Release Notes V004021A00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes V004021A00"

Transcriptie

1 Release Notes V004021A00 Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A , by MKG Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No parts of this book may be reproduces in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without written permission from the Publisher.

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Nieuwe functionaliteit... 3 Release notes V004021A Algemeen... 5 Artikel... 5 BBO... 6 Engineering... 6 Inkoop... 6 Financieel... 7 Partijbeheer... 8 Productieplanning... 8 Productie... 9 Relatiebeheer Systeem Urenbeheer Verkoop Rapportage Gewijzigde rapporten Nieuwe rapporten

3 Release Notes V004021A00 Voorwoord Versie V van MKG is beschikbaar. In dit document worden de nieuwe functionaliteit en de verbeteringen puntsgewijs en beknopt gepresenteerd. Wij als MKG streven ernaar, om een nieuwe versie van de MKG software bij onze klanten, zonder noodzakelijke nieuwe instellingen voor de dagelijkse werkzaamheden, op een soepele wijze te laten verlopen. In dit document melden we zo duidelijk mogelijk de wijzigingen en accentueren we waar nodig verwachte gevolgen, zodat onze klanten zich optimaal kunnen voorbereiden en maximaal kunnen profiteren van de nieuwe functionaliteit. De wijzigingen worden uitgebreider beschreven in de overige MKG handleidingen, die gratis worden meegeleverd met onze ERP software. Deze kunt u vinden onder het menu-item 'Help'. Nieuwe functionaliteit Productconfigurator Met één stuklijst kunnen nu meerdere productvarianten beschreven worden met de nieuwe functies van de productconfigurator. Met stuklijst parameters (zoals kleur, lengte, etc.) en formules worden velden berekend (zoals aantallen, prijzen, tijden, omschrijvingen, etc.). Formules kunnen worden toegepast op halffabricaten, bewerkingen en materialen, waarbij ook het voorwaardelijk opnemen mogelijk is. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om in de offerte meerdere varianten van een product door te rekenen (zoals diverse lengtes) en aan te bieden. De berekende stuklijst kan vervolgens als basis dienen voor de productieorder. Beheer van s in MKG Via de systeeminstellingen kon in de vorige versie van MKG ingesteld worden of bepaalde in- en uitgaande s automatisch bewaard moesten worden. In het popup venster kan de gebruiker vervolgens de benodigde eigenschappen en koppelingen ingeven. Deze beheer functie is uitgebreid en verbeterd in zoverre dat de gebruiker in versie 21 de s via een lijst kan afwerken. Voor het verwerken van de s is een nieuwe categorie in de TODO lijst toegevoegd. De gebruiker kan de s van een specifieke map naar wens filteren en opslaan in MKG of overslaan. Hierdoor krijgt de e- mail in Outlook de eigenschap dat deze in MKG verwerkt is (MKGProcessed=1). Bepaling van de nettoprijs Voor het vaststellen van de nettoprijs is het mogelijk in de systeeminstellingen aan te geven welke soort prijs de nettoprijs bepaald. Zo is het mogelijk de nettoprijs te bepalen aan de hand van de laatst bekende inkoop- dan wel productieprijs of een bestaande prijsafspraak. Tevens is er een nieuwe functie toegevoegd waarmee de prijs van een gekoppelde prijsaanvraag dan wel bestelling wordt doorgegeven aan een voorcalculatie. Gekoppelde memoteksten Via de rechter muisknop is het nu mogelijk de memoteksten van gekoppelde stamtabellen (Relatie, Debiteur, Crediteur, Artikel) te plaatsen in procesmemovelden (bijv. offerte extern). Op deze wijze is het eenvoudig om stamgegevens in de processen over te nemen. 3

