Een drugbeleid op onze school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een drugbeleid op onze school"

Transcriptie

1 Een drugbeleid op onze school 1. Waarom een drugbeleid? We zijn het er allemaal over eens dat jongeren het zeker niet gemakkelijk hebben in onze samenleving. Jongeren met problemen zijn zeer vatbaar voor allerhande verleidingen: drugs zijn zo makkelijk te verkrijgen dat er niet aan de verleiding te weerstaan valt. Als school hebben we de plicht om iets aan deze situatie te verhelpen: door preventie en door een duidelijke houding tegenover druggebruik op school. Enerzijds moeten we de jongeren dus bewust maken van de gevaren die druggebruik inhouden en anderzijds is het belangrijk dat de school klare regels vooropstelt wanneer blijkt dat een leerling een drugprobleem heeft. Het is de taak van de school, de jongere uit te leggen wat de gevolgen zijn als hij of zij met illegale drugs betrapt worden en niet enkel op school. Dezelfde richtlijnen gelden welteverstaan ook voor alcohol en bepaalde geneesmiddelen (zonder doktersvoorschrift). 2. Wat verstaan we onder drugs? nder drugs verstaan we alle middelen die een invloed hebben op het bewustzijn en om die reden (en niet om medische redenen) worden gebruikt. Het gaat dus zowel om legale als illegale middelen. 3. De regels Het gebruik van drugs, het bezit van drugs en het dealen van drugs zijn verboden binnen de school, aan de fietsenstalling en aan de schoolingang. Illegale drugs (cannabis, speed, XTC, cocaïne, ) * bezit verboden * gebruik verboden * dealen verboden Alcohol * bezit verboden * gebruik verboden * rondgeven en verkopen verboden * tijdens schooluitstappen: gebruik niet toegestaan (tenzij met toestemming van de begeleiding). Medicatie (antidepressiva, kalmeringspillen, slaapmiddelen en pepmiddelen, ) * gebruik van deze medicatie moet gemeld worden aan de coördinator met bewijs van de arts. * rondgeven en verkopen verboden Roken van tabak * is niet toegestaan op het ganse terrein van de school.

2 Het gebruik van deze middelen buiten de school, bijvoorbeeld s morgens voor het naar school komen of tijdens de middagpauze, dat gevolgen heeft voor het functioneren op school, wordt eveneens niet getolereerd. Wat druggebruik in de vrije tijd betreft wil de school voornamelijk preventief werken. Indien het druggebruik in de vrije tijd echter zorgt voor problemen op de school kan de school, in overleg met de ouders, overgaan tot het opzetten van een begeleiding en indien nodig, sancties nemen. 4. De afspraken Wat bij een vermoeden? Soms hebben we ernstige vermoedens dat onze leerlingen zich niet aan de regels kunnen houden, maar kunnen we ze niet op heterdaad betrappen Een vermoeden door sterk afwijkend en storend gedrag. Een vermoeden van cannabisgebruik op de toiletten Maar we vinden dat we ook bij een vermoeden moeten kunnen optreden. Daarom deze afspraken. vermoeden van illegaal druggebruik De leerkracht die een vermoeden heeft zegt dit tegen de leerlingenbegeleidster. Daarna heeft de leerlingenbegeleidster en de leerkracht een gesprek met de jongere waarin ze hun vermoeden uiten en aangeven dat de leerling van nabij gevolgd zal worden. Indien het vermoeden na dit eerste gesprek toch nog blijft bestaan, wordt de coördinator op de hoogte gebracht en volgt er een gesprek met de jongere, de CLB-medewerkster en/of de leerlingenbegeleidster. In dit gesprek wordt gepolst in hoever de leerling een probleem heeft en worden eventueel afspraken gemaakt over verdere begeleiding. vermoeden van alcoholgebruik Hier gelden dezelfde regels als bij illegaal druggebruik. vermoeden van medicatiemisbruik De leerkracht vermeld zijn vermoeden bij de leerlingenbegeleidster en heeft een gesprek met de jongere over haar vermoeden. Bij een blijvend vermoeden wordt er contact opgenomen met de schoolarts die beslist over de verder te nemen stappen.

3 Wat als we jongeren betrappen? Soms betrappen we jongeren op het bezit en gebruik van illegale drugs, alcohol en illegale medicatie. Het kan ook zijn dat een jongere onder zo n invloed is van deze middelen dat de lessen volgen onmogelijk is geworden. Hij vertoont dan sterk afwijkend en storend gedrag tijdens de lessen. ok dan moet ingegrepen worden. De leerkracht die de jongere betrapt meldt dit steeds aan de coördinator en de leerlingenbegeleidster. De jongere wordt onmiddellijk geschorst van de lessen. De ouders of verantwoordelijken worden hiervan op de hoogte gebracht. De jongere krijgt een tijdspanne van drie dagen om dit zelf te melden aan zijn ouders. Indien dit niet gebeurt of geweigerd wordt, neemt de coördinator contact op met de ouders of verantwoordelijken. Er volgt een gesprek tussen de jongere, de ouders (of verantwoordelijken), de leerkrachten, de leerlingenbegeleidster en/of coördinator. Tijdens dit gesprek wordt er een drugcontract afgesloten met de jongere. In dit contract wordt vastgelegd aan welke maatregelen de jongere zich dient te houden. De leerkrachten worden van het gesprek en van de gemaakte afspraken op de hoogte gebracht.

4 Wat als we de jongere betrappen op het doorgeven en/of dealen van illegale drugs, alcohol en medicatie? De leerkracht die de jongere betrapt meldt dit onmiddellijk aan de coördinator en de leerlingenbegeleidster. De jongere wordt geschorst van de lessen. De jongere krijgt de kans om zelf de ouders of verantwoordelijken telefonisch op de hoogte te brengen. Indien dit geweigerd wordt door de jongere gebeurt dit door de coördinator De politie wordt gecontacteerd indien er sprake is van het dealen van illegale drugs. De ouders krijgen een aangetekende brief. Er volgt een gesprek met de jongere, de ouders of verantwoordelijke, de begeleiders en de coördinator. Afhankelijk van de ernst van het probleem wordt er een drugcontract opgesteld of volgt er een onmiddellijke een definitieve uitsluiting. Handtekening ouders/voogd: verantwoordelijke: Handtekening jongere:

5 Bijzondere overeenkomst ndergetekende, leerling van de richting.. en de verantwoordelijke ouder/voogd, nemen kennis van het feit dat de directie en de begeleiders niet aanvaarden dat: Bovendien wordt hij/zij verplicht zich te houden aan volgende maatregelen: onder strikt toezicht blijven tijdens de pauzes een gesprek te hebben met de CLB-medewerkster die kan doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst een doktersattest voor te leggen bij elke afwezigheid Bij het niet naleven van deze overeenkomst volgt: een schorsing gedurende een definitieve uitsluiting uit de school een melding aan de politie voor kennisname voor kennisname voor kennisname de leerling ouders/voogd/verantwoordelijke de school

Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op uitstappen en schoolreizen.

Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op uitstappen en schoolreizen. Alcohol- en drugbeleid ( pijler sanctioneren ) Cannabis en andere illegale drugs Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op

Nadere informatie

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016

PROTOCOL GENOTMIDDELEN. St.-Jozefmavo 2013-2016 PROTOCOL GENOTMIDDELEN St.-Jozefmavo 2013-2016 Inleiding Protocollen zijn lijsten met afspraken die gemaakt worden om te gebruiken als er situaties ontstaan die de dagelijkse gang van zaken op school hinderen

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Waterlelie

Gedragsprotocol De Waterlelie Gedragsprotocol De Waterlelie Dit protocol bevat naast omschrijvingen van bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag ook de stappen en maatregelen die genomen worden wanneer grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

preventie regels sancties voorlichting hulpverlening tabak alcohol medicatie illegale drugs gokken

preventie regels sancties voorlichting hulpverlening tabak alcohol medicatie illegale drugs gokken D R U G S preventie B E L E I D regels sancties voorlichting hulpverlening tabak alcohol medicatie illegale drugs gokken inleiding Het drugspreventiebeleid handelt over het bezit, gebruik en verspreiden

Nadere informatie

Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan

Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan Drugs 1 januari 1999 Geen school zonder drugs Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan meisjes. Uit onderzoek blijkt dat 5 à 10 procent daarvan

