Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken"

Transcriptie

1 Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken Interventies 2 Meetinstrument SumiD-Q 2 Open en Alert 2 Kennis 2 Kennisplein gehandicaptensector 2 Landelijk kenniscentrum LVG 2 Hulpmiddelen bij het bespreken van middelengebruik 3 Trip 3 Folder: Alcohol, zonder flauwekul 3 Folder: Hasj en wiet, zonder flauwekul 3 Folder: XTC, cocaïne en speed, zonder flauwekul 3 Training/ ondersteuning voor mensen met een LVB die middelen gebruiken 4 Bekijk het nuchter 4 Liberman 4 WOW: wijs op weg 4 Minder drank of drugs 4 Leefstijltraining PLUS 4 MEE 5 Palier: Weerlanden 5 Behandelcentra SGLVG 5 Ipse de Bruggen 5 Trajectum 5 Wier 5 de Kei 5 Stevig 5 Trainingen voor professionals 6 Herkennen en omgaan met LVB 6 Toepassen Liberman 6 Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 6 LVB & verslaving 7 Middelengebruik 7

2 Interventies Meetinstrument SumiD-Q De SumID-Q brengt in kaart wat de cliënt aan psychoactieve stoffen kent, wat hij/zij er van weet, vindt, wat er in zijn/haar omgeving wordt gebruikt, wat hij/zij eventueel gebruikt en wat de gevolgen van gebruik en de motivatie tot veranderen is. De opzet van het interview maakt het mogelijk om op een open en prettige manier gebruik te bespreken. Daarmee legt het een basis voor eventuele verdere diagnostiek, gespreksvoering, interventies en preventieve maatregelen. Open en Alert Het programma Open en Alert stimuleert organisaties en instellingen voor mensen met een lvb tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de mensen die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma een alerte aanpak van problemen vanwege alcohol- of drugsgebruik. Centraal staan de ondersteuning bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugsbeleid en het verzorgen van deskundigheidsbevordering aan de medewerkers. Het programma bestaat uit een implementatiehandleiding, een handboek voor preventiewerkers en een cursistenhandboek. Of neem contact op met Els Bransen: bestellen materialen: Kennis Kennisplein gehandicaptensector Kennisplatform voor de gehandicaptensector, o.a.kennis uit verbetertraject LVB en verslaving waarbij (l)vg organisaties ondersteund worden bij het ontwikkelen van beleid t.a.v. Alcohol- en middelengebruik. Over het verbetertraject lvb en verslaving: Els Bransen: En kijk verder op: Landelijk kenniscentrum LVG doel is het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoedingssituatie en maatschappelijke participatie van LVBkinderen en jongeren. De webite biedt o.a. publicaties en een congresoverzicht. 2

3 Hulpmiddelen bij het bespreken van middelengebruik Trip Het bordspel TRIP is een methode om spelenderwijs, op een laagdrempelige manier een gesprek te voeren over alcohol en drugs met jongeren met een lvb. Folder: Alcohol, zonder flauwekul Deze folder is voor jongeren tussen 17 en 23 jaar. De folder is zeer toegankelijk geschreven en daardoor ook geschikt voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het doel van de folder is het gebruik van alcohol voorkomen. Voor jongeren die toch willen gebruiken geeft de folder informatie over hoe je verantwoord kunt omgaan met alcohol. In de folder wordt nadrukkelijk ingegaan op de risico s en de werking van alcohol. Meer weten; Folder: Hasj en wiet, zonder flauwekul Deze folder is voor jongeren tussen 17 en 23 jaar. De folder is zeer toegankelijk geschreven en daardoor ook geschikt voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het doel van de folder is preventie, het voorkomen van gebruik van hasj en wiet, en het verantwoord omgaan met gebruik mocht je toch willen gebruiken. In de folder wordt nadrukkelijk ingegaan op de risico s en de werking van hasj en wiet. Folder: XTC, cocaïne en speed, zonder flauwekul Deze folder is voor jongeren tussen 17 en 23 jaar. De folder is zeer toegankelijk geschreven en daardoor ook geschikt voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel van de brochure is preventie, het voorkomen van gebruik van XTC, cocaïne en speed, en het verantwoord omgaan met gebruik mocht je toch willen gebruiken. 3

4 Training/ ondersteuning voor mensen met een LVB die middelen gebruiken Bekijk het nuchter Bekijk t nuchter richt zich met voorlichting en training direct op de doelgroep van mensen met een lvb. Het gaat om een werkset die bestaatuit een handleiding voor voorlichting over alcohol en drugs. Daarnaast is er de Kikbox, een verzameling audio-visuele materialen die gebruikt kunnen worden voor een aanbod op maat.de motivatietraining van Bekijk t nuchter bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten. Het doel van de training is riskant gebruik van alcohol en cannabis bij mensen met een lvb te doorbreken en een ingang te creëren voor het accepteren van verdere ondersteuning. Of neem contact op met Els Bransen: Liberman Een aangepaste module voor lvb-jongeren met verslavingsproblematiek. WOW: wijs op weg Training voor jongeren met een lvb die alcohol en/of drugs gebruiken. De training bestaat uit verschillende werkvormen. De jongeren krijgen de belangrijkste informatie over alcohol, drugs en de risico s daarvan, waardoor ze zich beter bewust worden van de eventuele gevolgen van hun eigen gebruik. Ze worden gestimuleerd tot en begeleid bij een gezonde(re) gedragsverandering en leren daarbij eventueel ander (nieuw) gedrag in te zetten. Minder drank of drugs Cursus van Tactus verslavingszorg voor lvb'ers die willen minderen met middelengebruik. Het betreft twaalf groepsbijenkomsten en twaalf individuele bijeenkomsten. Leefstijltraining PLUS Een oplossingsgerichte behandeling voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking en een probleem met middelen of gamen. Deze behandeling kan gevolgd worden in combinatie met de voor deze doelgroep speciaal ontwikkelde E-Health module. Deze module biedt de cliënt en behandelaar extra mogelijkheden. Naast de reguliere gesprekken en een papieren werkboek, zijn er digitale werkbladen en een contactscherm om vragen te stellen over de werkbladen 4

5 MEE Ondersteund jaarlijks mensen met een beperking waaronder ook mensen met een licht verstandelijke beperking. De ondersteuning richt zich in toenemende mate op complexe problematiek en op meerdere levensgebieden tegelijk. Zoals opvoeding, leren, werken, vrienden, wonen, regelgeveing en geld zaken. Hierbij hoort ook ondersteunen bij een gezond leven. De ondersteuning is gericht dat burgers zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen. De ondersteuning is gericht op het motiveren, leren of iemand op weg helpen(adviseren). De kennis van MEE zit op het herkennen, onderkennen en omgaan met mensen met een lichtverstandelijke beperking. ook voor de locaties in Nederland. Palier: Weerlanden Kliniek Weerlanden laat lvb ers met een verslaving of psychiatrische problemen weer landen in de maatschappij. De kliniek richt zich op mensen met een justitiële titel. Behandelcentra SGLVG In Nederland zijn vier door de overheid erkende sglvg-instellingen. Deze zijn verenigd in een samenwerkingsverbond: Stichting Landelijk Expertisecentrum De Borg. De sglvg behandelcentra bieden observatie, diagnostiek en behandeling van mensen met een lvb en complexe problematiek. Mensen met een lvb vanaf 16 jaar die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek kunnen er terecht voor verschillende behandelmogelijkheden: ambulante, dag- en klinisch behandeling, kort of langdurend, in een open of gesloten setting, of woonbegeleiding. Ook zjin er forensische plekken. Werkgebied Zeeland en Zuid-Holland: Ipse de Bruggen Werkgebied: Utrecht, Noord-Holland, Flevoland Wier de Kei Behandelvoorziening voor langzaam lerende dak- en thuislozen. Onderdeel van Wier Werkgebied: rest van Nederland Trajectum Werkgebied Noord-Brabant en Limburg: Stevig 5

6 Trainingen voor professionals Herkennen en omgaan met LVB Ipse de Bruggen Trainingen op maat over het herkennen van (SG)LVB en het omgaan met lastig gedag van lvb ers met psychiatrische of verslavingsproblematiek. MEE Training in het herkennen van en omgaan met mensen met lvb-problematiek. - kijk voor MEE in de werkomgeving Rinogroep (SG)LVG-problematiek vraagt specifieke zorg. De cursus is erop gericht te leren een verstandelijke beperking bij een cliënt vroegtijdig te herkennen, te begrijpen welke implicaties de verstandelijke beperking met zich meebrengt om daarna de bejegening en het klimaat op de afdeling daarop aan te passen. Toepassen Liberman Rinogroep De module bestaat uit een handleiding voor de trainer, tien werkboeken voor de deelnemers en een instructie-dvd. RINO Groep Centrum Opleidingen Langdurige & Complexe Zorg verzorgt bij aanschaf van een module een tweedaagse training voor een professional. Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Rino Groep In de verstandelijk gehandicaptenzorg staat het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) bekend als Systematisch Supportgericht Handelen. Dit houdt in dat het accent ligt op het bieden van die steun die nodig is met behoud van de door de cliënt gewenste autonomie. Hoe kun je begeleiding op maat bieden gericht op maximale ontplooiing en maatschappelijke participatie. Er wordt dieper ingegaan op de communicatie: hoe inventariseer je wensen en krachten bij iemand met verstandelijke beperkingen. 6

7 Windesheim Training Motiverende gespreksvoering bij (SG) LVB clienten. Ook is er een verkorte vorm van 4 dagdelen. Maatwerk is mogelijk. LVB & verslaving Windesheim De cursus Kennis van en omgaan met verslaving bij LVB cliënten wordt aangeboden als maatwerk bij diverse (LVB) instellingen.het betreft een samenhangend pakket van 9 dagdelen: kennis, houding, vaardigheden en verbinding praktijk middels concreet verbeterproduct. Middelengebruik Mainline De training Streetwise biedt gerichte kennis over specifieke drugs, gebruiksmethoden en de bijbehorende gezondheidsrisico's. In deze training gaan we uitgebreid in op de verschillende soorten drugs, bijbehorende effecten en de manieren van toediening. Na deze training ben je beter in staat om in gesprek met gebruikers aandacht te schenken aan druggebruik en gezondheid. Dit overzicht is door Mainline opgesteld, om medewerkers die in de maatschappelijke opvang werken te ondersteunen in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken. Het overzicht geeft een beeld van het aanbod dat Mainline kent of via internet heeft achterhaald. Dit zal geen compleet overzicht zijn. Maart,

Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings

Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings Factsheet Voor wie Met dit factsheet informeren wij gemeenten, zorgverzekeraars, hulpverleners en managers over een programma ter preventie van

Nadere informatie

Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO).

Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO). Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO). Een advies van de werkgroep LVB en middelengebruik in de Maatschappelijke opvang, onder leiding van Mainline.

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Overzicht beschikbare informatie over alcohol, drugs, verslaving en psychiatrische aandoeningen.

Overzicht beschikbare informatie over alcohol, drugs, verslaving en psychiatrische aandoeningen. Overzicht beschikbare informatie over alcohol, drugs, verslaving en psychiatrische aandoeningen. Er is amper psycho-educatie materiaal beschikbaar voor dubbele diagnose cliënten over de interactie tussen

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose

Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Christien Muusse, Anneke van Wamel, Sonja van Rooijen Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose Handreiking Christien Muusse Anneke van Wamel Sonja van Rooijen Het vormgeven

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen

INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen TIPS IN MY POCKET INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen uitgewisseld, expertise gedeeld, concrete

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG De Novadic-Kentron Groep Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG Welke rol spelen genotmiddelen in úw leven? Een kop koffie of thee, een wijntje

Nadere informatie

Slim leven. Motiveren tot een gezonde leefstijl

Slim leven. Motiveren tot een gezonde leefstijl Slim leven Motiveren tot een gezonde leefstijl Grip op het eigen leven Elke jongere verdient de kans om zich te ontwikkelen. Om uit te groeien tot een zelfstandig individu met ambities, doelen en perspectief.

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra

Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Inhoudsopgave LVB een laag IQ? 3 LVB-problematiek in cijfers 3 Kenmerken van een LVB 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen,

Nadere informatie

Methodebeschrijving Community Support. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Community Support. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Community Support Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: N. Heijs Community Support 050 311 72 72 n.heijs@communitysupport.nl N. Heijs is

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus! Tactus Cliëntenbrochure Verslavingsbehandeling Behandeling bij Tactus: een goed begin! Wij zijn er voor verslavingsproblemen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks, gokken

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Interventie Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Samenvatting Doel Barcode heeft als doel dat het personeel van uitgaansgelegenheden voor jongeren een bijdrage wil en kan leveren aan het voorkomen

Nadere informatie