Lokaal Overleg Drugs Zulte. Verslag donderdag 30 januari Toelichting en terugblik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokaal Overleg Drugs Zulte. Verslag donderdag 30 januari 2014. Toelichting en terugblik"

Transcriptie

1 Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag donderdag 30 januari 2014 Aanwezig Verontschuldigd Michaël Vandemeulebroecke (schepen), Tom Heyerick (politie Deinze-Zulte), Dominique Laquiere (Sociaal Huis), Philippe Van Steenberghe (gemeenteraadslid), Herman De Vos (gemeenteraadslid), Veerle Descheerder (ouderraad VBS), Lode Duchi (jeugdconsulent), Julie Ghijselen (stagiair Drugpunt), Filip Claeys (Drugpunt), Olivier Peirs (schepen), Simon Lagrange (burgemeester) An Schelpe (Provinciaal Steunpunt), Stijn Van de Wiele (gemeenteraadslid), Marianne De Vuyst (sociale politie Deinze-Zulte), Katelijne Moerman (VBS Olsene) De hand-outs van de presentatie zijn te vinden in bijlage en op Toelichting en terugblik Drugpunt organisatorisch Binnen Oost-Vlaanderen zijn 7 Drugpunten actief. Zij zijn erkend door de provincie en worden gesubsidieerd. Drugpunt Leie & Schelde werkt voor 5 gemeenten (Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Nazareth en Zulte). Elke gemeente houdt een viertal keer per jaar een Lokaal Overleg Drugs. In Sint-Martens-Latem is dit LOD veranderd naar een welzijnsoverleg waar ook thema s van LOGO (lokaal gezondheidsoverleg) aan bod komen. Drugpunt Leie & Schelde is gesitueerd in de Mouterijdreef 20 in Deinze. Daar zijn 2 preventiewerkers aan het werk: Filip Claeys en Tineke Wancour. Tineke wordt momenteel vervangen door Sanne Foulon. Drugpunt is telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. Begeleidingen zijn op afspraak (ook s avonds) en begeleidingen in het Sociaal Huis van Zulte zijn mogelijk. Mensen vinden de weg naar Drugpunt via school, huisartsen, ouders (via folders, infoavonden, kennissen ) of door politie. Drugs Drugs kunnen volgens het effect ervan opgedeeld worden in 3 groepen: verdovende, stimulerende en hallucinerende drugs. Zowel illegale middelen (cannabis, XTC, cocaïne ) als legale middelen (alcohol, medicatie ) krijgen aandacht. Momenteel wordt ook gewerkt rond gameverslavingen. Het MMM-model (Mens, Middel, Milieu) toont dat bij druggebruik niet enkel naar het product op zich moet worden gekeken maar ook naar de gebruiker als individu en diens omgeving. Pagina 1 van 3

