Nationale Bijscholingsdag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale Bijscholingsdag"

Transcriptie

1 Nationale Bijscholingsdag Voor Jeugd- en Gezinsprofessionals Trainer: Anja Roosendaal

2 Programma Vormen huiselijk geweld /kindermishandeling Signaleren en handelen Risicofactoren en beschermende factoren Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

3 Vormen van huiselijk geweld / kindermishandeling Kindermishandeling Huiselijk geweld (ex-)partnergeweld Eergerelateerd geweld Genitale verminking Huwelijksdwang Mishandeling van ouders Ouderenmishandeling Getuige van HG Lichamelijke mishandeling Psychische mishandeling Lichamelijke verwaarlozing Meisjesbesnijdenis Seksueel misbruik Psychische verwaarlozing

4 Signaleren van zorg, objectiveren van zorg en handelen bij zorg. Wat heb je hiervoor nodig? a. Willen; wil ik er open voor staan voelsprieten opzetten b. Kunnen; weet ik wat ik moet doen bij vermoedens/zorgen? (stappen meldcode) c. Durven; bekend zijn met eigen waarden/normen en dilemma's

5 Risicofactoren en beschermende factoren Ervaringsdeskundige Jeroen van der Ven aan het woord Kijkvragen: Wat horen jullie aan risicofactoren? Wat horen jullie aan Beschermingsfactoren? Welke boodschap heeft Jeroen voor jullie?

6 Objectief Signaleren Oefening: concreet je zorgen benoemen Vorm drietallen; benoem wie A, B en C is Persoon A vertelt kort (ong. 5 min) over een casus waar hij/zij zich zorgen over maakt Persoon B en C luisteren en vullen het blad feiten/meningen zo concreet mogelijk in Persoon B en C stellen daarna vragen ter verduidelijking over meningen, aanname om tot feiten te komen

7 Besluitvorming De besluitvorming is professioneel: beslissingen zijn transparant en goed onderbouwd en komen systematisch en doelgericht tot stand. De besluitvorming is evidence based: beslissingen zijn gebaseerd op theorieën over het ontstaan en in stand blijven van kindermishandeling en huiselijk geweld en op kennis over wat werkt. De besluitvorming komt in dialoog met de cliënt tot stand: beslissingen worden zo veel mogelijk samen met de cliënt genomen. Professionals hebben oog voor de veiligheid van de cliënt. Stel de ontwikkeling en het welzijn van de cliënt (kind) voorop Neem samenwerking met de client / het gezin als uitgangspunt Wees gericht op sterke kanten en beschermende factoren Goed genoeg opvoeding / leefomstandigheden

8 Valkuilen besluitvorming Besluitvorming in situaties van zorglijke opvoedsituaties / kindermishandeling is niet eenvoudig. Professionals hebben te maken met lastige beslissingen, waarbij ze: niet over alle informatie beschikken; de informatie vaak gekleurd is; de gevolgen van hun beslissing van tevoren niet goed te overzien zijn; Daar komt bij dat professionals deze beslissingen vaak impliciet en intuïtief nemen, waardoor zij kwetsbaar zijn voor valkuilen in de besluitvorming zoals een tunnelvisie.

9 Meldrecht versus Meldplicht Wettelijk het recht hebben een melding te doen bij Veilig Thuis en de relevante gegevens over te dragen, zonder toestemming van cliënt. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt hierbij houvast. Het verplichte gebruik van een meldcode en het volgen van de stappen daarbij staat in de wet!

10 Registratie, dossiervorming Vermeld in je contactjournaal dat je de stappen van de meldcode aan het doorlopen bent. Gebruik het Formulier Registratie Stappen Meldcode. Beschrijf zo feitelijk mogelijk wat je ziet en hoort. Breng ook in kaart wat er wél goed gaat en wat de krachten zijn van de cliënt. Trek niet te snel conclusies en ga niet interpreteren. Doel is niet om bewijs te leveren Registratie Een goed beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen! Voor jeugd t/m 23 jaar: VERWIJSINDEX Ga na of je in de verwijsindex moet registreren Zo ja, informeer de ouders/verzorgers en/of kind/jongere hierover

11 Doel van de Meldcode Leg de stappen van de meldcode op volgorde!

12 Stappen uit Meldcode (vanaf verplicht) Stap 1: Breng de signalen in kaart (denk aan de Kindcheck) Stap 2: Vraag advies aan deskundige collega of bij Veilig Thuis (denk aan de verwijsindex?) Stap 3: Praat met ouders en/of kind Stap 4: Wegen geweld of kindermishandeling (toepassen afwegingskader) Stap 5: Beslissen: melden bij VT en hulpverlening In stap 4 en stap 5 twee afwegingen: Afweging 1: Is melden bij VT noodzakelijk? Afweging 2: Is hulpverlening (ook) mogelijk?

13 Waarom een afwegingskader Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn complexe en taaie maatschappelijke vraagstukken, vaak geen panklare oplossing Vaak spelen er meerdere problemen en zijn er verschillende hulpverleners betrokken Recent onderzoek in 4 grote steden: ernstig en langdurig geweld door hulpverlening vaak wel verminderd, maar niet stopt! Meer nodig om geweldspatroon van ernstig en structureel geweld te doorbreken! Extra taak voor Veilig Thuis: de radarfunctie Cliënten/-systemen met ernstig en langdurig geweld komen op de radar bij Veilig Thuis

14 Tijdlijn van de invoering Januari - juni 2018: Beroepsgroepen die onder de Wet Meldcode vallen stellen een afwegingskader op Juli - december 2018: Professionals doen ervaring op in het werken met het afwegingskader (deskundigheidsbevordering en scholing) Vanaf januari 2019: Verplicht om te werken met een afwegingskader in de Meldcode

15 Algemene meldnormen (leidende principes) 1 e meldnorm: In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en bij disclosures 2 e meldnorm: In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling 3 e meldnorm: Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert, om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling, constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

16 5 afwegingsvragen in stap 5 Meldcode Vraag 1: Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling? Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier Ja: Ga verder met afweging 2 Vraag 2: Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid? Nee: Ga verder met afweging 3 Ja: Melden bij Veilig Thuis Vraag 3: Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of te organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? Nee: Melden bij Veilig Thuis Ja: Ga verder met afweging 4 Vraag 4: Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden, en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten? Nee: Melden bij Veilig Thuis Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5 Vraag 5: Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen? Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis Ja: Hulp afsluiten met afspraken over het volgen Afwegingsvragen 3 t/m 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners

17 Radarfunctie van Veilig Thuis Afwegingskader gaat samen met ontwikkelingen in de werkwijze van VT Bij elke melding beoordeelt VT (triage) welke wijze van afhandelen gewenst is Na melding start VT dus NIET per definitie een onderzoek of neemt NIET direct de hulpverlening over Per casus bekijkt VT wat nodig is om de veiligheid te herstellen en welke hulpverlening nodig is VT overlegt altijd met de beroepskracht die een melding doet Adviesfunctie blijft bestaan: ondersteuning krijgen van VT bij het doorlopen van de stappen van de meldcode

18 Opbrengsten en Evalueren Wat heeft deze workshop je opgeleverd? Schrijf het op een post-it Graag uw mening over de Workshop. Plus Min Bedankt voor uw aandacht.

Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ

Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ Doel Richtlijn voor handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling.

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - Ebs de Morgenster

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - Ebs de Morgenster Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - Ebs de Morgenster Doel van de meldcode Het doel van de Wet verplichte meldcode is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen

Nadere informatie

Werken met de verbeterde Meldcode

Werken met de verbeterde Meldcode Werken met de verbeterde Meldcode Cluster psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals Voor de Jeugd dag, 5 november 2018 Eens oneens (staan blijven zitten)?