4 Planningsinterface Gebruikers die gebruik maken van een database op Progress 10 (Openedge) kunnen vanaf nu met een nieuwe interface werken. De planningsmodule biedt, voor deze versie van Progress, ook enkele nieuwe functies en werkt stabieler en sneller. Prijsbepaling van meerdere regels tegelijkertijd In het scherm Verkoopprijs bepaling is het nu mogelijk om meerdere regels tegelijkertijd te verwerken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de adviesprijs voor alle regels tegelijk aan te passen en de kostprijs tegelijk te fiatteren. Afdrukken van rapporten en documenten bij productieacties In de systeeminstellingen is het mogelijk bij bepaalde acties van een productieorder aan te geven of een of meerdere rapporten of gekoppelde documenten, van een bepaalde categorie (bijv. tekeningen), afgedrukt dienen te worden. Hierbij gaat het om de volgende acties: o Accepteren o Plannen o In productie nemen o Aantallen gereed melden o Financieel gereed melden Shopfloorcontrol De startparameters van de shopfloorcontrol zijn aangepast, zodat het mogelijk is aan te geven met welke afdeling de shopfloorcontrol moet tonen. Niet opgenomen afdelingen zijn hierdoor uit te sluiten. De startparameters kunnen bijvoorbeeld ingesteld worden door de eigenschappen van de snelstart koppeling op het bureaublad van de shopfloorcontrol aan te passen. Startparameters toelichting Sfupc.pf param gebruiker, Administratie, Taalcode, Afdeling, 2 e administratie Mogelijke optie voor Afdeling : o 0 toont alle afdelingen, focus op afdeling 1 o 3 toont alle afdelingen, focus op afdeling 3 o 1;2;3 toont alleen afdelingen 1,2 en 3 (volgorde volgens ingaven) o 1; toon alleen afdeling 1 In de lijsten in shopfloorcontrol, werden enkele eigenschappen toegevoegd: o Extra regel hoogte: Hiermee is de regelhoogte van de lijsten te beïnvloeden (max. 9) o Toon eerste aantal resultaten: Geef hier in hoeveel resultaten in een lijst met bijv. planningsbewerkingen getoond worden. Om de resterende resultaten te zien, wordt een knop met de tekst meer getoond o Toon tot aantal dagen vooruit: Geeft aan hoeveel dagen in de toekomst getoond worden op de shopfloorcontrol in de lijsten met planning- en VC-bewerkingen o Volgorde van velden: De in de systeeminstellingen ingestelde volgorde van de velden van urenregistratie (bijv. medewerker, productieorder, halffabricaat, bewerking VC/Planning) wordt nu ook in de shopfloorcontrol toegepast. 4

5 Release Notes V004021A00 Release notes V004021A00 Algemeen Bij het gebruik van keuzelijsten in vrije velden worden labels niet meer ingekort. Artikel Bij het omzetten van een voorraadgestuurd artikel naar een kostenartikel is het mogelijk de minimumvoorraad en aanvulhoeveelheid op nul te zetten In het scherm Artikelherwaardering wijzig wordt de voorraadwaarde op basis van de aangegeven referentiedatum getoond In de zoeklijst bij artikelbeheer kan nu ook de naam van de leverancier (crediteurnaam) toegevoegd worden Het is nu mogelijk om het aanhalingsteken op te nemen in het artikelnummer ( Inch) zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het weergeven van documentkoppelingen De instelling Gebruik artikel memovelden in processen in de systeeminstellingen, zorgt ervoor dat in het inkoop- en verkoopproces als basis voor de memovelden de artikel stamgegevens worden gebruikt. Dit in plaats van de memovelden van gekoppelde processen. Daarnaast staan, via de rechtermuisknop, de memovelden van gekoppelde stamgegevens ter beschikking. Hierdoor is het mogelijk om op headerniveau de memovelden van relaties, debiteuren en crediteuren te selecteren en op regelniveau de memovelden van het geselecteerd artikel Een actieve stuklijst wordt op artikel headerniveau weergegeven als hyperlink. Door het aanklikken van deze link wordt de bijbehorende stuklijst in de module stuklijstbeheer geopend De weergave van de artikelvoorraad bevat nu ook de boekingen van de huidige dag, bij vernieuwen van de data Artikelherwaardering voor artikelen met gesloten partijbeheer en niet financiële partijen: datum financieel voor herwaarderingen wordt pas getoond als de bronpartij ook financieel is Bij de artikelherwaardering van een partij via de tellijst wordt het fysieke aantal in plaats van het financiële aantal getoond. Hierdoor kunnen ook niet financiële partijen een herwaardering ondergaan. 5

6 80533 In het tabblad Gebruik worden stuklijsten met verwijzingen niet meer dubbel getoond In artikelbeheer, tabblad Gebruik : nu ook onderverdeling in historische en actuele bestellingen De label van het veld Artikel Kortingsgroep werd voor de duidelijkheid aangepast in het betreffende veld in het tabblad Processen (is nu gelijk). BBO Het opslaan van de BBO instellingen bij het gebruik van een grote database kon enige minuten duren. Door een aantal optimalisaties werd dit proces versneld. Engineering Voor de inzichtelijkheid kunnen parameters nu ingedeeld worden in parametergroepen Bij een artikel met stuklijst, die als stuklijstmateriaal in een stuklijst is opgenomen, verschijnt na selectie aan de rechterkant een koppeling naar de actieve stuklijst. Na het aanklikken wordt stuklijstbeheer geopende met de actieve stuklijst Bij het kopiëren van stuklijsten wordt de mogelijkheid geboden om parameters en/of formules mee te kopiëren Deze functie maakt het mogelijk om calculaties en productieorders aan te maken op basis van vooraf gedefinieerde parameters en formules. Voor meer informatie wordt verwezen naar het handboek Artikelen en Stuklijsten Bij het kopiëren van een offerte is het nu mogelijk om de gekoppelde calculatie mee te kopiëren De mogelijkheid is toegevoegd om in de systeeminstellingen de nettoprijs van calculatie en voorcalculatiematerialen via verschillende, zelf te bepalen bronnen te laten verlopen. Bij de prijsbepaling kunnen bijvoorbeeld bestaande prijsafspraken, gekoppelde prijsaanvragen, gekoppelde bestellingen of de laatste productie- resp. inkooporderprijs als basis voor de berekening dienen. Inkoop Het veld `Artikel` in de inkoopregel is na het binnenboeken niet meer toegankelijk, zodat de voorraad blijft kloppen. 6