2 Opdracht: drugpreventie en vroeginterventie Drugpreventie richt zich naar de algemene bevolking. Deze preventie wil Drugpunt structureel verankeren in de gemeenten. Belangrijk is preventief werken vanuit een positieve insteek (goede zaken benadrukken i.p.v. slechte zaken afbreken). Preventie moet ingebed zijn en een beleid en wil aansluiten op lokale vragen. Netwerken is binnen preventie ook belangrijk, vandaar ook het belang van de LOD s. Tenslotte wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire (naar de gehele bevolking), secundaire (naar specifieke doelgroepen bv. jongeren) en tertiaire preventie (naar risicodoelgroepen bv. beginnend gebruik, moeilijke thuissituaties ). Drugpunt evolueert alsmaar meer van primaire naar secundaire preventie. Vroeginterventie richt zich naar jongeren met beginnende drugproblemen en hun omgeving (ouders, leerkrachten ). Drugpunt hecht belang aan laagdrempeligheid. Vanuit een niet-veroordelende houding wordt vertrouwelijkheid gecreëerd. Het probeert jongeren zelfinzicht te geven door te motiveren. Daarnaast vervult Drugpunt ook een consultfunctie waarbij advies gegeven wordt aan begeleiders, hulpverleners. Tenslotte vervult het ook een belangrijke doorverwijsfunctie bij verder gevorderde problemen. Dit alles gebeurt gratis en vertrouwelijk (beroepsgeheim). Vroeginterventie In werden 41 jongeren begeleid tijdens 172 contactmomenten. 5 hiervan waren inwoners van Zulte. Verdere details hierover zijn terug te vinden in het jaarverslag Voorbije acties Zulte In Zulte lag de nadruk vooral op bekendmaking, sensibilisering en beleid: Bekendmaking gebeurde via broodzakken, bierviltjes, campagnes Acties die al gebeurden om de Zultse inwoners te sensibiliseren zijn Zulte: Verslaafd?!, Kubusactie, Gotcha/Preventcha, Meer van Zonder, Fuifbuddies, PAD, Workshops VIBSO. Zulte: Verslaafd?! was een bevraging naar de top 3 verslavingen. Meer van Zonder wil een ruimer alcoholvrij aanbod op evenementen promoten. Drugpunt wil Meer van Zonder op scholen introduceren op eetfestijnen, personeelsrecepties Deze actie wordt ook door andere Drugpunten opgepikt. Fuifbuddies biedt een opleiding rond veiligheid op evenementen. Het Preventiepakket Alcohol en Drugs is een lessenpakket voor leerlingen van het 6 e leerjaar lager onderwijs. De inleidende les wordt gegeven door de politie of Drugpunt. In Zulte gebeurt dit door de politie. Drugpunt coördineert deze actie. Drugpunt kan jeugdbewegingen, scholen, organisaties ondersteunen bij het opstellen van een alcohol- en drugbeleid. In het kader hiervan neemt Drugpunt vaak deel aan coördinatievergaderingen. Ook gebeurde eerder een omgevingsanalyse van Zulte om het gebruik in Zulte in te schatten. Vast aanbod Het vast aanbod van Drugpunt bestaat uit vroeginterventie, consult en doorverwijzing. Meer van Zonder, PAD, Als Kleine Kinderen Groot Worden (infoavond voor ouders), procesbegeleiding alcohol- en drugbeleid, verspreiden van info (folders, affiches, website ) Daarnaast werkt Drugpunt vooral vraag-gestuurd. Pagina 2 van 3

3 Vooruitblik: actieplan 2014 Preventie In 2014 wil Drugpunt nadrukkelijker werken rond cannabis en andere illegale drugs. In het kader van onderwijs wil Drugpunt meer werken met motiverende gespreksvoering. Dit kan bijvoorbeeld in vormingen naar leerkrachten. Er loopt momenteel een gamebevraging in alle scholen en ook in het lager onderwijs in Zulte (4 e, 5 e, 6 e leerjaar). De bevraging peilt naar 3 zaken. Ten eerste wordt gekeken welke soort games worden gespeeld, hoe vaak Ten tweede wordt gekeken naar afspraken die hier thuis al dan niet rond worden gemaakt. Tenslotte wordt een inschatting gemaakt van het aantal jongeren dat problematisch met gamen bezig is. Deze bevraging zal in 2014 worden verwerkt. Vroeginterventie Er wordt aandacht besteed aan het bekend maken van het aanbod bij huisartsen. Daarnaast wil Drugpunt meer bekendheid verwerven via een affichecampagne. Ook wordt het aanbod in verband met gameverslavingen ruimer bekend gemaakt. Bovendien wil Drugpunt aanklampender werken. Samenwerking Op 21 februari vindt een studiedag plaats van alle Drugpunten. Hiervoor wordt een uitnodiging g d. Op regionaal vlak moeten de lokale besturen meer betrokken worden. Hier moet ook ruimte gemaakt worden voor evaluatie en het ontwikkelen van een toekomstvisie. En verder Feedback De resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage. Aan de hand hiervan kan een samenwerking concreet vorm krijgen. Volgende bijeenkomst De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 april 2014 om 19.30u in het ontmoetingscentrum. Pagina 3 van 3

4 10 jaar drugpreventie in Zulte

5 LOD Zulte - Agenda 1. Toelichting en terugblik a) Drugpunt organisatorisch b) Opdracht: drugpreventie en vroeginterventie c) Concretisering in Zulte 2. Vooruitblik: actieplan 2014 a) Preventie b) Vroeginterventie c) Samenwerking 3. Discussie: hoe kan Drugpunt zinvol zijn in Zulte? a) Belang acties 2014 b) Waar liggen onze sterktes in Zulte? c) Waar ligt onze droom, hoe ziet een ideale situatie er uit?

