelfvertrouwen van zwerfjongeren kunnen versterken. Contacten met mensen buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk voor zwerfjongeren om een nieuwe start te maken en om de ingeslagen weg vol te houden. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag OPstap 2012 of op 192 unieke jongeren namen deel aan de groepsactiviteiten op de woensdag- en donderdagavond. We tellen in OPstap het aantal unieke jongeren, omdat een jongere vaak regelmatig meedoet. Kijken we naar het aantal deelnames, dan namen 1023 jongeren deel aan de 66 groepsactiviteiten in unieke jongeren namen deel aan de wekelijkse kookgroep op dinsdagavond. 40 avonden werd er gekookt. Aangezien jongeren meerdere keren meededen, hebben we ook het aantal deelnames geteld. Dat is voor de kookgroep jongeren maakten gebruik van het maatjesproject en werden 1-op-1 gekoppeld aan een maatje met wie ze ook afspraken hadden buiten de vaste activiteiten om. Voor alle activiteiten kon Mara een beroep doen op 46 vrijwilligers van OPstap. 2. KunstExpress KunstExpress is een maatjesproject voor kinderen van 9-13 jaar in Rotterdam Zuid. De deelnemende kinderen zijn geselecteerd door docenten op scholen en hebben met elkaar gemeen dat de thuissituatie om financiële en/of sociale reden geen aandacht schenkt aan het creatief talent of bijzondere belangstelling voor kunst van het kind. Om kunsteducatie en talentontwikkeling een kans te geven, worden deze kinderen gekoppeld aan studenten die een kunstopleiding volgen. De studenten begeleiden en helpen de kinderen door hen kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines. Kinderen en studenten werken een jaar lang wekelijks - iedere woensdagmiddag - samen aan kunst. In 2012 werd het tweede projectjaar van de KunstExpress afgerond en het derde en laatste jaar in september gestart. Mara organiseert de KunstExpress samen met de SKVR die het project vanaf september 2013 voortzet en de taken van Mara overneemt. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag of op 3

4 24 kinderen en hun maatjes hebben in projectjaar 2 een jaar lang wekelijks kunst gemaakt en ontdekt. In november 2012 werden 22 nieuwe maatjes gekoppeld aan een kind voor projectjaar 3. De betrokkenheid van ouders nam toe in vergelijking met Feit blijft dat de interesse vanuit de ouders sterk varieerde. Sommigen toonden zich erg begaan met de ontwikkeling van hun kind, bij anderen ontbrak ogenschijnlijk alle interesse. Voor 8 talentvolle kinderen uit jaar 2 werd een vervolgtraject gevonden. Dankzij het Jeugdcultuurfonds Rotterdam kunnen deze kinderen hun talent verder ontwikkelen. Het aantal culturele instellingen in Rotterdam dat zich heeft verbonden met de KunstExpress is toegenomen. Nieuw in het tweede jaar was het atelierbezoek aan vier bekende Rotterdamse kunstenaars die de kinderen ook een workshop gaven over abstracte kunst. Deze workshops werden mogelijk gemaakt dankzij een donatie van de deelgemeente Feijenoord. 3. M25 Rotterdam In samenwerking met een aantal parochies in Rotterdam geeft Mara uitvoering aan het jongerenproject M25. M25 verwijst naar Mattheüs 25, de 7 werken van barmhartigheid; een passage in de bijbel waarin mensen worden aangemoedigd om goed te doen voor anderen. M25 heeft als doel om jongeren tussen de 12 en 18 jaar kennis te laten maken met de betekenis en het belang van vrijwilligerswerk. Maandelijks zijn er verschillende activiteiten waarin jongeren zich belangeloos inzetten voor kwetsbare groepen. Via M25 leren jongeren wat vrijwilligerswerk doen inhoudt en welke betekenis dit heeft voor de stad, voor de ander, voor henzelf en voor hun geloof. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag 2012 of te lezen op Er werden in activiteiten georganiseerd waarop de jongeren konden intekenen. In totaal namen er 49 jongeren deel. Hiervan waren 29 jongeren afkomstig uit de deelnemende parochies, 4 jongeren namen deel in het kader van hun maatschappelijk stage voor hun middelbare school, 16 jongeren hebben zich aangemeld nadat zij van vrienden/familieleden over M25 hadden gehoord of via andere kanalen. Het aantal keren dat jongeren deelnamen aan een activiteit varieerde van 1 tot 21 keer per jaar. M25 zette zich in voor 13 verschillende doelgroepen bij 21 organisaties. Om de jongeren tijdens deze activiteiten te begeleiden, werd de projectmedewerker ondersteund door 14 jonge vrijwilligers (gemiddelde leeftijd 27). In 2012 zetten M25 jongeren zich 665 uur in voor kwetsbare groepen in Rotterdam. De voortgang en reflectie op het verloop van M25 werd kritisch gevolgd door de klankbordgroep. Deze kwam 4 keer bij elkaar. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van parochies, vrijwillige begeleiders en externe deskundigen. Buiten de reguliere activiteiten om zijn twee resultaten van belang om te vermelden. In 2012 werd door de DSP groep een evaluatieonderzoek gedaan naar het effect van M25. Uit het onderzoek komt naar voren dat het beoogde effect ook gerealiseerd wordt. De jongeren krijgen begrip voor mensen die anders zijn; kwetsbare groepen. De jongeren leren dat iets goed doen voor een ander ook henzelf goed doet. Via M25 ontmoeten ze jongeren met een heel andere (culturele) achtergrond en ze ontwikkelen sociale vaardigheden (omgang met andere jongeren en de profijtgroepen). Een tweede vermeldenswaardig resultaat was de betrokkenheid van M25 Rotterdam bij het organiseren van een landelijke dag voor M25 groepen in Nederland; M25 goes Rotterdam. 4

5 4. M25 Den Haag M25 Den Haag wordt gedragen door de Willibrordparochies, de Agnesparochie, de Igantiusparochie, de Emmausparochie en de Titus Brandsma parochie (zie M25 Rotterdam voor een korte omschrijving van het project). In 2012 vroeg de diaken Mara om hulp, omdat M25 in deze stad stil lag. Er waren onvoldoende actieve vrijwilligers om het project te dragen en (daardoor) te weinig jongeren om deel te nemen. In haar advies aan vrijwilligers heeft Mara voorgesteld om het draagvlak te verbreden door M25 in oecumenisch verband te organiseren. STEK is bereid om de protestantse kerken te activeren en wil hierin samen met Mara tijd investeren. De katholieke parochies hebben de nodige aarzelingen en zijn nog in overleg met elkaar of ze deze verbreding willen. STEK polst in protestantse kring of er animo is van gemeenten op hieraan mee te doen. Indien voldoende draagvlak in de kerken zullen Mara en STEK in 2013 M25 ondersteunen. Tot die tijd ondernemen wij geen actie. 5. MaraMaS Den Haag MaraMaS is het aanbod van diaconale maatschappelijke stages die Mara organiseert voor middelbare scholieren. Alle stageplekken vinden plaats bij diaconale organisaties en kerken. Mara legt contacten met scholen en kerken, denkt mee in het formuleren van stages en verbindt leerlingen en stage-organisaties met elkaar. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag 2012 of op In 2012 hebben 227 leerlingen hun maatschappelijke stage (deels) gelopen via MaraMaS (in vergelijking met 2011: toen namen 117 leerlingen deel). Dat is bijna een verdubbeling. Samen liepen de leerlingen in uren stage (in vergelijking met 2011; toen werden 880 stage-uren gelopen). In 2011 en ook in 2012 hebben we verschillende pogingen ondernomen om MaraMaS te kunnen financieren vanaf Dat is helaas niet gelukt. Een overzicht van de ondernomen stappen: - In 2010 en 2011 hebben we de scholen waarmee we samenwerkten gevraagd om een bijdrage te leveren aan de kosten van de stages die we aanbieden. Scholen zeggen geen geld te hebben. Het bedrag dat zij zelf ontvangen van de overheid niet toereikend is om de interne organisatie van de stages te bekostigen. - We hebben gesproken met de gemeente Den Haag. Zij besteden de makelaarsrol van maatschappelijke stages uit aan PEP (voorheen HOF) die daarvoor betaald krijgt. In 2012 hebben we met de directie van PEP gesproken over onderaannemerschap. Ze onderschreven het unieke, aanvullende karakter van MaraMaS en namen ons aanbod mee in hun offerte aan de gemeente. Uiteindelijk heeft dit voor ons niets opgeleverd. Reden die door PEP werd aangevoerd was dat door de bezuinigingen door de gemeente minder budget was toegekend. - We hebben gesproken met verschillende Haagse fondsen. Zij geven geen bijdragen voor maatschappelijke stages. Bovenstaande punten, én het besluit van de overheid om in 2015 de maatschappelijke stages weer af te schaffen, hebben meegewogen in het besluit van Mara om MaraMaS te beëindigen. In de eerste helft van 2013 zal Mara de samenwerkingspartners inlichten en proberen om scholen en stageorganisaties aan elkaar te verbinden. Wellicht dat een aantal van de maandelijkse stages op die manier voort kunnen gaan. We blijven tot aan de zomer beschikbaar voor vragen en advies, voor het 5

6 actief begeleiden van stagiaires of het ontwikkelen van nieuwe stages is geen ruimte meer. Aan de tijdelijke uitbreiding van de uren van de coördinator is m.i.v een einde gekomen. 6. Aandacht voor HIV en Aids: Geestelijke Zorg Mara heeft een geestelijk verzorger in dienst die speciaal aandacht heeft voor mensen met HIV en Aids. De geestelijk verzorger voert pastorale gesprekken met patiënten en hun dierbaren, begeleidt uitvaarten, geeft voorlichting en creëert plekken waar patiënten elkaar kunnen ontmoeten. Aandacht voor HIV en Aids blijft nodig, omdat de meerderheid van HIV en Aids patiënten in Rotterdam en Den Haag van niet-nederlandse afkomst en hetero is. HIV en Aids zijn in veel etnische groepen een groot taboe. Met name voor die groep patiënten heeft Mara extra aandacht. De geestelijk verzorger krijgt cliënten doorverwezen via het Erasmus Medisch Centrum, het Westeindeziekenhuis en het Maasstadziekenhuis. Dikwijls is hij de enige vertrouwenspersoon naast de arts die weet heeft van de HIV positieve status van de patiënt. Om meer begrip, kennis en Aids awereness te ontwikkelen, geeft de geestelijk verzorger samen met vrijwilligers voorlichting in christelijke migrantenkerken, op scholen en in migrantenzelforganisaties. Het doel is om zo vooroordelen te ontzenuwen en het taboe te verminderen. Meer informatie is te lezen in het jaarverslag De geestelijk verzorger hielp 62 cliënten met HIV met pastorale hulp. Hij was betrokken bij de organisaties van 3 uitvaarten. - De geestelijk verzorger kon een beroep doen op 18 vrijwilligers die hem hielpen bij voorlichtingen, de eetgroep in Café Praag en Wereldaidsdag. - Wekelijks (iedere vrijdag) was er een diner voor mensen met HIV in Café Praag. Gemiddeld namen 17 mensen hieraan deel per week. - Er werd 4 keer voorlichting gegeven aan scholen en migrantenkerken. - In oktober organiseerde Mara samen met de NAS en de Pauluskerk een bedevaart naar Lourdes waaraan 21 verslaafden en mensen met HIV deelnamen. - Tijdens een internationale conferentie van Islamic Relief over HIV en Aids in moslim landen was de geestelijk verzorger dagvoorzitter. - Mara werd benaderd als ontwikkelaar en uitvoerder van het project Positieve Krachten Bundelen door het Erasmus MC en de GGD Rijnmond. Dit initiatief start in De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft Mara gevraagd om partner te worden in een onderzoek rond: de rol van religie bij HIV positieve migranten in de Afrikaanse diaspora in Nederland. Het onderzoeksvoorstel ligt bij het NWO en start (indien goedgekeurd) in oktober Ondersteuning christelijke migrantenzelforganisaties Den Haag In Den Haag vormen christelijke migrantenzelforganisaties en kerken een relatief nieuwe en onzichtbare groep. Grote groepen zijn vanaf de jaren 80 in de stad komen wonen. Voor de meeste migranten is religie een belangrijke pijler in hun bestaan. Dit is terug te zien in de oprichting van een groot aantal kerken. Deze kerkgemeenschappen spelen een belangrijke rol in het sociale leven van migranten. De migranten die in Den Haag wonen, zijn zich meer en meer bewust van het feit dat zij in deze stad een bestaan moeten opbouwen. Zij zien de noodzaak om zichtbaar te worden, om te integreren, de taal te leren, al is het maar omdat een nieuwe generatie hier is geboren en nu opgroeit. In 2012 gaven Mara, STEK en SMO opdracht om onderzoek te doen naar de vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den Haag. De gemeente Den Haag was bereid om de kosten voor haar rekening te nemen. Het Verwey Jonker Instituut voerde samen met onderzoeker Andrea 6

7 Damacins het onderzoek uit. Het rapport Naar een hoger plan wordt in 2013 gepresenteerd en krijgt hopelijk een vervolg. Buiten het onderzoek om heeft Mara in 2012 in het kader van de ondersteuning aan Afrikaanse migrantenkerken en zelforganisaties de volgende resultaten behaald: - Stichting Goed Hart werd ondersteund in de organisatie van haar activiteiten en het werven van fondsen voor het project Taal in de Buurt. Mara heeft bemiddeld dat de werkzaamheden van Stichting Goed Hart kunnen plaatsvinden in het MOC Heilig Hart. - Organisatie van Internationale Vrouwendag op 3 maart In een volle zaal van Karibu Bibi was het onderwerp mannenemancipatie. - Organisatie van expertmeeting rondom de zorg en hulpverlening van seropositieve mensen in Den Haag. - Verbinden van Afrikaanse zelforganisaties (Yes we care foundation en Infocent) aan Context (organisatie die zich bezighoudt met preventie op gebied van GGZ). In 2012 hebben Afrikaanse organisaties deelgenomen aan gezondheidsprogramma s van Context. - Afrikaanse organisaties in contact gebracht met het MOC zodat ze daar andere vrouwen kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan Taal in de buurt. - Deelname aan de jury van de Kartiniprijs Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon/project die op gebied van emancipatie en participatie van vrouwen een essentiële bijdrage heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt op 8 maart 2013 in het stadhuis van Den Haag. - Actieve rol in de kerngroep van het platform van Zorgvrijwilligers in Den Haag om de verbinding te leggen naar zelforganisaties van migrantenkerken. 8. Ondersteuning Afrikaanse Zelforganisaties Rotterdam Net zoals voor migranten in Den Haag geldt ook voor veel Afrikanen in Rotterdam dat religie een spil vormt in hun bestaan. De Afrikaanse kerken spelen ook hier een belangrijk rol in het sociale leven. De kloof tussen de Afrikaanse en de Nederlandse samenleving is groot. Een gevolg hiervan is dat Afrikanen vaak niet goed geïnformeerd zijn over allerlei maatschappelijke thema s. Mara heeft samen met KSA/GCW, SKIN Rotterdam en Stichting ROS gewerkt aan een nieuw initiatief om Afrikanen (via kerken en zelforganisaties) beter te informeren en toe te rusten. Eind 2012 resulteerde dit in de oprichting en presentatie van PAWOR. De ondersteuning van Mara kan hiermee in 2013 beëindigd worden. Oprichting van PAWOR (Platform for African Women s Organisations Rotterdam). Presentatie van het programma 2013 op 24 november In 2013 worden op 11 zaterdagen tussen en uur activiteiten georganiseerd met als doel om de kloof met de Nederlandse samenleving te verkleinen. 9. Stichting Casa Tiberias Casa Tiberias is een emancipatie- en ontmoetingscentrum voor Kaapverdianen in Rotterdam Delfshaven. In Casa Tiberias worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo zijn er o.a. alfabetisatie cursussen in het Portugees, taallessen en conversatielessen in het Nederlands, computerlessen voor kinderen en volwassenen, themaochtenden waarin voorlichting wordt gegeven, een formulierendienst, naailessen, ouderenactiviteiten en er is een verdeelpunt van de Voedselbank. Ook andere vrijwilligersinitiatieven uit de wijk maken gebruik van de faciliteiten die Casa Tiberias te bieden heeft tegen een kleine vergoeding. Meer informatie is te lezen op 7

8 In 2012 bezochten wekelijks ruim 300 Kaapverdianen (voornamelijk vrouwen) per week Casa Tiberias om deel te nemen aan één van de activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd en verzorgd met hulp van 45 vrijwilligers. Om alle activiteiten goed te kunnen coördineren en om een toekomstbestendige organisatie te worden, wil Casa Tiberias de komende jaren professionaliseren. Het bestuur schreef hiervoor in 2011 een plan waarmee ze in 2012 voldoende fondsen wierven. In 2012 heeft Casa Tiberias een toename van hulpvragen gekregen als gevolg van het stopzetten van een aantal gesubsidieerde (Kaapverdiaanse) (welzijns)organisaties. Met name de taallessen en de hulp vanuit de formulierendienst zagen een toename van het aantal aanvragen. In 2012 was de rol van Mara de aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen om het bestuur te adviseren en het geven van werkbegeleiding aan de vrijwillige coördinator van Casa Tiberias. In 2012 heeft het bestuur van Casa Tiberias Mara gevraagd om in 2013 een deel van de uitvoering van het professionaliseringsplan uit te voeren. 10. Stichting Nuestra Casa De Spaanssprekende parochie Sagrada Familia is een actieve en maatschappelijk betrokken parochiegemeenschap. Vanuit de kerk kregen ze te maken met de problemen van Spaanssprekende mensen in Rotterdam. Vrijwilligers proberen hen zo goed mogelijk bij te staan door een brug te zijn tussen de Nederlandse maatschappij en Spaanssprekende mensen. Eén van de grootste obstakels is de Nederlandse taal, die vaak de oorzaak is van isolement en marginalisering. In de Spaanssprekende parochie zijn veel diaconale projecten en werkgroepen actief. Er wordt juridisch advies gegeven, er is een gevangenenbezoekgroep, er zijn activiteiten voor ouderen, een project dat gericht is op psychologische ondersteuning, een wekelijks open huis, creatieve handen, en de vrouwenondersteuninggroep Apoyo a la mujer. De diaconale activiteiten van de parochie zijn ondergebracht in de Stichting Nuestra Casa. De stichting heeft twee mensen in dienst die samen met 60 vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse leiding van de stichting. In het eerste kwartaal heeft Mara intensief op uitvoerend niveau ondersteund, onder meer bij de fondsenwerving voor de projecten van 2012 en het inhoudelijk en financieel verantwoorden van de werkzaamheden in Per 1 maart 2012 werd echter een nieuwe financieel/secretarieel medewerkster aangenomen door Nuestra Casa. Vanaf die tijd konden de ondersteuningsuren van Mara op het niveau van de uitvoerende medewerkers zich beperken tot de werkbegeleiding van de medewerkers. De bestuursondersteuning heeft het hele jaar 2012 met dezelfde frequentie en intensiviteit plaatsgevonden. Hierbij ging het om input tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen en het op afroep beschikbaar zijn voor adviesvragen. Samengevat had de ondersteuning van Mara vooral betrekking op fondswerving en helpen inrichten van het financiële proces. Halverwege het jaar nam Mara de organisatie op zich voor een beleidsdag om de bouwstenen te vinden voor een strategisch plan voor de toekomst van de stichting. Medewerkers en bestuursleden werden uitgedaagd een gezamenlijke visie, missie en werkwijze van de stichting te expliciteren met daarbij de te verwachten c.q. gewenste ontwikkelingsrichting van de stichting voor de komende drie jaren te formuleren. Mara blijft, op verzoek van het bestuur van Nuestra Casa, ook in 2013 ondersteunend bij de stichting betrokken. Meer informatie is te vinden op 8

9 11. MOC H. Hart De H. Hartkerk staat midden in de Schilderswijk in Den Haag. De kerk is sinds 2007 in gebruik als een Multicultureel Ontmoetings Centrum. Verschillende (migranten)parochies organiseren hier hun sociaal-culturele activiteiten. De kerk is een toegankelijke plek voor bewoners, veel problemen en zorgen worden hier besproken. Het MOC H. Hart bereikt vooral die groep bewoners die de gang naar het reguliere welzijnswerk niet vanzelfsprekend weten te vinden. Het bestuur van het MOC H. Hart heeft Mara gevraagd om hen te helpen bij het maken van een visie en beleidplan voor de toekomst en hen te begeleiden bij de uitvoering van de plannen. Het einddoel is een sterke organisatie waarin het bestuur en de vrijwilligers het MOC H. Hart zelfstandig runnen. Meer informatie is te lezen op Dit jaar stond in het teken van de onduidelijkheid over de toekomst van het pand. De voormalige kerk is eigendom van het bisdom Rotterdam die het pand graag wil verkopen, omdat na de clustervorming minder kerken in gebruik zijn. Mara heeft met het bestuur een toekomstplan geschreven en dit neergelegd bij fondsen. De gemeente Den Haag ziet in het MOC een buurthuis van de toekomst en vindt het van belang dat deze locatie blijft bestaan en heeft overwogen om het pand aan te schaffen. In 2012 is een bijdrage toegekend voor het plaatsen van zonnecollectoren op het dak. In de loop van het jaar is met verschillende wethouders gesproken. Met de huidige kennis van zaken (eind december 2012) gaat het bestuur van het MOC H. Hart er vanuit dat ze een start kan maken met de uitvoering van het beleidsplan en werkplan. Er is vertrouwen dat het pand een diaconale plek in de wijk blijft die aangekocht zal worden door de gemeente of door een fonds. Gesprekken hierover worden in 2013 vervolgd. 12. Parochiële Diaconie Buiten de parochies die een gerichte vraag aan Mara stellen, zijn er door het jaar heen ook tal van andere contacten met kerken. Mara is voor hen een bron van informatie en advies en ze maken gebruik van de bijeenkomsten die wij voor hen organiseren i.s.m. het bisdom Rotterdam en KSA/GCW. - Op 6 februari 2012 namen 70 diaconale vrijwilligers deel aan de studiebijeenkomst die werd gegeven door Henk Meeuws. Tijdens de bijeenkomst leerden vrijwilligers praktijkervaringen te vertalen en te verbinden aan hun eigen inspiratie. - Parochie H. 3-Eenheid werd ondersteund in het organiseren van een kindervakantieweek. - Verschillende parochies in Rotterdam Zuid die na de clustervorming bij elkaar horen, hebben onderzocht op welke wijze ze diaconale activiteiten kunnen gaan bundelen en versterken. Hierover is verschillende keren gesproken en deze bijeenkomsten werden voorbereid en voorgezeten door Mara. 13. Dress for Success Leiden In de winkels van Dress for Success worden mensen gekleed voor een sollicitatiegesprek. Als je vanuit een minimum inkomen solliciteert naar een nieuwe baan, dan beschikken veel mensen niet over de juiste kleding en voelen ze zich onzeker over het gesprek. In de winkel van Dress for Success helpen vrijwilligers klanten niet alleen door de juiste sollicitatiekleding te geven, maar veel klanten voelen zich ook mentaal sterker na een bezoek aan de winkel door de aandacht, bemoediging en goede tips. Mara ondersteunt de vrijwilligers in Leiden die hier een Dress for Success winkel hebben opgezet. In 2009 werd de winkel geopend. In 2011 lukte het Dress for Success Leiden om subsidie van de gemeente te krijgen voor de komende jaren. In 2012 zijn stappen gezet in het verzelfstandigen van 9

10 het initiatief. Doel van Mara is om Dress for Success over te dragen en te verzelfstandigen. Meer informatie is te lezen op of in het jaarverslag In 2012 werden 153 klanten gekleed. Hiermee is de doelstelling van 150 klanten gehaald, ondanks dat DFS Leiden in 2012 twee keer moest verhuizen. De winkel aan de Waardgracht werd gratis aangeboden. In juli 2012 werd duidelijk dat het pand gesloopt zou worden in september. De coördinator heeft met hulp van corporaties Portaal en De Sleutels eerst een tijdelijke locatie aan de Morsweg en in december de definitieve nieuwe locatie aan de Beatrixstraat gevonden. In overleg met de 2 woningcorporaties werd voor de periode gratis huisvesting gerealiseerd, inclusief de kosten voor energie, water en OZB-belasting. De verhuizingen en de inrichting van de nieuwe winkel zijn gerealiseerd dankzij veel ondersteuning om niet van vrijwilligers en bedrijven, door fondsenwerving en door het verkrijgen van ruime kortingen op producten. Tussen de bedrijven door werden er nog steeds klanten gekleed. Vrijwilligers hebben ook klanten na afloop gebeld met de vraag of ze een baan hebben gekregen. Zo weten we dat 42% van de klanten van DFS Leiden inmiddels een betaalde baan of werkervaringsplaats heeft verworven. Door het wegvallen van steeds meer reintegratiebedrijven verdwenen voor DFS plekken van waaruit klanten werden doorverwezen. Om nieuwe klanten te werven, werd op verschillende plekken de workshop 'uiterlijke presentatie' gegeven. Deze slaat goed aan in de regio. Wij merken dat klanten hierdoor gestimuleerd worden toch die stap over de drempel te zetten. DFS wordt ondersteund door Mara en gedragen door 18 vrijwilligers. Eén van de vrijwilligers richt zich volledig op het geven van presentaties en workshops. Mara streeft er naar om DFS Leiden te verzelfstandigen. Hiertoe zijn goede stappen gezet. Er zijn 3 aspirant bestuursleden gevonden die voornemens zijn om in 2013 de stichting Dress for Success Leiden op te richten. In 2012 hebben ze reeds bestuurlijke taken op zich genomen. Kleding wordt aangeboden door bedrijven en particuliere donateurs. Overtollige kleding die niet geschikt is voor sollicitatiekleding wordt gedoneerd aan de Voedselbank Leiden. 14. Cliëntenraad SZW Den Haag De Haagse cliëntenraad van dszw heeft Stichting Mara gevraagd om voorzitter te zijn van de cliëntenraad. Stichting Mara brengt haar deskundigheid op het gebied van armoedebestrijding in. Deelname aan deze adviesraad heeft tot doel om signalen uit diverse achterbannen aan samenwerkingspartners en overheid door te geven en actief het beleid te beïnvloeden. Omgekeerd worden achterban en partners sneller en beter geïnformeerd over ontwikkelingen, beleid en maatregelen van de dszw. De ondersteuning van de cliëntenraad is een betaalde opdracht voor Mara. 15. Van Klacht naar Kracht Van Klacht naar Kracht is een succesvolle werkwijze die in Amsterdam is ontwikkeld door de stichting Samenwonen Samenleven. De werkwijze heeft als doel om de samenredzaamheid van bewoners in kwetsbare wijken te stimuleren. Mara herkent in de methodiek Van Klacht naar Kracht een innovatieve werkwijze om de eigen kracht(bronnen) en vaardigheden van informele helpers in de wijk te herkennen, deze te waarderen en te ondersteunen, en optimaal te benutten voor bewoners die om wat voor reden dan ook, in een precaire positie verkeren. Resultaten in 2012: Geïnspireerd door dit initiatief heeft Mara in 2012 een verkennend onderzoek gedaan in de deelgemeente Feijenoord en een plan geschreven met als doel om in 2013 in dit deel van Rotterdam ervaring op te kunnen doen met de toepassing van deze werkwijze. Met steun van een aantal fondsen kan Mara in 2013 starten met de uitvoering van haar plannen. 10

11 16. Veelkleurige Religies (VRR) Veelkleurige Religies is een initiatief van het maatschappelijk activeringswerk in Rotterdam (KSA/GCW en Mara) en heeft tot doel om mensen met verschillende religieuze achtergronden elkaar te laten ontmoeten en kennis te laten maken met elkaar en elkaars rituelen. Hieruit wordt een dialoog op gang gebracht tussen deelnemers op basis van respect en gelijkwaardigheid. Veelkleurige Religies organiseert verschillende activiteiten zoals: reizen langs kerken, moskeeën, tempels en synagogen, ontmoetingen op wijkniveau, symposia en cursussen. Het levensbeschouwelijke is het gemeenschappelijke vertrekpunt om mensen met elkaar in gesprek te brengen over de rol van religie en haar bijdrage aan een goede samenleving. Er is ook veel belangstelling vanuit scholen in het voortgezet onderwijs, omdat zij in hun klassen vaak kinderen met verschillende religieuze achtergronden hebben. - In 2012 werd het aanbod van VRR opgenomen in het programma van de RotterdamPas. Hierdoor werd een nieuw (seculier) publiek aangeboord. - In 2012 werd 61 relireizen georganiseerd i.s.m. 15 gebedshuizen. - In totaal namen 1352 personen deel aan een relireis. - Vanwege de groeiende behoefte vanuit het onderwijs is een spelkoffer Reis door Religies ontwikkeld met allerlei religieuze attributen. Deze spelkoffer werd op 2 scholen met gastlessen gebruikt. - De fototentoonstelling Binnenstebuiten gaat over jongeren en religie. Deze tentoonstelling werd 2 maanden uitgeleend aan een school in I.s.m. Roravolere werd in november 2012 een kleurrijk gesprek over diaconale inzet van gebedshuizen in crisistijd georganiseerd waaraan 25 mensen deelnamen uit kerken, moskeeën en mandirs. - Op verzoek van de Hogeschool Rotterdam ondersteunde VRR studenten uit het Pabo-onderwijs bij opdrachten als het ontwikkelen van lespakketten rond religiositeit. 17. Welkom in Rotterdam In het project Welkom in Rotterdam worden nieuwe Rotterdammers (mensen met een taalachterstand die willen inburgeren en hun plek willen vinden in de stad) gekoppeld aan oude Rotterdammers (mensen die hier al een flink aantal jaren wonen en goed Nederlands spreken). Samen ontmoeten zij elkaar 3 tot 5 keer op basis van gedeelde interesses. In die ontmoetingen leren ze elkaar en de stad beter kennen. Welkom in Rotterdam is mixen aan de Maas. Hoe er gemixt wordt, kunnen koppels met elkaar invullen. In het mixaanbod doet het project via verschillende menukaarten suggesties, variërend van cultuur, natuur, architectuur, sport en wijk. Samenleven in een multiculturele stad begint daar waar mensen elkaar ontmoeten en niet meer langs elkaar heen leven. Het project levert een bijdrage aan het ontwikkelen van meer samenhang en het versterken van de band tussen stads- en buurtbewoners. Meer informatie is te lezen op of in het jaarverslag unieke Rotterdammers namen deel aan een ontmoeting via Welkom in Rotterdam. Sommigen deden meerdere keren mee. In totaal werd 400 keer deelgenomen aan een ontmoeting. In eerste instantie zou 2012 het laatste jaar van Welkom in Rotterdam zijn. De gemeente kondigde eind 2011 aan dat er geen subsidie meer beschikbaar was na Mara besloot om naast het organiseren van ontmoetingen de methodiek van Welkom in Rotterdam te beschrijven en het werk over te dragen aan Stichting Radar. In juni werd duidelijk dat het overheidsbeleid aangepast werd en dat er financiële ruimte ontstond om Welkom in Rotterdam voor een laatste jaar ook in 2013 te subsidiëren. Mara is dankbaar voor deze verlenging van een jaar, omdat dit kansen biedt om de 11

12 overgedragen kennis te implementeren. Zo zal in 2013 een medewerker van Radar betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van alle activiteiten. Daarnaast schrijft Radar voor 1 april 2013 een toekomstplan waarin beschreven wordt hoe zij de methodiek van Welkom in Rotterdam gaat inzetten in het werk van Radar. Welkom in Rotterdam gaat in 2013 in een veel kleinere personele bezetting verder. In 2012 is afscheid genomen van 3 medewerkers (2 FTE). 18. Maandelijkse wakes bij uitzetcentrum Zestienhoven Stichting Mara organiseert samen met het KSA elke 1 e zondag van de maand een wake bij het Detentiecentrum Rotterdam, als uiting van protest en schaamte tegen de lange en zinloze detentie van illegale vreemdelingen. In Detentiecentrum Rotterdam kunnen 550 vreemdelingen zonder verblijfsvergunning gedetineerd worden. De vreemdelingen in het detentiecentrum hebben weet van deze wakes en krijgen regelmatig post van de wakebezoekers. In totaal werden 12 wakes georganiseerd waaraan gemiddeld 50 mensen per wake deelnamen. Bij deze wakes worden gastsprekers gevraagd die vanuit hun functie/deskundigheid een standpunt innemen in de discussie over het Nederlands vreemdelingenbeleid. In 2012 spraken onder meer: - Mevr. S. Gesthuizen (SP 2 e kamerlid) - Dr. Willem Schinkel (Erasmus Univerity) - Prof. H. van Houtum ( Radboud University) - Dhr. J. van der Kolk ( Raad van Kerken) - Dr. H. Hintjens ( International Social Studies den Haag). - Sint Nicolaas - Pastores, predikanten en vreemdelingen die zelf gedetineerd waren. In samenwerking met de Geestelijke Verzorging in het Detentiecentrum Rotterdam heeft Mara samen met KSA een groep van 10 vrijwilligers getraind voor een bezoekgroep die wekelijks bezoeken brengen aan gedetineerde vreemdelingen in het detentiecentrum tijdens de religieuze vieringen. Daarnaast bezoeken zij vreemdelingen met wie contact gelegd is ook op individuele basis tijdens het uur bezoekrecht dat de vreemdeling heeft. Voor veel vreemdelingen zijn deze vrijwilligers bezoeken het enige bezoek dat zij ontvangen gedurende de (soms lange, 6+ maanden) detentieperiode. 19. Cursus Armoede onder de Loep Deze cursus is voor vrijwilligers die in hun werk armoedesignalen beter willen opvangen of herkennen. De inhoud van het programma geeft deelnemers een handelingsperspectief hoe ze met die signalen kunnen omgaan en wat ze kunnen betekenen voor de ander. De cursus geeft feiten over armoede, geeft inzicht in hoe armoede wordt beleefd door mensen die er lang in zitten en welke gevolgen die heeft voor hun visie op het leven, hun kinderen en hun kijk op de hulpverlening. De cursus werd dit jaar 5 keer gegeven. Hieraan namen in totaal 40 mensen deel. 20. Cursus ZIN in vrijwilligerswerk Wanneer je als vrijwilligers intensief met elkaar samenwerkt is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen zodat je weet welke verwachtingen, ideeën en verlangens er bij de ander leven. In de cursus ZIN in vrijwilligerswerk leren deelnemers elkaar kennen door stil te staan bij wat een ieder motiveert en inspireert om dit werk te doen. Waar krijg je energie van? Hoe houd je het vol? Wat is van waarde? 12

13 De training werd 1 keer gegeven aan een groep vrijwilligers van een inloophuis voor mensen met kanker. Hieraan namen 8 vrijwilligers deel. 21. Welkom Onthaal Welkom Onthaal is een interkerkelijke werkgroep met als doel om de inzet van vrijwilligers en kerken voor vreemdelingen (asielzoekers, migranten) in Rotterdam te bevorderen en te versterken. Welkom Onthaal initieert en ondersteunt lokale initiatieven van kerken en (kerkelijke) vrijwilligers die zich lokaal willen inzetten om vreemdelingen te ondersteunen bij hun verblijfspositie en inburgering. De bijdrage van het maatschappelijke activeringswerk in Rotterdam voor deze werkgroep is het organiseren van informatieavonden voor vrijwilligers ter bevordering van deskundigheid, samenwerking en uitwisseling. In 2012 werden 2 informatieavonden gehouden waar vrijwilligers avond aan deelnamen. - In april werd m.m.v. Dr. Laura van Waas van de UNHCR en het Statelessnessprogram van Tilburg University een avond georganiseerd rond het thema staatloosheid. Deze avond was vooral bedoeld voor vrijwilligers/bezoekers van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring die vanwege (vermeende) staatloosheid, ontbreken van identiteitsdocumenten, niet uit Nederland verwijderd kunnen worden. - In september werd m.m.v. Mr. Carla van Os van Defence for Children een avond georganiseerd over de rechten van vreemdelingenkinderen in het kader van de campagne voor het zgn. Kinderpardon dat op 1 febr van kracht werd. 13

14 Afgeronde en overgedragen activiteiten/projecten in Haags Sociaal Beraad (HSB) Het HSB functioneert als een strategisch netwerk van organisaties die met armoede in aanraking komen. De belangrijke functie van het HSB is om - aansluitend op de actualiteit - gesprekspartner te zijn voor de gemeente Den Haag. De aangesloten organisaties behouden hun eigen activiteiten en deskundigheden. Knelpunten worden uitgewisseld en mogelijke oplossingen worden voorgedragen aan de gemeente. Mara is verschillende jaren één van de dragers geweest van dit netwerk. In 2011 organiseerde het HSB een serie van 7 bijeenkomsten rondom verschillende facetten van armoede. In 2012 is het HSB opgegaan in een nieuw initiatief Eerlijk delen achter de duinen dat onder leiding van STEK verder uitgewerkt wordt. 2. Dress for Success Nederland Door het succes van Dress for Success Rotterdam kreeg Stichting Mara veel vragen uit het land van vrijwilligers en organisaties die het project in hun eigen plaats wilden opzetten. Om hier gehoor en ondersteuning aan te geven, werd Dress for Success Nederland opgezet. Dress for Success Nederland is een landelijk servicebureau voor Dress for Success winkels in Nederland. Inmiddels zijn er Dress for Success winkels geopend in Rotterdam, Gorinchem, Amsterdam, Spijkenisse, Tilburg, Leiden, Eindhoven, Almere, Enschede, Utrecht, Amersfoort en Leeuwarden. In 2012 nam het bestuur van de Vereniging van Stichtingen Dress for Success in Nederland de verantwoordelijkheid formeel van Mara over. Door tegenvallende inkomsten besloot het bestuur om het landelijke servicebureau te reorganiseren. Dit betekende dat de betaalde kracht werd ontslagen. De taken werden overgenomen door bestuursleden, door speciale commissies of lokale winkels of kwamen te vervallen. Meer informatie is te lezen op 3. Dress for Success Rotterdam Betaalde arbeid is een effectief middel om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. Mensen die actief op zoek zijn naar een baan en/of deelnemen aan een reïntegratietraject, zullen op een gegeven moment uitgenodigd worden voor een gesprek bij een werkgever. Het is dan belangrijk om er verzorgd uit te zien. Er is echter een probleem: mensen die lange tijd hebben moeten rondkomen van een minimuminkomen beschikken niet over het geld om nieuwe, representatieve kleding te kopen. Alle inkomsten gaan naar de meest essentiële basisbehoeften. Dress for Success biedt de oplossing: in de winkel van Dress for Success kunnen mensen gratis een set representatieve kleding uitzoeken, zodat ze dressed for success het gesprek in gaan. Dress for Success wil een positieve schakel zijn in de keten van voorzieningen voor mensen die weer aan de slag willen. In 2011 werd de Stichting Dress for Success Rotterdam opgericht door een drietal bestuursleden. In 2012 werd het bestuur uitgebreid met twee leden en heeft het bestuur steeds meer verantwoordelijkheden van Mara overgenomen. Eind 2012 werd de verduurzaming succesvol afgerond. Het nieuwe bestuur heeft Mara gevraagd om hen nog een tijd op specifieke punten te adviseren en een aantal diensten voor hen te verzorgen tegen betaling. Bij Dress for Success zijn 15 vrijwilligers actief. In 2012 werden 319 klanten gekleed. 14

15 4. Stichting de Startlijn De Startlijn is een initiatief van een aantal Marokkaanse vrouwen in het Oude Noorden van Rotterdam. Ze organiseren allerlei activiteiten om allochtone vrouwen te activeren om zich in te zetten voor de buurt was het laatste jaar dat Stichting Mara ondersteuning heeft geboden aan Stichting de Startlijn. Het was een jaar waarin de stichting met zwaar weer te kampen had. Bestuursleden stapten op, de boekhouder kwam afspraken niet na en vroeg torenhoge tarieven om alsnog financiële jaarrapportages van projecten te leveren, een samenwerkingspartner kon toezeggingen rondom samenwerking en locatie niet nakomen vanwege eigen bestaansonzekerheid (door bezuinigingen en aanbestedingen), diverse fondsen wezen projectaanvragen af. Ondanks het zware weer heeft de coördinator van de stichting, Alamina Etahlali, zich er hard voor gemaakt dat de activiteiten van de stichting doorgang konden vinden. Zo zijn er voor de zomer op drie locaties (in Deelgemeente Oude Westen, Stadsdriehoek en Delfshaven) vrouwengroepen geweest in het kader van het project Vrouwen voor Vrouwen. Daarnaast organiseerde de Startlijn samen met andere organisaties een grote manifestatie bij Botu, in het kader van internationale vrouwendag (thema Creatief met Minder ). Stichting de StartLijn hoopte eind 2012 de actieve vrouwengroepen te kunnen overdragen aan welzijnsorganisaties (Buurtwerk Centrum en Disck). Dit is helaas vanwege de bezuinigingen in het welzijnswerk niet gelukt. De ondersteuning van Mara bestond uit het op verzoek meedenken met Alamina Etahlali over de koers van de stichting, haar deskundigheidsbevordering, het ondersteunen (tegenlezen, input geven) bij fondswerving en verantwoordingen. Mara betreurt het dat de enorme inzet en tijdsinvestering van Stichting de Startlijn in 2012 niet heeft geleid tot de gewenste resultaten. We begrijpen echter ook het krachtenspel waarin deze stichting zich beweegt en dat er op dit moment te weinig draagkracht bij bestuur en vrijwillige medewerkers is om het hoofd boven water te houden. 5. Krachtvrouwen Oude Westen In 2011 klopte de organisatie Krachtvrouwen Oude Westen bij ons aan met het verzoek om hen te helpen bij het versterken van de organisatie. Wekelijks ontmoeten 60 allochtone vrouwen elkaar. Met elkaar organiseren ze activiteiten die gericht zijn op gezondheidsvoorlichting, taallessen, opvoedingsondersteuning en sport. Krachtvrouwen is ontstaan als bewonersinitiatief. De centrale spil in dit initiatief is een Ethiopische vrouw die via het wijkpastoraat doorverwezen werd naar Mara. In 2012 hebben we in kaart gebracht wat precies het ondersteuningsverzoek was van de Krachtvrouwen. Mara bleek niet de enige organisatie op wie een beroep werd gedaan. Meerdere organisaties waren om hulp gevraagd of boden reeds ondersteuning. In samenwerking met bureau De Heuvel en SONOR hebben we alle betrokken organisaties en het vrijwilligerskader van de krachtvrouwen bij elkaar gebracht en afspraken gemaakt wie hen het beste kan helpen. Eind 2012 heeft Mara haar betrokkenheid bij Krachtvrouwen afgerond en overgedragen. 6. Rita s Reisbureau Voor veel mensen die op of onder het sociaal minimum leven, is een weekje weg op vakantie onbetaalbaar. Het beetje vakantiegeld dat zij krijgen, is al lang op voordat het op hun rekening staat. Leven van een minimuminkomen of uitkering betekent leven onder een permanente druk om de eindjes aan elkaar te knopen. Juist dan heb je vakantie nodig om er daarna weer tegen te kunnen. Rita s Reisbureau biedt mensen de mogelijkheid om een weekje weg te kunnen. Vrijwilligers van het 15

16 reisbureau vragen eigenaren van een caravan of vakantiehuisje om dit één of meerdere weken per jaar gratis ter beschikking te stellen aan het project. Via contactpersonen worden deelnemers aangemeld. Zo bemiddelt dit bijzondere reisbureau tussen vraag en aanbod. Rita s Reisbureau regelt ook het vervoer van en naar het vakantieadres. De deelnemers betalen slechts een kleine eigen bijdrage. Rita s Reisbureau is een vrijwilligersproject dat ontwikkeld is door Stichting Mara en wordt uitgevoerd in Rotterdam, Den Haag en de rest van de provincie Zuid-Holland. Meer informatie is te lezen op In 2012 zijn 20 vakanties gerealiseerd. Hierdoor konden zo n 50 mensen een weekje op vakantie. 18 vrijwilligers maakten dit mogelijk. In 2012 is het project overgedragen aan een groep vrijwilligers. Op verzoek van deze groep biedt Mara hen in 2013 nog administratieve ondersteuning. 16

17 Ontwikkeld in 2012, Nieuw in Van Klacht naar Kracht Zie voor een omschrijving Zichtbare levensverhalen voor ouderen in De Eshoeve Verzorgingshuis de Eshoeve heeft Mara gevraagd om hen te leren hoe ze met vrijwilligers kunnen werken met de methodiek Zichtbare levensverhalen voor ouderen. Mara voert het project uit in samenwerking met De Eshoeve die na twee jaar het werk zelfstandig zal voortzetten als onderdeel van hun reguliere aanbod. Het doel van het project is dat vrijwilligers informatie verzamelen en bij elkaar brengen die associaties oproepen bij licht dementerenden. Het levensverhaal van de oudere wordt niet chronologisch maar in fragmenten samengesteld. Het levensboek wordt een verzameling beelden, teksten, geluiden, voorwerpen, smaken waarmee de familie en de verzorging langer in staat zijn om contact te houden met de oudere. 3. Positieve Krachten Bundelen Het Erasmus MC en de GGD hebben Mara gevraagd om het project Positieve Krachten Bundelen uit te voeren in Het doel van dit project is om seropositieve vrijwilligers die sterk in hun schoenen staan, en goed met hun ziekte omgaan, te koppelen aan een kwetsbare groep HIV patiënten die niet goed met hun ziekte omgaan. Het gaat met name om migranten patiënten voor wie HIV een groot taboe is en voor een groep (ex)verslaafden met een klein sociaal netwerk. De verwachting is dat het effect van de steun van een ervaringsdeskundig maatje is dat de patiënt zijn/haar ziekte beter leert accepteren en het de therapietrouw bevordert. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen is Mara ook betrokken bij een onderzoek naar HIV positieve migranten in Nederland. 4. Onderzoek Oude Noorden i.s.m. parochie Franciscus en Clara De parochie Franciscus en Clara in Rotterdam Noord is een parochie met een ouder vrijwilligerskader. Van de kerk maken ook de Spaanstalige en Filipijnse parochie gebruik. De pastor van de parochie heeft Mara gevraagd om mee te denken op welke wijze zij in de toekomst - in samenwerking met andere organisaties in de wijk - van betekenis kunnen zijn voor de wijk. Niet alleen de parochie zoekt naar haar nieuwe positie, ook andere organisatie herzien en herdefiniëren hun taak en rol onder invloed van de grote veranderingen die dit deel van Rotterdam treffen. In 2012 is een student theologie van de Fontys Hogeschool begonnen met een verkennend onderzoek in de wijk met als doel om een foto te maken van de wijk zoals die nu is. In 2013 wordt dit onderzoek gepresenteerd. 5. is een maatjesproject dat jonge nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 20 helpt om sociaal en maatschappelijk hun plek te vinden in Nederland. Jonge nieuwkomers komen weinig in contact met Nederlanders, terwijl ze dat wel zouden willen. Hun leven speelt zich af op school en thuis, waardoor het moeilijk voor hen is zich in de Nederlandse samenleving thuis te gaan voelen. Dit kan leiden tot eenzaamheid of ontsporing. Docenten van ISK klassen zien dit gebeuren en onderstrepen het belang van extra ondersteuning voor deze groep. Maatjes maken samen met de jongeren een analyse van hun netwerk en stimuleren het doen van activiteiten en het leggen van contacten buiten de eigen kring. Start van dit project is in september

Jaarverslag 2013 / Portfolio 2014. Stichting Mara. Ls/fj.2014-092

Jaarverslag 2013 / Portfolio 2014. Stichting Mara. Ls/fj.2014-092 Jaarverslag 2013 / Portfolio 2014 Stichting Mara Ls/fj.2014-092 Inhoudsopgave Ondersteunde activiteiten/projecten in 2013/2014 1. OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren 2. M25 Rotterdam 3. Aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. De aandachtsgebieden van SSCMA zijn: - parochies en PKN diaconieen. - huiselijk geweld. - eenzaamheid.

Jaarverslag 2012. De aandachtsgebieden van SSCMA zijn: - parochies en PKN diaconieen. - huiselijk geweld. - eenzaamheid. Jaarverslag 2012 De aandachtsgebieden van SSCMA zijn: - parochies en PKN diaconieen - huiselijk geweld - eenzaamheid - fondswerving - participatie en ontmoeting - armoedebestrijding - aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Jaarverslag projecten 2014/ Portfolio projecten 2015. Stichting Mara. HvD/fj.2015-060

Jaarverslag projecten 2014/ Portfolio projecten 2015. Stichting Mara. HvD/fj.2015-060 Jaarverslag projecten 2014/ Portfolio projecten 2015 Stichting Mara HvD/fj.2015-060 Inhoudsopgave Ondersteunde activiteiten/projecten in 2014/2015 1. OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren 2. Jongerenacademie

Nadere informatie

Beleidsplan 2016. 1. Ondersteuning (migranten)kerken en diaconieën

Beleidsplan 2016. 1. Ondersteuning (migranten)kerken en diaconieën Beleidsplan 2016 De Stichting Samenwerking Christelijk Maatschappelijk Activeringswerk (SSCMA) ondersteunt (groepen) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen

Nadere informatie

Beleidsplan KSA/GCW 2014

Beleidsplan KSA/GCW 2014 Beleidsplan KSA/GCW 2014 Doelstelling De Stichting KSA/GCW ondersteunt (groepen) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen in Rotterdam. KSA/GCW is vanuit haar

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Beleidsplan Samen 010 2015

Beleidsplan Samen 010 2015 Beleidsplan Samen 010 2015 Samen 010 ondersteunt (groepen) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen in Rotterdam. Samen 010 is vanuit haar christelijke identiteit

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Jaarverslag projecten Stichting Mara. MB/fj

Jaarverslag projecten Stichting Mara. MB/fj Jaarverslag projecten 2015 Stichting Mara MB/fj.2016-063 Inhoudsopgave Inleiding...3 Projecten in Den Haag 1....OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren...5 2....Jongere nacademie Talent in Zich (JA/TIZ)...6

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving.

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Presentatie Caritas een kerk die helpt!

Presentatie Caritas een kerk die helpt! Hartelijk welkom! Presentatie Caritas een kerk die helpt! terugkijken & vooruitblikken Caritas een kerk die helpt! Vanuit christelijke overtuiging: Begeleiden, ondersteunen en inspireren van hulpbehoevenden

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2016 definitief versie 16 december 2015 1. Inleiding De Parochiële Caritas Instelling (PCI) maakt deel uit van de parochie

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Ouderen in beeld rapportage van de Commissie Ouderenwerk van de Protestantse Gemeente Utrecht februari 2010

Ouderen in beeld rapportage van de Commissie Ouderenwerk van de Protestantse Gemeente Utrecht februari 2010 Ouderen in beeld rapportage van de Commissie Ouderenwerk van de Protestantse Gemeente Utrecht februari 2010 Deze presentatie A Inleiding B Belangrijke bevindingen (H3&4) C Aanbevelingen (zie ook H7) D

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug

Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners van Nieuw West en van Geuzenveld en Slotermeer

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015 www.vriendenvansamah.nl www.vriendenvansamah.nl info@vriendenvansamah.nl 1 VRIENDEN VAN SAMAH Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van gewone jongeren; ze hebben dezelfde

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Versie december 2016 1. Inleiding Met genoegen presenteert het bestuur van de PCI OLVvA haar werkplan voor 2017. Het is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Beeklaan 167, 2562AD Den Haag

Beeklaan 167, 2562AD Den Haag Beeklaan 167, 2562AD Den Haag Betreft subsidie beschikking: ABBA/4030106/EB-3293 Verslag van het programma Sport en Cultuur, tevens bedoeld als een ingang voor Vrouwenemancipatie in 2014, Inleiding: Halverwege

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive Sociaal jaarverslag Stichting Revive 2014 Sociaal jaarverslag 2014 van stichting Revive met vermelding van de activiteiten op het gebied van Ontmoeting, Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Stichting Revive

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Casa Tiberias 2013-2015, Werkplan 2014. Inleiding.

Beleidsplan Stichting Casa Tiberias 2013-2015, Werkplan 2014. Inleiding. Beleidsplan Stichting Casa Tiberias 2013-2015, Werkplan 2014 Inleiding. Dit plan schetst in grote lijnen de gewenste organisatorische ontwikkeling van Stichting Casa Tiberias in de periode 2013 2015. Ook

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking!

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking! Geachte Wethouder, Hartelijk welkom! We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Welkom. Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland. 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland

Welkom. Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland. 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland Welkom Jaarlijkse bijeenkomst Lokale Fondsen Nederland 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland Uw dagvoorzitter Jan Paternotte 12 juni 2015 symposium Lokale Fondsen Nederland De rol van lokale

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Het MOC op weg naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie. Projectplan

Het MOC op weg naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie. Projectplan Het MOC op weg naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie Projectplan 2012-2015 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Projectplan 2013-2015: Naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie 4 1. Doelstelling 4

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk

Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk 31-12-2016 Na de voorbereidingen is per 1 september 2016 gestart met de uitvoering van het projectplan inburgering nieuwkomers in Winterswijk.

Nadere informatie