7 Release Notes V004021A In de voorraadbehoeftelijst is een nieuw filter toegevoegd zodat de voorraadbehoefte in- en exclusief de achterstand berekend kan worden Bij het achteraf koppelen van een VC materiaal met een Verkooporderregel, verdween popup venster in de achtergrond. Het venster blijft nu bij de selectie van de regel in de voorgrond Bij het bladeren door inkooporderregels, met verschillende prijseenheden, kon er een display probleem optreden. De adviesprijs werd niet meteen vernieuwd. Dit displayprobleem is nu opgelost Het is nu ook mogelijk om prijsafspraken aan te maken voor inkooporderregels van uitbestedingen De velden Crediteur en Crediteurnaam werden toegevoegd in de module Inkoop pakbon/factuur Bij het binnenboeken van de inkoopfactuur van een kostenartikel worden de grootboekrekeningen toegepast van de gekozen voorraadgroep Bij een crediteur is het mogelijk een BTW code in te vullen, die voorrang heeft op de BTW code van een artikel. De BTW code wordt nu ook bij uitbestedingen en beschrijvingsregels van een inkooporder toegepast Als de (voorkeur)crediteur niet actief is, wordt deze crediteur en een eventuele prijsafspraak uitgesloten bij het aanmaken van een inkooporder Bij het aanmaken van een artikel met als basis de inkooporderregel, wordt nu ook het artikel direct in de inkooporderregel overgenomen. Financieel Het is niet meer mogelijk om openstaande rekeningen van een inactieve crediteur op te nemen in een Online-banking batch De knop Wijzigen in de module Raadplegen Mutaties is alleen nog beschikbaar als de mutatie daadwerkelijk aangepast kan worden Bij een memoriaalboeking wordt automatisch het boekingstype (Debet/Credit) overgenomen van de geselecteerde grootboekrekening. 7

8 82480 In de module Medewerkerbeheer werden de velden BIC en IBAN toegevoegd, zodat ook de verwerking van salarissen meegenomen kan worden in de SEPA Batch Bij het openen van de Module `handmatige boekingen verkoopfactuur` en `Memoriaal boekingen` kon de foutmelding 'The width specified for BROWSE BROWSE fmutgrbkmem is invalid. The addition of a horizontal scrollbar reduces the number of viewport rows below the minimum. (6421)' 'Unable to set attribute WIDTH-PIXELS in widget fmutgrbkmem of type BROWSE. (3131)' getoond worden. De oorzaak hiervan was een displayprobleem, dat nu opgelost is De betalingscondities met meer dan 60 dagen en einde maand wordt per direct in zowel de verkoop als de inkoop correct berekend. Voorheen werd niet gerekend met het einde van de maand De berekening van de vervaldatum in de liquiditeitsmodule bij betalingscondities met meer dan 60 dagen en einde maand wordt per direct correct berekend. Voorheen werd gerekend met het einde van de volgende maand Het Debiteurinfo scherm met de financiële gegevens van de klant is nu te autoriseren op gebruikersniveau Het is nu mogelijk om een reservering te voorzien voor dreigend verliezen. Na het selecteren van de openstaande post van de debiteur in de module Open Posten debiteuren kan de knop Voorziening geselecteerd worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de handleiding Financieel. Partijbeheer Het fysieke aantal wordt nu ook per locatie getoond in de tellijst. Hierdoor kan men ook per locatie de voorraden tellen Bij de retourboeking van een Materiaal in de productieorder wordt een partij aangemaakt. In deze partij worden de eigenschappen van de bronpartij overgenomen Bij de partijnummering in de systeeminstellingen van MKG kan nu ook gekozen worden voor de optie Aanmaak Weeknummer Productieplanning Met de functie Overbezetting herplannen in de resourceplanning, is het mogelijk de bewerkingen opnieuw te plannen en daarbij de bottlenecks op te lossen. 8

9 Release Notes V004021A Via de afwijkende kalender kan voor bepaalde perioden de capaciteit van de ressources aangepast worden. Als het aantal 0,00 wordt ingegeven, dan wordt de capaciteit nu ook op 0 uren aangepast Op het niveau van de halffabricaten kan nu de voortgang van de bewerkingen getoond worden. Dit kan op basis van de verbruikte tijd en de gereed gemelde aantallen De interface van de planning, voor gebruikers van de Progress OpenEdge omgeving, is aangepast. Zie verder het handboek Productieplanning De nieuwe planningsinterface is nu ook voor hoge resoluties (Full HD 1920x1080) met zeer grote beeldschermen geschikt. Het kon zijn dat delen van het planningscherm afgedekt werden Als starttijd van een bewerking met startaantal, wordt bepaald aan de hand van start- en eindtijd van de vorige bewerking. Productie Voor de berekening van het onderhanden werk wordt niet meer de systeemdatum van de productieorder genomen, maar de datum van de eerste boeking op de productieorder De antwoorden op de Bewerkingsvragen kunnen nu geraadpleegd en veranderd worden. Hiervoor is een nieuw tabblad toegevoegd In het tabblad Info van een halffabricaat worden man- en machinetijden zonder insteltijden weergegeven Vragen en antwoorden van bewerkingen kunnen nu ook na het verwerken van tijden en gereed meldingen aangepast worden In de procestabel Materiaalsoort is het mogelijk om tot 2 kleurcodes per soort vast te leggen. Met behulp van een formule kunnen deze kleuren in rapporten getoond worden Bij het retourboeken van materiaal uit een productieorder wordt vanaf nu altijd de uitgaveeenheid vanuit de artikelstamgegevens overgenomen Bij de berekening van de nettoprijs van materialen via VRM (Versnelde Reken Methode) is het nu mogelijk om aan te geven of het restmateriaal als verlies gezien kan worden. Via een Minimum restlengte is het mogelijk aan te geven tot welke lengte het restmateriaal als verlies gezien wordt en daarom meegerekend wordt in de nacalculatie. Deze rekenmethode 9

10 is via de systeeminstellingen te activeren. Verder kan de minimum restlengte als basiswaarde opgenomen worden in de instellingen van de genormaliseerde waarden bij de materiaalformules Voorheen werd bij het backflushen van een plaatdeel dat kleiner was dan het voorcalculatiemateriaal, het gehele voorcalculatiemateriaal in de financiële mutatie overgenomen. Vanaf nu wordt de waarde uit de nacalculatie overgenomen Bij het bepalen van de adviesprijs van de voorcalculatiebewerking wordt nu de VC-NC toeslag uit de prijsopbouw (systeeminstellingen) meegenomen Bij de volgende acties in de productieplanning kunnen vanaf nu automatisch rapporten en documenten afgedrukt worden: accepteren, plannen, in productie nemen, aantallen gereed melden, financieel gereed melden Het regelnummer wordt niet meer 1 op 1 gekopieerd bij het kopiëren van een productieorder met als basis een stuklijst met meerdere verwijzingen op halffabricaatniveau Als geklokte tijden op bewerkingen nog geen eindtijd hebben, dan worden niet meer de bijbehorende antwoorden in het antwoorden tabblad getoond Bij het printericoontje in productieorderbeheer, bestaat nu de mogelijkheid om bij de documenten een filter te activeren met als basis de documentcategorie Bij uitbestedingen, wordt bij de koppeling tussen de inkooporder en de productiebewerking, vanaf nu alleen het VC-nummer getoond en niet meer het NC-nummer Geregistreerde nacalculatie-uren worden nu aflopend op boekdatum gesorteerd. Relatiebeheer In documentenbeheer wordt bij het versturen van een gekoppeld bestand per vanaf nu niet het.lnk bestand (de link), maar het daadwerkelijke bestand (bv..pdf,.docx, etc.) verstuurd In relatiebeheer worden de processen (offertes, verkooporders, inkooporders etc.) gesorteerd op datum. Om ook processen met ontbrekende datum te tonen is er nu een groep onbekend toegevoegd Bij het converteren van oude in nieuwe documentkoppelingen wordt, bij het ontbreken van een koppeling met een relatie, in plaats van een 0 een? weergegeven als relatienummer 10

11 Release Notes V004021A Als er bij een debiteur een afwijkende factuurdebiteur is ingegeven, wordt het factuuradres ook bij de verkooporder-header correct weergegeven s kunnen de eigenschap behandeld hebben ( MKGprocessed=1 ). Via de functie opruimen kunnen s in een bepaalde map en tot een bepaalde datum deze eigenschap krijgen. Hierdoor komen deze s niet meer in de TODO lijst Als een document met meerdere processen gekoppeld is, dan kan via het icoontje opnemen een kopie gemaakt worden van het originele document met een nieuwe koppeling Bij het wisselen van een gebruiker werden de eventueel openstaande tabbladen niet gesloten, als deze niet geautoriseerd waren voor de andere gebruiker. De tabbladen worden vanaf nu volledig gesloten voor de aanmelding van de andere gebruiker Bij het aanmaken van een productieorder, op basis van een stuklijst met oude documentkoppelingen, kon de foutmelding getoond worden dat het document niet gevonden kon worden. De systeeminstelling die verwijst naar het oude documentbeheer, zal vanaf nu de koppeling met afzonderlijke documenten aansturen, zodat deze foutmelding niet meer verschijnt Bij alle documentkoppelingen wordt het administratienummer automatisch opgenomen Als, na de koppeling van een document met een relatie, een 2 e koppeling gemaakt wordt met een verkooporder, dan worden de verkooporders automatisch gefilterd op de gekoppelde relatie Bij het opslaan van een crediteur worden de velden rekeningnummer, BIC en IBAN binnen een routine gecontroleerd, zodat er maar één foutmelding verschijnt, in plaats van drie foutmeldingen In relatiebeheer werden de getoonde processen (offertes, verkooporders, inkooporders etc.) met een maximum van 100 regels per proces getoond. Deze begrenzing is verwijderd Bij het verwijderen van een document worden tevens documentkoppelingen verwijderd Vanwege performance verbetering werden in het tabblad Documenten slechts 50 documenten getoond. Via de knop meer kunnen de resterende documenten getoond worden Relatiebrieven (documenten) kunnen nu ook zonder locatie (map) opgeslagen worden en worden dan in de algemene documentenorder van MKG bewaard. 11

12 77813 De koppeling met Outlook en de verwerking van s uit Outlook is uitgebreid. Voor het verwerken van de s is een nieuwe categorie in de TODO lijst toegevoegd. De gebruiker kan, vanuit de TODO lijst, de niet verwerkte s van een specifieke map naar wens filteren en opslaan in MKG of overslaan. Voor meer informatie wordt verwezen naar het handboek CRM Documentenbeheer Bij document tabbladen en schermen van de processen is het nu mogelijk om uit de volgende 3 filters te kiezen via het icoontje Toon onderliggend : Alle documenten, Incl. onderliggend en Alleen huidige selectie In de zoeklijst van Relatiebeheer werden bij de filter de dubbele velden verwijderd Er wordt nu ook in de module Relatiebeheer gecontroleerd op dubbele documentkoppelingen. In alle andere processen gebeurde dit al Bij documentcategorieën is een keuzebox met de optie actief op shopfloor toegevoegd. Mits aangevinkt wordt de betreffende documentcategorie op de shopfloorcontrol getoond. Systeem Het veld tekening werd in alle processen vergroot van 20 karakters naar 40 karakters Als er op een werkplek de Outlookkoppeling geactiveerd was, en er geen outlookprofiel actief was, dan werden er in sommige gevallen foutmeldingen getoond. Dit probleem is opgelost, zodat ook zonder outlookprofiel met MKG gewerkt kan worden Bij enkele gebruikersvelden was het niet mogelijk om velden met een. in de veldnaam te verwijderen. Dit is vanaf nu mogelijk Er kunnen nu geen nieuwe menu s meer aangemaakt worden in het standaard MKG menu. Het menu kan bewerkt worden na het maken van een kopie Verkoop- en voorraadgroepen kunnen nu met een 6-cijferig nummer aangemaakt worden De tabbladen Documenten, Prijzen/Tijden, Vragen en Antwoorden kunnen nu ook geautoriseerd worden Het tabblad goedkeuren, in de verkooporder actielijst, kan nu ook geautoriseerd worden Binnen de functie Administratie kopiëren zijn de tabellen Magazijn en Magazijnlocatie opgenomen. 12

13 Release Notes V004021A In de oefenomgeving wordt nu ook in het versienummer het bijbehorende patch-nummer correct weergegeven vergelijkbaar met de echte omgeving De beschrijving van het databaseveld BTW-landtype is uitgebreid zodat ook de beschrijving per type getoond wordt De server naam wordt nu in zijn geheel als tekst (string) ingelezen. Hierdoor is er geen beperking meer binnen de karakterkeuze voor de MKG server. Urenbeheer Bij het verwerken van de uren wordt er, bij een afwijkend dagrooster, niet meer de dagrooster getoond uit de dienstrooster, maar het afwijkend dagrooster Bij het verleggen van de focus naar VC- dan wel planningsbewerkingen, en hierna snel enkele cijfers ingegeven werden, kon er een aanhalingsteken getoond worden. Dit is opgelost Als een gebruiker zich via Uren klokken te laat aanmeldt, zonder vermelding van reden, wordt nu de melding Reden te laat moet aangegeven worden getoond De opbouw van diverse overzichtsschermen is verbeterd zodat de lijsten sneller opgebouwd worden Bij gelijktijdige bewerkingen was de knop Van instellen naar bewerken niet altijd beschikbaar. Deze knop wordt nu altijd getoond bij een bewerking die de eigenschap instellen heeft Bij het, binnen een week, gelijktijdig ingeven van begin- en eindtijden en totaaltijden, worden deze in het weekoverzicht correct getoond Bij het toepassen van een filter op een productieorder in de module raadplegen uren bleef na het verwijderen van de productieorder de beschrijving staan. De weergave van de beschrijving is nu correct Als een medewerker de uren registreert via de MKG-client (rechts onderin) en zich niet afmeldt aan het einde van de dag, wordt de eindtijd van de dag respectievelijk de eindtijd van de dagrooster (afhankelijk van de systeeminstellingen) overgenomen. Het urenrecord krijgt dan de status 1, zodat een controle en vervolgens verwerking mogelijk is. 13

14 86558 Bij de startparameters van de shopfloorcontrol is het mogelijk om via een lijst de afdeling te selecteren die getoond dient te worden Als een planningsbewerking gereed wordt gemeld, dan wordt deze eigenschap nu doorgegeven aan de volgende bewerking als deze de startvoorwaarde vorige bewerking gereed heeft In het scherm Uren aanmaken (uren kopiëren) wordt nu het medewerkernummer inclusief voor- en achternaam getoond Bij het verwerken van uren met de instelling totaaltijden worden de eerste urenrecords nu als standaard uren verwerkt en, mits van toepassing, de laatste als overwerkuren De veldvolgorde in de systeeminstellingen bij Urenbeheer-functietoetsen wordt nu ook toegepast in de shopfloorcontrol Nadat een medewerker zich te vroeg had afgemeld waarbij geen reden opgegeven werd en het venster na de time-out gesloten werd, kon deze niet meer afgemeld worden. Een herstart van de shopfloorcontrol was nodig. Dit is verholpen Bij het veranderen van de bewerking in de voorcalculatie, worden de gekoppelde vragen geactualiseerd De time-out voor de shopfloorcontrol is nu nader te specificeren: - Time-out melding: Time-out van meldingen na het verwerken - Time-out actie: Time-out van scherm, tijdsduur waarin geen actie gedaan wordt. MKG keert terug in het hoofdmenu. - Time-out overzicht: Tijdsduur van overzichten via oude urenregistratie Het ingeven van tijden op een productieorder waarbij geen halffabricaat wordt ingegeven, is niet meer mogelijk Voor een duidelijk overzicht van de status van de orders worden er in de shopfloorcontrol nu icoontjes gebruikt met diverse kleuren (rood=niet gestart, geel=gestart, groen=gereed). De beschikbaarheid van het materiaal kan ook via een icoontje worden weergegeven (rood=minstens één van de materialen is niet beschikbaar, groen=alle materialen beschikbaar). 14

15 Release Notes V004021A Een gebruiker die alleen eigen uren mocht beheren, kon via de omweg Uren verwerken en de knop wijzigen toch uren van andere medewerkers aanpassen. Dit is aangepast Bij aanwezigheid van documenten, binnen bewerkingen, wordt een icoontje getoond op de shopfloorcontrol. Hierdoor is duidelijk dat er documenten aanwezig zijn Binnen medewerkerbeheer is het mogelijk om aan te geven of de volgende dag met de laatste bewerking gestart moet worden. Vanaf deze versie wordt ook de eigenschap instellen van de bewerking met de laatste eindtijd overgenomen Het is nu mogelijk om tijd tot 24:00u in te geven. Voorheen werd de display hiervan aangepast naar 00:00u Binnen medewerkerbeheer is het mogelijk om aan te geven of de volgende dag met de laatste bewerking gestart moet worden. Deze functie werkt nu ook voor instelbewerkingen Aanpassing van label bij medewerkerstamgegevens: Actief bij shopfloor/urenpc In het overzichtsscherm van de shopfloorcontrol is het nu ook mogelijk om op spaties te sorteren Bij het uitgeven van materiaal via de shopfloorcontrol wordt ook de medewerker bewaard binnen de nacalculatiegegevens Ook bij het samenvallen van de pauze met de eindtijd kunnen urenrecords verwerkt worden Bij het gebruik van een dienstrooster met dagroosters die in elkaar overlopen, wordt vanaf nu als basis de later geldige dagrooster toegepast. Als voorbeeld de instelling dat de zondag om 24:00u stopt en de nachtdienst om 22:00u begint. Het aanmelden van de medewerker wordt dan op de maandag geboekt en niet op de zondag Voor de duidelijkheid is de beschrijving van een van de systeeminstellingen, bij het scherm urenverwerking-urenpc aangepast: Voor bewerkingen die onbemand doorlopen, geen mantijd berekenen De default waarden binnen bewerkingenbeheer worden vanaf nu bewaard. Verkoop Bij het aanmaken van een productieorder vanuit een verkooporder wordt naast de mogelijkheid om orders te verzamelen nu ook de mogelijkheid geboden om een order te 15

16 splitsen. Hierbij wordt een popup scherm geopend waarin het aantal splitsingen aangegeven kan worden Het is nu ook mogelijk om een verkooporder met meerdere deelleveringen in zijn geheel te factureren bij de instelling in de header dat de order alleen geheel gefactureerd mag worden. Dit was niet mogelijk In alle processen kan nu een specificatie met een 3-cijferig nummer toegepast worden Bij het verzamelen van 2 verkooporderregels op een pakbon, werd het transportgewicht van de 1e regel foutief overgenomen in de 2e regel. Dit is opgelost Bij het kopiëren van een offerte met meerdere regels is het mogelijk om per regel aan te geven of documenten mee gekopieerd dienen te worden Bij het toepassen van een betalingsconditie, die achteraf verwijderd is, wordt er een melding getoond bij het wijzigen van de regel bij het scherm Prijs bepalen Als er vanuit het proces (verkooporderregel, inkooporderregel etc.) een artikel wordt aangemaakt, dan kunnen nu ook de gekoppelde documenten overgenomen worden De pakbon kan nu gestorneerd worden. De bijbehorende statusregels worden aangepast en de oorspronkelijke pakbon wordt met een pakbon met het negatieve aantal tegen geboekt. Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar het handboek verkoop Door de toepassing van voorwaarden bij rapportdoelen is het mogelijk om testfacturen te tonen op het beeldscherm en echte facturen als te versturen Als de behoefte nog niet gedekt is, kan op een bevestigde verkooporderregel het artikel nog veranderd worden Bij het gebruik van een materiaalformule (VRM) en materiaalsoort voor een materiaal in de stuklijst, wordt in de label ook de materiaalkleur getoond (in te vullen in materiaalsoort) In de stuklijst is het bij het eindproduct niet meer mogelijk de formule materiaal opnemen te gebruiken, omdat het eindproduct altijd opgenomen dient te zijn Bij het kopiëren van offerteregels wordt het Runtimeveld Relatie nu met de relatie van de offerte gevuld. 16

17 Release Notes V004021A Bij gebruik van een materiaalformule (VRM) in de offerte- of verkooporderregel, kan na de selectie van de formule meteen een code met genormaliseerde waarden geselecteerd worden Bij de prijsbepaling, met als basis het declarabel tarief, wordt bij een uitbesteding als basis de nettoprijzen inclusief toeslagen gebruikt, omdat hierbij het declarabel tarief niet van toepassing is Bij de prijsbepaling van een verkooporderregel, met als basis de voor- of nacalculatie van een gekoppelde productieorder, worden nu gekoppelde aantallen getoond. De prijs wordt berekend aan de hand van de gekoppelde aantallen en de stuksprijs uit de productieorder Bij de overgang van een offerte naar een verkooporder, waarbij de debiteur pas aangemaakt is na het aanmaken van de offerte, worden vanaf nu de debiteurgegevens als basis genomen voor het bepalen van de factuuradressering Bij het kopiëren van een verkooporder wordt vanaf nu de actuele datum als verkooporderdatum genomen en worden de andere datumvelden (leverwens, leverdatum en verzenddatum) leeg gelaten In Expeditiebeheer is het nu mogelijk om via de linkknop Pakbon de pakbon te openen en via de linkknop order de verkooporder te openen. Vanuit de verkooporder kan via de linkknop expeditie het gekoppelde expeditienummer in expeditiebeheer geopend worden In verkooporderbeheer kan, in de factuurregel, de factuurdatum worden getoond Bij het gebruik van artikelen zonder materiaalformule wordt in het reserveren scherm de filter bron/behoefte niet meer getoond Er wordt nu al vanaf offertebeheer een controle uitgevoerd op separaat te factureren specificaties in samenhang met termijnplannen en niet pas vanaf verkooporderbeheer Het is mogelijk gemaakt in offertebeheer om de statusmemo s aan te passen van een offerte met de status gesloten Bij de rapportdefinitie is een eigenschap toegevoegd: uitsluiten documentenbeheer. Bij rapporten met het doel kan via deze instelling voorkomen worden dat er bij actieve uitgangscontrole er een popup venster verschijnt. Bij het aanvinken van deze optie wordt het popup venster niet getoond. 17

18 69650 Bij het retourboeken van verkooporderregels met afzonderlijk te factureren specificaties wordt geen automatische creditfactuur meer aangemaakt Zowel in offerte- als in verkooporderbeheer is het mogelijk in het scherm verkoopprijs bepaling een actie uit te voeren voor alle-, of meerdere regels tegelijkertijd De gekoppelde calculatie van een verkoopofferte kan nu meegenomen worden bij het kopiëren van de offerte. Rapportage Bij het gebruik van de periode laatste/volgende boekjaar als parameter in een query, wordt vanaf nu de tekst laatste/volgende boekjaar in plaats van een getal getoond Ter voorkoming van het per ongeluk stoppen van de reportbroker wordt een controle getoond waarbij de gebruiker gevraagd wordt of de reportbroker daadwerkelijk gestopt dient te worden, na het selecteren van de betreffende knop Bij het opnemen van de documententabel (docs) in een query wordt de koppeling automatisch aangemaakt Het scherm Querybeheer is nu in hoogte en breedte aan te passen Bij de rapportdefinitie is een eigenschap toegevoegd: uitsluiten documentenbeheer. Bij rapporten met het doel kan via deze instelling voorkomen worden dat er bij actieve uitgangscontrole er een popup venster verschijnt. Bij het aanvinken van deze optie wordt het popup venster niet getoond. Gewijzigde rapporten In het rapport periodebalans verdicht (8621/2/3) is de bepaling van de beginsaldo s gecorrigeerd Op het rapport Productie VC-NC overzicht (8603) en Productie VC-NC overzicht met analyse (8772) is de berekening van het voorcalculatiemateriaal verbeterd In de versie V zijn de volgende veranderingen doorgevoerd in de rapporten: Stuklijst (8737) Bij het gebruik van kleurcodes bij een materiaalsoort worden deze ook op het rapport weergegeven 18

