Patch document V004021A17-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patch document V004021A17-00"

Transcriptie

1 Patch document V004021A17-00 Datum : Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A , by MKG Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No parts of this book may be reproduces in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without written permission from the Publisher.

2 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Algemeen... 5 Artikelen... 5 Engineering... 5 Financieel... 6 Inkoop... 7 Partijbeheer... 7 Productie... 7 Planning... 9 Rapportage Relaties Systeem Urenbeheer Verkoop

3 Patch document V004021A17-00 Voorwoord Voor u ligt het Patch document MKG. Dit document beschrijft de softwarewijzigingen van de bijbehorende MKG versie. Het Patch document maakt deel uit van een set aan documentatie die MKG met haar software meelevert. Dit ter ondersteuning aan updateactiviteiten en software gebruik. Bij het schrijven van dit document is van een MKG basisniveau uitgegaan. Verondersteld wordt dat dit basisniveau door eenieder bereikt is na het volgen van de basiscursus MKG. Naast deze release notes zijn er tevens handleidingen beschikbaar die gratis worden meegeleverd met de MKG software. Deze zijn te vinden onder het menu-item 'Help'. Voor de basis- en vervolgtrainingen kunt u zicht via onze website aanmelden. (www.mkg.nl) Weergaven die u kunt aantreffen in dit document: Een verwijzing. Bijvoorbeeld: Administratie instellingen Lijst om alinea s te labelen (nummeren, bv: gewijzigd vanaf versie V004017A01) Voorbeeldweergave van opmerkingen: Een te volgen menupad: MKG -> Help -> Handleidingen Belangrijke trefwoorden/menukeuzes/etc.: Verkoop actielijst Aanduiding van een toets of toetsencombinatie: <F9>; <CrtL + C> Tip Mededeling A01, wil zeggen: RFC nummer Tip: Om de lezer te attenderen op een handigheidje. Let op! Om de lezer te waarschuwen. 3

4 Inleiding MKG kent twee vormen van updates, namelijk: Versie Patch In het kort komen bovenstaande begrippen op het volgende neer: Versie: Bevat database wijzigingen en nieuwe functionaliteit. Frequentie: 1 à 2 keer per jaar. Patches: Bevat noodoplossingen op Versies. Mochten er onverhoopt, structurele en onoverkoombare problemen zijn opgetreden in een versie, dan zullen deze in patches worden opgelost. Let op! De release notes dienen altijd te worden gelezen om volledig te kunnen profiteren van nieuwe versies. Daarnaast beschermt u zichzelf voor niet verwachte effecten en sluit u eventuele bedrijfsrisico s uit. 4

5 Patch document V004021A17-00 Algemeen A11 Soms was het niet meer mogelijk om waardes in het zoekveld in te geven. Dit had te maken met focusverlies. Door een aanpassing moet dit probleem verholpen zijn A11 De beperking van memovelden op 2500 karakters is opgeheven. Er kunnen nu tekens tot een hoeveelheid van 32kbyte ingegeven worden A11 Wanneer de focus op een gekoppeld document onder een proces is en vervolgens in het zoekveld van dit proces een zoekactie wordt uitgevoerd, wordt nu niet meer het document geopend wat eerder de focus had A05 De hulpdocumentatie wordt nu naar de werkplek gekopieerd zodat altijd de meest recente versies van alle documenten beschikbaar zijn A04 Vervolg op RFC In een aantal processen (Stamgegevens, stuklijsten, calculaties, productieorder-bewerkingen), wordt de enter nu ook geaccepteerd in memo velden A02 Het is nu toereikend om een <Enter> in te geven om in memovelden naar de volgende regel te gaan. Tijdelijk was de toetscombinatie <Ctrl><Enter> nodig. Artikelen A13 Het is mogelijk gemaakt om voor artikelen met een zes-cijferige voorraadgroep via `Vooraad herwaardering` nieuwe partijen aan te maken. Het scherm was tot nu toe alleen geschikt voor voorraadgroepen met maximaal vier posities A04 In de voorraadherwaardering op partijen, kan een nieuwe partij worden aangemaakt. Als een nieuw aangemaakte mutatieregel wordt gewijzigd, wordt hier nu het juiste aantal getoond A02 De functie `Artikelprijzen wijzigen` op basis van de laatst bekende stuklijst werkt nu ook voor artikelen met stuklijsten waarin parameters in gebruik zijn. Engineering A11 Door een wijziging in de nieuwe SolidEdge ST5 kon het inlezen van stuklijsten foutmeldingen genereren. Er is een nieuwe knop toegevoegd om de CAD viewer uit te schakelen. De functionaliteit zoals het importeren blijft beschikbaar. Zodra er een nieuwe CAD viewer beschikbaar is icm SolidEdge ST5, zullen we deze toepassen. 5

6 A11 Bij het aanmaken van een calculatie voor een offerte regel met een artikel waarvoor een stuklijst bekend is, wordt deze default als bron gebruikt en niet een eerder aangemaakte calculatie A11 Bij het zoeken naar stuklijstparameters kan nu gebruik gemaakt worden van zowel een, als een. bij decimalen A08 Bij het aanmaken van een artikel vanuit een verkoopofferte regel kan er tevens een nieuwe stuklijst op basis van de gekoppelde calculatie aangemaakt worden. Parameters, die mogelijk op de verkoopofferte regel gebruikt zijn, worden nu automatisch naar de nieuwe stuklijst gekopieerd. Bedenk hierbij wel dat de calculatie geen formules meer bevat en dus de nieuwe stuklijst ook niet A06 Bij het gebruik van plaatmaterialen met een materiaal ingaveprijs per stuk, kon als gevolg van afrondingsverschillen een verschil ontstaan tussen adviesprijs en ingaveprijs. Door dit verschil werd de ingaveprijs nooit meer automatisch gelijk aan de adviesprijs. De rekenmethodiek is aangepast ten aanzien van de afronding, zodat in de basis de regel ingaveprijs en adviesprijs overeenkomen. Als de gebruiker vervolgens bewust een afwijkende ingaveprijs invoert, zal deze eigen prijs behouden blijven A06 De SolidEdge-koppeling is gecorrigeerd zodat bij het aanpassen van de formule, soort of parameters in het SolidEdge interface geen foutmelding meer verschijnt A05 Het aanpassen van het aantal op een calculatiemateriaal waar een omschrijvingsregel gebruikt is, heeft geen wijziging van de nettoprijs meer tot gevolg A02 Bij het gebruik van getal parameters met decimalen in stuklijsten worden deze nu ook correct naar vervolgprocessen overgeven zonder een `=`-teken in de formule te gebruiken A02 Voor de berekening van de nettoprijs op voorcalculatie materialen exclusief restmateriaal wordt nu het `Totaal afval` en `Totaal restant` in het scherm `Materiaal onderhoud` gepresenteerd. Daarbij kan een minimale restlengte ingegeven worden. Financieel A06 Bij het storneren van facturen worden zowel de btw-percentages, als de bijbehorende grootboekrekeningen en btw-rubrieken van de bronfactuur gebruikt, zodat aanpassingen in de btw-tabel geen invloed op tegenboekingen in het verleden hebben. 6

7 Patch document V004021A A06 Ter voorbereiding op de btw-verhoging in oktober 2012 zijn de omschrijvingen van de btwrubrieken op alle benodigde plekken in de software en op de standaard rapporten aangepast. Inkoop A17 Geen foutmelding meer tijdens het binnenboeken, respectievelijk inkoopfactuur, als er in deze processen ook automatisch een rapport moet worden afgedrukt A17 De brutoprijs tijdens het inkopen van VRM materialen, waarop een prijsafspraak actief is EN de inkooporder in buitenlandse valuta, wordt nu correct berekend. Tot deze versie werd hier per abuis 2x de koerswaarde berekend A14 Bij het boeken van de inkoopfactuur, zal de landcode van de inkooppakbon bepalend zijn. Vergelijkbaar met het verkoopproces, zal ook binnen inkoop verzamelfacturen met verschillende landcodes op de inkooppakbon, niet meer verzameld kunnen worden A13 Bij het aanmaken van een inkoopofferte kon de volgende foutmelding verschijnen: `Mismatched number of parameters passed to procedure GetPurchaseProperties bl-prmv.r. (3234)`. De oorzaak voor deze melding was een aanpassing in patch A12. Het probleem is verholpen A08 Bij afwijkende aantallen op inkoopofferte antwoorden, wordt de totaalprijs nu correct gepresenteerd. Eerder werd het aantal van de aanvraag voor de berekening gehanteerd A05 Het is weer mogelijk gemaakt om volledige inkooporders (header en regels) via de kopieknop in de menubalk te kopiëren. Partijbeheer A06 Bij het retourboeken van nieuwe partijen worden nu de aangegeven locaties en omschrijvingen van de partij opgeslagen en niet meer de waardes van de bronpartij. Productie A17 Op gebruikersniveau werd het vinkje opslagstructuur, tijdens het aanmaken van een productieorder, niet vastgehouden. De gebruiker moest hierdoor telkens zelf de juiste instelling voor dit vinkje plaatsen, waar de overige eigenschappen in zijn profiel werden opgeslagen. 7

8 A13 Bij het inkopen van VRM-materialen met linkmethode `exclusief restmateriaal` wordt er nu bij de linkaantallen rekening gehouden met het aantal op het eindproduct. Sinds patch A12 werd in dit geval slechts één stuk met de productie gelinkt en de rest ging naar de voorraad A12 MKG heeft een automatische boeking op artikelniveau, waarbij voorraadwaarde materiaal zich verplaatst tussen voorraad materiaal en voorraad gereed materiaal. Het verschil tussen beide typen is gelegen in het feit dat een artikel op de grootboekrekening als grondstof/materiaal wordt geboekt (= voorraad materiaal) of als samenstelling/productie artikel (= voorraad gereed materiaal). Bij elke mutatie van voorraadwaarde op een artikel wordt er gecontroleerd of een materiaal, boekhoudkundig als type is veranderd. Overige voorraad wordt dien ten gevolge, middels een herwaardering verplaatst. De bijbehorende boekingsdatum hiervan is datum *vandaag*. Essentieel hierbij is de voorraadgroep van het artikel: de grootboekrekening voor voorraad materiaal en voorraad gereed materiaal van elkaar verschillen. Daarnaast moet het artikel niet op basis van gesloten partijbeheer worden gevoerd en het kostprijssysteem WVP (werkelijke verrekenprijs) zijn. Doordat de boeking met de datum * vandaag* wordt uitgevoerd, werd hier veelal een foutmelding op gegeven waarin het boekjaar 0.. niet bestaat. Het boekjaar 2013 was hierbij niet aangemaakt A12 Bij het backflushen van VRM-materialen wordt de lengte van de nacalculatie regels op basis van de administratie instelling Link-methode (incl. / excl. restmateriaal) bepaald. Als de behoefte op basis van handelslengtes is vastgelegd, bepaald de administratie instelling of de hele handelslengtes of slechts de productlengtes in de nacalculatie overgenomen moeten worden tijdens het backflushen A07 Bij het aanmaken van een productieorder op basis van een bronstructuur (bv. stuklijst of calculatie) ontstond de volgende foutmelding: "Procedure bl-mats.r has no entry point for GetCalculationPriceForProcess. (6456)". De oorzaak voor deze melding is verholpen A05 Bij het aanmaken van een reparatieorder als gevolg van een retourboeking vanuit verkoop, worden de VC-materialen als `eenmalig` opgenomen om te voorkomen dat deze met het halffabricaat aantal gemultipliceerd worden A05 Memoteksten en omschrijvingen van verkooporderregels worden nu weer naar de productieorder gekopieerd als het vinkje bij Omschrijvingen uit staat. Eerder werden altijd de memoteksten en omschrijvingen van de gekozen stuklijst overgenomen A05 Bij het retourboeken van plaatmateriaal met afwijkende afmetingen ten opzichte van de bronpartij, wordt de waarde van het NC-materiaal nu op basis van de ingegeven parameters resp. aantallen bepaald. In voorgaande patches werd hier altijd alle informatie van de bronpartij, inclusief parameters en omschrijvingen toegepast. 8

9 Patch document V004021A A02 Sinds versie is het mogelijk om inkoopprijzen van artikelen uit een inkooporder terug te koppelen naar voorcalculatie materialen. Hier worden nu zowel de `Advies nettoprijs` als ook de `Netto-` en `Ingaveprijs` vernieuwd. Planning A14 De opbouw van een plannings-tooltip, vertoonde met name bij hele korte bewerkingen, niet alle informatie. Dit probleem is verholpen A13 Als `deadline` wordt nu in de nieuwe planning weer het leverdatum van de gekoppelde verkooporder gepresenteerd in plaats van het planningsdatum A12 Als de nieuwe planning via de link-knop vanuit Productieorderbeheer wordt geopend, wordt nu altijd de desbetreffende productieordernummer als filter toegepast A12 In de nieuwe planning zijn de tabel `Planningsbewerkingen` [plnb], het veld man-machineverhouding uit de voorcalculatie bewerking en de resource omschrijving toegevoegd. Deze zijn nu in de zoeklijst en de labeleigenschappen in de resource planning beschikbaar A12 In de nieuwe planning is het runtimeveld `Totaaltijd` onder planningsbewerkingen toegevoegd. Deze kan in een eigen veld gebruikt worden om de totale bewerkingstijd (incl. instellen, bewerken, aan- en afloop etc.) te presenteren A12 De presentatie instelling `Selecteren in resource planning` wordt nu in de gebruikers eigenschappen opgeslagen zodat deze door de software wordt onthouden A12 Als een interne bewerking in de planning wordt veranderd in een uitbesteding, worden vanaf nu eventueel bekende stamgegevens zoals de crediteur een het aantal dagen in de planning overgenomen A12 Bij het bepalen van de capaciteit wordt er nu rekening gehouden met afwijkende resource kalenders. Als het aantal in de resource kalender met `0,00` wordt gevuld, wordt in de aangegeven periode niet gepland A12 In de urenoverzicht van de planning worden reservekopieën onderdrukt om dubbele presentaties van uren regels te voorkomen A12 Het sluiten van de actielijst `In planning nemen` geeft nu geen foutmelding meer. 9

10 94191 A11 Het gebruik van het nieuwe planbord op twee schermen met verschillende resoluties kon foutmeldingen genereren. Het probleem is opgelost door een minimale hoogte van de detailsectie op te slaan A11 Bij het vrijgeven van de planning wordt het leverdatum van gelinkte verkooporder regels opnieuw berekend. Vervolgens wordt ook de bijbehorende transportdatum bijgewerkt A11 Planningsadviezen konden foutief berekend worden als er meerdere tijdsregistraties bij de adviezen verwerkt zijn A10 Bij het herplannen van een halffabricaat, werd er in capaciteitsoverzichten geen rekening meer met bewerkingen gehouden, die vast gezet waren A04 Binnen de nieuwe planningsinterface van versie 21 (alleen bij Progress OpenEdge), leidt het printen van documenten (printerknop) niet meer tot een foutmelding. Rapportage A17 In de komende MKG versie 23, zijn de rapportage definities veranderd. Om bestaande klanten te kunnen blijven ondersteunen met rapportage issues, is het noodzakelijk om in de export van rapportage definities herkenning te hebben welke MKG versie de klant heeft gebruikt A17 Ter ondersteuning van het IBAN conversie traject, zijn er een aantal rapporten toegevoegd A13 Rapporten worden nu altijd met een zoomfactor van 100% in de CrystalViewer geopend A11 Bij het uitvoeren van het standaardrapport 8600 Inrichting Statussen en Acties tijdelijk ontstaat de foutmelding "crdb_adoplus: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld." Dit probleem is verholpen A07 Als gevolg van de installatie van A06 waren de mkg standaard rapporten (>8000) in Rapportenbeheer niet meer zichtbaar. Dit probleem is verholpen. Relaties A14 De foutmelding op de knop Contactpersonen van alle relaties bijwerken in Outlook is opgelost. 10

11 Patch document V004021A A08 Zoeklijsten van administratie onafhankelijke tabellen (bv. Relaties, Brieven/Faxen) die aflopend gesorteerd waren, lieten initieel geen inhoud zien. Pas na het eenmalig aanpassen van de volgorde werden de databaserecords zichtbaar. Dit displayprobleem is verholpen A04 De linkknoppen vanuit processen, naar activiteitenbeheer worden nu gevuld met de juiste filterwaarden, waardoor de bijbehorende acties direct zichtbaar zijn A02 Het is mogelijk gemaakt om relaties met een zes-cijferig relatienummer aan te maken. Systeem A02 Bij Duitstalige gebruikers die in een OpenEdge-omgeving werken, worden wijzigingen in import scripts nu ook opgeslagen. Urenbeheer A14 Indien je binnen ureninvoer zoekt naar een productieorder, zal in principe alleen gezocht worden naar actieve productieorders. Historische orders zullen dus niet worde getoond tijdens het zoeken. Deze wijziging heeft geen invloed op bestaande urenregels A11 Bij het specificeren van cluster bewerkingen worden nu de gegevens van de oorspronkelijke productieorders gepresenteerd en alle cluster bewerkingen gestopt A11 Bij de urenregistratie via shopfloorcontrol op basis van planningsbewerkingen kon er ten onrechte de melding verschijnen "Bij bewerking mag nooit een order ingevuld zijn."(614). Nu wordt de goede bewerkingsnummer toegepast en deze ook in de melding gepresenteerd A02 Het dag- en weekoverzicht aan de rechter kant van de module `Uren invoer` wordt nu na ingave van tijden direct ververst. Opslaan is voor de presentatie van de overzichten niet meer noodzakelijk A02 Bij het gebruik van het `interne urenbriefje` voor de tijdsregistratie op de mkg client rechts onder in het scherm, wordt nu rekening gehouden met de keuze voor werktijdverschuiving. De medewerker hoeft in dit geval geen `reden te laat` aan te geven A02 Het is mogelijk gemaakt om op de shopfloor indirecte bewerkingen te specificeren. Deze bewerkingen hoeven niet meer de eigenschap specificeren verplicht aangevinkt te hebben. 11

12 Verkoop A14 Tijdens het prijsbepalen van zowel verkoopofferte als verkooporder, waarbij het bewerkingstarief op basis van declarabel tarief staat, wordt nu gerekend met de prijs vam de VC/NC bewerkingen van de gekoppelde order. Tot nu toe werd hier veelal het declarabele tarief van de tabel bewerking toegepast A11 Het is weer mogelijk gemaakt om specificaties via het scherm Prijs bepaling toe te voegen. Dit leverde eerder foutmeldingen op A11 Bij het kopiëren van meerdere verkooporder regels inclusief documenten van de bijbehorende header verschijnt nu geen melding meer over het reeds bestaande document koppelingen A11 Bij verkooporder specificaties kunnen nu prijseenheden gebruikt worden, die van de prijseenheid op de verkooporder regel afwijken A10 Bij het aanmaken van een artikel vanuit een verkooporder regel, wordt nu direct de nieuwe artikelcode in het onderhoudsscherm gepresenteerd. Een verversing is niet meer nodig A10 Bij het storneren van een verkoopfactuur verscheen een foutmelding. De stornering werd echter correct uitgevoerd. De foutmelding blijft nu uit A10 In het memoveld van de pakbonheader is het nu weer toereikend om een <Enter> in te geven om naar de volgende regel te gaan A08 Diverse meldingen zijn in de desbetreffende bibliotheek toegevoegd zodat er geen mkg melding verschijnt zonder tekst A08 Bij het produceren van een verkooporderregel met parameter gestuurde omschrijvingen en memovelden wordt nu rekening gehouden met de bijbehorende instellingen tijdens het kopiëren A06 Bij het retourboeken van een verkooporder regel en het aanmaken van een reparatieorder, worden de pakbonregel en de materiaaluitgifte direct fysiek. Daardoor verschijnt de negatieve levering niet meer op de nieuwe pakbon A06 Specificaties van gekozen verkoopprijsafspraken verschijnen nu direct na keuze van een artikel. Het sluiten en heropenen van het scherm Verkooporder regel onderhoud is niet meer nodig om de gegevens te vernieuwen. 12

13 Patch document V004021A A06 Verkooporder regels, die reeds geleverd en gestorneerd zijn, kunnen niet meer verwijderd worden, ondanks de inrichting in de Status en Acties A05 Forecast verkooporders kunnen weer gepromoveerd worden naar daadwerkelijke orders zonder een foutmelding verschijnt A04 Foutmelding bij het aanmaken van een verkoopregel Mismatched.. bl-strf.r (3234). Functionaliteit is hersteld, waardoor foutmelding niet meer komt A02 De margebepaling voor de kostprijs en VC/NC-prijs bij het prijsbepalen van verkooporderregels houdt nu rekening met afwijkende productie aantallen. 13