Nadere informatie

Drugspreventie-beleid

Drugspreventie-beleid Lommel United stelt zich tot doel om voetballers professioneel op te leiden. In kwaliteitsvolle omstandigheden en in een gezonde competitieve én aangenaam constructieve geest wil Lommel United zoveel mogelijk

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid

Convenant Schoolveiligheid Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Een veilige

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

In een roes? Alcohol- en drugsbeleid binnen Scouts en Gidsen Oelegem

In een roes? Alcohol- en drugsbeleid binnen Scouts en Gidsen Oelegem In een roes? Alcohol- en drugsbeleid binnen Scouts en Gidsen Oelegem 1 Colofon Dit alcohol- en drugsbeleid werd opgesteld in opdracht van de groepsraad. De groepsraad keurde dit beleid met directe ingang

Nadere informatie

Handelingsprotocol Schoolveiligheid

Handelingsprotocol Schoolveiligheid Handelingsprotocol Schoolveiligheid Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag 1 februari 2007 Handelingsprotocol Schoolveiligheid Blz. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Protocollen... 6 2.1 Fysieke

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Alcohol & Andere Drugs

Alcohol & Andere Drugs Alcohol & Andere Drugs Hoe zorg ik voor een gezond kamp? Deze gids is een vernieuwde versie van de VAD brochure Drugs: een ramp op kamp? (1997), de update werd ontwikkeld door de CAD Limburg vzw preventiedienst.

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Veilig op school, Uw en onze zorg!

Veilig op school, Uw en onze zorg! Veilig op school, Uw en onze zorg! Veiligheidsprotocol Agressie, geweld Vernieling Wapenbezit Diefstal Vuurwerk (Seksuele) Intimidatie Alcohol en drugs Inhoud 1 INLEIDING.... 2 2 UITGANGSPUNTEN VOOR EEN

Nadere informatie

Protocol agressie en geweld

Protocol agressie en geweld Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij de school, is dit protocol een handvat bij bovenstaande problematiek. Hierbij

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

Analyse Onze samenleving aanvaardt alcohol en nicotine en ze gedoogt softdrugs. De eerste twee zijn wettelijk en sociaal aanvaard, de laatste probeert dit te worden. Meer dan een half miljoen Vlamingen

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Legale en illegale drugs

Legale en illegale drugs drugs en de wet De wet regelt één en ander i.v.m illegale drugs. Daarnaast zijn er ook wetten i.v.m. legale drugs. Als het over drugs en de wet gaat, kan je je vooral verwachten aan een lijst van dingen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal

PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal 15 mei 2013.................................................................. PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal Wim Krijbolder Inhoud: 1. Aanpak pesten en plagen 3 1.1 Plagen en pesten

Nadere informatie

Mix & match: gezamelijke visie

Mix & match: gezamelijke visie Mix & match: gezamelijke visie Weten jullie waar jullie als groep voor staan, maar willen jullie graag nog een stap verder gaan? Werk dan een visie uit op alcohol- en druggebruik in de jeugdbeweging. Hierbij

Nadere informatie

VEILIGHEID OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VEILIGHEID OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS VEILIGHEID OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS In onze samenleving staan de begrippen veiligheid en geborgenheid regelmatig in het brandpunt van de belangstelling. Helaas ervaren we maar al te vaak dat deze primaire

Nadere informatie

ZO HERKEN JE DRUGPROBLEMEN (uit draaiboek drugbeleid op school van de VAD)

ZO HERKEN JE DRUGPROBLEMEN (uit draaiboek drugbeleid op school van de VAD) ZO HERKEN JE DRUGPROBLEMEN (uit draaiboek drugbeleid op school van de VAD) Hoe kunnen drugproblemen zich manifesteren? Drugbezit of onder invloed zijn op school, is slechts één manier waardoor een drugprobleem

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Mei: Drugs- en alcoholbeleid Alcohol en andere drugs worden frequent gebruikt door jongeren, in het uitgaansleven, maar ook in de jeugdvereniging

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Versie 6 november 2014

Versie 6 november 2014 . Versie 6 november 2014 Het Pedagogisch klimaat op De Fontein, uitgangspunten in relatie tot de onderwijsvisie 1. Op de Fontein willen we een prettig klimaat, waarbij iedereen zich veilig voelt en optimale

Nadere informatie