19 Release Notes V004021A00 Calculatie (8602) Bij het gebruik van kleurcodes bij een materiaalsoort worden deze ook op het rapport weergegeven Magazijnbon (8706) Bij het gebruik van kleurcodes bij een materiaalsoort worden deze ook op het rapport weergegeven Picklist (8707) Bij het gebruik van kleurcodes bij een materiaalsoort worden deze ook op het rapport weergegeven Pakbon (8402) De titel is aangepast zodat er Storno pakbon getoond wordt, mits van toepassing Ordergeleidekaart (8404) Bij het gebruik van kleurcodes bij een materiaalsoort worden deze ook op het rapport weergegeven Offerte (8400) De mogelijkheid toegevoegd om parameters te laten zien Opdrachtbevestiging (8401) De mogelijkheid toegevoegd om parameters te laten zien Open posten Debiteuren (8513) Aanduiding van open posten met een reservering. Open posten crediteuren (8679) Aanduiding van open posten met een reservering. Zaaglijst (8639) Bij het gebruik van kleurcodes bij een materiaalsoort worden deze ook op het rapport weergegeven Nieuwe rapporten Het nieuwe rapport Overzicht gebruik parameters (8775) laat het gebruik van de parameters in stuklijst, offertes en orders zien. Slotwoord U bent aan het einde gekomen van dit document. Wij van MKG hopen, dat veel dingen die u gelezen hebt, iets kunnen betekenen voor uw onderneming. We kunnen ons voorstellen dat er nog zaken zijn waarop u dieper wil ingaan. Hiervoor heeft MKG een groot aantal consultants in dienst. Zij kunnen u op verschillende vlakken van dienst zijn. Bijvoorbeeld voor het geven van bedrijfskundige en/of financiële adviezen. Maar ook nieuwe bedrijfsprocedures met de daarbij behorende inrichtingsvraagstukken kunnen met u samen worden besproken om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke inrichting 19

20 van de software. Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken dan is uw projectleider of accountmanager uw directe aanspreekpunt. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van het MKG forum (www.portal.mkg.eu). Het MKG forum biedt de gelegenheid om kosteloos met overige MKG gebruikers kennis en evaringen te delen. Het forum is te vinden binnen het MKG menu onder: Help MKG Portal. Voor vragen van functionele aard kunt u blijven bellen met onze Consultancy desk. Zij vertellen u graag alles over de werking en kijken met behulp van het programma Teamviewer, indien nodig gewoon met u mee. Het telefoonnummer kunt u vinden binnen het MKG menu: Help Info, of op onze website. (www.mkg.nl) Het MKG team hoopt dat u plezier heeft beleefd aan het lezen van dit boek en wenst u veel succes bij het werken met de MKG software. 20

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Intern factureren Datum: 27-10-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004021A01-03 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Patch document V004021A17-00

Patch document V004021A17-00 Patch document V004021A17-00 Datum : 23-5-2013 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A17-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze

Nadere informatie

Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00

Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00 Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00 Datum: 18-4-2013 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004023A00-00 2013, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

Release Notes V004026A00. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00

Release Notes V004026A00. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00 Release Notes V004026A00 Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00 2015 MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Meldingenbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Meldingenbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 17-3-2016 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004027A01-01 2016, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Installatie Document

Installatie Document Installatie Document Datum: 14-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-01 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl No parts of this book may

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail

Nadere informatie

Handleiding MKG materiaalcalculator

Handleiding MKG materiaalcalculator Handleiding MKG materiaalcalculator Datum : 17-8-2010 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004018A00-00 2010, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 28 August 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken AllSolutions 10.0.07 Algemeen Aantal regels in browser Bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF), Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersinstellingen (MGBINS) kunt u instellen hoeveel regels standaard in een browser

Nadere informatie

Release notes CRM Service Pack Editie

Release notes CRM Service Pack Editie Release notes CRM Service Pack Editie Versie 1.0 INHOUD 1. Bezoekfrequentie... 3 1.1 Permissies nieuwe functies activeren... 3 1.2 Aanpassingen... 3 1.2.1 Bezoekfrequentie genereren... 3 1.2.2 Signaleren

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken.

Rapportages. Door een vinkje te plaatsen onder Toegang geeft u de medewerker de mogelijkheid om het betreffende rapport te bekijken. Rapportages RADAR geeft u toegang tot diverse rapportages. In dit document wordt beschreven hoe u de rechten per medewerker instelt, hoe u de selectiecriteria gebruikt en welke gegevens op te vragen zijn

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q1-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Patch document V004023A18-00

Patch document V004023A18-00 Patch document V004023A18-00 Datum : 5-3-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004023 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Import en Export. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Import en Export. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Import en Export Datum: 27-10-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004021A00-03 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Offective > Producten & Voorraad

Offective > Producten & Voorraad Offective > Producten & Voorraad Producten kunnen ongelimiteerd worden toegevoegd of na selectie worden bewerkt, producten kunt u zelf aanmaken door te klikken op Producten > Producten & Voorraad > Nieuw

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53 Versie 5.53.01, november 2015 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteiten van King 5.53 ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie