Signaleren. en wat eraan vooraf gaat. Leernetwerkbijeenkomst Project LVB en verslaving 29 mei 2012 Marijke Bouts en Rianca den Ouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Signaleren. en wat eraan vooraf gaat. Leernetwerkbijeenkomst Project LVB en verslaving 29 mei 2012 Marijke Bouts en Rianca den Ouden"

Transcriptie

1 Signaleren. en wat eraan vooraf gaat. Leernetwerkbijeenkomst Project LVB en verslaving 29 mei 2012 Marijke Bouts en Rianca den Ouden

2 Programma Opening Verwachtingen t.a.v. deze bijeenkomst Structurele aandacht voor middelengebruik, wat is daarvoor nodig? Pauze Workshops Evaluatie en afsluiting

3 Wat zijn drugs? Drugs zijn stoffen die een invloed hebben op het menselijk bewustzijn en om die reden gebruikt worden 3

4 Wat is problematisch gebruik? Het gebruik van een middel op zo n manier dat hierdoor: lichamelijke en/of psychische en/of sociale problemen ontstaan, en/of maatschappelijke overlast ontstaat. Problematisch gebruik is niet altijd verslaving. 4

5 Verslaving VERSLAVING Lichamelijk Geestelijk Gewenning (tolerantie) Ontwenning (afkickverschijnselen)

6 Definitie middelenafhankelijkheid DSM IV 3 of meer van de volgende symptomen Tolerantie Onthoudingssyndroom Meer gebruik dan gepland Wens te stoppen/minderen Veel tijd gaat op aan gebruik Vermindering sociale activiteiten Doorgaan ondanks schade

7 Risicofactoren voor problematisch gebruik Genetische aanleg Persoonlijkheidsstructuur Copingsmechanismen Werking Beschikbaarheid Frequentie Dosis Sociale factoren Peer-group Omgevingsfactoren Thuissituatie Ervaringen/ omstandigheden in het leven 7

8 Risico s op gebruik - bij de LVBer Biologisch Kwetsbaar of beschadigd brein Ontwikkelingsstoornissen Psychologisch Neiging tot externaliseren, beperkt zelfinzicht Verhoogde impulsiviteit Beperkt inzicht in consequenties Beperkt nivo van kennis Laag zelfbeeld Tekortschietende zelfregulatie Beperkte (sociale) vaardigheden

9 Risicofactoren in de omgeving Sociaal Minder sociaal weerbaar Extramuralisatie Beïnvloedbaarheid, Overvraging Lage sociaal-economische status Tekort aan beschermende factoren in de directe sociale omgeving

10 Definitie vroegsignalering: Het tijdig signaleren van (het ontstaan van) middelenmisbruik. Met vroeg bedoelen we: vroeg in de levensloop van de mens, maar vooral ook vroeg in het ontwikkelingsproces van het probleem zelf. (Hermanns e.a., 2005)

11 Signaleringsproces 1. Ontstaan van vermoedens Waarnemen Herkennen Interpreteren (voorlopig) 2. Onderbouwen van vermoedens - Toetsen - Combineren van signalen 3. Bevestigen van vermoedens - Gesprek voeren - Analyseren 11

12 Nodig om goed te kunnen signaleren In de organisatie: Visie m.b.t. middelengebruik Beleid m.b.t. middelengebruik, signaleren en begeleiden Regelgeving Deskundigheid en deskundigheidsbevorderingsplan Faciliteiten, bijvoorbeeld collegiaal overleg

13 Enkele aspecten van visie-ontwikkeling en beleid Bescherming (andere) cliënten (dealen, misbruiksituaties) Individueel zorgbeleid: - Hoe verhoudt middelengebruik zich met overige problematiek? - Overvraging, dubbeldiagnose, triple problematiek? Ethische vragen: mag een volwassen VG-er dagelijks alcohol drinken? Is het te verantwoorden dat we al onze cliënten bevragen op het thema middelengebruik?

14 Nodig om goed te kunnen signaleren Bij de medewerkers: Open houding willen & durven zien Kennis over alcohol en andere drugs, middelengebruik en misbruik Vaardigheden Informatie verzamelen Gespreksvoering Vertrouwen en veiligheid

15 Voorwaarden voor gedragsverandering cliënt Algemeen Voldoende eigenwaarde Geloof in competentie Onderkennen risicogedrag Zorgen over risicogedrag Permanente uitgang Consolidatie Actieve verandering Beslissing Terugval Voorbeschouwing Overpeinzing Start Tussentijdse uitgang Bij de LVB-er: Steun, begrip en acceptatie van omgeving Passend zorgbeleid Alternatieven voor het huidige gedrag

16 Twee soorten gesprekken Communicatie Bespreekbaar maken Kunnen praten over middelen en gebruik Taxatiegesprek Systematisch in kaart brengen Bewezen gebruik, functie Comorbiditeit, sterke kanten

17 Bespreekbaar maken van gebruik Doelen: Middelengebruik uit taboesfeer halen Ruimte geven voor gesprek en (hulp) vragen Beeld krijgen over middelengebruik van cliënt Eventueel informeren van cliënt Setting: tijdens de afwas Vaak dicht bij de cliënt Karakter van babbeltje Hulpmiddelen Folders/voorlichtingsmateriaal alles wat cliënt zelf aandraagt

18 Bespreekbaar maken Valkuilen begeleiders Het mag gewoon niet Betutteling: het is niet goed voor je Door de vingers zien Alleen nadelen bespreken Schrikken van verhaal cliënt Klaarstaan met je mening Te snel reageren op het verhaal van cliënt

19 Begeleiders Kunnen beschermende factor zijn als zij In staat zijn tot open communicatie en dialoog Weten wat zich afspeelt in het leven van hun pupillen/cliënten Duidelijke en heldere grenzen weten te stellen en te handhaven Zicht hebben op hoe leren en veranderen bij mensen met LVB verloopt! 19

20 Inzetten Open en Alert: beleid, scholing en samenwerking 1. Opzetten van instellingsbeleid gericht op ontmoediging van middelengebruik 2. Vergroten van kennis en vaardigheden bij werkers over omgaan met middelen en de verslavingszorg 3. Opzetten en consolideren van structurele samenwerking tussen LVB-instelling en verslavingszorg

21 Inhoudelijke doelen Beginleeftijd van gebruik uitstellen Niet-gebruik stimuleren Problematisch gebruik signaleren Bij schadelijk gebruik begeleiden en motiveren voor behandeling Samenwerken met de verslavingszorg 21

22 Vorm Samenstellen van een werkgroep voor intern draagvlak Verantwoordelijkheden en benodigde competenties op de verschillende niveaus formuleren en vertalen in opleidingsplan Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met verslavingszorg (instemming RvB s)

23 Algemene signalen problematisch gebruik Veranderingen in: Gedrag: prikkelbaar, agressief, veel praten over middelengebruik Vriendenkring: verlies vrienden, sociaal isolement, relatieproblemen, geen interesse in omgeving Stemming: down, somberheid, passief Gezondheid: vaker ziek, afname gewicht, minder energie, concentratieproblemen School/werk: wisselende of verslechterde prestaties, verzuim, nalatigheid afspraken Financiële problemen: geldtekort, andere besteding In aanraking komen met politie: stelen, overlast 23

24 Signaleren of meten? Signaleren is goed, structureel uitvragen is beter. Denk aan signalering LVB! Leren omgaan met middelengebruik is een ontwikkelingstaak in de adolescentie: Waarom geen structureel onderwerp van gesprek? Bij volwassen VG-ers kan het ook structureel, maar roept soms ethische vragen op m.b.t. rechten van bewoners

25 Structurele aanpak volgens stoplichtmodel Groen: niet-gebruiker, wel risicogroep Oranje: experimenteel tot risicovol gebruik Rood: problematisch middelengebruik tot middelenafhankelijkheid

26 Nodig Goed screeningsinstrument (SumID-Q) Materialen voor de juiste interventie op het juiste niveau: LVB folders over genotmiddelen Spelmateriaal (Trip) Voorlichting op maat (Bekijk t nuchter)) Motivatietraining (Bekijk t nuchter) Samenwerking met Verslavingszorg

27 Visie op middelengebruik Integraal middelenbeleid Preventie Selectieve preventie Behandeling Niet-gebruik aanmoedigen door vergroten kennis en vaardigheden Signaleren en begeleiden experimenteer gebruik Signaleren en begeleiden problematisch gebruik Signaleren misbruik en toeleiden naar behandeling Voorlichting aan jongeren Voorlichting op maat Ouderbijeenkomsten Deskundigheidsbevordering medewerkers Behandelaanbod Op basis van: Open en Alert, handboek implementatie

28 Instellingen voor verslavingszorg

29 Informatieve websites 29

30 Conclusie Een integrale aanpak vergt een structurele visie en investering op preventie, behandeling en beleid, die wordt uitgewerkt en doorgevoerd met en door alle lagen van de organisatie. Expertise-uitwisseling en samenwerking tussen LVB en verslavingszorg zijn hierin onmisbaar.

31 Bedankt voor jullie aandacht Marijke Bouts Projectleider LVB Mondriaan Verslavingspreventie T E Rianca den Ouden, Projectleider LVB Tactus, afdeling Zorgontwikkeling T E

Zorg- en dienstverlening van A tot Z. Alcohol-, drugs-, en tabakbeleid in het kort. Hoe gaan we

Zorg- en dienstverlening van A tot Z. Alcohol-, drugs-, en tabakbeleid in het kort. Hoe gaan we Zorg- en dienstverlening van A tot Z Alcohol-, drugs-, en tabakbeleid in het kort Hoe gaan we om met 2 Hoe gaan we om met ASVZ wil mensen met een verstandelijke beperking de kans geven hun eigen bestaan

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings

Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings Factsheet Voor wie Met dit factsheet informeren wij gemeenten, zorgverzekeraars, hulpverleners en managers over een programma ter preventie van

Nadere informatie

Middelengebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Arjetta Timmer Brijder Verslavingszorg

Middelengebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Arjetta Timmer Brijder Verslavingszorg Middelengebruik bij mensen met een verstandelijke beperking Arjetta Timmer Brijder Verslavingszorg Parnassia Bavo Groep Brijder Verslavingszorg Preventie Jeugd Zorg ambulant & klinisch Bereidheidliniaal

Nadere informatie

Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO).

Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO). Visie: middelengebruik door licht verstandelijk beperkten (LVB) in de maatschappelijke opvang (MO). Een advies van de werkgroep LVB en middelengebruik in de Maatschappelijke opvang, onder leiding van Mainline.

Nadere informatie

TOOLKIT LVB EN VERSLAVING

TOOLKIT LVB EN VERSLAVING TOOLKIT LVB EN VERSLAVING Utrecht, Trimbos-instituut Juli 2012 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 VISIE EN BELEID... 5 OPEN EN ALERT, ALCOHOL EN DRUGSPREVENTIE IN LVG-SETTING... 5 DIAGNOSTIEK... 7 SUMID-Q...

Nadere informatie

INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen

INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen TIPS IN MY POCKET INLEIDING Het project verstandelijke handicap en verslaving is gestart vanop de werkvloer. Tijdens het intersectoraal leertraject werden ervaringen uitgewisseld, expertise gedeeld, concrete

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015

c^tactus swb stichting welzijn brummen Preventie middelengebruik Brummen Plan van aanpak 2012 tot 2015 GEMEENTE BRUMMEN INTERN: 16 jul 2012 Documentnummer: INT12.0923 Behandelaar: SL/AR DocOnd.: preventie middelengebruik Brummen Gemeente Brummen c^ lf v e r s l a v i n g s z o r g Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten

Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten Rob Bovens Leontien Hommels Lex Lemmers Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten Houten 2013 ISBN 978-90-313-9990-1 Bohn Stafleu

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken

Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken Ondersteuningsaanbod op het terrein van mensen met een licht verstandelijke beperking die middelen gebruiken Interventies 2 Meetinstrument SumiD-Q 2 Open en Alert 2 Kennis 2 Kennisplein gehandicaptensector

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013-2017. Waterland gezond

Gezondheidsbeleid 2013-2017. Waterland gezond Gezondheidsbeleid 2013-2017 Waterland gezond Gemeente Waterland Februari 2013 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe gezondheidsbeleid Waterland Gezond. In dit beleidsplan beschrijven wij hoe wij de komende

Nadere informatie

Training Signaleren en begeleiden. van genotmiddelengebruik. voor begeleiders van jonge asielzoekers

Training Signaleren en begeleiden. van genotmiddelengebruik. voor begeleiders van jonge asielzoekers Training Signaleren en begeleiden van genotmiddelengebruik voor begeleiders van jonge asielzoekers Tactus, instelling voor verslavingszorg Circuit Preventie en Consultancy september 2002 1 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Notitie Middelengebruik

Notitie Middelengebruik Notitie Middelengebruik Lichtenvoorde, februari 2011 Willem Warmerdam, sectormanager Status Beleidsnotitie Middelengebruik Auteur(s) W. Warmerdam, sectormanager Wlz Zuid Datum Februari 2011 Datum bespreking

Nadere informatie

Programma. Middelen Alcohol en jongeren Fasen van gebruik Signaleren Lokale cijfers Plannen

Programma. Middelen Alcohol en jongeren Fasen van gebruik Signaleren Lokale cijfers Plannen Eelco de Gries & Nienke de Waard Afd. Voorlichting en Preventie Friesland Programma Middelen Alcohol en jongeren Fasen van gebruik Signaleren Lokale cijfers Plannen 1 Onderzoek Iedereen gebruikt drugs!

Nadere informatie

Clary van der Veen Lonneke van Leeuwen. Open en Alert. Procesevaluatie van de implementatie in JJI De Heuvelrug, locatie Overberg

Clary van der Veen Lonneke van Leeuwen. Open en Alert. Procesevaluatie van de implementatie in JJI De Heuvelrug, locatie Overberg Clary van der Veen Lonneke van Leeuwen Open en Alert Procesevaluatie van de implementatie in JJI De Heuvelrug, locatie Overberg Clary van der Veen Lonneke van Leeuwen Open en Alert Procesevaluatie van

Nadere informatie

Factsheet over preventie van overmatig alcoholgebruik vanuit de eerstelijn.

Factsheet over preventie van overmatig alcoholgebruik vanuit de eerstelijn. Alcohol (g)een probleem? Factsheet over preventie van overmatig alcoholgebruik vanuit de eerstelijn. 2 Alcoholpreventie vanuit de eerstelijn 3 Ondersteuning bij signaleren en bespreken 5 Pilot vroegsignalering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012

NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012 NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012 Verbeterproject LVB en verslaving Gebruik van alcohol en drugs kan tot problemen leiden. Dat geldt nog sterker voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik

RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik RAPPORT Intersectoraal samenwerken in Limburg rond verstandelijke beperking & middelengebruik 1. AANLEIDING CAD Limburg, het Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen, biedt ambulante ondersteuning

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Een kortdurend onderzoek in het kader van Klein maar Fijn oktober 2012 Lydian Veldhuis

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Overzicht voorgenomen activiteiten van Platform Kocon Alcohol & Drugs voor het jaar 2015 op het gebied van onderzoek, preventie en handhaving en maatschappelijk herstel in de gemeente

Nadere informatie