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD OPENBAAR APOTHEKERS De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kindante 2019

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kindante 2019 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kindante 2019 Protocol en Stappenplan voor het handelen bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Het bevoegd gezag van het OPDC Utrecht Overwegende dat het OPDC Utrechts verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn leerlingen

Nadere informatie

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kansen, klachten en kippenvel voor de huisarts. Velp, 19 april 2018

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kansen, klachten en kippenvel voor de huisarts. Velp, 19 april 2018 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kansen, klachten en kippenvel voor de huisarts Velp, 19 april 2018 Programma Vliegende start; Theater Voor het voetlicht Leren van het tuchtrecht Theater Pauze Meldcode

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Hogeschool Viaa Hogeschool Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle Tel. 038 42 555 42 www.viaa.nl informatie@viaa.nl Datum: 20 mei 2019 Referentie:

Nadere informatie

Afwegingskader Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Behorend bij de KNOV Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Afwegingskader Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Behorend bij de KNOV Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Afwegingskader Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Behorend bij de KNOV Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Colofon Dit beroepsprofiel is een publicatie van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Verbeterde Meldcode, afwegingskaders en werkwijze Veilig Thuis

Verbeterde Meldcode, afwegingskaders en werkwijze Veilig Thuis Verbeterde Meldcode, afwegingskaders en werkwijze Veilig Thuis 1 Meldcode in het kort Doel: sneller en adequater hulp bieden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt.

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aandacht

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aandacht Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aandacht Het houdt niet op, tot dat je iets doet. Inleiding Om het aantal slachtoffers van Huiselijk geweld en Kindermishandeling te verminderen,

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Met het Hart, overwegende dat Met het Hart verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Welkom bij dit webinar 10 december 2018 Afwegingskader cluster psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd-

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling Kindcheck

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling Kindcheck Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling Kindcheck Datum mei 2019 Team Processen Auteur Kees de Groot 1 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1.1 Wat verstaan we onder huiselijk geweld

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting op de vijf vragen in het afwegingskader

Bijlage 1: toelichting op de vijf vragen in het afwegingskader Bijlage 1: toelichting op de vijf vragen in het afwegingskader Afweging 1: vermoeden Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - Afwegingskader. Bron: PO-raad

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - Afwegingskader. Bron: PO-raad Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld - Afwegingskader Bron: PO-raad Inhoud 1. De Meldcode... 3 2. Vooraf... 3 3. Afwegingskader: onderdeel van de meldcode... 3 4. Privacy... 4 Uitwerking van

Nadere informatie

Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling voor MBB ers

Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling voor MBB ers Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling voor MBB ers De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. De MBB er is een beroepsgroep die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Meldcode Nieuw is de wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Doelstelling In deze meldcode wordt de werkwijze/ het stappenplan beschreven als professionals vermoedens hebben van mishandeling. De meldcode is een hulpmiddel

Nadere informatie

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING]

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] 2018 [MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] Vanaf 1 juli 2013 is het, voor beroepskrachten in een aantal sectoren waaronder onderwijs, verplicht om een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Implementatie meldcode PRO33college

Implementatie meldcode PRO33college Implementatie meldcode PRO33college Protocol meldcode Elke medewerker van het PRO33college is wettelijk verplicht bij signalen en of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stichting O.V.O. Tiel (RSG Lingecollege)

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stichting O.V.O. Tiel (RSG Lingecollege) MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stichting O.V.O. Tiel (RSG Lingecollege) Vastgesteld in MT d.d. 28 januari 2019. Positief advies MR d.d. 4 december 2018. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Protocol Meldcode. Almere College Kampen

Protocol Meldcode. Almere College Kampen 2019 Almere College Kampen Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 4 Bijlage 1 Afweging 6 Bijlage II Begrippenlijst 7 2 1. Inleiding De meldcode

Nadere informatie

Handreiking. Meldcode. Passenderwijs

Handreiking. Meldcode. Passenderwijs Handreiking Meldcode Passenderwijs Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Voorlopige vaststelling 17/9/2018 Proces/document G. Kolker directeur/bestuurder eigenaar MR: 27/9/2018 Versienummer 1.0 Personeelsgeleding instemming

Nadere informatie

De verbeterde. Implementatieronde nov 2018 Heleen van Setten, meldcodetrainer en logopedist. meldcode

De verbeterde. Implementatieronde nov 2018 Heleen van Setten, meldcodetrainer en logopedist. meldcode De verbeterde Implementatieronde nov 2018 Heleen van Setten, meldcodetrainer en logopedist meldcode voorgeschiedenis Onvoldoende effect van meldcode Regie en monitor functie ontbreekt Transitie jeugdzorg

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Protocol Meldcode Meldcode met afwegingskader Ingangsdatum

Protocol Meldcode Meldcode met afwegingskader Ingangsdatum Protocol Meldcode Meldcode met afwegingskader Ingangsdatum 01-01-2019 INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Jeroen Pieters Adviseur Onderwijs Protocol Meldcode INNOVO per 01-01-2019 1 Verbeterde Meldcode

Nadere informatie

Protocol Meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol Meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 1. Inleiding... 2 2. De Meldcode... 2 2.1. Meldnormen: in welke situaties moeten beroepskrachten

Nadere informatie

dat stichting Libertad in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat stichting Libertad in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Stichting Libertad Overwegende dat stichting Libertad verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in

Nadere informatie

het afwegingskader in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

het afwegingskader in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling het afwegingskader in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Martenjan Poortinga Amsterdam, 15 oktober 2018 programma u u u u u u u u kennismaking, verwachtingen kader en proces: de aangescherpte

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

Hoogvliegers - Bijlagen

Hoogvliegers - Bijlagen Datum: 18-11-2018 Versie: 3 Pagina 1 van 7 5.3 MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis

Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis Informatie voor professionals die werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. In welke stap van de meldcode neem ik contact op met Veilig

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Werkconferentie. Veilig Thuis Gelderland Midden. Aan de slag met de Verbeterde Meldcode. November 2018

Werkconferentie. Veilig Thuis Gelderland Midden. Aan de slag met de Verbeterde Meldcode. November 2018 Werkconferentie Aan de slag met de Verbeterde Meldcode Veilig Thuis Gelderland Midden November 2018 1 Waarom gaat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland veranderen? 1. Onvrede

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Heusden

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Heusden Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemeente Heusden Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijk problemen. Een op de twee Nederlanders krijgt er in zijn leven mee te

Nadere informatie

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING]

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] 2019 [MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] Vanaf 1 juli 2013 is het, voor beroepskrachten in een aantal sectoren waaronder onderwijs, verplicht om een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Afwegingskader Meldcode. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Baudartius Afwegingskader Meldcode dec.2018 LdwS

Afwegingskader Meldcode. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Baudartius Afwegingskader Meldcode dec.2018 LdwS Afwegingskader Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Inleiding: Professionals in de zorg, maatschappelijke ondersteuning en opvang, onderwijs en justitie zijn per 1 juli 2013 wettelijk verplicht

Nadere informatie

SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING

SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING Pagina 1 van 8 SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang Kindermishandeling; iedereen weet dat

Nadere informatie

AFWEGINGSKADER MELDCODE ONDERWIJS EN LEERPLICHT / RMC

AFWEGINGSKADER MELDCODE ONDERWIJS EN LEERPLICHT / RMC AFWEGINGSKADER MELDCODE ONDERWIJS EN LEERPLICHT / RMC INHOUD De Meldcode 3 Vooraf 3 Afwegingskader: onderdeel van de meldcode 4 Privacy 4 Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen 5 Bijlage:

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (met afwegingskader)

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (met afwegingskader) Inleiding Wanneer je binnen Kinderopvang Huizen geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een collega of seksueel grensoverschrijdend

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Het bevoegd gezag van Het hart van Delfland Overwegende - Dat Het hart van Delfland verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het Stappenplan

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het Stappenplan Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Het Stappenplan 1. Achtergrond van de meldcode. De meldcode is ontstaan vanuit de maatschappelijk onrust naar aanleiding van de dood van het 3-jarig meisje

Nadere informatie

Training Verbeterde meldcode met afwegingskader Algemeen

Training Verbeterde meldcode met afwegingskader Algemeen Training Verbeterde meldcode met afwegingskader Algemeen Welkom Voorstellen van de trainer Voorstellen aan elkaar Programma De verbeterde meldcode Structurele en acute onveiligheid Disclosure Voorbeelden

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Formulier 210.26: Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Thuiszorg La Vie Overwegende dat Thuiszorg La Vie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Afwegingskader Kraamzorg. behorend bij de Landelijke Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld (V&VN 2018).

Afwegingskader Kraamzorg. behorend bij de Landelijke Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld (V&VN 2018). Afwegingskader Kraamzorg behorend bij de Landelijke Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld (V&VN 2018). Woord vooraf 1 De wetgeving waarin de meldcode is vastgelegd wijzigt per 2019. Vanaf dat

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie vooraf Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvang begeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar, kun je te maken krijgen

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 132680 28 september 2016 Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit Het college van burgemeester

Nadere informatie

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Basisdocument het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding

Nadere informatie

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling?

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling? Digitaal stroomdiagram op basis van de Meldcode (Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap zichtbaar) De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen

Nadere informatie

Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Vademecum voor beleid nr. 20

Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Vademecum voor beleid nr. 20 Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling Vademecum voor beleid nr. 20 Pagina 2 van 7 Inhoud Inleiding... 4 Definities... 4 Stappenplan... 4 Individuele melding van een groepsleerkracht... 6 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ

Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ Doel Richtlijn voor handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling.

Nadere informatie

Complete handleiding ZorgOog

Complete handleiding ZorgOog Complete handleiding ZorgOog Landelijke ontwikkelingen Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling In het najaar van 2008 is door de staatssecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Adriaan Roland Holstschool Overwegende dat de Adriaan Roland Holstschool verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingen in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld WAT VERANDERT ER VOOR JOU ALS GASTOUDER in 2019

Wijzigingen in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld WAT VERANDERT ER VOOR JOU ALS GASTOUDER in 2019 Wijzigingen in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld WAT VERANDERT ER VOOR JOU ALS GASTOUDER in 2019 De wetgeving waarin het werken met de meldcode is vastgelegd wijzigt m.i.v. 1 januari 2019.

Nadere informatie

N.B. Waar in dit document hij of hem staat, kan ook zij of haar worden gelezen.

N.B. Waar in dit document hij of hem staat, kan ook zij of haar worden gelezen. voorgenomen besluit College van Bestuur: 15 oktober 2018 advies directieberaad PCOU: 22 november 2018 advies managementoverleg Willibrord: 15 november 2018 instemming GMR PCOU: 13 november 2018 instemming

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2019 Inleiding Wat houdt de meldcode in? De meldcode Huiselijk

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling Gastvrij

Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling Gastvrij Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling Gastvrij Versie 20-12-2018 OMSCHRIJVING PAG. Inhoud 2 1. Inleiding 2 2. Achtergrond van de meldcode 3 3. Wat valt onder de meldcode huiselijk geweld 3 4.

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Reusel, 16 oktober 2018 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van basisschool de Leilinde overwegende dat basisschool de Leilinde verantwoordelijk is voor een

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de stichting Onderwijsgroep Amersfoort Overwegende

Het bevoegd gezag van de stichting Onderwijsgroep Amersfoort Overwegende MELDCODE STICHTING ONDERWIJ SGROEP AMERS FOORT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING De Onderwijsgroep hanteert de basis meldcode die daar waar nodig en mogelijk is toegeschreven op (de scholen van) de

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gastvrij. Het Stappenplan

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gastvrij. Het Stappenplan Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gastvrij. Het Stappenplan Dit document bevat samenvattende informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De volledige Meldcode huiselijk

Nadere informatie

Addendum ambtsinstructie Leerplicht wegens invoering meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Addendum ambtsinstructie Leerplicht wegens invoering meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Lelystad Nr. 151049 26 juni 2019 Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende wijziging van de Instructie voor leerplichtambtenaar en RMC-consulent

Nadere informatie

Protocol Meldcode. Roncalli Mavo Tattistraat CE Rotterdam. Inleiding

Protocol Meldcode. Roncalli Mavo Tattistraat CE Rotterdam. Inleiding Protocol Meldcode Roncalli Mavo Tattistraat 33-5 3066 CE Rotterdam Inleiding Stappen Meldcode Wilma Friederich Zorgcoördinator Registreert deze start van de meldcode voor: de registratie aantallen Stap

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Het bevoegd gezag van at.groep Zorg (BV) Overwegende dat at.groep Zorg verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten

Nadere informatie

De combinatie huiselijk geweld en kinderen betekent altijd kindermishandeling!

De combinatie huiselijk geweld en kinderen betekent altijd kindermishandeling! Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Inleiding Elke school en elke beroepskracht binnen het onderwijs, heeft de plicht om in samenspraak met de aandachtsfunctionaris, de IB-er en de directeur de meldcode

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM

Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM Inhoud Inleiding...2 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, toe te passen door de medewerkers van SWOM....4

Nadere informatie

Protocol Meldcode. Meldcode met afwegingskader. T Skooltje Kinderopvang Helmond. Protocol Meldcode met afwegingskader versie 1.

Protocol Meldcode. Meldcode met afwegingskader. T Skooltje Kinderopvang Helmond. Protocol Meldcode met afwegingskader versie 1. Protocol Meldcode Meldcode met afwegingskader T Skooltje Kinderopvang Helmond Protocol Meldcode met afwegingskader versie 1.0-2019 1 Inhoud Verbeterde Meldcode met afwegingskader...5 De Meldcode...5 Meldnormen:

Nadere informatie

Protocol Meldcode Meldcode met afwegingskader

Protocol Meldcode Meldcode met afwegingskader Protocol Meldcode Meldcode met afwegingskader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De Meldcode, algemene informatie 4 3. Het stappenplan van de Meldcode 6 4. Overzicht stappen 8 5. Omschrijving van de stappen

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 28-11-2018 Inleiding Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Professionals

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen Overwegende dat A van Eupen als praktijkhoudster verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld met afwegingskader

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld met afwegingskader Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld met afwegingskader De wetgeving waarin het werken met de meldcode is vastgelegd is gewijzigd met ingang van 1 januari 2019. Vanaf 1 januari werkt Gastouderburo

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

Werkwijze Veilig Thuis

Werkwijze Veilig Thuis Werkwijze Veilig Thuis Elizabeth Hamelinck Beleidsadviseur en trainer - Veilig Thuis Hollands Midden 31/5/17 1 1 Programma - Onderzoek door Veilig Thuis - Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is verplicht vanaf 1 juli 2013 en is binnen het Raayland College ingepast in de zorgstructuur. Een

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling Intelecto www.intelecto.nl contact@intelecto.nl +31 (0)6 55 06 51 04 KVK:65296664 Meldcode Intelecto huiselijk geweld en Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Meldcode Intelecto

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Conform het basismodel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2016) Aangevuld met het afwegingskader beroepsgroep Onderwijs (2019) Concept

Nadere informatie

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Jan-Dirk Sprokkereef Utrecht, Dinsdag 15 november 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Analyse 3. Advies 2 Aanleiding Noodzaak tot aanscherping Meldcode

Nadere informatie