6 Drugpunt

7 Drugpunt

8 Drugpunt JC Brieljant Mouterijdreef 20, Deinze 2 Preventiewerkers Tineke Wancour Sanne Foulon Filip Claeys Telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren Begeleidingen op afspraak ook s avonds Begeleidingen in sociaal huis in Zulte mogelijk

9 Drugs Afbeeldingen: (cannabis, cocaïne, paddo s)

10 Drugs MENS MIDDEL MILIEU

11 Drugpunt preventie vroeginterventie Structureel Positief Ingebed in een beleid Aansluitend op lokale vraag netwerk Laagdrempelig Niet-veroordelend Vertrouwelijk Gratis Motivatie zelfinzicht Jongeren en omgeving Beginnende problemen Consultfunctie Doorverwijsfunctie

12 Drugpunt in Zulte - begeleiding

13 Drugpunt in Zulte - preventie bekendmaking sensibilisering beleid Bierviltjes Broodzakken Campagnes (oa alcohol) Zulte: Verslaafd?! Kubusactie Gotcha / preventcha Meer van Zonder Fuifbuddies PAD Workshops VIBSO Coördinatievergaderingen Omgevingsanalyse Alcohol- en drugbeleid gemeente

14 Vooruitblik - actieplan

15 Vooruitblik - actieplan

16 Discussie

17 Lokaal Overleg Drugs Zulte 30 januari 2014 In hoeverre hecht u belang aan onderstaande initiatieven vanuit Drugpunt Vroeginterventie Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Neutraal Belangrijk Erg belangrijk Begeleiding van jongeren met beginnende drugproblemen Opvoedingsondersteuning voor ouders van jongeren met beginnende drugproblemen Aanspreekpunt voor druggebruikers op zoek naar gespecialiseerde hulp Consultfunctie voor intermediairs met vragen over drugs en druggebruik Begeleiding van jongeren met gamemoeilijkheden Opvoedingsondersteuning voor ouders van jongeren met gamemoeilijkheden Preventie Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Neutraal Belangrijk Erg belangrijk Lokaal aanbod van folders in de bibliotheek Bekendmakingscampagne aanbod Drugpunt (vb: broodzakkencampagne) Sensibiliserende campagnes voor een breed publiek (vb: cannabiscampagne) Sensibiliserende campagne rond alcoholwetgeving bij horeca en handelaars Meer van Zonder op evenementen en fuiven Meer van Zonder bij jeugdverenigingen en sportclubs Meer van Zonder eindejaarsactie (in combinatie met BOBcampagne) in café s en restaurants

18 PAD drugpreventie in zesde leerjaar Preventieve infoavond voor ouders van 10- tot 15-jarigen (als kleine kinderen groot worden) Preventieve infoavond voor ouders over gamen Procesbegeleiding drugbeleid scholen Procesbegeleiding drugbeleid jeugd- en sportverenigingen Procesbegeleiding drugbeleid bedrijven 1 6 Opleiding fuifbuddies (omgaan met drugs en alcohol op fuiven en evenementen) Opleiding motiverende gespreksvoering voor leerkrachten secundair onderwijs Opleiding motiverende gespreksvoering voor OCMWmedewerkers Opleiding motiverende gespreksvoering voor huisartsen Gamebevraging basisonderwijs Sensibiliserend spel voor jarigen in jeugdbewegingen Sensibiliserend spel voor 14- tot 16-jarigen in sportverenigingen Verspreiding van bestaande preventiepakketten voor scholen Verspreiding van bestaande preventiepakketten voor jeugdwerk Zijn er andere begeleidings- of preventie-initiatieven die u nuttig vindt om vanuit Drugpunt aan te bieden?