14 Slotwoord U bent aan het einde gekomen van dit document. Wij van MKG hopen, dat veel dingen die u gelezen hebt, iets kunnen betekenen voor uw onderneming. We kunnen ons voorstellen dat er nog zaken zijn waarop u dieper wil ingaan. Hiervoor heeft MKG een groot aantal consultants in dienst. Zij kunnen u op verschillende vlakken van dienst zijn. Bijvoorbeeld voor het geven van bedrijfskundige en/of financiële adviezen. Maar ook nieuwe bedrijfsprocedures met de daarbij behorende inrichtingsvraagstukken kunnen met u samen worden besproken om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke inrichting van de software. Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken dan is uw projectleider of accountmanager uw directe aanspreekpunt. Voor vragen van technische of functionele aard belt u met onze Consultancy desk. Zij vertellen u graag alles over de werking en kijken met behulp van het programma Teamviewer, indien nodig gewoon met u mee. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website. (www.mkg.nl) Het MKG team wenst u veel succes bij het werken met de MKG update. 14

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Intern factureren Datum: 27-10-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004021A01-03 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Installatie Document

Installatie Document Installatie Document Datum: 14-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-01 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl No parts of this book may

Nadere informatie

Meldingenbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Meldingenbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 17-3-2016 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004027A01-01 2016, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Patch document V004023A18-00

Patch document V004023A18-00 Patch document V004023A18-00 Datum : 5-3-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004023 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00

Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00 Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00 Datum: 18-4-2013 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004023A00-00 2013, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl

Nadere informatie

Release Notes V004026A00. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00

Release Notes V004026A00. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00 Release Notes V004026A00 Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00 2015 MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Release Notes V004021A00

Release Notes V004021A00 Release Notes V004021A00 Datum: 9-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding MKG materiaalcalculator

Handleiding MKG materiaalcalculator Handleiding MKG materiaalcalculator Datum : 17-8-2010 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004018A00-00 2010, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

Acrobat Reader Instellingen

Acrobat Reader Instellingen Acrobat Reader Instellingen Datum : 14-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-01 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl No parts of this

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q1-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0 Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0 Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 Release notes Unit4 Multivers

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

Import en Export. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Import en Export. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Import en Export Datum: 27-10-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004021A00-03 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Patch document V004025A09. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A09

Patch document V004025A09. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A09 Patch document V004025A09 Datum: 6-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A09 2014 MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden.

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden. Uren In Timewax kunnen gemaakte uren worden geregistreerd. Dit kan worden gedaan per uur of een gedeelte van een uur. Een favorietenlijst maakt het mogelijk snel en gericht uren te kunnen schrijven. Ook

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 28 August 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP3

Service Pack notes CRM SPE SP3 Service Pack notes CRM SPE SP3 Versie 1.1 INHOUD Opslag documenten in de database... 3 Wijzigen methodiek opslag documenten... 3 Controleren documenten... 3 Repareren documenten... 3 Documenten verplaatsen

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Aanmaken van een debiteur in Newbase

Aanmaken van een debiteur in Newbase Aanmaken van een debiteur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Aanmaken

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Twinfield Handleiding

Twinfield Handleiding Twinfield Handleiding Auteur: Website: E-mail : Martijn Mengerink www.biedmeer.nl support@biedmeer.nl Datum Versie Opmerking 27-12-2013 V1.0 Initiële opzet Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Instellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 4 November 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

ACA Retail BV. Pagina 2 van 9

ACA Retail BV. Pagina 2 van 9 Titel Stappenplan conversie / update Classic Versie 8.80 Datum 29-03-17 Afdeling Training & Consultancy Auteur Jeroen van den Heuvel Contactadres ACA Retail BV Postbus 8829 5605 LV Eindhoven Telefoonnummer

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Mprise B.V. Newtonstraat 2 P.O. Box 598 3900 AN VEENENDAAL The Netherlands Copyright 2012 Mprise B.V., Veenendaal, The Netherlands All rights reserved.

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 INHOUDSOPGAVE UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 1.1 ROLRECHTEN... 3 1.1.1 BEDRIJFSVIEWS... 3 1.1.2 PROJECTEN... 3 1.1.3 UREN... 4 1.2 PROGRAMMA-INSTELLINGEN... 5 1.2.1

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Release Notes V004027A00. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004027A00

Release Notes V004027A00. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004027A00 Release Notes V004027A00 Datum: 9-11-2016 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004027A00 2016 MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 3 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 3 1.2.

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies)

Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies) Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies) Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie