Bijlage 2 Wat kan er volgens jou gebeuren om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren? Welke ideeën heeft u?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Wat kan er volgens jou gebeuren om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren? Welke ideeën heeft u?"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Wat kan er volgens jou gebeuren om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren? Welke ideeën heeft u? Maar liefst 1494 deelnemers hebben voorstellen geformuleerd om de Antwerpse mobiliteit te verbeteren: alle oplossingen, voorstellen, ideeën zitten als bijlage bij het rapport. In onderstaand schema wordt een schematisch overzicht gegeven van de maatregelen. Opvallend veel voorstellen zijn er om (delen van) Antwerpen autovrij/autoluw te maken, om vreemd autoverkeer te weren uit de stad, voor beter openbaar vervoer, meer en veiligere (fiets)infrastructuur...er wordt ook gevraagd naar een beter gedragen, meer samenhangend en effectief mobiliteitsbeleid.

2 Bijlage 2 Wat kan er volgens jou gebeuren om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren? Welke ideeën heeft u? aanleggen van een monorail (systeem VAL Rijsel langs de kaaien vanaf het eilandje tot aan het nieuwe voetbalstadion Deze monorail kan vanaf Jan van Gentstraat enerzijds en Londenstraat anderzijds aansluiten op een circulaire lijn die de Singel volgt en - Absolute voorrang voor het openbaar vervoer dat echter wel eerst voor de reizigers veilig moet worden gemaakt d.m.v. cameratoezicht, bewaking, frequente controles en hogere prijzen. Het gebruik van parkeergarages verplichten voor wie niet in de binne afschaffen van subsidering van het autorijden. minder parkeeplaatsen en parkings in de stad enkel verkoop van duurzame producten tegenwerken van afvalmaatschappij... locale nijverheid stimuleren autoluwe stad, binnen de singel fietsvriendelijke inrichting en infrastructuur zorgen voor milieuvriendelijke alternatieven verdwijnen van grote bussen De Lijn (diesel) en stelplaats uit het stadscentrum autoluwe stad: parkings aan de uiteinden van de stad + tram die je makkelijk naar centrum brengt super dure parkings in de binnenstad -auto's meer weren uit de stad (veel meer straten autovrij maken) - overal veilige fietspaden - aanleg Carnotstraat afwerken - autoverkeer ontmoedigen in woonwijken - vlotter openbaar vervoer - meer fietsaanbod (fietsparkings, fietsen te huur, snelherstelplaatsen voor kleine mankementen aan fietsen, fietseducatie op school (verplicht in lessenpakket op te nemen) - betere af - Autoverkeer verder ontraden / onmogelijk maken - Bussen uit het hart van woonwijken houden - Ring rond antwerpen groener maken (overkoepelen?) - autovrij centrum maar wel grote randparkings met aansluiting aan vlot en zeer frequent rijdend openbaar vervoer - als de stad het STOP principe eerst stappers, dan trappers, openbaar vervoer en personenauto's wil hard maken dient bij de heraanleg van s - Bestaande ongebruikt metro tunnels herinrichten, zodat er meer trammen ondergronds rijden = sneller. - Uren openbaar vervoer beter afstemmen aan de noden, later dan 23h30, niet gelijk sardienen geperst in een blikje. - Voor een vlotter verkeer van de - beter bekend maken van bestaande mogelijkheden openbaar vervoer (bus, tram, trein) vooral naar automobilisten - verfijning van het openbaar vervoer (hoffelijkheid, onderhoud en herstel wachtplaatsen, info aan de halteplaatsen,...) - permanente zorg v - Beter wegdek/straten - Aparte fietspaden - Tweerichtingsverkeer betere aansluitingen openbaar vervoer - veiliger

3 - betere verkeersafwikkeling - Betere controle bewonerskaarten - Meer aandacht fietsers - Slim Parkeerbeleid met voorrang aan de bewoners - extra promoten van Park & Rides voor pendelaars en toeristen - Betere en meer fietspaden; - Betere tramlijnen die rekening houden met de leefbaarheid (=geïsoleerde sporen, waar nodig ondergronds); --> meer metro? - Geluidsarme(re) bussen; - auto zoveel als kan uit de stad weren - betere fietspaden - auto's weren uit de stad - Betere fietspaden; - Meer parkings rond opstapplaatsen voor openbaar vervoer en er rekening mee houden dat men z'n auto er de hele dag kan laten staan; - betere infrastructuur - niet wegdrummen van de auto - andere vervoersopties stimuleren, maar maken dat het mogelijk is - bib Permeke is een enorme investering geweest, maar de bereikbaarheid van deze bib (en vb bib Berchem) met auto is nihil, ook he - Betere voorzieningen voor fietsers in de stad zelf. Op invalswegen worden momenteel mooie en comfortabele fietspaden aangelegd, maar in de stad zelf wordt de fietser vaak blootgesteld aan gevaarlijke verkeerssituaties. Zo worden bijvoorbeeld heraangeleg - betere, veiligere en comfortabele, rustige fietspaden doorheen de hele stad - minder auto's in de stad (zeker in woonbuurten!) - goedkoper openbaar vervoer - strengere snelheidscontroles en boetes op snelheidsovertredingen - meer rechten voor fietse - bij heraanleg van bv. fietspaden nadruk leggen op functionaliteit, comfort en veiligheid ipv op esthetiek (cfr. klinkers op Leienfietspad, onveilige oversteekplaatsen,...) - trams later laten rijden, vooral op weekenddagen - betere afstelling van ver - Bredere en goed onderhouden fietspaden - verbinding voor fietsers vanuit Boomgaardstraat richting park is heel gevaarlijk. Boomgaardstraat is sowieso een en al kuilen. - bij vorst en sneeuw denkt men niet aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker - Circulatieplannen opstellen (=gebeurd) - Minder politiek, meer experts. Vb niet een paar meter nutteloze busbaan voor de statistieken als de bus daar toch nooit in de file staat. -(!) Beter kwalitatief vervoer door hogere kostendekking. (bijv snelle o

4 - Consequent toepassen van het STOP-systeem - Zoveel mogelijk autoverkeer beperken in de stad door ruime parkings aan de rand en een vlot openbaar vervoersysteem (cfr. York) - Een actieve campagne om het autoverkeer in de stad te ontmoedigen - De fiets meer promoten, vooral bij de allochtone bevolking. Ik heb gemerkt dat fietsen vanzelfsprekend is voor Belgen en Nederlanders bijvoorbeeld, maar niet noodzakelijk bij mensen van vreemde origine. Sommigen kunnen zelfs niet fietsen. - Een eigen ' - De overgangen van de fietspaden op de kruispunten kunnen wellicht veel beter. Technisch is dat ook mogelijk; cf.laaglandlaan, daar kan het wel, waarom niet in vb. pas heraangelegde Terlindenhofstraat en andere straten?. - Sommige straten zijn smal en - De verkeerslichten beter op mekaar afstemmen (bv de Singel) - Niet zomaar overal 2x rijstroken herleiden naar 1 om een busstrook aan te leggen - de voorrang van links invoeren (verhinderen dat een kruispunt bezet wordt): alle kruispunten worden dan de facto ronde punten (zonder ze aan te leggen, d.i. miljoenen besparing). - de bereikbaarheid van de hele stad per fiets verder uitbreiden - doorgaand verkeer rond de stad leiden (en niet door de stad zoals nu met de huidige ring) - overkappen van de ring waardoor er meer plaats is voor ruimte en groen en de leefbaarheid sowieso stijgt - aandacht voor de zwakke weggebruiker - ontmoedigen - doorstroming van het verkeer - degelijke uitbouw van het openbaar vervoer - veiligheidsaspect - Een continue groene golf op de Leien en andere invalswegen (en 'slimme' verkeerslichten, cfr. Nederland) - Meer verkeersluwe straten (mét oog voor de auto-bereikbaarheid voor bewoners en leveranciers) - Openbaar vervoer meer en meer ondergronds (metro - fietsen in de stad veiliger en aangenamer maken, nu voel je je als fietser in de stad (zeker tijdens spitsuren) opgejaagd wild, door automobilisten beschouwd als minderwaardig tuig dat in de weg fietst. Kortom, het moedigt niet echt aan om de fiets te n - Fietspaden moeten beter - zeker aan de plaatsen waar je de weg moet oversteken zijn er vaak nog heel grote drempels. - meer plaatsen om fietsen te parkeren, waarom geen parkeerplaatsen voor auto's opofferen voor enkele fietsenrekken? - Verschillende - Fietspaden niet ontwerpen voor 10 km/h, maar voor 30 km/h. - Mensen die op hun oriëntatiegevoel navigeren niet te veel afstraffen met overdreven ingewikkelde enkelerichtingen-labyrinten. - Linkerzijde en rechterzijde weg parallel a.u.b. Geen ingewikk - fietsroutes uitwerken met fietsers - fietslichten beter aanpassen aan de noden van fietsers - mensen stimuleren om gemakkelijker, veiliger de fiets te gebruiken -

5 - fietsschool (start september 2011) - Fietsvriendeljker - Staat van wegdek - Veranderingen die er gebeuren zeker zijn dat dit een verbetering is. Niet alleen een verbetering rond de staat, maar ook een verbetering voor de verkeersveiligheid. - Er zijn nagenoeg verschillende adviezen vanu - GOED logisch aangelegde fietspaden die niet 'plots' stoppen - Gebruik van de ongebruikte metrotunnels - Lichten duidelijk op elkaar afstellen - 'Slimme lichten' - Oppassen met 'openbaar vervoer' is baas principe (genre turnhoutsebaan, bredabaan) waa - grote delen van de stad autovrij maken met stadsrandparkings - investeren in veilige en goede fiets-, wandel- en openbaar vervoersverbindingen voor verplaatsingen binnen de stad - beleveringen met elektrische voertuigen via stadsdistributiecentra bui - Grotere zone 30 - echt voorrang aan stappers en trappers - keuze tussen parkeerplaatsen of fietspaden/groen, dan hebben fietspaden en groen voorran - het meccano-plan van straten generaal!!! - verdere uitbouw van tramnet naar oa brasschaat/ranst/hemiksem - comfort van openbaar vervoer verbeteren - trams die ganse nacht rijden (desnoods slechts 1x per uur) - meer trams tijdens de spits - grotere - Het openbaar vervoer verder uitbouwen - Wijkcirculatieplannen uitvoeren - Deftig onderhoud van de infrastructuur van wegen en fietspaden - Bijkomende aanleg van fietspaden en overdekte fietsstallingen - Combinatie openbaar vervoer - fietsen stimuler - Het zgn. STOP-principe consequenter toepassen. - Sterkere beperkingen op het autoverkeer in de stad en toezicht hierop. - in woonstraten een parkeerplaats opofferen voor een overdekte fietsenstalling - parkings van kantoren / bedrijven.. 's nachts ter beschikking stellen - het noordelijk deel van de leien afwerken, en de buslijnen richting noorden over een busbaan vanaf - infrastructuur fietspaden moet sterk verbeterd worden: aanleggen waar er geen zijn, liefst apart van de rijweg, effen rijvlak (nu vaak met scheuren en richels en dat is onaangenaam fietsen) - responsabiliseren van automobilisten, nu voelen ze zich te v

6 - leefbaarheid van de stad als eerste prioriteit stellen - duidelijke keuzes maken: voor fiets - voetganger - openbaar vervoer, dus het STOP-principe in de praktijk omzetten - Lichten van de leien op elkaar afstemmen (misschien eerder voor fietsers dan voor auto's) - Fietspad leien wat logischer aanleggen - Ochtendspits aan Anselmostraat uitklaren - maximaal ondergrondse parkeerplaatsen op alle mogelijke pleinen - 80% van alle kruispunten moeten ronde punten worden - focus op niet enkel de geitewollesokken mens maar ook op de middenstand & bedrijven die iets willen bereiken - Meer aandacht voor en opwaardering van fietspaden (het fietspad naast de spoorweg tussen Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal is bijvoorbeeld een heel goed idee, net zoals het fietspad van de vernieuwde Leien, maar er valt nog heel wat te verbeteren - meer fietspaden (netwerk!) en de fietspaden aanleggen in een comfortabel materiaal. ik ben bereid om een omweg te maken als ik dan comfortabel (en dus sneller) kan rijden. dwz: weg met de kasseien! - toegankelijker (en gratis?) openbaar vervoer: ook r - meer fietspaden - een goederentram inrichten - absoluut verbod op grote vrachtwagens binnen de Singel (het is nu soms ongehoord) - meer controles op agressief rijgedrag - gratis parking voor auto's aan Berchem station - meer gratis parking aan de S - Meer helder maken van kruispunten voor alle weggebruikers. - Bij 'calamiteiten' sneller en nauwkeuriger verkeer begeleiden (bv. sluipwegen afsluiten, verkeerslichten aanpassen...) - meer nachtbussen - sommige stadsdelen zijn amper bereikbaar met het openbaar vervoer (bv. het eilandje) - bussen en trams beter laten aansluiten op dienstregeling NMBS - meer pendel en sneldiensten ook buiten de spits. - beter onderhoud van het wegennet en niet alleen de snelle oplapwerkjes... die maken het soms nog erger om na enkele maanden over een putje te rijden... - Meer contact tussen de lijn en de pendelaaas - meer trams en bussen (kortere wachttijden ) in week en zeker na 19 u en zaterdag en zondag - stipter rijtijden - vlotte doorstroming (wachttijden aan kruispunten, lichten inkorten - meer trams en bussen en controle inleggen. De huidige trams zitten propvol, je moet er lang op wachten (vb tram 6), de tickets zijn duur en héél wat mensen rijden zwart. Zij verlagen het comfort van de mensen die wel hun ticket betalen. - betere inst - Meer verkeersvrije straten - Parkeerterreinen ad rand vd stad: sluiting van het parkeerterrein onder de Groenplaats, waar auto's de voetgangers hinderen en waardoor men nog meer autoverkeer aantrekt naar het centrum

7 - Meer groen op pleinen en pleintje - meer, beter en goedkoper openbaar vervoer - investeren in een betere infrastructuur van het openbaar vervoer - grote parkings aan de rand van de stad - meer en betere fietspaden - meer/betere fietspaden - afstemming verkeerslichten op fietsers - met de buggy op tram - tramhaltes op de weg afschaffen (bv Nationalestraat) - aanpassen van openbare weg indien nieuwe enkelrichtingen (Vlaamse/Waalse kaai - Paardenmarkt - fiest in de binnenstand: mensen fietsen op de stoep (gevaarlijk voor voetgang - minder autotoegankelijkheid - meer doorstroming openbaar vervoer - vlotte fietsverbindingen - Minder sluipverkeer door woonwijken. - Een flexibeler Cambio-systeem, zodat je bijv. ook een weekend weg kunt (wij gebruiken onze auto voornamelijk voor weekendtrips). - Kruispunten veiliger maken voor fietsers (bijv. Provinciestraat-Plantin-Moretusle - Minibusjes tussen belangrijke knooppunten die zeer frequent zijn en goedkoop - niet zo'n lange wachttijden op tram- en bus - tram en bus 's avonds ook voldoende frequent en tot minstens 1 uur 's nachts - goedkoper openbaar vervoer - veel meer fietsv - nog minder auto's id stad - nog meer promotie van openbaar vervoer - effectief laden en lossen - maatregelen die op elkaar afgestemd zijn - openbaar vervoer (efficiëntere lijnen; nieuwe en intuïtievere bewegwijzering/aanduiding/ aan haltes en binnen vervoermiddelen) - fietspaden => vb. fiets-o-strades (snelle verbindingen tussen belangrijke plaatsen binnen de stad) - goed beseffen dat n - openbaar vervoer aantrekkelijker maken: wachttijden tussen de busritten is te groot. - Rooseveldplaats is niet direct een romantische plek om 's avonds te staan wachten - werk maken van een metro die het niveau haalt van de andere grote steden in het - Openbaar vervoer door IEDEREEN laten betalen, maar, maximaal 0,75 euro. Iedereen, ook jongeren en ouderen. Geen positieve discriminatie meer...zo wordt het niet duur, krijg je meer inkomsten en kan je moderniseren enz...

8 - Treinen die binnen het stadsgebied van Antwerpen rijden (en stoppen), even duur maken zoals de Lijn. VB, Wijk Mariaburg Ekeren. (twee mogelijkheden, de Lijn via Centrum en Kapelsesteenweg, of de trein. De Lijn is goedkoop, maar een rit door Ekeren naar Antwerpen duurt 25 Minuten..., de trein is op 7 Minuten in Antwerpen Centraal, maar is stukken duurder) Als je dit gelijk trekt, kunnen de mensen kiezen. - Alle wijken, ook aan de rand van Antwerpen, bewonerskaarten om te parkeren. Dit houdt ook 3den uit de Stad en zet hem op het OV, de bewoners kunnen eindelijk weer voor de deur parkeren, wat opzich weer zorgt voor een betere sfeer. - Meer politiecontrole op RIJDENDE auto's. Auto's die over fietspaden rijden waar de agent bijstaat worden niet beboet. De verkeersveiligeheid handhaven aan de hand van de noden op het moment, niet van 'het project' of de 'actie van de dag'. Me lijkt dat een boete voor een auto die aan 50 km/uur over het fietspad scheert tijdens de spits met fietsende schoolkinderen erop, meer verkeersveiligheid bevordert dan het flitsen van auto's op zondagochtend 9 uur. Hier worden enkel ouders aangepakt die een gezellig ontbijt voorbereiden door een agent die die voormiddag 5 kranten leest een een dutje doet. Heb de agent trouwens al eens wakkergemaakt toen ik er voorbij fietste. - Snellere uitvoering van wijkcirculatieplannen. Helaas duurt het meer dan 5 jaar voor de eerste spade gestoken wordt. Ook onpopulaire maatregelen durven nemen. - openbaar vervoer frequenter en meer comfortabel - park & ride uitbreiden - "groene golf" voor alle verkeer - openbaar vervoer in eigen bedding, liefst ondergronds - ecologische afstelling van verkeerslichten, zogenaamde 'slimme' verkeerslichten - winkelstraten verkeersvrij maken - verhoging parkeergeld mits vrijkaart voor inwoners van "A". - Openbaar vervoer moet er inderdaad zijn, maar de bus- en tram-bestuurders moeten iets minder gas geven bij het rijden. Het geluid dat ze veroorzaken tijdens het rijden alsook bij de overgang van spoorkruisingen is voor de bewoners van bepaalde straten o - openbaar vervoer op de Singel (ringlijn) - overkapping van de ring (wandel- en fietsboulevard) - beperking autoverkeer in de stad (autoluwe zondagen zijn zalig!) - grote ring rond Antwerpen op voldoende afstand van de stad - Overal moet veel en gratis parkeerplaats zijn voor mensen die daar wonen, werken of winkelen. (=omgekeerd van wat men nu doet) - In rustige woonwijken moet lokaal verkeer en spelende kinderen voorrang hebben. (=omgekeerd van nu, want nu perst men all - Randparkings voor auto's, niet alleen voor bezoekers maar ook voor bewoners - Comfortabele sneltrams die je via de grote assen snel in het centrum brengen (bijvoorbeeld op de Turnhoutsebaan - veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers - veilige fie - snel werk maken van de nieuwe oosterweel-plannen en starten met de werken. - de singel behouden zoals hij nu is

9 - spreiding van werkuren (ontlasten van de spits door bvb. scholen om 10u te laten beginnen ipv 8.30 of 9.00u) - bevordenen van hybride oplossingen (wagen tot aan bepaalde parkings en vervolgens snelle shuttlebussen (telegeleid) - slim omgaan met ruimte - Tram en metronet naar de normen van een grootstad krijgen - Efficiënt ter beschikking stellen van huurfietsen in de binnenstad - Veilige fiets-verbindingen (zie fietspad rubenslei) - Beter taxi-netwerk (zodat 's nachts ook veilig, snel en aangepast t - tramnetwerk herinrichtingen: opslitsen tussen stadslijnen en districtlijnen - alle fietspaden aanleggen in asfalt - een 'RER' op het spoornetwerk uitbouwen - trams/metro's 's nachts ook laten doorrijden - sommige stukken autovrij maken, maar dan wel meer plaats voorzien om te parkeren op andere plaatsen - uitgebreider, degelijker, veiliger, comfortabeler fietspadennetwerk - betere verkeersdoorstroming - doorgaand verkeer verder van de stad weghouden - strenger optreden tegen verkeersovertreders, niet alleen automobilisten, maar zeker ook voetgangers e - veel meer afbakeningen voor fietsers zouden vast een stimul betekenen TURNHOUTSEBAAN!? - ook met meer regelmaat stallingen voor fietsers op dergelijke / drukkere plaatsen - meer comfort op de tram-, buswachtplaatsen tegen wind/sneeuw/regen/... zitpla - verbeteren van de perceptie van openbaar vervoer - ik heb het idee dat voor behoorlijk wat mensen er wordt neergekeken op het gebruiken van het openbaar vervoer, dat het soms wordt gezien als een wat minderwaardige keuze. Ik heb het idee dat in steden - verbeteringen aan fietsinfrastructuur (eilandje, park spoor noord,.. verkeerslichten..) Een beetje moeilijk om in dit tekstvak volledig weer te geven. Je mag me altijd een mail sturen met een mailadres waar ik "mijn ei" kwijt kan... - verkeer dat niet in Antwerpen moet zijn weghouden uit de stad Antwerpen (aanleg van de oorspronkelijke grote ring rond Antwerpen) - STOP-principe duidelijker toepassen; nog al te vaak krijg ik de indruk dat het eerder een OPST-principe is. De Lijn weeg - Verkeer dat niet in Antwerpen moet zijn, uit de stad houden. - Voorrang aan fiets en openbaar vervoer voor mobiliteit binnen de stad, met betere infrastructuur. - Mensen sensibiliseren door het comfort van autoverkeer te koppelen aan de hinder van aut - versneld investeren in openbaar vervoer - het doorgaand verkeer wegtrekken van de ring. Dergelijke drukke verkeersas dwars door de stad laten lopen is niet meer van deze tijd. Dus investeren in de bretellen of tangenten in een bredere ring verder vabn - vlot en uitgebreid metronetwerk - doorgaand (inter)nationaal verkeer ver buiten stad en ring houden. - stad bereikbaar houden met wagen voor bewoners en klanten - brug(gen) tussen linker-& rechteroever, een stad aan de stroom waardig

10 - Vlotte auto-verkeer op Kaaien, Boulevard en Nationalestraat, zodat doorgaand verkeer vlotten de stad terug uit kan. - Strengere aanpak van voetgangers en fietser die zichzelf in gevaar brengen door de wet te overtreden (door het rood gaan/rijden, geen - vlotter openbaar vervoer (rode lichten, kruispunten, inplaatsing haltes) - Zichtbaarder openbaar vervoer - Eénvoudiger te begrijpen (routeplanners+printer in de grote hubs voor de occasionale rijziger) - Meer informatie over bussen (cfr tramlampjes) - Volledige inzetten op de fiets als vervoermiddel. Steden als Kopenhagen, Bremen en vele Nederlandse steden bewijzen dat deze politiek zeker kans op slagen heeft. Aangezien deze steden al veel ervaring hebben, lijkt het me nuttig van daar eens te gaan ki - voorrang voor openbaar vervoer - beïnvloeding verkeerslichten - toepassen van real-time reistijdsysteem door De Lijn zoals al jaren in gebruik is door MIVB in brussel: per sms, smartphone, informatieborden aan bushaltes - hogere frequenties openbaar v - Zachte overgangen! Zo weinig mogelijk schokken. - Zoveel mogelijk aparte fietspaden. - een keuze voor autovrije straten in het centrum zoals in vele centra in Duitsland en Nederland. - Het tegen het verkeer inrijden als fietser in eenrichtingsstrate - Zorg voor voldoende parkeerplaatsen aan de rand van het stad zodat toeristen niet meer met de wagen in Antwerpen centrum moeten rijden. - Zorg voor een betere ontsluiting van de stadsring van Antwerpen #NAAM? (1) Camions en bussen uit de binnenstad (2) Ecocertificaat voor alle gemotoriseerd vervoer in de binnenstad (3) Goederentrams 's nachts voor de middenstand (1) en (2) zoals in Berlijn (Her)aanleggen van voetpaden en deze indien mogelijk verbreden. Binnenstad zoveel als mogelijk verkeersvrij maken. (Nog) meer fietspaden en zeker in verbeterde staat. (veilige) fietsstallingen bij tram en bushaltes. Meer/betere/veiligere parkingen aan de rand van de stad waar men de wagen kwijt kan en ter plaatse kan overstappen op openbaar vervoer. (pre)metronetwerk volledig afwerken zou al een zeer goede stap vooruit zijn. Tram tot het Eilandje. Efficienter tramnetwerk. (tram 10 en 11 naar bv. melkmarkt lijkt me overbodig, terwijl er andere delen van de stad helemaal niet bediend worden) Tram 11 is ook een lijdensweg. * betere fietspaden: sommige stukken zijn aanvaardbaar maar over het algemeen is het triest gesteld met de fietspaden in de stad * auto's weren ten voordele van het openbaar vervoer: misschien meer park & ride parkings aan de rand van de stad * Duidelijke bussenstructuur voor iedereen en zeker voor blinden/slechtzienden op de Rooseveltplaats * Verkeerslichten uitrusten met rateltikkers en voldoende ribbeltegels plaatsen * grote parkings rond de stad, snelbussen naar centrum stad, extra aparte busstroken.

11 * Intelligente lichten, afstellen van de lichten. * Premetro stations goed opknappen. * Koning auto max 30 laten rijden in Antwerpen. * Langer groen licht voor Fietsers, bus en trams. * veel grotere gebieden autovrij en autoluw * autodelen per straat in alle andere straten * straten omvormen tot fietsstraten * veel meer trams *grote perifere en goedkope parkings met onmiddellijke aansluiting op openbaar vervoer(bestaat dat wel in A'pen?)*openbaar vervoer :gratis(het kan in Hasselt,waarom in A'pen niet?)*tram en grote bussen uit het stadsbeeld(ofwel haltes in periferie of ondergronds(openbaar vervoer moet funktioneel zijn en zeker geen sightseeing zijn *veelvuldig (minstens om de 5 minuten)kleine bussen vertrekkend vanuit perifere halteplaatsen tot aan het centrum van de stad (= groenplaats en grote markt en niet het Kiel of de Turnhoutse Baan *oude tramstellen eruit,zodat minder mobiele mensen en mensen met kinderwagens gemakkelijk de tram kunnen nemen *betere afstelling verkeerslichten(vb. groen licht voor voetgangers en rood licht voor auto's die afdraaien.in Merksem is daar een voorbeeld van :T-kruispunt lambrechtshoekenlaan en groenendaallaan:groen voor fietsers,voetgangers en tergelijkertijd groen voor auto's die afdraaien:levensgevaarlijk) *Privatiseren openbaar Vervoer (cfr. Nederlandse stadsnetten) * Autobereikbaarheid weer vergrote, investeren in ondergrondse parking en vrijmaken assen om daar te geraken. *vanuit deze clusters vooral voetverkeer begleiden en voorzien *Veel betere aanduiding parkings zodat er minder twijfel is van: hoe rij ik vlot naar een parkeer plek. (--> vooral van toepassing bij toeristen of mensen die niet echt bekend zijn in de stad) *Minder flitspalen om zo mensen beter te doen opletten in het verkeer, want je rijd meer met zicht op je teller dan met je ogen op het verkeer gericht! *Toegestane snelheid van 50 km/u om zo een vlotte doorgang te blijven garanderen en niet constant van 50 naar 30 en terug naar remmen stropt op en doet mensen weeral twijfelen... tevens ook een oorzaak van flitspalen die mensen nog onzekerder maakt!.minder terreur van migranten jongeren op de bussen en trams én in de stations zodat onze kinderen terug de bus durven nemen!?.wachthokjes uit de regen.geen zwervers meer in parking aan centraal station?? ~ de snelle komst van de Oosterweelverbinding, met hoge capaciteit ~ Als op belangrijke verkeersaders de lichten beter op elkaar inspelen, kan een vlotte verkeersstroom blijven doorrijden. Het rijdend blok dient zich dan aan een bepalde richtsnelheid te houden die voor die rijrichting op dat stuk wordt bepaald. Bijvoorbeeld voor de Boomsesteenweg zou deze oplossing kunnen onderzocht worden. Om het systeeem voor beide rijrichtingen te doen werken kan het bijvoorbeeld zijn dat de richtsnelheid van het eerste tot het derde kruispunt richting Boom 70 km/ u bedraagt, het volgende deel 80 km/u; terwijl de tegenovergestelde richting in beide delen aan 90 km/ u rijdt om aan alle lichten groen te hebben. Er mag dan ook duidelijk gemaakt worden dat sneller rijden geen enkele zin heeft omdat die chauffeur dan toch voor rood licht komt te staan. ~ Tijdens de werken op de Antwerpse ring werden een aantal tijdelijke bruggetjes geïnstalleerd op de singel om een deel van het door de werken verhinderde verkeer op te vangen. Dit illustreert hoe je met een minimum aan bijkomende infrastuctuur een groot verschil kan maken voor de verkeersdoorstroming. Er is immers geen bijkomende plaats gecreëerd voor het autoverkeer, maar de aanwezige rijvakken worden veel optimaler benut. ~ De belangrijkste oorzaak van files zijn filters, zoals een verkeerswisselaar, ik ben ervan overtuigd dat door de

12 verbreding van een aantal van onze verkeerswisselaars van één naar twee rijstroken veel ellende kan verholpen worden. In de VS kent men de dubbele verkeerswisselaars, dat wil zeggen dat je zowel rechts als links de snelweg kan verlaten om naar de andere snelweg te gaan. Als je rechts de snelweg verlaat kom je ook rechts op de andere snelweg, wie liks reed, komt links op de andere snelweg. Daardoor moet niet iedereen rechts gaan om te wisselen en komt het verkeer er ook langs beide kanten weer op. En nog een vaststelling in de VS rijden de vrachtwagens vlot mee met aan 120 km/ u (75 mph), waardoor er nauwelijks snelheidsverschillen zijn tussen vrachtwagens en personenauto s, iets wat ginds de veiligheid bevordert, al kunnen die snelwegen niet met de Belgische vergeleken worden. Snelwegen met slechts iedere 50 km een exit bestaan bij ons niet. ~ In Spanje kent men het systeem om rijstroken van snelwegen op piekmomenten voor de tegenovergestelde rijrichting in te zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld 1 of meerdere rijstroken in het midden van een snelweg afhankelijk van de behoefte hetzij voor de ene dan wel de andere rijrichting opengesteld worden. ~ Op de N90 in de Franse Alpen staan lichten op de snelweg, zonder dat er een afrit of knooppunt op die plaats is. Bedoeling is om de verkeersstroom op het daaropvolgende deel van de snelweg te doseren en vlot te houden in een complex stuk met vele op- en afritten en veel bochten. Ik zie niet meteen hoe dit systeem in België nuttig kan zijn, maar ik wil het toch even meegeven. ~ De voorbije jaren werden heel wat wegen onnodig gereduceerd van twee rijbanen naar één, met als gevolg dat een groot deel van de baan er nu bij ligt als een gearceerd stuk. Er is dus meer capaciteit, maar die wordt niet meer benut! ~ Ik stel ook vast dat op verscheidene plaatsen ruimte is voorien voor verkeersinfrastructuur (zoals bruggen die veel breder zijn) die al jaren onbenut blijft. Ook in dat geval is er geen sprake van de aanleg van nieuwe wegen, maar eigenlijk simpelweg van het openstellen van beschikbare mogelijkheden. ~ Vandaag zijn heel wat wegen (jaagpaden) langs onze kanalen niet toegankelijk voor autoverkeer, terwijl hier eigenlijk een heel goede opportuniteit in zit, want deze wegen gaan gewoon mee onder de bruggen, ook hier zijn dus geen grote aanpassingen nodig. ~ In ons land liggen ook een aantal onbenutte treinbeddingen, ruimte waar niets mee gedaan wordt, terwijl even verderop het fileleed steeds groter wordt. ~ In de loop der jaren hebben bedrijven systematisch gekozen voor transport over de weg, terwijl onze waterwegen en spoorwegen nog veel capaciteit in petto hebben. Ik hoop dat we in de toekomst onze bedrijven kunnen pushen om veel meer voor het water en het spoor te kiezen. <ol> meer trams/bussen inzetten tijdens de spitsuren meer gebruik maken van nieuwe lage trammen meer openbaar vervoer tussen 22 en 24 uur 's avonds </ol> <p> Afschaffen betaald parkeren-zones buiten stadscentrum, in woonwijken. Lost geen probleem op en zorgt enkel voor irritatie en onbegrip van buurtbewoners</p> <p>zeker niet verder inkrimpen van (gratis) parkeerzones aan rand van de stad (gedempte zuiderdokken, pidpa, kaai,...)</p> <p>hermelijntrams inzetten op één lijn, zodat rolstoelgebruikers erop kunnen rekenen dat ze steeds een bepaalde tramlijn kunnen gebruiken.</p> <p> Betere fietspaden (Turnhoutsebaan geen fietspad aanwezig!)</p> <p> Betere fietspaden </p> <p>openbaar vervoer dat ook 's nachts rijdt </p> <p> betere toegankelijkheid voor rolstoelen </p> <p> betere wegen en grotere</p> <p> bredere fietspaden en toegankelijk in winter (sneeuwruimers) </p>

13 <p>binnenstad autovrij </p> <p> de fietspaden verbeteren </p> <p> De voetpaden zijn zeer slecht</p> <p>verbetering zou heel wat oplossen voor de bewoners om zich te verplaatsen</p> <p> geen auto's in de binnenstad</p> <p> grotere autovrije gebieden maar vlotter openbaar vervoer</p> <p> in ieder geval meer veiligheid voor de fietsers </p> <p>beter openbaar vervoer </p> <p> infrastructuur (slechte wegdek, grotere fietspaden,...) </p> <p>meer groen </p> <p>zone 30 </p> <p>fietser, steps, lopers, skaters,... moeten bevoorrecht worden </p> <p> Leefbare pleinen zoals dageraadplaats promoten en ervoor zorgen dat er nog meer van deze plaatsen komen </p> <p> meer bussen richting brasschaat</p> <p> meer stukken zone 30 </p> <p>betere fietspaden - organisatie openbaar vervoer </p> <p> Meer trams</p> <p>meer parkeerplaatsen aan de rand van de stad</p> <p> nodig mij uit voor gesprek</p> <p> overal flitspalen </p> <p>duidelijkere scheiding tussen fiets en voetpad </p> <p>streng optreden tegen associaal gedrag in het verkeer </p> <p>meer reklame voor park en ride </p> <p>- meer autodelen </p> <p>- fietsautomaat </p> <p> Verbeter de stoep</p> <p>geef de stoep terug aan de zwaksten</p> <p>stadshinder bvb wegafsluitingen zonder nut op de stoep laten staan</p> <p>opleiden gewest, stads, buurt en andere wachters tot permanente toezichters die ook alles op de juiste plaats kunnen doorgeven.</p> <p> Verbetering van de fietspaden </p> <p>duidelijk fietspadenplan</p> <p> verlichting op sommige wegen </p> <p>meer (bredere) fietspaden </p> <p>tram langer 's nachts </p> <p> Werken beter op elkaar afstemmen? </p> <p> zwaar vervoer beperken </p> <p>regelmatige verkeersstroom </p> <p>betere tramverbinding naar de waalse kaai</p>

14 <p>meer comfort voor het in en uitstappen v/d tram voor oude mensen</p> <p>gereserveerde parkeerplaatsen voor bewoners</p> <p>eigenlijk zijn er geen klachten</p> <p>het verkeer met de tram, opstappen gaat moeilijk</p> <p>meer bussen in het weekend richting brasschaat <p>meer openbaar vervoer</p> <p>minder auto's en minder fietsen</p> <p>minder gas, meer liefheid</p> <p>veiligheid</p> <p>vlot</p> <p>bereikbaarheid</p> <ul> </ul> <ul> </ul> <ul> betere toegankelijkeheid voor mindervaliden, moeders met kinderwagens enz op tram en bus betere fietspaden meer parkeerplaatsen rondom de stad (P&R) drastische verbetering van de fietspaden meer fietspaden structuur in de fietspaden fietspadenplan nog betere sensibiliseringscampagnes lanceren de toekomstige gebruikers (jeugd) al van kleinsaf inpraten dat het gebruik van een auto niet het goedkoopste en praktischtse vervoermiddel is </ul> <ul> </ul> <ul> democratisering van de ticketten van het openbaar vervoer meer en betere fietspaden meer openbaar vervoer en veel langer meer openbaar vervoer naar meer richtingen meer autovrije straten in centrum beter en meer fietspaden </ul>

15 <ul> </ul> <ul> <ul> </ul> <ul> meer toegankelijkheid voor mindervaliden en senioren goedkoper meer openbaar vervooer 's avonds en snachts parkeermeter goedkoper maken in de willem lepelstraat kinderen blijven bij ouders weg daar het dikwijls tot 8/10 euro kost stad (binnen leien) meer rekening houden met auto verkeer van bewoners ook parkeerproblematiek voor bewoners bijvoorbeeld genoeg gereserveerde parkeerplaatsen voor bewoners verfraaiing van fietspaden en rijbanen voor wagens aanleg extra fietspaden </ul> Een degelijker studie van fietstracés (zonder al te veel obsakels en overgangen) en bepaalde wandelroutes comfortabeler maken naar obstakels en overgangen. Een duidelijker scheiding tussen gemotoriseerd vervoer en zwakke weggebruikers en die laatste een bepaalde prioriteit geven (cfr. nederland) duidelijker verkeersplannen en gerichte parkeerplaatsen (perifeer maar op wandel-/tram-/busafstand. D.w.z. de auto in de stad ontmoedigen (cfr. Brugge) betere kruispuntstudies naar lichten en verkeersstromen (op elkaar afstemmen van lichten) 1 - Fietspaden kunnen vaak beter, ondanks vele infrastructuurwerken die zorgen voor verbetering. Super wat er recent is gebeurd aan Mechelsesteenweg, Stadspark etc! Maar... op vele plekken is fietsen nog altijd moordend. 2 - Bussen of trams die later 's avonds zouden rijden, zou zeker in het weekend in de uitgaansperiode welkom zijn (niet alleen op nieuwjaar ;) 1 Openbaar vervoer gratis en frequenter rijden. 2 In het weekend tijdens de nacht zorgen dat het openbaar vervoer nog rijd, zodat mensen die uitgaan veilig thuis geraken. 3 verhoog de minimum snelheid op de snelwegen zodat het verschil tussen de minimum en de maximum snelheid minder groot is. 4 Maak de Liekenshoektunnel tolvrij en verplicht vrachtwagens zoveel mogelijk om deze tunnel te nemen ipv de Kennedytunnel. 5 schaf de snelheidsbeperking van 70 km/uur af aan de Kennedytunnel 6 Plaats flitspalen waar het nodig is bv aan scholen, gevaarlijke kruispunten en dergelijke ipv op de snelwegen. 7 de variabele snelheidsborden op de ring doen meer kwaad dan goed, vaak is het een kakafonie van verschillende snelheden terwijl er amper verkeer is en als er dan wel een file is houden de mensen zich niet meer aan de snelheid omdat ze het al zo gewoon zijn dat deze borden verkeerd aangeven. 8 de staat van de wegen, zelfs nieuw heraangelegde wegen zijn soms na een jaar al aan herstelling toe, zodat men zich de vraag kan stellen welke kwaliteitseisen gesteld worden bij de aanbestedingen. 9 strenger optreden tegen verkeerd en dubbel geparkeerde auto's en andere verkeersovertredingen (zowel van automobilisten, fietsers, voetgangers), nu negeerd de politie vaak overtredingen. 10 bij het heraanleggen van wegen, de wegen niet te smal maken zodat van de geparkeerde voertuigen de spiegels er niet worden afgereden. 11 leg meer en betere fietspaden aan. 12 maak de de aankoop en het bezit van een auto goedkoper en het gebruik duurder. controleer de vrachtwagens meer op rij en rusttijden en op het te zwaar geladen zijn.

16 1) betere (tijds)planning en afstemmen werken op elkaar 2) scheiding lokaal en doorgaand verkeer 1) de invoering van een groene golf:verkeerslichten zijn vaak niet op elkaar afgestemd, waardoor je te vaak voor het rood staat. Dit veroorzaakt te vaak dat er een onnodige hoge verkeersdruk wordt gecreëerd. vb: de Leien 2) Eveveens op de Leien, maar ook elders: de invoering van een langere doorstroomtijd (groen licht) apart voor het openbaar vervoerd, versus de wagens: vaak worden bussen en trams geremd door foute manoeuvres van wagens. Hierdoor moeten bussen/trams dan toch nog op het volgende groene licht wachten: het voordeel van de aparte stroken voor openbaar vervoer vervalt hierbij. Dit kan opgelost worden door voor deze stroken het licht langer op groen te laten. 3) in veel straten is het zelfs gevaarlijk om tweerichting toe te laten, of is het te moeilijk voor verschillende bestuurders om elkaar te passeren gezien de korte breedte van de rijweg: meer straten kunnen dus enkelrichtingsstraten worden, wat de doorstroming ten goede komt 4) spijtig is ook dat het openbaar vervoer beperkt is in de late uurtjes: dat is tegenstrijdig met het idee om mensen met het openbaar vervoer te late verplaatsen. Deze reizigers worden "gestraft" als ze later in de stad blijven, en kunnen alleen terugvallen op een dure taxirit: dit werkt ontmoedigend om het openbaar vervoer te gebruiken. 1) Enkele trams doortrekken naar de eindhaltes van de lijn (vb.: tram 3 is enige op dezelfde tramlijn die tot eindhalte Zwijndrecht/Melsele rijdt, maar er zijn ook nog tram 2, 15 en 5); 2) Doorstroom van het verkeer in de stad verbeteren (tram 4 en 8 rijden wel, maar niet vlot: indien het lampje op 2 minuten staat, zou ik het op het spitsuur niet echt klokken...); 3) Het verkeer in de binnenstad beperken tot de personen die er wonen en werken door auto-onvriendelijke beslissingen zoals bvb. dagelijkse tol of taks om in de stad te kunnen rijden (neem het voorbeeld van de "congestion charging zone" in Londen); 4) Meer het effect van de "groene golf" bewerkstelligen, waarbij autoverkeer beter kan doorstromen; 5) Bij (grote) evenementen in de Antwerp Expo, in de binnenstad (bvb. Antwerp Marathon), in het Sportpaleis, enz. meer trams en bussen inleggen, dat de mensen op een fatsoenlijke manier van het openbaar vervoer kunnen gebruik maken en niet als haringen in een ton; verder zijn er naast de bezoekers van evenementen nog anderen die in de stad het openbaar vervoer willen gebruiken om ergens anders naartoe te reizen,...; 6) Bij grote evenementen, meer/betere informatie geven aan de bezoekers van de evenementen dat er alternatief vervoer is voor de wagen (nl.: trams en bussen, vanop P+R-parkings in de buitenwijken van de stad) via de internetkaartenverkoop, bij het toesturen van de tickets naar evenementbezoekers; 7) P+R-parkings en openbaar vervoer aanduiden op de ring rond Antwerpen; 8) Bijkomende ondergrondse parkings in en rond de stad (in de buurt van openbaar vervoer; 9) Om doorstroming op de Turnhoutsebaan te bevorderen, eindelijk de ondergrondse tunnel/tramtunnel in gebruik nemen en bovengronds de trambedding prioritair aan de bussen van De Lijn toe te kennen (dus een busbaan van te maken); 1) Mecanno Traject voor al het verkeer rondom antwerpen uit antwerpen te houden. 2) Betere afregeling lichten zodat je met een soort groene golf ook tijdens de spits over de binnen singel kunt. 3) GPS fabrikanten opleggen om enkel plaatselijk verkeer door de stad te laten lopen niet doorgaand verkeer. 4) Oversteek plaatsen voor fiesters & voetgangers boven/onder de rijweg voor veiligheid 1) stoppen met alles te versmallen... (vb zie Mortsel: daar heeft men ook alles naar 1 baanvak ipv 2, conclusie: alles in en rond Mortsel is immens drukker geworden en dat heeft de omstandigheden in de buurtgemeenten serieus verziekt... In Antwerpen is men net zo bezig... Simpel voorbeeld Linkeroever. Op de site van Antwerpen wordt er de vermelding gemaakt Linkeroever wordt gekenmerkt door zijn brede lanen enz...

17 WAAROM gaat men daar dan alles versmallen??? Alles onder het mom van verkeersveiligheid, blablabla Beatrijslaan, (de laan van LO naar Burcht, eveneens een mooie brede laan) nu wil men daar de boel versmallen naar 1 baanvak elke richting??? Niemand heeft daar een probleem? De fietsers rijden daar ook appart (enkel fietspad trekt op niets)nu onder het mom van verkeersveiligheid wil men daar 1 baanvak maken in elke richting... Men denkt in het stadhuis dat men dan minder snel gaat rijden...??? Volgens mij moeten ze daar dringend eens buitenkomen... Overal snelheidbeperking enz... misschien eens tijd dat de gemiddelde voetganger eens een heropvoeding krijgt en de verkeersregels gaan respecteren. (Elke dag ga ik met de fiets naar het werk, maar blijkbaar is het fietspad op de brouwersvliet en langs de kaaien eerder een voetpad ipv fietspad...) tijd dat de jeugd en de gemiddelde voetganger de verkeersregels ook een respecteren ipv de zwakke weggebruiker uit te hangen... 2) stoppen met het misbruik van de verkeersborden op de ring van Antwerpen. Misbruik dus met andere woorden constant 50 & 70 km per uur??? Heeft maar enkel tot nut: creatie van files... Geen enkele truck kan nog deftig uit de kennedytunnel rijden... Zelfs op zaterdag of zondag, maakt niet uit welk tijdstip is het regelmatig een afwisseling van 50, 70, terug 50 enz... Dit is bewust files en drukte creëren, om maar te zwijgen over verkeersonveilig situaties. 3) als er meerdere uitvalswegen zijn dit zo behouden en eventueel verder uitbouwen. vb wat er nu uiteindelijk ook gaat gebeuren ivm Oosterweelverbinding of niet, zowel de Blancefloerlaan maar ZEKER de Charles de Costerlaan moet blijven. Zowel BAM, stad, actiegroepen willen deze weg om dan onder het mom van belachelijke redenen het bos daar vergroten waar ze deze op andere plaatsen gaat verminderen? Wat men wel vergeet is dat als de Charles de Costerlaan zou verdwijnen (perfect verbinden om van Waaslandtunnel naar Expressweg & ring te gaan zonder door de woonkernen van LO te moeten gaan)moet iedereen van de Waaslandtunnel via de Halewijnlaan, naar de Blancefloerlaan naar de Ring of via Zwijndrecht dan nog verder naar expressweg, ring enz te gaan? Men vergeet dan ook nog wel dat er een kleine 4000 bewoners gaan bijkomen op Linkeroever? Hoe halenn ze het dan in hun hoofd om dan maar 1 uitvalsweg te willen behouden en dit omdat men de waaslandtunnel wil downgraden??? Niemand gaat tol betalen zene.. Maar zo gaat men op LO dus alles verzieken. De grote open ruimte zijn ze ook al aan het verkleinen, zie IGLO project. De Emile verhaerenlaan zou men mogelijk ook willen aanpassen, dit is een prachtige laan, rustig voor de mensen die er wonen vermits men de weg aan de huizen heeft (plaatselijk verkeer) groene zone en dan pas de hoofdweg. Dit zou mogelijk ook aangepast worden, gewoon omdat ze met het IGLO project groen gaat verdwijnen voor gebouwen dus dan gaan we de bewoners wat groen teruggeven door dit op ander plaatsen weg te nemen?? Ik ben voor vooruitgang, absoluut voor vernieuwing, maar niet voor achteruitgang enz. Trouwens ivm mobiliteit, of zeker als men bepaalde situaties wil vernieuwen of aanpakken moet men eens wat meer met de mensen die in de regio's wonen, enz dan enkel maar een bepaald beeld te hebben (meestal een groen, onpraktisch beeld) 1) Wachttijden aan rode lichten verkorten - uit ervaring in de Brusselse binnenstad (heb er 5 jaar gewoond) weet ik dat dat veel minder opstoppingen geeft 2) Rijtijden van trams die een (gedeeltelijk) gemeenschappelijk traject hebben (bvb de 12 en de 24 op de Leien) evenwichtig verdelen, zodat ze niet langer vlak achter elkaar rijden, en dan 10 minuten niks 3) Maatregelen die het openbaar vervoer bevoordelen en niet langer de auto's (bvb de trams op de Van Rijswijcklaan staan altijd voor een rood licht vanwege de ligging van de haltes en de afstemming van de verkeerslichten op autoverkeer ipv op de trams)

18 4) Maatregelen die absurde situaties zoals het knooppunt aan de Nationale Bank tegengaan (zebrapad dat stopt aan de trambedding, je kan er als voetganger/fietser makkelijk overreden worden door een tram 7 of 8; de opstoppingen van afslaand verkeer die dan ook de doorstroming van de trams soms minutenlang verhinderen,...) 1) Zorg ervoor dat de ring eindelijk rond gemaakt wordt en het liefst nog via de lange wapper brug. Nu staan de mensen bijna continu in file op de ring, waardoor ze uitwijken naar secundaire wegen (zie maar naar regio kattendijkdok en derglijke in de spits). Indien de ring rond zou zijn doormiddel de Lange Wapper brug betekent dit minder fijn stof en minder verbruik (In file vebruik ik namelijk 10L/100Km, bij vlot verkeer 5L). De Tunnel die momenteel voorgesteld is met 2 baanvakken in elke richting is al zeker geen oplossing, elke autostrade met 2 baanvakken zit ook bijna permanent vast. 2) Zorg ervoor dat de Leien terug auto-vriendelijk zijn. Wanneer je van het nieuwe justitiepaleis richting Park Spoor Noord rijdt heb je volgende opstakels : - Eerste verkeerslichten om links af te slaan richting het Museum van Schone kunsten : Blijft amper groen voor 3-4 wagens. Aangezien dit het eerste kruispunt is van de Leien na het binnenrijden van de stad is dit automatisch een creatie van file. - Vanaf de Rooseveltplaats zitten de Leien heel onlogisch in elkaar, zeker op het einde waar de aanknoping met de Noorderlaan en dergelijke plaatsvind. Als niet Antwerpenaar denk ik dat je hier haast vanzelf op het verkeerde baanvak zit. Omgekeerd zijn er dezelfde problemen, met als meest absurde verkeerssituatie het kruispunt aan de Rooseveltplaats waar je met je wagen eerst even rechts de leien af moet richting Sint-Jacobsmarkt om dan een bocht van 180 graden te moeten nemen om terug de Leien op te draaien. Waar is de logica? Conclusie : De ring zit continu vast door het feit dat het geen ring is en de Leien lijken wel ontworpen om te autobestuurder zoveel mogelijk te frustreren. Akkoord dat niet overal druk verkeer gewenst is maar je moet wel genoeg hoofd-verkeersaders voorzien om het verkeer vlot te laten doorstromen + alles zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Nog een laatste opmerking : zorg ervoor dat openbaar vervoer en Taxi's betaalbaar zijn en vlot verloopt. Voor een rit van +-14 km betaal ik met de bus 3 en ben ik 45 min onderweg, voor een taxi betaal ik 32 en ben ik 20 min onderweg... Iets dat in het buitenland blijkbaar ook veel vlotter en goedkoper verloopt! 1)Gemotoriseerd verkeer beperken tot - openbaar vervoer, - speciale diensten (politie, brandweer, hulpverlening), - taxi, - alleen buiten de spitsuren goederenvervoer van en naar binnenstadbestemmingen (geen doorgaand transportverkeer); 2)In overleg en samenwerking met ook en vooral de EU 1)Wij gaan meestal met de fiets en/of tram naar t stad. 's avonds echter met de wagen tgv te weinig openbaar vervoer. 2) Openbaar vervoer van t zuid naar de rand is er te weinig. Zit te veel geconcentreerd op de Rooseveldplaats. 1. Bedenkers van heraanleg-plaatsen zijn blijkbaar mensen met auto's, want aan fietsers en voetgangers wordt niet uitbundig gedacht.

19 2. Een "fiets"-tekening op de fietspaden zetten zodat voetgangers weten dat dát deel voor fietsers is (aan het station en andere drukke plaatsen in de stad). 1. FIETSPADEN! Niet laten overgaan in het niets (in de rijbaan voor auto's) zoals bvb. in de Quellinstraat, op de Leien, en nu waar de Carnotstraat overgaat in Turnhoutsebaan!! Een schande!! 2. Kleinere maar meer ferquente autobussen, een meer continue opeenvoging van trams (cfr. Lissabon Centrum). 1. Klokvast openbaar vervoer!!!!! 2. Absolute prioriteit voor het verbeteren van de doorstroming van het stadsverkeer is het ONMIDDELLIJK terugplaatsen van de bruggen over de kruispunten van de SINGEL. De zogezegde verkeersellende tijdens de werken aan de ring waren een zegen voor wie zich vanuit Deurne naar Antwerpen zuid moet verplaatsen...ik moet dit noodgedwongen doen met de wagen...toen deed ik over 5 km minder dan een kwartier...nu ongeveer een half uur soms 45 minuten!!!!???? Ik neem nooit de ring tijdens de ochtendspits, omdat je dan helemaal niet weet wanneer je aankomt Meer ruimte voor auto's. Stop met dat groen wannebe gedoe, als je echt groen wil worden begin dan met voordelige tarieven/wetgeving voor nieuwe technologie. 2. Het voorbeeld van nederland volgen ivm intelligente verkeerlichten (als je bv aan 50 uur rijd => heb je alle lichten op groen) 3. Nultollerantie op openbaar vervoer ivm geweld => "politie" knop ook voor reizigers. => ik heb op 1 week al 2 voorvallen gehad 4. Architecten aannemen die hun beroep kennen. Er worden teveel fouten gemaakt! 1. Stadsrandparking voor auto's. 2. Socialenetwerksite waarop je kan autodelen met buren of andere wijkbewoners. 3. Nog meer investeren in fietspaden en opnebaar vervoer (metro!) 1. Streekvervoer (bus) tot aan de rand van de stad ipv tot aan de rooseveldplaats/groenplaats. (Met goede tramaansluitingen naar het centrum). Dit zou al een flinke ontlasting betekenen van een aantal invalswegen (en minder sleet) 2. Tram in eigen bedding met verkeerslischbeinvloeding 3. Beter fietspaden. 4. Snellere defenitieve herstellingen van stoep/fietspad na werken. 5. Binnen de leien enkel elektrische auto's toelaten (ook voor bewoners) 1. trams altijd groen geven, kost niet veel en verhoogt de snelheid en de stiptheid 2. trams gegarandeerd op tijd, kost niets en verhoogt de slaagkans 3. meer tramstellen op drukke lijnen 4. op belangrijke assen een groene golf op 45 per uur

20 5. verkeerslichten beter afstellen 6. hier en daar kan een rond punt de veiligheid en de drukte wegnemen, als voorbeeld: het kruispunt aan de Stenenbrug, Morckhovenlei, Lippenslaan in Borgerhout. 7. discipline aannscherpen: een kruisspunt mag maar opgereden worden als het vrij is. 8. minder boetes uitschrijven, de auto gewoon een uur aan de kant bij 'haast'-overtredingen. 9. trajectcontrole op assen 10. meer parkeerplaatsen gratis aan de rand. Dit zijn slechts enkele ideeën 1. verkeerslichten beter afstemmen op elkaar 2. rechtstreekse snelweg/baan tussen E19 en E openbaar vervoer een stuk goedkoper maken 4. nutteloze verkeerslichten verwijderen 5. nutteloze verkeerssituaties verwijderen (paaltjes st jans plein, paaltjes winkelstap (merksem),.. 1. Vlottere overstapplaatsen van openbaar vervoer van de ene naar de andere lijn. Overstaphaltes Metropolis van de nieuwe tram 6 naar de bussen richting noorden is een misplaatste grap. Een lange wandeling van de stopplaats tram naar de bushalte is een noodzaak waarbij je telkens de bussen voor je neus ziet voorbijrijden. Ofwel wandel je een stuk over de groenendaallaan ofwel moet je de noorderlaan langs vele verkeerslichten helemaal oversteken. Welke verkeersdeskunige heeft dit kunnnen bedenken? Het is niet alle dagen mooi zomerweer. En dit voor een supernieuwe aangelegde verbinding? 2. Voor een ouderlingentehuis een niet parkeerstrook, enkel voor hulpdiensten en in- en uitstapppen hoogbejaarde mensen. Heel goed idee. Maar waarom is het normaal dat iedereen er langdurige parkeert en er blijkbaar nooit controle is om deze strook vrij te houden. Maak het wekelijks mee in de Van Maertlandstraat bij Goudblomme vzw. Op zondag is het zelfs onmogelijk iemand af te halen zonder op de rijweg te blijven staan, lijnbussen te hinderen of zebrapaden te gebruiken om invalide mensen te laten instappen. De reactie van rusthuisdirecteur is schouderophalen en doorverwijzing naar de politie of stad antwerpen. 3. Goede fietspaden, zonder putten, met goede doorstroming (niet contanst de rijbaan moeten oversteken om rijweg te vervolgen) zijn een uitnodiging om al fietsend de stad te bezoeken. Ook veilige fietsenstaanplaatsen zijn een must. Het is nog altijd een zeer vlotte, en overalbereikbare manier om er te geraken. 1. Volledige verkeerlichtenbeïnvloeding ten voordele van het openbaar vervoer. 2. Afwerken volledige metronet met liften in elk station. 3. Meer duidelijke fietsroutes 4. Meer P + R faciliteiten

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Oost/Noordoost Overzichtskaart verbeterideeën 22 Verbeteren verkeerssituatie 23 F27: fietsroute

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

Fietsen naar je Werk. Acht persoonlijke verhalen. Alles wat je moet weten om slim door Brussel te fietsen

Fietsen naar je Werk. Acht persoonlijke verhalen. Alles wat je moet weten om slim door Brussel te fietsen Fietsen naar je Werk Acht persoonlijke verhalen Alles wat je moet weten om slim door Brussel te fietsen Pro Velo: ook voor na het werk... Fietsevenementen Elk jaar, beging mei, wordt het grote Brusselse

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

Een op de twintig Vlamingen staat dagelijks in de file

Een op de twintig Vlamingen staat dagelijks in de file Economie De grote mobiliteitsenquête Mensen dénken dat de wagen sneller is. Weet u wat goed is om die perceptie te doorbreken? Aparte busstroken. (Roger Kesteloot, De Lijn) De wagen blijft voor de meeste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN 2.1 BASISUITGANGSPUNTEN Bij de aanleg van fietsvoorzieningen is het van het allergrootste belang dat de gebruikerseisen van de fietsers het uitgangspunt zijn.

Nadere informatie

Inhoud. Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1. Algemeen... 1

Inhoud. Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1. Algemeen... 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Defensief autorijden, hoe doe je dat concreet?...1 Algemeen... 1 1.1 HET VERMIJDEN DAT JE ZELF FOUTEN BEGAAT....1 1.1.1 De fase voor het rijden (voor de eigenlijke verkeersdeelname)....

Nadere informatie

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak.

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak. Position Paper Mobility 2013 Inhoud Executive summary... 4 Inleiding... 6 1. Ons vertrekpunt : het piekverkeer aanpakken... 9 1.1 Men moet beschikken over gegevens van woon-werkverkeer binnen het Brussels

Nadere informatie

BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD

BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD Programma Open Vld Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD Terugblik De voorbije vijf jaar heeft Open Vld meermaals duidelijk gemaakt zowel

Nadere informatie

Uitslag wijkbrede enquête, 5 juni 2014. Herziene versie

Uitslag wijkbrede enquête, 5 juni 2014. Herziene versie Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Correspondentieadres: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft www.bvowd.nl, @bvowdelft, secretariaat@bvowd.nl Uitslag wijkbrede enquête, 5 juni 2014 Herziene versie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

SLIM OP WEG 37 U.V. slim op weg DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT

SLIM OP WEG 37 U.V. slim op weg DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT slim op weg Afgiftekantoor: 9099 GENT X Erkenningsnummer: P4A9131 U.V. SLIM OP WEG 37 DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT Jg 10, nr 3 / Juli, augustus, september 2012 Voorwoord

Nadere informatie

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 Colofon VERZET (Van Dale): 1. verpozing, ontspanning; 2. tegenkanting, weerstand. Maar ook: afgelegde afstand per pedaalomwenteling. VERZET nummer 1,

Nadere informatie

Nieuwe raden, nieuwe wethouders

Nieuwe raden, nieuwe wethouders Fietsverkeer nummer 4, jaargang 2, oktober 2002 REDACTIONEEL Het Fietsberaad bestaat primair om de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies te helpen. En bijgeval

Nadere informatie

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan.

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/ uur. Een vast begin- en eindbord duiden dit gebied aan. Wie heeft voorrang? Werd je met de fiets al eens de pas afgesneden door een auto, bus of ander voertuig? Fiets je soms wel eens met meer dan twee naast elkaar waardoor automobilisten lastig worden? Autobestuurders,

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

De veiligheid van bromfietsen

De veiligheid van bromfietsen Driemaandelijks tijdschrift van58 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid september 2002 De veiligheid van bromfietsen Europese vergelijking op het vlak van verkeersonveiligheid Gevaren van zwaarlijvigheid

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail:

Nadere informatie

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 VR 2014 2410 MED.0421/23TER BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 Ingediend door Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en

Nadere informatie

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal

onderwerp korte beschrijving beschrijving maatschappelijk_effect besparing aantal nr. begrotingspost 1 1 Werk & inkomen Grootste post, kleinste bezuiniging. Wellicht kan De grootste uitgave is Werk & inkomen waar je het minste op kunt bezuiningen (260.000 op Extra bezuiningen? 4 4 daar

Nadere informatie

Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem

Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem Toekomstkrabbels van de mensen van Tiem Hualien Beach Resort door BIG/Bjarke Ingels Group Utopia Forever, Gestalten 2012, zie colofon Toekomstvisies op mobiliteit TOEKOMST DOOR KINDEROGEN De tekeningen

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

Verkeersquiz 2010. www.verkeersquiz.be. Virginie Claes Edith Donders

Verkeersquiz 2010. www.verkeersquiz.be. Virginie Claes Edith Donders Verkeersquiz 2010 www.verkeersquiz.be Virginie Claes Edith Donders Bachelor- en masteropleiding verkeerskunde Agoralaan gebouw D 3590 Diepenbeek Tel: 011 26 91 13 E-mail: verkeerskunde@uhasselt.be URL:

Nadere informatie

NAAR EEN BETERE BENUTTING VAN HET VLAAMSE WEGENNET

NAAR EEN BETERE BENUTTING VAN HET VLAAMSE WEGENNET FAKULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT BURGERLIJKE BOUWKUNDE KASTEELPARK ARENBERG 40 B-3001 HEVERLEE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN NAAR EEN BETERE BENUTTING VAN HET VLAAMSE WEGENNET DOOR MIDDEL

Nadere informatie