Voorwoord. pagina. Schepen Trees Van Hove. Voorzitter Beheerscomité Drugpunt

Voorwoord. pagina. Schepen Trees Van Hove. Voorzitter Beheerscomité Drugpunt Voorwoord Als we maar gezond zijn. Het is een gekende uitspraak die aantoont dat gezondheid ons hoogste goed is, alles is relatief ten opzichte van gezondheid. Het bevorderen van de ge zondheid en ruimer

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Werkingsjaar 2011 Dit verslag vermeldt alle activiteiten die de dienst Drugspreventie heeft verwezenlijkt in het werkingsjaar 2011. Dit

Nadere informatie

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Sint-Niklaas, december 2008 Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Vervolg op de Lokale vertaling van de federale beleidsnota drugs (december 2003) Synthesenota Overzicht van de beschikbare gegevens

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Illegale drugs in de BBC Het gebruik van illegale drugs zoals cocaïne, xtc en speed is in iedere Vlaamse

Nadere informatie

VAD-jaarverslag 2009

VAD-jaarverslag 2009 VAD-jaarverslag 2009 Woord vooraf De VAD-activiteiten 2009 zijn in grote lijnen bepaald door het convenant dat met de Vlaamse overheid is afgesloten. Dit concretiseerde zich in een jaarplan 2009, dat gebaseerd

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF. Drugnota Stuk 214 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 7 FEBRUARI 1996 BELEIDSBRIEF Drugnota ingediend door mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid

Nadere informatie

ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen

ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen ADVIES Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs een benadering vanuit jonge mensen De Vlaamse Jeugdraad brengt advies uit over het Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs 2008-2015. Jonge mensen hebben

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016

Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016 OVER- gemeenten Afdeling Beleid en regie Nota gezondheidsbeleid Gemeente Oostzaan 2014-2016 M. Boutsma- Binnekade Januari 2014 14010.doc 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 5 2.1 Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 148) en Smet (nr. 214).

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Lieten (vraag nr. 148) en Smet (nr. 214). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVER- HEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag nr. 148 van

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik

RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik 1. AANLEIDING CAD Limburg, het Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen, biedt ambulante ondersteuning

Nadere informatie

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015 GEMEENTE BRUMMEN INTERN: 16 jul 2012 Documentnummer: INT12.0923 Behandelaar: SL/AR DocOnd.: preventie middelengebruik Brummen Gemeente Brummen c^ lf v e r s l a v i n g s z o r g Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs)

Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs) Genees- en genotsmiddelen (tabak, alcohol en drugs) GENEES EN GENOTSMIDDELEN Het thema genot -en geneesmiddelen niet evenwichtig gespreid is over het basis- en het secundair onderwijs. In het secundair

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan

Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan Drugs 1 januari 1999 Geen school zonder drugs Bijna de helft van de jongeren in de puberteit experimenteert met illegale drugs. Meer jongens dan meisjes. Uit onderzoek blijkt dat 5 à 10 procent daarvan

Nadere informatie

nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren - Initiatieven

nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren - Initiatieven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr.969 van LIONELBAJART datum: 26maart 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Fietsvaardigheid bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN?

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? Deinze 4 juni 2013 www.drugpunt.be/heelwatinhuis Drugpunt Leie & Schelde Filip Claeys Sanne Foulon www.drugpunt.be

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

CAD Jaarverslag 2011

CAD Jaarverslag 2011 CAD Jaarverslag 2011 De werking van de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen, omvat Ambulante en Online Hulpverlening, Preventie en Straathoekwerk. Het werkgebied voor de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

COLOFON. Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere. Redactie Tom Evenepoel

COLOFON. Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere. Redactie Tom Evenepoel COLOFON Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere Redactie Tom Evenepoel Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel 2012 (herziene versie) VAD, Vereniging voor

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant 2011-2015

Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant 2011-2015 Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant 2011-2015 VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02 423 03 34 vad@vad.be www.vad.be Index Resultaatgebied

Nadere informatie