Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen"

Transcriptie

1 Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie.

2 Inhoud Een nieuw product aanmaken en wijzigen (voorbereiding) Een nieuw product aanmaken (wat u moet weten)... 5 Een nieuw product aanmaken (de eigenschappen)... 5 Een nieuw product aanmaken (voorbeelden) Een bestaand product wijzigen

3 Een nieuw product aanmaken en wijzigen (voorbereiding). In de Safeconcept webapplicatie is het mogelijk nieuwe producten aan te maken en bestaande producten te wijzigen. Producten kunt u vinden in de webapplicatie door in de navigatiebalk te kiezen voor het onderdeel Onderhoud". De tweede menukeuze van "Onderhoud" is "Producten". In deze startgids is er een account gebruikt welke geactiveerd is voor de branche "Betonboren". In bovenstaande afbeelding staan dan ook alle producten welke standaard aanwezig zijn bij deze branche. De werkwijze voor het aanmaken en wijzigen van producten is echter voor elk product en dus branche gelijk. 3

4 Voordat u begint met wijzigen van een product is het verstandig eerst een kopie te maken van het betreffende product. Mocht onverhoopt één en ander mislopen met het wijzigingen kunt u altijd weer terugvallen op de eigenschappen en instellingen van het originele product. Om het product te kopiëren selecteert u het product in het overzichtscherm en drukt op de knop "Kopieer product" in de werkbalk. In ons voorbeeld kopiëren we het product "01 Boren". Na indruk van de knop "Kopieer product" verschijnt er een kopie van dit product geheel onderaan in de lijst van producten. U kunt dit product nu wijzigen zodat het origineel niet gewijzigd wordt of u kunt de kopie archiveren als "back-up" door de kopie te selecteren en in de werkbalk de knop "Archiveren" te gebruiken. Deze back-up kunt u later weer dearchiveren 4

5 mocht dit noodzakelijk zijn. Wij raden aan dit voor alle producten te doen welke u wilt gaan wijzigen. Een nieuw product aanmaken (wat u moet weten) Dit onderdeel is niet gemakkelijk en vergt wat inzicht in de opbouw van een product met bijbehorende eigenschappen. Wij proberen dit zo volledig en makkelijk mogelijk uit te leggen. Het kan aardig wat tijd kosten een product aan te passen naar uw wensen. Mocht u hier niet uitkomen of er geen tijd voor hebben dan kan Safeconcept u hierbij helpen tegen een redelijke vergoeding. Bekijk onze website voor de mogelijkheden. Voordat u begint met het aanmaken van een nieuw product is het noodzakelijk een aantal wetenswaardigheden door te nemen. In het algemeen geldt dat de meest effectieve manier van aanmaak van een nieuwe product is te kijken naar een reeds bestaand product welke ongeveer dezelfde eigenschappen heeft. Maak een kopie van dit product en pas de eigenschappen aan naar het door u nieuw te maken product. Een nieuw product of een kopie van een product moet altijd voor het werkelijk in gebruik kunnen nemen gekoppeld worden aan een prijslijst. Dit kunt u doen via de menukeuze "Prijslijsten". Selecteer de prijslijst waaraan u het product gekoppeld wilt hebben. Ga naar de tabblad "Producten". Zet de vink aan voor het product dat moet worden opgenomen in de betreffende prijslijst. Bevestig dit met de knop "Opslaan" in de opdrachtenbalk. Tevens dient een nieuw product of een kopie van een product altijd eerst nog te worden voorzien van prijzen voor een correcte werking. Alle prijzen staan standaard op nul. Het voorzien van prijzen kan nadat het product is gekoppeld aan een prijslijst. Gebruik de knop "Wijzig prijzen" uit de opdrachtenbalk en voer de prijzen in bij het nieuwe product. Een nieuw product aanmaken (de eigenschappen) Voordat u een nieuw product kunt aanmaken moeten eerst de verschillende eigenschappen worden doorgenomen. Hieronder volgt een uitleg aan de hand van afbeeldingen van de verschillende eigenschappen en wat zij betekenen in een product. 5

6 In dit tabblad zijn de velden "Code" en "Omschrijving" verplicht. Code: De product code van een product met eventueel de naam. Omschrijving: Omschrijving zoals deze terugkomt in het overzichtscherm van producten. BTW Code: Het BTW tarief dat moet worden berekend op dit product. Decimalen: Hoeveel decimalen mag de invoer hebben. Standaard is nul. Een voorbeeld hiervan is dat men geen half gat kan boren. De waarde is 1 is bijvoorbeeld van toepassing bij meters. Men kan wel 1,5 meter sleuvenzagen. Etc. Beginwaarde: Indien men het product selecteert in een factuur of offerte dan is dit de beginwaarde die naar voren komt. Eenheid enkelvoud en meervoud: De eenheid die terugkomt in de berekening van de factuur- offerteregels. Enkelvoud van de eenheid meter is "meter", meervoud "meters". Een ander voorbeeld hiervan is "gat" en "gaten","liter" en "liters", etc. Geen berekening tonen: Deze wordt in bijzondere gevallen gebruikt, bijvoorbeeld bij een projectprijs. Er komt dan geen berekening op een factuur of offerte. 6

7 Het tabblad "Factuurregel specificaties" laat alle aangemaakte eigenschappen zien welke bij het product horen. Deze eigenschappen kunt u selecteren zodat zij samen een factuurregel vormen welke terugkomt op een factuur of offerte. De eigenschappen zijn variabelen en afhankelijk van de invoer. Om een eigenschap als tekst terug te laten komen in factuur- offerteregels op een factuur of offerte selecteert u de eigenschap, daarna klikt u in de omschrijvingregel de juiste plek aan. Vervolgens drukt u de toetscombinatie CTRL + Insert in en de eigenschap komt op de desbetreffende plek. Voor een juiste weergave later dient u ook rekening te houden met de volgorde in de regel en met eventuele spaties ertussen. Wellicht ten overvloede, maar het is niet noodzakelijk alle eigenschappen te selecteren. Het kan zijn dat u sommige eigenschappen niet terug wil zien op een uiteindelijke factuur of offerte. De ervaring leert dat dit gedeelte meestal niet meteen goed is. Men wil toch vaak e.e.a nog aanpassen en correcter maken naar eigen wens. U zult dus vermoedelijk vaker naar dit scherm terugkeren voor aanpassingen. Op het tabblad "Eigenschappen" van een product kunnen nieuwe eigenschappen worden toegevoegd door te drukken op de knop "Nieuw". In dit tabblad zijn de velden "Naam", "Soort" en "Gebruikt voor" verplicht. Weergave volgorde: 7

8 Hiermee kan men bepalen welke eigenschap als eerste, tweede, derde, etc, moet worden getoond als het product wordt geselecteerd bij factuur- offerteregels aanmaak voor een factuur of offerte. Naam: Hier wordt de naam aangegeven van de eigenschap waarmee gerekend dient te worden. Dit kan dus zijn "Diameter", "Diepte", "Materiaal", "Positie", "Toeslag", "Korting", "Soort uren", etc. Het is belangrijk deze zorgvuldig te kiezen aangezien deze waarde consequent terugkomt bij de selectie van een factuur of offerteregel en hiermee uiteindelijk wordt gerekend. Soort: De soort "Numeriek" staat voor de selectie van een getal. De soort "Range" staat voor de selectie van een bepaalde range. Dus een waarde tussen 110 cm en 130 cm of een waarde tussen een andere willekeurig range. De soort "Select" staat voor een selectie. Bijvoorbeeld verschillende kortingspercentages, verschillende ondergronden, verschillende materiaalselecties, etc. Alleen bij de selectie van de soort "Range" en "Select" kan er na deze keuze worden gekozen voor een Prijstabel-Regel of Prijstabel-Kolom. Gebruikt voor: 8

9 De waarde "Aantal" is alleen beschikbaar als bij soort is gekozen voor "Numeriek" immers een numerieke waarde kan alleen maar een aantal zijn. De waarde "Toeslag" is alleen beschikbaar als bij soort is gekozen voor "Select" omdat een toeslag altijd een selectie is. (een toeslag kan zowel positief als negatief zijn) De waardes "Prijstabel-kolom" en "Prijstabel-regel" zijn alleen beschikbaar indien bij soort is gekozen voor een "Range" of "Select". Let op: dit is een zeer belangrijk stuk om tot een goed product te komen. Een Prijstabel-kolom is een kolom van links naar rechts. Zie het voorbeeld hieronder. In bovenstaand voorbeeld is de breedte een "Select" gebruikt voor een "Prijstabel-kolom" deze instelling resulteert er dus in dat de kolom van links naar rechts loopt. Een Prijstabel-regel is een regel van boven naar onderen. In bovenstaand voorbeeld is de diameter een "Range" gebruikt voor een Prijstabel-regel. Deze instelling resulteert er dus in dat de kolom van boven naar 9

10 beneden loopt en dat er verschillende ranges zijn waarmee gerekend wordt. Indien de diameter tussen de mm is zal de prijs anders zijn dan bij de diameter tussen de mm. Indien de regel echter geselecteerd wordt voor een factuur of offerte wordt een heel getal ingevuld. Op basis van de range wordt vanzelf de juiste prijs berekend door de webapplicatie. Een nieuw product aanmaken (voorbeelden) Voordat u begint het met aanmaken van een nieuw product is het verstandig eerst te kijken wel product ongeveer vergelijkbaar is met het product dat u wilt aanmaken. Het reeds bestaande product kunt u dan kopiëren en aanpassen. Dit scheelt uiteindelijk veel werk. In ons voorbeeld gaan we een product maken dat geheel nieuw is. Het product en de eigenschappen behorende bij het product welke we willen aanmaken in de Safe Concept webapplicatie: Het reinigen van putten met een reiniging combivrachtwagen. De prijs wordt bepaald op basis van het aantal putten. De lengte van de straat. De diepte van de putten (er zijn putten van 1 t/m 3 meter diep). Bijkomende omstandigheden zijn omgeving van de straat (woonwijk, centrum, binnen bebouwde kom, buiten bebouwde kom). Wordt het werk verricht met één of meerdere personen, met een standaard combivrachtwagen of een speciaal toegeruste grotere vrachtwagen. Toeslagen gelden voor zaterdag- en zondagwerk. Korting kan eventueel worden verleend. Producten kunt u vinden in de webapplicatie door in de navigatiebalk te kiezen voor het onderdeel Onderhoud". Druk op de knop "Nieuw" en het onderstaande venster verschijnt. 10

11 Dit scherm gaan we nu vullen met de productinformatie die behoort bij ons nieuwe product "Reiniging putten". Na de invoer van de informatie komt het scherm zo gevuld naar voren. De code is "13 Reiniging Putten" omdat er in onze prijslijst al 12 andere producten staan. Het veld "Decimalen" staat op de waarde nul omdat we geen halve putten kunnen reinigen. De eenheid is "Put". Van deze prijsregel willen we wel een berekening laten zien, dus "Geen berekening tonen" hebben we niet aangevinkt in dit geval. Nu gaan we de eigenschappen van ons product "Reiniging putten" aanvullen. 11

12 De eerste eigenschap is "Lengte straat". Dit is de lengte van de straat waarin de putten zijn gereinigd. De lengte kan verschillen daarom is het een "Range". Vanuit deze "Range" kunnen we de lengte van de straat selecteren. Dit zal een "ongeveer" waarde zijn, vandaar de keuze voor een "Range". De lengte van de straat wordt gemeten in de meters. We hebben dus lengtes toegevoegd van 100m, 250m, 500m, een straat van 1km, een straat van 2,5km en verder. Na het aantal putten is dit de eerste selectie die we willen maken als we deze regel kiezen op een factuur of offerte, vandaar dat de weergave volgorde op 1 staat. Met de en de kunt u selectie items toevoegen en verwijderen. In ons voorbeeld zou u zo de 100m, 250m, etc. kunnen toevoegen of verwijderen. Voor de duidelijkheid, een leeg selectie item met alleen een spatie kan ook worden toegevoegd. Dit is feitelijk het "niet verplicht" maken van de keuze door deze op de eerste plek in de volgorde van de selectie items te plaatsen. Bij de selectie van dit product staat deze eigenschap dan niet standaard voorgeselecteerd met een waarde. De volgorde waarin de items moeten verschijnen kunt u wijzigen met en. De tweede eigenschap is "Diepte". We gaan ervan uit dat er putten zijn van minimaal 1 meter diep tot maximaal 3 meter diep. Het kan voorkomen dat er meerdere soorten putten door elkaar zijn in 1 straat. Dan moeten we meerdere factuur of offerteregels maken. Diepte is daarom geen range maar een numeriek. 12

13 De diepte gaat in de eenheid "Meters" vandaar de "m". De diepte kan een waarde hebben met twee decimalen achter de komma en heeft zoals we gezegd hebben altijd een beginwaarde van "1", omdat de putten altijd minimaal 1 meter diep zijn. De volgorde van deze eigenschap bij het maken van de factuurofferteregel is als tweede. De derde eigenschap is "Omgeving". De omgeving is van invloed op de prijs en dient geselecteerd te worden bij de aanmaak van een factuur- offerteregel. 13

14 Als selectie van de omgeving hebben we de omgevingen vermeld. Dit zijn "Woonwijk", "Centrum", "Binnen bebouwde kom" en "Buiten bebouwde kom". De weergave volgorde komt op 3. De vierde eigenschap van dit product is om aan te geven met hoeveel personen we de arbeid hebben verricht. We gaan ervan uit dat de arbeid altijd met 1 persoon wordt verricht, maar dit kunnen er meer zijn. Tevens gaan we ervan uit dat de gebruikte vrachtwagen standaard is, maar ook een speciaal toegeruste grotere vrachtwagen kan zijn. Deze extra selecties zijn niet verplicht. De eigenschap noemen we "Resources" (Nederlands = bronnen). De naam van de eigenschap is "Resources" (Nederlands = bronnen). Omdat deze eigenschap bij de aanmaak van een factuur- offerteregel niet verplicht is hebben we bij de "selectie items" als eerste regel een lege regel toegevoegd. Dit kunt u doen door in het veld "Selectie items" te gaan staan een spatie te typen en daarna op het groene plusje te drukken. Zo komt er altijd een lege selectie naar voren bij de aanmaak van een factuur- offerteregel van dit artikel. In ons voorbeeld hebben we nog toegevoegd de optie "2 Personen" en "Speciale vrachtwagen". De vijfde eigenschap van dit product zijn de eventuele toeslagen. Als het werk op een zaterdag of zondag moet worden uitgevoerd levert dit een toeslag op. 14

15 Ook de toeslag is niet verplicht. Dit is de reden dat ook bij toeslag het eerste selectie item een blanco is. Zo komt de toeslag niet standaard "Aan" terug bij de aanmaak van dit artikel op een factuur of offerte. De eigenschap toeslag heeft in dit voorbeeld alleen de opties "Zaterdag werk" en "Zondag werk". Deze keuze is zoals gezegd niet verplicht, vandaar dat het eerste selectie item blanco is. De laatste, zesde eigenschap is de korting. Korting kunnen we verlenen indien noodzakelijk, maar ook deze is niet verplicht. 15

16 De korting is de laatste selectie van eigenschap in rij en komt op de zesde plek als we dit artikel selecteren bij de aanmaak van een factuur- offerteregel. Als we klaar zijn met het toevoegen van alle eigenschappen moet kunnen we de volgorde van de eigenschappen terug zien op het tabblad "Eigenschappen" zelf. Om de eigenschappen in een goede volgorde terug te laten komen selecteren we het tabblad "Product" in het product zelf en daarna het tabblad "Factuurregel specificatie". We zien dan alle net toegevoegde eigenschappen behorende bij dit product. 16

17 Nu is het zaak deze eigenschappen in een correcte regel terug te laten komen op een factuur- offerteregel zodat zij samen een correct factuur- offerteregel gaan vormen. Hoe u dit kunt doen staat beschreven op het tabblad zelf. In dit voorbeeld hebben wij ervan gemaakt de regel conform onderstaande afbeelding. Meestal is het zo dat de regel niet in één keer goed staat naar wens. Dit is dus een kwestie van proberen en wijzigen. Als u denkt dat dit de goede regel moet zijn drukt u op "Opslaan en sluiten" en is het tijd dit product te activeren en te voorzien van prijzen. Het product is nu geheel gereed gemaakt. Het dient nu alleen nog te worden gekoppeld aan een prijslijst en te worden voorzien van prijzen voordat u het kunt gaan gebruiken of testen of het voldoet aan uw wensen. 17

18 De prijslijst van uw branche kunt u vinden in de webapplicatie door in de navigatiebalk te kiezen voor het onderdeel Onderhoud. De derde menukeuze van Onderhoud is Prijslijsten. Selecteer uw standaard prijslijst (of een andere prijslijst naar keuze). In bovenstaand scherm klikt u op de knop volgende scherm komt dan naar voren. en het In dit scherm treffen we ons net nieuw gemaakt product "Reiniging Putten" aan. Deze is nog niet gekoppeld aan deze prijslijst. Dit is te zien aan de vink voor het product welke uitstaat. Klik tweemaal op de vink en deze gaat aan. Kies vervolgens voor de knop "Opslaan". U kunt nu meteen door naar het invoeren van de prijzen bij ons nieuwe product. Selecteer het product en druk op de knop "Wijzig prijzen". Het onderstaande venster komt naar voren. 18

19 Nu kunt u alle prijzen aanvullen. Op het tabblad toeslagen vindt u alle toeslagen welke aangevuld dienen te worden. Denkt u eraan dat een korting wordt ingevoerd met als eerste een cijfer en daarna een minteken. (anders is het een toeslag). Als alle prijzen zijn ingevoerd bent u klaar. Het product is nu selecteerbaar bij de aanmaak van een nieuwe factuur of offerte. Gefeliciteerd! Een bestaand product wijzigen Voordat u begint met wijzigen van een product is het verstandig eerst een kopie te maken van het betreffende product. Mocht onverhoopt één en ander mislopen met het wijzigingen kunt u altijd weer terugvallen op de eigenschappen en instellingen van het originele product. Bij een bestaand product kunt u zaken toevoegen of wijzigen. De stappen die u hiervoor dient te nemen staan beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Ze zijn identiek alleen behoeft u niet alle stappen van het begin te doorlopen, maar dit moge duidelijk zijn. 19

Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst

Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u prijzen in een prijslijsten kunt aanpassen en prijslijsten kunt beheren in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud

Nadere informatie

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie.

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Startgids 010 Factuur aanmaken In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Factuur... 3 Een nieuwe factuur maken... 4 Dagregistratie... 7

Nadere informatie

Startgids 013 Factuur dummyklanten

Startgids 013 Factuur dummyklanten Startgids 013 Factuur dummyklanten In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken met gebruik van dummyklanten in de Safe Concept webapplicatie Inhoud Factuur... 3 Waarom een dummyklant?...

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Startgids 011 Factuur statussen en sortering

Startgids 011 Factuur statussen en sortering Startgids 011 Factuur statussen en sortering In deze startgids wordt uitleg gegeven wat de status van een factuur betekent en hoe de sortering werkt in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Factuur...

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer Handleiding Curasoft Templatebeheer Curasoft - 1 / 6-22.06.2016 Templatebeheer Door middel van templates kunt u eenvoudig standaardbrieven maken. Templatebeheer openen Als u beheerder bent, ziet u links

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Offective > Beheer > Templates

Offective > Beheer > Templates Offective > Beheer > Templates Om een offerte, opdrachtbevestiging of factuur te kunnen versturen dient u eenmalig uw lay-out, sjabloon (template) aan te maken. Klik op Beheer > Administratie instellingen

Nadere informatie

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo Inhoud Voordat u begint...3 In dit document...3 Boom...3 Instellingen...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Door van Excel 97 (intern versienr 8) over te stappen

Door van Excel 97 (intern versienr 8) over te stappen Draaitabellen in Excel 2010 een wereld van verschil John Spronk Door van Excel 97 (intern versienr 8) over te stappen op Excel 2010 (intern versienr 14) maak je niet alleen een grote sprong in de tijd

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

11 Selecties. Selectie versus snelselectie Planon FacilityOffice SE kent naast selecties ook nog snelselecties. Wat is nu het verschil?

11 Selecties. Selectie versus snelselectie Planon FacilityOffice SE kent naast selecties ook nog snelselecties. Wat is nu het verschil? 11 Selecties Met behulp van de selectiefunctie bepaalt u welke elementen, bijvoorbeeld objecten, orders of personen u in de elementensectie wilt opnemen. U kunt bijvoorbeeld alle objecten uit het bouwjaar

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Versie mei 2015

Nieuwsbrief Versie mei 2015 Nieuwsbrief Versie mei 2015 Er zijn weer een aantal wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van vragen en verzoeken. In deze nieuwsbrief worden de wijzigingen toegelicht. 1. Meerdere feestdagen invoeren

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010]

VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010] VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010] Stap 1 - BTW tarief 6% aanmaken Met de menuoptie STAMGEGEVENS > ALGEMEEN > BTW-CODES EN PERCENTAGES kunnen BTW tarieven onderhouden worden. Is er reeds

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed.

In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed. Hoofdstuk 1 Jaarovergang voor podotherapie In het nieuwe jaar zijn de tarieven voor de zorgproducten podotherapie gewijzigd. Deze moet u wijzigen in Intramed. In 2015 was het voordeel dat alle verzekeraars

Nadere informatie

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken De Basis Plus Module is een apart aanvullend pakket exclusief voor het merk Zilveren Kruis. Verzekerden kunnen het pakket afsluiten per 1 januari

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN 1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN Wat is een draaitabel? De functie Draaitabel is het krachtigste instrument van Excel om grote verzamelingen data te analyseren. De data worden razendsnel samengevat in een

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1100 - Registratie medewerkers www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1 Doel...3 2 Module configuratie...4 2.1 Het aanmaken van een Medewerker...4

Nadere informatie

Handleiding Price Checker Slideshow

Handleiding Price Checker Slideshow Handleiding Price Checker Slideshow Augustus 2006 OmegaSoft Vlaanderen Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 info@omegasoft.be www.omegasoft.be Pagina 1/8 1. 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden!

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Inhoud Hoe werkt het:... 1 Aanmaken van een nieuwe groep met eigen afbeelding, tekst en spraak... 4 Instellingen...

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Handleiding Mobility Platform

Handleiding Mobility Platform Handleiding Mobility Platform Inleiding Hoofdscherm Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van onze online calculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog).

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog). 1. Inleiding Het doorlopen van deze handleiding geeft u een goed beeld van de basismogelijkheden van Cursief. De door u ingevoerde gegevens worden door ons dagelijks uit de database verwijderd. U hoeft

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding Handleiding Inhoudsopgave Over deze handleiding 3 Het startscherm 4 Hoe werkt het 5 Upload media 6 Ontwerp een thema 8 Gebruik van de design editor 10 Plan je content 12 Over deze handleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Gebruiksinstructie voor het inlezen van jaarrekeninggegevens in DigiMV

Gebruiksinstructie voor het inlezen van jaarrekeninggegevens in DigiMV Gebruiksinstructie voor het inlezen van jaarrekeninggegevens in DigiMV Inhoud Vooraf... 1 Voorwaarden voor het inlezen... 2 Vier fases... 2 Fase 1: Uploaden van de jaarrekening (het Exceldocument)... 2

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool Inhoud 1. Starten LVS2000 2. Selectiefilter maken 3. Afdrukvoorbeeld en afdrukken 4. Onderdelen of programma sluiten 5. Journaal 6. LVS 7. Handelingsplan 8.

Nadere informatie

Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten.

Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten. Versie 0114.01 Release januari 2014 Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten. Documenten én beelden worden als lijstweergave én als thumbnail

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Hoe moet een bestaande asbestinventarisatie van een asbestdak in het Landelijk Asbestvolgsysteem worden ingevoerd

Hoe moet een bestaande asbestinventarisatie van een asbestdak in het Landelijk Asbestvolgsysteem worden ingevoerd Hoe moet een bestaande asbestinventarisatie van een asbestdak in het Landelijk Asbestvolgsysteem worden ingevoerd INHOUDSOPGAVE Hoe moet een bestaande asbestinventarisatie van een asbestdak in het Landelijk

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Aanmaken van een debiteur in Newbase

Aanmaken van een debiteur in Newbase Aanmaken van een debiteur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Aanmaken

Nadere informatie

Overzicht van uw transacties

Overzicht van uw transacties Overzicht van uw transacties Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Onze medewerkers helpen u graag. 088 228 9400 ccvkb@nl.ccv.eu www.ccv.nl Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Met een transactieoverzicht,

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie